| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 152
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Aspiracije po rasti, inovativnost in internacionalizacija zgodnjih podjetnikov
Dijana Močnik, Karin Širec, 2014, original scientific article

Abstract: V prispevku smo empirično ocenjevali povezavo med aspiracijami po rasti in inovativno ter mednarodno naravnanostjo zgodnjih podjetnikov. Uporabili smo podatke raziskave Global Entrepreneurship Monitor Adult Population Survey za obdobje pred gospodarsko krizo med letoma 2003 in 2008 za osem držav jugovzhodne Evrope (JVED) in pet zahodnoevropskih držav (ZED). Rezultati kažejo, da novosti v uporabljeni tehnologiji in ponudbi ter internacionalizacija zavirajo aspiracije po rasti zgodnjih podjetnikov. V zgodnji fazi podjetja nimajo dovolj sredstev, izkušenj, spretnosti in mrežnih povezav, kar bi spodbujalo njihove aspiracije po rasti. Negativna povezava med aspiracijami po rasti in inovativno in mednarodno naravnanostjo je večja v ZED kot v JVED.
Keywords: podjetje, rast, inovativnost, mednarodno sodelovanje
Published in DKUM: 06.09.2023; Views: 239; Downloads: 0

2.
Upoštevanje kulturnih razlik v mednarodnem poslovanju
Vida Petrej, 2022, undergraduate thesis

Abstract: V nalogi bomo raziskali področje kulturnih razlik v mednarodnem poslovanju. V teoretičnem delu bomo razložili, kaj je to kultura, katere dimenzije poznamo in kje se pojavljajo kulturne razlike. Razložili bomo, kaj je mednarodno poslovanje in kakšna so pravila pri poslovanju z raznolikimi državami ter povzeli, katere kulturne razlike in pravila so prisotna pri obisku tujih držav. V raziskovalnem delu smo naredili odprti intervju s tremi podjetji, ki poslujejo mednarodno. S pomočjo intervjuja smo dobili odgovore na raziskovalna vprašanja, ki se nanašajo na pripravo mednarodnega poslovanja ter spoštovanje kultur v praksi.
Keywords: kulturne razlike, mednarodno poslovanje, podjetje, kadrovski menedžment
Published in DKUM: 01.02.2023; Views: 447; Downloads: 103
.pdf Full text (912,00 KB)

3.
Zadovoljstvo zaposlenih v mednarodnem podjetju McDonald's, Alpe-Panon d.o.o., poslovna enota Kranj Drive
Dragana Bogatinova, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Mednarodna korporacija McDonald's z glavnim sedežem v Združenih državah Amerike je na trgu prisotna več desetletij in se je po vsem svetu uveljavila s svojo filozofijo »misli globalno, deluj lokalno«. Mednarodna podjetja morajo pri odpiranju enot v drugih državah upoštevati kulturne razlike, ki so značilne za to državo in ljudi na splošno. Kulturne vrednote, norme in prepričanja se kažejo v filozofiji managementa, organizacijski strukturi in motivacijski usmerjenosti, od njih pa je odvisno tudi, kako se zaposleni v takem podjetju vedejo in kakšno je njihovo zadovoljstvo. Zadovoljstvo zaposlenih je ključnega pomena pri doseganju uspešnosti podjetja. V diplomskem delu bomo obravnavali zadovoljstvo pri delu zaposlenih v podjetju Alpe-Panon, d. o. o., kjer zadnjih nekaj let deluje kot zasebno podjetje, ki pa ima licenco za razvijanje in vpeljavo novih McDonald'sovih izdelkov na slovenskem trgu. V poslovni enoti Kranj Drive, kjer smo tudi zaposleni, želimo vodstvu poslovalnice prikazati stanje zadovoljstva zaposlenih in ukrepe za izboljšanje zadovoljstva, katere v podjetju že izvajajo oziroma jih je treba izboljšati.
Keywords: - mednarodno podjetje - zaposleni - zadovoljstvo zaposlenih - uspešnost podjetja
Published in DKUM: 25.10.2019; Views: 1421; Downloads: 108
.pdf Full text (803,08 KB)

4.
ANALIZA PROCESA KADROVANJA V MEDNARODNEM PODJETJU X
Katja Cvenkelj, 2016, master's thesis/paper

Abstract: V magistrskem delu je opredeljen postopek kadrovanja v mednarodnem podjetju X. Na začetku smo povzeli splošne definicije ter opredelili trg dela, kadre, kadrovsko službo in kadrovski proces s pomočjo različnih virov in literature. Da bi ugotovili, kako poteka proces kadrovanja v realnem podjetju, smo v mednarodnem podjetju X opravili raziskavo. Z intervjujem smo od vodje za kadrovske zadeve izvedeli kako imajo organizirano kadrovsko dejavnost in kakšen je proces kadrovanja. Za objektivno ocenitev rezultatov intervjuja pa smo opravili še raziskavo med zaposlenimi v poslovalnicah po Sloveniji, ki so z anketnim vprašalnikom podali svoje mnenje glede zadovoljstva s procesom kadrovanja v mednarodnem podjetju X. V začetku magistrskega dela smo si postavili tri glavna vprašanja: Kako imajo v mednarodnem podjetju X organizirano kadrovsko dejavnost?; Kako poteka proces kadrovanja v mednarodnem podjetju X? in Kako so zaposleni v mednarodnem podjetju X zadovoljni s postopkom selekcije, postopkom uvajanja in postopkom razvoja kadrov? Odgovore na ta vprašanja smo podali v ugotovitvah. Ugotovili smo, da je kadrovska dejavnost v podjetju organizirana, vendar pa ne deluje kot kadrovski oddelek ali služba (naloge so razpršene med zaposlenimi na upravi podjetja in poslovalnicah). Prav tako smo ugotovili, da podjetje nima ustreznega kadrovsko-informacijskega sistema. Kar zadeva proces kadrovanja imajo dobro pripravljenega in na vseh področjih zaposlenim namenjajo svojo pozornost ter jih spremljajo pri razvoju. Zaposleni so v anketi s svojim mnenjem v večini potrdili besede vodje za kadrovske zadeve in so zadovoljni s procesom kadrovanja. Na koncu magistrskega dela pa smo predstavili nekaj predlogov, ki bi lahko pripomogli k izboljšanju obstoječega stanja.
Keywords: kadri, kadrovski proces, kadrovska dejavnost, mednarodno podjetje
Published in DKUM: 16.12.2016; Views: 1879; Downloads: 226
.pdf Full text (3,96 MB)

5.
Organizacijska klima v mednarodnem transportnem podjetju
Elizabeta Mlinarič, 2016, master's thesis/paper

Abstract: Organizacijska klima se v naših organizacijah vedno pogosteje proučuje. Z merjenjem organizacijske klime smo želeli ugotoviti vzdušje med zaposlenimi, ki vlada v organizaciji. Cilj našega dela je bil preučiti predvsem organizacijsko klimo in deloma tudi organizacijsko kulturo, spoznati izbrano mednarodno transportno podjetje, predvsem pa ugotoviti, kakšna klima vlada v omenjenem podjetju ter podatke analizirati in predstaviti. Proučena literatura o organizacijski klimi in kulturi je bila podlaga za nadaljnjo raziskavo, pri tem pa smo uporabili tudi metodo kompilacije. Mednarodno transportno podjetje, ki je predmet raziskave, želi ostati neimenovano. S pomočjo anketnega vprašalnika, ki so ga izpolnili zaposleni v podjetju, smo izmerili organizacijsko klimo podjetja. Vprašalnik je sicer povzet po projektu Slovenska organizacijska klima (v nadaljevanju SiOK), vendar prilagojen za izbrano podjetje. Pridobljene podatke smo analizirali in izračunali srednje vrednosti za posamezne trditve in posamezne dimenzije organizacijske klime ter rezultate tabelarno in grafično predstavili. Glede na pridobljene rezultate lahko ocenimo, da v mednarodnem transportnem podjetju vlada pozitivna klima med zaposlenimi.
Keywords: organizacijska klima, organizacijska kultura, organizacija, podjetje, zaposleni, mednarodno transportno podjetje.
Published in DKUM: 07.12.2016; Views: 1721; Downloads: 162
.pdf Full text (1,79 MB)

6.
OBLIKOVANJE TRANSFERNIH CEN V MEDNARODNI KORPORACIJI (NA PRIMERU IZBRANEGA PODJETJA)
Polona Hribar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Problematika politike transfernih cen v mednarodnih korporacijah postaja v sodobnem poslovanju strateškega pomena. Uspešnost poslovanja in usklajenost ciljev delovanja odvisnih družb ter mednarodne korporacije kot celote določajo uporabljene metode za izračunavanje transfernih cen in njihova pravilna uporaba. Določanje transfernih cen v mednarodnih podjetjih je z raznolikostjo davčnih sistemov držav, v katerih delujejo odvisne družbe, postalo bolj kompleksno. Zaradi različnih stopenj davka od dobička podjetja prenašajo dobičke iz držav z visokimi davčnimi stopnjami v države z nižjimi davčnimi stopnjami. V pomoč pri določanju transfernih cen mednarodnim podjetjem je organizacija OECD sprejela Smernice za določanje transfernih cen in metodologije izračunavanja in primerjalnih analiz. Smernice so vodilo tudi davčnim organom držav članic, ko presojajo ustreznost ugotovljenih davčnih obveznosti posameznih davčnih zavezancev. Primerno oblikovane transferne cene v mednarodnih korporacijah služijo tudi za ocenjevanje uspešnosti delovanja posameznih odvisnih družb. Prav tako pa jih korporacije uporabljajo pri odločanju o nadaljnjem razvoju, opustitvi določenih proizvodnih programov, prestrukturiranju organizacije in podobno.
Keywords: mednarodno podjetje, transferne cene, metode oblikovanja transfernih cen, poslovni cilj
Published in DKUM: 26.07.2016; Views: 1493; Downloads: 120
.pdf Full text (772,43 KB)

7.
Globalna tržna usmerjenost in inovativnost kot dejavnika uspešnosti slovenskih podjetij
Milan Jurše, Polona Tominc, Damijan Prosenak, 2007, original scientific article

Abstract: V prispevku analiziramo značilnosti poslovanja slovenskih podjetij. Izbrali smo sistem dejavnikov, ki naj bi pripomogli k dolgoročnejši uspešnosti podjetij ob upoštevanju interesov širše družbe. Ti dejavniki so: globalna in tržna usmerjenost, inovativnost, proaktivnost, ambicioznost, zadovoljevanje interesov udeležencev podjetja in dolgoročna usmerjenost. Z anketo smo preverili povezavo teh dejavnikov z uspešnostjo, merjeno z dodano vrednostjo na zaposlenega v anketiranih podjetjih. Na podlagi ugotovitev predstavljamo predloge za izboljšanje načina poslovanja podjetij, s ciljem dosegati večjo dodano vrednost in s tem večjo uspešnost.
Keywords: inovacije, inovativnost, inovativno poslovanje, podjetje, mednarodno poslovanje, mednarodni marketing, Slovenija
Published in DKUM: 10.07.2015; Views: 1200; Downloads: 71
URL Link to full text

8.
How relational capabilities matter? Organizational context and performance of internationally oriented SMEs
Mariola Ciszewska Mlinarič, Krzysztof Obłój, Franjo Mlinarič, 2012, original scientific article

Abstract: This article sheds light on the organizational context enhancing development of relational capabilities and examines the significance of relational capabilities for SMEsʼ financial and non-financial performance. The firmʼs relational capability is measured separately in customersʼ and suppliersʼ networks. This study is based on a sample of 67 SMEs from the five most internationalized industries in Slovenia. Research hypotheses are tested with linear regression models. The results support our prediction that fostering internal social capital, coupled with the usage of economic motivators, augments a firmʼs relational capability in a supplier network, which in turn is associated with better performance outcomes, both financial and non-fi nancial. The results on relational capability in a customer network with respect to performance are less conclusive, indicating that vertical ties of internationally oriented SMEs (with suppliers and customers) are not of equal importance.
Keywords: podjetje, mala podjetja, srednja podjetja, mednarodno poslovanje, finančno poslovanje
Published in DKUM: 10.07.2015; Views: 996; Downloads: 83
URL Link to full text

9.
IZVAJANJE ŠPEDITERSKIH STORITEV S PRIMEROM PODJETJA AZ INTERKONTRAKT
Silvija Borko, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V prvem delu naloge sem predstavila pomen špediterja, špediterske storitve in vlogo špediterja pri carinskem posredništvu, v nadaljevanju pa mednarodno združenje špediterskih organizacij (International Federation of Freight Forwarders Association – FIATA) in njene dokumente. V empiričnem delu obravnavam špedicijsko dejavnost in z njo povezane logistične procese majhnega špediterskega podjetja AZ Interkontrakt. Posebej orišem aktivnosti podjetja pri organiziranju transportov tovora na Hrvaško. Izvedem anketo med špediterskimi podjetji o njihovi dejavnosti. Težišče je na obravnavi problematike špediterskih podjetij po vstopu Hrvaške v Evropsko unijo. Vstop Hrvaške v EU bo bistveno vplival na nadaljnje poslovanje špediterjev, saj bodo odpadle storitve carinskega posredovanja. Najbolj spodbudna ugotovitev analize je, da se kljub izgubi pomembnega dela poslov, ki ga predstavlja carinsko posredovanje, špediterska podjetja ne bodo odločila za opustitev dejavnosti. Špediterji bodo intenzivneje izvajali temeljne logistične storitve, delno pa se lahko preusmerijo tudi v izvajanje drugih dejavnosti.
Keywords: Ključne besede: špedicija, špediterske storitve, carinsko posredovanje, mednarodno združenje špediterskih organizacij (FIATA), podjetje AZ Interkontrakt, carinsko posredovanje pri zunanjetrgovinskih poslih s Hrvaško.
Published in DKUM: 20.08.2013; Views: 1666; Downloads: 294
.pdf Full text (5,29 MB)

10.
Search done in 1.12 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica