| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 13
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Poslovni bonton v arabski kulturi
Špela Prah, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Poslovni bonton predstavlja družbeno sprejemljivo vedenje, določeno z vplivi moralnih norm časa in prostora v poslovnem svetu. Ker je poslovni bonton v Arabski kulturi precej drugačen od poslovnega bontona v Evropi, je pred sklenitvijo posla smiselno proučiti njihovo kulturo in navade. V raziskavi smo uporabili deskriptivno metodo dela in kvalitativno tehniko zbiranja podatkov. Podatke smo pridobili z metodo intervjuja podjetij Unior d.d. in Protocamel d.o.o., ki poslujeta na arabskem trgu. Slovenski podjetji, sodelujoči v raziskavi pravita, da je bistvena razlika v poslovanju arabskih podjetij, v primerjavi z evropskimi, v tem, da le ta dajejo manj poudarka dogovorom in več dobrim medsebojnim odnosom. Zaposleni odgovorni za prodajo na arabski trg morajo biti dobro seznanjeni z njihovimi poslovnimi navadami, pogajalskim stilom, jezikom, vedenjem in religijo. Vsaka podrobnost lahko pripomore k boljšemu poslovanju. Poznavanje poslovnega bontona nam olajšuje poslovne poti in nam nudi možnost za uspešnejše poslovanje. Pomembno vlogo pri poslovanju ima poznavanje religije in kulturnih značilnosti, ki so pomembne smernice pri sklepanju poslov. Rezultati so pokazali, da sta slovenski podjetji zelo dobro seznanjeni z arabskim bonton in načinom poslovanja
Keywords: poslovni bonton, medkulturne razlike, arabski trg
Published: 29.10.2019; Views: 450; Downloads: 84
.pdf Full text (837,33 KB)

2.
Primerjalna Analiza Poslovnega Bontona Rusije, Japonske in Indije
Luka Fabijan, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Poslovni bonton se razlikuje od trga do trga. Mednarodni tržnik mora obvladati osnove poslovnega bontona v vsakem kulturnem okolju, ne glede na to, ali se na poslovno pot podaja prvič ali ne. Znati se mora soočiti z drugačno kulturo, vrednotami, prepričanji. Uspešnost mednarodnega tržnika je velikokrat posledica spoštovanja poslovnega bontona tuje kulture. V mednarodnem poslovanju je tveganje, ki izhaja iz kulturnega okolja neke države relativno visoka. Kulturno okolje tujega trga je sestavljeno iz družbenih organizacij in ustanov, norm in vrednot, religije, jezika, izobraževalnega sistema, umetnosti in estetike ter materialne kulture. Trženje in kultura se najbolj povezujeta skozi komunikacijo, poslovni bonton in organizacijsko upravljanje. V poslovnem bontonu sta ključna spoštovanje in upoštevanje drugačnosti. Mednarodni tržnik bo večkrat del konfliktov, saj so drugačne kulture pogosto težko sprejemljive. Zato je dobro, da posluje profesionalno, pošteno, potrpežljivo, in da upošteva poslovni bonton tuje kulture. Ključne sestavine poslovnega bontona so prvi vtis, verbalna in neverbalna komunikacija, poslovna oblačila in urejenost posameznika, pozdravljanje, poslovni sestanki, poslovni obed in poslovna darila. Kultura Rusije je pod močnim vplivom nekdanjega sovjetskega političnega režima. Zaradi tranzicije države se ruski poslovni bonton v primerjavi s poslovnim bontonom Japonske in Indije še vedno spreminja. Ruski poslovneži cenijo medosebne odnose, pravičnost ter poslovne partnerje, ki dobro govorijo njihov jezik. Vodja jim pomeni vse, medtem pa podrejeni v določenih podjetjih težko izražajo svoja mnenja. Japonci cenijo pripadnost svoji kulturi, delujejo timsko, spoštujejo hierarhijo, so potrpežljivi, posredni in gostoljubni. Indijci poskušajo vsako družinsko vrednoto povezati s poslovnimi vrednotami. Vzorec družinskega življenja prenašajo v poslovni svet, in podobno kot Japonci, strogo spoštujejo hierarhične ravni. V indiji imata spoštovanje avtoritete in ustvarjanje dolgoročnih odnosov s poslovnimi partnerji zelo pomembno vlogo.
Keywords: mednarodno poslovanje, poslovno okolje, kultura, medkulturne razlike, poslovni bonton, Rusija, Japonska, Indija.
Published: 04.03.2019; Views: 746; Downloads: 165
.pdf Full text (661,08 KB)

3.
Povezanost duhovnosti, religioznosti in hvaležnosti s subjektivnim blagostanjem: primerjava med Slovenci, živečimi v Argentini, in Slovenci, živečimi v Sloveniji
Maja Žnidaršič, 2018, master's thesis

Abstract: Namen raziskave je bil ugotoviti, če obstajajo med Slovenci, živečimi v Argentini, in Slovenci, živečimi v Sloveniji, v subjektivnem blagostanju razlike v povezavi z duhovnostjo, religioznostjo in hvaležnostjo. Končni vzorec je zajemal 295 udeležencev in sicer 141 Slovencev v Argentini (preseljenih po 2. svetovni vojni), starih med 10 in 90 let in 154 Slovencev iz matične domovine, starih med 17 in 64 let. V vzorcu argentinskih Slovencev je bilo zajetih 58 moških in 82 žensk. Vzorec Slovencev iz matične domovine je zajemal 35 moških in 119 žensk. Udeleženci raziskave so vprašalnik izpolnili preko spleta. Rezultati raziskave so pokazali, da med religioznimi Slovenci, živečimi v Argentini, in Slovenci, živečimi v Sloveniji, glede na primerjane koncepte ni statistično pomembnih razlik. Na celotnem vzorcu se je pokazalo, da se vse tri mere subjektivnega blagostanja statistično pomembno povezujejo s hvaležnostjo, pri čemer sta se zadovoljstvo z življenjem in pozitivni afekt s hvaležnostjo povezovala pozitivno, negativni afekt pa šibko negativno. Hvaležnost se je v obeh skupinah pozitivno povezovala z merami duhovnosti. Najmočneje se je s hvaležnostjo povezovala dimenzija obče povezanosti. Mere duhovnosti so se pozitivno povezovale z zadovoljstvom z življenjem in pozitivnim afektom, medtem ko se subjektivno blagostanje in pogostost udeleževanja pri verskih obredih nista statistično pomembno povezovala. Pomembne razlike med skupinama so se pojavile pri specifičnih vidikih religioznosti, ki govorijo o razlogih za vključevanje v verske aktivnosti udeležencev. Slovenci v Argentini v večji meri povezujejo vključevanje v verske aktivnosti z utrjevanjem nacionalne identitete in udeleževanjem družine in sorodnikov v le te. Tudi sveto mašo povezujejo z ohranjanjem izročila staršev/starih staršev in z razvijanjem osebnega odnosa z Bogom v višji meri kot Slovenci iz matične domovine.
Keywords: subjektivno blagostanje, duhovnost, religioznost, hvaležnost, medkulturne razlike, argentinski Slovenci
Published: 01.10.2018; Views: 535; Downloads: 92
.pdf Full text (1,01 MB)

4.
Analiza poslovnega komuniciranja v nemški kulturi
Martina Husnjak, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Poslovno komuniciranje je eden izmed glavnih dejavnikov uspešnega mednarodnega poslovanja. Pri mednarodnem poslovanju in poslovnem komuniciranju moramo biti pozorni na izbiro pravilne komunikacije, moramo spoznati kulturo sogovornika, saj lahko tako bistveno olajšamo doseganje ciljev organizacije. Številni avtorji poudarjajo pomen poznavanja medkulturnih razlik in kako le-te vplivajo na poslovno komuniciranje in mednarodno poslovanje na splošno. Vedno več podjetij in poslovnežev se zaveda medkulturnih razlik in jim zato namenjajo veliko pozornosti. S širjenjem na tuje trge pridemo v stik z drugačnimi kulturami, zato je zelo pomembno poznati kulturne razlike, saj drugače lahko pride do konfliktov in kulturnega šoka. Medkulturni pogajalec in poslovnež mora pridobiti potrebna znanja in veščine, s katerimi lažje in hitreje razvije uspešno mednarodno poslovno sodelovanje. Nemčija je ena izmed vodilnih držav in trgovinskih partneric v Evropski uniji. V diplomskem projektu smo podrobneje predstavili in analizirali nemško kulturo in poslovno komuniciranje ter ju umestili v izbrane modele medkulturnih razlik.
Keywords: poslovno komuniciranje, poslovna pogajanja, kultura, medkulturne razlike, Nemčija
Published: 07.11.2017; Views: 864; Downloads: 176
.pdf Full text (706,37 KB)

5.
MOTIVACIJA IN MEDKULTURNE RAZLIKE VODIJ V ESTIEM-U
Nina Jug, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Pri vodenju znotraj mednarodnih nevladnih organizacij naletimo na ponavljajoče se težave vodij, kot so kulturne razlike, motivacija vodij, dejstvo, da vodja vodi projekte, ki se izvajajo v drugi državi, kot se nahaja, ter druge. Kako se našteti in še mnogi drugi problemi, rešujejo, je največkrat odvisno od motivacije in kulturnega ter osebnega ozadja vodij ESTIEM-a, kar smo preučevali v raziskovalnem delu diplomskega dela. ESTIEM (European students of industrial Engineering and Management) je ne-profitna študentska organizacije, ki združuje študente tehničnega znanja in managementa celotne Evrope. Njegov namen je ustvariti in negovati stike med študenti, profesorji in strokovnjaki v svojem področju ter jih pri tem podpirati pri njihovem osebnostnem in profesionalnem razvoju. Dandanes je ESTIEM stabilna organizacije, ki združuje 77 lokalnih skupin v 31 državah, kar pomeni direkten dostop do več kot 60.000 študentov. Poleg aktivnega dela v komitejih, projektih in iniciativah, lokalne skupine organizirajo več kot 80 dogodkov letno, ki jih vodijo centralne vodje, po celotni Evropi (ESTIEM, 2016). Projektne vodje so ključnega pomena, saj ne oblikujejo samo ESTIEM-ov projektov, ampak narekujejo tudi prihodnost same organizacije. Poleg predstavitve vseh segmentov in nivojev organizacije smo predstavili tudi motivacijo in medkulturne razlike med vodji in njihovo dojemanje le-teh. Izvedi smo raziskavo o pomembnosti vseh omenjenih faktorjev (s poudarkom na motivaciji in kulturi) med vodji ESTIEM-a. Raziskava je pokazala, da so člani ESTIEM-a, ki se odločajo za vodstvene položaje, že pred kandidaturo zelo motivirani, v večini primerih se motivacija čez čas mandata le stopnuje in zelo reko preneha. Ugotovili smo tudi, da je ESTIEM odlično okolje za spoznavanje in sprejemanje kulturnih razlik med mladimi.
Keywords: ESTIEM, Motivacija, Medkulturne razlike, Vodenje
Published: 07.10.2016; Views: 947; Downloads: 54
.pdf Full text (1,42 MB)

6.
PRIKAZ MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI DVEH SLOVENSKIH PODJETIJ OB VSTOPU NA TUJ TRG
Tina Kovač, 2015, master's thesis

Abstract: Temeljna značilnost sodobnega poslovnega okolja je globalizacija, katere temeljna značilnost je oblikovanje svetovnega trga. Zato morajo podjetja pri načrtovanju svoje razvojne usmeritve načrtovati vstope na nove trge in hkrati upoštevati vse večjo konkurenco na njihovih tradicionalnih trgih zaradi vstopanja novih podjetij. Slovenski trg je za domača velika podjetja premajhno tržišče, zato so vsa večja uspešna slovenska podjetja že dalj časa prisotna na različnih tujih trgih. Ključni del uspeha na tujem trgu je načrtovanje marketinških aktivnosti ob vstopu na tuj trg. V nalogi smo najprej predstavili pojme v povezavi z mednarodnim marketingom. Dotaknili smo se marketinškega spleta in strategij vstopa na tuj trg. V nadaljevanju smo predstavili kulturo in njene dimenzije. Namen raziskave je predstavitev marketinških aktivnosti dveh slovenskih podjetji ob vstopu na tuj trg. Spoznali smo, da je izrednega pomena temeljita priprava in raziskava trga in njegove kulture pred vstopom na trg.
Keywords: Mednarodni marketing, kultura, medkulturne razlike.
Published: 02.03.2016; Views: 981; Downloads: 133
.pdf Full text (974,97 KB)

7.
VPLIV KULTURE NA USPEŠNOST POSLOVNIH POGAJANJ V BRAZILIJI
Sara Mravlje, 2015, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo govori o vplivu kulture na poslovna pogajanja v Braziliji. Podrobno se opredeli več dejavnikov, ki vplivajo na pogajanja, razlike med pogajanji v Braziliji in v Sloveniji. Na kaj moramo biti pozorni ob pogajanjih z brazilci in čemu se moramo izogniti. Oprededelimo sestavine in dimenzije kulture in pogajanj, ter sinergijo le-teh.
Keywords: poslovna pogajanja, medkulturna pogajanja, Brazilija, Slovenija, komunikacija, kultura, medkulturne razlike
Published: 11.01.2016; Views: 765; Downloads: 207
.pdf Full text (941,25 KB)

8.
PRIMERJALNA ANALIZA IZBRANIH EVROPSKIH, AZIJSKIH IN LATINSKO-AMERIŠKIH POSLOVNIH KULTUR
Karmen Klampfer, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Posledica globalizacije so različne poslovne situacije, doma ali v tujini, ki zahtevajo znanje o poslovnih kulturah. Resnično razumevanje medkulturnih razlik in različnih poslovnih praks postaja za podjetja izjemno pomembna konkurenčna prednost, zato smo navedli poglavitne značilnosti oziroma posebnosti poslovanja na Nizozemskem, v Indiji in v Čilu. Vsaka od teh kultur je edinstvena in ne obstaja absoluten način, kako se bodo ljudje v določeni situaciji obnašali. Posploševanje s stereotipi zato ni pravilen način razumevanja kulture. Izogibati se je treba tudi lastni kulturni pogojenosti in predsodkom ter se raje pripraviti na poslovanje s tujo kulturo. Za učinkovito soočenje s konfliktnimi situacijami in poslovnimi izzivi v različnih kulturnih kontekstih je potrebna medkulturna inteligenca. Ugotovili smo, da so največje razlike med obravnavanimi kulturami v dojemanju časa. Nizozemcem je pomembna točnost, saj dnevni red natančno in učinkovito načrtujejo in od njega ne odstopajo. Čilencem je tudi pomembna točnost, ampak poslovni sestanki niso v linearnem zaporedju in se lahko podaljšajo. V poslovanju z Indijci je treba biti prilagodljiv in potrpežljiv, saj se sestanki lahko spremenijo. Razlike se pojavljajo tudi v usmerjenosti na odnos ali na nalogo. Nizozemcem so pomembna dejstva, številke in dokazi, o katerih lahko razpravljajo in se odločajo dolgo časa, dokler ni dosežen konsenz. Čilenci potrebujejo informacije, ampak sta jim tako kot Indijcem pomembnejša zaupanje in odnos. Zato zasebnost in poslovnost prepletajo in tudi čustva so dobrodošla. Razlike se pojavijo tudi v formalnosti. Čilska in indijska kultura sta bolj formalni v naslavljanju in poslovnih oblekah kot nizozemska kultura, kjer hitro preidejo na neformalno komunikacijo po imenu in tudi oblačijo se manj formalno. Za nizozemska podjetja je značilno timsko sodelovanje, a je hkrati vsak posameznik pomemben in enakovreden. V Čilu se vedno bolj poudarja avtonomija posameznika, vendar so v poslu še vedno prisotne paternalistične prakse, tako kot v Indiji. Ženske so v vseh treh državah priznane kot poslovne partnerke, a še vedno z neenakimi možnostmi, kar je najbolj izraženo v Indiji. Priporočljivo je, da nas predstavi tretja oseba, posebej v Indiji in Čilu. Za uspešno poslovanje je v vseh treh državah treba čim večkrat obiskati podjetja ter uporabiti posrednika za urejanje lokalnih zadev in večjo prepoznavnost. Pogodba je pisna v vseh treh državah, ampak v Indiji lahko pride do vnovičnega dogovora. Razlike so tudi v dotikih in pogledu v oči. Oboje je dobrodošlo v Čilu, v Indiji nič od tega, na Nizozemskem pa samo pogled v oči, brez dotikov. Za uspešen posel sta zato ključnega pomena spoštljivost in tolerantnost do drugačnih pogledov, navad in stilov poslovanja tujih kultur. Podjetja oziroma podjetniki so na tujih trgih soočeni s potrebo po fleksibilnosti in ustreznem prilagajanju, kar je pogoj za kohezivno in vzajemno delovanje v korist vseh udeležencev ter za prijetno, torej nekonfliktno sodelovanje.
Keywords: medkulturne razlike, nacionalna poslovna kultura, Nizozemska, Indija, Čile, medkulturna inteligenca.
Published: 24.06.2015; Views: 1068; Downloads: 4
This document has many files! More...

9.
PRIMERJALNA ANALIZA VPLIVA VREDNOT IN KULTURE PODJETJA NGŠ D. O. O. TER NJEGOVIH DOBAVITELJEV NA USPEŠNOST NJIHOVEGA MEDNARODNEGA POSLOVNEGA SODELOVANJA
Andreja Kotnik, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Kultura je povsod okoli nas in je izražena v načinu življenja. V sodobnem času je vloga kulture prešla tudi v poslovni svet, saj se večina podjetij povezuje z drugimi državami pri poslovanju. Začnemo govoriti o mednarodnih kulturnih razlikah. V podjetju NGŠ d. o. o. je direktor podjetja ključna oseba, ki je ustvarila kulturo podjetja, vsi zaposleni se ji prilagajajo, temeljni del kulture pa predstavljajo vrednote. Če zaposleni ne delujejo v skladu z vrednotami podjetja, morajo zapustiti podjetje, saj z nasprotnim ravnanjem lahko škodujejo podjetju oziroma poslovanju podjetja, pa tudi sebi. V diplomskem delu smo preučevali podjetje NGŠ d. o. o. ki posluje s Srbijo, Turčijo in Sirijo, pri tem pa smo upoštevali medkulturne razlike pri poslovanju. Primerjali smo vrednote in kulturo podjetja NGŠ d. o. o. z njegovimi dobavitelji iz Srbije, Turčije in Sirije. Pred poslovanjem s tujim dobaviteljem se je treba pogajati in skleniti poslovni odnos. Pogajamo se skoraj vsak dan, k temu pa pripomorejo različne življenjske situacije. Pogajanje je način, da bi si pridobili stvar, ki si jo želimo in stremimo k cilju, čeprav se zgodi, da je treba kdaj tudi popustiti. Procesa pogajanja se ne moremo naučiti, saj je razplet odvisen tudi od nasprotne strani. Dokazano je, da so boljši pogajalci tisti, ki so dobri govorci, in jih ni strah kdaj tudi izgubiti. Ugotovili smo, da je za vzpostavitev zaupanja, za pogajanje in sklenitev poslovnega odnosa priporočljivo poznavanje vsake kulture posebej in predvsem vedeti, da so v neki državi nekatere stvari sprejemljive, v drugi pa strogo prepovedane. Dober odnos in prilagajanje vsaki kulturi posebej pripelje do dobrih in celo vrhunskih poslovnih rezultatov. Analizirali smo količinske vrednosti dobav podjetja NGŠ d. o. o. po dobaviteljih iz Srbije, Turčije in Sirije v času njihovega medsebojnega sodelovanja. Preučili smo, kaj se je dogajajo v času gospodarske krize in kako je kriza vplivala na sklepanje poslovnih odnosov in na število dobav. Čeprav je diplomsko delo nastalo v času gospodarske krize, ki je za mnoga podjetja povzročila manj dobav in padec dobička, pa je v našem primeru ravno obratno. Podjetje NGŠ d. o. o. je v obdobju krize vzpostavilo zaupanje in sklenilo poslovni odnos s Turčijo in kasneje s Sirijo. Gospodarska kriza ni imela vpliva na poslovanje podjetja, predvsem zaradi narave poslovanja. Preučili smo tudi vpliv vrednot in kulture podjetja NGŠ d. o. o. na uspešnost njihovega mednarodnega poslovnega sodelovanja. Za uspešno poslovanje je treba poznati kulturo držav s katerimi podjetje posluje in predvsem bistvene razlike v primerjavi s slovensko kulturo. V intervjuju z direktorjem podjetja NGŠ d. o. o. smo pridobili veliko zanimivih informacij o kulturi nasploh in o kulturi poslovanja za vsako prej omenjeno državo posebej. Medkulturne razlike je treba upoštevati, da bi ohranjali dolgoročen poslovni odnos.
Keywords: Ključne besede: Vrednote podjetja, kultura, medkulturne razlike, sklepanje poslovnih odnosov, poslovna pogajanja, Srbija, Turčija, Sirija.
Published: 03.11.2014; Views: 949; Downloads: 73
.pdf Full text (732,13 KB)

10.
Medkulturno komuniciranje v logistiki
Špela Pogelšek, 2013, master's thesis

Abstract: Kulturne vrednote in družbene norme so skupne pripadnikom določene družbe in kulture, ki ji pripadajo. Med družbami so medkulturne razlike pogosto tako velike, da lahko predstavljajo ovire pri komuniciranju med pripadniki različnih kultur. V magistrski nalogi predstavljamo sporazumevanje med ljudmi z različnimi kulturnimi ozadji, poudarek pa je na medkulturnem komuniciranju med zaposlenimi znotraj logističnih organizacij. Ugotovili smo, da je poznavanje kulture določene družbe ne le priporočljivo ampak tudi nujno za razumevanje druge kulture in v izogib tako komunikacijskim kot ostalim nesporazumom in celo konfliktom. Komunikacija s sodelavci in poslovnimi partnerji iz drugačnega kulturnega okolja zahteva prilagajanje tako na naši kot njihovi strani. Globlje razumevanje kulturno določenih vrednot in družbenih norm je tako nujno ne le za možnost uspešnega medkulturnega komuniciranja, temveč tudi kot osnova za uspešno in konkurenčno poslovanje.
Keywords: kultura, komunikacija, medkulturna komunikacija, medkulturne razlike
Published: 15.03.2013; Views: 1304; Downloads: 528
.pdf Full text (4,40 MB)

Search done in 0.3 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica