| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 9 / 9
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Medpredmetno povezovanje filozofije za otroke v nekaterih osnovnošolskih učnih načrtih 3. triade : magistrsko delo
Eva Cvitanič, 2023, master's thesis

Abstract: V osnovnošolskem predmetnem programu učitelji svoj predmet poučujejo v izoliranem okolju, kar izhaja iz tradicionalnega pojmovanja, da je učitelj avtoriteta, ki zmore samozadostno obravnavati učno snov in voditi aktivnosti v razredu. V magistrski nalogi smo ugotovili, da učitelji medpredmetnemu povezovanju namenijo zelo malo ur, pri svoji samooceni pa v povprečju izpostavljajo, da se medpredmetnega povezovanja pogosto poslužujejo. Trenutno stanje ne izpolnjuje zahtev integrativnega kurikuluma, ki predpostavlja stalno prepletanje disciplin v prid dvigu kakovosti obravnavanih vsebin. Tudi medpredmetno sodelovanje med učitelji je pomembna komponenta k izboljšanju učne izkušnje medpredmetnega povezovanja. Izkazalo se je, da učitelji pri sodelovanju sledijo potrebnim korakom za kakovostno izvedbo učne ure, s tem ko pri samostojni izvedbi manj dosledno uporabljajo priporočene korake, kot so predhodna določitev splošnih ciljev, metod, pregleda literature in evalvacije. Učiteljeve samoocene kažejo, da v visoki meri v svoj predmet vnašajo spretnosti in elemente filozofije za otroke. Izkazalo se je, da so najbolj dosledni pri vnašanju sodelovalnega mišljenja in najmanj kreativnega mišljenja v učno pripravo. Ravno tako smo ugotovili, da učitelji družboslovja in humanistike pogosteje vnašajo skrbnostno mišljenje k pouku kakor učitelji naravoslovja. Problem, ki smo ga zaznali, se nahaja v nepoenoteni definiciji kritičnega mišljenja, učitelji ga pogosto vnašajo v pouk, vendar se je izkazalo, da načini izvedbe ne ustrezajo standardom učenja kritičnega misleca, predvidenega z vidika predmeta filozofija za otroke. Le-ta je v visoki meri prisotna v učnih načrtih pri splošnih ciljih predmetov, po drugi strani pa predstavlja temelj usvajanja splošnih ciljev obveznih predmetov 3. triade. Predmet filozofija za otroke bi si tako zaslužila vsaj omembo v učnih načrtih obveznih predmetov v poglavju »medpredmetne povezave«.
Keywords: medpredmetno povezovanje, medpredmetno sodelovanje, učni načrti, filozofija za otroke, literarno motivacijsko sredstvo.
Published in DKUM: 07.09.2023; Views: 377; Downloads: 54
.pdf Full text (2,94 MB)

2.
Pravljica Trije prašički kot motivacijsko sredstvo za naravoslovno raziskovanje predšolskih otrok : diplomsko delo
Alekseja Glinšek, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Narava predšolskemu otroku omogoča mnogo različnih izzivov, prek katerih pridobiva izkušnje in znanja. Otroci nenehno raziskujejo to, kar jim je neznanega. Opazujejo naravne pojave, procese in postopke. Zato je pomembno, da otroku v vrtcu omogočimo naravoslovne dejavnosti. Vzgojitelj lahko otroke motivira za naravoslovno dejavnost s pravljico. Pristop motiviranja naravoslovne dejavnosti prek pravljice smo preizkusili s pravljico Trije prašički. Ugotavljali smo, kako so se otroci starostnih skupin 3–4 leta in 5–6 let po navdihu zgodbe lotili naravoslovne dejavnosti izdelave stavbe, kjer smo preverili njeno stabilnost s pihanjem. Pravljica predstavlja temelj, ki je otroku pomagal razrešiti lastno zamisel, kar pomeni, da je otrok imel dovolj različnega materiala, ki je vzbudil njegovo ustvarjalnost in radovednost. V empiričnem delu smo s pomočjo tabel in grafov predstavili, kako so se otroci lotili dejavnosti, kateri material so uporabili, kakšni so bili njihovi komentarji in dialogi med samo izdelavo ter kakšen je bil rezultat preverjanja stabilnosti stavbe. Ugotovili smo, da so otroci uporabljali tako naravni kot umetni material. Najpogosteje uporabljen umetni material je bil plastelin, najpogosteje uporabljen naravni material pa je bilo kamenje. Otroci so za spajanje uporabljali različne metode in materiale. Polovica narejenih hišk je preizkus prestala, ostale so se po pihanju podrle.
Keywords: Naravoslovje, predšolski otroci, pravljica Trije prašički, naravoslovno raziskovanje, motivacijsko sredstvo.
Published in DKUM: 14.01.2022; Views: 1023; Downloads: 141
.pdf Full text (2,57 MB)

3.
REDNI LETNI RAZGOVORI V HYPO BANKI D.D.
Saša Džomba, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu opisujemo redne letne razgovore njihov namen, cilje, koristi ter ugotavljamo kaj so njihove slabosti in prednosti. Opisujemo tudi vlogo kadrovske službe pri izvajanju rednih letnih razgovorov. Ugotavljamo, da so razgovori lahko dobro motivacijsko orodje za zaposlene in hkrati omogočajo boljšo komunikacijo med zaposlenimi in podjetjem ter jim omogočajo boljšo osebnostno kot tudi poslovno rast v življenju kot tudi v poslovni karieri.
Keywords: Redni letni razgovori, motivacijsko sredstvo, komunikacija, razvoj delovne kariere.
Published in DKUM: 24.12.2015; Views: 1399; Downloads: 129
.pdf Full text (1,13 MB)

4.
Projektno delo z lutko pri predmetu narava
Veronika Vimer, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga v delu s teorijo splošno opisuje lutke in lutkovno gledališče. Na kratko smo predstavili prstne igre, katere se pričnemo z otroki igrati že zelo zgodaj. Predstavili smo izdelavo lutk in omenili spodbude za razvijanje otrokovega govora. Razložili smo, kako otrok ob lutki razvija domišljijo in ustvarjalnost. Opisali smo vrste lutk in razlike med njimi. Osredotočili smo se na ročne in mimične lutke, saj smo jih otrokom v praksi predstavili. Poudarili smo, da lutka otroku služi kot motivacijsko sredstvo, ker ji zaupa in jo dobro sprejema. Omenili smo vključitev lutk v kurikulum. Povedali smo, kakšna je vloga vzgojitelja in katere metode dela uporabljamo. V drugem delu smo se nagibali k naravi, opisali smo gozd. Opisali smo, kako razvijati odnos do naravnega okolja in kakšen je otrokov stik z njim. Osredotočili smo se na vzgojo in učenje otrok v naravnem okolju. Podrobneje smo opisali rastline in živali, ki jih najdemo v gozdu, predvsem mravlje, saj smo v praktičnem delu za zaključek več časa namenili spoznavanju le-teh kot nekakšno zanimivost v gozdu. Omenili smo še ogrožanje in varovanje gozdov. V praktičnem delu smo pripravili 6 priprav s cilji, ki smo jih skozi izvajanje dejavnosti tudi uresničevali. Otrokom smo približali lutke in jih vseskozi povezovali z gozdom. Poglavitni namen praktične naloge je bil otroke seznaniti z izdelavo različnih lutk ter hkrati predstaviti značilnosti gozda s pomočjo lutke.
Keywords: Lutke, prstne igre, domišljija in ustvarjalnost, motivacijsko sredstvo, gozd, mravlje.
Published in DKUM: 08.12.2015; Views: 1868; Downloads: 309
.pdf Full text (5,47 MB)

5.
NARAVOSLOVNI PROJEKT V VRTCU (SPOZNAVAJMO DELE NAŠEGA TELESA: ROKE - NOGE)
Natalija Grum, 2014, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Diplomsko delo z naslovom NARAVOSLOVNI PROJEKT V VRTCU (Spoznavajmo dele našega telesa: roke - noge) je praktično, saj temelji na izvedbi projekta. Namen diplomske naloge je seznaniti otroka (s pomočjo projektnega dela) z zgradbo človeškega okostja in mu omogočiti, da spozna delovanje zgornjih in spodnjih okončin. V teoretičnem delu je najprej predstavljeno zgodnje naravoslovje, spoznavanje in pomen naravoslovja ter raziskovalnega pouka za otroke. Opisan je projekt in projektno delo, etape projektnega dela, del pa je namenjen tudi predstavitvi lutke kot motivacijskega sredstva. V nadaljevanju je opisano človeško okostje, s poudarkom na okončinah, ki so razdeljene na zgornje okončine (ude ali roke) ter na spodnje okončine (ude ali noge). Opisane so kosti okončin in sklepi, njihove funkcije ter možnosti in pomen gibanja in gibljivosti. Praktični del naloge zajema predstavitev projekta v obliki makro priprave in vseh mikro priprav za posamezne dneve. Za vsak dan je podan opis izvedbe z analizami in ugotovitvami. Projekt je trajal štiri dni v vrtcu, in sicer na drugi starostni stopnji otrok.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: okostje, okončine, projektno delo, naravoslovje, gibanje, lutke kot motivacijsko sredstvo
Published in DKUM: 11.12.2014; Views: 2573; Downloads: 423
.pdf Full text (1,71 MB)

6.
LUTKA KOT MOTIVACIJSKO SREDSTVO V 1. RAZREDU
Nina Štivan, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Lutka kot motivacijsko sredstvo v prvem razredu je praktično diplomsko delo. Namen tega je vključiti uporabo lutk v pouk v prvem razredu in jih uporabiti kot motivacijsko sredstvo ter izvesti in analizirati nastope v prvem razredu. Po izvedbi in analizi smo prišli do zaključka, da lahko lutko kot motivacijsko sredstvo uporabimo pri vseh predmetih v prvem razredu. Največjo motiviranost je bilo moč čutiti pri dejavnostih, kjer so učenci sami aktivno sodelovali – pri sami izdelavi lutk in pri izvajanju prizorov. S pomočjo lutke lahko dosežemo zastavljene učne cilje. Lutka se v vlogi motivacijskega sredstva dobro obnese. Ne le, da smo učence uspeli motivirati, uspeli smo aktivirati njihovo notranjo motivacijo in jih s tem vzpodbudili, da se nekaj naučijo. S tem smo vzpostavili prave pogoje za delo v razredu. Seveda so vsi ti učni cilji dosegljivi tudi brez uporabe lutk, a zakaj je ne bi vključili, če lahko do njih pridemo na zabaven način in s tem dodatno motiviramo učence. Z njeno uporabo tudi ugodno vplivamo na socialno in čustveno rast učencev, kar je še en dodaten razlog zakaj jo vključiti v pouk.
Keywords: lutka, motivacijsko sredstvo, prvi razred, motivacija, predmeti
Published in DKUM: 23.07.2014; Views: 2182; Downloads: 316
.pdf Full text (2,34 MB)

7.
LUTKA KOT DIDAKTIČNO IN MOTIVACIJSKO SREDSTVO V PRVI TRIADI
Tadeja Kocmut, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Lutka kot didaktično in motivacijsko sredstvo v prvi triadi je praktično diplomsko delo. Namen tega je vključiti lutke v pouk prve triade, izvesti in analizirati učne ure ter preučiti lutko kot didaktično in motivacijsko sredstvo pri pouku v prvi triadi. Po izvedbi in analizi učnih ur smo ugotovili, da lahko lutko smiselno vključimo v vse predmete prve triade, tako da izhajamo iz učne teme in učne enote posamezne učne ure. Učenci so najbolj motivirani pri tistih dejavnostih z lutko, pri katerih sami aktivno sodelujejo. Prav tako lahko z lutko dosežemo zadane izobraževalne cilje učne ure, in ne le to – z lutko je doseganje izobraževalnih ciljev zabavnejše. Učitelj lahko v prvi triadi uporabi različne vrste lutk in jih ponudi učencem, upoštevati pa mora le smiselnost vključitve lutke v učno uro. Lutka ima največji učinek na učence v funkciji prijatelja in učenca s problemsko nalogo. Od treh učiteljic pa smo le eno uspeli motivirati k pogostejši uporabi lutke v razredu. S pomočjo vključevanja lutke v pouk smo spoznali, da lutka ni le uspešno motivacijsko, temveč tudi didaktično sredstvo v razredu.
Keywords: lutka, prva triada, predmeti, didaktično sredstvo, motivacijsko sredstvo
Published in DKUM: 23.09.2013; Views: 2118; Downloads: 362
.pdf Full text (2,49 MB)

8.
PROJEKTNO DELO Z LUTKO V INTEGRACIJI S PODROČJEM DRUŽBA
Katja Šribar, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga Projektno delo z lutko v integraciji s področjem družba obravnava lutko kot motivacijsko sredstvo pri spoznavanju kraja Senovo nekoč, skozi vodene dejavnosti pri otrocih, starih od 4 do 6 let. V teoretičnem delu sem s pomočjo strokovne literature predstavila lutke, vrsto lutk, kreativne dejavnosti z lutkami kot proces, otroško spontano in gledališko igro, otrokov razvoj ob igri z lutko, lutko kot motivacijsko sredstvo ter povezavo lutke in Kurikuluma. Na koncu teoretičnega dela sem na kratko predstavila kraj Senovo. V praktičnem delu smo predstavili primere dobre prakse dela v vrtcu v drugem starostnem obdobju. Lutka se je v vodene dejavnosti vključevala zgolj kot motivacijsko sredstvo, ki je skozi projektno delo Senovo, moj kraj otrokom približala njihov rodni kraj Senovo. Z lutko smo pobliže spoznali zgodovino Senovega, življenje ljudi, raziskali različne kotičke ter spoznali poklic rudar. Namen praktičnega dela v diplomski nalogi je bil z lutko Perkmandeljcem otroke popeljati skozi kraj Senovo, spoznati značilnosti Rudnika Senovo ter spoznati poklic rudarja, na otrokom zanimivejši način. V praktični del diplomske naloge so vključene dnevne priprave s cilji, vsaki pripravi sledijo evalvacije.
Keywords: predšolski otrok, lutka, lutka kot motivacijsko sredstvo, Perkmandeljc
Published in DKUM: 12.07.2013; Views: 2611; Downloads: 479
.pdf Full text (3,68 MB)

9.
VPLIV LUTKE NA RAZVOJ GOVORA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
Milena Gobec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu diplomske naloge smo predstavili razvoj govora, dejavnike razvoja govora, otrokov razvoj ob igri z lutko, lutko nasploh, komunikacijo v igri z lutko, pomen lutke za verbalno izraţanje otrok in lutko kot motivacijsko sredstvo pri usmerjeni aktivnosti – jeziku. V empiričnem delu smo s pomočjo anketnih vprašalnikov predstavili pridobljene podatke. Z anketnimi vprašalniki smo ţeleli ugotoviti, ali ima večina igralnic stalne lutkovne kotičke in ali je otroke potrebno spodbujati k uporabi lutk. Zanimalo nas je, če vzgojiteljice sodelujejo pri otrokovi igri z lutko in če s pomočjo njih pripovedujejo umetnostna besedila ter kako pogosto vzgojiteljice posegajo po lutkah za pomoč pri komunikaciji. Ugotavljali smo, ali lahko otrok spregovori s pomočjo lutke, izboljša svoj govor in obogati besedni zaklad. Zanimal nas je obstoj razlik glede na uporabo lutk v prvem in drugem starostnem obdobju ter v kombiniranem oddelku. Ugotovili smo, da ima 50 % igralnic stalne lutkovne kotičke. Dejstvo, da vzgojiteljice ne posegajo pogosto k lutkam za pomoč pri komunikaciji, nas ni presenetilo, vendar smo upali, da bo več vzgojiteljic odgovorilo z odgovorom pogosto. Presenetilo nas je, da vse vzgojiteljice niso tega mnenja, da si lahko otrok s pomočjo lutke izboljša svoj govor in obogati besedni zaklad.
Keywords: predšolska vzgoja, otrok, lutka, razvoj govora, govor, komunikacija, motivacijsko sredstvo
Published in DKUM: 08.04.2011; Views: 5121; Downloads: 716
.pdf Full text (1,50 MB)

Search done in 0.95 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica