| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 8 / 8
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
OBLIKOVANJE TRANSFERNIH CEN V MEDNARODNI KORPORACIJI (NA PRIMERU IZBRANEGA PODJETJA)
Polona Hribar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Problematika politike transfernih cen v mednarodnih korporacijah postaja v sodobnem poslovanju strateškega pomena. Uspešnost poslovanja in usklajenost ciljev delovanja odvisnih družb ter mednarodne korporacije kot celote določajo uporabljene metode za izračunavanje transfernih cen in njihova pravilna uporaba. Določanje transfernih cen v mednarodnih podjetjih je z raznolikostjo davčnih sistemov držav, v katerih delujejo odvisne družbe, postalo bolj kompleksno. Zaradi različnih stopenj davka od dobička podjetja prenašajo dobičke iz držav z visokimi davčnimi stopnjami v države z nižjimi davčnimi stopnjami. V pomoč pri določanju transfernih cen mednarodnim podjetjem je organizacija OECD sprejela Smernice za določanje transfernih cen in metodologije izračunavanja in primerjalnih analiz. Smernice so vodilo tudi davčnim organom držav članic, ko presojajo ustreznost ugotovljenih davčnih obveznosti posameznih davčnih zavezancev. Primerno oblikovane transferne cene v mednarodnih korporacijah služijo tudi za ocenjevanje uspešnosti delovanja posameznih odvisnih družb. Prav tako pa jih korporacije uporabljajo pri odločanju o nadaljnjem razvoju, opustitvi določenih proizvodnih programov, prestrukturiranju organizacije in podobno.
Keywords: mednarodno podjetje, transferne cene, metode oblikovanja transfernih cen, poslovni cilj
Published: 26.07.2016; Views: 729; Downloads: 95
.pdf Full text (772,43 KB)

2.
OBLIKOVANJE PRODAJNE CENE AVTOMOBILSKIH DELOV IN KOMPONENT V PODJETJU X
Maruša Petan, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Teoretični razdelek diplomskega dela predstavlja na eni strani definicijo cene iz ekonomskega in marketinšekga gledališča ter na drugi strani, z večjim poudarkom, postopek, metode in strategije pri oblikovanju prodajne cene. Osredotočenost je usmerjena predvsem na sam postopek, saj je sledenje vsakemu izmed štestih korakov nepogrešljivo pri oblikovanu prodajne cene. Vmes pa, po prvem koraku, vsekakor ne gre izpustiti tudi določanje cenovne strategije, ki soustvarja oblikovanje dejanske prodajne cene. Raziskovalni razdelek diplomskega dela daje jasno sliko učikovitega načina oblikovanja prodajne cene izbrane avtomobilske komponente v podjetju X, ki le-to proivaja in trži. Izbrana metoda oblikovanja cene temelji na metodi povprečnih skupnih stroškov z dodanim pribitkom in je dokazljivo več kot uspešna. V podjetju namreč ne le da z najboljšo izbiro metode oblikovanja prodajne cene dosegajo cenovni cilj maksimizacije dobička, celo presega ga.
Keywords: cena, cena kot element marketinškega spleta, postopek oblikovanja cene, metode oblikovanja cene, strategije oblikovanja cene
Published: 03.06.2016; Views: 726; Downloads: 50
.pdf Full text (1,27 MB)

3.
TRANSFERNE CENE V PODJETJU X
Tjaša Lužovec, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Podjetja, ki želijo v današnjem času obstati, rasti in se razvijati ter tako zadovoljevati interese vlagateljev, morajo širiti svojo dejavnost na nove trge. Tako podjetja preraščajo v velika mednarodna podjetja s podružnicami, hčerinskimi družbami, skupnimi vlaganji širom po svetu. Vsi vpleteni v tako širjenje se štejejo kot povezane osebe. Vedno več raziskav potrjuje, da se velik del svetovne trgovine odvija med povezanimi osebami. Takšne transakcije potekajo po transfernih cenah, ki se določajo znotraj skupine povezanih podjetij. Tako oblikovane cene so lahko višje ali nižje od ekonomsko utemeljenih in imajo velik pomen zaradi davčnega vidika. Velikokrat gre za cene, ki navzven niso transparentne in se zaračunavajo zgolj znotraj skupine podjetij, imajo pa velik vpliv na dohodke in stroške podjetja in s tem tudi na dohodke, ki so obdavčljivi. Podjetja lahko na tak način optimirajo plačevanje davkov, kar ni v skladu z zakonom. Zato razvite države in njihove davčne uprave s svojo zakonodajo, ki največkrat temelji na smernicah Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), svojim davčnim zavezancem nalagajo, da morajo oblikovati obsežno dokumentacijo o transakcijah s povezanimi osebami ter določanju primerljivih tržnih cen, v kateri morajo dokazati ustreznost oblikovanja transfernih cen. V diplomskem delu so najprej opredeljeni osnovni pojmi, ki jih je treba poznati, da lahko ugotavljamo, kdaj prihaja do oblikovanja transfernih cen, nato so na kratko predstavljene smernice, ki jih narekuje Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, v drugem delu pa so opisane metode za določanje transfernih cen. V zaključku so na praktičnih primerih predstavljeni izračuni transfernih cen glede na metodo primerljive proste cene.
Keywords: povezana podjetja, transferne cene, metode oblikovanja cen, tradicionalne transakcijske metode, transakcijske profitne metode
Published: 03.07.2014; Views: 1751; Downloads: 350
.pdf Full text (758,64 KB)

4.
OBLIKOVANJE PRODAJNE CENE: PRIMER PODJETJA X
Blaž Širca, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V predloženem diplomskem delu so predstavljeni vidiki, katere mora podjetja upoštevati pri oblikovanju cene izdelka. Obravnavan praktični primer deluje na monopolnem trgu, zato je ustvarjalec cene (price maker). Monopolni trg omogoča svobodo vodilnim pri postavitvi cen, vendar je na drugi strani kupna moč trga omejena. Za maksimalno izkoriščen tržni položaj mora podjetje najprej definirati svoj osnovni cilj, oceniti stroške, analizirati cene na tujih tržiščih, dejavnike gibanja cen, značilnosti povpraševanja. Vse pridobljene informacije umesti v svoje trženjsko okolje in v skladu s svojo vizijo izbere najprimernejšo metodo oblikovanja cene. Vsako izbrano metodo je priporočljivopodkrepiti z metodo oblikovanja prodajnih cen glede na povpraševanje. Za boljšo odzivnost publike pa je smotrno končno ceno oblikovati tako, da združuje prvine navidezno ugodne cene. Podjetju X je z upoštevanjem teh kriterijev do sedaj uspelo z izdelkom zadovoljiti cilje, ki si jih je pred začetkom poslovanja zadalo. Uspešno so s svojim pristopom vzbudili potrebo po novem izdelku in postavili ceno, ki je zadovoljila tako porabnika kot proizvajalca.
Keywords: cena, oblikovanje cene, metode oblikovanja cene, koraki za oblikovanje cen, oblikovanje cene v monopolnem podjetju
Published: 07.12.2012; Views: 5297; Downloads: 1717
.pdf Full text (1,17 MB)

5.
UGOTAVLJANJE DOBIČKONOSNOSTI STRANK V BANČNEM SISTEMU
Matija Rečnik, 2011, final seminar paper

Abstract: Za podjetja je poznavanje dobičkonosnosti strank in njihovih stroškov ključno pri izbiri pravilnih odločitev v povezavi s strankami. Vse prihodke in stroške je potrebno povezati z strankami, da lahko izračunamo dobiček. V primerjavi s tradicionalnimi računovodskimi pristopi obračunavanje stroškov po aktivnostih najprej določi stroške v povezavi z aktivnostmi, potem pa te stroške dodeli izdelkom, storitvam, ali strankam, ki povzročajo te aktivnosti. Po tej metodi so aktivnosti tiste, ki povzročajo stroške. Vsaka banka bi morala bolje poznati svoje vire dobičkonosnosti. Ne glede na velikost banke so transferne cene tiste, ki lahko omogočajo upravljati dobičkonosnost banke z analiziranjem dobička celotne institucije ali pa različnih profitnih centrov. Metodologija transfernih obrestnih mer določa kako viri financiranja vplivajo na dobičkonosnost banke. Ker transferne obrestne mere pomagajo pri kalkulaciji obrestne marže za bančne posle je to eno najpomembnejših orodij za merjenje dobičkonosnosti bančnih virov. Mnoge raziskave so pokazale, da imajo podjetja pogosto več nedobičkonosnih kot dobičkonosnih strank, vendar se tega sploh ne zavedajo. Analiza dobičkonosnosti kupcev podjetjem pomaga identificirati in obdržati tiste stranke, ki prispevajo k največji dolgoročni dobičkonosnosti.
Keywords: dobičkonosnost strank, obračunavanje stroškov po aktivnostih, transferne cene, metode oblikovanja transfernih cen, transferne obrestne mere
Published: 08.12.2011; Views: 1677; Downloads: 110
.pdf Full text (416,79 KB)

6.
ZAZNAVANJE CEN PREHRAMBENIH IZDELKOV
Marko Mitrovič, 2010, final seminar paper

Abstract: V diplomski nalogi sem v teoretičnem delu opredelil ceno oziroma ceno v marketingu. Nato sem pojasnil dejavnike, ki vplivajo na cenovne odločitve. Opredelil sem pristope k oblikovanju prodajnih cen in cenovne strategije. Pojasnil sem pomen cene za odjemalca, proces samega zaznavanja in kako odjemalec zaznava ceno. V zadnjem teoretičnem poglavju sem opredelil spreminjanje cen, torej kako, na kak način in kdaj spreminjamo cene. Empirični del potrjuje izhodišča teoretičnega dela, kako, na kak način odjemalci zaznavajo ceno. Nato sem opredelil povezanost odjemalcev z nakupi prehrambenih izdelkov. Kako odjemalci zaznavajo ceno prehrambenih izdelkov. Kje se informirajo o cenah, katerim dejavnikom dajejo prednost pri nakupu izdelka, kdo pretežno opravlja nakupe in koliko denarja zapravijo za prehrambene izdelke.
Keywords: zaznavanje cene, cena, metode oblikovanja cen, strategije oblikovanja cen, spreminjanje cen, marketing.
Published: 06.12.2010; Views: 1356; Downloads: 166
.pdf Full text (673,50 KB)

7.
OBLIKOVANJE PRODAJNIH CEN IN OBVLADOVANJE STROŠKOV
Janez Ažman, 2009, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Silovita konkurenca med ponudniki, ki je posledica hitrega znanstveno-tehnološkega razvoja, povezanega z izjemno rastjo produktivnosti dela, povzroča, da so kupci v središču pozornosti proizvajalcev. Podjetja se spoprijemajo z izzivom, kako pritegniti pozornost kupcev, ki se na trgu srečujejo s poplavo sorodnih izdelkov in zato pričakujejo poceni, vendar zelo kakovostne izdelke. V takšnih razmerah morajo podjetja, ki se želijo uveljaviti na svetovnih trgih, sproti upoštevati dosežek znanstveno-tehnološkega razvoja in uveljaviti sodobno tehnologijo (Tekavčič, 1997, str.63). Diplomska naloga zajema sedem poglavij. Po predstavitvi namena in ciljev ter vsebine diplomske naloge je prvo poglavje namenjeno predstavitvi podjetja Ravne Steel Center d.o.o. V drugem poglavju opišem, kako oblikujemo prodajno ceno v poslovnem sistemu. V tretjem poglavju bom teoretično opisal, kateri dejavniki vplivajo na oblikovanje cen in politiko prodajnih cen. V četrtem poglavju bom prav tako teoretično opisal, katere so najpogosteje uporabljene metode pri oblikovanju in določanju cen. V petem poglavju bom predstavil, katere so sodobne računovodske rešitve za obvladovanje stroškov. V šestem poglavju sledi analiza prodajne funkcije in prodaje v podjetju Ravne Steel Center d.o.o. V sedmem poglavju pa bom naredil zaključek.
Keywords: Ključne besede oz. besedne zveze: prodajna cena, oblikovanje prodajnih cen, stroški, cene, metode oblikovanja cen, politika prodajnih cen…
Published: 20.07.2009; Views: 3387; Downloads: 467
.pdf Full text (705,12 KB)

8.
VNAPREJ SKLENJENI SPORAZUM O CENAH V ZDRUŽENIH DRŽAVAH AMERIKE, NA NIZOZEMSKEM IN V SLOVENIJI MED DAVČNIMI ZAVEZANCI IN DAVČNO UPRAVO
Klementina Mlinar, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Eden največjih problemov današnjega časa so, za davkoplačevalce in davčne uprave, transferne cene. Velik obseg in nejasnost pravil na področju transfernih cen predstavlja za davčne zavezance velika tveganja. Z APA sporazumi lahko ta tveganja obvladujemo. APA sporazum je sporazum med davčnim zavezancem in davčno upravo, ki podrobno določa kriterije za določanje transfernih cen in uporabo neodvisnega tržnega načela v prihodnjih transakcijah s povezanimi osebami. Postopek sklenitve APA spo
Keywords: transferne cene, mednarodna podjetja, povezane transakcije, povezana podjetja, davčni zavezanec, davčna uprava, vnaprej sklenjeni sporazum o cenah, neodvisno tržno načelo, OECD, Združene države Amerike, Nizozemska, Slovenija, metode oblikovanja transfernih cen, dvojno obdavčevanje, davčna revizija, dokumentacija o transfernih cenah.
Published: 16.02.2009; Views: 3461; Downloads: 366
.pdf Full text (530,86 KB)

Search done in 0.23 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica