| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 1054
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Vloga socialne opore pri osebah, odvisnih od alkohola : magistrsko delo
Barbara Trobentar, 2024, master's thesis

Abstract: Alkoholizem v Sloveniji predstavlja ključen javnozdravstveni problem, saj se po porabi alkohola in po posledicah škodljive rabe alkohola uvrščamo v sam vrh EU. Magistrsko delo tako teoretično kot empirično proučuje odnos med socialno oporo, depresivnostjo, osamljenostjo, samomorilno ideacijo in motivacijo za sprememb, pri osebah, odvisnih od alkohola, ki so v procesu zdravljenja. V študiji (N = 139) smo poleg demografskih vprašanj uporabili Večdimenzionalno lestvico zaznane socialne opore (MSPSS), De Jong Gierveld lestvico za emocionalno in socialno osamljenost, Lestvico depresivnosti (CES-D), Paykelovo lestvico samomorilnega vedenja (PSS) in Lestvico motivacije za spremembo (URICA). V prvem delu analiz smo preverili merske značilnosti Lestvice motivacije za spremembo (URICA), pri čemer smo potrdili ustrezno veljavnost in zanesljivost lestvice ter potrdili predvideno štiri-faktorsko strukturo. Nadalje so rezultati naših analiz pokazali, da socialna opora statistično pomembno negativno napoveduje depresivnost, osamljenost in samomorilno ideacijo, medtem ko med socialno oporo in motivacijo za spremembo nismo ugotovili linearnega odnosa. Izkazalo se je tudi, da socialna opora mediira odnos med osamljenostjo in depresivnostjo ter med depresivnostjo in samomorilno ideacijo. Izsledki naše študije nudijo dodatno razumevanje preučevanih konstruktov in dokazujejo pomembno vlogo socialne opore pri duševnem zdravju oseb, odvisnih od alkohola.
Keywords: odvisnost od alkohola, socialna opora, depresivnost, osamljenost, samomorilna ideacija, motivacija za spremembo
Published in DKUM: 11.07.2024; Views: 43; Downloads: 2
.pdf Full text (2,67 MB)

2.
Življenjska zgodba kot metoda raziskovanja v izobraževanju odraslih : magistrsko delo
Petra Očko, 2024, master's thesis

Abstract: V zaključnem delu smo se ukvarjali s proučevanjem izobraževanja odraslih v luči življenjskih izpovedi udeležencev izobraževanja odraslih. Teoretični del smo razdelili na dva dela, kjer smo v prvem delu podrobneje raziskali določene ključne vidike izobraževanja odraslih, in sicer od splošne opredelitve definicije izobraževanja odraslih do opredelitve specifičnih metod dela samih izobraževalcev ter lastnosti izobraževancev. V drugem delu smo podrobneje opredelili kvalitativno raziskovanje in pojem življenjske zgodbe. V empiričnem delu smo izvedli sedem nestrukturiranih intervjujev v obliki življenjske zgodbe z udeleženci izobraževanja odraslih. Rezultate intervjujev smo obdelali s kvalitativno vsebinsko analizo. Ugotovili smo, da so se vsi izmed intervjuvanih posameznikov za izobraževanje v odrasli dobi v večinski meri odločili samoiniciativno, tekom izobraževanja pa so bili visoko notranje motivirani. Raziskava je pokazala, da so nekateri izobraževalni programi bolj prilagojeni potrebam odraslih kot drugi. Ugotovili smo še, da so se odrasli v določenem obsegu, delno zaradi ciljno usmerjenega učenja in delno zaradi že pridobljenih življenjskih izkušenj, učili lažje, kot v mladosti. Rezultati naše kvalitativne raziskave so potrdili teoretičen okvir predelane literature s področja izobraževanja odraslih, in sicer da mora učinkovito izobraževanje odraslih prepoznati ter izkoristiti edinstvene značilnosti odraslih učencev, vključno z njihovo potrebo po praktični uporabnosti, spoštovanju njihovih izkušenj in upoštevanju njihovih časovnih ter življenjskih omejitev. Izobraževalni programi morajo biti fleksibilni, relevantni in odzivni na raznolike potrebe odraslih.
Keywords: izobraževanje odraslih, življenjska zgodba, motivacija, kvalitativno raziskovanje
Published in DKUM: 09.07.2024; Views: 57; Downloads: 8
.pdf Full text (875,96 KB)

3.
Domišlijski svetovi orientalske in zahodne oziroma evropske književnosti ter njihova uporaba pri pouku slovenščine : magistrsko delo
Amadeja Žökš, 2024, master's thesis

Abstract: Namen magistrskega dela je bil predstaviti orientalske in zahodne domišljijske svetove ter oceniti, ali jih je mogoče uporabljati tudi kot učno motivacijo v osnovnošolskih in srednješolskih programih, ter predstaviti nekaj načinov, kako to storiti. Značilnosti različnih domišljijskih svetov smo prikazali v kronološkem zaporedju, evropske oziroma zahodne tudi s pomočjo literarnih obdobij, pri analizi katerih smo si pomagali s srednješolskimi berili Branja (Ambrož idr.) in Svet književnosti (Kos idr.) Ugotovili smo, da ima vsaka svetovna književnost bogato kulturno zgodovino, iz katere črpa navdih za pisanje, in da različna časovna obdobja s svojimi družbenimi značilnostmi zelo opazno vplivajo na to, kakšne zgodbe in posledično kakšni domišljijski svetovi so ustvarjeni. Ugotovili smo tudi, da bi potencialna zamenjava fiktivnega sveta enega literarnega dela z umišljenim svetom drugega pomembno spremenila ne samo vzdušje v zgodbi, ampak tudi njen potek in končno sporočilo. V empiričnem delu magistrske naloge smo na praktičnih primerih literarnih del prikazali značilnosti domišljijskih svetov v različnih književnostih in književnih obdobjih in ugotovili, da postajata orientalska in evropska oziroma zahodna književnost, posledično pa tudi njuni fiktivni svetovi, zaradi vpliva globalizacije vse bolj podobni druga drugi. Ustvarjanje naših lastnih primerov prikaznih učnih motivacij, pa tudi anketa, ki smo jo izvedli med učitelji in profesorji slovenščine (opozoriti moramo na dejstvo, da gre za majhen vzorec, saj so metodološko popolne odgovore podali le štirje učitelji in profesorji, na majhen vzorec primerov motivacij smo opozorili tudi v predvidenih omejitvah raziskave) sta pokazali, da obstaja veliko načinov, kako pri pouku književnosti uporabiti prikazno motivacijo z ustvarjanjem domišljijskih svetov, vendar pa to velja le v primeru nekaterih književnih del, in sicer tistih, v katerih dogajalni igra pomembno vlogo v zgodbi in pa v primeru zgodb, ki obstajajo v več prostorskih in časovnih različicah – pri slednjih gre običajno za ljudske pripovedke ali avtorske zgodbe s kasnejšimi priredbami.
Keywords: domišljijski svetovi, predstavna učna motivacija, ustvarjanje domišljijskih svetov, pouk književnosti
Published in DKUM: 08.07.2024; Views: 98; Downloads: 8
.pdf Full text (891,38 KB)

4.
Motivacija učiteljev za izobraževanje in usposabljanje v Biotehniškem centru Naklo
Tamara Teršek, 2024, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je poudarjeno, da je izobraževanje temeljnega pomena za razvijanje kompetenc in prilagajanje spreminjajočim se potrebam učencev in družbe. Za udeležitev učiteljev na izobraževanjih ima veliko vlogo motivacija. Z diplomskim delom smo želeli pridobiti informacije, kako so učitelji zadovoljni z dodatnim usposabljanjem, kolikšna je njihova motivacija za pridobivanje dodatnega znanja in kakšno je njihovo zaupanje v sistem nadgrajevanja. Odločili smo se uporabiti opisno in kvantitativno metodo ter korelacijsko analizo. Pri raziskovalnem delu smo uporabili anketni vprašalnik, ki je bil razdeljen med učitelje v Biotehniškem centru Naklo. Za analizo podatkov le-tega smo si pomagali s programoma Microsoft Excel in SPSS. Raziskava je pokazala, da se učitelji želijo udeleževati različnih izobraževanj in usposabljanj. K dodatnemu izobraževanju jih motivira želja po dodatnem znanju. Največja ovira pa je pomanjkanje časa.
Keywords: Motivacija, izobraževanje, usposabljanje, učitelj, opisna statistika
Published in DKUM: 03.07.2024; Views: 85; Downloads: 9
.pdf Full text (1,80 MB)

5.
Vpliv govoric na kadre znotraj podjetja
Sofija Debeljak, 2024, undergraduate thesis

Abstract: V sodobnih organizacijskih okoljih je širjenje govoric med kadri postalo pogost pojav, ki lahko pomembno vpliva na delovno okolje, medosebne odnose ter poslovno uspešnost podjetja. Govorice, kot neformalen način komunikacije, lahko izvirajo iz različnih virov in se lahko dotikajo različnih vidikov delovanja podjetja, vključno z organizacijsko kulturo, produktivnostjo, motivacijo kadrov ter delovnim zadovoljstvom. Kljub svoji pogosti prisotnosti in vplivu na organizacijsko dinamiko pa je še vedno relativno malo raziskav, ki bi sistematično proučile ta pojav in njegove posledice znotraj podjetja. Zato je osrednji namen tega raziskovalnega dela temeljito analizirati vpliv govoric na kadre znotraj podjetja ter razumeti, kako različne oblike govoric vplivajo na delovno okolje in medsebojne odnose med kadri. Raziskava se bo osredotočila na identifikacijo različnih vzrokov, ki spodbujajo širjenje govoric, ter njihovih posledic na organizacijsko kulturo, produktivnost, motivacijo kadrov ter delovno zadovoljstvo. S poglobljenim razumevanjem tega fenomena bomo lahko identificirali ključne dejavnike, ki prispevajo k nastanku in širjenju govoric, ter razvili strategije za njihovo obvladovanje in upravljanje z njimi v organizacijskem kontekstu. Ugotovljeno je, da polovica podjetji niti ne izvaja ukrepe za obvladovanje govoric v delovnem okolju in da se premalo ukvarja s preprečevanjem širjenja govorice, ali pa da odziv vodstva podjetja na upravljanje z govoricami ni učinkovit. Rezultati raziskave kažejo, da obstaja prostor za izboljšanje v vlogi vodstva pri obvladovanju in preprečevanju širjenja govoric znotraj podjetja. Občasna proaktivnost vodstva je korak v pravo smer, vendar je treba poudariti, da bi moralo biti prizadevanje za obvladovanje govoric stalno in sistematično. Pomembno je tudi opaziti, da so nejasni komunikacijski kanali prispevali k širjenju govoric, kar kaže na potrebo po izboljšanju transparentnosti in jasnosti komunikacije v podjetju. Z analizo in interpretacijo pridobljenih podatkov želimo prispevati k boljšemu razumevanju tega pomembnega aspekta delovnega življenja ter ponuditi smernice in priporočila za izboljšanje komunikacijskih procesov in delovne klime znotraj podjetij. Naša raziskava bo tako pripomogla k dvigu zavedanja o pomenu učinkovitega upravljanja komunikacije in obvladovanja govoric v sodobnih organizacijskih okoljih ter prispevala k razvoju strategij, ki bodo podpirale vzpostavitev pozitivnega delovnega okolja in spodbujale produktivnost ter dolgoročno uspešnost podjetij.
Keywords: govorica, kadri, organizacijska klima, delovna motivacija, management
Published in DKUM: 18.06.2024; Views: 118; Downloads: 13
.pdf Full text (3,32 MB)

6.
Motivacija za izobraževanje zaposlenih v domu Petra Uzarja
Patricija Lukan, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava motivacijo za izobraževanje zaposlenih v domu Petra Uzarja. V teoretičnem delu spoznamo motivacijo in izobraževanje ter njuno povezanost. V praktičnem delu smo odgovarjali na raziskovalna vprašanja, ki smo jih zastavili. Ugotovili smo da zaposlene najbolj motivira osebna in poklicna rast, ter povečanje samozavesti, da se najraje izobražujejo znotraj organizacije v službenem času ter da jim največji oviri predstavljata pomanjkanje časa in stroški izobraževanja. Na podlagi odgovor ankete lahko Dom Petra Uzarja ustvari učinkovit in bolj ustrezen načrt za izobraževanje zaposlenih.
Keywords: motivacija, izobraževanje, izobraževanje odraslih
Published in DKUM: 17.06.2024; Views: 85; Downloads: 10
.pdf Full text (1,10 MB)

7.
Vpliv metode usmerjanja (coaching) na motiviranje zaposlenih : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Lana Goričanec Jurekovič, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Zaposleni so pomembna sredstva za organizacije, saj prispevajo k njihovemu uspehu, zaradi česar je motivacija zaposlenih ključna za uspešno organizacijo. Ravno zato bi se moralo vsako podjetje osredotočiti na motiviranje človeških virov, če želi ostati konkurenčno na trgu in se izogniti težavam, kot so težave z zadrževanjem zaposlenih, ki lahko negativno vplivajo na poslovanje. Uveljavljanje tako notranje kot zunanje motivacije zaposlenih je ključno v današnjem delovnem okolju, s spodbujanjem delovne kulture, ki omogoča oboje, pa lahko podjetja dosežejo višjo zadovoljstvo zaposlenih, produktivnost in celotni uspeh. Ohranjanje in izboljševanje motivacije na delovnem mestu lahko predstavlja izziv za mnoga podjetja, saj marsikatero opravilo ni zanimivo. Zato morajo podjetja poiskati načine ustvarjanja delovnega okolja, ki spodbuja zavezanost delu in motivacijo za opravljanje nalog. Obstaja več vrst notranjih in zunanjih motivatorjev na delovnem mestu, ki jih bomo opisali v diplomskem delu, posebno pozornost pa bomo namenili metodi usmerjanja (coaching), inovativni upravljavski praksi, ki neposredno spodbuja osebni razvoj, posredno pa spodbuja ekonomsko in trajnostno rast podjetij. V poslovnem kontekstu se coaching opredeljuje kot interaktiven, neposreden in zaupen postopek, s katerim trener in drugi zaposleni (ali omejena skupina zaposlenih) poskušajo najti najučinkovitejši način za doseganje ciljev ter hkrati narediti pomembne spremembe v podjetju, pri čemer izkoriščajo njegove vire in zmogljivosti.
Keywords: motivacija pri zaposlovanju, motivacijski dejavniki, metoda coachinga, učinkovitost coachinga, diplomske naloge
Published in DKUM: 17.06.2024; Views: 76; Downloads: 12
.pdf Full text (1,21 MB)

8.
Vodenje malega in velikega podjetja
Ana Mari Mihelič, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Poznamo vodenje v različno velikih organizacijah. Na splošno vodenje vpliva na delovanje podjetij vseh vrst in velikosti. V diplomski nalogi je opisano kako vodenje vpliva na velika in mala podjetja ter kakšne so razlike med njima.
Keywords: Vodenje, veliko podjetje, malo podjetje, motivacija
Published in DKUM: 07.05.2024; Views: 209; Downloads: 25
.pdf Full text (1,12 MB)

9.
Notranja motivacija pri rutinskih dejavnostih in nadarjenost : diplomsko delo
Rebeka Šumer, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga z naslovom Notranja motivacija pri rutinskih dejavnostih in nadarjenost nam bo predstavila, kako pomembno vlogo imajo vzgojitelji pri odkrivanju nadarjenosti v predšolskem obdobju ter predvsem opazovanje tega, kako so nadarjeni otroci motivirani za rutinske dejavnosti, ki so velik del ne samo vrtca, vendar na sploh pomembna v življenju. Prav o tem bomo govorili v diplomski nalogi, katera je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Na začetku teoretičnega dela predstavljamo nadarjenost, kako jo prepoznamo, kdo so nadarjeni otroci, kakšne lastnosti imajo ter kakšne vrste motivacije pri njih zasledimo. V nadaljevanju je predstavljena motivacija, vrste motivacije ter različni deli dnevne rutine s katerimi se otroci srečujejo vsakodnevno v vrtcu. Opredeljena je vloga vzgojitelja, kaj je njegova naloga in kaj predstavlja delo z nadarjenimi otroci. V empiričnem delu bomo izvajali dejavnosti v vrtcu pri OŠ Lovrenc na Pohorju, s katerimi bomo v petih dneh poskušali ugotoviti kaj pri rutinskih dejavnostih otroke najbolj pritegne ter predvsem katere otroke. Ugotavljamo tudi, kako krepimo medvrstniško pomoč ter spodbujanje vsakega otroka.
Keywords: nadarjenost, motivacija, rutinske dejavnosti, otrok, vloga vzgojitelja
Published in DKUM: 23.04.2024; Views: 197; Downloads: 25
.pdf Full text (1,94 MB)

10.
Vloga življenjskega sloga pri nakupu oblačil
Jan Stramec, 2024, master's thesis

Abstract: Na podlagi teorije življenjskega sloga smo obravnavali vpliv življenjskega sloga na odjemalce in na njihove nakupe. Obravnavali smo impulzivne nakupe odjemalcev ter hedonistično in utilitarno motivacijo za nakupovanje. Impulzivni nakupi so nenačrtovani nakupi, ki jih odjemalec opravi brez prehodnega razmišljanja. Nanje poleg življenjskega sloga vpliva tudi motivacija za nakupovanje. V magistrski nalogi smo merili vpliv življenjskega sloga na odjemalčev nakup oblačil. Nalogo smo razdelili na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo proučili pojme, kot so življenjski slog, impulzivno nakupovanje, hedonistična motivacija za nakupovanje in utilitarna motivacija za nakupovanje. V empiričnem delu naloge smo izvedli raziskavo, v kateri smo statistično zbirali in obdelovali podatke. Osredotočili smo se na vlogo življenjskega sloga odjemalcev pri nakupu oblačil. Ugotavljali smo, ali obstajajo razlike med impulzivnimi, hedonističnimi in utilitarnimi nakupi glede na življenjski slog odjemalca. Za merjenje podatkov smo uporabili anketni vprašalnik. Na podlagi pridobljenih podatkov, zastavljenih hipotez in analize anketnega vprašalnika smo prišli do naslednjih spoznanj: Pri impulzivnih nakupih smo glede na življenjski slog odjemalca odkrili, da obstajajo razlike samo pri stremečih odjemalcih. Pri hedonističnih nakupih glede na življenjski slog odjemalca razlik nismo zaznali. Pri utilitarnih nakupih smo zaznali razlike pri izkušenih odjemalcih. Ugotovili smo le majhne razlike v zvezi z impulzivnim in utilitarnim nakupovanjem. Na podlagi tega smo lahko hipotezi, ki se navezujeta na impulzivno nakupovanje in utilitarno motivacijo za nakupovanje, delno potrdili. Hipotezo, ki se navezuje na hedonistično motivacijo za nakupovanje, pa smo zavrnili, saj nismo zaznali razlik glede na življenjski slog odjemalca.
Keywords: Življenjski slog, oblačila, impulzivno nakupovanje, hedonistična motivacija za nakupovanje, utilitarna motivacija za nakupovanje.
Published in DKUM: 09.04.2024; Views: 226; Downloads: 35
.pdf Full text (2,06 MB)

Search done in 6.2 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica