| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 33
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
PROGRAMSKA REŠITEV ZA SPREMLJANJE UPORABE SLUŽBENIH MOBILNIH TELEFONOV
Miro Stefanišin, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga predstavlja razvoj prototipne programske rešitve za spremljanje uporabe službenih mobilnih telefonov. Namen rešitve je poenostaviti obračun in porazdeliti stroške pogovorov s službenimi mobilnimi telefoni med podjetjem in delavci. Osnova za obračun so podatki o porabi posameznih službenih mobilnih telefonov, ki jih dobimo v elektronski obliki od mobilnega operaterja. Programska rešitev omogoča delitev stroškov s pomočjo ločevanja telefonskih številk na službene in zasebne. S pomočjo dodatne označitve lahko določimo, katere storitve se priznavajo kot službene. Podjetje znesek zasebnega stroška delavcu obračuna pri obračunu plače. V uvodnem delu naloge smo podrobno predstavili problem in okolje podjetja Gora d.o.o., Ljubljana, ki se ukvarja z razvojem, uvajanjem in vzdrževanjem bančne informacijske tehnologije. Kot omejitev je predstavljen problem dostopa do podatkov mobilnega operaterja, prav tako pa tudi format zapisa le teh. Sledi opis prototipne metode razvoja. V osrednjem delu je opisana izgradnja in razvoj prototipne programske rešitve, narejene v profesionalnem okolju za razvoj aplikacij ZIM. Na koncu so ocenjeni učinki in opisana uvedba ter možnosti nadaljnjega razvoja.
Keywords: · programska rešitev · obračun stroškov · mobilni telefon · programsko orodje ZIM
Published: 04.06.2009; Views: 1402; Downloads: 136
.pdf Full text (870,07 KB)

2.
RAZVOJ APLIKACIJE RAČUNALNIŠKEGA VIDA ZA MOBILNI TELEFON IPHONE
Miha Gaberšek, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Cilj diplomskega dela je razviti zabavno aplikacijo na osnovi metod računalniškega vida, ki se bo izvajala na mobilnem telefonu (tj. mobilnik) Apple iPhone. Zastavimo si temeljno vprašanje, ali lahko s pomočjo aplikacije, ki se izvaja na mobilniku, v skoraj realnem času razpoznamo dele človeškega telesa. Razvijemo aplikacijo iDelude, ki opravi obdelovanje po naslednjem postopku. S fotoaparatom mobilnika najprej posnamemo sliko osebe. Z metodami računalniškega vida in digitalne obdelave slik nato razpoznamo telo, ga obarvamo v prevladujočo kožno barvo osebe, intimne dele pa prekrijemo z nadomestnimi oblačili. Položaje telesa in telesnih struktur določimo na osnovi razpoznanega obraza. Obraz razpoznavamo s funkcijami iz odprto kodne knjižnice za računalniški vid, in sicer knjižnice OpenCV. Te funkcije v določenih delih ustrezno prilagodimo oz. včasih tudi nadgradimo. Velikost razpoznanega obraza služi za umestitev dodatnih oblačil na sliko, razpoznana prevladujoča barva obraza pa je barva, s katero nadomestimo obstoječa oblačila osebe. V diplomskem delu tudi opišemo vsa razvojna okolja, orodja in druga potrebna znanja, ki so nujna za razvoj mobilne aplikacije za mobilnik iPhone. Na osnovi rezultatov ugotovimo, da je implementacija takšne aplikacije možna, hkrati pa pokažemo, da so današnji mobilniki že dovolj zmogljivi, da lahko z njimi v doslednem času opravimo kombinacijo zahtevnejših operacij iz področja računalniškega vida.
Keywords: obdelava slik, razpoznavanje obrazov, mobilna aplikacija, multimedija, knjižnica OpenCV, mobilni telefon iPhone
Published: 27.05.2010; Views: 2429; Downloads: 256
.pdf Full text (3,00 MB)

3.
VPLIV ELEKTRIČNO PREVODNEGA OKLOPA NA JAKOST EMP MOBILNEGA TELEFONA
Jožek Osojnik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Oddajniki mobilne telefonije (bazne postaje in mobilni telefoni) delujejo na frekvenčnem območju od 300 MHz do 3 GHz (valovne dolžine od 10 cm do nekje enega m) v tem frekvenčnem pasu so zajeti vsi mobilni sistemi kot so NMT 420MHz, GSM 900MHz, GSM 1800MHz in UMTS. Osnovni deli vsakega mobilnega sistema so mobilni telefon, bazna postaja, nadzornik baznih postaj in centrala mobilnega sistema. K mobilnem telefonu in bazni postaji spada tudi ena ali več anten, ki oddaj elektromagnetno valovanje v prostor (sevajo) in iz njega sprejemajo. Edina vira visokofrekvenčnega neionizirnega elektromagnetnega sevanja je mobilni telefon in bazna postaja. Zato obstajajo uredbe in standardi, ki določajo mejne vrednosti za velikosti elektromagnetnih polj. Večina predpisov po državah temelji na priporočilih mednarodne komisije za zaščito pred neionizirnim sevanjem (ICNIRP). Namen diplomske naloge je izmeriti elektromagnetno poljsko jakost pri različnih mobilnih telefonih različnih vrednosti SAR blizu antenskega stolpa. Merimo s širokopasovnim merilnim instrumentom PMM 8053 rezultat takšne meritve je zgolj ena izmerjena vrednost, ki predstavlja največjo vrednost EMS v določenem merilnem frekvenčnem območju
Keywords: Elektromagnetno sevanje, mobilni telefon, bazne postaje, SAR
Published: 21.06.2010; Views: 1995; Downloads: 148
.pdf Full text (893,00 KB)

4.
ANALIZIRANJE IN POPRAVLJANJE KVALITETE DIGITALNIH SLIK, ZAJETIH S FOTOAPARATI MOBILNIH TELEFONOV
Sašo Mađarić, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Pri zajemanju slik s fotofoni (tj. krajši izraz za mobilni telefon z digitalnim fotoaparatom) se pogosto srečujemo s problemom prisotnosti šuma in drugih nepravilnosti v digitalnih slikah. Vzrok za slabšo kvaliteto zajetih slik je predvsem v tem, da fotofoni nimajo vgrajenih kvalitetnih leč in stabilizatorjev slik. V tem diplomskem delu smo se ukvarjali s problemom, kako izboljšati kvaliteto že zajetih digitalnih slik slabše kakovosti. Preučili smo različne metode za popravljanje kvalitete slik, in sicer metodo Lucy—Richardson, regularizirano obnavljanje, Wienerov filter in slepo dekonvolucijo. Na podlagi pridobljenega znanja smo razvili lasten algoritem PSFCALC, ki popravljanje kvalitete slik temelji na izračunavanju enotinega odziva slikovnega sistema (tj. funkcije PSF). Vse preučene in razvite metode smo preizkusili na testnih slikah realnih poslovnih vizitk, zajetih s fotofoni. Uspešnost popravljanja kvalitete smo kvantitativno izmerili z opazovanjem števila prepoznanih znakov na sliki. Rezultati so pokazali, da je naša metoda najuspešnejša, saj smo na testnih slikah, ki so bile izboljšane z našo metodo PSFCALC, v povprečju razpoznali največ znakov.
Keywords: predobdelava digitalnih slik, zamegljene slike, popravljanje kvalitete digitalnih slik, mobilni telefon, fotoaparat, optično razpoznavanje znakov
Published: 29.07.2010; Views: 2567; Downloads: 201
.pdf Full text (1,66 MB)

5.
CAMERA NAVI - NAVIGACIJA S PRETOČNO VSEBINO V ŽIVO
Bojan Žlahtič, 2010, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo obravnava izkoriščanje naprednih zmožnosti modernih mobilnih telefonov in združevanje teh naprednih zmožnosti za uporabo v preprosti navigacijski aplikaciji. Poznavanje posameznih lastnosti teh naprednih naprav, ki jih ponujajo moderni mobilni telefoni, nam omogoča, da te lastnosti uporabimo za pridobivanje nam relevantnih informacij, ki lahko obogatijo malone vsako aplikacijo, ki te informacije pravilno izkoristi. Tako v naši aplikaciji združujemo globalno določanje položaja, zaznavanje pospeškov in koristimo kamero telefona na način, ki omogoča preprosto in intuitivno navigacijo.
Keywords: Ključne besede: navigacija, sistem globalnega določanja položaja, pospeškometer, kamera, senzor, mobilni telefon, mobilna aplikacija, Windows Mobile, knjižnica Microsoft Foundation Class.
Published: 02.02.2012; Views: 1906; Downloads: 115
.pdf Full text (1,31 MB)

6.
NADZOR ZAPOSLENIH S POMOČJO TELEFONSKE APLIKACIJE
Blaž Magdič, 2010, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomska naloga opiše in predstavi razvoj telefonske aplikacije za nadzor nad zaposlenimi. Prav tako opiše razvoj spletne storitve in postavitev spletne strani. V prvem delu je opisan vpliv nadzora in njegove koristi, razvojno okolje Java ME, uporabljene API funkcije in tehnologije spletnih storitev. Drug del opisuje razvoj rešitve za zajem in pošiljanje lokacije uporabnika. V izdelek spada telefonska aplikacija, spletna storitev in spletna stran. Opisan je koncept, uporaba in potek implementacije celotne rešitve.
Keywords: GPS, Java ME, nadzor, spletna storitev, telefonska aplikacija sledilnik, mobilni telefon, zajem lokacije, MIDlet, JSR 179
Published: 14.03.2011; Views: 2088; Downloads: 125
.pdf Full text (1,21 MB)

7.
UPORABA BLUETOOTH TEHNOLOGIJE ZA OBVEŠČANJE IN OGLAŠEVANJE
Ajda Rožman, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obravnava uporabo tehnologije Bluetooth za obveščanje in oglaševanje v konkretnem podjetju, ki ponuja marketinške storitve. Podane so tehnične značilnosti Bluetooth, izdelana je primerjava z drugimi brezžičnimi tehnologijami in predstavljena je SWOT analiza. Opisan je postopek oglaševanja s pomočjo Bluetooth in konkretni primeri. Izvedena je anketa o uporabi Bluetooth na vzorcu 150 ljudi. Preizkus na terenu je pokazal, da je bilo uspešno poslanih 23,8 % (9.482) sporočil, 8,5 % (2.600) sporočil je bilo zavrnjenih, 67,7 % (24.365) pa je bilo izgubljenih. Ocenjujemo, da ima Bluetooth pomemben marketinški potencial.
Keywords: Bluetooth, mobilno oglaševanje, oglaševanje in obveščanje, mobilni telefon
Published: 17.01.2011; Views: 1734; Downloads: 149
.pdf Full text (3,43 MB)

8.
UPORABA SPLETNIH SOCIALNIH OMREŽIJ NA MOBILNIH TELEFONIH
Tadej Kamenšek, 2010, bachelor thesis/paper

Abstract: Spletna socialna omrežja so globalni fenomen, ki so privlačila na milijone uporabnikov, ki te storitve vključijo v svojo vsakdanjo življenje. Ljudem omogočajo, da vzdržujejo obstoječe stike in pomagajo tudi pri iskanju novih. Z razširitvijo storitev na mobilne telefone se komunikacijski spekter še poveča. V diplomski nalogi vidimo mobilni telefon kot sredstvo za komuniciranje v družbenem in kulturnem pomenu, podamo definicijo spletnih socialnih omrežij in izpostavimo preboj na mobilne naprave.
Keywords: internet, spletna socialna omrežja, mobilni telefon
Published: 14.12.2010; Views: 8422; Downloads: 196
.pdf Full text (1,53 MB)

9.
VARNOSTNA POLITIKA NA PODROČJU INFORMATIKE
Gašper Šavor, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Informacijska tehnologija postaja vse bolj pomemben del poslovanja vsakega podjetja ter ţivljenja vsakega posameznika. Zato je v interesu vseh, da so ključne informacije dobro zaščitene. V prvem delu diplomske naloge smo predstavili informacijske sisteme, njihovo delitev ter vrste. Prav tako smo podrobneje predstavili ţivljenjski cikel ter 4-stopenjski model razvoja informacijskega sistema. V osrednjem delu naloge smo se osredotočili na nevarnosti na področju informatike ter vrste zaščit. Nevarnosti za podjetja se bistveno ne razlikujejo od nevarnosti za posameznika razen v tem, da je ponavadi v podjetju skupina ljudi zadolţenih za njegovo informacijsko zaščito medtem ko se mora posameznik zanesti le sam nase. Nevarnosti, ki preţijo na podjetja in posameznike je mnogo med najbolj izpostavljene pa smo uvrstili krajo identitete, socialni inţeniring ter različne škodljive programe. Seveda pa se za vsako nevarnost najde tudi rešitev in te 'rešitve' sem tudi podrobno popisal. V zadnjem delu pa smo se osredotočili na nevarnosti, ki jih prinaša mobilni telefon. Ker je uporaba mobilnih telefonov v porastu, nas je zanimalo, kaj vse lahko počnemo z njimi in če pri tem obstajajo kakšne nevarnosti. Pri tem smo bili še posebej presenečeni nad dejstvom, da obstajajo tudi pri uporabi bluetootha pasti, preko katerih lahko kriminalci pridejo do naših podatkov.
Keywords: informacijski sistem, kraja identitete, škodljivi programi, požarni zid, protivirusni programi, mobilni telefon, bluetooth
Published: 08.07.2011; Views: 1617; Downloads: 120
.pdf Full text (648,49 KB)

10.
MOBILNO POSLOVANJE NA PRIMERU MOBILNE E-POŠTE
Martina Švab, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Z nastankom interneta je prišlo so popolne revolucije ne le v poslovnem svetu ampak tudi na drugih področjih. Razvile so se nove oblike sodelovanja med podjetji pojavile pa so se tudi številne nove tržne priložnosti. Internet je bil sprejet tako med ponudniki kot tudi med potrošniki. Z uporabo interneta so se za podjetja skrajšali dobavni roki, procesi dobave so postali bolj optimizirani, cene pa so postale bolj konkurenčne. Podjetja so dobila tudi nov tržni kanal za svoje poslovanje in tudi za oglaševanje. Pojavile so se spremembe v poslovnih odnosih med ponudniki in potrošniki, ki lahko sedaj lažje in hitreje pridejo do informacij. Z uporabo interneta je možno tudi nakupovanje, opravljanje različnih poslov in preživljanje prostega časa. Internet je s svojim pojavom v precejšni meri spremenil naša življenja in povezal ves svet. Pri poslovanju preko interneta na osebnih računalnikih pa pridemo do težave, ti namreč niso mobilni. Uporabnik ne more v kateremkoli trenutku priti do informacije, ki jo v tistem trenutku potrebuje. Pravilna in pravočasna informacija pa je v današnjem času ključni dejavnik uspeha. Zato se je kot odgovor na omenjene tržne zahteve razvilo mobilno poslovanje. Podjetja in posamezniki smo v današnjem času vedno bolj mobilni, zato potrebujemo tehnologijo, ki nam na naši poti lahko sledi. Mobilni telefon je tako odličen pripomoček, ki uporabniku nudi vsestransko dosegljivost. V začetku so mobilni telefoni omogočali le klicanje ter sprejemanje in oddajanje besedilnih sporočil, danes pa so multifunkcijske naprave, ki med drugim omogočajo tudi povezanost z uporabnikovim strežnikom elektronske pošte. Tako lahko svojo elektronsko pošto spremljamo kjerkoli in kadarkoli.
Keywords: m-poslovanje, mobilni telefon, mobilna pošta, prenos podatkov, prototip
Published: 28.11.2011; Views: 1266; Downloads: 134
.pdf Full text (2,59 MB)

Search done in 0.17 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica