| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 51
First pagePrevious page123456Next pageLast page
1.
Pomen vrtca in vloga vzgojitelja pri postavljanju pravil in mej v predšolskem obdobju
Patricija Vrzel, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V predšolski dobi otroka je zelo pomembno postavljanje pravil in mej, saj le-tako lahko sobivamo ter zadovoljujemo njihove in naše potrebe. V teoretičnem delu diplomske naloge je predstavljeno, kako pomembno je postavljanje pravil in mej, na katere načine jih lahko postavimo in kako velik vpliv ima na to vzgojitelj predšolskih otrok v vrtcu. Z raziskavo smo v empiričnem delu raziskali, kdo v skupini in na katere načine postavlja pravila in meje ter zakaj je to tako zelo pomembno za otroka ter kako ukrepajo pri kršenju pravil in ali so pri tem dosledni ter ali pri tem obstajajo razlike glede na starostno skupino, starost strokovnih delavcev in delovno mesto. Vzorec zajema diplomirane vzgojitelje predšolskih otrok in pomočnike vzgojitelja iz vrtcev vzhodne regije. Podatke, ki smo jih zbrali z anketnim vprašalnikom, smo obdelali s pomočjo programa SPSS, pri tem pa smo ugotovili, da obstajajo značilne razlike pri postavljanju pravil in mej v skupini glede na starostne skupine, starost strokovnih delavcev ter delovno mesto.
Keywords: doslednost, meje, pravila, predšolski otrok, vrtec, vzgojitelj
Published: 30.03.2021; Views: 214; Downloads: 85
.pdf Full text (649,21 KB)

2.
Meje neodvisnosti Evropske centralne banke
Hana Kosi, 2019, master's thesis

Abstract: Osrednja tema magistrske naloge se nanaša na pomen in meje neodvisnosti Evropske centralne banke (odslej ECB). Neodvisnost ECB je za njeno delovanje ključnega pomena.Temeljna akta, ki vsebujeta določbe o neodvisnosti ECB, sta Pogodba o delovanju Evropske unije (odslej PDEU) in Protokol (št. 4) o statut Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (odslej Protokol št. 4). ECB je bila med institucije Evropske unije (odslej EU) uvrščena z Lizbonsko pogodbo, ki je stopila v veljavo 1. decembra 2009, s čemer se je poudarila pravna narava ECB. V skladu s strukturo delovanja ECB razlikujemo med petimi vrstami neodvisnosti, ki jih analiziram v magistrski nalogi: institucionalno neodvisnostjo, osebno neodvisnostjo, funkcionalno in operativno neodvisnostjo, finančno in organizacijsko neodvisnostjo ter pravno neodvisnostjo. Kljub neodvisnosti, ki jo uživa ECB, pa se ne more izogniti odgovornosti povezani z njenim delovanjem in izvajanjem nalog. V povezavi z neodvisnostjo ECB je potrebno razumeti tudi vlogo nacionalnih centralnih bank držav članic EU, ki skupaj z ECB tvorijo Evropski sistem centralnih bank (odslej ESCB). Neodvisnost ECB se namreč prenaša tudi na nacionalne centralne banke držav članic EU, spoštovanje neodvisnosti nacionalnih centralnih bank pa je določeno tudi v nacionalnih zakonodajah držav članic EU. Neodvisnost nacionalne centralne banke je tudi pogoj za vstop države članice EU v ekonomsko in monetarno unijo. Osrednji del magistrske naloge obravnava meje neodvisnosti ECB. ECB je namreč, z namenom ohranjanja neodvisnosti in pravilnega delovanja, nosilka določenih privilegijev in imunitet, ki jih ureja Protokol (št. 7) o privilegijih in imunitetah EU (odslej Protokol št. 7). ECB je neodvisna samo v obsegu in za namen, ki jih določajo veljavni predpisi EU in je podvržena sodnemu nadzoru Sodišča EU ter Evropskega računskega sodišča. Ker se vprašanje neodvisnosti v praksi pogosto pojavlja, v tem delu magistrske naloge izpostavljam zadnje odmevnejše primere, ki obravnavajo vprašanje neodvisnosti: zadeva Komisija proti ECB (C-11/00), zadeva Gauweiler (C-62/14) in zadeva Rimšēvičs (združeni zadevi C-202/18 in C-238/18). Pomembno vlogo pri omejevanju neodvisnosti na ravni EU ima tudi Evropski urad za boj proti goljufijam (odslej OLAF). Ne omejuje pa se samo neodvisnost ECB, ampak v skladu z zakonodajo posameznih držav članic EU tudi neodvisnost nacionalnih centralnih bank. V zadnjem delu magistrske naloge analiziram primer iz prakse, ki vključuje Banko Slovenije. Ta je bila leta 2016 predmet nacionalne preiskave, v kateri so med drugim zasegli dokumente in računalniško opremo ECB brez njene predhodne odobritve. Na podlagi tega je bila Sloveniji očitana kršitev člena 2 Protokola št. 7 in kršitev načela lojalnega sodelovanja, v skladu s katerim se države članice EU in EU ter posledično njene institucije medsebojno spoštujejo in pomagajo pri opravljanju svojih nalog. Pred začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe leta 2009 so se pojavljali številni pomisleki kako bo nov status ECB vplival na njeno neodvisnost, vendar se je ta ohranila v najboljši možni meri. K temu v veliki meri pripomorejo privilegiji in imunitete, vendar samo v obsegu in za namene opravljanja nalog ECB. Sodišče EU se je v preteklosti z vprašanjem neodvisnosti ECB že ukvarjala, v prihodnje pa se bo do njega najverjetneje opredelila tudi v postopku proti Sloveniji, ki se je januarja 2019 začel pred Sodiščem EU ter je z vidika posega v neodvisnost in imunitete ECB ter nacionalnih centralnih bank velikega pomena.
Keywords: Evropska centralna banka in Lizbonska pogodba, neodvisnost Evropske centralne banke, odgovornost Evropske centralne banke, meje neodvisnosti Evropske centralne banke, privilegiji in imunitete Evropske centralne banke
Published: 14.10.2019; Views: 613; Downloads: 168
.pdf Full text (1,07 MB)

3.
Spori glede nepremičnin in oblikovanje tožbenih zahtevkov
Eva Goriup, 2018, master's thesis

Abstract: Tožnik sproži pravdo s tožbo. V njej je postavljen tožbeni zahtevek, o katerem naj sodišče odloči. Bistveno sestavino v pravdnem postopku predstavlja določen tožbeni zahtevek. Določen mora biti tako subjektivno kot objektivno. Tožnik mora natančno opredeliti stranke postopka, ter varstvo, ki ga s tožbo zahteva. Navesti mora vsa relevantna dejstva, in jih podpreti z dokazi, ki bodo podprla zatrjevana dejstva in tožniku pomagala pri dosegu pravnega varstva, ki ga zahteva. Temeljno načelo pravdnega postopka, ki je izredno pomembno v povezavi s spori glede nepremičnin in oblikovanju tožbenih zahtevkov, je načelo dispozitivnosti. Pomeni, da je sodišče na zahtevke strank vezano in mora odločiti v okviru postavljenih zahtevkov. Sodišče ne mora prisoditi torej nič več in nič drugega, kot je tožnik zahteval v tožbenem zahtevku. Tožnik namreč s tožbenim zahtevkom opredeli vsebino sodnega varstva, ki ga zahteva, s tem pa posledično omeji sodni preizkus sodišča. Drugo pomembno načelo pravdnega postopka, povezano s spori glede nepremičnin in oblikovanj tožbenih zahtevkov, je razpravno načelo. Le stranke so tiste, ki preskrbijo procesno gradivo in sodišče ne more upoštevati procesnega gradiva, ki ga niso predložile stranke. V sodni praksi je veliko primerov, ko tožnik tožbenega zahtevka ne opredeli dovolj natančno in jasno, kar privede do problema, saj sodišča odločajo na podlagi in v mejah postavljenih zahtevkov. Količina nepravilno oblikovanih tožbenih zahtevkov se lahko zmanjša z uporabo metode materialnega procesnega vodstva, ki sodišča pooblašča, da strankam pomagajo navesti vsa potrebna pojasnila, da se ugotovi sporno dejansko stanje in sporno pravno razmerje, ki sta pomembna za sodno odločbo. Pri tem pa ni začrtane jasne spodnje meje, kdaj sodišče mora poseči po metodi materialnega procesnega vodstva in zgornje meje, kdaj sodišče ni več upravičeno pomagati ter voditi stranko. V sodni praksi, je glede določenih tožbenih zahtevkov sodna praksa jasna in ustaljena. Pri nekaterih je pa še zmeraj sporno, kako točno morajo biti oblikovani tožbeni zahtevki. V nekaterih primerih je nejasno katere stranke je potrebno zajeti s tožbo, v drugih je sporno katero obliko tožbenega zahtevka mora tožnik v določeni tožbi uporabiti. Ugotavlja se, da se stranke še zmeraj ne zavedajo posledic nepravilno, oziroma pomanjkljivo oblikovanih tožbenih zahtevkov, ki privede do neuspešnega varstva njihovih pravic. Pravno varstvo je v zvezi s spori glede nepremičnin v slovenskem pravu zagotovljeno na različnih pravnih področjih z različnimi vrstami tožb, kar pa lahko stranke zmede, da posežejo po nepravilni obliki tožbenega zahtevka. Veliko tožb si je med seboj tudi zelo podobnih, zato je potrebno biti pozoren pri izbiri zahtevanega sodnega varstva in posledično pravilnemu oblikovanju tožbenega zahtevka. Stvarnopravni spori so pri nas zelo pogosti, zato obstaja potreba po enotni in natančni sodni praksi. Še zmeraj v teoriji kot v sodni praksi zasledimo razhajanja med mnenji glede vsebine pravilnih tožbenih zahtevkov, glede aktivne in pasivne legitimacije za vložitev tožbe ipd. Potrebno bi bilo zasledovati cilj po enotni ureditvi oblikovanja tožbenih zahtevkov v sporih glede nepremičnin, saj bi s tem pripomogli k hitrosti postopka, razbremenitvi sodišč ter znižanju stroškov strank.
Keywords: nepremičnina, spor, tožba, tožbeni zahtevek, določenost tožbenega zahtevka, načelo dispozitivnosti, razpravno načelo, meje materialnega procesnega vodstva, oblikovanje tožbenih zahtevkov. 
Published: 16.10.2018; Views: 1078; Downloads: 234
.pdf Full text (1,83 MB)

4.
Posamezni vidki postavljanja meja in pravil pri predšolskem otroku z vidika staršev in vzgojiteljev v vrtcu Otona Župančiča Slovenska Bistrica
Saša Štukl, 2017, master's thesis

Abstract: Namen magistrskega dela Posamezni vidiki postavljanja meja in pravil pri predšolskem otroku z vidika staršev in vzgojiteljev v vrtcu »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica je raziskati značilnosti in načine postavljanja meja in pravil pri predšolskem otroku in obenem prikazati razlike in podobnosti med vzgojiteljicami in starši na primeru vrtca »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica. V teoretičnem delu smo opredelili pomen družine in vloge staršev za razvoj predšolskega otroka, prav tako smo pojasnili vlogo in pomen meja in pravil za otroka v predšolskem obdobju, razčlenili smo strategije za doseganje spoštovanja postavljenih meja in pravil ter na koncu opredelili vlogo vzgojiteljev in ostalih strokovnih delavcev v vrtcu pri postavljanju meja. V empiričnem delu smo z raziskavo, ki temelji na deskriptivni in kavzalno-neeksperimentalni metodi pedagoškega raziskovanja, prikazali ugotovitve, da vzgojiteljice postavljajo pravila skupaj z otroki, medtem ko starši otrok ne vključujejo, obenem pa smo ugotovili, da so vzgojiteljice bolj dosledne pri mejah in pravilih kot starši.
Keywords: avtoriteta, doslednost, kazen, meje, pravila, predšolski otrok, vloga vrtca
Published: 19.07.2017; Views: 670; Downloads: 112
.pdf Full text (1,00 MB)

5.
Objektivne meje pravnomočnosti
Aleša Hartman, 2017, master's thesis

Abstract: Temeljni cilj vsakega civilnega pravdnega postopka je izdaja pravilne sodne odločbe, s katero se avtoritativno in dokončno uredijo sporna pravna razmerja med strankami tako, da se strankam zagotovi pravno varstvo ogroženih ali kršenih pravic. Posledično se s tem vzpostavi tudi pravni red v družbi. Institut pravnomočnosti omogoča, da postane sodna odločba v določenem trenutku nespremenljiva in zavezujoča. Ker pa pravnomočnost ne velja neomejeno, omejena je namreč z mejami, se pri tem postavljajo vprašanja, kateri deli sodne odločbe postanejo pravnomočni (objektivne meje pravnomočnosti), na koga pravnomočna sodna odločba učinkuje (subjektivne meje pravnomočnosti) in na kateri trenutek se pravnomočnost nanaša (časovne meje pravnomočnosti). V prvem delu magistrskega dela je predstavljen institut pravnomočnosti in njegov pomen za civilni pravdni postopek ter celoten pravni red. Drugi del je namenjen osrednji temi magistrskega dela, predstavitvi instituta objektivnih mej pravnomočnosti. Prikazani so osrednji problemi, s katerimi se pri določanju obsega pravnomočnosti in identitete tožbenega zahtevka srečujeta civilna procesna teorija in praksa. V zadnjem delu magistrskega dela je prikazana primerjalnopravna ureditev instituta objektivnih mej pravnomočnosti, natančneje pravna ureditev v Republiki Hrvaški. Raziskane so podobnosti in morebitne razlike tematike navedenega instituta v obeh pravnih redih. V zaključku magistrskega dela so podani sklepi.
Keywords: pravnomočnost, objektivne meje, obseg pravnomočnosti, identiteta tožbenega zahtevka.
Published: 29.05.2017; Views: 1607; Downloads: 264
.pdf Full text (721,53 KB)

6.
ANALIZA HORIZONTALNIH IN VERTIKALNIH MEJ IZBRANEGA PODJETJA
Aleksander Majerič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Horizontalne meje podjetja določa njegova sposobnost proizvajanja količine in raznovrstnosti izdelkov ali storitev. Vertikalne meje podjetja določajo vse aktivnosti podjetja, primarne ki zagotavljajo izdelavo in distribucijo, ter podporne ki omogočajo nemoteno delovanje vseh poslovnih funkcij v podjetju.
Keywords: Horizontalne meje, vertikalne meje, Porterjeva vrednostna veriga, naredi-kupi, ekonomija obsega, razpona, učenja
Published: 25.05.2017; Views: 599; Downloads: 110
.pdf Full text (1,29 MB)

7.
Vpliv državnih meja na družbeno geografski razvoj Prekmurja
Ludvik Olas, Božidar Kert, 1993, published scientific conference contribution

Abstract: Državne meje so vedno imele negativen vpliv na razvoj Prekmurja. Prekinile so prometnice, ustvarile dvolastništvo in narodnostne manjšine.
Keywords: Prekmurje, regionalni razvoj, meje, dvolastništvo, narodne manjšine
Published: 16.05.2017; Views: 526; Downloads: 298
.pdf Full text (4,29 MB)
This document has many files! More...

8.
Postavljanje pravil v vrtcih in doslednost pri njihovem uresničevanju
Vesna Gračnar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Postavljanje pravil in meja je v predšolski dobi otroka še kako pomembno. Le tako lahko v zadostni meri zadovoljimo njihove in naše potrebe. Teoretični del diplomske naloge obsega vlogo vrtca v vzgoji predšolskega otroka, opredelitev in pomen postavljanja pravil in meja v vzgoji, pomen ustrezne komunikacije ter doslednost v uresničevanju postavljenih pravil in meja. Z raziskavo pa smo v empiričnem delu raziskali, kako in na kakšen način v skupini oblikujejo pravila, ali za uresničevanje le-teh skrbita oba strokovna delavca, ali se otroci zavedajo dogovorjenih pravil in posledic, ali so strokovni delavci zadovoljni z doslednostjo pri njihovem uresničevanju ter ali pri tem obstajajo razlike glede na starostno obdobje skupine, starost strokovnih delavcev in delovno mesto. Vzorec zajema diplomirane vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev iz vrtcev celjske regije. Podatke, ki smo jih zbrali z anketnim vprašalnikom, smo obdelali s pomočjo programa SPSS. Ugotovili smo, da obstajajo značilne razlike pri postavljanju pravil in meja v skupini glede na starostno obdobje in delovno mesto, pri skrbi za upoštevanje pravil ter glede na starostno skupino.
Keywords: pravila, vrtec, doslednost, meje, predšolski otrok, vzgojitelji
Published: 08.11.2016; Views: 1656; Downloads: 253
.pdf Full text (877,80 KB)

9.
Razlike v postavljanju meja v 2. starostnem obdobju med starši in vzgojitelji
Andreja Medved, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Postavljanje vzgojnih meja in pravil sta pomembna elementa vzgoje, saj se s pomočjo pravil in meja otroci učijo primernega in odgovornega vedenja doma, v vrtcu in družbi. Meje in pravila je potrebno postavljati preudarno, upoštevaje otrokove sposobnosti in potenciale. S preventivnim delovanjem odraslih lahko dosežemo zdrave odnose z otroki, preprečujemo nepotrebne konflikte in pripomoremo, da bo otrok prevzel primerno odgovornost za svoje izbire glede na starost. V teoretičnem delu so predstavljene tudi težave, ki pri tem nastajajo, disciplinski ukrepi ob neupoštevanju le-teh ter čustveni procesi otrok in odraslih vezanih na vzgojna pravila. V empiričnem delu smo raziskali ali obstajajo razlike v postavljanju meja in pravil v drugem starostnem obdobju med starši in vzgojitelji. Ugotovili smo, da so strokovni delavci v vrtcih bolj zadovoljni pri postavljanju meja kot starši, predvsem so razlike v situacijah, kot so obuvanje in oblačenje, pospravljanje igrač in pri igri z drugimi otroki. Glede ukrepov pri kršenju pravil smo ugotovili, da starši pogosteje uporabljajo bolj stroge ukrepe kot strokovni delavci, npr. povzdignejo glas, določijo kazen, otroka našeškajo, odvzamejo prijetne stvari ipd. Pri oceni doslednosti pa smo ugotovili, da so strokovni delavci bolj dosledni pri udejanjanju pravil, pri udejanjanju ukrepov, kadar otrok ne izpolni zahtev, prav tako so tudi bolj vztrajni pri uveljavljanju pravil. Rezultati odkrivajo pomembne razlike pri vzgoji staršev in strokovnih delavcev, na podlagi katerih bi lahko načrtovali usposabljanje in svetovanje staršem ter strokovnim delavcem.
Keywords: vzgojna pravila in meje, predšolska vzgoja, vzgojni stili, starši, vzgojitelji
Published: 18.10.2016; Views: 775; Downloads: 77
.pdf Full text (1,04 MB)

10.
Formiranje Poljske države po prvi svetovni vojni
Sašo Jože Sapač, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga Formiranje Poljske države po prvi svetovni vojni obravnava pot, ki jo je Poljska morala prehoditi od začetka prve svetovne vojne, ko je bilo poljsko ozemlje razdeljeno med tri evropske oziroma svetovne velesile (Nemško, Rusko in Avstro-Ogrsko cesarstvo), do izoblikovanja Poljske države v letih po koncu prve svetovne vojne. Prva svetovna vojna je bila pomemben mejnik v zgodovini človeštva, z njenim koncem pa se je močno spremenila politična podoba Evrope. Propadla so namreč tri velika večnarodnostna cesarstva, Nemško, Avstro-Ogrsko in Rusko, iz njenih ostankov pa so nastale mnoge nove države, predvsem na območju srednje Evrope. Ena izmed takih je bila tudi Poljska republika, čigar narod je do takrat predstavljal pomemben delež v vseh treh omenjenih evropskih oz. svetovnih velesilah. Ker sta bili Nemčija in Avstro-Ogrska poraženki prve svetovne vojne, Rusija pa je še pred njenim koncem izstopila iz vojne in ji je grozil boljševistični prevrat, so bili s tem temelji za nastanek velike Poljske države na območju srednje Evrope postavljeni. Formiranje Poljske države po prvi svetovni vojni je bil tako tudi eden izmed pomembnejših ciljev zmagovitih zavezniških držav pri urejanju povojne Evrope. Močna Poljska bi namreč morala predstavljati pomembno bariero med veliko poraženko prve svetovne vojne in maščevanja željno Nemčijo na eni, ter boljševistično Rusijo, ki je kot zmagovalka izšla iz ruske državljanske vojne, na drugi strani. Predstavljala naj bi tudi pomemben branik pred širjenjem boljševistične revolucije na zahod. V diplomski nalogi je formiranje Poljske države predstavljeno tudi iz tega pomembnega vidika. Glede poljskega vprašanja so namreč predstavljena stališča zahodnih velesil (Francije, Velike Britanije in Združenih Držav Amerike) kot najpomembnejših akterjev pri povojni ureditvi Evrope oziroma sveta.
Keywords: zgodovina Poljske, prva svetovna vojna, poljske meje, Josef Pilsudski, Roman Dmowski
Published: 10.10.2016; Views: 1412; Downloads: 128
.pdf Full text (5,61 MB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica