| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 8 / 8
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Uspešnost managerskih prevzemov družb (MBO) v Sloveniji in tujini
Petra Grah, 2019, doctoral dissertation

Abstract: V ZDA so se prevzemi družb pričeli že konec 19. stoletja, t. i. management buy out oz. prevzemi s strani managementa (v nadaljevanju MBO) pa sredi prejšnjega stoletja in se kasneje razširili tudi v druge države. Število MBO se je z leti povečevalo, njihova vrednost pa je naraščala vse do gospodarsko finančne krize leta 2008. Managerji prevzema večinoma ne financirajo z lastnimi sredstvi, temveč se zadolžujejo, pri čemer po navadi breme vračila posojila nosi ciljna družba. Velikokrat se zato zgodi, da ciljne družbe postanejo insolventne, kar se je dogajalo tudi v Sloveniji. V doktorski disertaciji proučujemo prevzemno zakonodajo v Sloveniji in tujini ter uspešnost oz. neuspešnost MBO v Sloveniji. Odgovoriti smo poskušali na ključno raziskovalno vprašanje, in sicer »Kaj je treba spremeniti v slovenski zakonodaji, da bodo MBO v Sloveniji uspešnejši, manjšinski delničarji in upniki še bolj zaščiteni, ciljne družbe pa se po izvedenem prevzemu ne bodo znašle v insolventnih postopkih in postopkih preventivnega prestrukturiranja?«. Na začetku doktorske disertacijo smo opredelili ključne pojme na področju prevzemov, MBO in prevzemov z zadolžitvijo, nato smo predstavili in opredelili različne prevzemne zakonodaje, analizirali metode in indikatorje, ki napovedujejo stečaj ali finančno prestrukturiranje družbe, na koncu pa izvedli raziskavo na področju MBO v Sloveniji. V Sloveniji je bilo na področju prevzemov in MBO opravljenih malo raziskav. Pozornost so namenjali predvsem motivom za prevzem družbe ter uspešnosti prevzemov glede na vrsto prevzema. V empiričnem delu smo se osredotočili na proučitev posameznih indikatorjev uspešnosti oz. neuspešnosti MBO in določanju uteži posameznim področjem in kazalnikom. Pri tem smo uporabili metodo analitičnega hierarhičnega procesa (v nadaljevanju AHP). Za vzorec smo uporabili triindvajset izbranih MBO v Sloveniji, jih razvrstili med uspešne oz. neuspešne MBO ter med seboj primerjali njihove rezultate. Nato smo s pomočjo izbranih indikatorjev predstavili, kateri indikatorji so se pojavili v primerih uspešnih oz. neuspešnih MBO v Sloveniji. V teoretičnem delu smo se osredotočili na prevzemno zakonodajo, ki se je v Sloveniji že velikokrat spremenila, vendar so izboljšave še vedno možne. Možnost izboljšav smo dokazovali z analizo in primerjavo različnih zakonodaj in predpisov v ZDA, Združenem kraljestvu in na Nizozemskem. Osredotočili smo se predvsem na posebno obravnavanje v primeru MBO, delno ponudbo, zahtevo po razkritju informacij o financiranju ponudbe in o virih financiranja ponudbe, zahtevo o obveznem imenovanju neodvisnih strokovnjakov ter napovedi o dobičku, izkazih finančnih koristi in vrednotenju premoženja, ki jih pripravijo usposobljeni svetovalci. Na osnovi ugotovitev smo predlagali spremembo Zakona o prevzemih (v nadaljevanju ZPre-1), ki je usklajena z obstoječim pravnim redom, splošno veljavnimi načeli in predpisi Republike Slovenije in Evropske unije.
Keywords: prevzem, managerski odkup, prevzem z zadolžitvijo, zakonodaja, insolventnost, analitični hierarhični proces
Published: 18.04.2019; Views: 1298; Downloads: 286
.pdf Full text (5,14 MB)

2.
MANAGEMENTSKI VIDIKI PREVZEMOV PODJETIJ
Mihaela Polanec, 2011, final seminar paper

Abstract: Managerski prevzemi v svetu čedalje dobivajo večjo veljavo. Vse več je odločitev za takšne vrste prevzemov. Slovensko gospodarstvo, ob njem pa tudi javnost, vedno več pozornosti namenja managerskim prevzemom in njihovih učinkih po končanem procesu. Proces prevzema, tako managerskega kot tudi kateregakoli drugega, je kompleksen in dolgotrajen proces, kateri potrebuje veliko zavzetosti, strokovno podkovanega osebja in zaneslivosti, da bi bil izveden tako kot bi moral. Prevzemi se pojavljajo v različnih oblikah, vsak izmed njih je lahko financiran iz drugačnih virov, gre pa pri vseh za dokaj podoben proces. Podjetje prevzame ciljno podjetje s tem da pridobi večinski delež ali pa ga prevzame v celoti, to pomeni da podjetje tarča preneha obstajati, prevzemno podjetje pa prevzame celotno poslovanje s sredstvi in dolgovi ciljnega podjetja. Financiranje prevzemov je lahko različno, managerski prevzemi so prevzemi z zadolžitvijo in se financirajo s pridobljenimi krediti, z zastavo podjetja ali pa z osebno lastnino managerjev. Tudi motivi se razlikujejo od enega do drugega prevzema. Za najpogostejše motive se štejejo ekonomija obsega, konkurenčnost, doseganje sinergij in pa osebni motivi. Vedno bolj se pojavlja tematika v medijih, saj se pojavlja vedno več prevzemov, vedno več ljudi se zanima za odkupe, ljudje pa vedno bolj spoznavajo področje. Veliko je ljudi kateri imajo negativno mnenje o prevzemih, se pa pojavljajo tudi tisti kateri jim stopajo v bran, zaradi dolgoletnih izkušenj in pa zaradi strokovno podkovanega ozadja. V medijih se pogosto pojavljajo samo negativne stvari, nihče pa ne omenja dobre plati vseh izvedenih prevzemov in nihče ne omenja stanja kakršno je bilo v prevzetem podjetju pred prevzemom.
Keywords: prevzem, odkup, managerski prevzem, prevzem z zadolžitvijo, MBO, LBO, vmesni dolg, financiranje prevzemov, izvedba prevzemov
Published: 28.11.2011; Views: 1441; Downloads: 171
.pdf Full text (4,82 MB)

3.
Managerski odkupi po svetu in v Sloveniji
Rok Gričnik, 2010, master's thesis/paper

Abstract: Managerski odkup se pogosto uporablja pri strateškem prestrukturiranju podjetij. Predstavlja prevzem podjetja s strani njegovega managementa z zadolžitvijo na podlagi zastave osebnega premoženja. Je najpogostejša oblika prevzema z zadolžitvijo, pri kateri prevzemnik praviloma ustanovijo družbo, najpogosteje z nizkim (praviloma celo minimalnim) osnovnim kapitalom, katere osrednji namen je izvedba aktivnosti, potrebnih za pridobitev kontrole nad ciljno družbo, s pridobitvijo kontrolnega svežnja njenih delnic. Razvoj MBO-koncepta se je pričel v začetku 60tih let v angloameriškem gospodarskem območju. Na začetku so se managerski odkupi pojavljali pri prevzemih manjših obratov, pravnih služb, svetovalnih podjetij in manjših poslovalnic. V 80-tih letih pa se je začel t.i. MBO ''Boom''. Sprva v ZDA nato se je razširil v Veliko Britanijo in nazanje tudi na kontonentalno Evropo. Glavni vzrok za takšen porast MBO transakcij je sprememba mentalitete financiranja na trgih. V osnovi poznamo tri vrste managerskih odkupov: iz strani notranjega, zunanjega managementa ali iz strani institucionalnega investitorja. Pri tem pa je značilnost vsakega managerskega odkupa, da je sestavljen iz treh faz : faze evalvacije oz. ocenitve, faze investiranja in faze umika. Vsaka od treh faz s svojimi značilnostmi vpliva na uspešnost odkupa. Za managerarski odkup so primerna predvsem nezadolžena podjetja z visokim denarnim tokom, ki delujejo v perspektivni panogi. Managerski odkup namreč obremeni del pozitivnega denarnega toka, saj se z njim po navadi poplačajo dolgovi, najeti za prevzem. Velik vpliv na uspešnost prevzema pa ima seveda tudi sama managerska ekipa. V večini primerih prevzem ni mogoče izpeljati brez dolžniškega kapitala iz strani drugih investitorjev kot so banke, zavarovalnice in različni skladi tveganega kapitala. V svetu in zahodni Evropi so managerski odkupi praksa že vrsto let. Zaradi precejšnjega števila managerski odkupov v zadnjih nekaj letih pa so postali MBO-ji zelo aktualna tema tudi v Sloveniji. Glede na napovedi lahko pričakujemo, da se bo ta trend v prihodnje še povečal. Predstavljajo drugo fazo privatizacijskega procesa v Sloveniji oziroma konsolidacijo lastništvo, medtem ko je bila prva faza privatizacija družbenega premoženja. Za podjetja so večinoma koristni, saj z njimi podjetja dobijo aktivne lastnike. V Sloveniji je javno mnenje glede managerskih odkupov zelo negativno. Ljudje jemljejo managerske odkupe zgolj kot bogatenje posameznikov s pomočjo tujega kapitala. Res pa je, da smo bili v Sloveniji priča tudi netransparentnim in zakonsko vprašljivim managerskim odkupom. Država ne more regulirati kapitalske strukture podjetja in odločitve managementa, mora pa poskrbeti za transparentnost in preprečiti kopičenje kapitala samo na enih mestih.
Keywords: Managerski odkup v Sloveniji, MBO v Angliji, MBO v Nemčiji, MBO v Združenih državah Amerik, prevzem z zadolžitvijo, privatizacija, dolžniški kapital, lastniški kapital
Published: 18.01.2011; Views: 2466; Downloads: 44

4.
FINANCIRANJE MANAGERSKIH ODKUPOV
Jure Denovnik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu sem najprej predstavil managerske odkupe na splošno, motive udeležencev, zgodovino managerskih odkupov ter se nato osredotočil na financiranje managerskih odkupov. Ugotavljal sem, kakšni so učinki in posledice managerskih odkupov na podjetje in njihove udeležence. Nato sem opisal praktični primer managerskega odkupa v Merkurju in na kratko opisal zakonodajo na tem področju. Managerski odkupi ponujajo eno izmed možnosti za konsolidacijo in koncentracijo lastniške sestave. Za managerski odkup so primerna podjetja v zrelih panogah, ki nimajo velikih potreb po naložbah in rasti. Podjetje, ki je v fazi rasti, potrebuje veliko denarja za naložbe, zato se lahko zgodi, da mu zmanjka denarja za poplačilo posojil. Za odkup podjetja se odločajo predvsem tisti managerji, ki so prepričani o svoji sposobnosti, dobro poznajo podjetje ter verjamejo, da bo podjetje dobro poslovalo. Pri managerskem odkupu imajo managerji dvojno vlogo, lastniško in vodstveno. Prav lastna udeležba pri financiranju odkupa in zastavitev lastnega premoženja managerje dodatno motivira pri vodenju podjetja. Ker managerji v tujini pogosto nimajo dovolj lastnih sredstev za odkup podjetja, se za pomoč obrnejo na specializirane sklade tveganega kapitala, namenjene managerskim odkupom podjetij, ki jih trenutno v Sloveniji še ne poznamo. Pri managerskih odkupih prihaja velikokrat do konflikta interesov, saj je motiv managerjev doseči najnižjo možno ceno zase in s tem manjšo korist za lastnike. Zaradi konflikta interesov morajo managerski odkupi potekati transparentno. Managerski odkupi podjetij so predvsem v zadnjem času v Sloveniji zelo aktualni. Dnevno lahko spremljamo v različnih medijih, kako se tudi nekatera najboljša slovenska podjetja oziroma njihovi managerji odločajo za managerski odkup. Kar se pri nas dogaja zadnjih nekaj let, je v tujini že dobro poznana praksa.
Keywords: Managerski odkup podjetja – notranji in zunanji, odkup podjetja z zadolžitvijo, konflikt interesov, prednostni dolg, podrejeni dolg, skladi tveganega kapitala
Published: 03.08.2010; Views: 1991; Downloads: 261
.pdf Full text (522,79 KB)

5.
MANAGEMENTSKI VIDIK PREVZEMA PODJETJA
Melita Marič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi z naslovom Managementski vidik prevzema podjetja sem s pregledom domače in tuje literature raziskovala področje managementikih prevzemov. Za to temo sem se odločila, ker me je zanimal vidik managementa na sam prevzem v podjetju. Tema se mi je zdela aktualna v tem obdobju, kajti mediji velikokrat poročajo o prevzemih podjetja. Namen diplomskega dela je bil predstavitev različnih oblik prevzemov podjetij. V diplomskem delu sem najprej predstavila teoretična izhodišča o prevzemih (strategijo rasti, notranjo in zunanjo rast), zakonsko opredelitev o prevzemih, vrste in oblike prevzemov ter vse do učinkov na delničarje, managerje, zaposlene, upnike in državo. V Sloveniji in svetu poznamo več vrst prevzemov: horizontalni, vertikalni, koncentrični in konglomeratni prevzem. Najbolj pogosto se uporablja horizontalni. Navedla sem motive za prevzem, ki so: finančni motivi, strateški motivi, menedžerske dejavnosti, sinergijski učinki in še drugi. Uspešni prevzemi temeljijo na strateškem pristopu. Prevzemnik mora prispevati k izgradnji konkurenčnih sposobnosti prevzetega podjetja. Pri teoretičnem delu sem opisala še managerske odkupe. Njihovo izvedbo, cilje, motive, financiranje managerskih odkupov in na koncu še vpliv odkupov na podjetje. Kot praktičen primer sem v drugem delu navedla primer prevzema Radenske d.d. s strani Pivovarne Laško d. d.. Na kratko sem predstavila obe podjetji in napisala njuno zgodovino.
Keywords: prevzem, managerski odkup, oblike prevzema, Pivovarna Laško d.d., Radenska d.d., učinki prevzemov.
Published: 10.06.2010; Views: 2442; Downloads: 361
.pdf Full text (447,68 KB)

6.
MANAGERSKI ODKUPI V SLOVENIJI
Rok Gričnik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Managerski odkup se pogosto uporablja pri strateškem prestrukturiranju podjetij. Predstavlja prevzem podjetja s strani njegovega managementa z zadolžitvijo na podlagi zastave osebnega premoženja. Je najpogostejša oblika prevzema z zadolžitvijo, pri kateri prevzemnik praviloma ustanovijo družbo, najpogosteje z nizkim (praviloma celo minimalnim) osnovnim kapitalom, katere osrednji namen je izvedba aktivnosti, potrebnih za pridobitev kontrole nad ciljno družbo, s pridobitvijo kontrolnega svežnja njenih delnic. V osnovi poznamo tri vrste managerskih odkupov: iz strani notranjega, zunanjega managementa ali iz strani institucionalnega investitorja. Pri tem pa je značilnost vsakega managerskega odkupa, da je sestavljen iz treh faz : faze evalvacije oz. ocenitve, faze investiranja in faze umika. Vsaka od treh faz s svojimi značilnostmi vpliva na uspešnost odkupa. Za managerarski odkup so primerna predvsem nezadolžena podjetja z visokim denarnim tokom, ki delujejo v perspektivni panogi. Managerski odkup namreč obremeni del pozitivnega denarnega toka, saj se z njim po navadi poplačajo dolgovi, najeti za prevzem. Velik vpliv na uspešnost prevzema pa ima seveda tudi sama managerska ekipa. V večini primerih prevzem ni mogoče izpeljati brez dolžniškega kapitala iz strani drugih investitorjev kot so banke, zavarovalnice in različni skladi tveganega kapitala. V svetu in zahodni Evropi so managerski odkupi praksa že vrsto let. Zaradi precejšnjega števila managerski odkupov v zadnjih nekaj letih pa so postali MBO-ji zelo aktualna tema tudi v Sloveniji. Glede na napovedi lahko pričakujemo, da se bo ta trend v prihodnje še povečal. Predstavljajo drugo fazo privatizacijskega procesa v Sloveniji oziroma konsolidacijo lastništvo, medtem ko je bila prva faza privatizacija družbenega premoženja. Za podjetja so večinoma koristni, saj z njimi podjetja dobijo aktivne lastnike. V Sloveniji je javno mnenje glede managerskih odkupov zelo negativno. Ljudje jemljejo managerske odkupe zgolj kot bogatenje posameznikov s pomočjo tujega kapitala. Res pa je, da smo bili v Sloveniji priča tudi netransparentnim in zakonsko vprašljivim managerskim odkupom. Država ne more regulirati kapitalske strukture podjetja in odločitve managementa, mora pa poskrbeti za transparentnost in preprečiti kopičenje kapitala samo na enih mestih.
Keywords: Managerski odkup v Sloveniji, prevzem z zadolžitvijo, privatizacija, dolžniški kapital, lastniški kapital
Published: 27.11.2009; Views: 2944; Downloads: 500
.pdf Full text (1,31 MB)

7.
MANAGERSKI PREVZEM PODJETJA MERKUR, D.D.
Gregor Kutnjak, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Prevzemi podjetij so že postali del slovenskega poslovnega vsakdana. Slovenska podjetja v pripravah na tujo konkurenco vse bolj uporabljajo te aktivnosti za obrambo lastnega tržnega položaja in za vstop na tuje trge. V prihodnosti lahko pričakujemo, da bodo združitve in prevzemi še bolj zaznamovali slovensko poslovno okolje. Poleg tega pa je Slovenija zanimiv trg tudi za tuja podjetja, ki s pomočjo prevzemov želijo vstopiti vanj. V prvem delu diplomskega dela sem na kratko predstavil zgodovino prevzemov, kjer sem zajel pet različnih obdobij prevzemov ter jih na kratko opisal. V drugem delu sem nadaljeval s teoretičnim delom o prevzemih, kjer sem opisal vse pojme, ki so medsebojno povezani ali pa se jih večkrat zamenjuje s pojmom prevzemi. V nadaljevanju sem predstavil različne oblike in vrste prevzemov z opredelitvijo motivov in vzrokov za prevzeme in kot najpogostejši motiv prevzemanja se pojavlja predvsem povečevanje tržnega deleža, doseganje ekonomije obsega in vstop na nove trge. Prevzeme delimo v štiri glavne skupine glede na stopnjo povezanosti v produkcijski verigi in dejavnosti podjetij v povezavi, ki se razlikujejo glede na način združevanja. Poznamo horizontalne, vertikalne, konglomeratne in kongerične prevzeme. V svojo nalogo sem vključil tudi pregled prevzemov po Sloveniji in ugotovil, da so bila uspešno prevzeta le tista podjetja, pri katerih je šlo za prijateljske prevzeme, med katerimi so bili glavni cilji povezovanja povečanje tržnega deleža, nižanje stroškov in priložnost za rast. Dodal sem tudi seznam ponudb za odkup podjetij v letu 2007, saj se je prav tega leta trg zelo dobro odrezal. Prevzemi v Sloveniji se razlikujejo od prevzemov drugod po svetu, zato sem se odločil, da pojasnim nekaj specifičnosti slovenskih prevzemov, kjer imajo managerji bistveno večjo vlogo kot pa drugod po svetu. Prevzemi vplivajo na vse interesne skupine podjetij, ki so vpletene v proces prevzema. V proces prevzema so vključeni delničarji, managerji, zaposleni, lastniki in ne nazadnje tudi potrošniki, družba in država. V tem delu sem predstavil, kakšne učinke imajo prevzemi na posamezne interesne skupine. V tretjem delu sem želel opisati managerske odkupe podjetja oziroma kratko MBO. O MBO govorimo takrat, kadar skupina obstoječih managerjev od delničarjev kupi podjetje, v katerem so zaposleni. Pri odločitvah, ali določeno podjetje kupiti ali ne, se managerji odločajo iz različnih vzrokov. Managerski odkupi imajo kar nekaj prednosti, saj managerji najbolje poznajo potrebe podjetja in so tako najprimernejši kupci, zato sem jih tudi vključil v tem delu. Managerski odkupi imajo globalni pomen. V tujini so povsem vsakdanji pojav, v Sloveniji pa so se začeli šele uveljavljat v zadnjih letih. Eden najpogostejših motivov za managerske odkupe pri nas je izvedba privatizacije. V zadnjem delu sem opisal prevzem podjetje Merkur d. d.. Podjetje sem predstavil, opisal njihove strateške cilje in načrte ter predstavil potek managerskega prevzema. Prevzemi so eden od načinov vplivanja, da se podjetje sooči s spremembami ter se jim prilagaja. Četudi slovenskim podjetjem manjkajo izkušnje, pa prevzemi pripomorejo, da se struktura našega gospodarstva spreminja bistveno hitreje, kot bi se sicer brez njih. Iz vsega zapisanega lahko povzamemo, da prevzemi niso neodvisna spremenljivka, ampak so, vsaj v razvitih tržnih gospodarstvih, pogojeni z makroekonomskimi gibanji.
Keywords: pojem prevzema, združitve, pripojitve, spojitve, prijazni in sovražni prevzemi, oblike prevzemov, motivi prevzema, vrste prevzema, managerski odkup, ciljno podjetje.
Published: 15.10.2009; Views: 5063; Downloads: 1083
.pdf Full text (3,62 MB)

8.
MANAGEMENTSKI VIDIKI PREVZEMOV PODJETIJ
Igor Peter, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Izbira teme se mi je zdela zanimiva predvsem zaradi aktualnosti te teme. Slovensko gospodarstvo je šlo skozi tranzicijo v 90 letih, kjer smo bili priča managerskim prevzemom, ki so bili sprejeti z nezaupanjem in nerazumevanjem. Strah, ki je prisoten, je posledica ne transparentnih managerskih odkupih v Sloveniji, saj so ljudje mnenja, da se prevzemnik hoče le obogatit, za podjetje pa mu je malo mar. Vendar pa je problem v nerazumevanju managerskih odkupov, saj je praksa v tujini pokazala, da so managerski prevzemi pogosta oblika prevzemov v vseh razvitih državah. V prvem delu diplomske naloge sem na kratko povzel zgodovino managerskih odkupov in kako so managerski prevzemi povezani s konjunkturami gospodarske rasti. Nato sem opredelil motive za prevzem, kjer sem prišel do zaključka, da so ti zelo odvisni od podjetja oziroma panoge s katero se ukvarja ter od managerja, ki ga vodi. Nato sem opredelil oblike združitev, vrste prevzemov in prav tako kakšne so možnosti obrambe pred sovražnim prevzemom. Potem sem nadaljeval s potekom managerskega prevzema. Za managerski prevzem se je potrebno dobro pripraviti in gre za dolgotrajen (nekaj letni) proces. Managerski prevzem sem opredelil od poslovnega načrta pa vse do žetve, torej od njegovega začetka pa vse do konca projekta. Zelo pomembna tema pri managerskem prevzemu je tudi zakonodaja. Pokazal sem, čigava zakonodaja je bila temelj, za pisanje našega zakona o prevzemih, kako se je ta zakonodaja s časom spreminjala ter kakšne so zadnje novosti dopolnitvenega zakona, ki smo ga sprejeli pred časom. V zaključku diplomskega dela sem raziskal manegerske odkupe v Sloveniji. Predstavil sem, kakšne težave so bile na začetku; od nedorečene zakonodaje, nerazvitosti finančnega trga, do nenaklonjenega javnega mnenja, ki pa še danes ni pretirano naklonjeno managerskim prevzemom. V zaključku sem predstavil najuspešnejše prevzeme v različnih gospodarskih panogah. Ker pa so ti bili izpeljani pred nekaj leti, se bodo dejanski učinki teh prevzemov poznali čez nekaj let.
Keywords: managerski odkup, managerski prevzem, MBO, LBO, prevzem, sovražni prevzem, dolžniški kapital, lastniški kapital, prevzete družbe…
Published: 08.10.2009; Views: 2011; Downloads: 357
.pdf Full text (2,30 MB)

Search done in 0.25 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica