| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


61 - 70 / 108
First pagePrevious page234567891011Next pageLast page
61.
DNEVNE MIGRACIJE IN PROST PRETOK DELOVNE SILE IN STORITEV V EVROPSKI UNIJI NA PRIMERU AVSTRIJE
Tanja Štruc Gerold, 2014, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga z naslovom: Dnevne migracije in prost pretok delovne sile in storitev v Evropski uniji na primeru Avstrije je sestavljena iz dveh delov: s teoretičnega in z empiričnega. Evropska unija na kratko EU je gospodarska in politična povezava 28 evropskih držav. Ustanovljena je bila po drugi svetovni vojni, s Pogodbo o Evropski uniji (Maastrichtsko pogodbo). Migracije predstavljajo gibanje ljudi iz enega kraja v drugega. Dandanes so v družbi zelo kompleksen in raznovrsten pojav. V največji meri pa se vse vrti okoli denarja, ki v današnjih časih obrača svet. Največji delež ljudi se seli, da bi dobili boljšo službo, zaslužili več in seveda posledično živeli boljše življenje. Med tipi migracij prevladujejo ekonomske migracije. Velik je tudi delež ilegalnih migracij, ki označujejo nedovoljen prehod državne meje. Prost pretok delovne sile poleg prostega pretoka storitev, blaga in kapitala predstavlja eno od štirih temeljnih svoboščin na notranjem trgu Evropske unije. Pri teoretičnem delu spoznamo pojme kot so: Evropska unija (osnovne informacije o Evropski uniji, njeno širjenje, delovanje, institucije in organe, naloge in težave), migracije (vzroki, posledice, vloga migracij v današnjem času, vpliv globalizacije na migracije) in prost pretok delovne sile. V empiričnem delu magistrske naloge smo želeli dejavnike dnevnih migracij spoznati tudi v praksi. Raziskavo smo naredili s pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga razdelili med tiste, ki so zaposleni v Avstriji. Zanimalo nas je, zakaj so se anketiranci odločili, da si zaposlitev poiščejo v Avstriji, kaj so prednosti le-te, v katerem sektorju so zaposleni, v kako velikem podjetju delajo, koliko kilometrov prevozijo, da prispejo v službo ter ostale zadeve v zvezi z zaposlitvijo, ki so opisane v analizi ankete.
Keywords: Evropska unija, migracije, vloga migracij, dnevne migracije, delavci migranti, prost pretok delovne sile, brezposelnost, zaposlitev v Avstriji.
Published: 10.11.2014; Views: 2408; Downloads: 461
.pdf Full text (1,36 MB)

62.
MULTIKULTURALIZEM V VZGOJI PREDŠOLSKIH OTROK
Alma Smajić, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Multikulturalizem v vzgoji predšolskih otrok je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu so predstavljeni pojmi, ki so tesno povezani med seboj; to so: multikulturalizem, migracije, proces asimilacije in integracije, predsodki in identiteta. Za kvalitetno delo vzgojitelja v vrtcu je pomembno poznavanje teh pojmov, le tako bo lahko načrtoval svoje delo in ga izvajal skladno z načelom o multikulturalizmu. V teoretičnem delu diplomskega dela je opisan tudi multikulturalizem v vrtcu, kjer so predstavljene vse metode dela z otroki drugega nacionalnega porekla. Vzgojitelj ne sme ignorirati prisotnosti drugih kultur v našem prostoru, saj s tem ne bo prispeval k celostnemu razvoju otrok. Imeti mora znanje o tem, kako vzgojiti strpnega posameznika in kako vključiti otroke drugega kulturnega porekla v proces vzgoje in izobraževanja. V teoretičnem delu diplomskega dela med drugim izvemo, da je multikulturna vzgoja pomembna tudi za otroke večinskega dela kulture, saj bodo v življenju navezovali pristnejše in kvalitetnejše stike, brez predsodkov in nestrpnosti. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave na temo multikulturalizem v vrtcu. Za raziskovalni instrument smo uporabili anketni vprašalnik, ki ga je izpolnilo 85 vzgojiteljev in njihovih pomočnikov v velenjskih vrtcih. Zanimalo nas je, na kakšen način vzgojitelji seznanjajo otroke s pojmom različnosti, z različnimi kulturami in tradicijami. Osredotočili smo se tudi na to, da bi izvedeli, ali imajo vzgojitelji in njihovi pomočniki zapisane metode in načine dela z otroki drugega kulturnega porekla in če jih imajo – kje. Prav tako nas je zanimalo sodelovanje s starši otrok drugega nacionalnega porekla in opažanja vzgojiteljev, kako so se otroci večinskega dela kulture vedli do otrok drugega kulturnega porekla. Podatke, pridobljene s pomočjo anketnih vprašalnikov, smo obdelali s programom SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) in jih predstavili tabelarično.
Keywords: Predšolska vzgoja, multikulturalizem, kultura, migracije, integracija, identiteta, strpnost, dvojezičnost, vključevanje.
Published: 16.09.2014; Views: 2155; Downloads: 426
.pdf Full text (429,07 KB)

63.
OBDAVČITEV MIGRANTOV NA DELU V AVSTRIJI
Saša Baltić, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Selitev prebivalstva zaradi iskanja boljših pogojev za življenje je prisotno že od nekdaj. Ta pojav je bil aktualen že pred prvo svetovno vojno (v ZDA), kot tudi med obema svetovnima vojnama (Južna Amerika in Evropa). Prav tako je bilo povečano izseljevanje v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. Stoletja (Evropa). Seveda pa je migracija prisotna tudi danes. Ob tem se seveda pojavlja vprašanje kdo prejme obdavčitev dohodka na določenem ozemlju. V Evropski Uniji še nimamo splošnega predpisa, ki bi urejal obdavčitev dohodkov državljanov EU. Vsaka država ima svoje zakone in predpise po katerih se ravna. Določeni sporazumi (konvencije) urejajo izogibanje dvojnega obdavčevanja, vendar tudi ti ne urejajo odnose z vsemi državami. Namen tega diplomskega dela je predstaviti migracije Slovencev, katere države najbolj privlačijo slovenske državljane in zakaj. Ob tem tudi predstaviti sistem obdavčevanja dohodkov, ter sistem dvojnega obdavčevanja. Glavni cilj te naloge pa bo predstaviti posebno davčno olajšavo za čezmejne delovne migrante ter opozoriti na probleme, ki iz nje izhajajo, ter njeno ukinitev in razloge za to. Ob tem predstaviti načelo enakosti in kje prihaja do obravnave tega načela v našem primeru. Prav tako predstaviti in primerjati davčni sistem Avstrije in njihovo ureditev obdavčenja migrantov. Zaradi migracij pa pogosto prihaja do težav z dvojno obdavčitvijo, ki je urejena med državami z raznimi konvencijami in sporazumi. Države se s tem različno spopadajo. V Sloveniji so uvedli tako imenovano posebno davčno olajšavo, ki pa je bila z novim letom 2014 ukinjena. Seveda to predstavlja problem za migrante, ki delajo za preživetje sebe in družine v tujini. Vendar tudi država prihaja iz stališča, ki ima močne argumente.
Keywords: migracija, migracije Slovencev, dvojna obdavčitev, posebna davčna olajšava, Avstrija, dnevni čezmejni migranti, obdavčitev v Avstriji, načelo enakosti.
Published: 06.08.2014; Views: 1123; Downloads: 276
.pdf Full text (1,14 MB)

64.
POTENCIAL POVRATNIH MIGRANTOV Z VIDIKA SLOVENSKIH PODJETIJ
Asja Pehar, 2014, master's thesis

Abstract: Obstaja veliko različnih razlogov, zaradi katerih človek zapusti svoj dom in se preseli v novo kulturno okolje. Nekateri se zaradi različnih razlogov odločijo za vrnitev. V tem primeru govorimo o povratnim migrantih, ki lahko s svojim znanjem in izkušnjami prispevajo k družbeno ekonomskemu razvoju matične države. Pri povratku lahko naletijo na različne ovire in težave, pogosto pa doživljajo tudi neuspehe pri vstopu na trg dela v domači državi. Vedno več slovenskih podjetij išče priložnosti za prodajo svojih izdelkov in storitev na tujih trgih. Pri tem so jim lahko v pomoč tudi povratniki, ki imajo medkulturne kompetence, izkušnje in znanje, pridobljeno v tujini ter poznajo tuje jezike. O potrebi po tovrstnih kadrih odločajo managerji, ki upravljajo s človeškimi viri in na tem področju sodelujejo z lastniki, direktorji in drugimi zaposlenimi. S predstavniki slovenskih podjetij smo se pogovarjali o težavah s pridobivanjem kvalificirane delovne sile in o pomembnosti izkušenj, pridobljenih v tujini. Skušali smo izvedeti, v kolikšni meri medkulturne kompetence in znanje tujih jezikov vplivajo na večjo možnost zaposlitve povratnikov. Ugotovili smo, da obravnavana slovenska podjetja v glavnem povprašujejo po kadrih tehničnih poklicev in da izkušnje ter kompetence, pridobljene v tujini, same po sebi niso zadosten razlog za zaposlitev. Povratnih migrantov v slovenskih podjetjih ni zaznati v večji meri, saj je že več let zapored prisoten trend izseljevanja.
Keywords: migracije, povratne migracije, človeški viri, slovenska podjetja, poglobljeni intervju
Published: 30.07.2014; Views: 1046; Downloads: 186
.pdf Full text (1,66 MB)

65.
MIGRACIJE NA TRGU DELA IN Z NJIMI POVEZAN STRES
Tadeja Mitić, 2014, master's thesis

Abstract: Zakaj se nekateri ljudje selijo in drugi ne, je eno izmed ključnih vprašanj in osrednja tema številnih analiz mobilnosti po svetu. Za posameznika kot potencialnega migranta prostor bivanja ne predstavlja le fizično okolje, temveč tudi priložnosti, družbeno življenje, vrednote in druge subjektivne podobe. Važna je tudi povezanost migracijskega prostora potencialnega migranta z drugimi pomembnimi dejavniki, na primer z družino in prijatelji. Za posameznika, ki se odloča o selitvi, so pomembni tudi stroški in koristi mobilnosti, negotovost in informacije, ki zmanjšajo tveganje, ter časovno-prostorska situacija, vezana na posameznikovo življenjsko obdobje in povezanost z domačim okoljem. V današnjem času imajo migracije pomembno vlogo v nacionalnih zadevah in predvsem v mednarodnih odnosih. Danes, ko se pomembnejša vprašanja vrtijo okoli denarja, je predvsem pomembno, kam gre denar, ki ga služijo migranti. Prav tako se vse bolj odpirajo možnosti boljših zaposlitev za priseljence. Tako so v določenih državah javne storitve in celotni sektorji gospodarstva izjemno odvisni od delovne sile, ki prihaja iz tujine, saj bi bilo brez njih težko zagotoviti nemoteno delovanje sektorjev.
Keywords: Ključne besede: migracije, vzroki migracij, posledice migracij, stres, stres na delovnem mestu, migracijski stres
Published: 24.07.2014; Views: 990; Downloads: 112
.pdf Full text (1,43 MB)

66.
MIGRACIJE IN ZAPOSLOVANJE V JUGOVZHODNI REGIJI
Natalija Kure, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Razvoj infrastrukture je omogočil, da postajajo selitve vse manjši problem. S tem, ko se selijo mlajše generacije, manj razvita področja izgubljajo sposoben kader. Ravno zaradi tega se razlike v gospodarskem razvoju slovenskih pokrajin še poglabljajo. Kot glavni problem moderne družbe navajamo priseljevanje oziroma odseljevanje mlajše generacije v bolj razvite kraje. Diplomsko delo smo razdelili na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu opisujemo, kaj mednarodne migracije so, kakšne so vrste in oblike, kakšni so tipi migrantov in kakšni dejavniki migracij obstajajo. Poleg tega predstavljamo, kako so se selitve skozi čas spreminjale na območju Slovenije in v evropskih državah ter kakšne so posledice le-teh. V nadaljevanju smo se osredotočili na jugovzhodno statistično regijo, v kateri smo raziskovali, kakšno je stanje z migracijami in stanje na trgu. Torej, koliko tujcev prihaja in odhaja, kako je z brezposelnostjo in kako je z možnostmi, ki jih imajo mladi ob vključevanju na trg. V drugem delu smo anketirali študente, ki imajo stalno prebivališče v občini Črnomelj in študente s stalnim prebivališčem v občini Kočevje. Ugotavljali smo, zakaj prihaja do migracij, kakšne možnosti pri zaposlitvi imajo, kaj je pomembno pri zaposlitvi, v katerem kraju se izobražujejo, kaj nameravajo po študiju, koliko so se pripravljeni voziti na delovno mesto in ali se bodo zaradi majhnih možnosti zaposlitve izseljevali iz svoje občine. Ko smo primerjali obe občini smo ugotovili, da razlike obstajajo. V obeh občinah je vzrok dnevnega gibanja šolanje in študenti se zavedajo, da so pri zaposlitvi najbolj pomembne delovne izkušnje. Kljub temu pa bodo po končanem dodiplomskem študiju šolanje nadaljevali. Možnosti zaposlitve so majhne v obeh občinah, vendar se bodo študenti iz občine Črnomelj izseljevali v večji meri kot pa študenti iz občine Kočevje. Zaradi dela so se študenti iz Kočevja dnevno pripravljeni voziti več kilometrov. Razlikuje pa se tudi kraj šolanja, saj študenti iz Črnomlja v največji meri obiskujejo novomeške šole, kočevski študenti pa ljubljanske.
Keywords: migracije, brezposelnost, zaposlovanje.
Published: 23.06.2014; Views: 671; Downloads: 70
.pdf Full text (3,64 MB)

67.
Ilegalne migracije na območju Policijske uprave Koper : diplomsko delo univerzitetnega študija
Aleš Zorec, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga predstavlja tematiko ilegalnih migracij na območju Policijske uprave Koper. Opredeljeni so temeljni pojmi, ki se nanašajo na policijsko upravo in policijo kot organ v sestavi ministrstva za notranje zadeve. Kot temeljni pojem so predstavljene tudi ilegalne migracije, ki so vir ogrožanja nacionalne varnosti. V diplomski nalogi je večji poudarek na tujcih, ki so bili obravnavani zaradi nedovoljenega prehoda čez državno mejo, na tujcih, ki so bili vrnjeni od tujih varnostnih organov, in na tujcih, ki so bili vrnjeni k tujim varnostnim organom na območju Policijske uprave Koper. Prikazan je statistični pregled ilegalnih migracij na območju Policijske uprave Koper v obdobju 2000–2011. S 1. 6. 2011 je prišlo do ukinitve Policijske uprave Slovenj Gradec, Policijske uprave Krško in Policijske uprave Postojna. Ker je prišlo do združitve nekdanje Policijske uprave Postojna s Policijsko upravo Koper, je prikazan statistični pregled ilegalnih migracij skupaj za obe policijski upravi za obdobje 2000–2011. V diplomski nalogi sta predstavljeni tudi organiziranost slovenske policije pri preprečevanju ilegalnih migracij in taktika dela pri varovanju državne meje, ki pa se sproti spreminja in prilagaja varnostnim razmeram in drugim pomembnim informacijam, ki lahko kažejo na morebitne ilegalne prehode in čezmejno kriminaliteto. Nadalje sta predstavljena varovanje zunanje meje, ki ga izvajajo policisti na mejnih prehodih, ter način opravljanja mejne kontrole pri vstopu in izstopu iz države. Varovanje državne meje pa se izvaja tudi na državni meji zunaj mejnih prehodov na kopenski meji (t. i. zeleni meji), vključno z jezeri in rekami, ter na državni meji na morju (t. i. modri meji). 28. 6. 2002 je bila za ciljno krepitev nadzora državne meje ustanovljena Specializirana enota za nadzor državne meje. Organizacijsko gledano, spada pod Generalno policijsko upravo, in sicer pod Upravo uniformirane policije, natančneje v Sektor mejne policije, Oddelek za državno mejo. Z 21. 12. 2007 je prišlo do vzpostavitve prostega prehajanja državne meje oziroma do ukinitve opravljanja mejne kontrole na notranjih mejah z Italijo, Avstrijo in Madžarsko. Zaradi večje nacionalne varnosti države ter za uspešno in učinkovito odkrivanje in preprečevanje ilegalnih migracij je bilo v okviru policijskih uprav ustanovljenih šest policijskih postaj za izravnalne ukrepe. Za uspešno zatiranje vseh oblik organizirane in čezmejne kriminalitete pa je pomembno tudi sodelovanje s tujimi varnostnimi organi sosednjih držav. V nadaljevanju diplomske naloge so prikazani tudi problemi v zvezi z ilegalnimi migracijami, med katere sodijo predvsem varnostni, ekonomski, nastanitveni in zdravstveni problemi ter problemi sporazumevanja.
Keywords: policija, policijsko delo, državna meja, mejna kontrola, ilegalni prehodi, ilegalne migracije, preprečevanje, izravnalni ukrepi, PU Koper, statistični podatki, diplomske naloge
Published: 29.05.2014; Views: 1508; Downloads: 360
.pdf Full text (742,26 KB)

68.
Nadzor tujcev v Republiki Sloveniji : program Migrant
Ivan Zver, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi bomo predstavili program MIGRANT, ki je računalniška aplikacija zasnovana na podlagi izkušenj opravljanja policijskega dela neposredno na terenu pri nadzoru tujske problematike v notranjosti Republike Slovenije. Programska aplikacija je avtorjevo lastno delo, nastalo na podlagi izkušenj iz neposrednega dela v vlogi policista na terenu. Zasnovan je kot alternativa obstoječemu nadzoru, za izboljšanje dela po tujski problematiki. Predstavili bomo nadzor nad tujci, prebivajočimi v Republiki Sloveniji z različnimi statusi, pridobljenimi oziroma omogočenimi z zakonodajo. To so državljani tretjih držav z dovoljenjem za prebivanje, vizumi, vizumsko liberalizacijo in državljane držav članic Evropske unije. Gre za gibanja navedenih oseb po državi iz vidika njihove legalnosti vstopa, bivanja, zaposlovanja in posledično tudi izvajanja dolžnosti tujcev po določbah Zakona o prijavi prebivališča, Zakona o tujcih, Zakona o zaposlovanju in dela tujcev, Zakon o preprečevanju in zaposlovanju na črno, Zakona o nadzoru državne meje ter po drugih zakonih in podzakonskih aktih, ki urejajo status tujca v Republiki Sloveniji. Nadzor nad legalnostjo prebivanja tujcev v Republiki Sloveniji opravlja izključno policija, posredno pa drugi državni organi v obliki nadzora dejavnosti za katere so pristojne. Na kratko bomo predstavili pogoje za vstop in bivanje v Republiki Sloveniji. Izpostavili bomo problematiko imigracije, problem pomanjkljivega nadzora nad problematiko povezano s tujci in vidike obstoječega nadzora v policiji. Izpostavljen bo tudi vidik dela policije s področja problematike tujcev in spremembe, potrebne za učinkovitejši nadzor. Nadzor ne štejemo v smislu zasledovanja tujcev v naši državi, ustavno so tudi tujci svobodni in nenadzorovani. Poglavitni cilj učinkovitega nadzora je varovanje ljudi in premoženja, varnost in stabilnost države, ki je pomembna za nacionalno varnost Republike Slovenije.
Keywords: tujci, migranti, migracije, migracijska politika, nadzor tujcev, diplomske naloge
Published: 27.02.2014; Views: 1662; Downloads: 292
.pdf Full text (1,08 MB)

69.
DEJAVNIKI ZAPOSLOVANJA MLADIH V TUJINI
Adrijana Knežević, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Zaposlovanje mladih Slovencev v tujini je pojav, ki zajema čedalje več mladih. S tem ko se gospodarsko stanje doma slabša, se izseljevanje mlade delovne sile povečuje. Posledično se nekateri posamezniki odločijo za zaposlovanje in s tem tudi življenje v tujini, saj doma priložnosti za zaposlitev ne vidijo več. V teoretičnem delu opredeljujemo pojav migracij in pregled različnih migracijskih teorij. V nadaljevanju zajamemo zgodovinski pregled slovenskih migracij in stanje slovenskih migracij danes. V osrednjem delu predstavimo predvsem glavne ekonomske dejavnike zaposlovanja v tujini v širšem smislu, in sicer pregledamo trg dela doma in ga primerjamo z ostalimi državami, nato predstavimo bruto domači proizvod, ki ga prav tako primerjamo po posameznih državah. Pregledamo in primerjamo tudi minimalne in povprečne plače po evropskih državah ter nekaterih ostalih državah sveta. Posvetimo se tudi ostalim dejavnikom ter načinom iskanja zaposlitve v tujini. Pred koncem teoretičnega dela predstavimo nekaj poglavitnih razlogov za uveljavljanje ukrepov evropske komisije glede zaposlovanja mladih v Evropski uniji. Empirični del zajema opredelitev raziskovalnih vprašanj, ki se nanašajo na zaposlovanje mladih Slovencev v tujini. Cilj raziskave je ugotoviti, kateri so tisti dejavniki, ki imajo največji vpliv na zaposlovanje mladih v tujini, kateri so kanali iskanja zaposlitve v tujini, ali obstajajo razlike pri zaposlovanju v tujini med višje izobraženim in nižje izobraženim kadrom in navsezadnje tudi, kakšno je zadovoljstvo z zaposlitvijo v tujini. Rezultati raziskave so pokazali, da se dejavniki zaposlovanja v tujini po pomembnosti med seboj bistveno ne razlikujejo, da iskalci zaposlitve v tujini največkrat delo v tujini iščejo neposredno pri tujem delodajalcu in na takšen način zaposlitev tudi največkrat dobijo. V raziskavi ne ugotovimo povezanosti med stopnjo izobrazbe in časom iskanja zaposlitve v tujini. Prav tako se ne pokaže povezanost stopnje izobrazbe z opravljanjem svojega poklica v tujini. Rezultati raziskave so pokazali tudi, da je splošno zadovoljstvo z zaposlitvijo v tujini visoko in da večina anketiranih ne razmišlja o povratku v Slovenijo.
Keywords: Migracije, dejavniki zaposlovanja, mladi in zaposlovanje, zaposlovanje v tujini, trg dela
Published: 11.12.2013; Views: 2365; Downloads: 261
.pdf Full text (2,04 MB)

70.
PROSTO GIBANJE DELAVCEV EVROPSKI UNIJI
Nina Tertinek, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Že od razvoja človeštva je človek podvržen migracijam, bodisi iz radovednosti, želje po spremembi in spoznanju “drugega sveta”, bodisi iz potrebe po preživetju in boljšem ekonomskem položaju. Kljub temu, da se o delu v tujini veliko govori in piše, pa se presenetljivo majhen odstotek ljudi dejansko odloči za ta korak. Pogosto predstavlja oviro tuj jezik ter strah pred novitetami, novim okoljem in izgubo prijateljev ter sorodnikov. V moji diplomski nalogi bom predstavila kako je postopno prišlo do svoboščin notranjega trga. Svoboda gibanja oseb je poleg prostega pretoka blaga, storitev in kapitala tudi ena temeljnih svoboščin notranjega trga. Menim, da je ekonomska liberalizacija v nasprotju s protekcionizmom dobra, saj z vzpostavitvijo notranjega trga Evropske unije (v nadaljevanju EU), sodelovanjem in odprtostjo držav članic pridobimo večjo ponudbo na trgu in posledično zaradi konkurence tudi nižje cene ter višjo kakovost izdelkov. V drugem delu, ko bom prešla v tako imenovano jedro diplomske naloge, pa bom predstavila institut prostega pretoka oseb oz. natančneje delavcev ter “parazitske pravice” članov njihovih družin. V EU je prepovedana tako neposredna kot posredna diskriminacija na podlagi državljanstva, s prepovedjo pa je omogočeno, da državljani katerekoli države članice EU delajo v katerikoli članici po enakimi pogoji kot domači delavci. Zaradi mojega osebnega zanimanja glede odhoda v tujino, pa se bom dotaknila tudi vprašanja priznavanja poklicnih kvalifikacij, posebej teme vzajemnega priznavanja poklicnih kvalifikacij za poklic pravnika. Na koncu diplomske naloge bo predstavljen institut evropskega državljanstva, ki je temelj pripadnosti EU ter vse manjše pravice državljanov tretjih držav, ki so sorazmerne s potrebo po delovni sili.
Keywords: Migracije, svoboščine notranjega trga, ekonomska liberalizacija, diskriminacija, vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij, evropsko državljanstvo.
Published: 14.05.2013; Views: 1443; Downloads: 352
.pdf Full text (753,21 KB)

Search done in 0.31 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica