| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


181 - 190 / 271
First pagePrevious page15161718192021222324Next pageLast page
181.
MOŽNOSTI PRILAGODITVE POŠKODBENIH KRITERIJEV POPULACIJI OTROK Z UPORABO NUMERIČNEGA ANATOMSKEGA MODELA OTROKA IZBRANE STAROSTI
Iztok Noč, 2013, doctoral dissertation

Abstract: ATD-ji in PK so ključni pri snovanju rešitev za preprečitev poškodb. Obstoječi PK so definirani na podlagi eksperimentalnih podatkov, ki pripadajo populaciji odraslih ljudi. Zato je primernost obstoječih PK za populacijo otrok vprašljiva. Ker je pridobivanje eksperimentalnih podatkov za populacijo otrok iz etičnih razlogov skoraj neizvedljivo, je smiselno razmišljati o ustrezni modifikaciji podatkov, ki pripadajo populaciji odraslih ljudi. Mejne vrednosti PK so že bile prilagojene populaciji otrok oz. otroškim ATD-jem. A ustreznost modificiranih vrednosti je še vedno vprašljiva, saj so otroški ATD-ji mehanske naprave, ki le grobo opisujejo anatomijo otrok. Zato je bilo raziskovalno delo usmerjeno v pregled možnosti in omejitev modifikacije obstoječih PK za populacijo otrok z uporabo numeričnega anatomskega modela otroka, ki upošteva vse ključne anatomske in antropometrične posebnosti celotnega telesa otroka izbrane starosti. V prvi fazi raziskovalnega dela je bila opravljena antropometrična in anatomska analiza populacije otrok, v kateri so bile določene starostne skupine in statistični predstavniki otrok. V drugi fazi je bil razvit numerični anatomski model otroka, ki upošteva vse anatomske posebnosti 6 letnega otroka in z antropometričnega vidika ustreza 5 percentilnemu statističnemu predstavniku otrok v starostni skupini 4-7 let. Z namenom doseganja čim višje stopnje biološke ustreznosti modela, je bila izvedena rekonstrukcija vseh ključnih telesnih tkiv in struktur, razviti pa so bili tudi novi principi modeliranja sklepov. V zadnji fazi raziskovalnega dela so bile izvedene simulacije obremenjevanja razvitega modela (NAMO6.5). Rezultati simulacij so pokazali dober odziv in potrdili visoko biološko ustreznost ter polno funkcionalnost modela. S pomočjo modela je bila izvedena ocena možnosti in omejitev modifikacije izbranih PK (HIC, ThCC) populaciji otrok. Ker sta izbrana PK pokazale pomembne pomanjkljivosti,so bile poškodbe ocenjene še na podlagi raztezka in napetosti v telesnem tkivu. Rezultati so pokazali, da je razvoj novih PK na osnovi raztezka in napetosti bolj smiseln kot modifikacija obstoječih PK.
Keywords: biomehanika otrok, poškodbeni kriterij, metoda končnih elementov, anatomski model
Published: 19.08.2013; Views: 1040; Downloads: 65
.pdf Full text (8,42 MB)

182.
Karakterizacija togosti UniPore celične strukture z računalniškimi simulacijami
Nejc Novak, 2013, undergraduate thesis

Abstract: UniPore celična struktura je bila pred kratkim razvita v Shock Wave and Condensed Matter Research Center Univerze v Kumamotu na Japonskem. Prototipne UniPore celične strukture imajo določene posebne lastnosti, ki so zelo zanimive za gradnjo učinkovitih modernih lahkih konstrukcij. Namen diplomskega dela je s pomočjo računalniških simulacij določiti materialne lastnosti bakra (osnovnega gradiva) in togosti UniPore celične strukture. Računski model je bil osnovan na osnovi rekonstruirane geometrije izdelanih vzorcev in nato preračunan v programu ABAQUS. Vrednotenje rezultatov računalniških simulacij je temeljilo na primerjavi z rezultati eksperimentalnih testov.
Keywords: Porozni materiali, Unipore celična struktura, Metoda končnih elementov, Togost inženirskih gradiv
Published: 17.10.2013; Views: 1095; Downloads: 111
.pdf Full text (3,45 MB)

183.
Predelava konstrukcije standardne elektro uporovne komorne peči za termično obdelavo
Tomaž Bosio, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo opisuje predelavo konstrukcije elektro uporovne komorne peči izdelane v podjetju BOSIO d.o.o. Preračun nosilne konstrukcije peči je izveden po pogodbi in s pomočjo programskega paketa SCIA ENGINEER 2011. Konstrukcija je dimenzionirana za 1000 kilogramov odkovkov, ki se bodo znotraj peči termično obdelovali. Na podlagi rezultatov je določen glavni konstrukcijski element. Na koncu diplomskega dela so prikazani rezultati, ki dokazujejo, da konstrukcija prenaša vse predpisane obremenitve in je v skladu s pogodbo ter pripadajočimi standardi.
Keywords: konstruiranje, elektro uporovna peč, metoda končnih elementov
Published: 11.12.2013; Views: 905; Downloads: 85
.pdf Full text (3,23 MB)

184.
Sinteza in analiza strehe stadiona po metodi končnih elementov
Timi Gomboc, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Inovativnost in sprejemanje inovacij je pogoj, da se družba razvija in ostaja konkurenčna. Pri tem ima vedno večjo vlogo računalniška tehnologija, katere razvoj je ravno v zadnjih petnajstih letih omogočil velik napredek na področju računalniško podprtega inženirstva. Računalniško podprto konstruiranje in računalniško inženirstvo z metodo končnih elementov sta dandanes praktično nepogrešljiva. V diplomskem delu bo predstavljena uporaba komercialnega mednarodno priznanega programa Abaqus/CAE, s katerim bodo narejene analize trdnosti statično obremenjene kovinske strehe stadiona s snežno obremenitvijo. Analize bodo opravljene na treh različnih konstrukcijah, ki bodo sestavljene iz konstrukcijskih elementov, katerih debeline sten bodo enake. Na koncu bo narejena SWOT analiza posamezne konstrukcije ter bodo podane rešitve oz. možnosti za izboljšavo posamezne konstrukcije.
Keywords: metoda končnih elementov, Abaqus, SWOT, sinteza, analiza, snežna obremenitev, inovacija, primerjava, streha, stadion
Published: 17.10.2013; Views: 1169; Downloads: 112
.pdf Full text (2,08 MB)

185.
Sanacija ogrodja prijemala manipulatorja aluminijastih bram
Tilen Štefane, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo s pomočjo računalniških simulacij analizirali nosilec prijemala manipulatorja aluminijastih bram, kjer je na mestu tik pod zvarom med stransko ploščo in zgornjo (pritrditveno) ploščo prišlo do razpoke. S pomočjo rezultatov numerične analize obstoječega nosilca prijemala smo ugotovili vzrok, zaradi katerega je prišlo do razpoke, ter na podlagi rezultatov numeričnih simulacij predlagali boljšo konstrukcijsko rešitev nosilca prijemala. Računalniške simulacije smo izvajali s pomočjo programskega paketa Abaqus CAE, ki temelji na metodi končnih elementov.
Keywords: manipulator, numerične simulacije, metoda končnih elementov, Abaqus CAE
Published: 17.10.2013; Views: 878; Downloads: 149
.pdf Full text (2,47 MB)

186.
Razvoj in optimiranje statično in dinamično obremenjenega zvarnega spoja cevi in pločevine
Anže Molka, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava postopek optimizacije zvarnega spoja med povezovalno cevjo in drogom. Zvarni spoj med cevjo in pločevino je za avtomobilsko industrijo zelo pomemben, saj se s z njim srečujemo praktično pri vsakem sklopu avtomobila. V diplomskem delu so predstavljeni trije koncepti in opis modeliranja. Sledi opis robnih pogojev uporabljenih pri analizi. Na koncu pa so predstavljeni rezultati numerične analize z metodo končnih elementov.
Keywords: Konstruiranje, optimizacija, povezovalna cev, metoda končnih elementov
Published: 20.11.2014; Views: 677; Downloads: 50
.pdf Full text (2,26 MB)

187.
METODA NAPOVEDOVANJA NASTANKA TERMIČNIH RAZPOK NA TORNI POVRŠINI AVTOMOBILSKIH ZAVORNIH DISKOV
Miha Pevec, 2013, doctoral dissertation

Abstract: V predloženi doktorski disertaciji je razvita metoda za določitev dobe trajanja zavornih diskov zaradi termičnih razpok na torni površini. Po avtorjevem vedenju je to prvo delo, ki sistematično obravnava vsa področja, ki vplivajo na določitev dobe trajanja pri znanih obremenitvah. Tako razvita metodologija bo služila znanstvenikom ter zavornim inženirjem kot orodje pri optimizaciji geometrije zavornega diska ter materialov. Določitev dobe trajanja zavornih diskov je izredno multidisciplinarno raziskovalno področje, saj zajema znanje iz testiranj, materialov, mehanike, numeričnih metod, prenosa toplote ter dimenzioniranja na dobo trajanja. V doktorskem delu so najprej povzeti rezultati dosedanjih rezultatov iz posameznih področij, po kritični analizi dosedanjih del pa so izpostavljene opažene pomanjkljivosti, ki so v nadaljevanju podrobno obdelane. Za potrebe določitve natančnega temperaturnega polja je predstavljena numerična metoda za določitev faktorja prestopa toplote, ki upošteva realne pogoje med testiranji. Ugotovljeno je, da se rezultati predlagane metode razlikujejo z do sedaj objavljenimi analitičnimi ter numeričnimi metodami, ki ne morejo upoštevati vpliv vpihovanja hladilnega zraka med izvajanjem testa. Poleg tega je predstavljena tudi predlagana metoda za določitev emisijskega koeficienta sevanja zavornega diska med obratovanjem, katere rezultati se razlikujejo tudi za do 47 % od trenutno javno objavljenih. Opravljena je bila podrobna analiza temperaturno odvisnih fizikalnih lastnosti sive litine EN-GJL-250, kot so toplotna prevodnost, specifična toplota ter temperaturna razteznost. Ugotovljeno je bilo, da se nekatere lastnosti razlikujejo od javno objavljenih tudi za do 48 %. S pomočjo numerične analize po metodi končnih elementov so bila določena temperaturna ter deformacijska polja med predstavljenim obremenitvenim ciklom. Za natančno določitev deformacijskega polja je bila opravljena podrobna analiza mehanskih lastnosti sive litine EN-GJL-250. Predstavljeni so rezultati nateznih in tlačnih preskusov pri sobni temperaturi ter povišanih temperaturah. Rezultati so statistično obdelani z Weibullovo verjetnostno teorijo. Na osnovi zahtev računskih modelov za izračun dobe trajanja po izbrani deformacijski metodi je bila v sklopu doktorske naloge opravljena podrobna analiza lastnosti utrujanja obravnavane sive litine. Nizkociklični preskusi utrujanja so bili izvedeni pri sobni temperaturi ter povišanih temperaturah. Določeni so bili parametri utrujanja, ki so potrebni za izračun dobe trajanja, ter izrisane deformacijske krivulje zdržljivosti. Na koncu je po izbranih hipotezah določena doba trajanja zavornega diska, ki je primerjana z rezultati eksperimenta. Eksperiment zajema pet obravnavanih zavornih diskov, ki so bili testirani po obravnavanem testu na odpornost proti utrujenostnim razpokam na zavornem dinamometru. Ugotovljeno je, da se rezultati eksperimenta ter predlagane metodologije odlično ujemajo, kar kaže na nujnost celovite obravnave problema, kot je to prikazano v predloženi doktorski disertaciji.
Keywords: avtomobilski ventiliran zavorni disk, siva litina, termične razpoke, torna površina, doba trajanja, nizkociklično utrujanje, parametri utrujanja materiala, deformacijska metoda, metoda končnih elementov, testiranje na dinamometru
Published: 09.12.2013; Views: 1207; Downloads: 197
.pdf Full text (14,48 MB)

188.
NUMERIČNI IZRAČUN PARAMETROV DINAMIČNEGA MODELA ELEKTROMAGNETNE ZAVORE
Iztok Brinovar, 2013, master's thesis

Abstract: V okviru magistrske naloge so na obstoječi elektromagnetni zavori določeni podatki navitja in izmerjena celotna geometrija kotve ter jarma. Omenjeni podatki so vključeni v numerični model elektromagnetne zavore. Cilj numeričnega izračuna z metodo končnih elementov v programskem paketu Ansys je določitev karakteristik magnetnih sklepov ter elektromagnetnih sil v odvisnosti od velikosti električnega toka ter zračne reže. Pridobljene karakteristike predstavljajo magnetno nelinearne parametre dinamičnega modela elektromagnetne zavore. Dinamični model elektromagnetne zavore je zapisan s sistemom enačb električnega in mehanskega podsistema elektromagnetne zavore v programskem paketu Matlab/Simulink. Na osnovi rezultatov simulacij je mogoče določiti vklopne čase in izklopne čase elektromagnetne zavore. Zaradi vse večjih zahtevanih stopenj zanesljivosti ter varnosti pri delovanju elektromagnetnih zavor predvidevamo, da bodo pridobljeni rezultati simulacij uporabni pri nadaljni analizi ter izdelavi elektromagnetnih zavor, torej tudi v gospodarstvu pri proizvajalcih.
Keywords: Ansys Workbench, dinamični model, elektromagnetna zavora, metoda končnih elementov, numerična analiza, magnetno polje, magnetni sklep.
Published: 04.12.2013; Views: 1669; Downloads: 217
.pdf Full text (2,86 MB)

189.
NUMERIČNI IZRAČUN LINEARNEGA GENERATORJA
Gregor Srpčič, 2013, master's thesis

Abstract: V nalogi so predstavljene različne topologije, prednosti in slabosti linearnih električnih strojev ter aplikacije kjer so omenjeni stroji največ uporabljani. Opisane so tudi numerične metode, ki se uporabljajo pri načrtovanju električnih strojev. Narejen je 3D model izbrane geometrije linearnega sinhronskega generatorja. Modelu so predpisani materiali in robni pogoji, ki so potrebni za numerično analizo s programskim paketom Ansys. V sklopu numerične analize so narejeni izračuni gostote magnetnega pretoka, tokovne gostote ter pritezne in pomične sile za primer linearnega generatorja brez in s tokovi v primarnem navitju.
Keywords: linearni sinhronski generator, magnetno polje, Maxwellove enačbe, metoda končnih elementov
Published: 04.12.2013; Views: 1205; Downloads: 148
.pdf Full text (4,07 MB)

190.
MOČNO VEZANE RAČUNALNIŠKE SIMULACIJE S TOKOM GNANE DARRIEUSOVE TURBINE
Matjaž Fleisinger, 2014, doctoral dissertation

Abstract: Za pridobivanje energije iz vodotokov se v zadnjem času uporabljajo tudi turbine, ki so postavljene prosto v tok in predstavljajo bistveno manjši poseg v prostor kot običajne elektrarne. Postopki za preračun zmogljivosti tovrstnih turbin temeljijo na različnih aerodinamičnih modelih, medtem ko so se metode računalniške dinamike tekočin na tem področju pričele uporabljati šele pred kratkim. Tudi slednje se izvajajo z vnaprej predpisanimi parametri, ki predstavljajo predvideno ustaljeno obratovanje turbine. Za določanje obratovalne karakteristike je tako potrebno več simulacij pri različnih obratovalnih parametrih. Za poglobljeno razumevanje delovanja teh turbin so bili razviti novi pristopi računalniških simulacij, ki zajemajo pristop s tokom gnane turbine, kar predstavlja bistveno bolj realne pogoje v simulaciji. S tem pristopom je mogoče z eno simulacijo napovedati celotno obratovalno karakteristiko za določeno hitrost toka. S takšnim pristopom so bile izvedene parametrične simulacije geometrijskih parametrov turbine. Lopatice tovrstnih turbin, posebej pri namestitvi z vodoravno osjo vrtenja, predstavljajo dolge in vitke strukture, ki so med obratovanjem izpostavljene vodnemu toku. Ta vpliva na njihovo deformacijo, slednja pa na obtekanje lopatice. Posledica tega so spremembe v zmogljivostih turbine. Z uporabo kombinacije pristopa s tokom gnane turbine in močno vezanih simulacij medsebojnega vpliva tekočine in strukture je mogoče ovrednotiti vpliv deformacije lopatic na zmogljivosti turbine. Zato je bila razvita programska rutina, ki omogoča hkratno uporabo pristopa s tokom gnane turbine in močno vezanih simulacij. Za validacijo na novo razvitih postopkov simulacije je bil izveden eksperiment s pomanjšanim modelom turbine na naravnem vodotoku, pri katerem so bili izmerjeni povesi lopatice med obratovanjem turbine. Rezultati eksperimenta in simulacij so pokazali dobro ujemanje. Primerjava rezultatov simulacij izvedenih z uveljavljenimi postopki in na novo razvitimi pristopi je pokazala na znatne razlike v delovanju turbine, zato je smiseln nadaljnji razvoj in uporaba na novo razvitih pristopov.
Keywords: Darrieusova turbina, hidrokinetične turbine, Močno vezane simulacije, Računalniška dinamika tekočin, Metoda končnih elementov
Published: 08.05.2014; Views: 1227; Downloads: 129
.pdf Full text (7,19 MB)

Search done in 0.2 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica