| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 27
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
2.
3.
4.
ORGANIZACIJSKA KLIMA PODJETJA YDRIA MOTORS D. O. O.
Adrijana Vampelj, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Ljudje so temeljni pogoj za obstoj in delovanje vsake organizacije. S svojim delovanjem omogočajo uresničevaje namena delovanja podjetja, njegovo poslovanje in doseganje uspešnosti. Uspešna podjetja so vedno korak pred konkurenco, so drugačna od nje. Drugačnost pa zagotavljajo ljudje. Vedenje posameznika je odvisno od številnih dejavnikov, vrednot, ki jih ima posameznik, in njegovih stališč. Vsi zaposleni v podjetju in hkrati vsak posebej ustvarjajo v podjetju organizacijsko klimo. Pojem organizacijske klime, njene dimenzije in vpliv na organizacijo so v diplomskem delu predstavljeni v teoretičnem delu. Ker že nekaj časa opažamo v podjetju Ydria Motors d.o.o. nihanja v razpoloženju zaposlenih, njihovo nejevoljo in nemotiviranost do dela, je naš cilj ugotoviti, kakšna organizacijska klima prevladuje v podjetju. Ugotoviti želimo dejansko stopnjo zadovoljstva zaposlenih v podjetju in opredeliti tiste dejavnike, ki ustvarjajo negativno klimo. V raziskovalnem delu je predstavljeno podjetje Ydria Motors d.o.o. Ta del temelji na predstavitvi rezultatov ankete, s katero smo pridobili mnenja oz. prepričanja zaposlenih o njihovem delu, delovnem okolju in pogojih dela ter sami organizaciji. S pomočjo analize rezultatov so podani predlogi vodilnemu osebju pri sprejemanju odločitev, katere izboljšave uvesti za dvig organizacijske klime in izboljšanju počutja zaposlenih.
Keywords: - Organizacijska klima - Zadovoljstvo pri delu - Dimenzije organizacijske klime - Merjenje organizacijske klime
Published: 03.06.2009; Views: 2958; Downloads: 593
.pdf Full text (12,81 MB)

5.
KADROVSKA FUNKCIJA IN SPREMLJANJE ORGANIZACIJSKE KLIME V PODJETJU KRKA D.D.
Katja Pelko, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Organizacijska klima je niz merljivih lastnosti delovnega okolja, ki vplivajo na motivacijo in vedenje zaposlenih in nastaja na podlagi interakcij med člani organizacije. Nanjo vplivajo najrazličnejši dejavniki kot so: najvišje vodstvo podjetja, zgodovina podjetja, tehnologija, informacijski sistemi, delovni postopki in organizacija dela, nagrajevanje ter zastavljeni cilji in vrednote podjetja. Organizacijska klima skozi zadovoljstvo zaposlenih neposredno vpliva na uspešnost poslovanja, odraža se tako na organizacijskih ciljih kot na kakovosti delovnega okolja. Zaposleni ocenjujejo organizacijo na podlagi vprašalnika, ki vključuje različne vidike in delovanje organizacije. Namen raziskovanja organizacijske klime je, da podjetje ugotovi šibke točke in jih z ustreznimi ukrepi omili oz. odpravi. Pri tem poleg vseh nivojev managerjev, igra veliko vlogo kadrovska funkcija v podjetju; kadrovski strokovnjaki, ki s svojim delom pomembno doprinesejo k uspešni implementaciji ukrepov v organizacijo.
Keywords: kadrovska funkcija, organizacijska klima, merjenje organizacijske klime, zadovoljstvo zaposlenih
Published: 07.09.2010; Views: 2066; Downloads: 339
.pdf Full text (385,31 KB)

6.
UGOTAVLJANJE KLIME V IZBRANI FINANČNI INSTITUCIJI
Sašo Vidovič, 2010, final seminar paper

Abstract: Organizacijska klima predstavlja način, kako zaposleni razumejo organizacijo kot celoto, ter se kaže kot delovno zadovoljstvo in vpliva na učinkovitost pri delu. Klima označuje vzdušje v delovni organizaciji, ki je posledica znanih in neznanih dejavnikov iz preteklosti in sedanjosti, iz širšega in ožjega okolja. Vpliva na vrednote ljudi in uporabo njihovih zmogljivosti. Če hočemo klimo v organizaciji spreminjati, moramo najprej ugotoviti njene značilnosti, preučiti je treba, zaradi česa je nastala in kakšne so njene posledice na zadovoljstvo zaposlenih in njihovo učinkovitost. Spremeniti klimo pomeni spremeniti doživljanje določenih ključnih situacij tako, da pri zaposlenih izzovemo želeni način reagiranja, ki omogoča doseganje postavljenih ciljev. Raziskovanje organizacijske klime s pomočjo anketnih vprašalnikov je učinkovit instrument za ugotavljanje stopnje zadovoljstva zaposlenih, odnosa vodstva do zaposlenih, sprejemanja odgovornosti in medsebojnih odnosov. Izbrana finančna institucija se je z vključitvijo v projekt raziskave organizacijske klime pridružila tistim podjetjem, ki jim ni vseeno, kako zaposleni dojemajo njihovo organizacijo in kako so cilji organizacije komplementarni s potrebami, željami in cilji zaposlenih. Pomembno je, da je izbrana finančna institucija pristopila k raziskavi z resnim namenom, da bo tisto, kar so sodelavci v anketah zaupali, tudi služilo uvedbi ukrepov za izboljšanje stanja.
Keywords: Organizacijska klima, dimenzije organizacijske klime, preučevanje in merjenje organizacijske klime, spreminjanje organizacijske klime, zadovoljstvo zaposlenih.
Published: 18.11.2010; Views: 1645; Downloads: 254
.pdf Full text (4,15 MB)

7.
PERCEPCIJA MERJENJA ORGANIZACIJSKE KLIME
Majda Končan, 2011, undergraduate thesis

Abstract: cilj merjenja organizacijske klime je spoznati trenutno organizacijsko klimo v podjetju. Rezultate organizacijske klime je potebno ustrezno analizirati in jih predstaviti vsem zaposlenim. Dobro ocenjene kategorije so prizanje in potrditev dobrega dela v preteklosti. Slabše ocenjene kategorije pa je potrebno vzeti kot izziv za naprej.
Keywords: percepcija, merjenje organizacijske klime, dimenzije organizacijske klime, zadovoljstvo delavcev, uspešnost podjetja
Published: 05.08.2011; Views: 1494; Downloads: 136
.pdf Full text (1,20 MB)

8.
ORGANIZACIJSKA KLIMA
Barbara Srebnik, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu sem prikazala in preučila organizacijsko klimo ter njene dimenzije. Povzela sem tudi različna mnenja avtorjev. Predstavila sem tudi različne tipe organizacijske klime, kako jo merimo, spreminjamo, kakšne so njene prednosti v podjetju in s kakšnimi problemi se lahko srečujemo pri razumevanju tega pojma. V diplomskem delu sem predstavila še sorodne pojme organizacijske klime, in sicer organizacijsko kulturo ter zadovoljstvo zaposlenih. V zadnjem poglavju sem za lažje razumevanje organizacijske klime predstavila primer, neimenovano podjetje, njihovo dejavnost, vizijo, poslanstvo in vrednote, politiko kakovosti ter njihov način soočanja s problemi. Opisala sem tudi, kako v podjetju urejajo in postavljajo ugodno organizacijsko klimo ter posledično, kako dosegajo zastavljene cilje.
Keywords: organizacijska klima, zaposleni, organizacijska kultura, zadovoljstvo zaposlenih, merjenje organizacijske klime, dimenzije organizacijske klime, tipi organizacijske klime
Published: 16.05.2011; Views: 2527; Downloads: 345
.pdf Full text (420,13 KB)

9.
ORGANIZACIJSKA KLIMA V INŠPEKTORATU RS ZA NOTRANJE ZADEVE
Barbara Ščurec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Organizacijska klima predstavlja način, kako zaposleni razumejo sistem v organizaciji. Za vsako podjetje je zelo pomembna organizacijska klima, ki trenutno vlada. Organizacijska klima je skupno ime za način vedenja in zaznavanje medsebojnih odnosov v organizaciji. Klima predstavlja trenutno stanje v organizaciji in jo proučujemo na podlagi vprašalnikov. Pomaga nam spoznati različnost človekovega vedenja v organizaciji. Zato si podjetja prizadevajo uresničiti takšno klimo, ki bi nudila najboljše rezultate in ki bi jo lahko poimenovali ugodna. Diplomsko delo je sestavljeno iz štirih poglavij. V prvem poglavju je prikazana opredelitev področja in opis problema. V nadaljevanju sledijo namen in cilji diplomskega dela s predpostavkami in omejitvami raziskave ter raziskovalne metode. V drugem poglavju je opisana organizacijska klima, zgodovina raziskovanja organizacijske klime, merjenje in dimenzije organizacijske klime. Zanimalo nas je še spreminjanje organizacijske klime in problemi, ki nastanejo pri preučevanju in razumevanju organizacijske klime. V tretjem poglavju smo predstavili organizacijo, v kateri smo izvajali raziskavo organizacijske klime, njene naloge in procese s pomočjo ankete. V četrtem poglavju smo predstavili rezultate ankete, ki smo jih izvedli v Inšpektoratu RS za notranje zadeve (IRSNZ). Diplomsko delo smo zaključili z ugotovitvijo, da v IRSNZ prevladuje pozitivna organizacijska klima z občasnimi neželenimi odstopanji.
Keywords: organizacijska klima, dimenzije organizacijske klime, merjenje organizacijske klime, organizacijska klima v inšpektoratu za RS za notranje zadeve.
Published: 03.11.2011; Views: 1501; Downloads: 155
.pdf Full text (1,01 MB)

10.
UGOTAVLJANJE ORGANIZACIJSKE KLIME IN ZADOVOLJSTVA MEDICINSKIH SESTER V SPLOŠNI BOLNIŠNICI
Samo Sedmak, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih sta pomembna dejavnika v vsaki organizaciji. Je kot atmosfera delovnega okolja medicinskih sester, ki vključuje menedžerske ukrepe oziroma prakso, politiko in postopke, samo delo, podporo, zadostne vire, odnose, vrednote organizacije, družbeno okolje in pričakovanja. Raziskovanje organizacijske klime omogoča vodstvu vpogled v delovno okolje, v pogoje dela in zadovoljstvo zaposlenih. Zavedati se moramo, da zadovoljstvo zaposlenih prinaša večjo uspešnost organizacije. Namen diplomske naloge je ugotoviti dejavnike, ki vplivajo na organizacijsko klimo v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec in vpliv organizacijske klime na zadovoljstvo zaposlenih v zdravstveni negi. Ugotoviti želimo zadovoljstvo medicinskih sester z delom v bolnišnici, pozitivne in negativne motivacijske faktorje za kakovostno opravljanje dela, vrednote zaposlenih in ukrepe za izboljšanje ugotovljenega stanja, ter prikazati kako pomemben dejavnik je raziskovanje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih. V empiričnem delu diplomskega dela smo za zbiranje podatkov in ugotavljanje obstoječega stanja uporabili anketni vprašalnik. Rezultate smo statistično in grafično prikazali. Raziskava je pokazala, da imajo klimatske dimenzije organizacijske klime in zadovoljstva pri delu različen vpliv na organizacijsko klimo v splošni bolnišnici, od pozitivnega pa do negativnega. Na osnovi rezultatov raziskave smo podali predloge za izboljšanje zadovoljstva zaposlenih, saj je zadovoljen zaposleni eden izmed ključnih dejavnikov uspeha posamezne delovne organizacije.
Keywords: Ključne besede: organizacijska klima, organizacijska kultura, zadovoljstvo zaposlenih, zdravstvena nega, merjenje organizacijske klime …
Published: 27.09.2011; Views: 3194; Downloads: 530
.pdf Full text (4,84 MB)

Search done in 0.21 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica