| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 7 / 7
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Organizacija in nadzor policije v izbranih državah : zbornik raziskovalnega dela študentov Fakultete za varnostne vede in Pravne fakultete Univerze v Mariboru
2021, professional monograph

Abstract: Prispevki v zborniku obravnavajo organizacijo policije in ureditev nadzora nad policijo v štirih izbranih državah: Kanadi, Italiji, Franciji in Hrvaški. Zbornik je nastal v okviru ciljnega raziskovalnega projekta »Učinkovitost sistemskega nadzora nad policijo na področju spoštovanja človekovih pravic ter zakonskih in strokovnih standardov policijskega dela« (CRP V5-1942), ki smo ga novembra 2019 začeli izvajati na Fakulteti za varnostne vede. Raziskava, ki jo sofinancirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za notranje zadeve, je osredotočena na ureditev in izvajanje nadzora nad policijo v Sloveniji, vključuje pa tudi pregled sistemov nadzora nad policijo v izbranih državah članicah Evropske unije in neevropskih državah. Sledeč strateškim usmeritvam fakultete smo raziskovalci v delu projekta, ki vključuje pregled ureditve nadzora v tujini, k sodelovanju povabili študente in študentke dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov. Analiza je pokazala, da je za izbrane države značilno, da so uveljavile različne modele organizacije in nadzora nad policijo, za vse pa je značilna kombinacija različnih oblik notranjega in (neodvisnega) zunanjega nadzora. Tako organizacija policije kot tudi sistem njenega nadzora se v izbranih državah razlikujeta tudi po stopnji decentralizacije ter večji ali manjši razpršenosti, ki je značilna tudi za ureditev v Sloveniji.
Keywords: policija, organiziranost policije, nadzor nad policijo, temeljne pravice, mednarodna primerjava
Published in DKUM: 30.03.2021; Views: 360; Downloads: 25
URL Link to file

2.
Značilnosti japonskega izobraževalnega sistema v luči primerjave s slovenskim
Doris Sorgar, 2019, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo se odločili pod drobnogled postaviti japonski izobraževalni sistem, saj Japonska velja za izjemno razvito državo, njeni učenci pa na mednarodnih raziskavah znanja, kot sta PISA in TIMSS, dosegajo zelo visoke rezultate. Kot država je znana po svoji slogi, skupinski naravnanosti, akademski tekmovalnosti in nizki stopnji kriminala. V nalogi skušamo čim bolj celovito opisati japonski izobraževalni sistem in njegove posebnosti, ga do neke mere primerjati s slovenskim, ter se še posebej osredotočiti na tiste aspekte japonskega sistema, ki nimajo enačic v slovenskem izobraževalnem sistemu. Verjamemo, da te predstavljajo pomemben vir informacij, iz katerega lahko slovenski pedagogi potencialno črpamo.
Keywords: Japonska, japonski izobraževalni sistem, primerjalna analiza, mednarodna primerjava
Published in DKUM: 24.09.2019; Views: 671; Downloads: 149
.pdf Full text (1,04 MB)

3.
Zasebno varovanje v Sloveniji in mednarodna primerjava : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Klemen Pliberšek, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Varnost je dobrina po kateri človek hrepeni že od rojstva in se razvija skozi vse življenje že vrsto let. Zasebno varnostna podjetja postajajo čedalje pomembnejša pri zagotavljanju varnosti na varovanih območjih in nudijo oporo ostalim organom za zagotavljanje varnosti. V teoretičnem delu je predstavljena dejavnost zasebnega varovanja v Sloveniji, na Finskem, Hrvaškem in v Estoniji. Pozornost smo namenili sami zakonodaji v določeni državi in s pomočjo strokovne literature primerjali med seboj kakšna upravičenja imajo varnostniki v določenih državah, na katerih področjih lahko delujejo, kakšna je urejenost oznak in delovnih oblek in katere pogoje morajo izpolnjevati podjetja za pridobitev licence ter varnostno osebje za pridobitev službene izkaznice. Ker pa je za zagotavljanje kvalitetne varnosti potreben zadovoljen zaposlen, smo v empiričnem delu s pomočjo anketnih vprašalnikov, ki smo jih razdelili med naključne zaposlene v zasebnem varovanju, proučevali kako so varnostniki zadovoljni s trenutnim delovnim mestom. Rezultate smo primerjali z rezultati izpred devetih let ko je podobno raziskavo izvedel diplomant Fakultete za varnostne vede Filip Slovša. Po zbranih podatkih smo ugotovili, da se stanje na področju zasebnega varovanja ni bistveno spremenilo, vendar pa se izboljšuje, saj bi trenutno na tem delovnem mestu ostalo več zaposlenih in manj bi jih zamenjalo to delovno mesto za drugega. Prav tako je glede na leto 2009 več zaposlenih zelo zadovoljnih s trenutnim delovnim mestom. Na koncu smo še preverili kaj povzroča zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo med zaposlenimi.
Keywords: diplomske naloge, zasebno varovanje, mednarodna primerjava, varnostnik, zadovoljstvo pri delu
Published in DKUM: 19.10.2018; Views: 1040; Downloads: 298
.pdf Full text (841,08 KB)

4.
Mednarodna primerjava sistemov fiskalne decentralizacije na podlagi konceptualnega indeksa fiskalne decentralizacije (kifd) in skladnosti z evropsko listino o lokalni samoupravi (mells)
Mateja Finžgar, 2017, doctoral dissertation

Abstract: Mednarodna primerjava sistemov fiskalne decentralizacije na podlagi konceptualnega indeksa fiskalne decentralizacije (KIFD) in skladnosti z Evropsko listino o lokalni samoupravi (MELLS)
Keywords: Lokalne finance, lokalna samouprava, fiskalna decentralizacija, Evropska listina o lokalni samoupravi, mednarodna primerjava, indeks fiskalne decentralizacije.
Published in DKUM: 30.05.2018; Views: 1069; Downloads: 109
.pdf Full text (2,25 MB)

5.
Karierni sistem poklicnih vojakov - mednarodna primerjava : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Miran Babič, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Zaradi vzdrževanja dragega naborniškega sistema so nekatere države pričele s postopnim zmanjševanjem obsega pripadnikov oboroženih sil, kar je posledično privedlo do ukinitve obveznega služenja vojaškega roka. Z odločitvijo za profesionalizacijo se je tako v Slovenski vojski kot tudi v tujih oboroženih silah pojavila potreba po poklicnih vojakih. Vojska nastopa kot delodajalec, vojaški poklic pa se je uveljavil na trgu delovne sile. Vse te spremembe so privedle do drugačnega pristopa glede načrtovanja in razvoja kadrov. Delo v vojski pomeni biti sestavni del hierarhične lestvice, ki zajema vojake, podčastnike, častnike, vojaške uslužbence in civilne osebe, sleherni sestavni del pa je neposredno povezan z razvojem poklicne poti % s kariero. Primerjava kariernih sistemov poklicnih vojakov oboroženih sil Avstrije, Nemčije, Združenih držav Amerike in Slovenije kaže določene podobnosti pa tudi razlike. Podobnosti so naslednje: za poklicne vojake omenjenih držav velja, da podpišejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas; po končanem osnovnem usposabljanju so razporejeni v enote na vojaške formacijske dolžnosti, kjer morajo glede na potrebe delovnega mesta določeni vojaki opraviti še specialistično usposabljanje; po določenem času v sistemu in ob izpolnjevanju pogojev lahko napredujejo in preidejo med podčastnike; ko pripadnikom preteče pogodba o zaposlitvi, jo lahko podaljšajo, če obstajajo potrebe po vojaških delovnih mestih in če to tudi sami želijo. Pri odhodu iz vojaškega sistema obstaja nekaj razlik. Tako v oboroženih silah Avstrije in Nemčije Služba za pridobitev poklicne kvalifikacije poskrbi in pripravi posameznika za civilni poklic ter mu pomaga pri pridobitvi nove zaposlitve. Za pripadnike ameriških oboroženih sil, ki zapuščajo vojaške vrste, vojaški sistem s pomočjo raznih programov pomaga pri vrnitvi v civilno življenje. V Slovenski vojski je poklicna pot vojaka zakonsko omejena s starostjo 45 let. Če je bil pripadnik v aktivni vojaški službi najmanj 15 let, mu po Zakonu o obrambi pripadajo pravice do odpravnine, drugega delovnega mesta v okviru ministrstva za obrambo ali pa prekvalifikacija za drug poklic.
Keywords: vojska, profesionalizacija, poklicni vojaki, karierni sistem, mednarodna primerjava, Slovenija, Avstrija, Nemčija, Združene države Amerike, ZDA, diplomske naloge
Published in DKUM: 10.04.2015; Views: 1140; Downloads: 267
.pdf Full text (565,64 KB)

6.
VLOGA MEDNARODNIH PISARN PRI IZVAJANJU MOBILNOSTI ERASMUS-MEDNARODNA PRIMERJAVA
Katja Balajc, 2014, master's thesis

Abstract: Študentska mobilnost v zadnjih letih postaja vse pomembnejši del študija, o čemer priča vedno večje število študentov, ki se odločajo za mobilnost. V nalogi bomo predstavili program mobilnosti Erasmus, vlogo mednarodnih pisarn pri izvajanju mobilnosti v okviru mobilnosti Erasmus in jih med seboj primerjali. Primerjali smo mednarodne pisarne Univerze v Mariboru, Univerze v Portu in Ekonomske univerze v Krakovu. V teoretičnem delu naloge bomo predstavili program mobilnosti Erasmus. Spoznali bomo organizacijo mednarodnih pisarn na omenjenih univerzah in kako potekajo delovni procesi oziroma aktivnosti v primerjanih mednarodnih pisarnah. V raziskovalno empiričnem delu naloge bomo s pomočjo strukturiranega intervjuja, ki smo ga izvedli med zaposlenimi v izbranih mednarodnih pisarnah, primerjali značilnosti delovanja in organiziranosti mednarodnih pisarn ter delovnih procesov oziroma delovnih aktivnosti, ki potekajo v mednarodnih pisarnah. Še posebej nas zanimajo procesi, povezani s prijavno-sprejemnim postopkom, v okviru mobilnosti Erasmus. Na podlagi teoretičnih spoznanj, pridobljenih spoznanj iz empiričnega dela naloge ter lastnih izkušenj bomo podali predloge za izboljšanje izvajanja procesov, povezanih z izvajanjem programa mobilnosti Erasmus, s poudarkom na izvajanju prijavno-sprejemnih postopkov. Z nalogo tako želimo predstaviti vlogo mednarodnih pisarn med izvajanjem prijavno-sprejemnih postopkov tekom mobilnosti Erasmus in podati predloge za izboljšanje delovnih procesov in aktivnosti v mednarodnih pisarnah.
Keywords: Erasmus, mednarodna pisarna, mednarodna primerjava, prijavno-sprejemni postopek, organiziranost, delovni procesi
Published in DKUM: 17.07.2014; Views: 1084; Downloads: 112
.pdf Full text (1,13 MB)

7.
MENEDŽMENT ČASOVNEGA ZAKUPA IN NJEGOVA UPORABA V SLOVENSKEM TURISTIČNEM PROSTORU
Apolonija Golob, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V uvodnem delu smo opredelili problem, ki smo ga obravnavali v diplomskem delu. Opredelili smo namen, cilje in osnovne trditve, ki smo jih z raziskavo poskušali doseči. Navedli smo predpostavke in omejitve ter metode raziskave. V drugem poglavju smo opredelili, kaj je časovni zakup in navedli njegove definicije. Predstavili smo osnovne pojme časovnega zakupa in prikazali njegovo delovanje. Predstavitvi smo dodali še pravne okvirje in sisteme časovnega zakupa v različnih državah, ki so neke vrste vodila koncepta časovnega zakupa. V tretjem poglavju smo pripravili primerjavo ameriškega in evropskega trga časovnega zakupa. Predstavili smo delovanje in trženje produkta časovnega zakupa v Suite hotelu Klass v Kranjski Gori. Izdelali smo tudi primer vpeljave časovnega zakupa v slovensko turistično podjetje Športni center Pohorje d. o. o. in navedli prednosti, ki jih ima produkt časovnega zakupa. Na koncu smo pripravili SWOT analizo koncepta časovnega zakupa. V sklepnem poglavju smo ugotovili da, smo dosegli zastavljene cilje in potrdili dano trditev. Podali smo tudi priporočila za uvedbo sistema časovnega zakupa na slovenski trg in nanizali njegove pozitivne učinke.
Keywords: turizem, časovni zakup, mednarodna primerjava, evropska direktiva 94/47/ES, Suite hotel Klass, Resort Condominium International, Interval International.
Published in DKUM: 14.10.2013; Views: 1422; Downloads: 143
.pdf Full text (1,06 MB)

Search done in 0.12 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica