| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 36
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
OBREMENITEV SRCA MED PLANINSKIM POHODOM
Tjaša Čoh, 2010, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Namen diplomske naloge je proučevanje obremenitve srca otrok med planinskimi pohodi. Naloga temelji na teoretičnem raziskovanju in predstavitvi eksperimenta. Gibalna aktivnost in krepitev vzdržljivosti sta v predšolskem obdobju zelo pomembni za otrokov razvoj. Vzdržljivost razumemo kot dalj časa trajajočo aktivnost v zmerni intenzivnosti. Obremenitev in ugotavljanje obremenitve skozi frekvenco srca predšolskega otroka zahteva obravnavanje srca ter frekvence srca pri različnih obremenitvah. V nalogi so povzeta dognanja o hoji in njenih vplivih na motorične in funkcionalne sposobnosti otroka, še posebej pri planinskem pohodu. Povzeti so tudi osnovni pojmi doživljajske pedagogike, kjer je še posebej izpostavljeno doživljanje narave. Uspešno izveden pohod predvideva upoštevanje znanj o samem pohodu, pripravi, opremi, prehrani, tempu, možnih nevarnostih in prvi pomoči. Vse to pa je osnova za pisno in slikovno predstavitev analize in ugotovitev eksperimenta.
Keywords: Ključne besede: motorični razvoj, vzdržljivost, frekvenca srca, hoja, pohod, doživljajska pedagogika, doživljanje narave.
Published: 13.07.2010; Views: 2059; Downloads: 416
.pdf Full text (701,15 KB)

2.
ŠPORTNA AKTIVNOST NOSEČNIC IN MAMIC Z DOJENČKI
Breda Slovenc, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi sem želela ugotoviti, koliko mamic je bilo športno aktivnih pred nosečnostjo, med nosečnostjo in po porodu, koliko mamic izvaja vadbo z dojenčki ter kakšen odnos imajo mamice do tovrstne športne aktivnosti V teoretičnem delu sem s pomočjo izbrane literature opisala pomen športne dejavnosti med nosečnostjo, vrste športne dejavnosti, športno dejavnost v poporodnem obdobju, vadbo mamic z dojenčki, ter opisala vaje, ki so primerne tako za nosečnice, kot tudi za mamice z dojenčki. V empiričnem delu sem s pomočjo anketnega vprašalnika za mamice želela ugotoviti, koliko mamic je bilo aktivnih pred porodom, med nosečnostjo, ter če obiskujejo oziroma so obiskovale vadbo z dojenčkom. Zanimalo me je tudi, s katero obliko športne dejavnosti se največkrat ukvarjajo, koliko se jim zdi športna aktivnost pomembna in kako vpliva na otroka in njihovo počutje. S pomočjo anketnih vprašalnikov sem ugotovila, da je veliko mamic športno aktivnih pred nosečnostjo, med nosečnostjo manj, po nosečnosti pa se spet začnejo rekreativno ukvarjati s športom. Vadbo z dojenčkom obiskuje manj anketiranih mamic. Tako vadbe med nosečnostjo kakor vadbe z dojenčki bi se udeleževalo več mamic, če bi bila takšna vadba bolje organizirana.
Keywords: Ključne besede: športna vadba nosečnic, športna vadba z dojenčki, motorične sposobnosti dojenčka, dojenčkov motorični razvoj.
Published: 18.03.2009; Views: 3176; Downloads: 479
.pdf Full text (3,15 MB)

3.
RAZLIKA V MOTORIČNIH SPOSOBNOSTIH OTROK PRVEGA RAZREDA OSNOVNE ŠOLE, KI SO OBISKOVALI VRTEC IN OTROK, KI VRTCA NISO OBISKOVALI
Karin Lah, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo na podlagi rezultatov testiranja motoričnih sposobnosti želeli ugotoviti, ali obstajajo razlike v motoričnih sposobnostih med otroki, ki so obiskovali vrtec, in otroki, ki vrtca niso obiskovali. V teoretičnem delu je predstavljen gibalni razvoj otroka ter vpliv staršev, okolja in vrtca na razvoj motoričnih sposobnosti. Za pridobivanje rezultatov smo uporabili osem motoričnih testov, s katerimi smo ugotavljali razvitost sposobnosti ravnotežja, koordinacije, eksplozivne moči in vzdržljivostne moči. Na podlagi dobljeni rezultatov ugotavljamo, da med dečki in deklicami ni bistvenih razlik v motoričnih sposobnostih. Ugotavljamo tudi, da imajo otroci prvih razredov osnovne šole, ki so obiskovali vrtec, boljše razvito ravnotežje. V ostalih izmerjenih motoričnih sposobnostih nismo zaznali bistvene razlike med otroki, ki so obiskovali vrtec in otroki, ki vrtca niso obiskovali.
Keywords: gibalni razvoj, motorične sposobnosti, predšolski otrok, gibalnošportne dejavnosti, motorični testi.
Published: 06.07.2009; Views: 3065; Downloads: 670
.pdf Full text (451,78 KB)

4.
VLOGA STARŠEV PRI GIBALNO-ŠPORTNI DEJAVNOSTI OTROK MARIBORSKIH VRTCEV
Sabina Slamar, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo želeli ugotoviti, ali se starši zavedajo pomembnosti gibalno-športne dejavnosti svojih otrok, kakšen pomen ji pripisujejo v svojem in otrokovem življenju in kakšna je vloga staršev pri gibalno-športni aktivnosti otrok. V teoretičnem delu je opisan motorični razvoj otroka, vloga staršev pri motoričnem razvoju, pomen gibalnih dejavnosti za otroke skupaj s starši, motivacija otrok in staršev, otrokova igra in preživljanje prostega časa otrok skupaj s starši. V empiričnem delu ugotavljamo, da so starši skupaj z otrokom športno aktivni in da najpogosteje izbirajo igre z žogo. V glavnem izvajajo dejavnosti na prostem. Nekaj otrok je vključenih v organizirane dejavnosti, vzroka pa sta izboljšanje gibalne aktivnosti otroka in želja otroka. Kot najpogostejši vzrok za športno neaktivnost pa je pomanjkanje prostega časa.
Keywords: motorični razvoj, predšolski otrok, gibalno-športna dejavnost, vloga staršev
Published: 23.07.2009; Views: 3026; Downloads: 406
.pdf Full text (518,04 KB)

5.
VLOGA STARŠEV PRI GIBALNEM RAZVOJU OTROK VRTCA KIDRIČEVO
Evelina Jurgec, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo želeli ugotoviti, ali se starši zavedajo pomembnosti gibalnih/športnih dejavnosti svojih otrok, kakšen pomen jim pripisujejo v svojem in otrokovem življenju in kakšna je vloga staršev pri gibalni športni aktivnosti otrok. V teoretičnem delu je opisan motorični razvoj otrok, motorične sposobnosti otrok, njihove morfološke značilnosti, pomen gibalnih športnih aktivnosti na celostni razvoj otroka, vpliv družinskega okolja na motorični in morfološki razvoj otroka ter možnosti za gibalne športne aktivnosti v občini Kidričevo. V empiričnem delu na vzorcu 117 staršev ugotavljamo, da so starši skupaj z otrokom gibalno-športno aktivni in da najpogosteje izbirajo dejavnosti z žogo. V glavnem izbirajo aktivnosti na prostem. Nekaj otrok je vključenih v organizirane dejavnosti, glavna vzroka pa sta želja otroka po obiskovanju in izboljšanju gibalnih sposobnosti otrok. Na osnovi podatkov o teži in višini otrok, katerih starši so bili vključeni v raziskavo, ugotavljamo, da imajo tisti otroci, ki so športno aktivni s svojimi starši večkrat na teden ali samo ob vikendih, indeks telesne mase v mejah normale. Starši kot najpogostejši vzrok za športno neaktivnost navajajo pomanjkanje prostega časa.
Keywords: Ključne besede: motorični razvoj, predšolski otrok, gibalna športna dejavnost, vloga staršev
Published: 03.03.2010; Views: 2766; Downloads: 431
.pdf Full text (552,76 KB)

6.
VPLIV HOJE NA MOTORIČNE SPOSOBNOSTI PREDŠOLSKIH OTROK
Simona Kirbiš, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo želeli ugotoviti, ali vodena in načrtovana dejavnost — hoja vpliva na razvoj motoričnih sposobnosti predšolskih otrok. V teoretičnem delu je opisana struktura motoričnega prostora otrok, motorične sposobnosti otrok, možnosti izvajanja hoje v družini, vrtcu in v športnih organizacijah mesta Maribor. Prav tako je v teoretičnem delu predstavljena hoja kot naravna oblika gibanja in kot sredstvo za razvijanje motoričnih sposobnosti. Za testiranje je bilo uporabljenih osem motoričnih testov, s katerimi ugotavljamo razvitost sposobnosti ravnotežja, koordinacije, repetativne moči in eksplozivne moči. V empiričnem delu smo primerjali rezultate med eksperimentalno in kontrolno skupino, spoloma in indeksom telesne mase. Za vzorec smo uporabili 31 otrok, od teh je bilo 16 otrok v eksperimentalni skupini in 15 otrok v kontrolni. Starost otrok se je gibala med pet in šest let. Ugotovili smo, da so otroci v eksperimentalni skupini tako na inicialnem kot na finalnem testiranju dosegli boljše rezultate od otrok kontrolne skupine; deklice so v povprečju dosegle boljše rezultate od dečkov, in indeks telesne mase ni imel vpliva na nivo razvitosti motoričnih sposobnosti.
Keywords: motorični razvoj, motorične sposobnosti, hoja v predšolskem obdobju, indeks telesne mase
Published: 06.07.2010; Views: 3651; Downloads: 759
.pdf Full text (538,21 KB)

7.
RAZVOJ OTROK OD PRVEGA DO TRETJEGA LETA STAROSTI
Andreja Kovše, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo na podlagi teoretičnih spoznanj opisali motorični, govorni, čustveni in socialni razvoj otrok od enega do treh let starosti. Opisali smo tudi pomen gibalnih aktivnosti otrok za njihov čustven, socialni in telesni razvoj. Na podlagi uporabljene literature in virov smo ugotovili, da imajo pri gibalnem razvoju velik pomen tako starši, kakor tudi vzgojitelji v vrtcu. Pomembno je, da starši otrokom pustijo raziskovati njihovo okolje, da se otroci čim več igrajo in družijo s svojimi vrstniki, saj se tako naučijo navezovati stike in graditi medsebojne odnose. Predstavili smo mejnike v razvoju otrok od enega do treh let starosti, pri čemer pa je potrebno upoštevati določena odstopanja zaradi individualnih razlik med posamezniki. Mejniki razvoja, postavljeni v nalogi, so samo okvirni, otrok pa jih lahko doseže prej ali pa kasneje, saj je vsak otrok edinstven.
Keywords: razvoj otrok, kognitivni razvoj, čustveni razvoj, socialni razvoj, motorični razvoj.
Published: 22.10.2010; Views: 4490; Downloads: 1236
.pdf Full text (976,56 KB)

8.
RAZLIKE V GIBALNI DEJAVNOSTI OTROK, STARIH OD 5 DO 11 LET
Brigita Aleš, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo s pomočjo raziskave ugotavljali razlike v količini gibalne dejavnosti med otroki, starimi od pet do enajst let, ter razlike v gibalni dejavnosti med mestnimi, predmestnimi in podeželskimi otroki. Raziskava je bila opravljena na vzorcu 715 otrok, starih od 5 do 11 let, ki obiskujejo različne šole v severovzhodni Slovenije. Za ugotavljanje gibalne dejavnosti smo uporabili posebej pripravljen anketni vprašalnik, s katerim smo dobili podatke o količini gibalne dejavnosti otrok, o različnih oblikah gibalne dejavnosti otrok ter podatke o njihovem bivalnem okolju. Za ugotavljanje razlik v količini gibalne dejavnosti glede na starost in bivalno okolje smo uporabili analizo variance (ANOVA), pri čemer smo ugotavljali statistično značilnost razlik na ravni tveganja p ≤ 0,05. Rezultate smo natančneje opredelili s Post-hoc preizkusom po metodi Scheffe. Rezultati kažejo, da obstajajo statistično značilne razlike med mlajšimi in starejšimi otroki v skupnem času, ki ga namenjajo gibalni dejavnosti ter v organizirani in neorganizirani obliki gibalne dejavnosti. Na vseh področjih so gibalno bolj dejavni starejši otroci, predvsem enajstletniki, ki so zmerno do visoko gibalno dejavni vsaj 60 minut na dan. Statistično pomembne razlike v gibalni dejavnosti obstajajo tudi med mestnimi, predmestnimi in podeželskimi otroki. Mestni devetletni otroci so od svojih predmestnih in podeželskih vrstnikov bolj gibalno dejavni v neorganiziranih dejavnostih, medtem ko so mestni desetletni in enajstletni otroci gibalno bolj dejavni v organiziranih dejavnostih. Rezultati so pokazali, da so starejši otroci bolj samostojni, lažje se angažirajo in sami odidejo na različne dejavnosti, medtem ko so mlajši odvisni od spremstva in posledično prostega časa svojih staršev.
Keywords: motorični razvoj, telesni razvoj, športna dejavnost, bivalno okolje, starejši otroci, mlajši adolescenti.
Published: 15.12.2010; Views: 1921; Downloads: 173
.pdf Full text (497,54 KB)

9.
VPLIV POČITNIC NA MOTORIČNI RAZVOJ 5 - 6 LET STARIH OTROK PTUJSKIH VRTCEV
Mateja Lobenwein, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Vpliv počitnic na motorični razvoj 5—6 let starih otrok ptujskih vrtcev je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu je predstavljen gibalni razvoj, pomen gibalnih dejavnosti za celostni razvoj otrok, vloga odraslega pri gibalni dejavnosti, motorične sposobnosti, motorični razvoj ter pomen preživljanja prostega časa. V empiričnem delu so prikazane razlike v motoričnih sposobnostih, ki so nastale v času poletnih počitnic. Motorične sposobnosti so bile z devetimi motoričnimi testi izmerjene na vzorcu 54 otrok v starosti pet do šest let, uporabljena je bila kavzalna neeksperimentalna metoda. Rezultati so prikazani glede na spol, indeks telesne mase in pogoje za izvajanje gibalnih dejavnosti, ki jih imajo posamezni vrtci. Ugotovljeno je, da so deklice v času počitnic nazadovale v gibalnem razvoju, dečki pa napredovali; da so otroci z višjim ITM dosegli slabše rezultate na testih motoričnih sposobnosti, kot otroci z nižjim ITM; da večnamenski prostor pozitivno vpliva na gibalni razvoj otroka.
Keywords: predšolski otrok, gibalni razvoj, motorične sposobnosti, motorični razvoj, prosti čas.
Published: 24.12.2010; Views: 2407; Downloads: 272
.pdf Full text (835,84 KB)

10.
CILJNO USMERJENE GIMNASTIČNE VAJE − KORISTNO IN UPORABNO SREDSTVO ŠPORTA V VSEH STAROSTNIH OBDOBJIH
Breda Verbošek, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Predmet obravnave diplomskega dela z naslovom Ciljno usmerjene gimnastične vaje — koristno in uporabno sredstvo športa v vseh starostnih obdobjih je predstavitev številnih pozitivnih, utilitarnih karakteristik gimnastičnih vaj, ki samostojno ali v integraciji s številnimi drugimi pojavnimi oblikami športnih dejavnosti v praksi omogočajo optimalne prilagoditve glede na starost vadečih, njihovo telesno pripravljenost, spol, zdravstveno stanje, materialne pogoje (telovadnica, domače, naravno ali službeno okolje) in njihovo nezahtevnost glede najrazličnejših finančnih obremenitev. Prvi del diplomskega dela je namenjen opisu in analizi vpliva najrazličnejših športnih aktivnosti na zdravje človeka in najpomembnejšim fazam njegovega motoričnega razvoja v vseh starostnih obdobjih. Pri tem je izpostavljena tesna povezanost razvoja osnovnih motoričnih sposobnosti s procesi pridobivanja najrazličnejših motoričnih spretnosti in športnih znanj. Vloga in vpliv gimnastičnih vaj, kot pomembnega in koristnega sredstva športnih dejavnosti, se kot neprekinjena črta pojavlja v vseh poglavjih mojega diplomskega dela, še posebej v drugem delu, ki je v večini namenjen zelo natančni in temeljiti analizi le-teh. Najprej je predstavljena njihova vsestranska uporabnost, izražena predvsem v poglavju, namenjenemu prikazu njihovih splošnih in specialnih karakteristik. Sledijo didaktična navodila za izvajanje gimnastičnih vaj, ki so integrirane v ure športne vzgoje, predvsem na razredni stopnji 9-letne osnovne šole. Izdelani so primeri posameznih uporabnih kompleksov, ki so opremljeni z ustreznimi didaktičnimi navodili za pravilno organizacijo in izpeljavo njihove praktične izvedbe. V tretjem delu diplomskega dela pa so zbrane fotografije 89 različnih in najpogosteje izvedenih gimnastičnih vaj, ki jih lahko pri načrtovanju in izvedbi uporabijo tako učitelji pri urah športne vzgoje kot tudi posamezniki, ki želijo z ustrezno gibalno aktivnostjo poskrbeti za zdravju koristen in sproščen stil gibalno aktivnega življenja.
Keywords: gibalna aktivnost, motorični razvoj, gimnastične vaje, didaktični napotki, katalog gimnastičnih vaj.
Published: 23.03.2011; Views: 3334; Downloads: 520
.pdf Full text (31,87 MB)

Search done in 0.26 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica