| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


11 - 20 / 132
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
11.
12.
PRESOJA ORGANIZIRANOSTI NOTRANJIH KONTROL V PODJETJU MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR D.D.
Mateja Rebernik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava teoretični in praktični vidik sistema notranjih kontrol. Praktični vidik notranjih kontrol smo prikazali na primeru podjetja Mariborske livarne Maribor in sicer s poudarkom notranjih kontrol, na osnovnih sredstvih in materialu. Poznamo veliko definicij notranjih kontrol. Notranje kontrole so kompleksen, skrbno premišljen način delovanja. Podjetje jih uvede z namenom, da se zagotovi zaščita sredstev in nemoten način poslovanja. Za podjetje je pomembno, da posveča pozornost petim glavnim komponentam notranjih kontrol. To so: kontrolno okolje, ocenitev tveganja, kontrolne aktivnosti, informacije in komunikacija ter nadzor. V diplomskem delu smo s pomočjo diagrama poteka prikazali, kako delujejo notranje kontrole pri nabavi OS in materiala. S pomočjo vprašalnika, ki smo ga sestavili za vodjo računovodstva in zunanje revizorje, smo poskusili oceniti delovanje notranjih kontrol v MLM. Spoznali smo, da je sistem notranjih kontrol v MLM ustrezno razvit. Strokovni zaposlenci v računovodstvu skrbijo, z nenehnim izobraževanjem in dopolnjevanjem svojega znanja, za učinkovito delovanje notranjih kontrol. Izboljšave so v vsakem podjetju vedno dobrodošle, tako velja tudi za Mariborsko livarno Maribor d.d.
Keywords: Ključne besede: notranje kontrole, knjigovodenje, osnovna sredstva, material, diagram poteka, vprašalnik notranjih kontrol.
Published: 19.11.2009; Views: 2578; Downloads: 498
.pdf Full text (517,02 KB)

13.
ANALIZA VREDNOTENJA ZALOG JEDRSKEGA GORIVA V NUKLEARNI ELEKTRARNI KRŠKO
NINA ABRAM, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Podjetje se mora v svojih računovodskih aktih vnaprej opredeliti za določeno računovodsko metodo glede vrednotenja zalog materiala, trgovskega blaga in embalaže, saj naj bi uporabljana metoda izkazovala bolj ali manj realne stroške porabe materiala. Vrednotenje zalog porabe materiala je v podjetjih zelo pomembno, saj vpliva tako na bilanco stanja kot tudi na izkaz poslovnega izida. Po SRS so najbolj uporabne tri metode in sicer metoda FIFO, metoda drsečih povprečnih cen in metoda tehtanih povprečnih cen. Podjetja se lahko odločijo za tisto metodo, s katero bodo bolj uresničila svoje cilje, kot so višji dobiček ali manjše plačilo davka. Obračunavanje zalog jedrskega goriva je posebnost računovodenja v NEK, ki ga je določila država s sprejetjem Meddržavne pogodbe in Družbene pogodbe. Na podlagi izračunov in analiz, ki smo jih prikazali v drugem delu diplomske naloge, je težko oceniti, katera metoda bi bila dolgoročno najustreznejša za NEK z vidika SRS, Meddržavne pogodbe in z davčnega vidika.
Keywords: Vrednotenje zalog materiala, metoda FIFO, metoda drsečih povprečnih cen, metoda tehtanih povprečnih cen, metoda dejanskih cen, material, Nuklearna elektrarna Krško, Meddržavna pogodba, jedrsko gorivo.
Published: 21.10.2009; Views: 2489; Downloads: 377
.pdf Full text (509,44 KB)

14.
POSEBNOSTI VAROVANJA SREDSTEV IN PREMOŽENJA NA VETERINARSKI POSTAJI
Martina Juvan, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava vidik sistema notranjih kontrol na veterinarski postaji. V literaturah obstaja veliko različnih definicij o notranjih kontrolah. Notranje kontrole so metode in postopki, ki jih je uvedlo vodstvo podjetja z namenom, da se zagotovi zaščita sredstev, ki se uporablja v delovnem procesu. Notranje kontrole obsegajo celotno poslovanje ter predstavljajo glavno in osnovno vrsto oblike notranje samozaščite v podjetju. Poznamo aktivne in pasivne notranje kontrole. V praksi se bolj uporabljajo aktivne notranje kontrole, čeprav so pasivne večkrat učinkovitejše. V diplomskem delu sem opisala proces nabave osnovnega sredstva in materiala ter katere kontrole se pojavijo v podjetju ob poslovnem procesu.
Keywords: notranje kontrole, material, osnovno sredstvo, računovodske kontrole, veterinarska postaja, varovanje sredstev, varovanje premoženja, poslovni proces.
Published: 26.01.2010; Views: 1550; Downloads: 91
.pdf Full text (451,41 KB)

15.
PREVLEKA ZA VAKUUMSKO OBLAČENJE AVTOMOBILSKIH VZGLAVNIKOV
Darja Lešnik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu so proučene deformacije prevlek za vakuumsko oblačenje avtomobilskih sedežnih vzglavnikov. V podjetju prihaja do pogoste menjave prevlek za vakuumsko oblačenje avtomobilskih vzglavnikov, katere so posledica toplotnih deformacij tkanine, zdrsa niti v področju šiva in zračne prepustnosti prevleke v področju šiva. Zaradi navedenih težav, s katerimi se srečujejo v podjetju, je namen diplomskega dela proučiti zahteve tkanin za izdelavo prevlek in določiti ustrezne parametre za zagotavljanje potrebne kakovosti prevleke za vakuumsko oblačenje avtomobilskih vzglavnikov. V ta namen so bile izvedene analize mehanskih lastnosti izbranih tkanin in raziskave uporabe varilne tehnike kot alternativne tehnike spajanja prevleke za vakuumsko oblačenje avtomobilskih vzglavnikov. Na podlagi rezultatov raziskave je ugotovljeno, da med izbranimi tkaninami za izdelavo prevlek za vakuumsko oblačenje avtomobilskih zglavnikov izkazuje obstoječa tkanina večji del pričakovanih parametrov. Raziskava alternativne tehnike spajanja, ki bi preprečila deformacije prevlek v področju šiva je pokazala, da izbrana tehnika kot tehnika spajanja ne zagotavlja v primeru uporabljenih materialov ustrezne kakovosti in elastičnosti šiva.
Keywords: avtomobilski vzglavnik, prevleka za vakuumsko oblačenje, tekstilni material, trdnost spoja, deformacije
Published: 08.12.2009; Views: 1656; Downloads: 103
.pdf Full text (2,41 MB)

16.
OPTIMIRANJE DOBAVNE VERIGE V PODJETJU B/S/H HIŠNI APARATI, D.O.O., NAZARJE
Romana Markelj, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu sem predstavila optimiranje dobavne verige v podjetju EUREL Poljčane. Prvi del diplomskega dela predstavlja teoretična izhodišča, ki se nanašajo na uvajanje t.i. vitke proizvodnje, metode za uvajanje vitke proizvodnje ter principe vitkih podjetij. Opisala in opredelila sem pojem upravljanje dobavne verige, vrste dobavnih verig, globalne dobavne verige, optimiranje dobavne verige, model integracije dobavne verige, ovire pri njihovi integraciji, ključne procese v njej ter opredelila bodoče trende in usmeritve na področju optimiranja dobavnih verig. V empiričnem delu sem predstavila podjetje B/S/H Hišni aparati, osnovne podatke o podjetju, kratek zgodovinski oris podjetja, proizvodni program ter politiko in strategijo podjetja. Praktični del diplomskega dela se nanaša na optimiranje dobavne verige v podjetju EUREL Poljčane. Ta del je pravzaprav raziskovalno delo, saj je bil projekt izveden pilotno in je predstavljal osnovo za izvedbo nadaljnjih projektov optimiranja dobavnih verig vseh dobaviteljev v žarišču. Pri projektu so sodelovali tudi zunanji strokovnjaki, ki so nas usmerjali pri izvajanju različnih analiz: mapa/zemljevid vrednostnega toka, analiza vrednostnega toka, design vrednostnega toka. Izdelane analize so nam služile kot osnova za izdelavo akcijskega načrta, plana implementacije ter za dejansko implementacijo bodočega stanja. Zadnji korak optimiranja dobavne verige zajema kontrolno fazo, ki je namenjena prikazu in ovrednotenju rezultatov. Rezultati oz. koristi, ki izhajajo iz implementiranih izboljšav, se partnersko delijo med ključne udeležence dobavne verige.
Keywords: Upravljanje dobavne verige, vitka proizvodnja, mapa vrednostnega toka, analiza vrednostnega toka, design vrednostnega toka, Toyotin proizvodni sistem, Just in Time, Jidoka (neodvisen, samoupraven, avtonomen), Kaizen (aktivnosti nenehnega izboljševanja), tok proizvodnje, Pull-System (material je "povlečen" na delovno mesto), Outsourcing (zunanje izvajanje dejavnosti), Lead Time (časovna perioda med prejemom naročila odjemalca in dobavo končnega proizvoda odjemalcu), MRP-Material Requirements Planning (p
Published: 25.05.2010; Views: 2981; Downloads: 471
.pdf Full text (1,43 MB)

17.
Študij ojačitve injekcijsko stiskanega kompozita s teksturiranimi PA6.6 multifilamenti
Ksaver Meško, 2010, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi smo proučili vpliv modifikacije izotaktičnega polipropilena (iPP) s teksturiranimi PA6.6 multifilamentnimi vlakni na strukturo, morfologijo, mehanske lastnosti in dimenzijsko obstojnost iPP kompozita. Kompozitne vzorce iz izotaktičnega polipropilena s teksturiranimi PA6.6 multifilamentnimi vlakni (volumski delež multifilamentnih vlaken je znašal 2,5 %) smo pripravili v ekstruderju, ter jih še dodatno homogenizirali preko taline v Brabenderjevem gnetilniku. Tako pripravljene kompozite smo uporabil za izdelavo zahtevnejšega mehanskega sklopa, za kar smo uporabili postopek injekcijskega stiskanja pri dveh različnih režimih stiskanja. Priprava kompozitov in predelava uporabljenih materialov v končni proizvod je potekala tako v laboratorijskih, kakor tudi v realnih, industrijskih pogojih in na industrijski opremi, kar daje delu dodaten pomen. Kompozitni vzorci iz izotaktičnega polipropilena s teksturiranimi PA6.6 multifilamentnimi vlakni imajo heterogeno morfologijo, saj sta komponenti nezdružljivi zaradi razlike v polarnosti in razlike v temperaturi taljenja. Opazne so razlike v strukturi med jedrom in površino injekcijsko stiskanih vzorcev, saj relaksacija ter čas ohlajanja vplivata na oblikovanje nadmolekulske urejenosti. PA6.6 polnilo se v injekcijsko stiskanem izdelku izotropo porazdeli po celotnem volumnu. Prisotnost PA6.6 polnila vpliva na zmanjšanje razlike med strukturo površinskih plasti vzorcev, ki so v stiku z orodjem, in strukturo v jedru, kjer se talina počasneje ohlaja. Tako pripravljenim preizkušancem iz iPP in iPP kompozita s teksturiranimi PA6.6 multifilamentnimi vlakni smo določali strukturo, morfologijo, mehanske lastnosti (natezne lastnosti in udarno žilavost) ter dimenzijsko obstojnost. V okviru določanja strukture in morfologije smo izvajali meritve v jedru in na površini izdelka, pri čemer smo ugotavljali tudi vpliv uporabljenega naknadnega tlaka pri injekcijskem stiskanju. Mehanske lastnosti kompozitnih vzorcev smo določili pri nateznih ter udarnih obremenitvah pri sobni temperaturi. Young-ov modul (E), mejo plastičnosti (y), raztezek na meji plastičnosti (y) pretržno trdnost (σb) in raztezek pri pretrgu (εb) smo določili z nateznim preizkusom, udarno žilavost (ak) pa z lomnim preizkusom po Charpy-jevi metodi. Ugotovili smo, da dodatek polnila k iPP poviša vrednost E ter ak, zniža pa vrednost σb ter εb, vendar pa razlike v mehanskih lastnostih med kompozitnim in nemodificiranim iPP niso visoke, razen znižanja vrednosti εb. Dodana PA6.6. multifilamentna vlakna pozitivno vplivajo tudi na izboljšanje dimenzijske stabilnosti vzorcev, kar pojasnjujemo z znižanjem notranjih napetosti v izdelku, ki so pogojene z orientacijo strukturnih gradnikov.
Keywords: izotaktični polipropilen, poliamidni 6.6 teksturiran multifilament, kompozitni material, injekcijsko stiskanje, dimenzijska stabilnost
Published: 01.06.2010; Views: 2376; Downloads: 203
.pdf Full text (14,66 MB)

18.
VPLIV RAZMERJA KOMONOMEROV NA MORFOLOGIJO POLI(DIVINILBENZEN-KO-ETILHEKSIL AKRILAT-KO-AKRILNE KISLINE)
Simona Jerenec, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Porozni polimerni monoliti so bili pripravljeni s polimerizacijo obeh faz emulzije z visokim deležem notranje faze. V vodni fazi smo uporabili: kalijev peroksodisulfat, akrilno kislino in metilenbisakrilamid. Masni delež akrilne kisline je bil 2 % ali 5 %. V organski fazi so bili prisotni: span 80, 2-etilheksil akrilat, divinilbenzen in v nekaterih primerih še stiren. Monomer divinilbenzen je služil kot zamreževalo v organski fazi, monomer metilenbisakrilamid pa kot zamreževalo v vodni fazi. Monoliti so bili 2 %, 3 %, 5 % ali 10 % zamreženi z metilenbisakrilamidom. Kalijev peroksodisulfat je služil kot iniciator oziroma kot sredstvo, ki pospeši polimerizacijo. Elastičnost materiala smo povečali z 2-etilheksil akrilatom, ki je služil kot komonomer. Ugotovili smo, kako poliakrilna kislina glede na različen pH medij spreminja prostornino znotraj praznin monolita. Spreminjali smo delež 2-etilheksil akrilata in divinilbenzena ter preučevali mehanske lastnosti vzorcev ter njihovo morfologijo. Emulzijo z visokim deležem notranje faze smo prelili v plastičen kalup in jo izpostavili vplivom toplote (približno 60 oC), da smo sprožili polimerizacijo. Dobimo visoko porozen, zamrežen monoliten material. Zaradi razpada materiala pri čiščenju in sušenju smo začeli dodajati še stiren. Dodani stiren je izboljšal mehanske lastnosti polimerov. Z vrstično elektronsko mikroskopijo smo določili morfologijo monolitnega materiala in s tem potrdili njihovo poroznost ter ugotovili, kakšen je povprečen premer praznin monolita. Z infrardečo spektroskopijo smo preverili kemijsko strukturo monolitov. Monolitom smo izmerili povratni tlak s pomočjo visoke ločljivostne tekočinske kromatografije.
Keywords: polimerizacija emulzije, monolit, emulzija z visokim deležem notranje faze, polimerizacija, porozen material, poliHIPE
Published: 06.09.2010; Views: 2498; Downloads: 180
.pdf Full text (10,16 MB)

19.
Reorganizacija skladiščne dejavnosti v podjetju Agis zavore d.d. : diplomsko delo
Natalija Svenšek, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Podjetje AGIS Zavore, d.d. proizvaja zavorne agregate, ojačevalce sklopk za vlečena in vlečna tovorna vozila različnih proizvajalcev. Za izdelavo vseh proizvodov uporabljajo različne vrste skladišč. Med katerimi je tudi naše izbrano skladišče nevarnih snovi in paličnega materiala. Tekom diplomskega dela je predstavljeno obstoječe stanje skladiščnega poslovanja proizvodnega podjetja. Problematika, ki se pojavlja pri skladiščnem poslovanju, predstavljena v kritični analizi diplomskega dela, se odraža v neracionalni porabi časa izvajanja celotnega procesa skladiščenja in nepotrebnim številom manipulacij. V okviru diplomskega dela je predstavljena rešitev v obliki reorganizacije skladiščnega prostora. Predlagana je uvedba skladiščnih regalov, kjer bi talno odlaganje nevarnih snovi skladiščili v paletni regal. Palični material, ki je skladiščen v vertikalno stojalo, smo zamenjali s konzolnim regalom. Prav tako je predstavljena nova tehnološka zasnova skladiščnega poslovanja, kjer bi s pomočjo bočnega 4-potnega viličarja dosegli zmanjšanje ročnih manipulacij, skrajšali bi čas celotne skladiščne dejavnosti, posledično pa bi s tem zmanjšali tudi skladiščne stroške.
Keywords: skladiščni prostori, nevarne snovi, palični material, regalna konstrukcija, skladiščna tehnologija
Published: 03.09.2010; Views: 1646; Downloads: 183
.pdf Full text (2,03 MB)

20.
ZIMSKO VZDRŽEVANJE JAVNIH CEST NA OBMOČJU CESTNEGA PODJETJA MURSKA SOBOTA
Borut Smej, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo predstavlja zimsko vzdrževanje državnih in občinskih cest na območju pomurske regije oz. na območju Cestnega podjetja Murska Sobota. Naloga izvajanja zimske službe je, da se zagotovijo stalna prevoznost cest, varnost, udobnost in ekonomičnost vožnje vseh udeležencev v prometu. Na začetku je prikazano, kaj je potrebno, in kako pristopiti k učinkovitemu izvajanju zimske službe. Sledi izvedba in organiziranost zimske službe, ki jo opravlja cestno podjetje Murska Sobota. Predstavljeno je tudi kakšne so lastnosti in prednosti različnih posipnih materialov in kako le-te vplivajo na okolje. Na koncu pa je navedeno, katera mehanizacija in tehnologija zimske službe je v današnjem času najučinkovitejša, ter predstavljajo zniževanje stroškov in varnost prometa v zimskem času..
Keywords: javna cesta, občinska cesta, državna cesta, kategorizacija cest, prednostni razred, vzdrževanje cest, zimska služba, pluženje, posipanje, posipni material, mehanizacija, cestno informacijski sistem
Published: 03.06.2010; Views: 3145; Downloads: 318
.pdf Full text (5,14 MB)

Search done in 0.32 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica