| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 457
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Snovanje naprave za merjenje uhajavih tokov katodnih odvodnikov v visokonapetostnih omrežjih
Dario Bat, 2023, master's thesis

Abstract: V nalogi je razdelan problem merjenja uhajavih tokov, ki se pojavijo pri katodnih odvodnikih na visokonapetostnih omrežjih. Uhajave toke merimo, da dobimo sliko napetosti in pri tem zaznamo, kakšno je gibanje električnih velikosti v omrežju. Velikosti napetosti pri visokonapetostnih omrežjih so od 36 kV in na več, zato je takšne velikosti zelo težko meriti na konvencionalne načine. Pri predlaganem načinu merjenja se tok skozi katodni odvodnik »pretvori v vrednosti maksimalno 1 do 2 mA pri pritisnjeni napetosti od 36 kV. Nadalje se pridobljeni signal obdela skozi ADC pretvornik in določene vrednosti napetosti za meritev toka pridobijo vrednost med 0 in 3 V. Da bi metoda bila uspešna, je treba meriti vsaj 200 točk v eni polperiodi signala. Pridobljeni rezultati se obdelajo na procesorju, in če so meritve ustrezne, se enkrat dnevno pošlje informacija, ali je signal ustrezen (v dovoljenih mejah). S takšnimi podatki iz merilnika nadalje lahko opazujemo tudi stanje odvodnika in ga po potrebi zamenjamo oz. pustimo nespremenjenega, če so vrednosti zadovoljive.
Keywords: tiskano vezje, dizajn, merjenje, komunikacija, optimizacija
Published in DKUM: 30.01.2023; Views: 96; Downloads: 34
.pdf Full text (3,44 MB)
This document has many files! More...

2.
Pomen državne notranje revizije občine za uspešnost poslovanja občine
Živa Tivadar, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Občina kot lokalna samouprava nima lastnega namena, ustvarjena je za pomoč občanom in reševanje njihovih problemov. Občine kot javne ustanove imajo obvezo državnega notranjega revidiranja, saj upravljajo z državnimi sredstvi. Uspešnost poslovanja občin si lahko razlagamo kot ramerje med vrednostjo, ki jo dosega občina, in pričakovanji občanov. Da občina posluje uspešno, ni pokazatelj dobiček, ampak zadovoljstvo občanov glede kakovosti opravljenih storitev. Tema diplomske naloge je preveriti, ali občine sploh spremljajo uspešnost poslovanja in ali na to uspešnost vpliva prihod državnih notranjih revizorjev. Z anketo smo prišli do zaključka, da kar 78 % občin spremlja svojo uspešnost poslovanja. Glede tega, ali državna notranja revizija vpliva na to uspešnost, pa so mnenja deljena. Večina občin, 64 %, se strinja, da ima državna notranja revizija pozitiven vpliv na uspešnost poslovanja in da se le ta poveča ob njihovem prihodu. Ostalih 10 % občin pa je mnenja, da državna revizija sploh nima vpliva na uspešnost poslovanja in je le ta neodvisna od revizije.
Keywords: Lokalna samouprava, občine, uspešnost poslovanja, kazalniki, merjenje uspešnosti poslovanja.
Published in DKUM: 28.11.2022; Views: 118; Downloads: 13
.pdf Full text (3,03 MB)

3.
Eko inovacije in finančna uspešnost mednarodnih podjetij
Jan Stajnko, 2022, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu obravnavamo teoretične in metodološke vidike ekoloških oz. eko inovacij ter analiziramo povezanost teh inovacij s finančno uspešnostjo mednarodnih podjetij. Eko inovacije so dokaj nov koncept velikega pomena tako za podjetja kot tudi za celotno gospodarstvo. Postale so ključni pospeševalec dolgoročno stabilnega gospodarskega razvoja in temeljni dejavnik gospodarske rasti z upravljanjem okoljskih virov. V magistrskem delu obravnavamo trajnostni razvoj, trajnostno poslovanje, eko inovacije in njihovo merjenje ter analiziramo učinke teh inovacij s pomočjo izvedbe anketiranja predstavnikov izbranih podjetij. Zanimal nas je predvsem vpliv uvedbe eko inovacij na poslovno in finančno uspešnost podjetij in ali so te povezane z mednarodno vpetostjo podjetij. Zanimali so nas tudi vzroki za vpeljavo teh inovacij v podjetja in kolikšna sredstva podjetja namenjajo tovrstnim inovacijam. Odjemalci so vedno bolj ozaveščeni in pozorni na trajnostne vidike poslovanja podjetij. Tako lahko podjetja, ki niso okoljsko in družbeno odgovorna zelo hitro izgubijo svoje potrošnike. Na podlagi obstoječe literature smo sestavili anketni vprašalnik za podjetja, ki izkazuje relativni pomen vsake vrste eko inovacije in njihove možne učinke. V magistrskem delu smo prišli do zaključka, da tako pritiski iz zunanjega okolja in vzgibi v notranjem okolju podjetij približno enakovredno povečujejo obseg eko inovacij v podjetjih. Na splošno vprašanje, kako podjetja v celoti ocenjujejo vpliv eko inovacij na dolgoročno finančno uspešnost podjetja, so podjetja jasno odgovorila, da prinašajo tovrstne inovacije pozitivne učinke. Hipotezo, da bolj internacionalizirana podjetja dosegajo višje ravni eko inoviranja, bi verjetno lahko potrdili s vključitvijo večjega števila anketirancev. Menimo, da ne glede na to ali gre pri eko inovacijah za izdelek, storitev, proizvodnjo, način vodenja ali sodelovanja med podjetji, so le-te izjemnega pomena za nadaljnji razvoj vsakega podjetja. Podjetniki bi morali na priložnosti eko inoviranja gledati z dolgoročnega vidika. Takšna miselnost lastnikov in menedžerjev podjetij je ključna za ohranjanje naravnega okolja in uravnotežen družbeno-ekonomski razvoj.
Keywords: Trajnostni razvoj, trajnostno poslovanje, eko inovacije, merjenje eko inovacij, mednarodna podjetja, finančna uspešnost
Published in DKUM: 27.10.2022; Views: 155; Downloads: 65
.pdf Full text (2,20 MB)

4.
Načrtovanje nadzora kakovosti procesa strojne obdelave velikih obdelovancev v podjetju ace metalna
Nejc Voh, 2022, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je skozi primer meritev obdelovanca predstavljen proces zagotavljanja kakovosti procesa strojne obdelave v podjetju ACE Metalna, ki se ukvarja z obdelavo velikih obdelovancev. Na začetku diplomskega dela je podana teoretična podlaga za izvajanje meritev, hranjenje in umerjanje merilnih sredstev. Na koncu diplomskega dela je na podlagi meritev opravljena primerjava, kako zunanji dejavniki, torej različni načini podpiranja merjenca in temperatura vplivajo na izmerjene geometrijske značilnosti izdelka.
Keywords: zagotavljanje kakovosti, obdelovalni proces, merjenje dimenzij, tehnološki postopek
Published in DKUM: 29.09.2022; Views: 105; Downloads: 16
.pdf Full text (3,73 MB)
This document has many files! More...

5.
Spretnosti ocenjevanja pri predšolskih otrocih : diplomsko delo
Suzana Pogačar, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Spretnosti ocenjevanja pri predšolskih otrocih obsega teoretični del in praktični del. V teoretičnem delu diplomskega dela predstavljamo ocenjevanje in s tem tudi različne vrste ocenjevanja in sicer (1) ocenjevanje pri merjenju, (2) ocenjevanje pri številskih predstavah in (3) ocenjevanje pri računskih operacijah. Vsaka izmed teh treh vrst ocenjevanja opisuje strategije, s katerimi se srečujejo oziroma bi se lahko srečevali otroci v predšolskem obdobju in na razredni stopnji. Pri vsakemu ocenjevanju smo navedli izsledke raziskav, s posameznega področja. V praktičnemu delu smo predstavili dejavnosti ocenjevanja, ki so primerne za predšolske otroke. V prvih treh dneh smo izvedli dejavnosti s področja ocenjevanja pri številskih predstavah, v drugih treh dneh pa so sledile dejavnosti s področja ocenjevanja pri merjenju. Ugotovili smo, da imajo otroci kar dobro razvite spretnosti ocenjevanja, tako v okviru številskih predstav kot tudi pri merjenju.
Keywords: ocenjevanje, spretnosti, merjenje, števila, računske operacije, predšolski otrok
Published in DKUM: 08.06.2022; Views: 211; Downloads: 18
.pdf Full text (2,10 MB)

6.
Slovenski naslov: pentomino kot didaktični pripomoček na razredni stopnji : magistrsko delo
Anja Sever, 2022, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu se ukvarjamo z didaktičnim pripomočkom pentomino, njegovimi razsežnostmi uporabe in učinkovito vpeljavo v učni proces pri poučevanju matematike na razredni stopnji. V ta namen smo pregledali obstoječo domačo in tujo znanstveno in strokovno literaturo ter s pomočjo kritične mase literature potrdili uspešnost uporabe pentomina pri razvoju prostorskih sposobnosti, geometrijskega mišljenja in razumevanju odnosa med obsegom in ploščino. Tako uporaba fizičnega kot tudi pentomina v digitalni obliki potrjuje pozitivni vpliv na razvoj matematičnih kompetenc. Oblikovali smo gradiva za učitelje, ki vsebujejo osmišljeno uporabo pentominov skozi aktivnosti in igre za vse teme v učnem načrtu matematike na razredni stopnji (algebra – razvoj številskih predstav, aritmetika – razvoj računskih operacij, geometrija, merjenje, podatki).
Keywords: pentomino, didaktični pripomoček, prostorske sposobnosti, geometrija, merjenje, številske predstave, računske operacije
Published in DKUM: 19.05.2022; Views: 232; Downloads: 14
.pdf Full text (4,20 MB)

7.
Informacijske rešitve digitalnega marketinga na primeru podjetja Kompetentnost d. o. o. : diplomsko delo
Urška Lopert, 2022, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili pojem digitalnega marketinga. Opisali smo prednosti in slabosti tovrstnega načina oglaševanja ter podali različne strategije digitalnega marketinga, ki jih uporabljajo podjetja za oglaševanje preko spleta. Za lažje razumevanje smo diplomsko nalogo pisali na primeru podjetja, ki se ukvarja z digitalnim marketingom. Prikazali smo kako v podjetju oglašujejo preko spleta, kakšne strategije uporabljajo in katere so najbolj učinkovite. Pripravili smo tudi prodajni lijak za stranko podjetja, v katerem so prikazane strategije digitalnega marketinga, ki so se v podjetju uporabile za večjo učinkovitost poslovanja. Uporabljene strategije iz prodajnega lijaka smo v empiričnem delu tudi analizirali in predstavili.
Keywords: digitalni marketing, prodajni lijak, merjenje uspešnosti digitalnega marketinga, informacijske rešitve
Published in DKUM: 29.03.2022; Views: 720; Downloads: 133
.pdf Full text (2,95 MB)

8.
Računalniško podprto merjenje zahtevnih obdelovancev z optičnim digitalizatorjem : diplomsko delo
Blaž Puž, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je prepoznati, ali je optična digitalizacija kot orodje zanimiva za zagotavljanje merske skladnosti pri zahtevnih izdelkih predvsem iz dodajalnih tehnologij. Po teoretskem delu, v katerem predstavimo osnove meroslovja, trikoordinatnega merjenja, optičnega digitaliziranja in dodajalnih tehnologij, sledi empirični preizkus. Opravljena je primerjava tipalnih in optičnih trikordinatnih procesov na šestih zahtevnih obdelovancih. Rezultati empiričnega dela pokažejo, da so Optične merilne naprave (OMN) zelo primerno orodje pri izdelkih s kompleksnimi površinami in pri izdelkih iz strukturno občutljivejših materialov.
Keywords: trikoordinatno merjenje, 3D skeniranje, optični digitalizator, dodajalne tehnologije, ocena postopkov
Published in DKUM: 16.02.2022; Views: 384; Downloads: 48
.pdf Full text (3,33 MB)

9.
Izgorelost zdravstvenih delavcev v socialno varstvenem zavodu med epidemijo covid-19
Aleksandra Gjura, 2021, master's thesis

Abstract: Zdravstveni delavci spadajo v skupino z največjim tveganjem za razvoj sindroma izgorelosti. Namen študije je bil ugotoviti, ali je stopnja izgorelosti med zdravstvenimi delavci v socialno varstvenem zavodu med epidemijo COVID-19 visoka. Študija, izvedena v letu 2021, je temeljila na kvantitativni metodi raziskovanja. V raziskavi je bil uporabljen anketni vprašalnik Copenhagen Burnout Inventory (CBI) za merjenje izgorelosti na ravni izčrpanosti. V raziskavi je sodelovalo 178 zdravstvenih delavcev socialno varstvnega zavoda. Naše ugotovitve kažejo, da osebno doživljanje, delovne obremenitve in delo z uporabniki povečujejo tveganje za pojav izgorelosti med zdravstvenimi delavci v socialno varstvenem zavodu še zlasti v razmerah, kadar je obremenjenost zdravstvenih delavcev izrazito visoka.
Keywords: izgorelost, izčrpanost, zdravstveni delavci, socialno varstveni zavod, vprašalnik za merjenje izgorelosti
Published in DKUM: 24.12.2021; Views: 732; Downloads: 275
.pdf Full text (1,94 MB)

10.
Senzor korozije na osnovi fabry-perotovega interferometra : magistrsko delo
Alisa Jusupović, 2021, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu je opisano zaznavanje nivoja korozije s pomočjo senzorja, ki je izdelan po principu delovanja Fabry-Perotovega interferometra. Najprej sta opisana dizajn in razvoj visoko občutljivega senzorja za opazovanje korozije; v nadaljevanju so podani eksperimentalni rezultati, ki potrjujejo ustrezno, ponovljivo in napovedljivo delovanje senzorja, če je senzor v agresivnem okolju ocetne ali klorovodikove kisline. Testi so izvedeni na najpogosteje uporabljenih materialih, aluminiju in železu.
Keywords: optično vlakno, Fabry-Perotov interferometer, merjenje korozije
Published in DKUM: 16.12.2021; Views: 479; Downloads: 54
.pdf Full text (2,23 MB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica