| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 9 / 9
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
PEDAGOŠKI PRISTOPI, NAČINI TRENINGA IN TEHNIKE POUČEVANJA JAHAČEV
Nina Korošec, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Poučevanje jahanja je zelo abstrakten pedagoški proces in tako se kot inštruktorica jahanja dnevno srečujem s problematiko podajanja teorije jahanja. V tem delu so podane moje metode dela, tehnike poučevanja in načini treninga, s katerimi dokazano hitreje dosegam želene pedagoške cilje in rezultate, zastavljene pri osvajanju jahalnih tehnik in umetnosti jahanja pri otrocih, mladostnikih in odraslih.
Keywords: Jahanje, tehnike poučevanja jahanja, metode dela z jahači, načini treningov jahačev, pedagoški pristopi.
Published: 11.09.2009; Views: 2854; Downloads: 373
.pdf Full text (2,43 MB)

2.
MODEL POUČEVANJA SPOZNAVANJA SVOJEGA MESTA MARIBOR ZA UČENCE PETEGA RAZREDA
Nataša Miteva, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Pričujoče diplomsko delo je sestavljeno iz treh delov – teoretičnega, empiričnega in praktičnega. V začetnem delu predstavljamo sodobne metode poučevanja, učni predmet Družba in kratek pregled zgodovine mesta Maribor. Sledijo rezultati anketiranja učencev petega razreda ene izmed mariborskih osnovnih šol o poznavanju zgodovine njihovega mesta, kjer ugotavljamo, da anketiranci zgodovine svojega mesta ne poznajo najbolje. Ob pomoči metode izkustvenega pouka v nadaljevanju predstavljamo model seznanjanja učencev s preteklostjo mesta Maribor in opozarjamo na težave, ki s(m)o jih ob delu imeli. Ker je po učnem sprehodu sledilo ponovno anketiranje učencev, predstavljamo tudi rezultate le-tega. Ugotavljamo statistično značilne zveze v znanju oziroma védenju učencev pred in po učnem sprehodu.
Keywords: sodobne metode poučevanja, predmet Družba, mesto Maribor, učni sprehod
Published: 07.05.2012; Views: 1334; Downloads: 163 
(1 vote)
.pdf Full text (2,39 MB)

3.
Intermodalni transport in inovativno izobraževanje
Katja Hanžič, Stanislav Božičnik, 2009, original scientific article

Abstract: Zaradi omejenosti kapacitet cestne infrastrukture v EU in zaradi velikih negativnih vplivov cestnega prometa na okolje dobiva intermodalni transport, kot okolju bolj prijazna oblika transporta tovora, vse večjo veljavo. Vzporedno s tem rastejo tudi potrebe po izobraževanju vseh deležnikov (logističnih managerjev, politikov itd.) o posebnostih in splošnih družbenih prednostih, ki jih nudi intermodalni transport tovora. Center za ekonomijo transporta, Fakultete za gradbeništvo, Univerze v Mariboru, v okviru evropskega projekta "TraLoTra" 1, razvija rešitve možnega vzpodbujanja in poenotenja procesov izobraževanja na področju logistike, predvsem na področju intermodalnega transporta, in tako prispevati k hitrejšemu, trajnostnemu in skladnejšemu razvoju na področju logistike (intermodalnega transporta) v Evropski skupnosti. V prvi fazi projekta je bila opravljena analiza izobraževalnih vsebin na področju logistike (intermodalnega transporta) v EU sposebnim poudarkom na, v projektu TraLoTra , sodelujočih državah. Na osnovi podrobne primerjalne analize obstoječih učnih gradiv in programov so bile predlagane rešitve za poenotenje, izboljšanje in posodobljenje učnih vsebin za odpravljanje vrzeli med sodobnimi potrebami logistične prakse in obstoječimi študijskimi vsebinami. Analiza obstoječih javno dostopnih gradiv s področja logistike, predvsem pa intermodalnega transporta v Sloveniji je pokazala, da učna gradiva pogosto zaostajajo za sodobnimi rešitvami in potrebami v praksi. Uporabnikom so na voljo le najosnovnejše informacije, potrebne za razumevanje in izvajanje intermodalnega transporta. V preučeni literaturi pogrešamo naslednje vsebine: okoljske prednosti uporabe intermodalnega transporta, najsodobnejše rešitve na področju intermodalnega transporta, stroški in koristi intermodalnega transporta, primeri dobrih praks, sistemi končne distribucije uporabnikom (angl. "last mile delivery solutions") in potrebni prometno politični ukrepi, ki bi prispevali k večji uporabi intermodalnega transporta. V drugi fazi projekta so bili razviti inovativni izobraževalni instrumenti, ki uporabnikom omogočajo samostojno interaktivno (preko spletnega portala) uporabo sodobnih mednarodno poenotenih, učnih vsebin na osnovi primerov dobrih praks. Sistem izobraževanja je namenjen strokovnjakom v podjetjih, javnim uslužbencem in študentom. Rezultati projekta so zainteresirani strokovni javnosti predstavljeni v obliki spletnega portala, na konferencah in tematskih delavnicah. Izkušnje kažejo, da lahko inovativni izobraževalni instrumenti, ki so bili razviti v okviru projekta TraLoTra pomembno povečajo znanja in potencialno uporabo intermodalnega transporta.
Keywords: logistika, izobraževalne vsebine, intermodalni transport, metode poučevanja, inovativno izobraževanje
Published: 31.05.2012; Views: 900; Downloads: 50
URL Link to full text

4.
Projektno delo študentov na programu Mehatronika
Karl Gotlih, Tomaž Vuherer, Simon Brezovnik, 2009, professional article

Abstract: Na bolonjskem programu Mehatronika smo na prvi stopnji uvedli projektno delo študentov. Prva bolonjska stopnja traja šest semestrov in s projekti začnemo včetrtem semestru, nadaljujemo v petem in končamo v šestem semestru, kjer se zadnji projekt praviloma konča z diplomskim delom. Projektno delo je vrednoteno z 8 ECTS v vsakem semestru. To znese skupaj 24 ECTS. Polovica točk je namenjena kontaktnim uram, druga polovica pa samostojnemu delu študentov. Projekte vsako leto razpišemo in jih v začetku semestra ponudimo študentom. Ti izberejo, kar se jim zdi zanimivo in kar jih priteguje. Projekti so organizirani tako, da sinergijsko povezujejo teoretična znanja, ki so si jih študenti pridobili pri teoretičnih in strokovnih predmetih z aplikacijami, ki so v projektnih nalogah zahtevane. Bistvo projektnega dela je rezultat, ki pa ni omejen na javno predstavljeno poročilo na koncu semestra, temveč je poudarek na mehatronskem izdelku, ki praviloma mora biti realiziran. Kot dober primer projektnega dela študentov je v prispevku prikazan primer projekta, ki se razvija iz leta v leto z vedno novimi študenti in nalogami. Delo temelji na gradnji in stalnih modifikacijah robotizirane proizvodne celice za točkovno varjenje, ki ji bo letošnja generacija študentov dodala novo aplikacijo, to je frezanje poljubnih 3D oblik za izdelke do velikosti 2m3. Robotizirana proizvodna celica je ob tem namenjena tudi za pedagoško delopri laboratorijskih vajah, prav tako pa za najrazličnejše raziskovalne aplikacije v robotiki in robotizaciji.
Keywords: izobraževanje, visoko šolstvo, metode poučevanja, projektno delo, robotizacija
Published: 31.05.2012; Views: 926; Downloads: 40
URL Link to full text

5.
Optični pojavi v atmosferi
Marko Gosak, Jerneja Pavlin, 2011, independent professional component part or a chapter in a monograph

Abstract: Pri pouku fizike se dijaki seznanjajo z glavnimi fizikalnimi pojmi in teorijami, ki se nanašajo na pojave iz vsakdanjega življenja in povzemajo naše vedenje o naravi. Optični pojavi v atmosferi so ljudem od nekdaj zelo zanimivi, a njihove razlage med srednješolskim izobraževanjem pogosto niso deležni. Zato je bil vsebinski cilj gradiva seznaniti dijake z najzanimivejšimi pojavi, kot so: barve neba, mavrica, zračno zrcaljenje, halo, venci itd. Poleg seznanjanja z omenjenimi optičnimi pojavi v atmosferi in poglabljanja znanja s področja optike predvidene metode dela pri dijakih razvijajo kompetence digitalne pismenosti, dela po navodilih, organizacije dela članov skupine in same selekcije informacij, kot tudi organizacijo informacij v smiselno celoto. Razvijanje omenjenih kompetenc je ključno za uspešno delovanje človeka v sodobni družbi.
Keywords: vzgoja in izobraževanje, fizika, pouk, metode poučevanja, srednje šole
Published: 07.06.2012; Views: 1022; Downloads: 41
URL Link to full text

6.
SODELOVALNO UČENJE PRI POUKU SLOVENŠČINE
Janja Kerbler, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je bilo obravnavano sodelovalno učenje in njegova priljubljenost med učenci in učitelji slovenščine na dveh izbranih osnovnih šolah. Temelji na teoretičnih spoznanjih, dokazanih s praktičnimi izsledki in podkrepljenimi z izvedbo dveh anket, njuno analizo ter primerjavo. Slednja govori o tem, kako je sodelovalno učenje priljubljeno med učenci in kako med učitelji, kako pogosto se tovrstna metoda pri pouku slovenščine uporablja, ali se učenci ob takšni metodi dela naučijo veliko in ali si tako učitelji kot učenci želijo pri pouku slovenščine več sodelovalnega učenja. Po mnenju Cirile Peklaj (2001), ki se z raziskovanjem sodelovalnega učenja intenzivno ukvarja že vrsto let, je naloga šole v sodobnem svetu tehnologije in nenehnih novosti, da učence opremi z višjimi miselnimi veščinami, z veščinami reševanja problemov, komunikacijskimi in tudi socialnimi veščinami, da bodo učenci kos tempu, ki ga narekuje življenje. Kakovostno delo v šoli torej naj ne bi spodbujalo samo spoznavnih procesov učencev, temveč mora omogočati tudi pogoje za njihov socialni, čustveni in duhovni razvoj. Vse to pa so tudi zahteve, ki so jasno zapisane v ciljih osnovnošolskega izobraževanja. Med temeljnimi cilji je poleg pridobivanja znanj še posebej poudarjeno vzgajanje za medsebojno strpnost, demokracijo, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi ... Zato ne moremo mimo tega, da je prav delo v sodelovalnih skupinah eden najboljših načinov za doseganje teh ciljev. Rezultati izvedenega anketiranja so pokazali, da je tako učencem kot učiteljem slovenščine, na šolah, kjer sem izvedla anketo, sodelovalno učenje všeč, a učitelji kljub vsemu tovrstno metodo uporabljajo redko oziroma nekajkrat v šolskem letu. Po mnenju učiteljev se učenci ob tej metodi dela naučijo veliko, pa tudi učenci menijo, da je poleg individualnega dela skupinsko delo ena izmed najbolj funkcionalnih oblik. Končna ugotovitev, ki je nastala na podlagi primerjav, je bila, da si tako učenci kot njihovi učitelji želijo pri pouku slovenščine več sodelovalnega učenja.
Keywords: Slovenščina, učenci, učitelji, sodelovalno učenje, sodobne metode poučevanja, skupinsko delo, sodelovanje.
Published: 08.10.2012; Views: 3730; Downloads: 512
.pdf Full text (1,77 MB)

7.
OCENA VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK O UVAJANJU TUJEGA JEZIKA V VRTEC
Anja Šilak, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu so predstavljene različne sodobne teorije o pridobivanju tujega jezika v predšolskem obdobju. Teoretični del diplomske naloge zajema osnove govornega razvoja v prvem in drugem jeziku, dejavnike, ki vplivajo učenje jezika, ter vpliv tujega jezika na materinščino. V Nadaljevanju diplomskega dela je opisano učenje tujega jezika v predšolskem obdobju. V tem delu so predstavljeni glavni cilji, načela, dejavniki uspešnega učenja tujega jezika v predšolskem obdobju, kritično obdobje učenja tujega jezika, metode poučevanja ter vloga vzgojitelja pri načrtovanju in izvajanju tujega jezika v vrtec. V empiričnem delu diplomske naloge sem želela pridobiti podatke o tem, kako vzgojitelji ocenjujejo uvajanje tujega jezika v vrtec ter kako sami pripomorejo k temu. Anketni vprašalnik mi je bil v veliko pomoč pri iskanju odgovorov na vprašanja glede zastavljenih ciljev in hipotez. Rezultati so pokazali, da imajo vzgojitelji pozitiven odnos do do zgodnjega učenja tujega jezika in menijo, da zgodnje učenje pozitivno vpliva na otroka. Veliko vzgojiteljev, predvsem mlajše generacije, je pokazalo podporo izvajanju dejavnosti iz tujega jezika ter pripravljenost za dodatno izobraževanje v didaktiki zgodnjega poučevanja tujega jezika.
Keywords: Zgodnje učenje tujega jezika, vpliv tujega jezika na materinščino, glavni cilji poučevanja tujega jezika, dejavniki uspešnega učenja tujega jezika, metode učenja tujega jezika, ocena vzgojiteljev o uvajanju tujega jezika v vrtec
Published: 17.06.2013; Views: 1399; Downloads: 168
.pdf Full text (1,56 MB)

8.
POUČEVANJE ETIKE V RAČUNOVODSKEM IZOBRAŽEVANJU
Anja Kramberger, 2016, master's thesis

Abstract: V zadnjih letih smo priča veliko računovodskim škandalom, ki so se zgodili pri nas in po svetu. Škandali so računovodsko pa tudi revizijsko stroko negativno zaznamovali, saj se je javnost začela spraševati o etičnosti izvajalcev računovodskega in revizijskega poklica. Za ponovno pridobitev zaupanja javnosti in ugleda obeh strok, so se pojavili strožji zakoni in pravila, računovodske organizacije pa so povečale poudarek etičnemu izobraževanju bodočih računovodij. Avtorji so različnega mnenja glede smiselnosti/koristnosti poučevanja etike v računovodskem izobraževanju. Nasprotniki tega poučevanja menijo, da se etike preprosto ne dá naučiti, saj je vsak posameznik etičen ali ne, podporniki pa menijo, da se študenti etike in etičnega razmišljanja lahko in morajo naučiti. Več razlogov za in proti vključevanju poučevanja etike v računovodsko izobraževanje opisujemo v magistrskem delu. Opisujemo tudi cilje, ki jih želimo doseči s poučevanjem etike. Poučevanje etike lahko vključimo na različne ravni študija. Ugotovili smo, da je pomembno vključevanje etike na dodiplomsko in podiplomsko raven študija. Na dodiplomskem študiju se študenti skupaj z začetnim spoznavanjem računovodske stroke naučijo, kako močno je s stroko povezana etika, ter razmišljati o osnovnih etičnih vprašanjih, kasneje, na podiplomskem študiju pa tudi o kompleksnejših etičnih vprašanjih in dilemah. Poleg vključevanja etike v različne ravni študija, smo opisali tudi različne oblike njenega vključevanja. Poznamo integrirano in diskretno obliko vključevanja. Pri integrirani obliki gre za vključitev etike v vse računovodske predmete, pri diskretni pa za vključitev etike kot samostojnega predmeta. Nekateri avtorji menijo, da je vključevanje etike v obeh oblikah najbolj priporočljivo, saj se tako študenti naučijo dovolj o teoriji etike in se hkrati zavedajo, da je etika v računovodstvu močno povezana z drugimi področji računovodstva. Ukvarjali smo se tudi z vprašanji primernih nosilcev poučevanja etike v računovodstvu. Lahko so to le računovodski strokovnjaki, le strokovnjaki iz etike ali pa kombinacija obojih. Nosilci poučevanja etike pa morajo izbrati primerni pristop in metode poučevanja. Odločijo se lahko med aktivnim in pasivnim pristopom, ter različnimi metodami poučevanja. O izbiri pristopa in metod morajo profesorji temeljito premisliti, saj obstajajo študenti, ki jim odgovarjajo različni stili poučevanja in zato je učinkovitost izbranih pristopov in metod različna. Priporočamo uporabo kombinacije obeh pristopov poučevanja, saj bodo tako zadovoljni študenti obeh stilov učenja in dosegli bomo željene cilje poučevanja etike v računovodskem izobraževanju. V praktičnem delu magistrskega dela smo izvedli raziskavo med dodiplomskimi in podiplomskimi študenti o obstoju in uporabljenih načinih poučevanja etike v računovodskem izobraževanju na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. Z analizo rezultatov smo med drugim ugotovili, da študenti menijo, da je pomembno vključevanje etike v računovodsko izobraževanje in v povprečju tudi, da ga je v njihovo računovodsko izobraževanje vključeno malo premalo.
Keywords: Računovodski škandali, zaupanje javnosti, etika v računovodskem izobraževanju, pomen etike, cilji, pristopi in metode poučevanja etike.
Published: 14.06.2016; Views: 514; Downloads: 72
.pdf Full text (2,74 MB)

9.
Razlike v didaktičnih metodah in strategijah dela pri zgodnjem poučevanju angleščine ter poučevanju angleščine v višjih razredih osnovnih šol v Sloveniji z vidika učiteljev
Valentina Čeh, 2019, master's thesis

Abstract: Namen magistrske naloge je bil raziskati razlike v didaktičnih metodah in strategijah dela pri zgodnjem poučevanju angleščine (1.-4. razred) ter poučevanju angleščine v višjih razredih osnovnih šol. Teoretični del magistrske naloge sloni na preučevanju otrokovega razvoja in kako le-ta vpliva na učenje tujega jezika ter kakšna je vloga učitelja prav pri tem procesu. Pozorni morajo biti na otrokovo osebnost, njegove učne sposobnosti in motiviranost ter v skladu s tem izbrati didaktične metode in strategije dela. Cilj empiričnega dela magistrske naloge je bil raziskati razlike v delu med razrednimi in predmetnimi učitelji ter s kakšnimi težavami se soočaju pri poučevanju.
Keywords: učenje tujega jezika, zgodnje poučevanje angleščine, strategije in metode poučevanja, učna priprava, učbenik, problemi poučevanja.
Published: 10.10.2019; Views: 139; Downloads: 25
.pdf Full text (1014,46 KB)

Search done in 0.2 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica