| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 37
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
VPLIV OBDELAVE TAL NA MIKROBIOLOŠKO AKTIVNOST TAL V NASADU HRUŠKE (Pyrus communis L.) SORTE 'VILJAMOVKA' : magistrsko delo
Karmen Križan, 2023, master's thesis

Abstract: Sedem let trajajoč poskus je bil izveden v nasadu hrušk sorte 'Viljamovka', cepljenih na podlago kutina MA. V pas rastlin pod drevesi je bila izvedena setev in vzdrževana trajna rastlinska združba z namenom preprečevanja razvoja plevelov. Rastlinske mešanice so bile sestavljene iz nekonkurenčnih trav, manj konkurenčnih zeli in detelj, v poskus pa so bile vključene tudi herbicidane parcele ter kontrolne parcele, kjer se je nemoteno razvijalo avtohtono rastlinje. Poskus je temeljil na popisovanju rastlinstva in preverjanja primernosti posameznih mešanic, tudi z vidika njihovega vpliva na mikrobiološko aktivnost tal. Za določitev mikrobiološke aktivnosti tal je bila uporabljena metoda »Tea-bag indeks« in laboratorijska analiza tal. Rezultati so pokazali veliko heterogenost med vzorci in tudi ponovitvami. Najboljša zasičenost z bazičnimi kationi je vidna pri mešanici detelj in manj konkurenčnih zeli. Vsebnost natrija se pri kontrolnih parcelah, kjer se je razvijalo avtohtono rastlinje, statistično značilno razlikuje, kljub temu pa je vsebnost še vedno dovolj nizka, da ne pride do poškodb dreves v sadovnjaku. Ugotovili smo, da herbicid rahlo zvišuje pH tal, poleg tega pa ne zmanjša mikrobiološke aktivnosti v prsti.
Keywords: hruška, mikrobiološka aktivnost tal, semenske mešanice, samoohranitev
Published in DKUM: 30.01.2024; Views: 213; Downloads: 16
.pdf Full text (2,67 MB)

2.
Primerjava metod konstruiranja faznih diagramov trdno-tekoče binarnih zmesi organskih spojin : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa I. stopnje
Jure Konjar, 2023, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo primerjali eksperimentalne in računske metode konstruiranja binarnih faznih diagramov trdno-tekoče organskih spojin. Za primerjavo metod smo analizirali tri različne binarne sisteme organskih spojin: benzojska kislina + dimetil tereftalat, (-)-mentol + miristinska kislina in kofein + nikotinska kislina. Temperature faznih prehodov smo eksperimentalno določili s termično analizo z metodo diferenčne dinamične kalorimetrije. Na podlagi dobljenih rezultatov smo izrisali binarne fazne diagrame. Eksperimentalno določene podatke smo primerjali z izračuni enačbe stanja ravnotežja trdno-tekoče. Za izračun aktivnostnih koeficientov v enačbi stanja smo uporabili štiri različne aktivnostne modele: idealni, UNIFAC, UNIFAC (Dortmund) in UNIFAC-LLE. Pri izračunih smo uporabljali različne metode določanja aktivnostnih koeficientov s kombinacijo programov Aspen Plus ter ALAMO Modeling Tool.
Keywords: binarne mešanice, fazni diagrami, ravnotežje trdno-tekoče, organske spojine, DSC, modeliranje
Published in DKUM: 11.09.2023; Views: 521; Downloads: 21
.pdf Full text (3,10 MB)

3.
Izolacija učinkovin industrijske konoplje ter sinergistični učinek mešanic materialov družine Zingiberaceae : magistrsko delo
Simona Sedonja, 2022, master's thesis

Abstract: Namen magistrskega dela je raziskati vpliv mešanic industrijske konoplje z ingverjem, kurkumo in kardamomom. Ekstrakti so bili pridobljeni iz posameznih naravnih materialov in kot mešanice industrijske konoplje s posameznimi člani družine Zingiberaceae v razmerju 1 : 1. Pridobivali smo jih z dvema metodama, s superkritično ekstrakcijo pri p = 250 bar in T = 50 °C ter z ultrazvočno ekstrakcijo ob uporabi etanola kot topila. Višje izkoristke ekstrakcij posameznih rastlinskih materialov smo dosegli v primeru ultrazvočne ekstrakcije, z izjemo industrijske konoplje, ki se je v večji meri izločila pri superkritični ekstrakciji. Prav tako so pri omenjeni vrsti ekstrakcije mešanice industrijske konoplje z ingverjem, kurkumo in kardamomom dosegale višje izkoristke. Hkrati smo pri superkritičnem pridobivanju ekstraktov spremljali kinetiko, kjer so se najhitreje ekstrahirale komponente kurkume, medtem ko so komponente industrijske konoplje za izločitev potrebovale največ časa. Sledila je statistična obdelava podatkov, kjer smo s programom ANOVA potrdili, da ne prihaja do statistično pomembnih razlik pri antioksidantih in totalnih fenolih, hkrati pa opazili, da je prišlo do sinergističnega učinka antioksidantov v primeru mešanice industrijske konoplje in kardamoma. Pri omenjeni mešanici se prav tako izloči več alfa terpinil acetata kot pri samem kardamomu. Pozitiven vpliv mešanic smo zaznali še v primeru industrijske konoplje in ingverja, kjer se je izločilo več komponente CBD. Nadalje nam je s Pearsonovim korelacijskim testom uspeli dokazati močno statistično značilno korelacijo med antioksidanti in totalnimi fenoli, antioksidanti in biološko aktivnimi komponentami ingverja ter med samima komponentama ingverja (6-gingerolom in 6-shogaolom).
Keywords: Industrijska konoplja, Zingiberaceae, mešanice, kinetika ekstrakcij, sinergistični učinek
Published in DKUM: 13.07.2022; Views: 806; Downloads: 177
.pdf Full text (2,37 MB)

4.
Izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme - metuljnice in njihove mešanice za prilagajanje podnebnim spremembam
Branko Kramberger, Tomaž Žnidaršič, Boštjan Kristan, Miran Podvršnik, Drago Babnik, 2022

Abstract: Pridelava in konzerviranje krme v obdobjih, ko ni pomanjkanja vode za rast rastlin in pridelava proti suši odpornih rastlin sta ključna elementa prilagajanja živinoreje klimatskim spremembam. V Eip- Agri projektu 'Izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme - metuljnice in njihove mešanice za prilagajanje podnebnim spremembam' smo primerjali pridelavo in konzerviranje metuljnic v čisti setvi ter mešanice metuljnic in trav (oboje brez gnojenja z dušikom) s pridelavo z dušikom gnojenih trav v čisti setvi. Rezultati kažejo, da je uporaba metuljnic v čisti setvi in mešanic metuljnic s travami primerna za pridelavo in konzerviranje s proteini bogate krme. Pridelava mešanic z visokim deležem metuljnic je zanesljivejša. Te mešanice dajejo primerljive pridelke z metuljnicami v čisti setvi in silaže visoke kakovosti.
Keywords: deteljno-travne mešanice, metuljnice, pridelava krme, podnebne spremembe, silaža
Published in DKUM: 19.01.2022; Views: 861; Downloads: 135
.pdf Full text (51,95 MB)
This document has many files! More...

5.
Ocenjevanje pravilnosti razpoznave posameznih impulzov iz večkanalnih konvolutivnih mešanic impulznih izvorov : doktorska disertacija
Filip Urh, 2021, doctoral dissertation

Abstract: V doktorski disertaciji razvijemo in predstavimo algoritem WBS (ang. Witness Based Segmentation) za ocenjevanje pravilnosti razpoznave posameznih impulzov iz večkanalnih konvolutivnih mešanic impulznih izvorov. Omejimo se na signale večkanalnih površinskih elektromiogramov (ang. High-Density surface Electromyogram – HDsEMG), katerih vlaki impulzov posamezne motorične enote (ME) so ocenjeni s pomočjo dekompozicijske metode kompenzacije konvolutivnih jeder (ang. Convolution Kernel Compensation – CKC). Ocenjevanje uspešnosti dekompozicije signalov HDsEMG je velikega pomena, ko želimo dobljene vlake impulzov uporabiti v nadaljnjih aplikacijah na področju nevrorehabilitacije, protetike, ortopedije, ergonomije, športnih znanosti, ambientne inteligence in v industriji računalniških iger. Razvitih je bilo že več metod, vsaka s svojimi prednostmi in slabostmi, vendar je vsem skupno to, da ne podpirajo ocenjevanja pravilnosti razpoznave posameznega proženja v vlaku impulzov ME, temveč podajajo skupno oceno prepoznave vseh proženj posamezne ME. Osnovo razvitega algoritma WBS predstavlja že uveljavljena metrika razmerja impulz-šum (ang. Pulse-to-Noise Ratio – PNR), ki jo v prvem koraku razvitega algoritma nadgradimo z uporabo prič, ki jih izberemo med impulzi ME, razpoznanimi s pomočjo metode CKC. Ugotovili smo, da se vrednost metrike PNR, izračunane nad pričami, statistično značilno zniža, če v izračun filtra ME, s katerim nato ocenimo vlak impulzov, poleg prič vključimo tudi nepravilno razpoznani impulz. To lastnost uporabimo za klasifikacijo nadgrajene metrike PNR, ki nam omogoča ocenjevanje ali posamezen impulz, ki ni priča, pripada množici pravilno ali napačno razpoznanih impulzov. Strategija izbire prič, število prič in število dodanih impulzov, ki s strani dekompozicijske metode CKC niso bili segmentirani kot proženja ME, predstavljajo notranje parametre algoritma zato v doktorski disertaciji temeljito analiziramo njihov vpliv. Uspešnost razvitega algoritma WBS preverimo na vlakih impulzov ME, pridobljenih iz sintetičnih in eksperimentalnih signalov HDsEMG s pomočjo dekompozicijske metode CKC. Sintetičnim signalom dvoglave nadlaktne mišice je bil dodan Gaussov oziroma Laplaceov šum z razmerjem signal-šum 30, 20 in 10 dB. Množica eksperimentalnih signalov je bila sestavljena iz signalov dvoglave nadlaktne mišice in prednje golenske mišice, pri katerih smo imeli poleg signalov HDsEMG tudi znotrajmišične signale EMG, ter iz signalov sočasno aktivnih mečnih mišic. Razvit algoritem WBS ima zgornjo asimptotično mejo časovne zahtevnosti in porabe pomnilnika O(n), kar pomeni, da časovna in prostorska zahtevnost algoritma rasteta linearno s številom testiranih impulzov. Kot tak je algoritem WBS časovno in prostorsko učinkovit in tako primeren za uporabo v realnem času med urejanjem vlaka impulzov posamezne ME. V skoraj vseh primerih signalov HDsEMG je bilo po uporabi algoritma WBS v vlaku impulzov statistično značilno manj nepravilno razpoznanih proženj kot pred njegovo uporabo. Rezultati se statistično značilno niso izboljšali le v primerih eksperimentalnih signalov brez ali z zelo malo šuma, kjer je zelo dobre rezultate vračala že dekompozicijska metoda CKC. Uspešno delovanje algoritma smo posebej preverili in potrdili tudi na vlakih impulzov ME, ki so s strani metode CKC razpoznani s slabšo kakovostjo in imajo PNR < 28 dB.
Keywords: večkanalni površinski elektromiogram, dekompozicija, motorična enota, vlaki impulzov, ocenjevanje pravilnosti razpoznave, posamezni impulz, konvolutivne mešanice impulznih izvorov, pravilnost dekompozicije
Published in DKUM: 22.11.2021; Views: 897; Downloads: 113
.pdf Full text (17,29 MB)

6.
Raziskava možnosti priprave betonskih mešanic iz granodioritnega agregata : diplomsko delo
Jasmina Horjak, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Beton, kot eden izmed temeljnih in najpogosteje uporabljanih gradbenih materialov, je sestavljen iz mešanice agregata, vode in cementa. Po sušenju beton doseže veliko trdnost in trdoto. Trdnost betona je odvisna več dejavnikov, tudi od trdnosti in granulacije agregata. V diplomskem delu so opisane granodioritne frakcije, ki jih v kamnolomu Cezlak proizvaja podjetje Mineral d. o. o., postopek njihovega pridobivanja, naštete in predstavljene pa so tudi lastnosti tega materiala. Nadalje je v nalogi analizirana betonska mešanica iz granodiorita in nato je ta še primerjana z betoni iz klasičnih agregatov, da bi se ugotovile dobre lastnosti in prednosti ter morebitne slabosti frakcij iz granodiorita.
Keywords: beton, granodiorit, betonske mešanice iz granodioritnega agregata, trdnost betona, prednosti in slabosti frakcij iz granodiorita
Published in DKUM: 12.04.2021; Views: 891; Downloads: 52
.pdf Full text (2,32 MB)

7.
Vpliv temperature na volumetrične lastnosti binarnih mešanic alkoholov
Viktorija Flucher, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo prikazuje študijo vpliva alkoholov z eno ali več OH skupinami na strukturo vode in vpliv temperature na volumetrične lastnosti binarnih mešanic alkoholov. Uporabljali smo 2-butanol, butan-1,2-diol, butan-1,2,4-triol in Eritritol. Merili smo viskoznost in gostoto ter iz teh podatkov izračunali navidezni molski raztopine in parcialni molski volumen topljneca pri neskončnem razredčenju v temperaturnem območju med 293,15 K in 333,15 K. Navidezni molski volumen razredčenih raztopin izbranih alkoholov se zmanjšuje z naraščajočo koncentracijo in povečuje z dvigom temperature pri posameznih alkoholih. V skladu z literaturo smo na osnovi matematičnih zvez, ki vključujejo spremembo predznaka za Debye Hückel-ov limitni naklon molskega volumna, spremembo vrednosti za drugi odvod parcialnega molskega volumna topljenca pri neskončnem razredčenju s temperaturo, ki je večji ali manjši od nič, ter vrednost temperaturnega koeficienta viskoznosti B, ki je prav tako ali večji ali manjši od nič okarakterizirali vpliv topljenca na organizacijo molekul topila v razredčenih raztopinah izbranih alkoholov. Vsi trije omenjeni parametri potrjujejo, da imajo vsi štirje alkoholi pri izbranih koncentracijah v temperaturnem območju med 293,15 K in 333,15 K oblikovalni vpliv na strukturo vode.
Keywords: parcialni molski volumen, viskoznost, gostota, navidezni molski volumen, vpliv temperature, binarne mešanice
Published in DKUM: 05.10.2018; Views: 1576; Downloads: 129
.pdf Full text (2,23 MB)

8.
Zatirnje plevelov v nasadu hrušk s setvijo mešanice nekonkurenčnih zeli in trav
Karmen Križan, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: V trajnih nasadih smo pri zatiranju plevelov zelo odvisni od uporabe herbicida glifosat. za boljšo prihodnost pa želimo to spremeniti in poskušamo z alternativno možnostjo zatiranja, kot je setev rastlin in vzdrževanje trajne rastlinske združbe, ki preprečuje razvoj plevelov. Tako smo naredili kratkotrajen poskus, v katerem smo raziskali možnosti preprečevanja rasti plevelov.
Keywords: hruška, herbicid, mešanice, plevel, podrast
Published in DKUM: 25.07.2018; Views: 1144; Downloads: 110
.pdf Full text (2,51 MB)
This document has many files! More...

9.
Inhibicijska učinkovitost mešanic neionske-ionske površinsko aktivne snovi v agresivnem mediju
Klara Jezernik, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V okviru diplomskega dela smo želeli ugotoviti, kako delujejo mešanice površinsko aktivnih snovi v agresivnem kislem mediju. Pri tem so mešanice površinsko aktivnih snovi delovale kot kislinski inhibitorji. Ker nas je zanimalo, kako vplivajo koncentracije inhibitorjev v mešanicah, smo spreminjali njihova razmerja v raztopinah agresivnega medija. Vsaka mešanica inhibitorjev je vsebovala neionsko površinsko aktivno snov (oktil fenol etoksilat) in površinsko aktivno snov ionskega tipa (HTAB ali SDS). Poskuse smo izvedli na vzorcih nerjavnega jekla, katere smo predhodno ustrezno pripravili. Pri eksperimentalnem delu smo uporabili gravimetrično analizo, ki je zajemala tehtanje vzorcev pred in po izpostavitvi neinhibirani ali inhibirani raztopini agresivnega medija. Na nekaterih vzorcih so bile poškodbe, nastale po izpostavitvi neinhibirani ali inhibirani raztopini agresivnega medija dobro vidne, druge manj, zato smo njihovo površino analizirali tudi pod mikroskopom. Za potrditev adsorpcije in tvorbo zaščitnega sloja na površini vzorcev smo uporabili infrardečo spektroskopijo s Fourierjevo transformacijo na oslabljeni totalni odboj (ATR-FTIR). Mešanice neionske-kationske površinsko aktivne snovi so bile učinkovitejše v smislu inhibicije kot mešanice neionske-anionske površinsko aktivne snovi. Inhibicijska učinkovitost mešanic PAS je naraščala z višanjem koncentracije neionskega inhibitorja. Rezultati potrjujejo, da so lahko mešanice površinsko aktivnih snovi bolj učinkovite kot samostojni inhibitorji, vendar je učinkovitost odvisna od narave preiskovanega sistema.
Keywords: mešanice površinsko aktivnih snovi, korozija, inhibicija korozije, korozijska hitrost, sinergistični parameter
Published in DKUM: 14.09.2017; Views: 1903; Downloads: 188
.pdf Full text (2,37 MB)

10.
VPLIV GLOBINE SETVE NA VZNIK, RAST IN RAZVOJ KRMNIH METULJNIC TER NJIHOVIH MEŠANIC S TRAVAMI
Doroteja Podkrajšek, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Na kmetijskem zemljišču (ŽIPO d. o. o., Lenart) v naselju Zamarkova smo od aprila do septembra 2014 izvajali poljski mikroposkus, kjer smo ugotavljali vpliv globine setve na vznik in količino pridelka dveh krmnih metuljnic (lucerne (Medicago sativa L.) in črne detelje (Trifolium pratense L.)) in njunih travno-deteljnih mešanic (TDM). Zanimalo nas je tudi, katere od sejanih rastlinskih vrst so najprimernejše za setev na ekološko pomembnih in/ali obvodnih območjih. Poskus smo zasnovali po metodi naključnih blokov v štirih ponovitvah. Na glavnih parcelah smo obravnavali rastlinsko vrsto (lucerna, črna detelja, TDM z lucerno, TDM s črno deteljo), na podparcelah pa globino setve (0,5 cm in 2 cm). Setev smo opravili 11. 4. 2014. Rezultati raziskave so pokazali, da globina setve ni statistično značilno vplivala na število vzniklih sejanih in vzniklih samoniklih rastlinskih vrst. Obstajajo pa signifikantne razlike med sejanimi rastlinskimi vrstami v povprečnem pridelku zelene mase in suhe snovi. Izsledki raziskave nakazujejo, da sta na omenjenem območju za pridelovanje najprimernejši črna detelja in njena travno-deteljna mešanica.
Keywords: krmne metuljnice, globina setve, vznik, lucerna, črna detelja, travno- deteljne mešanice
Published in DKUM: 11.10.2016; Views: 2475; Downloads: 129
.pdf Full text (508,38 KB)

Search done in 15.9 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica