| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


21 - 30 / 132
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
21.
Z LUTKO SPOZNAVAMO NARAVNO OKOLJE
Monika Dugar, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi z naslovom Z lutko spoznavamo naravno okolje je predstavljeno projektno delo z naslovom "Kdo lahko onesnažuje travnik?". Projekt posega na področje spoznavanja naravnega okolja in lutkarstva. Teoretični del s predstavljenim projektom temelji na okoljski vzgoji, njenem pomenu, ciljih in nalogah, ki se odražajo v kurikulumu za vrtce. V funkciji nadaljnje uporabe (ne reciklaže) je predstavljen odpadni material iz gospodinjstev. Tako so nekatere vrste odpadnega materiala zaradi nekaterih lastnosti primerne za izdelavo lutk ali scene za gledališke predstave. Podrobneje je opisan tudi postopek izdelave lutk iz odpadnega materiala, predstavljene so možnosti igre z lutko, pomen lutke v otrokovem razvoju in ustvarjalnost otrok ob tem. V praktičnem delu diplomske naloge je opisan projekt, ki se je odvijal v vrtcu Lavra v Murski Soboti, z ugotovitvami in odgovori na zastavljena raziskovalna vprašanja.
Keywords: okoljska vzgoja, odpadni material, lutke, projektno delo
Published: 10.09.2010; Views: 2470; Downloads: 479
.pdf Full text (4,53 MB)

22.
METODE NAROČANJA V PODJETJU NAFTA STROJNA D.O.O.
Sanela Šimunković, 2010, final seminar paper

Abstract: Nabavni oddelek kot sodobni koncept nabave v svoje delovanje vključuje elemente trženja, to pomeni, da opravlja raziskave trga, nenehno išče nove dobavitelje, nove vrste materialov, aktivno sodeluje z razvojno-raziskovalno dejavnostjo v podjetju in pri dobavitelju. Le gospodarna in učinkovita nabava lahko veliko pripomore k uspešnosti podjetja. Management zalog je pomembna funkcija v podjetju, ki omogoča nemoteno preskrbo proizvodnje s potrebnimi in primernimi surovinami, zahtevane kakovosti, ob pravem času in obenem skrbi za čim nižje stroške. Načrtovanje potreb po materialu obsega takšno zalogo, da proizvodnja podjetja poteka nemoteno, istočasno pa da so stroški skladiščenja minimalni. Optimalne zaloge bomo dosegli takrat, kadar bodo ob maksimalni zanesljivosti poslovanja stroški minimalni. Kontrola zalog in vodenje zalog sta dva oddelka v procesu managementa zalog, zato morata delovati zelo povezano. Podjetje Nafta Strojna d.o.o. je podjetje z dolgoletno tradicijo in širokim spektrom poslovanja. Predstavili smo podjetje ter njegov trenutni sistem obvladovanja zalog in predloge izboljšav, ki bi jih bilo smiselno uvesti na tem področju. Podjetje nenehno vlaga v lasten razvoj, za ohranjanje in izboljševanje konkurenčne prednosti na trgu. Kot smo opisali v diplomskem seminarju lahko podjetja, na podlagi učinkovitega poslovnega modela, v oskrbovalno verigo uvedejo elektronsko poslovanje, ki zmanjša stroške, dvigne kvaliteto poslovanja in poveča uspešnost in učinkovitost poslovanja celotne oskrbovalne verige. Podjetje posluje za velike investicije ter postavlja zahteve za kakovost vhodnih materialov, sistematično izbiro in ocenjuje dobavitelje od katerih išče zanesljivost dobav. Vodstvo podjetja se zaveda pomena izvajanja učinkovite in racionalne nabavne funkcije in njenega vpliva na uspešnost poslovanja podjetja, zato mu posveča veliko pozornost.
Keywords: nabavni material, zaloge, management nabave, stroški zalog, metoda načrtovanja potreb po materialu (NPM).
Published: 05.01.2011; Views: 1586; Downloads: 185
.pdf Full text (5,38 MB)

23.
ODLOČITVENI MODEL ZA IZBIRO DOBAVITELJA TISKARSKEGA MATERIALA
Jan Jenko, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi obravnavamo postopek vrednotenja izbire najprimernejšega dobavitelja tiskarskega materiala. Dandanes tiskarnam predstavlja konkurenčno prednost pravilno izbrana surovina, ki jo kasneje predelajo v prodajni artikel. Sistematično, transparentno in celovito izbiro nam je omogočila programska oprema DEXi, pri analizi končne ocene pa smo si pomagali s programom za vrednotenje in analizo variant Vredana. Z uporabo ekspertnih sistemov smo prišli do ugotovitve, da njihova funkcija ni zgolj pomoč pri odločanju, temveč tudi spoznavanje in ustvarjanje jasnejše slike problema, kar omogoča njegovo kakovostnejše reševanje. Prikazali smo izboljšanje odločitvenega procesa na nivoju managementa ter na realnem primeru prikazali pomembnost sistemov za podporo odločanju na nivoju vodenja podjetja.
Keywords: tiskarski material, izbira dobaviteljev, večparametrski odločitveni model, DEXi, Vredana
Published: 13.01.2011; Views: 1175; Downloads: 61
.pdf Full text (21,45 MB)

24.
IZBIRA MATERIALA ZA KONTROLO KAKOVOSTI POTENCIALA ZETA TRDNIH POVRŠIN
Manuela Rudaš, 2010, undergraduate thesis

Abstract: IZBIRA MATERIALA ZA KONTROLO KAKOVOSTI POTENCIALA ZETA TRDNIH POVRŠIN Povzetek Zanesljive rezultate meritev lahko zagotovimo le z brezhibnim delovanjem merilnih naprav, katerih zmogljivost pa se s časom in uporabo slabša. Pravilno delovanje merilne naprave lahko preverimo z referenčnim materialom. Tudi elektrokinetični analizator SurPASS, ki je na tržišču relativno kratek čas, je podvržen različnim vplivom in potrebuje material za kontrolo kakovosti potenciala zeta. Instrument SurPASS namreč omogoča merjenje pretočnega toka, s katerim določimo t.i. potencial zeta, ki določa stanje površinskega naboja na mejni površini trdnega telesa in tekočine. Izbire trdnega materiala z ravno površino, ki je primeren za merjenje v merilni celici CLC, smo se lotili z meritvami časovne odvisnosti potenciala zeta na polimerih (PTFE, PES in PET) ter steklu. Najbolj stabilne meritve dajeta vzorca PES in PET, ki sta glede na dobljene rezultate konstante hitrosti nabrekanja tudi najbolj hidrofobna. Zato smo meritve nadaljevali na teh dveh materialih. Statistična analiza rezultatov teh meritev nakazuje na homogenost obeh materialov, čeprav v nekaterih primerih daje prednost materialu PES, spet drugič PET. Takšne nasprotujoče si rezultate meritev lahko pripišemo tudi napakam v meritvah (omočenost nemerjene površine vzorca v CLC) in ne nujno nehomogenosti materiala.
Keywords: Ključne besede: referenčni material, polimerni materiali, elektrokinetične lastnosti, pretočni tok, potencial zeta
Published: 02.12.2010; Views: 1933; Downloads: 114
.pdf Full text (2,23 MB)

25.
Prenova skladiščenja vhodnega materiala v podjetju Plastika Skaza d.o.o. : diplomsko delo
Urška Gros, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Osnovna dejavnost podjetja Plastika Skaza d.o.o. je predelava vseh vrst plastičnih mas. Osrednji problem, ki smo ga v diplomskem delu analizirali, je v neučinkovitem skladiščenju vhodnega materiala. Težave nastajajo že na prostoru za razkladanje, saj je je omejeno le za eno tovorno vozilo. Neuporaba sodobne tehnologije, ki bi prihranila čas prevzemov in zmanjšala človeške napake, tako le podaljšuje čas prevzemov ter zmanjšuje število dnevnih dobav. Dodatne težave prinaša stiska s skladiščnimi prostori; tako se zgodi, da vhodni material občasno skladiščijo kar ob lokalni cesti na prostem. Le-ta je podvržen vremenskim vplivom ter namernim poškodbam, to pa prinaša dodatne stroške vnovične nabave, posledično tudi stroške zastoja v proizvodnji ter težave s kupci. V okviru diplomskega dela smo predstavili naslednje rešitve; uporabo informacijske tehnologije za izboljšanje osrednjega problema, prenovo proizvodnega skladišča ter nakup bočnega viličarja. Tako bi zadostili problemu razpršenosti skladiščenja vhodnega materiala, kot tudi pomanjkanju paletnih mest. Skupno bi s prenovo zmanjšali celoten čas procesa skladiščenja in posledično povečali učinkovitost skladiščnega poslovanja v izbranem podjetju.
Keywords: skladiščno poslovanje, skladiščenje, vhodni material, informacijska podpora, regalni skladiščni prostor
Published: 30.11.2010; Views: 2901; Downloads: 498
.pdf Full text (1,45 MB)

26.
DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI PRI POUKU MATEMATIKE NA RAZREDNI STOPNJI
Alenka Fujs, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Didaktični pripomočki pri pouku matematike na razredni stopnji teoretično in empirično predstavi uporabo in odnos učiteljev do didaktičnih pripomočkov pri pouku matematike. Namen diplomskega dela je bil preveriti vpliv diferenciacije, delovne dobe poučevanja, razreda poučevanja in velikosti šole na uporabo, argumente za pojasnjevanje obstoječe pogostosti uporabe didaktičnih pripomočkov in prepoznavanje različnih matematičnih didaktičnih pripomočkov. Uporabljena je bila deskriptivna in kavzalna-neeksperimentalna metoda empiričnega pedagoškega raziskovanja. Podatki, pridobljeni z anketnim vprašalnikom, so temeljili na namenskem, konkretnem raziskovalnem vzorcu populacije učiteljev razrednega pouka v Sloveniji. Na njihove elektronske naslove je bil poslan spletni anketni vprašalnik, sestavljen iz vprašanj odprtega in zaprtega tipa. Pridobljeni in v obliki tabel in grafov predstavljeni podatki so pokazali, kakšne so razlike v poznavanju didaktičnih pripomočkov po imenu in na sliki, kako pomembno vlogo ima pri uporabi diferenciacija, ter kako velik je vpliv delovne dobe na prepoznavanje didaktičnih pripomočkov. Zanimivi so tudi podatki o argumentih za pojasnjevanje obstoječe pogostosti uporabe, saj predstavljajo dejansko razmišljanje učiteljev razrednega pouka.
Keywords: didaktični pripomočki, matematika, razredni pouk, konkretna ponazorila, didaktični material.
Published: 12.05.2011; Views: 4880; Downloads: 881
.pdf Full text (3,33 MB)

27.
Paradigma oskrbne verige v podjetju BSH hišni aparati Nazarje : diplomsko delo univerzitetnega študija
Urška Javornik, 2011, bachelor thesis/paper

Abstract: BSH Hišni aparati Nazarje je hitro rastoče in razvijajoče se podjetje, katerega osnovna dejavnost je proizvodnja malih gospodinjskih aparatov. Po našem mnenju je podjetje BSH eno tistih podjetij, ki daje velik poudarek na inovacije in nove tehnologije. To dokazuje ţe obstoječe stanje celotne oskrbne verige, ki je lahko za zgled vsem ostalim tako manjšim, kot večjim podjetjem na trgu. Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela. Prvi del temelji na teoretičnem delu, kjer je s pomočjo spoznanj drugih avtorjev, predstavljena tematika oskrbnih verig. Drugi, glavni del diplomske naloge pa obsega praktičen del, in sicer predstavitev obstoječega stanja ter prikaz slabosti, ki se v procesih oskrbne verige pojavljajo. Naš osrednji problem, ki smo ga v diplomskem delu analizirali, je slabša pretočnost materiala v oskrbni verigi med prevzemom materiala v skladišče do njegove uporabe v proizvodnji. Na podlagi izdelane kritične analize smo v nadaljevanju predstavili rešitve, ki bi obstoječo oskrbo verigo izboljšale. S predlaganimi izboljšavami, bi povečali oskrbno kapaciteto tako skladišča, kot proizvodnje. Na eni strani bi material hitreje prevzemali in polnili skladišče, na drugi strani bi skladišče hitreje praznili in material z ustreznimi principi dostavljali v proizvodnjo.
Keywords: skladišče, oskrbna veriga, material, pretočnost materiala
Published: 17.05.2011; Views: 2707; Downloads: 352
.pdf Full text (3,19 MB)

28.
RACIONALIZACIJA EMBALIRANJA V PODJETJU TA - REGULATOR D.O.O.
Natalija Dvoršak, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Embaliranje izdelkov je v industrijskem podjetju pomembna operacija, ker izdelek ne le zavaruje ampak mu nudi tudi oporo in stabilnost ter hkrati dviguje ugled podjetja. Osrednji problem, ki smo ga analizirali v diplomskem delu, je kakovost procesa embaliranja, ki se med drugim osredotoča na naročanje in skladiščenje embalažnih materialov, saj to trenutno poteka neusklajeno. Obenem problem soustvarjata pomanjkanje modernih informacijskih tehnologij v skladišču (ustvarjanje prevelikih zalog) in planiranje delovnih procesov ter kakovost njihove izvedbe. V diplomskem delu smo predstavili obstoječe stanje na področju naročanja in skladiščenja embalažnih materialov, pakiranja in embaliranja. Pridobljene podatke smo kritično analizirali in na podlagi teoretičnih osnov podali rešitve problema: dopolnitev informacijske tehnologije, vloga človeškega faktorja, prenova skladiščenja, prenova planiranja delovnih procesov pakiranja in embaliranja, prenova paletnega sistema v povezavi z reklamacijo kupca, vzpostavitev preverjanja kakovosti pakiranja. V zaključku smo ocenili učinke predlaganih rešitev problema, pogoje za njihovo uvedbo in možnosti nadaljnjega razvoja.
Keywords: naročanje, embalaža, embaliranje, embalažni material, skladiščenje
Published: 16.10.2011; Views: 1823; Downloads: 195
.pdf Full text (2,44 MB)

29.
ZAMENJAVA KLASIČNEGA MAGNETNEGA MATERIALA S KOMPOZITNIM PRI UNIVERZALNEM MOTORJU
Davor Stanko, 2014, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu je s pomočjo programskega orodja OPERA 3D narejen z metodo končnih elementov izračun magnetnega polja v modelu univerzalnega motorja. Uporabljen je tridimenzionalni model motorja, narejena pa je analiza magnetostatičnega polja ob uporabi različnih magnetnih materialov. Pri izračunih so bili uporabljeni kompozitni mehkomagnetni materiali ter različne vrste elektropločevin. Rezultati so podani v grafičnih ter tabelaričnih oblikah. Narejena je tudi primerjava karakterističnih parametrov motorja med uporabljenimi materiali. V nalogi je opisan še postopek izdelave geometrijskega modela motorja, ter modela navitja.
Keywords: Univerzalni motor, magnetni material, kompozitni magnetni materiali, izračun magnetnega polja
Published: 30.10.2015; Views: 581; Downloads: 57
.pdf Full text (4,99 MB)

30.
IZBOLJŠAVA PROCESA NABAVE MATERIALA V PROIZVODNEM PODJETJU
Preto Uršič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Nabava se definira tudi kot pridobivanje dobrin in storitev, ki so potrebni za delovanje, vzdrževanje in izvedbo osnovnih in pomožnih dejavnosti, po najbolj ugodnih pogojih. V širšem pomenu zajema celotno aktivnost, povezano z nakupom sredstev za proizvodnjo in usluge ter aktivnosti, ki so potrebne pred in po nakupu. V zadnjih letih se vloga in pomen nabave povečuje, saj se vodilni v podjetju zavedajo, da je nabava izrednega pomena za uspešnost podjetja. Eden izmed osnovnih ciljev nabave je oskrba uporabnikov v podjetju s zadostno količino materiala, ki mora biti ustrezne količine in na voljo ob planiranih časovnih terminih. Pri tem pa morajo zaposleni v nabavi kupovati konkurenčno in pametno, kar pomeni stalno iskanje boljšega materiala, ki prinaša najboljšo kombinacijo cene, kakovosti in storitve. Za učinkovito in uspešno delovanje je potreben nenehen nadzor in iskanje novih priložnosti. Razmere na trgih se namreč neprestano spreminjajo in je pomembno, da so zaposleni s tem seznanjeni, da se lahko v najkrajšem času spremembam prilagodijo.
Keywords: nabavna funkcija, nabavne cene, dobavitelji, nabavna politika, podjetje, material, naročilo
Published: 11.12.2012; Views: 1354; Downloads: 326
.pdf Full text (608,15 KB)

Search done in 0.28 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica