| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 47
First pagePrevious page12345Next pageLast page
1.
Strokovno delo vzgojiteljev z vedenjsko težavnejšimi otroki/mladostniki v Mladinskem domu Maribor in Mladinskem domu Malči Beličeve Ljubljana
Sandra čižič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Strokovno delo vzgojiteljev z vedenjsko težavnejšimi otroki/mladostniki v Mladinskem domu Maribor in Mladinskem domu Malči Beličeve Ljubljana je sestavljeno iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del natančneje opredeljuje namen in funkcijo vzgojnih ustanov (vzgojnih zavodov, mladinskih domov, stanovanjskih skupin in prevzgojnih domov) in njihovih strokovnih delavcev, ki otrokom/mladostnikom s posebnimi potrebami (v diplomski nalogi so iz
Keywords: Vzgojni zavod, mladinski dom, stanovanjska skupina, otroci/mladostniki z vedenjskimi in čustvenimi težavami, cilji, naloge, načela, vzgojni programi, vzgojitelj, učitelj, supervizija.
Published: 18.02.2009; Views: 3447; Downloads: 635
.pdf Full text (1,57 MB)

2.
Samopodoba otrok in mladostnikov Mladinskega doma Maribor
Maruška Planinc, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava samopodobo otrok in mladostnikov Mladinskega doma Maribor. V raziskavo je bilo vključenih 26 otok oz. mladostnikov Mladinskega doma Maribor, v starostnem razponu od deset do sedemnajst let. Predvsem sem se osredotočila na to, ali se samopodoba razlikuje glede na spol, starost, čas bivanja, razlog prihoda v Mladinski dom Maribor, učni uspeh, obšolske aktivnosti, počutje, prijatelje in vzgojitelje v Mladinskem domu Maribor, osebe izven Mladinskega doma Maribor, željo vračanja domov oz. k sorodnikom, kontroliranje čustev in vedenja ter osebne vrednote. Raziskavo sem izvedla s pomočjo treh anketnih vprašalnikov: Vprašanik o življenju v Mladinskem domu Maribor, Vprašalnik samopodobe SPA (Garcia, Gutierrez, Musitu, Kranjc in Pečjak, 1998) in Lestvica osebnih vrednot (Pogačnik, 2002). Analiza rezultatov je pokazala, da obstajajo razlike v samopodobi glede na letošnji šolski uspeh, vrsto obšolskih aktivnosti, počutje, željo vračanja domov oz. k sorodnikom in povezave med samopodobo in osebnimi vrednotami (lepota/umetnost, osebna varnost/ zdravje, počitek, svoboda/neodvisnost in športno udejstvovanje).
Keywords: samopodoba, otroci, mladostniki, osebne vrednote, Mladinski dom Maribor
Published: 03.03.2009; Views: 5249; Downloads: 1176
.pdf Full text (524,70 KB)

3.
Učinek delavnic regulacije čustev pri mladostnikih s čustvenimi in vedenjskimi težavami
Darija Močnik, 2020, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi smo želeli preveriti učinek delavnic regulacije čustev pri mladostnikih s čustvenimi in vedenjskimi težavami, ki bivajo v mladinskem domu. Učinek delavnic smo želeli preveriti na populaciji, za katero velja, da ima slabšo kontrolo impulzov in posledično težje regulira čustvene odzive. Preverjali smo učinek delavnic na dimenzijah prepoznavanja in razumevanja, izražanja in poimenovanja ter upravljanja in uravnavanja čustev. Regulacija čustev ima vpliv tudi na depresijo, anksioznost in stres, zato smo vključili tudi te konstrukte. Naš vzorec je sestavljalo 18 mladostnikov od 10. do 16. leta starosti z vedenjskimi in čustvenimi težavami, vsi pa bivajo v istem mladinskem domu. Udeleženci so bili razdeljeni v kontrolno (N = 9) in eksperimentalno (N = 9) skupino. Eksperimentalna skupina je bila deležna 8-tedenskega treninga regulacije čustev, ki smo ga oblikovali na podlagi Grossovega (2007) Procesnega modela regulacije čustev, kontrolna skupina pa je bila med tem neaktivna. Za preverjanje učinkov naše delavnice smo pred in po izvedbi treninga med udeležence razdelili lestvico depresivnosti, anksioznosti in stresa DASS-21 ter vprašalnik emocionalne kompetentnosti ESCQ. Učinek delavnic smo preverili s pomočjo statističnih analiz, kjer rezultati ANOVE za mešan načrt niso pokazali statistično pomembne interakcije čas x skupina za naše merjene spremenljivke. Na podlagi dobljenih rezultatov ne moremo sklepati na učinek naših delavnic na prepoznavanje in razumevanje, izražanje in poimenovanje, upravljanje in uravnavanje čustev ter na raven depresivnosti, anksioznosti in stresa.
Keywords: regulacija čustev, mladostniki, čustvene in vedenjske težave, mladinski dom
Published: 21.07.2020; Views: 92; Downloads: 31
.pdf Full text (1,26 MB)

4.
5.
MLADINSKI KULTURNI CENTRI V SLOVENIJI; POLOŽAJ, DELOVANJE IN PROBLEMI
Tine Franko, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo predstavlja stanje, delovanje in problematiko mladinskih kulturnih centrov (v nadaljevanju MKC) v Sloveniji. V prvem, teoretičnem delu, kratkemu pregledu razvoja mladinskih kulturnih centrov v preteklosti sledi prikaz sedanjega stanja in delovanja mladinskega dela ter kulture v okviru MKC-jev v Sloveniji. Osrednji del se osredotoča na najbolj pereče probleme: preskromno in/ali nestalno financiranje, omejeni prostorski in infrastrukturni pogoji, pomanjkljiva tehnična opremljenost in kadrovski primanjkljaj predstavljajo poglavitno in v veliki meri stalno problematiko. Posebna pozornost je posvečena vplivu MKC-jev na kulturno ustvarjalnost in družbeno participacijo današnje slovenske mladine. V drugem, empiričnem delu diplomske naloge, so z delno strukturiranimi intervjuji na raziskovalnem vzorcu treh MKC-jev ter z deskriptivno in kavzalno metodo prikazane ugotovitve kvalitativne raziskave. Na podlagi podanih odgovorov so predpostavljene raziskovalne hipoteze z deduktivnim pristopom empirično verificirane.
Keywords: Mladinski kulturni center, mladinsko delo, mladinska problematika, mladinska (sub)kultura, ustvarjalnost in participacija mladih.
Published: 30.07.2010; Views: 1917; Downloads: 197
.pdf Full text (1,20 MB)

6.
ZBOROVSKO PETJE KOT DEJAVNIK CELOSTNEGA RAZVOJA OSNOVNOŠOLSKIH OTROK: ANALIZA STANJA NA OBMOČJU RADELJ OB DRAVI
Martina Resnik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je na začetku predstaviti kratek zgodovinski pregled razvoja slovenske glasbe in prikazati potek razvoja umetne vokalne glasbe. Sledi osvetlitev vloge in pomena glasbe na razvoj otrok ter navajanje pozitivnih vplivov, ki jih ima zborovsko petje na odraščajočega otroka. Ker je dandanes zaradi različnih dejavnikov, ki so v nalogi prav tako navedeni, zanimanje otrok za zborovsko petje v upadu, je nekaj strani namenjenih tudi motiviranju otrok za tovrstno dejavnost. Poudarjen je pomen sposobnosti in lastnosti zborovodij, ki vpliva na motivacijo otrok za petje v šolskem zboru. Pomembna dejavnika motivacije sta tudi nastopanje in tekmovanje, zato so v diplomski nalogi predstavljena območna srečanja otroških in mladinskih zborov, regijska srečanja in tekmovanja, državno tekmovanje v Zagorju ob Savi in mednarodno tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov v Celju. Opisani so tudi pogoji za udeležbo, programske usmeritve in merila priznanj. V raziskovalnem delu je predstavljenih deset Območnih srečanj otroških in mladinskih pevskih zborov v območju Upravne enote Radlje ob Dravi. Empirični del je nastal v želji ugotoviti odnos otrok na območju Upravne enote Radlje ob Dravi do zborovskega petja in razkriti dejavnike, ki vplivajo na ta odnos.
Keywords: zborovsko petje, otroški in mladinski pevski zbori, šolsko zborovsko petje v Upravni enoti Radlje ob Dravi, motivacija.
Published: 11.10.2010; Views: 3689; Downloads: 440
.pdf Full text (1,72 MB)

7.
MLADINSKI ROMANI PISATELJICE ANNE FINE
Patricija Babosek, 2010, undergraduate thesis

Abstract: S terminom mladinski roman označujemo daljša mladinska prozna besedila, ki jih bere mladina po 12. letu starosti. Problematiko mladinskega realističnega romana na Slovenskem odpira Dragica Haramija, zato so v diplomskem delu zajeta mnenja in ugotovitve njenih študij, poleg nje pa še Marjane Kobe, Igorja Sakside in Metke Kordigel. V diplomskem delu so predstavljene značilnosti mladinskega romana, njegove temeljne morfološke značilnosti in zgradba. Opisan je razvoj tega žanra, ki je sicer najmlajši med žanri. Pri tem so navedeni pogledi različnih teoretikov na obstoj in teorijo mladinskega romana. V diplomskem delu so natančno raziskane in analizirane morfološke značilnosti štirih mladinskih romanov pisateljice Anne Fine, ki so prevedeni v slovenski jezik, in sicer Spretna Tulip, Zijalo, V devetih nebesih in Dojenčki iz moke. Predstavljena sta biografija in bibliografija pisateljice Anne Fine. Po kronološkem zaporedju so naštete vse nagrade, ki jih je do sedaj prejela za svoje delo.
Keywords: Realistična mladinska proza, mladinski roman, mladostniki, Anne Fine.
Published: 17.02.2011; Views: 2955; Downloads: 333
.pdf Full text (602,21 KB)

8.
KOMUNICIRANJE Z MLADIMI NA PRIMERU MLADINSKEGA HOTELA
Jože Praper, 2010, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomska naloga obravnava komuniciranje z mladimi na primeru mladinskega hotela, kateremu so odnosi z javnostmi mladih še posebej pomembni. Poudarek je na obravnavi novih elektronskih oz. sodobnih medijev, povezanih z internetom in mobilnimi telefoni. Ugotovitev diplomske naloge je, da delež komuniciranja mladih z novimi mediji raste in da vedno več mladinskih hotelov uporablja nove medije, kot so spletne strani, Facebook, Netlog, RSS, YouTube, Twiter, Flicker, za predstavljanje, promoviranje in tudi siceršnjo vsakdanjo komunikacijo z notranjimi in zunanjimi javnostmi.
Keywords: komuniciranje z mladimi, mladinski hoteli, novi mediji.
Published: 20.12.2010; Views: 8644; Downloads: 111
.pdf Full text (4,01 MB)

9.
David Hill: Realistično avanturistična proza in socialno-psihološki roman
Živa Brumec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je bil predstaviti žanre mladinskega realističnega romana in ugotoviti, katera snov, teme in motivi se pojavljajo v šestih mladinskih realističnih romanih novozelandskega pisatelja Davida Hilla, prevedenih v slovenski jezik. Prebranih, analiziranih in primerjanih je bilo šest romanov. Dva od teh, Saj bo bolje in Korak pred plameni, spadata v žanr mladinskega realističnega avanturističnega romana. Dela Se vid'va, Simon!, Prav tam, kjer boli, Vračanje in Duet sodijo v žanr mladinskega socialno-psihološkega romana. Snov, ki je predstavljena v posameznem romanu, se dotika problemov, s katerimi se srečujemo vsak dan. Najstnik, ki je na meji med otrokom in odraslim, se težko spopada s situacijo, v kateri se znajde in se trudi, da bi težave razrešil, kljub temu, da se mu velikokrat zdi, da jim s svojimi izkušnjami ni kos. Stranski motivi in teme, ki se prepletajo v delih, so zaljubljenost, ljubosumje, sovraštvo, osamljenost, razočaranje, jeza, žalost, strah, tveganje, neuspeh, ločitev, samomor in pustolovščina. Glavne teme in motivi, ki se pojavijo v vseh šestih romanih, pa so prijateljstvo, ljubezen, družina in umiranje ter smrt.
Keywords: mladinski realistični roman, mladinski socialno-psihološki roman, pustolovščina, družina, prijateljstvo, ljubezen, smrt
Published: 24.01.2011; Views: 4394; Downloads: 661
.pdf Full text (794,13 KB)

10.
Mladinska proza Marjane Moškrič
Tanja Žugelj, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je bil raziskati mladinsko prozo Marjane Moškrič ter predstaviti teorijo socialno-psihološkega romana, teorijo pravljice ter fantastične pripovedi in fantastičnega romana in hkrati vsebinsko ovrednotiti avtoričina dela in ugotoviti, katera snov, teme in motivi se pojavljajo v njenih delih.
Keywords: Mladinska proza, mladinski socialno-psihološki roman, pravljica, fantastična pripoved, fantastični roman, ljubezen, življenje, prijateljstvo, pustolovščina, Marjana Moškrič
Published: 05.09.2011; Views: 1765; Downloads: 437
.pdf Full text (665,78 KB)

Search done in 0.27 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica