| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 17
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Digitalizacija it podjetja: analiza primera
Primož Kokot, 2020, master's thesis

Abstract: Spreminjanje trga, ki se odraža skozi vedno nove zahteve, vse več digitalne tehnologije, drugačnih navad in zahtev kupcev itd. so podjetja pravzaprav prisilila, da začnejo izkoriščati, ali pa vsaj razmišljati o tem, kako izkoristiti digitalno tehnologijo, da ta prispeva h koristim podjetja. Zmotno je misliti, da je dovolj le vpeljava digitalne tehnologije, potrebna je namreč digitalizacija, ki pa v glavnem zahteva transformacijo celotnega poslovanja podjetja. Morda se nekatera slovenska podjetja še ne zavedajo njenega pomena, vendar bodo morala o tem kmalu razmisliti, če bodo želela ostati konkurenčna na našem trgu. Pri tem o tujem trgu pravzaprav niti ne morejo veliko razglabljati, sploh če digitalizacije še ne vidijo kot vir preživetja na trgu oziroma kot nekaj, kar jih sploh lahko postavi ob bok tujemu podjetju, tuji trgi so namreč veliko bolj neizprosni. V magistrskem delu smo preučevali digitalizacijo podjetji ter prenovo poslovnih procesov in vpliv sprememb digitalne transformacije na poslovne procese v podjetju. V empiričnem delu pa smo se posvetili analizi podjetja FlawlessCode, kjer smo preučili možnost uvedbe digitalizacije ter njen vpliv na procese v podjetju, na poslovanje podjetja ter na rezultate in cilje, ki jih podjetje želi doseči. V nalogi je predstavljena uvedba celovitih poslovnih rešitev v ključnih procesih podjetja. Navedene so rešitve v obliki nadgradenj in prenove, ki obravnavajo tudi uvedbo posameznih sistemov digitalne tehnologije. Ugotovili smo, da bi podjetje z uvedbo navedenih rešitev, torej z digitalno transformacijo lahko med drugim začelo tudi svojo pot na področju mednarodnih projektov, v katerih ne bi zgolj sodelovali kot partner, pač pa bi lahko prevzeli vodilno vlogo.
Keywords: digitalizacija, digitalna transformacija, prenova poslovnih procesov, management poslovnih procesov, IT podjetje
Published: 06.11.2020; Views: 298; Downloads: 135
.pdf Full text (1,03 MB)

2.
UVEDBA POSLOVNEGA PROCESA PLANIRANJA IN OPTIMIZACIJE PROIZVODNJE V TIPSKEM PODJETJU Z NAROČNIŠKO PROIZVODNJO
Boris Pukšič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Poslovni procesi v podjetjih povezujejo posamezne funkcijske silose in omogočajo organizaciji boljše komuniciranje med oddelki. S poslovnimi procesi podjetju ustvarjamo boljše pogoje za preboj pred konkurente. Poslovne procese obvladujemo z informacijsko tehnologijo, ki mora delovati skladno z vizijo in strategijo podjetja. Na trgu se danes pojavljajo številne različice informacijskih sistemov, med katerimi je težko izbrati najustreznejšo, ker običajno v podjetjih ni dovolj strokovno usposobljenega kadra, ki bi znal izbiro pravilno opredeliti. Podjetje ima danes na razpolago malo orodij, s katerimi lahko naredi preboj med najboljše na trgu. Za uspešno prenovo je potrebno uspešno načrtovanje, ki ga izvaja strateški management. Med ključne vloge za uspešno uvedbo ali prenovo poslovnega procesa spadajo dobra vizija podjetja, uspešen management, kakovostno načrtovanje uvedbe ali prenove in ustrezna informacijska tehnologija.
Keywords: poslovni procesi, planiranje, optimizacija, management poslovnih procesov, informatizacija poslovnih procesov
Published: 02.12.2016; Views: 591; Downloads: 109
.pdf Full text (1,69 MB)

3.
Prenova procesov vodenja in obdelave podatkov o prihodih ter nočitvah turistov in turistični taksi v Sloveniji
Tamara Kozlovič, 2016, master's thesis/paper

Abstract: Raziskava obravnava procese vodenja in obdelave podatkov o prihodih in prenočitvah turistov ter turistični taksi v Sloveniji. Ugotavljamo, da na nivoju države ne obstaja enoten način obvladovanja navedenih podatkov, zaradi česar posamezne organizacije k obvladovanju procesa pristopajo različno. Z uporabo metod managementa poslovnih procesov se je analiziralo izvajanje navedenih procesov v posameznih organizacijah in evidentiralo probleme ter posledice, ki jih izvajanje procesov povzroča. Na podlagi analize obstoječega stanja, se je podalo model prenove, ki podaja izhodišča za učinkovitejše in uspešnejše izvajanje proučevanih procesov. Izračunalo se je tudi administrativne stroške, ki jih obstoječe izvajanje procesov povzroča. Slednje se je nato primerjalo z oceno administrativnih stroškov, ki bi nastajali pri izvajanju procesa po implementaciji modela prenove. Ob tem raziskava podaja oceno, koliko znaša višina turistične takse, ki jo zaradi obstoječega stanja slovenske občine izgubljajo. Ugotavljamo, da bi implementacija modela prenove pripomogla k višjemu prihodku občin z naslova turistične takse in zagotovila preglednejše vodenje nastanitvene statistike. Slednje je tako ključnega pomena pri planiranju turističnega razvoja Slovenije.
Keywords: management poslovnih procesov, prihodi in prenočitve turistov, turistična taksa, administrativni stroški, javna uprava
Published: 17.10.2016; Views: 724; Downloads: 165
.pdf Full text (13,73 MB)

4.
PRENOVA PROCESA VPELJAVE INFORMACIJSKE REŠITVE V POSLOVNE PROCESE FARMACEVTSKEGA PODJETJA
Edvard Gril, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Področje prenove poslovnih procesov in njegova učinkovita informacijska podpora sta za farmacevtsko podjetje izjemnega pomena, kajti optimizirani poslovni procesi posledično prispevajo k dvigu konkurenčnosti podjetja. Podjetje tako zazna neučinkovite poslovne procese skozi poslovne rezultate. Značilnosti sodobne farmacevtske industrije so tudi stroga zunanja in notranja regulacija ter stalno izboljševanje poslovnih procesov. Za pridobitev zadostnih podatkov o dejanskem procesnem stanju podjetje skrbno analizira trenutno stanje procesov. Vzroki neučinkovitih procesov se običajno kažejo v ozkih procesnih grlih.V našem primeru se je – s spremembo zahtev zunanjega regulatorja in posledično zakonskih zahtev – kot vzrok izkazala nezadostna informacijska podpora prenovlje-nemu procesu v proizvodnji. Z vpeljavo nove informacijske rešitve želi podjetje učinkoviteje podpreti prenovljene procese in zadovoljiti zahteve zunanjega regulatorja. Kako se je farmacevtsko podjetje lotilo vpeljave nove informacijske rešitve iz procesnega vidika, smo prikazali na primeru v empiričnem delu naloge.
Keywords: • prenova poslovnih procesov, • management (menedžment) kakovosti, • vpeljevanje nove informacijske rešitve.
Published: 06.10.2016; Views: 542; Downloads: 65
.pdf Full text (1,06 MB)

5.
6.
VLOGA MANAGEMENTA SPREMEMB V RAZVOJU PROCESNE ZRELOSTI ORGANIZACJE
Tanja Cebek, 2014, master's thesis

Abstract: Podjetja so vsakodnevno izpostavljena spremembam v okolju, ki jih je vedno težje predvideti in nadzorovati. Podjetja so tako postavljena pred zahtevo po sprotnem, nenehnem in učinkovitem prilagajanju spremembam. Konkurenčnost ni več odvisna le od stroškovne učinkovitosti in kakovosti proizvodov, temveč vedno bolj od prilagodljivosti proizvodnje in odzivnosti podjetij. Odgovor na zahtevo po prilagodljivosti, odzivnosti, prožnosti, inovativnosti ter učinkovitosti in uspešnosti je procesna organiziranost podjetij, ki s poudarkom na optimizaciji in prilagajanju procesov omogoča poslovanje, usmerjeno h kupcu. Z željo po preživetju in razvoju se podjetja srečujejo z zahtevo po prenovi poslovanja z namenom doseganja čim večje učinkovitosti poslovnih procesov. Procesna organiziranost podjetja omogoča doseganje velike stopnje odzivnosti na spremembe, vendar pa je učinkovita le takrat, ko ima tak sistem delovanja podporo vseh zaposlenih. Za uspešno uvajanje sprememb skrbi management sprememb, ki je odgovoren za planiranje, vodenje in kontroling sprememb ter za vključitev in motivacijo vseh zaposlenih. Kadar so zaposleni pripravljeni žrtvovati čas in potrebno energijo za dosego novih ciljev, je sprememba uspešno uvedena. Procesno delovanje zahteva plosko procesno organiziranost, zaupanje med sodelujočimi v podjetju, podjetnost, inovativnost, prenos odločanja in odgovornosti, nenehno učenje in prenos znanj med zaposlenimi. Skladnost med navedenimi vidiki vpliva na stopnjo procesne zrelosti podjetja, pri čemer večja skladnost pomeni višjo stopnjo procesne zrelosti, večjo prilagodljivost spremembam ter večjo učinkovitost in uspešnost poslovni procesov ter podjetja. Procesna organiziranost podjetja ni zgodba, ki se z reorganizacijo zaključi. Managerji morajo nenehno motivirati in spodbujati zaposlene, da se lahko ohranja procesno delovanje podjetja. Če sodelujoči v timu izgubijo zagon in vodenje ter odločanje ponovno prevzame management, je procesno delovanje podjetja ogroženo. Po drugi strani pa procesno delovanje zaposlenih prinaša razvoj in stopnjevanje procesne zrelosti podjetja na višjo raven. Model raziskave procesne zrelosti, ki ga bomo uporabili v nalogi, podjetjem pomaga oceniti stopnjo procesne zrelosti, v kateri se nahaja. Ugotovitve na podlagi modela lahko management podjetja izkoristi ter poišče rešitve in ukrepe za lastni razvoj in napredek.
Keywords: organizacija, procesna organiziranost, poslovni proces, prenova poslovnih procesov, zrelost procesne organizacije, stopnja zrelosti procesne organizacije, management sprememb, organizacijske spremembe, model organizacijske zrelosti, vidiki organizacijske zrelosti podjetja.
Published: 28.01.2015; Views: 1194; Downloads: 261
.pdf Full text (1,45 MB)

7.
PRENOVA PROCESA SPREMLJANJA PROIZVEDENIH KOLIČIN V STEKLARNI HRASTNIK D.D.
Matej Repovž, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V tej diplomski nalogi smo se lotili prenove procesa spremljanja proizvedenih količin v podjetju Steklarna Hrastnik d.d.. Podatki o proizvedenih količinah se ročno vpisujejo v različne formularje, podatke iz teh obrazcev nato spet ročno prepisujejo in vnašajo v različne informacijske sisteme (ERP (MIT), Meritve in kontrola (MIK)). Pri takem načinu dela je poleg počasnosti in velikih možnosti za napake med prepisovanjem podatkov še dodatna težava v tem, da so podatki v IS na voljo šele par ur po končani izmeni. To pa je povsem prepozno za kakršno koli korektivno ukrepanje v primeru težav. Vsi našteti razlogi so nas privedli do odločitve, da je potrebno ta proces izboljšati. Za cilj smo si zadali poenostaviti proces zajema podatkov o proizvedenih količinah in skrajšati čas do razpoložljivosti teh podatkov v IS. Pri tem smo morali paziti, da nismo zmanjšali natančnosti podatkov oziroma se je le ta celo povečala. Model obstoječega procesa smo izdelali z EPC diagramom narejenim s programom MS Visio, ga analizirali ter ugotovili, kje je največ izgub in nepotrebnega dela. Z upoštevanjem teh ugotovitev ter možnosti, ki jih ponuja obstoječa informacijska tehnologija v podjetju, smo nato pripravili EPC diagram modela procesa predlagane rešitve, ki je mnogo boljša in ponuja občutne tako časovne kot tudi finančne prihranke. Sedaj lahko do vseh potrebnih podatkov pridemo v krajšem času in z manj vloženega truda, poleg tega pa so se zmanjšale možnosti za napake.
Keywords: poslovni procesi, management poslovnih procesov, prenova poslovnih procesov
Published: 20.01.2014; Views: 1297; Downloads: 110
.pdf Full text (3,07 MB)

8.
KAKO IZBOLJŠATI PROCES DELOVANJA STORITVENEGA PODJETJA ?
Rok Švarc, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Odgovor na vprašanje, kako izboljšati proces delovanja storitvenega podjetja, smo razdelali v naslednjih korakih. V začetku diplomskega seminarja smo v literaturi poiskali opredelitve poslovnih procesov različnih avtorjev (npr. Harrington-ovo, Davenport-ovo, Burltonovo, Mejabi in Black-ovo) Nato smo opredelili vrste procesov ter razložili ključne in podporne procese. Naslednje poglavje govori o prenovi poslovnih procesov, in sicer kaj je prenova in zakaj sploh prenavljati procese? Ker je projektni management vključen v prenovo procesov izbranega podjetja, sledi poglavje implementacije projektnega managementa v podjetje. Najprej smo opredelili pojem projektni management, kaj so projektne organizacije, katere vrste projektnih organizacij poznamo, opredelitev projektne pisarne ter vključevanje projektnega managementa v celovito organizacijo. Za povezavo poslovnih procesov in vpeljavo projektnega managementa v organizacijo, smo še opisali projektiranje organizacije ter faze po katerih poteka. Na koncu je predstavljen glavni del diplomskega seminarja, ki je prenova poslovnih procesov v izbrani organizaciji. Najprej smo analizirali sedanje stanje podjetja, njegove procese, organizacijsko shemo, identificirali procese po ISO 9001:2008 ter predstavili rešitev. Z uvedbo projektnega managementa v podjetje, smo iz dveh organizacijskih enot v podjetju, planiranje in organiziranje dogodkov, naredili eno, ki smo jo poimenovali projektni management. Uspešnost izvedbe prenove smo preverili s KPI-ji, ki so pokazali, da je s prenovo možno zvišati povprečno učinkovitost podjetja za 13%.
Keywords: Poslovni procesi, vrste poslovnih procesov, prenova poslovnih procesov, projektni management, projektna organizacija, vrste projektnih organizacij, projektna pisarna, projektiranje organizacije.
Published: 20.11.2013; Views: 1930; Downloads: 147
URL Link to full text

9.
UPRAVLJANJE SPREMEMB V INFORMATIKI
Nina Jambrec, 2013, master's thesis

Abstract: Spremembe so stalnica današnjega časa, zato je pomembno, da podjetja to prepoznajo in implementirajo formalni in sistematični pristop k upravljanju sprememb. Posledica sprememb je pogosto prenova poslovnih procesov, saj je potrebno prilagoditi poslovanje, katerega lahko z diagramom in slikovnim prikazom delotoka nazorno prikažemo. Informatika in spremembe v njenem okolju se vsakodnevno odvijajo, zato je proces upravljanja sprememb v informatiki nujen. Podjetje Primer je to potrebo po sistematičnem pristopu k upravljanju sprememb v informatiki prepoznalo, zato smo izdelali predlog modela. Z modelom smo »preslikali« načrt poteka procesa upravljanja sprememb v informatiki in s pomočjo delotoka opredelili aktivnosti, udeležence in dokumente. Formalni postopek zajema naslednje korake: definiranje odgovornosti, identifikacija potrebe po spremembi, priprava predloga za spremembe v INFO, odobritev predloga za spremembe v INFO, začetek projekta, izvedba projekta in zaključek projekta spremembe v INFO. Na osnovi analize vprašanj smo preverili skladnost modela z zastavljenimi cilji in podali oceno o učinkovitosti.
Keywords: upravljanje informatike, prenova poslovnih procesov, informacijska tehnologija, upravljanje sprememb, management delotoka.
Published: 21.10.2013; Views: 1766; Downloads: 389
.pdf Full text (1,41 MB)

10.
PRENOVA PRODAJNEGA PROCESA V PODJETJU LITOSTROJ RAVNE D.O.O.
Darja Bukovšek, 2013, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi je predstavljeno podjetje Litostroj Ravne d.o.o., njegov zgodovinski razvoj, obstoječ proces prodaje in tudi njegova prenova. Poglobili smo se v posamezne aktivnosti prodajnega procesa, na osnovi katerih lahko izboljšamo poslovanje. Kako prenoviti prodajni proces, da bo zagotovljena čim večja učinkovitost poslovanja, je problem, s katerim smo se ukvarjali. Zanimalo nas je torej, če se lahko in kako se lahko čas, potreben za izvedbo prodajnega procesa, skrajša s prenovo prodajnega procesa. Vsekakor smo se osredotočili tudi na stroške in zanimalo nas je, kako se lahko tudi stroški, potrebni za izvedbo prodajnega procesa, zmanjšajo z njegovo prenovo. Prvi korak pred prenovo poslovnega procesa je analiza obstoječega stanja prodajnega procesa v organizaciji. Definirati je treba pomanjkljivosti in podati predloge rešitve. Pot do uspeha po našem mnenju predstavlja: pravočasen in zanesljiv pretok informacij, brezpapirno poslovanje, prevzemanje odgovornosti, sodelovanje med zaposlenimi, dodatno izobraževanje in podkrepljenost z znanjem, ki je potrebno, da poteka poslovni proces nemoteno, in uporaba strategije managementa odnosov z odjemalci (CRM). Za zajem podatkov smo uporabili tudi anketni vprašalnik, ki nam je služil kot pomoč pri prenovi prodajnega procesa. Na podlagi analize problema in predlogov rešitve le-tega smo ugotovili, da se lahko s prenovo prodajnega procesa skrajša čas njegove izvedbe in stroški poslovanja se zmanjšajo. Višja stopnja sodelovanja med zaposlenimi po prenovi pa povečuje stopnjo učinkovitosti poslovanja. Sklepamo lahko, da je prenova prodajnega procesa v obravnavanem podjetju potrebna in hkrati tudi nujna.
Keywords: Prenova poslovnih procesov, Prodajni proces, Stroški potrebni za izvedbo prodajnega procesa, Informacijska tehnologija, CRM – management odnosov z odjemalci
Published: 02.07.2013; Views: 1649; Downloads: 314
.pdf Full text (3,84 MB)

Search done in 0.27 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica