| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


11 - 20 / 36
First pagePrevious page1234Next pageLast page
11.
Značilnosti učencev kot dejavniki spletnega medvrstniškega nasilja in viktimizacije
Igor Peras, 2019, master's thesis

Abstract: Spletno medvrstniško nasilje je oblika nasilja med vrstniki, ki se dogaja na spletu. Podobno je tradicionalnemu medvrstniškemu nasilju, vendar obstajajo nekatere razlike: spletni nasilnež ni v neposredni bližini spletne žrtve, nasilje preko spleta se širi hitreje in potencialno lahko doseže širše občinstvo, spletno medvrstniško nasilje se lahko izvaja 24 ur dnevno, spletni nasilnež je lahko anonimen. Namen magistrskega dela je bil preučiti dejavnike spletnega medvrstniškega nasilja (spol, starost, šolski uspeh, konstrukte vezane na medvrstniško nasilje, empatijo, izražanje jeze, zaznano oporo s strani vrstnikov, število dobrih prijateljev v razredu, samozaznano priljubljenost, čas aktivne uporabe socialnih omrežij) in ugotoviti, kateri dejavniki in kako napovedujejo izvajanje spletnega medvrstniškega nasilja in spletno viktimizacijo. Vzorec je vključeval 1926 učencev višjih razredov osnovne šole in srednje šole, ki so bili stari med 13 in 20 let. Skupno je sodelovalo 20 osnovnih in srednjih šol iz dveh regij v Sloveniji. Rezultati so pokazali, da so najmočnejši napovedniki izvajanja spletnega medvrstniškega nasilja in spletne viktimizacije konstrukti, vezani na medvrstniško nasilje. Za individualne napovednike izvajanja spletnega medvrstniškega nasilja so se izkazali izvajanje tradicionalnega medvrstniškega nasilja, tradicionalna viktimizacija, spletna viktimizacija, samozaznana priljubljenost in čas aktivne uporabe socialnih omrežij. Za individualna napovednika spletne viktimizacije sta se izkazala tradicionalna viktimizacija in izvajanje spletnega medvrstniškega nasilja. V regresijskem modelu, kjer kot napovednikov izvajanja spletnega medvrstniškega nasilja nismo vnesli konstruktov, vezanih na medvrstniško nasilje, so se za statistično pomembne napovednike izkazale še afektivna empatija, internalizacija jeze, eksternalizacija jeze in zaznana opora s strani vrstnikov. V regresijskem modelu, kjer kot napovednikov spletne viktimizacije nismo vnesli konstruktov, vezanih na medvrstniško nasilje, so se kot statistično pomembni napovedniki izkazali še spol, internalizacija jeze, eksternalizacija jeze, zaznana opora s strani vrstnikov, samozaznana priljubljenost in čas aktivne uporabe socialnih omrežij.
Keywords: spletno medvrstniško nasilje, spletna viktimizacija, značilnosti, dejavniki, učenec
Published: 24.09.2019; Views: 591; Downloads: 197
.pdf Full text (1,09 MB)

12.
Vrste in oblike medvrstniškega nasilja v vrtcu in prvi triadi osnovne šole
Nastja Topolovec, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je bil podrobneje spoznati medvrstniško nasilje in razširjenost tega v vrtcih in nižjih razredih osnovne šole. Delo je razdeljeno na dva dela. V prvem, teoretičnem delu je opisano, kaj sta nasilje in agresija, pojasnjen je pomen besede »bullying«. Podrobneje so predstavljeni medvrstniško nasilje, vrste in oblike omenjenega nasilja, izpostavljeni so udeleženci nasilja ter kakšno vlogo igrata starost in spol v povezavi z vrstniškim nasiljem, podane so lastnosti posameznih udeležencev, da bi se s tem omogočilo boljše zaznavanje omenjene problematike. V delu je predstavljeno, kako pomagati žrtvi in nasilnežu. V empiričnem delu je bila s pomočjo anketnih vprašalnikov izvedena raziskava o medvrstniškem nasilju v vrtcih in nižjih razredih osnovne šole. V raziskavi so sodelovali vzgojitelji prvega, drugega in kombiniranega oddelka in učitelji, ki so zaposleni v nižjih razredih osnovne šole. S pomočjo raziskave se je ugotavljalo, ali anketiranci zaznavajo medvrstniško nasilje pri otrocih, s katerimi delajo, katere oblike nasilja najpogosteje zaznavajo, kateri so najpogostejši vzroki vrstniškega nasilja, kaj storijo v primeru, ko zaznajo medvrstniško nasilje. Anketirance se je povprašalo tudi po njihovem mnenju in pogledu na omenjeno nasilje. Zbrani podatki so bili obdelali v programu SPSS. V delu so bile postavljene tudi štiri hipoteze. Hipoteza 1, ki pravi, da se medvrstniško nasilje pogosteje pojavlja pri otrocih v prvi triadi osnovne šole kot v vrtcu, je bila ovržena. Hipoteza 2, ki pravi, da se fizično nasilje pogosteje pojavlja pri dečkih, je bila delno potrjena, hipoteza 3, ki pravi, da se pri mlajših otrocih v vrtcu pogosteje pojavlja fizično nasilje kot pri starejših otrocih v vrtcu in pri otrocih v šoli, je bila ovržena, hipoteza 4, ki pravi, da se pri otrocih v osnovni šoli pogosteje pojavlja psihično nasilje, pa je bila delno potrjena. Prikazani so tudi rezultati in interpretacije anketnega vprašalnika.
Keywords: Medvrstniško, nasilje, nasilneži, otroci, šola, vrtec, žrtve.
Published: 28.11.2018; Views: 697; Downloads: 170
.pdf Full text (1,29 MB)

13.
Medvrstniško nasilje in otroci z motnjo v duševnem razvoju v osnovnih šolah s prilagojenim programom
Živa Žovlje, 2018, master's thesis

Abstract: Raziskave kažejo, da so otroci s posebnimi potrebami zaradi svoje drugačnosti velikokrat bolj izpostavljeni medvrstniškemu nasilju. V magistrski nalogi smo se odločili raziskati pojav medvrstniškega nasilja pri učencih z motnjo v duševnem razvoju v osnovnih šolah s prilagojenim programom. Dotaknili smo se tudi teme preventive pred pojavom nasilja ter kakšne ukrepe izvaja osnovna šola s prilagojenim programom pri pojavu nasilja. Prav preventiva je izredno pomembna, da ne bi prišlo do pojava medvrstniškega nasilja. V nalogi je predstavljeno, kako je opredeljen pojem medvrstniškega nasilja, vrste in oblike medvrstniškega nasilja, dejavniki medvrstniškega nasilja, kdo so vpleteni v medvrstniško nasilje ter njihove značilnosti. Predstavimo zmanjševanje pojava medvrstniškega nasilja, kjer opišemo vlogo šolo, učiteljev, otrok in preventivne ter intervencijske programe v Sloveniji. Poudarek v nalogi je na učencih s posebnimi potrebami ter pojavom medvrstniškega nasilja, natančneje pri učencih z motnjo v duševnem razvoju. V raziskavi smo se osredotočili na eno institucijo, in sicer osnovno šolo s prilagojenim programom. Zanimalo nas je, kako pogost je pojav medvrstniškega nasilja, kako so učitelji seznanjeni s problematiko medvrstniškega nasilja ter kakšni so njihovi ukrepi ter preventivne dejavnosti pred pojavom nasilja.
Keywords: medvrstniško nasilje, otroci s posebnimi potrebami, otroci z motnjo v duševnem razvoju, osnovna šola s prilagojenim programom.
Published: 24.08.2018; Views: 730; Downloads: 160
.pdf Full text (1,23 MB)

14.
Doživljanje in izražanje medvrstniškega nasilja pri nadarjenih učencih
Vesna Podpečan, 2017, master's thesis

Abstract: Tema magistrske naloge je medvrstniško nasilje; naš namen je bil analizirati, ali so nadarjeni učenci v osnovnih šolah vključeni v medvrstniško nasilje in kako. Osredotočili smo se tako na njihovo doživljanje (vloga žrtve) kot tudi izražanje medvrstniškega nasilja (vloga nasilneža). Z magistrskim delom smo želeli raziskati, v kolikšni meri je medvrstniško nasilje prisotno pri nadarjenih učencih v primerjavi z njihovimi vrstniki, tj. normativnimi učenci. V raziskavi je sodelovalo 200 učencev iz različnih šol, ki so obiskovali 6., 7., 8. in 9. razred. Izmed celotnega vzorca je bilo 23,5 % učencev identificiranih kot nadarjenih. Za pridobivanje podatkov o vključenosti učencev v različne oblike medvrstniškega nasilja smo uporabili uveljavljen vprašalnik “Lestvice medvrstniškega nasilja v šoli”, katerega avtorji so Cheng, Chen, Liu in Chen (2011, povzeto po Pečjak, 2014). Rezultati naše raziskave so pokazali, da tako v doživljanju kot izražanju medvrstniškega nasilja ne obstajajo statistično pomembne razlike med učenci, ki so identificirani kot nadarjeni, in normativnimi učenci. Ne glede na nadarjenost učencev se približno enako pogosto pojavljajo različne oblike nasilja pa tudi vloge, v katerih se pojavljajo učenci.
Keywords: nadarjeni učenci, medvrstniško nasilje, šola, vrstniki, dejavniki medvrstniškega nasilja
Published: 19.12.2017; Views: 731; Downloads: 126
.pdf Full text (1,08 MB)

15.
Medvrstniško nasilje, kot ga zaznavajo učitelji in učenci osnovne šole
Katja Posnic, Katja Košir, 2016, original scientific article

Abstract: Osnovni namen naše raziskave je preučiti zaznavanje in razumevanje medvrstniškega nasilja pri učiteljih in učencih osnovnih šol. V raziskavi je sodelovalo 454 udeležencev, od tega 58 učiteljev in 396 učencev. Rezultati kažejo, da tako učitelji kot učenci najpogosteje zaznavajo verbalno nasilje, manj pogosto pa opažajo odnosno in fizično nasilje. Učenci v primerjavi z učitelji zaznavajo več nasilja. Tako učenci kot učitelji zaznavajo fizično in verbalno nasilje kot bolj resno v primerjavi z odnosnim in so do žrtev obeh vrst nasilja tudi bolj empatični. Učitelji so v situacijah fizičnega in verbalnega nasilja bolj pripravljeni posredovati. Med mnenji učiteljev in učencev glede verjetnosti posredovanja učiteljev v situacijah medvrstniškega nasilja prihaja do statistično značilnih razlik; učitelji v primerjavi z učenci v večji meri menijo, da v primerih medvrstniškega nasilja posredujejo.
Keywords: medvrstniško nasilje, učitelji, učenci, preprečevanje, osnovne šole
Published: 21.09.2017; Views: 1054; Downloads: 189
.pdf Full text (207,70 KB)
This document has many files! More...

16.
Stil vzgoje in načini kaznovanja otrok v povezavi z otrokovo izkušnjo medvrstniškega nasilja
Barbara Potočan, 2017, master's thesis

Abstract: Medvrstniško nasilje se odvija povsod, največkrat tam, kjer ni prisotne odrasle osebe. Nemalokrat se zgodi, da je isti otrok vedno znova žrtev medvrstniškega nasilja, oz. vedno znova izvaja nasilje nad drugimi. Zavedati se moramo, da vpletenost v medvrstniško nasilje posamezniku pusti doživljenjski pečat negativnih občutij in spominov, zato se moramo z njim ustrezno spoprijeti in ga poskušati odpraviti, oz. vsaj zmanjšati. Namen magistrske naloge je ugotoviti, ali obstaja povezava med s strani staršev poročanim stilom vzgoje in kaznovanjem oz. disciplino ter s starševske strani zaznano vključenostjo v medvrstniško nasilje. V raziskavi je sodelovalo 238 staršev osnovnošolskih otrok. Rezultati so pokazali, da se največ anketiranih staršev trudi otroka vzgajati v avtoritativnem stilu. Starši najpogosteje za discipliniranje uporabijo metodo pogovora in razlage. Pogosto se pojavlja psihično kaznovanje otrok, npr. odstranitev iz prostora, kričanje, zmerjanje, grožnje, ignoriranje, odvzem ljubih stvari in prepoved ljubih dejavnosti. Manjkrat se pojavlja fizično kaznovanje, pa vendar se starši v kar 9 % poslužujejo udarcev (z roko ali predmetom), brc, polivanja z vodo oz. drugo tekočino ter vlečenja za lase in ušesa. Raziskava ni pokazala statistično značilne povezanosti med slogom vzgajanja in s strani staršev poročane vključenosti otrok v medvrstniško nasilje.
Keywords: vzgojni stili, kaznovanje, nasilje, medvrstniško nasilje
Published: 28.07.2017; Views: 731; Downloads: 130
.pdf Full text (642,31 KB)

17.
Medvrstniško nasilje v osnovnih šolah - primerjava med OŠ Bogojina in OŠ Murska Sobota
Tadeja Mesarič, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Nasilje je vsakodnevni pojav, ki se ne pojavlja samo v šolah in na fakultetah, ampak tudi na vseh drugih krajih. Nasilje opazimo v službah, med prijatelji, med sodelavci, med partnerji, med družinskimi člani … Skratka vsepovsod. Naša diplomska naloga je usmerjena le k nasilju med vrstniki. Še bolj natančno, poglobili smo se le v raziskovanje nasilja med vrstniki na osnovnih šolah.
Keywords: nasilje, vrstniško nasilje, medvrstniško nasilje, šole, osnovne šole, žrtve, nasilneži, diplomske naloge
Published: 09.03.2017; Views: 912; Downloads: 173
.pdf Full text (1,02 MB)

18.
Preprečevanje nasilja v šoli - vloga policije
Sandra Berki, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Nasilje je danes resen problem, ki se pojavlja že na vseh šolah po svetu. V šoli bi se otroci morali počutiti varne, vendar so ti izpostavljeni nasilju, ki ga povzročajo drugi otroci. Nasilje se pri otrocih pojavlja že v vrtcu, kasneje pa v osnovni in srednji šoli. Vsak otrok si želi, da bi imel v šoli mir in svobodo in da ne bi hodil v šolo s strahom. Otroci bi morali uživati svoje otroštvo brezskrbno, vendar ni pri vsakemu tako. Nekateri otroci preživljajo težke čase, vendar o tem neradi spregovorijo. Zaradi nasilja lahko trpijo za nespečnostjo, nemirnostjo, pozabljivostjo, dogajajo se jim nenadne spremembe osebnosti, ne želijo hoditi v šolo, imajo slabe ocene, sami sebe krivijo za svoj položaj, so sramežljivi. V šoli morajo biti učitelji pozorni na znake nasilja in nasilje preprečiti. V teoretičnem delu opisujemo pojem nasilje, vrste nasilja, kako preprečiti nasilje v šolah, kako v primeru nasilja odreagirati, kako otrokom pomagati v stiski in kje poiskati pomoč. V empiričnem delu, s pomočjo vprašalnika, ki smo ga razdelili osmim učiteljem in eni socialni delavki, ugotavljamo, kako se na Dvojezični osnovni šoli 1 v Lendavi spopadajo z nasiljem in kako nasilje preprečujejo. Zanimalo nas je, kakšno vlogo ima pri tem policija in kako sodelujejo z njo. Na vprašanja so odgovarjali zelo podobno. Večina se z nasiljem srečuje skoraj vsak dan. Da bi preprečili nasilje na šoli, izvajajo razne delavnice na temo preprečevanja nasilja. Pri tem sodeluje tudi policija, ki na šoli izvaja razna predavanja o nasilju, o varnosti v prometu, o (ne)uporabi pirotehnike. Sodelujejo tudi pri kolesarskih izpitih in na začetku septembra pred šolo varujejo otroke. S tem policija pozitivno vpliva na varnost učencev Dvojezične osnovne šole 1 Lendava.
Keywords: nasilje, medvrstniško nasilje, šole, preprečevanje, policija, policijsko delo, diplomske naloge
Published: 06.12.2016; Views: 937; Downloads: 127
.pdf Full text (628,79 KB)

19.
Kibernetsko nasilje med mladostniki
Tina Herceg, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Razvoj informacijske tehnologije je poleg pozitivnih posledic prinesel tudi mnogo negativnih. Ena izmed njih je nova oblika medvrstniškega nasilja: kibernetsko nasilje. Ta vrsta nasilja poteka preko mobilnih naprav, interneta in drugih komunikacijskih sredstev. Je ena izmed bolj nevarnih oblik nasilja, saj pušča hude posledice. Ker smo tako rekoč vedno »priklopljeni« na splet, smo zaradi tega bolj ranljivi in lažje dosegljivi za takšne napade. Za razliko od »klasičnih« oblik medvrstniškega nasilja pa kibernetsko ni omejeno na šolske prostore, ampak se lahko odvija tudi v varnem okolju doma. V diplomski nalogi smo se osredotočili na kibernetsko nasilje med mladostniki, saj ta oblika nasilja predstavlja največji problem prav pri otrocih in mladostnikih. V uvodnem delu diplomske naloge smo najprej predstavili definicijo medvrstniškega nasilja in njegove oblike, nato pa smo več pozornosti namenili kibernetskemu nasilju. V drugem delu diplomske naloge pa je predstavljen celoten postopek raziskave in njeni rezultati. Zastavili smo tri hipoteze, podatke pa smo zbirali s pomočjo anketnega vprašalnika. V raziskavo smo zajeli 150 učencev 7. in 8. razreda Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik. Pridobljeni rezultati kažejo, da učenci, vključeni v raziskavo, vedo, kaj je kibernetsko nasilje in ga znajo primerno opredeliti. Večina učencev se strinja, da je kibernetsko nasilje med mladostniki zelo resen problem in bi mu morali nameniti več pozornosti.
Keywords: nasilje, mladostniki, medvrstniško nasilje, kibernetsko nasilje, ustrahovanje, nadlegovanje, preprečevanje, odkrivanje, diplomske naloge
Published: 18.11.2016; Views: 1086; Downloads: 193
.pdf Full text (653,58 KB)

20.
ZAZNANE ZNAČILNOSTI DELA IN DELOVNA ZAVZETOST UČITELJEV KOT DEJAVNIKI ZAZNAVANJA MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA IN ODZIVANJA NANJ
Alenka Cvetko, 2016, master's thesis

Abstract: Medvrstniško nasilje je in ostaja pereč problem šol in širše javnosti. Kar nekaj raziskav se je že osredotočalo na preučevanje nasilja med vrstniki, in sicer predvsem na to, kako nasilje nastane in kako ga lahko preprečimo. V pričujoči raziskavi smo se osredotočili na odnos med medvrstniškim nasiljem in zaznanimi značilnostmi dela ter delovno zavzetostjo učiteljev. Namen naše raziskave je bil preučiti problematiko medvrstniškega nasilja in raziskati odnos med delovnimi viri, delovnimi zahtevami in razredno klimo ter zaznavanjem nasilja in odzivanjem na nasilje s strani učitelja. V raziskavi je sodelovalo 360 učiteljev, zaposlenih na 22 različnih šolah, ki so reševali več različnih vprašalnikov: Vprašalnik delovnih zahtev in virov, Vprašalnik delovne zavzetosti, Vprašalnik razredne klime in prilagojena vprašalnika zaznavanja medvrstniškega nasilja in odzivanja nanj. Rezultati kažejo, da se je pri zaznavanju medvrstniškega nasilja kot statistično pomemben napovednik pokazalo poročanje (dimenzija razredne klime). Pri odzivanju na nasilje pa se niti eden izmed štirih dejavnikov ni pokazal kot statistično pomemben.
Keywords: delovna zavzetost, model delovnih zahtev in virov, razredna klima, zaznavanje medvrstniškega nasilja, odzivanje na medvrstniško nasilje
Published: 25.10.2016; Views: 870; Downloads: 210
.pdf Full text (878,12 KB)

Search done in 0.27 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica