| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 23
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
2.
3.
4.
Prireja mleka in krmna baza na družinskih kmetijah Kmetijske zadruge Šentjur
Lidija Mužerlin, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je bil primerjati različna odkupna območja mleka po kvalitativnih lastnostih. Tako smo med seboj primerjali mleko odkupljeno na območju Kmetijske zadruge Šentjur, odkupnem območju Mlekarne Celeia in odkupljeno mleko celotnega območja Slovenije. Prireja mleka je v veliki meri odvisna tudi od prehrane krav, zato nas je zanimalo, kako imajo boljše družinske kmetije na območju Kmetijske zadruge Šentjur izravnane krmne obroke za krave molznice. Zbrali smo 36 mesečnih obračunov. Proučevali smo odkupljene količine mleka, vsebnost mikroorganizmov, skupno število somatskih celic ter vsebnost maščob in beljakovin za obdobje 2006 - 2008. Na obravnavanih kmetijah smo ugotovili dejansko sestavo krmnih obrokov. Krmne obroke smo ovrednotili na podlagi tabelarnih vrednosti. Živalim je bil skozi vso leto na voljo zimski krmni obrok na osnovi koruzne in travne silaže, sena ter dodatka koncentrirane krme. Molznice so bile ustrezno oskrbljene z energijo medtem, ko je bil pri beljakovinah ugotovljen primanjkljaj (6 % prebavljivih surovih beljakovin). Odkupljeno mleko iz obravnavanih območij se ni razlikovalo po bistvenih mikrobioloških kakovostnih postavkah.
Keywords: Ključne besede: odkupljeno mleko/ maščobe/ beljakovine/ mikroorganizmi/ somatske celice, /krmni obrok OP: 59 s., 16 pregl., 10 graf., 55 ref.
Published: 19.10.2009; Views: 2402; Downloads: 333 
(1 vote)
.pdf Full text (363,75 KB)

5.
Bakterijske okužbe in zastrupitve s hrano
Zala Ferk, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Živila so poleg zdravstvenih tegob in ob težavah, povezanih z okoljem, glavna skrb današnjega človeka in verjeti je, da bo tako tudi v prihodnosti. V diplomskem delu z naslovom Bakterijske okužbe in zastrupitve s hrano so predstavljeni dejavniki tveganja za okužbo z živili, glavni bakterijski povzročitelji, epidemiološke značilnosti okužb v Sloveniji ter možnosti njihovega preprečevanja in nadzora. Predstavljene so tudi naloge medicinske sestre pri preprečevanju okužb in zastrupitev s hrano, kajti v večini so ljudje premalo osveščeni o nevarnostih, ki jim pretijo ob nepravilnem rokovanju z živili. Medicinska sestra lahko z izobraževanjem in osveščanjem posameznika ter širše družbe prispeva k prepoznavi te nevarnosti. V poglavju epidemiološki podatki o okužbah in zastrupitvah s hrano smo z analizo in interpretacijo iz primarnih in sekundarnih virov v tabelah in grafikonih predstavili zbrane in obdelane podatke o zastrupitvah in okužbah s hrano v Republiki Sloveniji za obdobje petih let (2003—2007). Ugotoviti smo želeli, katere bakterije največkrat povzročajo okužbe in zastrupitve s hrano ter kakšen je njihov delež med vsemi prijavljenimi primeri. Zanimalo pa nas je tudi, ali se je število prijavljenih primerov okužb in zastrupitev s hrano v obdobju petih letih kaj spreminjalo. Iz analize podatkov smo ugotovili, da je najpogostejši bakterijski povzročitelj črevesnih okužb Salmonela, ter ugotovili, da se je število prijav le-teh od leta 2003 do leta 2007 zmanjšalo. Glede prijavljenih vseh nalezljivih črevesnih bolezni pa smo ugotovili, da se stanje v tem obdobju ni pomembno spremenilo, upadlo je le število prijavljenih bakterijskih črevesnih okužb.
Keywords: mikroorganizmi, bakterije, okužba, zastrupitev, hrana, medicinska sestra.
Published: 30.03.2010; Views: 4968; Downloads: 885
.pdf Full text (360,66 KB)

6.
AROMATIČNE KOMPONENTE IN EKSTRACELULARNI EKSOPOLISAHARIDI V FERMENTIRANEM MLEČNEM NAPITKU
Marjetka Gajšek, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Povzetek V prvem delu raziskav smo določali optimalno temperaturo fermentacije mleka s kefirnimi zrni, pri kateri dosežemo največjo koncentracijo etanola. Določili smo tudi kinetični model (Gompertzova funkcija), ki najbolje opiše zvezo med hitrostjo rasti mikroorganizmov in koncentracijo etanola. Poskuse smo izvajali v šaržnem reaktorju (reakcijski kalorimeter RC1) pri predhodno določenih pogojih (začetna masna koncentracija zrn, vrtilna frekvenca mešala). V nadaljevanju smo iskali režim mešanja, s katerim dosežemo maksimalno koncentracijo etanola. Izvajali smo 24-urne eksperimente. Pri optimalnih procesnih pogojih smo v drugi fazi raziskav spremljali vpliv trajanja fermentacije na vsebnost kefirana v kefirnih zrnih. Razvili smo modificirano metodo izolacije kefirana iz kefirnih zrn. Ugotovili smo, da se z daljšanjem fermentacijskega časa vsebnost kefirana v kefirnih zrnih povečuje.
Keywords: kefirna zrna, mikroorganizmi, kinetični parametri, kefiran
Published: 20.07.2010; Views: 2279; Downloads: 220
.pdf Full text (1,35 MB)

7.
Primerjava higiene medicinskih tekstilij med dvema bolnišničnima pralnicama
Slavko Založnik, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Higiena je temeljna medicinska veda o preprečevanju bolezni in vzdrževanju zdravja ter izboljševanju sanitarnih postopkov. Cilj vsake pralnice je ohraniti in neprestano izboljševati svoje usluge pri pranju umazanih, okuženih tekstilij v čiste sveže in razkuženo stanje. Pomembno je, da ima proces pranja razkuževalni učinek, predvsem pri pranju tekstilij iz bolnišnic, ki vsebujejo veliko vrst patogenih bakterij, gliv in virusov, ter da istočasno ne povzroča pretiranih poškodb na opranih tekstilijah. Splošna higiena v pralnici je ključnega pomena, da ne pride do rekontaminacije opranih tekstilij z mikroorganizmi pri procesu nadaljnje obdelave tekstilij, ki vključujejo sortiranje, likanje, zlaganje in pakiranje tekstilij. Oprane tekstilije iz bolnišnic ne smejo vsebovati povzročiteljev bolezni, saj so njihovi uporabniki običajno bolniki z nizkim imunskim sistemom in jih moramo zaščititi pred okužbami iz slabo opranih tekstilij. V diplomskem delu je predstavljena primerjava o higieni medicinskih tekstilij v dveh bolnišničnih pralnicah in seznanjenost medicinskih sester s pravilno higieno medicinskih tekstilij. Primerjava je bila izvedena leta 2011, v njej pa so sodelovali dve bolnišnični pralnici in OP medicinske sestre, ki delujejo v okviru operacijske dejavnosti, in sicer 15 medicinskih sester iz Splošne bolnišnice Celje in 15 medicinskih sester iz UKC Maribor. Za izvedbo ankete smo prejeli soglasje ustanov. Nameni primerjave so bili: razložiti pomen higiene bolnišničnih tekstilij, prikazati uporabo zagotavljanja higiene bolnišničnih tekstilij s sanitarno-mikrobiološkimi preiskavami na različnih kontrolnih točkah v dveh bolnišničnih pralnicah in ugotoviti, ali so medicinske sestre seznanjene s pravilno higieno medicinskih tekstilij. V empiričnem delu smo prikazali izsledke primerjave. V diplomskem delu so bile uporabljene naslednje metode: deskriptivna metoda, metoda analiziranja, anketiranja, zbiranja podatkov ter pregled in analiza podatkov. S primerjavo smo želeli izvedeti, ali v obeh bolnišnicah zagotavljajo higieno medicinskih tekstilij v postopkih pranja. Zanimalo nas je tudi, ali so medicinske sestre na operacijskem oddelku seznanjene s pravilno higieno medicinskih tekstilij. Rezultati primerjave so pokazali, da v obeh bolnišničnih pralnicah zagotavljajo ustrezno higieno medicinskih tekstilij. Medicinske sestre na OP oddelku so seznanjene in poučene o ustrezni higieni medicinskih tekstilij.
Keywords: higiena, bolnišnične okužbe, mikroorganizmi, zdravstvena nega
Published: 19.09.2011; Views: 2104; Downloads: 268
.pdf Full text (2,45 MB)

8.
ANALIZA BAZE PODATKOV VETERINARSKE FAKULTETE O VARNOSTI ŽIVIL ŽIVALSKEGA IZVORA V OBDOBJU OD 2004 DO 2009
Sabina Gajšek, 2011, master's thesis

Abstract: Na Inštitutu za higieno živil in bromatologijo, Veterinarske fakultete, Univerze v Ljubljani, kjer opravljajo bakteriološke, kemijske in fizikalne preiskave živil živalskega izvora, smo si izpisali rezultate vzorčenj živil živalskega izvora za obdobje od začetka leta 2004 do konca leta 2009. Izpisovali so se rezultati analiz za vzorčenja mletega mesa (Salmonella spp., Staphylococcus aureus, E. coli, Listeria monocytogenes in skupno število mikroorganizmov), trajnih mesnih izdelkov (Salmonella spp., Staphylococcus aureus, E. coli, Listeria monocytogenes), surovega mleka (skupno število mikroorganizmov, somatske celice), sira (Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, E. coli), jajc (Salmonella spp., ostanki antibiotikov) in jajčni melanž (Salmonella spp). Rezultate smo kategorično razvrstili v naštetih šest skupin. Rezultati analiz so se primerjali glede na leta, opravila pa se je tudi primerjava med začetnimi in končnimi produkti živil živalskega izvora. Ugotovili smo, da številčno z leti upada število opravljenih analiz, vendar pa so rezultati vedno boljši. Potrdili smo tudi, da se patogeni mikroorganizmi v prvotnih živilih pri končnih uničijo. Glede na rezultate sklepamo, da se je, upoštevajoč vse uredbe in zakone, izdane v času spremljanja analiz, kvaliteta končnih produktov bistveno izboljšala.
Keywords: živila živalskega izvora, patogeni mikroorganizmi, okužbe živil, detekcija bakterij
Published: 25.08.2011; Views: 2638; Downloads: 195
.pdf Full text (1,11 MB)

9.
ORGANIZACIJSKI MODEL ZA OBVLADOVANJE KOLONIZACIJ/OKUŽB Z VEČKRATNO ODPORNIMI MIKROORGANIZMI V SPLOŠNI BOLNIŠNICI DR. JOŽETA POTRČA PTUJ
Mirjana Bušljeta, 2011, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi je predstavljen teoretični vidik bolnišničnih okužb z večkratno odpornimi mikroorganizmi, epidemiološko gibanje večkratno odpornih mikroorganizmov, pomen in izvajanje notranjih presoj bolnišničnih standardov na osnovi ALPHA metode v SB Ptuj ter uvedene izboljšave. Prikazana je izboljšava procesa dela na področju obvladovanja bolnišničnih okužb z večkratno odpornimi mikroorganizmi, kjer smo razvili inovativni model za obvladovanje kolonizacij/okužb z večkratno odpornimi mikroorganizmi v smislu pravilnega nameščanja bolnikov z večkratno odpornimi mikroorganizmi, s ciljem znižati število prenosov okužb z večkratno odpornimi mikroorganizmi in zagotoviti čim bolj strokovno, kakovostno in varno obravnavo vseh naših bolnikov. Uspešnost vpeljanega organizacijskega modela v vsakdanji praksi v SB Ptuj smo spremljali in analizirali za dve- in polletno obdobje (od začetka leta 2009 do junij 2011) na vseh bolnišničnih oddelkih. Z notranjo presojo upoštevanja standarda »Kontaktne izolacije« smo postopno dosegli v povprečju 89-odstotno izvajanje vseh postopkov in posegov zdravstvene nege (ZN) v skladu z zastavljenim bolnišničnim standardom. Prenos bakterij nosilk ESBL smo v opazovanem obdobju zmanjšali na vseh oddelkih (prenosov MRSA nismo opazili že več let, bolnika z VRE v SB Ptuj še nismo obravnavali). Zmanjšali smo prenos bakterij nosilk ESBL v opazovanem obdobju iz 12,6% v letu 2009 na 7% v letu 2010 in na 2% v prvi polovici leta 2011. Glede na število prenosov v opazovanem obdobju lahko sklepamo, da se bo tudi v bodoče število prenosov večkratno odpornih mikroorganizmov še zmanjševalo. Vpeljan organizacijski model se je izkazal za zelo uspešnega in uporabnega v praksi. Omogoča natančen nadzor in sledljivost kolonizacij/okužb z večkratno odpornimi mikroorganizmi ter zmanjšuje možnost prenosov večkratno odpornih mikroorganizmov med bolniki, obiskovalci in vsemi zaposlenimi. Model je omogočil sistemsko rešitev. Za vpeljavo novih organizacijski modelov, ki dvigujejo nivo kakovosti opravljenih storitev v bolnišnicah na področju ZN, je nujno potrebna uporaba pristopov in orodij managementa kakovosti. Sistematično izboljševanje kakovosti storitev pa je del profesionalne odgovornosti zaposlenih v bolnišnicah. V SB Ptuj je v dvoletnem obdobju nastalo 21,8 % vseh kolonizacij/okužb z bakterijami, ki izločajo ESBL (pridobljenih 12,5% in 9,3% prenosov), od vseh skupno koloniziranih bolnikov oziroma 0,11% na število bolnišnično oskrbnih dni (BOD) ali 0,5% na število vseh hospitaliziranih bolnikov. Rezultati raziskave, ki je bila izvedena v aprilu 2011 v sedmih slovenskih bolnišnicah, je pokazala, da ostale anketirane slovenske bolnišnice nimajo pregleda nad kolonizacijo/okužbo z večkratno odpornimi mikroorganizmi v svoji sredini, zato priporočamo, da bi isti sistem oziroma organizacijski model za obvladovanje kolonizacij/okužb z večkratno odpornimi mikroorganizmi vpeljale v vsakodnevno prakso tudi ostale slovenske bolnišnice.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: organizacijski model, kakovost, notranje presoje večkratno odporni mikroorganizmi, bakterije nosilke ESBL
Published: 18.11.2011; Views: 2401; Downloads: 641
.pdf Full text (1,80 MB)

10.
Search done in 0.22 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica