| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 55
First pagePrevious page123456Next pageLast page
1.
Mediacija v partnerskem odnosu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
Biljana Konjević, 2006, undergraduate thesis

Keywords: mediacija, konflikt, partnerji
Published: 31.03.2008; Views: 3061; Downloads: 388
.pdf Full text (977,30 KB)

2.
Mediacija v delovnopravnih sporih : diplomsko delo
Damjan Mašera, 2009, undergraduate thesis

Keywords: delovno pravo, mediacija, delovnopravni spori, diplomska dela
Published: 24.07.2009; Views: 2558; Downloads: 384
.pdf Full text (330,95 KB)

3.
Ustanovitev mediacijskega organa : diplomsko delo
Rozalija Pisar, 2009, undergraduate thesis

Keywords: mediacija, pravne osebe, zasebni zavodi, sodni registri, diplomska dela
Published: 24.07.2009; Views: 2276; Downloads: 268
.pdf Full text (392,99 KB)

4.
MEDIACIJA V DRUŽINSKOPRAVNIH SPORIH
Saška Klasinc, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Mediacija je postopek alternativnega reševanja sporov, v katerem ena ali več nepristranskih tretjih oseb (mediatorjev) pomaga udeležencem, da se dogovorijo o spornih vprašanjih. Za spore, ki posegajo v razmerja med zakoncema (predvsem so povezani z razvezo zakonske zveze, ob tem tudi z delitvijo dotlej skupnega premoženja) ter spore glede urejanja razmerij med starši in otroki (npr. dodelitev otrok v varstvo in vzgojo) se uporablja družinska mediacija. Ta temelji na nekaterih, posebej za njen uspeh izredno pomembnih načelih (načelo prostovoljnosti, načelo fleksibilnosti postopka, načelo informiranosti, načelo nepristranskosti in nevtralnosti mediatorja, načelo zaupnosti, načelo varstva največje otrokove koristi) ter poteka v več fazah, ki jih zaradi neformalnosti postopka ni možno fiksno določiti. Zato so poudarek na določenih fazah mediacijskega postopka kot tudi opredelitev in razporeditev faz odvisni od posameznih mediatorjev in njihove fleksibilnosti, da faze prilagodijo potrebam strank. V Sloveniji se mediacija šele uveljavlja. Ključnega pomena je bil začetek izvajanja sodišču pridružene mediacije v letu 2001 na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Danes se na sodiščih izvaja tudi družinska mediacija, in sicer v t.i. družinskopravnih sporih. To so spori o varstvu, vzgoji in preživljanju otrok, spori glede izvrševanja pravice do stikov ter spori glede obsega in delitve skupnega premoženja. Statistični podatki o številu uspešno opravljenih mediacij na Okrožnem sodišču v Ljubljani kažejo, da se je od leta 2002 do leta 2007 število teh povečalo (od 14 na 155) in je bil njihov delež vsa ta leta približno enak (ca. 70 %). V letu 2008 pa se je število uspešno zaključenih družinskih mediacij nekoliko znižalo (na 143). Da bi mediacija postala še več uporabljana in uspešnejša, bi bilo treba ljudem vsekakor še bolj približati možnost reševanja spora z uporabo mediacije s posredovanjem informacij o tem, kaj mediacija je, kateri so njeni cilji in njene prednosti. Diplomsko delo želi predstaviti, kakšne so posebnosti družinske mediacije, njene značilnosti, prednosti in pomanjkljivosti ter kako poteka in se izvaja v Sloveniji.
Keywords: alternativne oblike reševanja sporov, mediacija, mediator, družinskopravni spor, družinska mediacija.
Published: 14.12.2009; Views: 2895; Downloads: 527
.pdf Full text (677,25 KB)

5.
PRAVNO VARSTVO PRAVIC DELAVCEV
Marjana Kacijan, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Delavci lahko svoje pravice uveljavljajo na več možnih načinov. Najprej imajo možnost uveljavljanja in varstva pravic pri delodajalcu. Ta postopek je za delavce in javne uslužbence različno urejen. S predstavitvijo obeh postopkov, sem tako preprečila zmedo, do katere utegne priti predvsem v javnem sektorju, v katerem je še vedno uveljavljeno dvostopenjsko odločanje in načelo dokončnosti. V diplomskem delu sem predstavila tudi alternativne oblike reševanja sporov in nekoliko podrobneje mediacijo, kot najbolj priljubljeno in najuspešnejšo metodo. Kljub vedno večji obveščenosti in razgledanosti so ljudem alternativne možnosti reševanja sporov še vedno dokaj nepoznane. Zato je še toliko pomembnejši predlog Zakona o alternativnem reševanju sodnih sporov, ki se bo uporabljal tudi na delovnopravnem področju in katerega vsebino sem tudi predstavila. Zadnjo stopnjo v postopku uveljavljanja in varstva pravic delavca, predstavlja sodno varstvo. Z opisom sestave sodišč in postopka pred sodiščem sem tako zaključila predstavitev možnosti, ki jih imata delavec in javni uslužbenec na voljo pri uveljavljanju svojih pravic.
Keywords: delavec, javni uslužbenec, alternativne oblike reševanja sporov, mediacija.
Published: 22.12.2009; Views: 3466; Downloads: 312
.pdf Full text (654,87 KB)

6.
VLOGA MEDIATORJA V DRUŽINSKOPRAVNIH SPORIH
Lina Colarič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V času velikih sodnih zaostankov postajajo alternativne oblike reševanja sporov vedno aktualnejše. V ospredju prevladuje mediacija, katere bistvo je v dogovoru sporazumne rešitve med strankama, katero so ljudje običajno pripravljeni bolj spoštovati kot pa avtoritativno odločitev sodišča. Diplomsko delo obsega področje družinske mediacije. Prvi del je namenjen predstavitvi mediacije s poudarkom na družinskih zadevah. Opisane so njene temeljne značilnosti, načela ter sam potek mediacijskega postopka. Osrednji namen naloge je predstaviti vlogo mediatorja v družinskopravnih sporih. Temu sledi analiza dejstev, ki se nanašajo na ugotovitev, da je mediator pomemben dejavnik v postopku mediacije, kljub temu da sam nima nikakršne moči avtoritativno poseči v razmerje med strankam. S pomočjo grafov je ob koncu podan še prikaz uspešnosti mediacijskih postopkov v družinskopravnih sporih med letom 2002 in 2008. Prav tako je prikazana tudi primerjava uspešnosti mediacijskih postopkov v pravdnih, družinskih in gospodarskih sporih.
Keywords: Mediacija, mediator, alternativne oblike reševanja sporov, družinskopravni spori
Published: 14.01.2010; Views: 2292; Downloads: 304
.pdf Full text (803,38 KB)

7.
MEDIACIJA V CIVILNIH ZADEVAH V SLOVENIJI IN AVSTRIJI
Tina Čeh, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi obravnavamo institut mediacije v civilnih zadevah in pravno urejenost v Sloveniji in v Avstriji. Izhajamo iz definicije mediacije, temeljnih načel in značilnosti in iz njih izpeljemo problematiko pravnega urejanja. Obravnavamo kakšno je stališče slovenskega in avstrijskega zakonodajalca. V središču je vprašanje kako se značilnosti mediacije kažejo v slovenskem in avstrijskem zakonu o mediaciji. Predstavljamo primerjavo mediacije v civilnih zadevah v Sloveniji in v Avstriji.
Keywords: alternativno reševanje sporov, mediacija, temeljna načela mediacije, mediacija v civilnih zadevah, pravna regulacija mediacije, mediacija v Sloveniji, mediacija v Avstriji.
Published: 07.04.2010; Views: 2213; Downloads: 321
.pdf Full text (1,09 MB)

8.
MEDIACIJA V GOSPODARSKIH SPORIH TER PRIMERJAVA MED SLOVENSKIM IN AMERIŠKIM SISTEMOM
Samra Kos, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo prikazuje pravno ureditev mediacije v gospodarskih sporih ter njen postopek. Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ) pravi, da mediacija pomeni postopek, v katerem stranke prostovoljno s pomočjo nevtralne tretje osebe (mediatorja) skušajo doseči mirno rešitev spora, ki izvira iz ali je v zvezi s pogodbenim ali drugim pravnim razmerjem. V diplomskem delu je najprej na kratko obrazložen pomen alternativnega reševanja sporov, zakon (ZARSS) in njegov namen ter vse njene oblike oziroma vrste, kot so arbitraža, konciliacija, zgodnja nevtralna ocena, postavitev institucionalnega ombusmana, predstavitev spora javnosti, pogajanja, mini sojenje ter uporaba različnih mešanih metod le-teh. Nato je razloženo kaj, je ključno v praksi pri mediaciji. Namreč, da spora mediator nikoli ne reši na način, da sam razsodi, kdo ima prav. Do rešitve torej morata priti stranki sami, ob pomoči mediatorja. Le ta mora biti nepristranski, uživati mora ugled obeh strank in delovati mora v duhu iskanja rešitve spora pri obeh strankah. Po priporočilu Sveta Evrope morajo biti mediatorji strokovni, ugledni, šolani za to delo in morajo imeti možnosti za dodatno izobraževanje. Zato je tudi v diplomskem delu obravnavan Evropski kodeks etičnih načel (oziroma vedenja in ravnanja) za mediatorje, ki natanko opisujejo najpomembnejša načela. Nato so predstavljeni še ameriški začetki in vrste ARS-a, ter nekatere vrste ureditve pri zveznih sodiščih in posameznih zveznih državah.
Keywords: REŠEVANJE SPOROV, ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV (ARS, ZARSS, POSTOPEK MEDIACIJE, SODIŠČU PRIDRUŽENA MEDIACIJA, ZAKON O MEDIACIJI V CIVILNIH IN GOSPODARSKIH ZADEVAH, MEDIACIJA V ZDA.
Published: 05.05.2010; Views: 2566; Downloads: 451
.pdf Full text (934,57 KB)

9.
Pacientove pravice in njihova aplikacija v prakso
Amadeus Lešnik, 2010, master's thesis

Abstract: Zanimanje za pacientove pravice narašča povsod po svetu, saj postajajo osrednja zahteva pri izboljšanju kakovosti in racionalizaciji zdravstvenega varstva. V večini evropskih držav se organizacije za varstvo človekovih pravic in pravic pacientov zavzemajo za bolj enakopravno in uravnoteženo razmerje med pacienti, zdravniki ter drugimi zdravstvenimi delavci. Vse bolj se od pacientov zahteva, da odgovorno ravnajo s svojim zdravjem. Z naraščajočimi odgovornostmi se povečuje tudi pomembnost pravic, ki jih imajo kot ljudje in kot pacienti. V magistrskem delu smo predstavili zakon o pacientovih pravicah in z raziskavo ugotavljali, v kolikšni meri so pacienti in zdravstveni delavci v enem od Kliničnih centrov seznanjeni z zakonom o pacientovih pravicah ter v kolikšni meri se pacientove pravice v praksi spoštujejo. Poudarek je na etičnem vedenju zdravstvenih delavcev, na spoštovanju, pacientovih pravicah ter partnerskem odnosu v razmerju do pacienta. Raziskovalna metodologija. Uporabljena je bila kvantitativna metodologija raziskovanja. Podatke smo zbirali s tehniko delno strukturiranih vprašalnikov za 100 pacientov, ki so se v tem času zdravili ali bili napoteni na zdravljenje v eno od kliničnih ustanov, ter 100 zaposlenihzdravstvenih delavcev. Rezultati. Rezultati raziskave kažejo, da dobra polovica anketiranih zdravstvenih delavcev ne pozna pacientovih pravic, kot jih pacientom zagotavlja zakon, kljub temu, da je zakon v veljavi že od avgusta leta 2008. Prav tako svojih pravic ne pozna nekaj manj kot polovica anketiranih pacientov. Pacientove pravice se kršijo na mnogih področjih; nekateri zdravstveni delavci jih kršijo kljub temu, da jih poznajo in se tega zavedajo. Iz raziskave s pacienti je razvidno, da 9 (9 %) anketiranih pacientov ni bilo obravnavanih enakopravno, 62 (62 %) anketiranim pacientom se zdravstveni delavec ni predstavil, o njihovem zdravstvenem stanju pa se je pogovarjal v prisotnosti drugih, kar trdi 26 (26 %) anketiranih pacientov in 46 (46 %) zdravstvenih delavcev. Jasno je, da v primeru, če se pacientu ne predstavimo in se o njegovem zdravstvenem stanju pogovarjamo v čakalnici, polni čakajočih pacientov, grobo kršimo njegovo zasebnost in dostojanstvo. Da imajo zdravstveni delavci za obravnavo pacienta premalo časa, ne sme in ne more biti izgovor za kršenje pacientovih pravic in s tem njegovega dostojanstva.Sklep. Pacient dobiva vlogo in značilnosti potrošnika. Zdravstveni delavci smo dolžni zagotoviti pogoje, v katerih bodo potrebe, želje in pravice pacienta v polni meri in dosledno spoštovane. Le takšno ravnanje bo v pacientu vzbudilo zaupanje, za katerega si mora prizadevati vsak posameznik, ki sodeluje pri zdravstveni obravnavi pacienta. Zavedati se moramo, da je edino merilo naše uspešnosti in kakovosti zadovoljen pacient.
Keywords: zakon o pacientovih pravicah, mediacija, pravice, pacient, pojasnilna dolžnost, medicinske sestre, zdravstvena obravnava
Published: 17.06.2010; Views: 4460; Downloads: 1228
.pdf Full text (1,95 MB)

10.
MEDIACIJA-PRIMERJAVA MED SLOVENSKO IN ANGLEŠKO UREDITVIJO
Klementina Riemer, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Mediacija, kot alternativno reševanje sporov je v Sloveniji dokaj nov institut, medtem, ko je v anglosaškem pravnem sistemu že uveljavljen in dodobra izpeljan način reševanja sporov med strankama. Ker se je sodobna mediacija razvila v angleškem in ameriškem pravnem sistemu, avtorica v svojem delu razpravlja in primerja ureditev mediacije v angleškem in slovenskem prostoru. Avtorica skuša oceniti vpliv mediacije na samo racionalizacijo in pospešitev sodnih postopkov. V prvem delu avtorica opisuje ureditvev mediacije tako v angleškem kot v slovenskem pravnem redu in hrati nakratko opiše komediacijo. Glavno vodilo pri pisanju diplomske naloge je analiziranje in ugotavljanje uspešnosti procesa mediacije v obeh državah ter razvoja mediacije skozi različna časovna obdobja. V drugem delu diplomske naloge avtorica opiše sodno prakso in zakonsko ureditev obeh dražav, ter povdarja pozitivne lastnosti mediacije in vpliv le te na sodne zaostanke. Pri razvoju alternativnega reševanja sporov so prav tako pomembna evropska stališča o alternativnem reševanju sporov, predvsem o mediaciji. Z namenom upeljave mediacije v pravni sistem vsake države članice, je Evropska skupnost izdala Kodeks vedenja in ravnanja za mediatorje in predlagala direktivo o mediaciji. Avtorica osrednjo temo sistematično in analitično opredeljuje skozi celotno diplomsko nalogo in zaključi svoje delo z primerjavo glavnih karakteristik ureditve mediacije v obeh državah, ter predstavi svoje videnje izboljšanja procesa mediacije v Sloveniji.
Keywords: mediacija, razvoj, Slovenija, Združeno kraljestvo, sodna praksa, Evropska skupnost, zakonodaja, racionalizacija, sodstvo
Published: 15.07.2010; Views: 2070; Downloads: 400
.pdf Full text (337,05 KB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica