| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 21
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Izboljšava mirujočega prometa z metodologijo pametnih mest na področju mesta Celje
Sara Grad, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava izboljšavo mirujočega prometa v mestu Celje na osnovi metodologije pametnih mest. V diplomskem delu je predstavljeno, kaj pametno mesto je, uporabnost tehnologij pametnega mesta ter pametnih upravljanj. Podrobneje so prikazani upravljanje mirujočega prometa ter sistemi za pametno parkiranje z nadaljevanjem prikaza obstoječega stanja v Evropi in Sloveniji, nato osredotočenega na mesto Celje. V mestu Celje so prikazani cestni potniški promet, obstoječe parkirne površine in obstoječa prometna ureditev izbranega parkirišča. Z metodologijo pametnih mest je preučen in izboljšan konkreten primer parkirne površine v mestu Celje.
Keywords: prometno inženirstvo, mirujoči promet, parkirišča, garaže, pametno mesto, pametna tehnologija, pametni sistemi za parkiranje, infrastruktura.
Published: 16.08.2017; Views: 1285; Downloads: 270
.pdf Full text (3,71 MB)

2.
MIRUJOČI PROMET V MARIBORSKI SOSESKI NOVA VAS 2
Melisa Mekiš, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo temelji na spremljanju mirujočega prometa v stanovanjskem delu soseske Nova vas 2 v Mariboru, kjer so javne površine čez leta postala divja parkirišča. Predpostavili smo, da uradne parkirne površine v soseski zadoščajo za urejanje mirujočega prometa, kar smo dokazali na podlagi terenskega kartiranja parkirnih površin ter prehodnosti in povezljivosti soseske, spremljanja zasedenosti parkirišč med delavnikom in vikendom ter analiz podatkov o številu prebivalcev, stanovanj in registriranih vozil. Rezultati so podali smernice za urejanje mirujočega prometa stanovanjske soseske po sonaravnih normativih.
Keywords: mirujoči promet, divja parkirišča, Maribor, soseska Nova vas 2, sonaravna ureditev
Published: 28.09.2016; Views: 1031; Downloads: 123
.pdf Full text (4,24 MB)

3.
ANALIZA MIRUJOČEGA PROMETA V OBČINI SEŽANA
Janez Čebokli, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V pričujočem diplomskem delu smo obravnavali problematiko mirujočega prometa v občini Sežana. S problematiko parkiranja se dnevno srečuje precejšnje število prebivalcev občine, najbolj pa je problem prisoten v središču mesta. Občina Sežana je v preteklosti sprejela ustrezno pravno podlago o ureditvi, upravljanju in nadzoru mirujočega cestnega prometa v občini. Prav tako so bila uvedena plačljiva parkirna mesta, postavili so parkomate in vzpostavili sistem nadzora, ki ga izvaja pristojni nadzorni organ. Kljub temu stanje mirujočega prometa v občini ni zadovoljivo. V diplomski nalogi so predstavljeni vsi vidiki problematike mirujočega prometa v občini, rezultati štetja mirujočega prometa in anketiranja naključnih uporabnikov parkirišč. Na podlagi opravljenih analiz so ob koncu podani predlogi celovite rešitve mirujočega prometa v občini.
Keywords: mirujoči promet, parkiranje
Published: 12.07.2016; Views: 1129; Downloads: 72
.pdf Full text (2,39 MB)

4.
Zadovoljstvo uporabnikov parkirišč v Ljubljani
Davorka Špehar, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: Pojav prometa v mestih postaja predmet vse večjega zanimanja prometnih in drugih strokovnjakov. Kot posledica boljšega standarda državljanov in dinamičnega življenja v mestih, promet proizvaja negativne učinke kot so zmanjševanje hitrosti prometnega toka, prometni zastoji, zamude, onesnaževanje okolja, porast prometnih nesreč ter potrebo po povečanju investicij v prometno infrastrukturo. To sproža nujno reševanje prometnih težav v mestnih območjih, ki jih določa prometna politika, ki bo omogočala zagotavljanje ciljev. Osnovni cilj je zagotoviti visoko stopnjo mobilnosti in dostopnosti ter racionalne uporabe razpoložljive prometne infrastrukture. Parkirna politika bi morala podpirati celovito prometno politiko mesta. V zadnjih dveh desetletjih zorijo spoznanja prometnih strokovnjakov, da bi morala politika parkiranja, strategija in ukrepi, postati pomemben mehanizem za upravljanje povpraševanja po prometu v mestu nasploh, in da se ujema s celotno prometno politiko urbane sredine. Žal pa so do danes ukrepi in strategije parkirne politike še vedno uporabljeni parcialno. Vsako mesto, odvisno od lokalnih pogojev in dostopnosti prometa, predstavlja in vodi svojo prometno in parkirno politiko. Namen diplomskega dela je opredeliti pomen parkiranja v urbanih območjih. V diplomski nalogi bomo predstavili zakonodajne in tehnične lastnosti mirujočega prometa ter zadovoljstvo anketirancev. Predstavili bomo tudi kakšne so ovire na poti. Anketa o zadovoljstvu uporabnikov parkirišč ponuja odgovore na vprašanja v zvezi s parkiranjem na parkiriščih v lasti Mestne občine Ljubljana.
Keywords: mirujoči promet, parkirišče, parkirna hiša, anketni vprašalnik.
Published: 06.01.2016; Views: 1242; Downloads: 98
.pdf Full text (904,30 KB)

5.
ANALIZA PROMETNE VARNOSTI NA OBMOČJU OBČINE REČICA OB SAVINJI
Peter Lihteneker, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga je usmerjena v raziskovanje prometno varnostne ureditve v občini Rečica ob Savinji in predstavlja možne izboljšave obstoječega stanja. Za to temo sem se odločil zaradi zanimivosti prometno varnostne ureditve v manjših krajih v Sloveniji. Zastavljen je problem, s katerim se srečujemo pri zagotavljanju varnosti v cestnem prometu, stanju na cestah in ugotavljanju morebitnih nepravilnosti, ki nas privedejo do konfliktnih situacij. V nalogi so opredeljeni osnovni pojmi in zakoni s področja varnosti ter pravil v prometu. Praktično delo je osredotočeno na splošno prometno varnostno situacijo v občini Rečica ob Savinji na posameznih parkiriščih, križiščih, odsekih, površinah namenjenih pešcem in kolesarjem ter javnem potniškemu prometu. V nalogi sem vsako izmed teh natančno preučil, ter podal predloge za izboljšave, saj se je v večini primerov izkazalo, da trenutno stanje le-teh ni zadovoljivo, saj ne zagotavljajo optimalne prometne varnosti. V večini primerov so bile ugotovljene naslednje pomankljivosti: pomanjkljive horizontalne in vertikalne prometne signalizacije, pomankljiva javna razsvetljava, neprimerni in nezadostni prehodi za pešce, pomanjkanje kolesarskih in peš stez, pomanjkanje pločnikov na območju glavnega trga in šole, neustrezno urejena območja z omejeno hitrostjo na območju ulic oz. odsekov itd.. Še posebej sem preučil dosedanji cestni režim v središču občine in predlagal nov režim, ki omogoča bistveno večjo pretočnost vozil ter varnost vseh udeležencev v prometu, še posebej otrok na poti v šolo. Predlagan ukrep rešuje dosedanjo problematiko območja varne poti v šolo, konfliktnih točk in širine cestišča.
Keywords: cestni promet, mirujoči promet, prometna varnost, prometni režim, statistika, zakonodaja, analiza
Published: 15.10.2015; Views: 904; Downloads: 135
.pdf Full text (10,20 MB)

6.
Metodologija odločanja pri oblikovanju mestne parkirne strategije
Silvo Cesnik, 2014, master's thesis

Abstract: METODOLOGIJA ODLOČANJA PRI OBLIKOVANJU MESTNE PARKIRNE STRATEGIJE UDK: 656.1.053.6(043.3) Povzetek: Hiter razvoj mest, rast motorizacije, porast rabe osebnih avtomobilov, večanje prometa vseh vrst in nesistemski posegi v organizacijo mestnega prometa in prometne infrastrukture, povzročajo velike probleme v funkcioniranju in nadaljnjem razvoju mestnega prometnega sistema. Po ocenah številnih strokovnjakov, obiskovalcev in prebivalcev je v naših mestih občutno preveč prometa osebnih avtomobilov, kar povzroča številne negativne vplive motornega prometa na človeka in okolje, stalne prometne zastoje in težave v zagotavljanju ustreznih parkirnih možnosti. Ob visoki in neracionalni dnevni rabi osebnih avtomobilov s strani mestnega prebivalstva in prihodov v mesta velikega dodatnega števila ljudi z avtomobili iz okoliških naselij in krajev, se pojavlja resen prometno prostorski problem, kje in kako parkirati vse v mestu dnevno prisotne avtomobile, oz. kako racionalno reševati problematiko mirujočega prometa. Osnovni teoretični oz. znanstveni prispevek spoznanj v pričujoči magistrski nalogi je celovita obravnava in izbor najbolj vplivnih faktorjev za reševanje problematike mestnega mirujočega prometa ter algoritem za hitro oceno prometno parkirne situacije v posameznem mestu. Na tej osnovi in ob upoštevanju novih spoznanj ter usmeritev različnih obstoječih strategij za reševanje prometnih in parkirnih težav; z napotki za rabo znanstvene teorije sistemskega pristopa; z uporabo operacijskih raziskav oz. teorije verjetnosti (konkretno oskrbe čakalnih vrst) ter s pomočjo statistične obdelave velikega števila podatkov, je v nalogi predlagana metodologija za celovito reševanje prometno parkirne problematike. Cilj je, da se omogoči planerjem, načrtovalcem, strokovnim delavcem v mestnih upravah in prometnim strokovnjakom, enovita in celovita obravnava ter oblikovanje mestne parkirne strategije primerne za reševanje zahtevne problematike mirujočega prometa v prometnem sistemu srednje velikega mesta. Podana so tudi priporočila in način oz. potrebni postopki, ki omogočajo začetek uporabe metodologije odločanja pri oblikovanju mestne parkirne strategije in njen prenos v prakso. Uspešno načrtovanje in vodenje mestne prometne oz. politike mirujočega prometa je možno le z usklajenim urejanjem prometa in prostora oz. urbanizacije, izvajati pa se mora strokovno, sistemsko, povezano, celovito in predvsem na dolgi rok.
Keywords: Ključne besede: mestni prometni sistem, mirujoči promet, problematika mestnega parkiranja, gospodarjenje s parkirnimi objekti, reševanje mestnih prometno parkirnih problemov.
Published: 02.04.2014; Views: 1314; Downloads: 183
.pdf Full text (4,51 MB)

7.
ANALIZA MIRUJOČEGA PROMETA V MESTU PTUJ
Tadej Zorec, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Problematika mirujočega prometa v mestnih središčih predstavlja vedno večji problem zaradi porasta stopnje motorizacije in pomanjkanje mestnega prostora. V zadnjem desetletju smo priča velikemu porastu števila motornih vozil in podobno kot drugod, tudi pri nas takšnemu porastu prometa ni sledilo sorazmerno izboljšanje prometne infrastrukture. Le redka mesta se lahko pohvalijo z zadostnim številom urejenih parkirnih mest. Diplomsko delo temelji na analizi splošne problematike mirujočega prometa v središču mesta Ptuj. Prvi del diplomskega dela zajema teoretične in zakonodajne značilnosti mirujočega prometa. Drugi del vključuje predstavitev geografskih, gospodarskih in prometnih značilnosti mesta Ptuj ter podrobno analizo mirujočega prometa na podlagi štetja zasedenosti in ugotovljenega časovnega obrata vozil na posameznem parkirišču.
Keywords: mirujoči promet, vrste in načini parkiranja, zasedenost parkirišča, obrat vozil, Mestna občina Ptuj
Published: 15.10.2013; Views: 1563; Downloads: 345
.pdf Full text (6,35 MB)

8.
UREJANJE PROMETNIH POVRŠIN V OKOLICI OSNOVNE ŠOLE PESNICA
Maja Božič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Osnovna šola mora poleg kakovostnega vzgojno-izobraževalnega procesa zagotavljati tudi varno okolje. V svojem diplomskem delu obravnavam zunanjo prometno ureditev Osnovne šole Pesnica, ki zajema ureditev parkirnega prostora, ureditev postajališča za šolski avtobus, ureditev novih povozno pohodnih površin in izdelavo načrta varnih šolskih poti. V teoretičnem delu naloge sem opisala dejansko stanje območja obdelave in podala definicije osnovnih pojmov s področja zunanje prometne ureditve. V empiričnem delu naloge sem izpostavila problemske točke v prostoru in podala rešitev zunanje prometne ureditve Osnovne šole Pesnica skupaj z grafičnimi prilogami.
Keywords: Prometna ureditev, mirujoči promet, avtobusno postajališče, varna šolska pot
Published: 19.04.2012; Views: 2267; Downloads: 120
.pdf Full text (3,10 MB)

9.
ANALIZA UPORABE CESTNO-PROMETNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU KOROŠKIH VRAT V MARIBORU
Boris Kamenik, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Predmet diplomskega dela je analiza mestne četrti Koroška vrata v Mariboru z vidika uporabe cestno-prometne infrastrukture. Podan je pregled cestnih križišč, cestnih odsekov, prometnih površin pešcev in kolesarjev ter mirujočega prometa. Na podlagi terenskega ogleda obstoječega stanja na področju infrastrukture za različne udeležence v cestnem prometu (motorni promet, promet pešcev in kolesarjev, mirujoči promet) je opravljena analiza s poudarkom na prometni mobilnosti in varnosti. Izpostavljene so infrastrukturne pomanjkljivosti ter podani kratkoročni oz. dolgoročni predlogi rešitev, ki bi izboljšali varnost in udobje vseh udeležencev v prometu.
Keywords: mestne prometne površine, cestna križišča, mirujoči promet, pešci, kolesarji, parkirni režim
Published: 13.12.2011; Views: 2043; Downloads: 185
.pdf Full text (8,29 MB)

10.
UREJANJE MIRUJOČEGA PROMETA V OBČINI RADEČE
Jernej Čeh, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Urejanje mirujočega prometa v urbanih naseljih je vedno večji problem zaradi številnih razlogov kot so porast stopnje motorizacije prebivalstva, pomanjkanje mestnega prostora, vodenje trajnostne politike na področjih stanovanjske gradnje in prometa, itd. Porastu stopnje motorizacije ni sledilo sorazmerno izboljšanje infrastrukture. To se, tako kot v večini drugih mest, kaže tudi v občini Radeče. Diplomsko delo zajema teoretične in zakonodajne značilnosti s področja mirujočega prometa. Predstavljeno je obstoječe stanje mirujočega prometa v občini Radeče. Na podlagi izračuna parkirnih potreb, analize zasedenosti parkirnih mest ter anketiranja prebivalstva so izpostavljena kritična območja. Za ta območja so podani predlogi ureditev parkirnih mest v smislu urejenosti predvsem pa zagotavljanja zadostnega števila le-teh.
Keywords: mirujoči promet, parkirni normativi, vrste in načini parkiranja, garažne hiše
Published: 11.11.2010; Views: 2453; Downloads: 398
.pdf Full text (4,83 MB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica