| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


191 - 200 / 271
First pagePrevious page16171819202122232425Next pageLast page
191.
RAZVOJ VIRTUALNEGA MODELA ČLOVEŠKE ROKE ZA ERGONOMSKO OBLIKOVANJE IZDELKOV
Gregor Harih, 2014, dissertation

Abstract: Velik del ročnih opravil je še vedno opravljen s pomočjo ročnih orodij. Pravilna zasnova ročaja orodja je tako lahko ključnega pomena za preprečevanje obolenj. Obstoječe metode načrtovanja upoštevajo valjaste ročaje in podajajo smernice za določitev optimalnih premerov za povečanje zmogljivosti in zviševanje udobja ob zmanjševanju možnosti za nastanek akutnih in kumulativnih travmatičnih obolenj. Oblika ročaja in materiali ročaja doslej niso bili podrobneje raziskani, kar bi imelo vpliv na izboljšanje ergonomije izdelka. Za premostitev omejitev glede določitve oblike ročaja, smo razvili anatomsko natančen statični virtualni model človeške roke v optimalnem krepkem oprijemu za neposredno oblikovanje ročaja orodja, ki temelji na interdisciplinarnem pristopu na osnovi medicinskega slikanja. Da bi odpravili omejitve glede pravilne določitve materiala ročaja orodja, smo uporabili metodo končnih elementov za simulacijo človeškega prsta ob oprijemu ročaja iz različnih materialov. Rezultati so pokazali, da ročaj orodja, ki temelji na razvitem virtualnem modelu človeške roke, zagotavlja bistveno večjo kontaktno površino in udobje v primerjavi s cilindričnim ročajem. Z večjo kontaktno površino in anatomsko obliko ročaja je mogoče preprečiti prekomerne deformacije mehkega tkiva in s tem prekomerne obremenitve na roko. Numerični izračuni so pokazali, da običajni materiali ročajev orodij ne zmanjšujejo kontaktnega tlaka ob oprijemu, predlagane hiper-elastične pene, ki upoštevajo nelinearno mehansko obnašanje mehkega tkiva pa lahko znatno zmanjšajo kontaktni tlak in hkrati ohranijo zadostno stopnjo stabilnosti. Rezultati tako potrjujejo domnevo, da lahko pravilna oblika in material ročaja orodja povečata učinkovitost in udobje in s tem zmanjšata tveganje za nastanek akutnih in kumulativnih travmatičnih obolenj.
Keywords: razvoj izdelka, ergonomija, virtualni model človeške roke, ročaj orodja, medicinsko slikanje, oblika ročaja, udobje, metoda končnih elementov, izbira materiala, kontaktni tlak, simulacija oprijema, hiper-elastične pene
Published: 12.05.2014; Views: 1116; Downloads: 146
.pdf Full text (4,76 MB)

192.
TORZIJSKO ELASTIČNO IZRAVNAVANJE PRI PREOBLIKOVANJU PLOČEVIN Z VISOKO TRDNOSTJO
Mihael Deželak, 2014, doctoral dissertation

Abstract: Pojem elastično izravnavanje označuje spremembo geometrije pločevinastega izdelka po končanem preoblikovalnem procesu. Razčlenimo ga na kotno elastično izravnavanje, ukrivljenje stene in torzijsko elastično izravnavanje. Za slednjega, katerega analiza je temelj te disertacije, smo zaradi lažjega odčitavanja podali predlog izboljšane definicije. Glavni razlog torzijskega elastičnega izravnavanja so zaostale membranske napetosti, ki se pri parcialni analizi testnega izdelka (laserski izrez posameznih področij) kažejo kot ukrivljenje stene. Na robustnost končne geometrije izdelkov zaradi variiranja vrednosti torzijskega elastičnega izravnavanja v veliki meri vplivajo stohastične lastnosti pločevin. Simulacije po metodi končnih elementov so danes v fazi načrtovanja preoblikovalnega procesa pločevin nenadomestljivo orodje. Toda natančno napovedovanje elastičnega izravnavanja je kljub temu zelo težavno, saj je izdelek med preoblikovalnim procesom podvržen kompleksnemu razvoju deformacijskega stanja, poleg tega pa določitev vrednosti materialnih, tehnoloških in numeričnih parametrov izrazito vpliva na rezultate simulacij. Za rešitev tega problema je podan predlog metode izboljšanja napovedi na podlagi izvedbe numeričnih eksperimentov in vrednotenja odstopanja rezultatov simulacij od eksperimentalnih vrednosti. Na predstavljen način se je mogoče z računalniško simulacijo torzijskega elastičnega izravnavanja bolj približati rezultatom eksperimentov. Glavni potencial novega pristopa vidimo v podpori pri izvajanju geometrijskih korekcij na dejanskem orodju za doseganje zahtevanih toleranc izdelka.
Keywords: preoblikovanje pločevin, torzijsko elastično izravnavanje, pločevine z visoko trdnostjo, metoda končnih elementov, strojno učenje, metoda izboljšanja napovedi, načrtovanje eksperimentov, stohastična analiza, parcialna analiza
Published: 30.05.2014; Views: 1069; Downloads: 212
.pdf Full text (9,01 MB)

193.
ANALIZA ELEKTROMAGNETNEGA POLJA KLASIČNE IN KOMPAKTNE OBLIKE DALJNOVODNEGA STEBRA Z UPORABO METODE KONČNIH ELEMENTOV
Filip Cvikl, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V Sloveniji in drugod po svetu je na podeželju veliko razpršene gradnje, kar je največja ovira pri načrtovanju trase visokonapetostnega daljnovoda, saj morajo biti upoštevani varnostni odmiki od objektov. Zato je zelo pomembno, da dosežemo čim ožje vplivno območje elektromagnetnega sevanja. V diplomskem delu smo potrdili, da kompaktne izvedbe daljnovodnih stebrov res prispevajo k zmanjšanju vplivnega področja, so pa te izvedbe danes zanimive tudi iz drugih razlogov. Za določitev dopustnega vplivnega področja smo izhajali iz Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju Republike Slovenije. Izračun elektromagnetnega polja smo izvedli z inženirskim programskim paketom EleFAnT po principu metode končnih elementov v dvorazsežnem prostoru.
Keywords: klasični daljnovodni steber, kompaktni daljnovodni steber, vplivno območje daljnovoda, elektromagnetno polje, metoda končnih elementov
Published: 25.02.2015; Views: 891; Downloads: 155
.pdf Full text (6,70 MB)

194.
Določitev meje tečenja lotus poroznega železa z računalniškimi simulacijami
Anton Kočar, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je del raziskave lotus poroznih gradiv s ciljem določitve meje tečenja lotus poroznega železa za širše območje poroznosti. V delu sta predstavljena razvoj in verifikacija ravninskih numeričnih modelov, s katerimi občutno zmanjšamo čase preračuna problemov. Opisan je postopek pridobitve materialnih lastnosti osnovnega materiala. V sklopu dela je bil izveden niz parametričnih računalniških simulacij s pomočjo programskega paketa Abaqus, s čimer je bila določena meja tečenja lotus poroznega železa. Analizirana so bila napetostna in deformacijska stanja v gradivu. Rezultati računalniških simulacij so primerjani in ovrednoteni z rezultati eksperimentalnih preizkusov.
Keywords: porozna gradiva z vzdolžnimi porami, lotus porozno železo, metoda končnih elementov, računalniške simulacije, meja tečenja poroznih gradiv
Published: 20.10.2014; Views: 830; Downloads: 116
.pdf Full text (3,59 MB)

195.
Konstruiranje transportnega vozička za prevoz strojnih delov
Aljaž Gorčan, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je opisan potek konstruiranja transportnega vozička za prevoz strojnih delov v kalilnici. Predstavljeni so vsi pomembnejši koraki, in sicer začetne skice, modeliranje konstrukcije, prvi numerični preračuni, optimizacija robnih pogojev numeričnega preračuna ter predstavitev rezultatov ustreznega modela. Numerični preračuni so opravljeni v programskem okolju Abaqus CAE, ki temelji na metodi končnih elementov. Modeliranje celotnega vozička je potekalo v programskem okolju CATIA V5R20. Rezultat je tako dimenzionirana konstrukcija od ideje do izpolnitve zahtevnika.
Keywords: transportni voziček, numerični preračun, metoda končnih elementov (MKE), Abaqus CAE, CATIA V5R20, CAD
Published: 20.10.2014; Views: 1071; Downloads: 181
.pdf Full text (2,42 MB)

196.
Parametrična analiza napetostnega stanja upogibno in torzijsko obremenjenega prehoda premera gredi
Mihael Breznik, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu sta predstavljena analitični in numerični preračun napetostnega stanja na prehodu premera gredi. Numerični preračun je izveden po metodi končnih elementov. Analizirani sta dve geometrijski varianti prehoda premera gredi, s tremi različnimi vrsatmi obremenitev. Cilj diplomskega dela je izvesti ustrezne računalniške simulacije za podana prehoda premera gredi ter preveritev ustreznosti teoretično-empiričnih izrazov za kontrolo napetostnega stanja. Rezultati numerične analize so pokazali, da so rezultati primerljivi z analitičnimi. Do manjših odstopanj lahko pride zaradi napake ocenjevanja koeficienta zareznega učinka.
Keywords: gred, metoda končnih elementov, zarezni učinek, analitični preračun, numerični preračun, računalniške simulacije
Published: 23.09.2014; Views: 888; Downloads: 271
.pdf Full text (2,45 MB)

197.
MODELIRANJE IN ANALIZA MAGNETNIH KOMPONENT V MOČNOSTNIH DC-DC PRETVORNIKIH
Martin Petrun, 2014, doctoral dissertation

Abstract: Doktorska disertacija obravnava različne metode modeliranja, analizo ter načine preprečevanja pojavov neuravnoteženega in nehomogeno porazdeljenega magnetnega pretoka v magnetnih komponentah močnostnih DC DC pretvornikov. V okviru disertacije sta predstavljeni dve metodi podrobnejšega modeliranja magnetnih komponent. Prva metoda predstavlja uporabo metode končnih elementov, kjer je model končnih elementov povezan z veznim modelom DC-DC-pretvornika, v katerem so ustrezno upoštevane lastnosti aktivnih in pasivnih komponent pretvornika. Podrobneje sta predstavljena teoretično ozadje in način vzpostavitve neposredne povezave na osnovi modificirane metode vozliščnih potencialov. Druga metoda za podrobnejše modeliranje magnetnih komponent predstavlja uporabo metode koncentriranih parametrov. S pomočjo te metode je na podlagi reluktančnih vezij upoštevana topologija magnetnega podsistema. Z uporabo ustreznih histereznih modelov so v reluktančnem modelu upoštevane histerezne lastnosti uporabljenega materiala. Predstavljen je tudi dinamičen model mehkomagnetne pločevine, ki upošteva vpliv induciranih vrtinčnih tokov na porazdelitev magnetnega polja znotraj mehkomagnetne pločevine. Prav tako je predstavljena metoda za določitev težko določljivih parametrov veznih modelov, ki temelji na uporabi optimizacijskega algoritma diferenčne evolucije. Nadalje so predstavljeni in analizirani vzroki za pojav neuravnoteženega in nehomogeno porazdeljenega magnetnega pretoka v jedrih transformatorjev močnostnih DC DC pretvornikov. Neuravnoteženi magnetni pretok je posledica pojava lezenja oziroma enosmerne komponente magnetnega pretoka v jedru transformatorja. Nehomogeno porazdeljen magnetni pretok pa je posledica neustrezne razporeditve navitij na jedru transformatorja, ki povzroči neuravnotežene delne magnetne sklepe v oknu transformatorja. Oba opisana pojava lahko povzročita nasičenje jeder transformatorjev, v splošnem pa znižujeta izkoristek, gostoto moči in zanesljivost delovanja naprave. Nadalje so predstavljeni tako aktivni kot tudi pasivni ukrepi za preprečevanje opisanih pojavov. Ugotovljeno je, da lahko neuravnoteženost magnetnega pretoka preprečujemo tako z aktivnimi kot tudi pasivnimi ukrepi, v nasprotju s tem pa lahko nehomogeno porazdelitev magnetnega pretoka zmanjšujemo samo s pasivnimi ukrepi. Predstavljeni so tudi načini in senzorji za ugotavljanje neuravnoteženosti magnetnega pretoka in nasičenja jeder magnetnih komponent, kjer je podrobneje predstavljen senzor v obliki magnetnega mostiča. S pomočjo tega senzorja je načrtovana aktivna metoda za preprečevanje nasičenja v jedrih transformatorjev, ki temelji na histerezni regulaciji magnetnega pretoka. Na koncu je obravnavana problematika analizirana s pomočjo numeričnih izračunov na podlagi izpeljanih modelov, ki so potrjeni tudi eksperimentalno.
Keywords: histerezni pojavi, magnetne komponente, metoda končnih elementov, močnostni DC DC pretvorniki, modeliranje, nehomogeno porazdeljen magnetni pretok, neuravnotežen magnetni pretok, preprečevanje nasičenja, vezni modeli, vrtinčni toki
Published: 05.09.2014; Views: 1150; Downloads: 239
.pdf Full text (7,02 MB)

198.
Statična analiza in izboljšava konzolno vpete nadstrešne konstrukcije
Klemen Arlič, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Stanje zunanjih delov jeklenih konjičkov je v dobri meri odvisno od pogojev, v katerih jih vozimo in kako so shranjeni. Nadstreški za vozila so odličen način shranjevanja za relativno nizko ceno, vendar so zaradi nižanja proizvodnih stroškov pogosto usmerjeni k najpreprostejši obliki. V diplomskem delu je predstavljena ideja oblikovno zanimive nadstrešne konstrukcije, postopek modeliranja, uporaba različnih profilov in statična analiza za snežno obtežbo le-te z metodo končnih elementov v programu Abaqus/CAE. Rezultati pokažejo, da je z vidika napetosti nadstrešek več kot spremenljiv, možnosti izboljšav pa bi lahko bile v zmanjšanju profilov, dodatnih ojačitvah in pomiku vpetja bližje k težišču.
Keywords: nadstrešek, konstrukcija, metoda končnih elementov, analiza, Abaqus, Catia, snežna obremenitev, Evrokod, napetosti.
Published: 23.09.2014; Views: 1065; Downloads: 195
.pdf Full text (3,44 MB)

199.
Računalniško podprto konstruiranje in MKE analiza plužne deske
Matej Simonič, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava modeliranje plužne deske, ki se uporablja za planiranje razsutega tovora ter potiskanje snega. Modeliranje je predstavljeno v programskem paketu Catia V5R20. Nato je opisana analiza po metodi končnih elementov v programskem paketu Abaqus 6.13. Skozi nalogo je opisan celoten potek priprave modela. Namen je bil določiti mesto ter velikost sile pri kateri je prišlo do zloma.
Keywords: plužna deska, Catia, modeliranje, konstruiranje, Abaqus, metoda končnih elementov
Published: 21.11.2014; Views: 1178; Downloads: 239
.pdf Full text (2,98 MB)

200.
Numerična analiza mešanja sipkega materiala
Blaž Orešnik, 2014, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo predstavlja pristop in izvedbo numerične simulacije sipkega materiala med procesom mešanja. Poudarek je na uporabi primernih robnih pogojev, nastavitvah in predpostavkah, ki so za izvedbo numeričnih simulacij potrebne. S pomočjo metode diskretnih elementov so določeni simulacijski parametri za granulirani zeolit s premerom delcev od 2 do 4 mm. Izvedena je numerična simulacija razmer, pri mešanju delcev granuliranega zeolita s sidrnim mešalom pri različnem številu vrtljajev. Izračuni so izvedeni pri 50, 100, 150 in 200 vrtljajih na minuto. Vrednosti navora dobljene z numerično simulacijo so primerjane z znanimi eksperimentalnimi vrednostmi. Primerjava je pokazala dobro ujemanje, kar pomeni, da so simulacijski parametri, določeni s kalibracijo ustrezni in veljajo za granulirani zeolit.
Keywords: numerična simulacija, metoda diskretnih elementov, mešanje, sipki material
Published: 29.10.2014; Views: 818; Downloads: 147
.pdf Full text (2,87 MB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica