| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 40
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
Migracije v Evropi - vzroki in posledice : diplomsko delo
Jure Mertük, 2009, undergraduate thesis

Keywords: migracije, migranti, Evropa, diplomske naloge
Published: 16.09.2009; Views: 9883; Downloads: 3410
.pdf Full text (309,06 KB)

2.
Nekateri vidiki "čefurske" identitete
Kristina Patljak, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Besedo »čefur« zlahka uporabimo v vsakdanjem pogovoru in jo prepoznamo v funkciji razlikovanja med »nami« in »njimi«, ki izkazujejo drugačnost. Pri vprašanju, kaj točno beseda »čefur« pomeni, se zaenkrat ne moremo zanesti na nobeno uradno definicijo. Namen diplomske naloge Nekateri vidiki »čefurske« identitete je bil preveriti splošne predstave o tem, kdo pravzaprav »čefur« je in kaj določa njegovo identiteto ter na podlagi subjektivnih mnenj anketirancev izluščiti neko splošno definicijo izraza in še nekatera druga spoznanja o tako imenovani »čefurski identiteti«. V teoretičnem delu naloge poleg poskusov definicij izraza obravnavam tudi relevantne pojme kot so identiteta, etničnost, ksenofobija, predsodki, migranti, stigmatizacija, kriminalizacija, delinkvenca in mediji. Empirični del naloge vsebuje kvantitativno analizo podatkov, za katero je kot osnova služila anketna metoda raziskovanja z vprašalnikom. Z raziskavo sem želela ugotoviti, koga beseda »čefur« zaznamuje, katere negativne sodbe nosi in ali na negativne sodbe vplivajo dejavniki kot so starost, spol, izobrazba ter kraj bivanja. Želela sem določiti tudi stopnjo ksenofobije med vprašanimi in ugotoviti, ali obstaja neko splošno mnenje, da so se elementi balkanske kulture infiltrirali v slovensko. Ugotovila sem, da izraz v vsakem primeru prinaša negativne predsodke, da ga posamezniki z balkanskim poreklom v večini primerov za poimenovanje sebe ne odobravajo, da ga v glavnem zaznamujeta narodnost in stopnja prilagojenosti slovenski kulturi in da se lahko izraz v nekaterih primerih uporabi tudi za posameznike slovenskega porekla. Poleg tega je kvantitativna analiza pokazala, da je bila stopnja ksenofobije med vprašanimi majhna, izkazalo pa se je, da velja splošno mnenje, da so se nekateri elementi balkanske kulture zasidrali v slovensko. Rezultati o vplivu okolja na negativne sodbe in rezultati o motečnosti »čefurjev« so me pripeljali do vprašanja, ali gre morda za dva vzorca obnašanja pripadnikov subkulture »čefurjev«.
Keywords: čefur, identiteta, ksenofobija, predsodki, stigmatizacija, migranti, subkultura
Published: 19.03.2010; Views: 3449; Downloads: 659
.pdf Full text (418,10 KB)

3.
MEDDRŽAVNE MIGRACIJE VISOKO IZOBRAŽENIH OSEB V EU
Terezija Šuklje, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Pojav bega možganov se je močneje začel problematizirati v šestdesetih letih, ko so se države začele zavedati, da so najbolj usposobljeni kadri, še posebej znanstveniki, raziskovalci in podiplomski študentje, ki za stalno zapustijo svojo matično državo, ključni za razvoj v družbo znanja, gospodarsko rast in razvoj države. Beg možganov je mogoče ublažiti z ustrezno migracijsko politiko, katera lahko celo izboljša socialno-ekonomski razvoj v daljšem obdobju. Pomembno je poznati smeri emigracije visoko kvalificiranih in izobraženih ljudi in razloge zanje, kajti na podlagi teh spoznanj se lahko izguba talentov zamenja v izmenjavo znanja.
Keywords: Beg možganov Migracija Emigracije Zaposlovanje v tujini Visoko usposobljeni migranti
Published: 07.05.2010; Views: 2258; Downloads: 186
.pdf Full text (857,62 KB)

4.
Spremembe in novosti pri zaposlovanju in delu tujcev v Republiki Sloveniji : diplomsko delo
Blanka Gotlib Kerin, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Imigracije v Evropsko unijo in s tem v Slovenijo že desetletja predstavljajo velik politični problem, kajti potrebe po tuji delovni sili, ki iz leta v leto rastejo, spremlja močno družbeno nasprotovanje temu pojavu. Gospodarske razlike med razvitimi državami in državami v razvoju ter demografske spremembe namreč povzročajo naraščanje migracij. V sodobnem svetu problem reguliranja migracij postaja vedno bolj pereč, predvsem pa globalen, zato je naloga razvitejših držav oblikovanje učinkovitih migracijskih politik. Republika Slovenija s sprejetjem ustreznih zakonov ter Resolucije o migracijski politiki pravno regulira zaposlovanje in delo tujcev. V Sloveniji poznamo dva načina zaposlovanja tujcev, in sicer za delavce, ki prihajajo iz držav članic Evropske unije, ter za delavce, ki so državljani »tretjih« držav. Zaradi obsežnosti tematike in omejenega obsega diplomskega dela se omejujem predvsem na novosti in spremembe zaposlovanja delavcev »tretjih« držav.
Keywords: migranti, migracijska politika, Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, delovna dovoljenja, delovna dovoljenja, vizum
Published: 03.09.2010; Views: 2007; Downloads: 217
.pdf Full text (3,58 MB)

5.
6.
7.
DAVČNA OBRAVNAVA DOHODKOV ČEZMEJNIH DELOVNIH MIGRANTOV V RS
Brigita Kočar Senekovič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb in jo v Sloveniji ureja Zakon o dohodnini. Gre za dajatev, ki pomeni pomembno postavko v prihodkih državnega proračuna, kakor tudi za občutljivo področje pri davčnih zavezancih, ki so podvrženi plačevanju dohodnine od svojih dohodkov in premoženja. Zato kakršen koli poseg v obstoječ davčni sistem in morebitne spremembe terjajo temeljito preučitev posledic, tako na ravni države, kot v sferi davčnih zavezancev. Navedeni zakon je bil v preteklosti deležen že številnih sprememb in dopolnitev, katerih vzrok so bili različni razlogi, namen teh sprememb pa je bilo iskanje ustrezne davčne lestvice in davčnih olajšav, ki bi zagotavljale pravičen davčni sistem in upoštevale socialni položaj davčnih zavezancev. V letu 2005 uveljavljen Zakon o dohodnini (Zdoh-1), je uvedel bistveno novost na področju dohodninske obravnave zavezancev, saj je uvedel načelo obdavčitve po svetovnem dohodku ter s tem med davčne zavezance uvrstil tudi tiste rezidente, ki imajo svoj vir dohodka v tujini. Ker so ti dohodki podvrženi pravilom mednarodnega obdavčevanja, kar je urejeno z mednarodnimi pogodbami med posameznimi državami, ki določajo metode za odpravo dvojnega obdavčevanja, je navedena sprememba ZDoh-1 v letu 2005 najbolj prizadela rezidente z virom dohodka v sosednji Avstriji. V svojem diplomskem delu sem se v prvem delu lotila pregleda dohodnine v Republiki Sloveniji, pri čemer sem poseben poudarek namenila spremembam dohodninske zakonodaje v letu 2005 in v 2007, ki so pomembno vplivale na zavezance – rezidente, ki so zaposleni v tujini. Preučila sem splošne značilnosti dohodninske ureditve v sosednjih državah ter se v drugem delu lotila posebnosti obdavčevanja dohodkov z virom v tujini. Posebno pozornost sem namenila uvedbi posebne osebne olajšave za čezmejne delovne migrante, kot jo je uzakonila sprememba Zakona o dohodnini, uveljavljena v februarju 2010 ter posebni ureditvi za rezidente z virom dohodka v Avstriji, kot jo je uvedel v svojih spremembah Zakon o davčnem postopku v decembru 2009. Pri tem sem se dotaknila tudi težav, ki so se zaradi nedorečenosti pojavljale v praksi, pri davčnih zavezancih – čezmejnih delovnih migrantih. Ker živim v obmejnem območju, se vsakodnevno srečujem s sorodniki, sosedi, prijatelji in znanci, ki so zaposleni v sosednji Republiki Avstriji, in njihova številna vprašanja v zvezi z obdavčitvijo njihovih dohodkov po letu 2005 ter velika nedorečenost in neusklajenost, na katero sem naletela ob iskanju odgovorov na vprašanja pri pristojnih organih ministrstva za finance oz. davčne uprave v letu 2006 in kasneje, so me vzpodbudila, da sem se aktivneje vključila v dogajanja v zvezi s spremembo davčne zakonodaje v delih, ki se nanašajo na obdavčevanje zavezancev z virom dohodka v tujini. Vsled navedenemu sem si za naslov diplomske naloge izbrala to tematiko.
Keywords: dohodnina, zavezanci, rezidenti, čezmejni delovni migranti, konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja, posebna osebna olajšava, posebna odmera dohodnine, odpis
Published: 13.07.2011; Views: 4034; Downloads: 316
.pdf Full text (918,17 KB)

8.
9.
Uporaba metod diskretnega odločanja pri modeliranju izbire prevoznega sredstva v suburbanem okolju
Simon Hmelak, 2012, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu je na podlagi logistične distribucije (logit) razvit prometni model oziroma enačba za modeliranje izbire prevoznega sredstva v suburbanih okoljih treh slovenskih mest. Obseg raziskovanja je zajel dnevne migrante naselij, ki gravitirajo na mesta Ljubljana, Maribor in Celje. Osnovni pristop temelji na umerjanju zapisane enačbe z razpoložljivimi statističnimi podatki in podatki sorodnih študij za določitev posplošenih stroškov potovanj ter izračun enotnega koeficienta β, ki določa naklon logit krivulje in predstavlja bistveni element umeritve modela. V treh primerih uporabe modela za prikaz posledic različnih ukrepov so zaznani pozitivni učinki na spodbujanje uporabe javnega potniškega prometa. Z modelom lahko ob minimalnih stroških predvidimo učinke izjemno dragih sistemskih in drugih ukrepov, kot so npr. uvedba integrirane vozovnica, povečanje frekvence voženj, spremembe cen itd.
Keywords: javni potniški promet, dnevni migranti na delo, potovalne navade, izbor prevoznega sredstva, logit
Published: 04.04.2012; Views: 1900; Downloads: 221
.pdf Full text (1,81 MB)

10.
Nadzor tujcev v Republiki Sloveniji : program Migrant
Ivan Zver, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi bomo predstavili program MIGRANT, ki je računalniška aplikacija zasnovana na podlagi izkušenj opravljanja policijskega dela neposredno na terenu pri nadzoru tujske problematike v notranjosti Republike Slovenije. Programska aplikacija je avtorjevo lastno delo, nastalo na podlagi izkušenj iz neposrednega dela v vlogi policista na terenu. Zasnovan je kot alternativa obstoječemu nadzoru, za izboljšanje dela po tujski problematiki. Predstavili bomo nadzor nad tujci, prebivajočimi v Republiki Sloveniji z različnimi statusi, pridobljenimi oziroma omogočenimi z zakonodajo. To so državljani tretjih držav z dovoljenjem za prebivanje, vizumi, vizumsko liberalizacijo in državljane držav članic Evropske unije. Gre za gibanja navedenih oseb po državi iz vidika njihove legalnosti vstopa, bivanja, zaposlovanja in posledično tudi izvajanja dolžnosti tujcev po določbah Zakona o prijavi prebivališča, Zakona o tujcih, Zakona o zaposlovanju in dela tujcev, Zakon o preprečevanju in zaposlovanju na črno, Zakona o nadzoru državne meje ter po drugih zakonih in podzakonskih aktih, ki urejajo status tujca v Republiki Sloveniji. Nadzor nad legalnostjo prebivanja tujcev v Republiki Sloveniji opravlja izključno policija, posredno pa drugi državni organi v obliki nadzora dejavnosti za katere so pristojne. Na kratko bomo predstavili pogoje za vstop in bivanje v Republiki Sloveniji. Izpostavili bomo problematiko imigracije, problem pomanjkljivega nadzora nad problematiko povezano s tujci in vidike obstoječega nadzora v policiji. Izpostavljen bo tudi vidik dela policije s področja problematike tujcev in spremembe, potrebne za učinkovitejši nadzor. Nadzor ne štejemo v smislu zasledovanja tujcev v naši državi, ustavno so tudi tujci svobodni in nenadzorovani. Poglavitni cilj učinkovitega nadzora je varovanje ljudi in premoženja, varnost in stabilnost države, ki je pomembna za nacionalno varnost Republike Slovenije.
Keywords: tujci, migranti, migracije, migracijska politika, nadzor tujcev, diplomske naloge
Published: 27.02.2014; Views: 1545; Downloads: 271
.pdf Full text (1,08 MB)

Search done in 0.26 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica