| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 5 / 5
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Občinski program varnosti občine Idrija : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa Varstvoslovje
Mateja Novak, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Vse občine morajo imeti ustanovljeno občinsko redarstvo, temelj za delovanje redarstva pa je občinski program varnosti, v katerem je zapisana strategija zagotavljanja boljše varnosti v cestnem prometu, na področju javnega reda in miru ter varnosti v občini na splošno. Namen tega zaključnega dela je napisati osnutek programa varnosti za občini Idrija in Cerkno, ki sta leta 2021 ustanovile Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Idrija in Cerkno, ki bo podlaga za dokument, ki ga na občinski seji potrdi občinski svet. V uvodnem delu smo pregledali občinske programe varnosti nekaterih drugih občin: Mestne občine Ljubljana kot najobširnejšega in najbolj dodelanega ter treh, ki so po regiji, velikosti in terenu podobne občinama Idrija in Cerkno: Ajdovščine, Bovca in Žiri. V zaključnem delu so zajeti in analizirani podatki, ki neposredno vplivajo na oceno varnosti v obeh občinah, obravnavane so tudi vse posamične postavke v skladu s Smernicami za izdelavo občinskega programa varnosti, izdanimi s strani Ministrstva za notranje zadeve. Smernicam smo dodali tudi posebnosti v obeh obravnavanih občinah, saj sta obe precej turistično izpostavljeni in prometno obremenjeni, kar tudi vpliva na zahteve pri zagotavljanju varnosti v družbi. Prav tako smo poudarili preventivni namen delovanja občinskega redarstva pri vsakodnevnem obravnavanju prekrškov in omenili sodelovanje redarstva z ostalimi varnostnimi inštitucijami v občini ter z redarstvi v sosednjih občinah. Osnutek napisanega programa varnosti, z nadaljnjimi dopolnitvami in oceno pristojnih odgovornih oseb, bo služil kot podlaga za uradni dokument, sprejet na seji občinskega sveta in bo predstavljal temelj za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Idrija in Cerkno.
Keywords: medobčinsko redarstvo, program varnsoti, policija, Mestna občina Idrija, diplomske naloge
Published in DKUM: 27.10.2023; Views: 242; Downloads: 26
.pdf Full text (1011,96 KB)

2.
Medobčinsko redarstvo v Pomurju : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Denis Kos, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Ker je dobrina varnosti v lokalni skupnosti izjemno cenjena, se marsikdo premalo zaveda, da zanjo ne more biti odgovorna samo država, pač pa vzajemno sodelovanje različnih subjektov zagotavljanja lokalne varnosti, še posebej policije in občinskih redarstev. V skladu s tem je nastalo občinsko redarstvo, ki je skupni organ občinske uprave občin ter s svojo odgovornostjo in nalogami skrbi za varnost na območju občine. Prelomnica občinskih redarstev je bila z letom 2006, ko je bil sprejet Zakon o občinskem redarstvu. S pomočjo tega zakona so pooblastila in pristojnosti medobčinskih redarstev dobile močno nadgradnjo. Cilj diplomske naloge je bil predstaviti delovanje redarskih služb v Pomurskih občinah Lendava, Ljutomer in Murska Sobota. Redarske službe na območju Pomurja sodijo v dokaj mlado dejavnost zagotavljanja varnosti v omenjenih občinah, saj so nastale šele v 20. stoletju, s ciljem preventivnega delovanja in ne kaznovanja ter čim bolj učinkovitega vzpostavljanja reda za zadovoljstvo svojih občanov. Raziskovalni del diplomske naloge je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu je mogoče zaslediti mnenje zaposlenih redarjev glede opravljanja temeljnih delovnih nalog občinskih redarjev v občinah Murska Sobota, Ljutomer in Lendava. Drugi del predstavlja mnenje prebivalcev Pomurja glede njihovih pričakovanj, zaupanja, zadovoljstva ter uspešnosti z delom redarske službe pri zagotavljanju lokalne varnosti v pomurskih občinah. Ugotovitve so pokazale, da so občinski redarji enotnega mnenja, da morata policija in občinska redarska služba pri zagotavljanju varnosti ustvarjati partnerski odnos in ne medsebojno tekmovati. Rezultati drugega dela raziskave so pokazale, da so ocene prebivalcev Pomurja glede pričakovanja, zaupanja in mnenja o zadovoljstvu ter uspešnosti z delom redarske službe precej nizke. Že kar nekaj let imajo ljudje negativno mnenje o redarski službi. Verjetno je še zmeraj premalo ljudi seznanjenih o tem, koliko delo občinskega redarja doprinese k ohranitvi varnosti in lagodnemu življenju v občini. Kdaj bo prišlo do pozitivnejših odnosov in več zaupanja med občinskimi redarji in lokalno skupnostjo ostaja odprto vprašanje.  
Keywords: diplomske naloge, medobčinsko redarstvo, redar, občina, Pomurje
Published in DKUM: 25.02.2020; Views: 752; Downloads: 93
.pdf Full text (1,37 MB)

3.
Delo skupnega medobčinskega redarstva v občinah Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Domen Jazbec, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Občinski redarji so v 21. stoletju s svojo prisotnostjo nepogrešljivi. Saj tako na določenih področjih kot sta varnost cestnega prometa ter javni red in mir, nadomestijo oziroma zmanjšajo prisotnost policije. Z njihovo prisotnostjo se tudi občani zavedajo svojih dejanj ter s tem zmanjšujejo število prekrškov. Pomembna prisotnost pooblastil, ki jih uporabljajo pooblaščene uradne osebe zaposlene v redarskih službah ter policiji, se kaže z uspešnostjo na področju zagotavljanja varnosti in dela teh služb. Njihov namen uporabe je ključen za preventivno varnost lokalne skupnosti. Medobčinsko redarstvo, ki kot ena izmed oblik zagotavljanja varnosti, s svojim delom omogoča normalno delovanje lokalne skupnosti, deluje v skladu z letnim načrtom občin. Glede na medsebojno povezovanje Občin pri zagotavljanju skupne varnosti se tudi sredstva za delovanje medobčinskega redarstva zagotavljajo v deležih, ki jih prispeva posamezna občina, glede na razpon dela. Primer uspešnega delovanja medobčinskega redarstva se kaže v povezovanju občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnico, ki so v skladu z Zakonom o občinskem redarstvu in drugimi potrebnimi zakoni, s skupnim odlokom ustanovile skupnega prekrškovnega organa. Uspešno delo občinskih redarjev je povezano z odobravanjem prebivalcev občin, ki njihovo delo spremljajo. Prav tako pa dobro sodelovanje s Policijo odseva zunanjost redarstva kot službe, ki je v današnjem svetu čedalje bol prisotna. V diplomskem delu smo raziskali delo medobčinskega redarstva v Posavju. Opravili anketo s prebivalci občin, glede zadovoljstva z delom medobčinskega redarstva ter opravili končne zaključke glede postavljenih hipotez.
Keywords: redarstvo, medobčinsko redarstvo, zagotavljanje varnosti, redarji, pooblastila, diplomske naloge
Published in DKUM: 07.09.2017; Views: 1460; Downloads: 115
.pdf Full text (1,33 MB)

4.
Medobčinsko redarstvo občin Mežiške doline : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Informacijska varnost
Grega Ferlin, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Občinsko redarstvo se v zadnjih letih vse bolj razvija. Občinski redarji dobivajo vedno več pristojnosti in bodo počasi postali že skoraj kot policisti. Redarstvo se je skozi čas močno razvijalo in se pojavljalo v različnih oblikah. Nočni stražar, stražnik, sodni sluga so le nekateri nazivi, ki so jih redarji imeli v preteklosti. Danes poznamo občinske redarje kot osebe, ki nadzorujejo javni red in mir v posameznih občinah. Ena izmed osnovnih nalog občinskega redarja je opozarjanje na nepravilnosti v cestnem prometu. Sledijo si še vse ostale naloge, ki sodijo v okvir dela občinskih redarjev in jih bomo opisali v nadaljevanju. Občinski redar ima, tako kot policist, pooblastila, urejena po vrstnem redu od najblažjega do najstrožjega. Med najmilejša pooblastila štejemo opozorilo, ustno odredbo ter ugotavljanje istovetnosti. Občinski redar lahko poseže tudi po strožjih pooblastilih, ki si sledijo po sledečem vrstnem redu: sredstva za vklepanje in vezanje, uporaba plinskega razpršilca, uporaba fizične sile. Doslej poznamo zelo malo primerov, kjer bi prišlo do konfliktov oz. fizičnega obračunavanja med občani in občinskimi redarji. Leta 2006 je bil sprejet Zakon o občinskem redarstvu, ki ureja vse podrobnosti, ki jih morajo občinski redarji upoštevati in spoštovati. V diplomskem delu smo se osredotočili na delo medobčinskega redarja v Mežiški dolini. V našem primeru deluje na območju celotne Mežiške doline, ki šteje okoli 25.000 prebivalcev, en medobčinski redar. Sedež medobčinskega redarstva je v občini Ravne na Koroškem, kjer delujeta dve osebi, in sicer vodja medobčinskega redarstva in redar sam. Za konec smo v diplomskem delu »potegnili črto« in primerjali število prekrškov v posameznih občinah ter te podatke nekoliko analizirali in jih tudi opisali. Občinski redar je kot pooblaščena uradna oseba v zadnjem času vse bolj priljubljen, kajti ljudje so spoznali, da ni zgolj »pobiralec denarja«, ki piše položnice, ampak je tudi razumljiva oseba, ki želi zagotoviti varnost slehernega občana.
Keywords: redarstvo, občinsko redarstvo, medobčinsko redarstvo, naloge, pooblastila, javni red in mir, diplomske naloge
Published in DKUM: 20.12.2016; Views: 1405; Downloads: 136
.pdf Full text (1,17 MB)

5.
Sodelovanje subjektov z medobčinskim redarstvom - študija primera Ptuja : diplomsko delo univerzitetnega študija
Rok Fajt, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V preteklosti se je občinsko redarstvo pojavljalo v mnogih oblikah. Imelo je različne obveznosti in dolžnosti. Med prebivalstvom je predstavljala osrednji organ za zagotavljanje varnosti in nedotakljivosti premoženja policija, občinsko redarstvo pa je imelo le položaj »drugo razrednika«. Danes pa lahko rečemo, da občinsko redarstvo dobiva izredno pomembno vlogo na območju zagotavljanja reda in miru ter predstavlja velik in pomemben člen delovanja v lokalni skupnosti ter kot organ pridobiva na veljavi. Medobčinsko redarstvo v Mestni občini Ptuj deluje na območju skupne občinske uprave občin Spodnjega Podravja, kar pomeni, da njeno delo poteka v različnih občinah. V njih na podlagi Zakona o redarstvu opravlja naloge, ki so določene v njihovih občinskih programih varnosti. Vsak organ na območju občine, ki je zadolžen za varnost, ima pri opravljanju svojega dela določene cilje in naloge. Da pa lahko organ, kot je medobčinsko redarstvo, deluje tako suvereno, je izrednega pomena pripravljenost za sodelovanje z organi zagotavljanja varnosti. V diplomski nalogi smo se osredotočili na način in potek sodelovanja ter povezovanja medobčinskega redarstva z lokalno skupnostjo, medobčinsko inšpekcijo, svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter policijo. Način medsebojnega sodelovanja veliko pripomore k zagotavljanju večje učinkovitosti. Sodelovanje poteka v različnih oblikah, in sicer z redno komunikacijo, izmenjevanjem informacij, organiziranjem akcij glede vzgoje v cestnem prometu ter s skupnim delovanjem na terenu.
Keywords: redarstvo, medobčinsko redarstvo, organiziranost, pooblastila, diplomske naloge
Published in DKUM: 24.10.2012; Views: 1807; Downloads: 250
.pdf Full text (471,03 KB)

Search done in 1.56 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica