| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


31 - 40 / 108
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
31.
Mehanizmi OVSE za odzivanje na problematiko migracij in beguncev
Marijana Mačinkovič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Poudarek diplomskega dela je na mehanizmih Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi [OVSE] pri soočanju z begunci in migranti. Kot vemo, so terenske misije ena izmed glavnih instrumentov OVSE. Mandati, sestava in delovanje teh misij so odvisni od posamičnih potreb v gostujoči državi. Terenske misije, ki so dolgoročne, večinoma sodelujejo pri samem oblikovanju demokratičnih institucij, krepitvi pravne države, pri promociji človekovih pravic, pluralnosti medijev, preventivni diplomaciji, reševanju konfliktov ter pokonfliktni rehabilitaciji. Prizadevajo si za mirno reševanje sporov. Delo terenskih misij je lahko omejeno, kot glavni razlog za to so krizne razmere ali vojna. Kot vemo, je leto 2015 definitivno zaznamovala begunska kriza. Večina je mnenja, da je postavila pod velik vprašaj nekatere izmed skupnih temeljev migracijske in azilne politike Evropske unije (npr. Schengenski sporazum), vprašanja, povezana s področjem varovanja človekovih pravic in migracij ter še ostala vprašanja, za katera lahko rečemo, da so bila spregledana ali celo zanemarjena. Poudariti velja, da je OVSE že zdavnaj opozarjala na to krizo. S svojimi mehanizmi je lahko od blizu opazovala konflikt v Siriji. Bila je priča velikemu številu razseljenih oseb, ki so edino priložnost za boljše in bolj varno življenje videle v Evropi. Ti ljudje so svojo matično državo zapustili predvsem zaradi vzrokov, kot so: politično nasilje, vojna, konflikti ter razne oblike diskriminacije.
Keywords: migracije, begunci, varnost, OVSE, misije, diplomske naloge
Published: 15.12.2016; Views: 814; Downloads: 103
.pdf Full text (883,11 KB)

32.
Mednarodne migracije na območju Evropske unije
Katja Krašovec, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Evropa se v zadnjih letih sooča z velikim migracijskim pritiskom. Proces globalizacije iz preteklosti se danes do neke mere izraža tudi v migracijah. Najpomembnejši dejavniki, ki so povzročili nastanek (neregularnih) migracij na t. i. balkanski poti so: liberalizacija vizumskega režima, konflikti na Bližnjem vzhodu in ekonomske težave v izvornih državah. Posamezne države so se z vzpostavitvijo posameznih mehanizmov in ukrepov poskušale spoprijeti s prihodom večjega števila beguncev in tako vzpostaviti nadzor nad pretokom ljudi in njegovo omejitev. Ukrepi, ki naj bi tudi omogočali zagotavljanje varnosti prebežnikov ter preprečevali poslabšanje humanitarne situacije, se niso pokazali kot uspešni. Ugotovili smo, da je migracijska politika Evropske unije neustrezna za obravnavanje tisočih migrantov. Celoten proces je bil vseskozi predstavljen skozi »varnostno prizmo«, kar je ustvarjalo napačne in stereotipne informacije glede migracijskega gibanja. Neuspeh obstoječega sistema in struktur naj bi nadomestila skupna evropska migracijska politika. Z vzpostavitvijo enotnega evropskega stališča, upoštevanja demografske strukture Evropske unije, izpolnjevanja mednarodnih in etičnih obveznosti, z vizijo pravega strateškega pogleda ter oceno realnega stanja bi lahko veliko bolje prestali preizkus časa. Migracije bodo v prihodnosti, poleg podnebnih sprememb in demografskih presežkov v izhodiščnih državah, odvisne tudi od nas. S preprečevanjem nasilja, ki se ustvarja na določenem delu sveta, bi v večji meri vplivali na migracijsko gibanje. Potrebno je zavedanje v skupno odgovornost, da migracije ne samo povzročamo, ampak tudi soustvarjamo.
Keywords: migracije, migranti, balkanska pot, migracijska politika, varnost, nadzor, Frontex, diplomske naloge
Published: 05.12.2016; Views: 1103; Downloads: 201
.pdf Full text (1,44 MB)

33.
AZILNA POLITIKA EVROPSKE UNIJE
Monika Habjan, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Vsak izmed nas si želi živeti v miru, brez strahu za svoje življenje. Mnogim ljudem po svetu je ta pravica odvzeta iz različnih razlogov. Da bi zaščitili sebe in svoje najbližje, se na najrazličnejše načine podajo na pot, ki pa je nemalokrat zelo tvegana, lahko tudi usodna. Takim ljudem je potrebno nuditi mednarodno zaščito in Evropska unija si že vrsto let prizadeva oblikovati območje svobode, varnosti in pravic za vse, ki jih okoliščine prisilijo k iskanju take pomoči. Evropo je lansko leto doseglo več migracijskih valov in ravno zaradi te situacije sem se odločila več poizvedeti o azilu in azilni politiki Evropske Unije. Raziskala sem zgodovinsko ozadje, zakonodajo iz tega področja, pogoje, ki jih morajo prosilci za azil izpolnjevati za pridobitev azila, potek samega azilnega postopka, pravice beguncev in oseb s subsidiarno zaščito s poudarkom na pravici, ki izhaja iz načela nevračanja, ukrepe, ki jih je Evropska unija sprejela oz. jih namerava sprejeti za bolj učinkovito spopadanje z masovnim prihodom migrantov. Evropska begunska kriza, ki je svoj vrhunec dosegla poleti 2015 je dokaz, da je na področje azilne politike Evropske unije potrebno vnesti še veliko sprememb, tako z vidika zakonodaje, kot tudi izvrševanja le-te.
Keywords: azil, begunec, prosilec za azil, azilni postopek, migracije, načelo non-refoulement, begunska kriza
Published: 18.11.2016; Views: 1737; Downloads: 312
.pdf Full text (833,84 KB)

34.
DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI DELOVNIH MIGRANTOV IZ MARIBORA V TUJINO
Mojca Lazovič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Primerjava demografskih značilnost migrantov, ki migrirajo iz mesta Maribor in njegove okolice v tujino, je bil namen te diplomske naloge. Demografske značilnosti, ki so bile primerjane so spol, starost in izobrazba. Med seboj so bile primerjane osebe, ki migrirajo vsakodnevno, tedensko ali sezonsko v tujino. Vzrok za njihove migracije je izključno zaposlitev. V prvi polovici naloge, ki je bila zastavljena kot empirično diplomsko delo, je bila temeljito preučena literatura in dosedanja spoznanja o izbrani temi. V drugem delu pa so na osnovi empirično zbranih in obdelanih anketnih podatkov bile nekatere raziskovalne hipoteze potrjene, druge pa ovržene. Največje razlike so bile ugotovljene v starostni in spolni strukturi med dnevnimi migranti na eni in sezonskimi migranti na drugi strani. Nekatere razlike so se pokazale tudi v izobrazbeni strukturi, ki pa niso bile tako velike. Primerjava tedenskih migrantov z dnevnimi in sezonskimi, je pokazala, da imajo tedenski več podobnih značilnosti z dnevnimi kot pa s sezonskimi migranti.
Keywords: geografija prebivalstva, delovne migracije, čezmejne migracije, demografske značilnosti migrantov, Maribor z okolico
Published: 16.11.2016; Views: 1114; Downloads: 71
.pdf Full text (2,07 MB)

35.
Javno mnenje o migrantih in beguncih v Republiki Sloveniji
Leon Štrok, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljeno soočanje Republike Slovenije z različnimi migracijskimi tokovi od njene osamosvojitve do danes. Opravili smo analizo raziskav javnega mnenja o migrantih in begunci od leta 1991 do 2016. Podrobneje smo primerjali javno mnenje o migrantih in beguncih v 90. letih, ki so prihajali iz držav nekdanje Jugoslavije, z javnim mnenjem o migrantih in beguncih danes, ki prihajajo iz neevropskih držav. Prav tako smo na podlagi zbranih podatkov ugotavljali, ali na odnos do migrantov in beguncev vplivajo različni dejavniki kot so spol, izobrazba in politična usmerjenost. Rezultati analize javnega mnenja kažejo na to, da se javno mnenje v 90. letih o migrantih in beguncih, ki so prihajali iz držav nekdanje Jugoslavije, v primerjavi z javnim mnenjem do migrantov in beguncev danes, ki prihajajo iz neevropskih držav, ni občutno spremenilo. Pričakovano rezultati kažejo na to, da so ženske, visoko izobražene osebe ter podporniki levo usmerjenih političnih strank bolj naklonjeni migrantom in beguncem kot moški, osebe s poklicno izobrazbo ter podporniki desno usmerjenih političnih strank.
Keywords: migracije, migranti, begunci, javno mnenje, Slovenija, analize, diplomske naloge
Published: 15.11.2016; Views: 1869; Downloads: 357
.pdf Full text (1,21 MB)

36.
VPLIV IZOBRAZBE NA ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI V OBČINI CERKNICA
Urška Intihar, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu Vpliv izobrazbe na zaposlitvene možnosti v občini Cerknica smo raziskali stanje na trgu dela v občini Cerknica in kakšen vpliv ima izobrazba na zaposlitvene možnosti. Cilj raziskave je bil ugotoviti, ali občani dobijo delo v domači občini ali se na delo vozijo v druge občine, kako dolgo so iskali zaposlitev, kakšen vpliv so pri tem imele delovne izkušnje in ali so se pripravljeni dodatno izobraževati. Raziskovali smo s pomočjo opravljene spletne ankete, statističnih podatkov ter poročil in analiz Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Poudarek smo dali predvsem na občane, stare od 30 do 39 let s stalnim ali začasnim prebivališčem v občini Cerknica. Zanimalo pa nas je tudi, kako je z zaposlitvijo pri mladih. Analizirane podatke smo predstavili tudi v tabelah in grafih. Ugotovili smo, da diplomanti dobijo delo v občini, vendar velikokrat dobijo delo, primerno nižji stopnji izobrazbe. Veliko se jih izobražuje poleg službe oz. so se pripravljeni izobraževati. Rezultati raziskave so pokazali, da se stanje na trgu dela popravlja, da pa ni pomembna samo izobrazba, ampak tudi delovne izkušnje, neformalna znanja in motiviranost za delo.
Keywords: izobraževanje, brezposelnost, delovne izkušnje, beg možganov, migracije na delo
Published: 14.11.2016; Views: 744; Downloads: 53
.pdf Full text (385,16 KB)

37.
Vpliv migracij na kriminaliteto
Melanija Jagarinec Kraner, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Migracije so tema, ki je nekoč pomenila selitev ljudi iz enega v drugi, načeloma boljši svet. Ljudje so se selili iz svojih krajev, svojih držav in šli s trebuhom za kruhom v njim neznan in tuj svet. Če so migranti bili marljivi in pripravljeni poprijeti za delo, so imeli dobre možnosti zaživeti boljše življenje, kot so ga bili vajeni do tedaj, v svoji lastni domovini. Države v katere so se migranti preselili, pa so jih na nek način potrebovale, saj so ti ljudje opravljali tista dela, ki jih domačini sami niso hoteli opravljati. Dandanes pa je stanje drugačno – zaradi populizma ter medijskega poročanja, ki kaže predvsem negativno sliko o migrantih in poudarja njihovo udeleženost v različnih kaznivih dejanjih, se odnosi med domačini in migranti zaostrujejo. Med njimi prihaja do nesoglasij, sovražnosti in v skrajnih primerih celo do kriminala. Odnosi med enimi in drugimi so čedalje bolj negativno nastrojeni. Povzročitelji kriminalitete so seveda lahko na obeh straneh – tako na strani migrantov, kot na strani domačinov. Čeprav je večina ljudi prepričanih, da so ravno migranti deviantni, odklonski in h kriminalu nagnjeni ljudje, temu ni tako. Kategorije priseljencev so zelo heterogene in pogosto so določene skupine različno zastopane v kriminalitetni statistiki. Z diplomsko nalogo bi radi predstavil tudi drugo plat zgodbe in predstavili tisto plat življenja migrantov, ki ljudem ni tako poznana. Pokazali bi radi, da migranti niso samo izvajalci kaznivih dejanj, ampak v mnogih primerih ravno žrtve le-teh. V diplomski nalogi bomo raziskovali, ali so migranti že nasploh delikventna in odklonska skupina ljudi, ali jih do takšnih stanj privede splet določenih okoliščin. Poiskali bomo vzroke, ki pripeljejo migranta do te točke, da se zateče h kaznivim dejanjem. Zanima nas tudi razmerje med številom kaznivih dejanj, ki jih v Republiki Sloveniji storijo domačini, v primerjavi s kaznivimi dejanji, katerih storilci so tujci.
Keywords: migracije, migranti, kriminaliteta, vzroki, begunci, žrtve, diplomske naloge
Published: 02.11.2016; Views: 1204; Downloads: 233
.pdf Full text (900,20 KB)

38.
Migracije in kriminaliteta
Tjaša Tomažič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Migracijska »kriza«, ki se je začela leta 2015, je doletela tudi Slovenijo. Pogledi Slovencev na krizo so bili različni, prevladovalo pa je negativno vzdušje. Vzroki za začetek obsežnih migracij, so bili nemiri v Siriji. Teoretični del diplomske naloge vsebuje opredelitev pojma mednarodne migracije, pojem kriminaliteta, povezavo med tema dvema pojmoma ter kratek uvod v empirični del. Za empirični del smo izbrali analizo migracijskega toka skozi Slovenijo v letu 2015, s poudarkom na stopnji kriminalitete na območjih, kjer so se nahajali begunci. Namen analize je ugotoviti, ali je prihod migrantov vplival na stopnjo kriminalitete. Rezultati temeljijo na podlagi analize že obstoječih statističnih podatkov, ki so objavljeni v Poročilih o delu policije. Primerjali bomo število prijavljenih kaznivih dejanj v posameznih letih, ter število prestopov državne meje v posameznih letih (v obdobju od leta 2010 do 2015). Analiza je narejena za področja štirih policijskih uprav, in sicer tistih, ki so na svojem območju imele vzpostavljene begunske centre.
Keywords: migracije, migranti, migracijski tokovi, kriminaliteta, diplomske naloge
Published: 24.10.2016; Views: 1059; Downloads: 202
.pdf Full text (474,26 KB)

39.
Delo z učenci priseljenci z vidika učiteljev
Petra Lebar Kac, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo raziskovali vidike učitelja pri delu z učenci priseljenci. V teoretičnem delu smo proučili migracije in posledice, ki jih migracije prinašajo. Predstavili smo zakonske podlage in smernice za vključevanje otrok priseljencev v osnovno šolo ter pomen šole in strokovnih delavcev šole za učence priseljence. V empiričnem delu smo preverjali načine sporazumevanja z učenci priseljenci, poznavanje zakonskih ureditev, načine ocenjevanja znanja in uporabo učnih oblik dela pri delu z učenci priseljenci. Ugotavljali smo samooceno zaznav učiteljev pri delu z učenci priseljenci ter stopnjo soglašanja s predlogi za izboljšanje učnega uspeha učencev priseljencev. Pri tem nas je zanimal obstoj razlik med učitelji glede na delovno dobo poučevanja in stopnjo poučevanja. Temeljne ugotovitve kažejo, da se učitelji z učenci priseljenci najpogosteje sporazumevajo v slovenskem jeziku, da so učitelji po njihovem mnenju, seznanjeni z zakonskimi prilagoditvami. Učitelji uporabljajo različne oblike ocenjevanja znanja in učne oblike dela. Stališča učiteljev do učencev priseljencev so v večini pozitivno naravnana, kljub vsemu pa so učitelji izrazili, da jih učenci priseljenci spravljajo v dodaten stres, nekateri pa se tudi čutijo fizično ogrožene oziroma zaznavajo disciplinsko problematiko pri učencih priseljencih. Ugotovili smo tudi, da učitelji sodelujejo z drugimi strokovnimi sodelavci na različne načine in da imajo željo po dodatnih izpopolnjevanjih o delu z učenci priseljenci.
Keywords: migracije, priseljenci, multikulturnost, osnovna šola, medkulturne kompetence
Published: 17.10.2016; Views: 1142; Downloads: 218
.pdf Full text (1,29 MB)

40.
SELITVENI POTENCIAL BREZPOSELNIH V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI
Vesna Cirar, 2016, master's thesis/paper

Abstract: Migracije so vedno imele in imajo še danes v svetu izjemen pomen. Predvsem pomembna je njihova vloga v nacionalnih zadevah in v mednarodnih odnosih. Danes, ko se pomembna vprašanja in polemike v svetu vrtijo okoli denarja, je izjemnega pomena, kam se steka denar, ki ga zaslužijo migranti. Migracijski tokovi potekajo predvsem iz manj razvitih držav oziroma območij v razvitejša območja, saj so ljudje v iskanju boljših pogojev za življenje, predvsem boljših možnosti za zaposlitev ali izobraževanje. V določenih državah bi bilo brez migrantov težko zagotoviti nemoteno delovanje posameznih sektorjev, saj so nekatere javne storitve in celotni sektorji gospodarstva izjemno odvisni od njih. V magistrski nalogi smo se osredotočili na področje mednarodnih migracij, pri čemer dajemo poudarek na področje Evropske unije (EU). Opisali smo tudi vzroke, ki pripravijo ljudi do tega, da se odločijo za spremembo svojega prebivališča. Poudarek dajemo predvsem na ekonomske dejavnike, saj so ti najpogostejši vzrok, zaradi katerega se ljudje odločajo za selitev. Predstavili pa smo tudi vrste brezposelnosti in trg dela. V nadaljevanju smo predstavili rezultate raziskave, ki smo jo izvedli med brezposelnimi osebami z bivališčem v osrednjeslovenski regiji. Dobili smo nekaj zanimivih ugotovitev, in sicer da so brezposelni v osrednjeslovenski regiji pripravljeni migrirati oziroma delati v tujini. V tujino bi se preselili predvsem zaradi večjega osebnega dohodka, ker nimajo zaposlitve v Sloveniji in boljših zaposlitvenih možnosti.
Keywords: migracije, brezposelni, osrednjeslovenska regija, trg dela
Published: 13.10.2016; Views: 705; Downloads: 64
.pdf Full text (1,35 MB)

Search done in 0.3 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica