| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 195
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Odvzem premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, kot zakonodajni, teoretični in praktični problem
Vanja Verdel Kokol, 2020, doctoral dissertation

Abstract: Znaten delež kaznivih dejanj je izvršenih prav zaradi pridobivanja protipravne premoženjske koristi. Zato zahteva racionalna kriminalitetna politika v trajnostnem zoperstavljanju takšnim kaznivim dejanjem učinkovit, predvsem pa domišljen in ustrezno zasnovan sistem odvzema premoženjske koristi. Ob tem na račun učinkovitega odvzema koristi ne sme priti do posega v temeljne ustavne pravice. Problematika kazenskopravnega odvzema premoženjske koristi se tako osredotoča na tri ključne vidike, in sicer na interes države, da storilci ne obdržijo premoženjske koristi, ki jo pridobijo z izvrševanjem kaznivih dejanj, po drugi strani mora biti zadoščeno načelom zakonitosti, nujnosti in sorazmernosti, da se prekomerno ne posega v pravice obdolžencev, vse večji pomen pa pridobiva tudi ustrezno varstvo premoženjskih interesov oškodovancev.
Keywords: kazenskopravni odvzem premoženjske koristi, začasno zavarovanje, mednarodno sodelovanje, varstvo oškodovancev, primarni obligatorni odvzem koristi, metoda izračuna premoženjske koristi, institucionalna pristojnost
Published: 17.06.2021; Views: 161; Downloads: 43
.pdf Full text (2,84 MB)

2.
Psihološki dejavniki učinkovitosti vdiralcev specialne enote policije
Iztok Jakopič, 2020, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo za razumevanje celotne vsebine najprej predstavili Specialno enoto policije Republike Slovenije in vlogo njenih pripadnikov v visoko tveganih kriznih situacijah. Opisali smo razgibano zgodovino in zanimiv razvoj specialne enote, njeno strukturo in naloge, povezane z visoko stopnjo tveganja za zdravje in življenja ljudi. Pri tem smo podrobneje predstavili njene pripadnike, ki delujejo znotraj specialističnega področja nasilnih vstopov v objekte v izjemnih okoliščinah, t. i. vdiralce. Razložili smo njihov pojav in nadaljnji razmah v specialni enoti ter njihovo delo ter vznemirljive naloge. Ob tem smo ugotavljali, ali se vdiralci pri svojem zelo zahtevnem delu pogosto srečujejo s kriznimi situacijami, katerih učinkovita razrešitev zahteva izvrstno psihološko pripravo. V nadaljevanju smo nazorno predstavili nastanek mednarodnega združenja ATLAS, katerega aktivna članica je tudi Specialna enota policije Republike Slovenije, in njegov živahen razvoj do danes. ATLAS sestavlja 38 protiterorističnih policijskih enot iz držav članic Evropske unije in nekaterih držav izven nje, ki delujejo na nacionalni ravni posamezne dežele. Obrazložili smo njegovo zakonsko podlago in pravne vire ter globalno poslanstvo in strateške cilje. Na kratko smo predstavili enega izmed njegovih strateških forumov, tj. forum Vstop, ki je bistven za področje nasilnega vdiranja, predvsem njegovo umestitev v strukturi ATLASA, kot tudi poenotenje skupnih standardov. Pri tem smo ugotavljali, kateri so mehanizmi za uspešno mednarodno sodelovanje specialne enote v okviru združenja ATLAS, s tem pa tudi koristi in dolžnosti za zagotavljanje varnosti v Republiki Sloveniji. Podrobneje smo opisali področje psihološke priprave vdiralcev, ki je zelo pomemben element za uspešno izvajanje najzahtevnejših varnostnih nalog. Identificirali in opisali smo določene zunanje ter notranje psihološke dejavnike, ki lahko vplivajo na vdiralce, in jih primerno podkrepili z znanimi dejstvi. Hkrati smo izpostavili metode za njihovo prepoznavo in pripravo ter jih ustrezno razčlenili in eksaktno ponazorili. Ob zaključku dela pa smo izrazili zanesljiv pomen psihološke pomoči in učinkovito vlogo podpore vsem vdiralcem. Skozi diplomsko delo smo ugotovili, da so vdiralci zelo izpostavljen člen v borbeni skupini, ki se pri nasilnem vdiranju v izjemnih okoliščinah vedno znova soočajo z izredno zahtevnimi situacijami, ki predstavljajo nenehno izpostavljenost visoki stopnji stresa. Psihološka pripravljenost vdiralcev mora zato biti na vrhunski ravni, s čimer se zagotavlja tudi njihovo zdravstveno stanje in kakovostno življenje po opravljenem delu v specialni enoti.
Keywords: diplomske naloge, Evropska unija, mednarodno sodelovanje, združenje ATLAS, policija, specialna enota, operativno delo, forum, vstop, vdiralci, psihološki dejavniki, stres
Published: 11.06.2020; Views: 517; Downloads: 85
.pdf Full text (2,39 MB)

3.
Kriminalistični vidiki tihotapstva morskega datlja
Goran Raimondi, 2019, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je predstavljen morski datelj, ki ga je bilo, zaradi iztrebljanja, potrebno z zakonodajo nujno zaščiti. Ekstremne metode, kot je razstreljevanje morskih balvan, ki se jih pri iskanju in nabiranju morskih datljev poslužujejo kriminalci, uničujejo celoten morski ekosistem. Zaradi vse večjega povpraševanja po prostoživečih živalih in rastlinah (v našem primeru morskega datlja) pa je poleg morskega ekosistema, ogroženih tudi vse več živalskih in rastlinskih vrst. Z vse večjo globalizacijo se je pojavila velika potreba po sodelovanju med tujimi varnostnimi organi in drugimi organi tujih držav. Pri mednarodnem policijskem sodelovanju seveda ne gre pozabiti na usklajene operativne akcije in koordinacijske sestanke med državami, saj zgolj z izmenjavo informacij ne bi prišli do želenih ciljev. Za zmanjšanje tihotapstva datljev bi bila nujno potrebna sprememba zakonodaje in strožja kaznovalna politika v Republiki Sloveniji ter še več aktivnosti tako represivnih organov, kot tudi ozaveščanje gostincev in končnih potrošnikov. Iz intervjujev z okrožno državno tožilko in ribiškim inšpektorjem namreč izhaja, da je zavedanje pomena ohranjanja zaščitenosti morskega datlja in ničelna toleranca do tovrstne problematike v Republiki Sloveniji slaba oziroma na nizkem nivoju. Za uspešnejše preiskovanje problematike ekološke kriminalitete, v našem primeru tihotapljenja morskih datljev, bi bila nujno potrebna sprememba nacionalne zakonodaje, ki bi dovoljevala uporabo vseh prikritih preiskovalnih ukrepov, saj se storilci na lahke načine organizirajo v kriminalne združbe in okoriščajo z večjimi vsotami denarja, s tem pa je preiskovanje tovrstne problematike za policiste in kriminaliste še dodatno oteženo. Posledično zaradi premalo pridobljenih dokazov tudi tožilstvo ne more zahtevati in predlagati najstrožjih obsodb storilcem kaznivih dejanj. Brez dobrih odnosov med varnostnimi in sodnimi organi sosednjih držav pa je preiskovanje tihotapstva morskega datlja skoraj nemogoče.
Keywords: diplomske naloge, morski datelj, organizirana kriminaliteta, varnostni organi, mednarodno policijsko sodelovanje, tihotapljenje
Published: 17.10.2019; Views: 484; Downloads: 38
.pdf Full text (410,77 KB)

4.
Einsatz der Videokonferenztechnologie bei grenzüberschreitenden Gerichtsverfahren
Robert Fucik, 2011, professional article

Abstract: Uporaba videokonferenčne tehnologije v čezmejnih sodnih postopkih Ključnega pomena za neposredno pridobivanje dokazov sodišča v tujini je Uredba (ES) št. 1206/2001 o pridobivanju dokazov. V dokaznem postopku se sodišče, pred katerim poteka postopek, načeloma ravna po svojem nacionalnem pravu ter izvaja postopek v svojem jeziku brez udeležbe sodišča druge države članice, v kateri se izvaja dokazovanje. V okviru Uredbe (ES) št. 1206/2001 o pridobivanju dokazov avstrijsko pravo omogoča uporabo videokonferenčne tehnologije v čezmejnih sodnih postopkih. Predmet tega prispevka je njihova ureditev in prve praktične izkušnje pri njihovi izvedbi v okviru zadevne uredbe.
Keywords: sodni postopek, dokazni postopek, mednarodno sodelovanje, videokonference, komunikacijska tehnologija
Published: 31.07.2018; Views: 325; Downloads: 17
.pdf Full text (101,17 KB)

5.
6.
Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001 o medsebojnem sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah in Zakon o pravdnem postopku Republike Slovenije
Nina Betetto, 2010, original scientific article

Abstract: Avtorica v prispevku obravnava nekatera vprašanja v zvezi z Uredbo Sveta (ES) št. 1206/2001 o medsebojnem sodelovanju sodišč držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah, ki se dotikajo področja njene uporabe z vidika rationae materiae, v povezavi z domačim civilnim procesnim pravom. Pojem pridobivanja dokazov, ki ga je treba razlagati evroavtonomno, se nanaša na vsak sodni ukrep z namenom pridobivanja podatkov, ki sodniku pomaga, da si ustvari prepričanje o pravno relevantnih dejstvih. V zvezi z določbo, da se zaprosilo lahko nanaša tudi na dokaz, ki je namenjen uporabi v predvidenem sodnem postopku, je bolj prepričljivo stališče, da področje uporabe uredbe ne obsega postopkov, ki so z vidika samega pridobivanja dokazov šele informativne narave. Kadar gre za čezmejno pridobivanje dokazov, mora sodišče odločitev o tem, kako bo pridobilo dokaze, sprejeti na podlagi skrbne presoje vseh okoliščin primera. Omenjena uredba se ne nanaša na ekstrateritorialne pozive za predložitev dokazov in ne velja načelo njene ekskluzivnosti, zato je treba odgovor, ali je njihova uporaba dovoljena ali ne, iskati v domačem pravu.
Keywords: civilno procesno pravo, gospodarsko pravo, pravdni postopek, dokazi, dokazni postopek, sodišča, mednarodno sodelovanje, Evropska unija
Published: 23.07.2018; Views: 687; Downloads: 52
.pdf Full text (96,40 KB)

7.
Mednarodna prepoznavnost Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru
Lučka Lorber, professional article

Abstract: Oddelek za geografijo je mednarodno prepoznaven v ožjem regionalnem, evropskem in globalnem prostoru. Pri razvoju geografske stroke se povezuje z geografskimi oddelki drugih univerz, prav tako pa veliko pozornost namenja proučevanju obmejnih in čezmejnih prostorskih problemov. Na področju znanstvenoraziskovalnega in izobraževalnega dela ima pomembno vlogo pri razumevanju prostorske stvarnosti v širšem kontekstu proučevanja družbenih, kulturnih in političnih vidikov značilnih za posamezno obdobje v zadnjih petdesetih letih. Mednarodno delovanje študentov in profesorjev se je še posebej razmahnilo po vstopu Slovenije v Evropsko unijo. Profesorji sodelujejo na mednarodnih znanstvenih kongresih, gostujočih predavanjih in na poletnih šolah. Mednarodna aktivnost se odraža v vedno večjem številu objav znanstvenih člankov v uglednih mednarodnih revijah in prispevkih v znanstvenih monografijah. S sodelovanjem v znanstvenoraziskovalnih projektih se krepi mednarodna prepoznavnost Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.
Keywords: mednarodno sodelovanje, evropski raziskovalni programi, študijski programi, mobilnost, prepoznavnost, odličnost, Filozofska fakulteta
Published: 10.04.2018; Views: 514; Downloads: 56
.pdf Full text (325,96 KB)
This document has many files! More...

8.
Mednarodne preiskave terorizma
Miha Zemljič, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga predstavlja današnji terorizem v svetu, predvsem v Evropskem prostoru in kaj v smislu boja proti terorizmu prispeva Republika Slovenija. Predstavlja opis in razlago pravnih vidikov in operativnih posegov, ki jih izvajajo nacionalne in mednarodne organizacije v boju proti terorizmu in kriminalu. V uvodu je zajet kratek opis terorizma in zgodovine ter njegove vrste, načini in kako se oborožujejo in financirajo teroristične skupine. Predstavlja tudi, katere so tiste teroristične skupine, ki so v zadnjem času vzpostavile največ pozornosti v svetu in prizadejale največ škode. Jedro diplomske naloge pa zavzema celotno strukturo po kateri poteka mednarodni protiterorizem. Tukaj stopijo v ospredje Združeni narodi, Europol, Interpol in druge mednarodne organizacije, ki s svojimi ukrepi in prizadevanji bijejo bitko s terorizmom. Opisani so njihovi mehanizmi, kako se s tem spopadajo v pravnem vidiku in kakšna so prihodnja prizadevanja za izboljšanje samega preprečevanja in zatiranja terorizma. Opisuje spremembe in ukrepe na področju zakonodaje v Evropski uniji, prikazuje nove direktive in regulacije, ter na kakšen način in koliko Slovenija s svojimi varnostnimi ukrepi na mejah, v notranjosti ali zunaj Slovenije prispeva v protiterorizmu. V zaključku so opredeljene hipoteze in rezultati same diplomske naloge oz. raziskave. Opisan je tudi celoten potek dela in kaj so bili ključni elementi raziskave. Podane so tudi zaključne misli in ugotovitve, katere sem pridobil med samim delom diplomske naloge in raziskave.
Keywords: terorizem, preprečevanje, preiskovanje, mednarodno sodelovanje, diplomske naloge
Published: 07.09.2017; Views: 879; Downloads: 128
.pdf Full text (2,23 MB)

9.
IZVRŠBA V DAVČNEM POSTOPKU IN ČEZMEJNI VIDIK
Tanja Miličić, 2016, master's thesis/paper

Abstract: Slovenija je članica Evropske unije in pravni red Evropske unije je del slovenske zakonodaje. To pomeni, da se mora Slovenija prilagajati tudi na področju davčne zakonodaje in spremembam, ki to področje spremljajo. Pobiranje davkov je ena najstarejših pravic posamezne države. Države s pobiranjem davkov zadovoljujejo javne interese in uresničujejo svojo suverenost. Daleč v zgodovino pa sega tudi neizpolnjevanje davčnih obveznosti. Problem nastane, ko država zaradi neplačila ne more pobrati odmerjenega davka. Konflikti med davčnimi zavezanci in davčnimi organi se pojavljajo že znotraj domicilne države, še več težav pa je zaznati izven meja posamezne države. V magistrski nalogi sem se opredelila do izvršbe v davčnem postopku, najprej v slovenskem davčnem prostoru, nato pa analizirala tudi čezmejni vidik davčne izvršbe in medsebojno pomoč ter vzajemno sodelovanje pri izmenjavi informacij, ki omogočata lažjo poravnavo neplačanih davčnih obveznosti. Države članice si prizadevajo za zajezitev davčne nediscipline, pri tem pa se poslužujejo različnih ukrepov. Mednarodno sodelovanje in upravna pomoč pri izmenjavi informacij med državami članicami EU sta izjemnega pomena za uspešno davčno poslovanje in na področju pobiranja davščin. Vsaka država lahko izbira sebi prilagojen davčni sistem. Vendar države z oblikovanjem direktiv, sklepov in uredb skrbijo za to, da se davčni sistemi držav razvijajo v isto smer, se harmonizirajo in omogočajo boljše sodelovanje med davčnimi upravami pri nadzoru in pobiranju davkov. V nalogi sem se posebej opredelila še do hrvaškega davčnega sistema in primerjala zakonodajo davčne izvršbe v Sloveniji in v sosednji Republiki Hrvaški.
Keywords: izvršba, davčni postopek, davčni nadzor, medsebojna upravna pomoč, čezmejna davčna izvršba, mednarodno sodelovanje v davčni izvršbi, obrazci v postopku medsebojne upravne pomoči
Published: 10.12.2016; Views: 951; Downloads: 156
.pdf Full text (1,67 MB)

10.
Motoristične tolpe kot pojavna oblika organizirane kriminalitete
Elvira Erović, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Motoristične tolpe so visoko organizirane skupine, kar pomeni, da imajo znotraj svojega kluba točno določeno vojaško organizacijsko hierarhijo, svoja pravila članstva, obnašanja, zahtev in se večinoma ukvarjajo z različnimi nelegalnimi oziroma kriminalnimi dejavnostmi, kot so preprodaja prepovedanih drog, trgovina z orožjem, izsiljevanja, varovanja t.i. »rdečih zon« (npr. »red light district« v Amsterdamu), prostitucija, izsiljevanja ipd. Glede na svojo strukturo, dejavnost, organiziranost, razvejanost, moč in brezkompromisnost spadajo med sam vrh varnostne problematike organizirane kriminalitete svetovnih razsežnosti. Motoristična tolpa Hells Angels (HAMC) je primer ene izmed prvih in najbolj znanih motorističnih tolp na svetu, ki aktivno obstaja že več kot pol stoletja. Ameriško motoristično združenje (AMA) je opredelilo svoje stališče, da je 99 % klubov v njihovi zvezi, 1 % so izobčenci (1%er- one percenter oz. 1%neži- enoprocentneži), motoristi, ki ne priznavajo pravil AMA, temveč imajo svoja nepisana pravila, katera spoštujejo bolj kot katerekoli splošne zakonske določbe. Svojo izobčenost člani motorističnih tolp s ponosom sprejemajo in nosijo našitek 1% (»patch«) na svojih brezrokavnikih, kar jih ločuje od ostalih članov motorističnih klubov, ki so večinoma ljubiteljski motoristi integrirani v socialno okolje, kjer živijo, imajo povečini urejeno življenje in redne službe, biti motorist pa dojemajo kot hobi, medtem ko je 1%nežem biti motorist način življenja. Člane motorističnih tolp prepoznamo po tem, da nosijo znak 1% kot našitek na svojih jaknah in s tem izražajo svojo pripadnost 1 % motoristov, ki imajo svoj klub, svoja pravila in svoj način življenja. Motoristične tolpe predstavljajo tako prioriteto kot velik problem varnostnim organom pri preiskovanju in preprečevanju širokega spektra kaznivih dejanj, ki jih izvršujejo. Ker so visoko organizirane kriminalne skupine oziroma mreže, je organom pregona dostop do podatkov in posledično dokazov, ki bi lahko privedli do uspešnega kazenskega pregona, zelo otežkočen. Nenazadnje pa zaradi svojega videza in negativnega slovesa vzbujajo občutke strahu in negotovosti pri javnosti. HAMC je najstarejša in najznamenitejša, največja, najbolj organizirana, najbogatejša in po navedbah varnostnih organov tudi najnevarnejša oz. najbolj brezkompromisna motoristična tolpa, katere preiskovanje je delno uspešno le s prikritimi preiskovalnimi ukrepi, saj je s klasičnimi preiskovalni metodami nemogoče, na kar kažejo dolgoletne izkušnje dela varnostnih organov.
Keywords: organizirana kriminaliteta, motoristične tolpe, preiskovanje, mednarodno sodelovanje, diplomske naloge
Published: 06.12.2016; Views: 1692; Downloads: 136
.pdf Full text (1,59 MB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica