| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


61 - 70 / 84
First pagePrevious page123456789Next pageLast page
61.
LUTKA IN OTROKOV VSAKDAN
Anja Žerjav, 2011, undergraduate thesis

Abstract: S pomočjo strokovne literature ter zapiskov s predavanj pri predmetu Lutkovno-gledališka vzgoja z metodiko je v diplomski nalogi predstavljena lutka kot sredstvo, za doseganje vzgojno izobraževalnih ciljev v predšolskem obdobju. Zanimala nas bo tudi lutka v povezavi z igro ter vpetost v ostala vzgojno izobraževalna področja, kot so glasba, umetnost, jezik, gibanje, matematika, narava, družba … Za otrokov razvoj je lutka ena izmed pomembnih komponent, kajti z njeno pomočjo si otrok razvija ustvarjalnost, gibanje, govor, spoznava naravo, zaznava svet, ga lažje razume, mu pomaga pri socializaciji. Poznamo različne vrste lutk, ki jih otroci lahko tudi sami ustvarijo ter jih oživijo v komunikaciji s samim seboj, vrstniki ali z drugo lutko. Kot popotnica pa lutko večkrat spremlja tudi igra, ki je spontana in ustvarjalna dejavnost, ki se pojavi v različnih obdobjih človekovega življenja. V predšolskem obdobju je igra osnovna dejavnost otrok. Za otrokov razvoj ob igri z lutko so pomembna področja otrokovega čustvenega, socialnega in spoznavnega razvoja: razvoj domišljije, ustvarjalnosti, razvoj samopodobe in samozavesti, razvoj socialnih veščin, razvoj empatije, izražanje čustev ter razvoj verbalne in neverbalne komunikacije. Zanimalo nas bo, kako strokovna literatura opredeljuje igro kot osnovno dejavnost predšolskega otroka ter vrste in značilnosti posameznih iger, ki se pojavljajo v predšolskem obdobju. Otrokom moramo ponuditi prijetno izkušnjo, srečanje z lutko, ki kot motivacijsko sredstvo pripomore k izvajanju vzgojnega dela.
Keywords: lutka, predšolska vzgoja, igra, otrok, okolje (prostor), materiali, komunikacija (verbalna in neverbalna), pozitivna samopodoba, samozavest
Published: 26.10.2011; Views: 2313; Downloads: 349
.pdf Full text (1,44 MB)

62.
SPOZNAVANJE VSEBIN IZ NARAVNEGA OKOLJA S POMOČJO LUTKOVNIH ZAPOSLITEV
Barbara Marinič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu je na podlagi strokovne literature opisana lutka in njene značilnosti, komunikacija z lutko in metode dela. V nadaljevanju je predstavljeno naravoslovje v vrtcu ter povezava otroka z naravo. Namen praktičnega dela je bil spoznavanje vsebin iz naravnega okolja s pomočjo lutke – ljubljenčka. Prav tako je bilo predvideno bolj natančno spoznavanje letnih časov in njihovih značilnosti. Želeli smo ugotoviti, ali otroci poznajo značilnosti posameznega letnega časa in ali lutka pripomore k večji motivaciji otrok ter ali lahko igre z lutko predstavljajo uspešno alternativno možnost poučevanja v vrtcu. Predstavljene so priprave za izvajanje lutkovnih dejavnosti z zastavljenimi cilji, natančnim potekom in evalvacijo. Dodani slikovni material je nastal med izvajanjem dejavnosti v vrtcu Križevci v skupini otrok 4–5 let. Projekt je zajemal 5 priprav, v katere sta bili vključeni predvsem lutkovna umetnost ter narava. Otroci so pri vseh dejavnostih zavzeto sodelovali, se vključevali v pogovor. Upoštevali smo njihove želje in interese, jih vzpodbujali in usmerjali. S projektom smo dosegli svoj namen; s pomočjo lutke ljubljenčka smo predstavili značilnosti letnih časov. Ugotovili smo, da lutka pripomore k večji motivaciji otrok in da bi bila lahko uspešno alternativno sredstvo za poučevanje v vrtcu.
Keywords: predšolska vzgoja, lutka – ljubljenček, motivacija otrok z lutko, naravoslovje, letni časi, projekt
Published: 15.09.2011; Views: 2320; Downloads: 409
.pdf Full text (5,72 MB)

63.
LUTKA KOT SREDSTVO MOTIVACIJE PRI PRIPOVEDOVANJU PRAVLJIC
Mirjam Škafar, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Teoretični del diplomske naloge obsega kratek opis zgodovine lutkarstva na Slovenskem. Opisani so tudi različni tipi lutk (ročna lutka, prstna lutka, marioneta ali lutka na nitki, ploska lutka, lutka na palici, senčna lutka in lutka kot igrača ali predmet). Zajeli smo tudi pravljice, pomen lutke, njeno vlogo in vpliv, ki ga ima na otroka. Predstavljeno je pripovedovanje z lutkami in dialoška dramska igra z lutkami. V drugem, empiričnem delu diplomske naloge smo ugotavljali prisotnost lutk v vrtcu in ali se v vrtcu poslužujejo metode pripovedovanja pravljic z lutko. Izvedena je bila anketa med vzgojitelji v vrtcih v Beltinci, Murska Soboti in Srednji Bistrici. Ugotovljeni rezultati so prikazani z razvrstilnimi stolpičastimi grafikoni. V tretjem, praktičnem delu, smo z otroki izdelali lutke na palici po pravljici "Trije prašički", se o njih pogovorili in jih na koncu uporabili pri pripovedovanju pravljice.
Keywords: Lutka, otrok, motivacija, pripovedovanje z lutkami, izdelava lutk na palici, pravljica "Trije prašički".
Published: 18.07.2011; Views: 4216; Downloads: 786
.pdf Full text (1,51 MB)

64.
LUTKA KOT MOTIVACIJSKO SREDSTVO PRI BIBARIJAH
Sonja Oljačić, 2011, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Diplomska naloga Lutka kot motivacijsko sredstvo pri bibarijah obravnava lutko v povezavi z bibarijami kot vodene dejavnosti v vrtcu pri 2- do 3-letnih otrocih. V teoretičnem delu diplomske naloge so na podlagi strokovne literature opredeljene vsebine Lutka in Vrste lutk, Vloga lutke in Igra z lutko, sledita poglavji Otrokov razvoj ob igri z lutko in Vloga vzgojitelja v lutkovnem procesu. Predstavljeni so Cilji vzgoje in izobraževanja z lutko, Metode dela ter Lutkovne tehnike za različna starostna obdobja v vrtcu, v zadnjem poglavju so opisane govorne igre in bibarije. Bibarije so gibalne igre v obliki komunikacije med odraslim in otrokom. Temeljijo na ritmično-glasovnih in besednih igrah, ki so lahko dopolnjene z melodijo. Povezujejo se z igro dotikanja in gibi odraslega in otroka. Glavne sestavine bibarij so rime, dikcija, ritem, dinamika, izraz in gibi udeležencev. Bibe so kazalec in sredinec, ki se sprehajata po otrokovem telesu in na koncu izzoveta smeh pri otroku. Teoretičnemu delu sledi poglavje Namen s cilji in podpoglavje Predvidena metodologija dela diplomske naloge. V praktičnem delu diplomske naloge so predstavljene priprave za lutkovne dejavnosti, v kateri so podrobno predstavljene izvedbe lutkovne dejavnosti v povezavi z bibarijami v vrtcu. Dodan je slikovni material, ki prikazuje dejavnosti z lutko.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: lutka, bibarije, igra z lutko, otrok, vrtec, govorne igre
Published: 07.07.2011; Views: 3293; Downloads: 697
.pdf Full text (4,74 MB)

65.
RAZVIJANJE KOMUNIKACIJE SKOZI LUTKO
Vanja Kampl, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga z naslovom Razvijanje komunikacije skozi lutko prinaša pogled na magično moč lutke na otrokov govorni razvoj v predšolskem obdobju. Teoretični del obravnava predvsem otrokov razvoj pri igri z lutko na splošno, pomen lutke za verbalno in neverbalno komunikacijo ter lutko kot motivacijsko sredstvo pri usmerjeni aktivnosti; predstavljeni so razvoj in način razvijanja komunikacije ter povezanost lutkovne igre z drugimi področji, prav tako so dodane priprave na lutkovno ustvarjalno dejavnost, zastavljeni cilji ter metodični postopki dela in evalvacije, vsaki pripravi pa je dodana tudi slikovna predstavitev lutkovne ustvarjalnosti. Projektno delo smo izvajali v vrtcu Žalec, vanj so bili vključeni otroci, stari 3-5 let in skupina otrok, starih 2-3 leta, ki so si predstavo ogledali. Namen projektne naloge je bil otrokom ponuditi možnost igre z lutko in lutkovno ustvarjanje, pridobivanje izkušenj in izboljšanje medsebojne komunikacije. Otroke - ti so aktivno in z navdušenjem sodelovali v vseh vodenih dejavnostih - smo spodbujali in usmerjali, jim (če je bilo treba) pomagali, jih seznanili z novimi pojmi ter jim dali možnost proste igre z lutko, ki so jo sami izdelali, in nastopa pred vrstniki. S projektom smo zastavljene cilje dosegli prek lutkovnih ustvarjalnih dejavnosti, pri čemer se je s pomočjo lutke izboljšala verbalna in neverbalna komunikacija otrok.
Keywords: predšolska vzgoja, otrok, lutkovna dramatizacija, razvijanje komunikacije, načini komunikacije, lutka, projekt, medpodročne povezave.
Published: 27.06.2011; Views: 3165; Downloads: 439
.pdf Full text (2,52 MB)

66.
VPLIV LUTKE NA RAZVOJ GOVORA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
Milena Gobec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu diplomske naloge smo predstavili razvoj govora, dejavnike razvoja govora, otrokov razvoj ob igri z lutko, lutko nasploh, komunikacijo v igri z lutko, pomen lutke za verbalno izraţanje otrok in lutko kot motivacijsko sredstvo pri usmerjeni aktivnosti – jeziku. V empiričnem delu smo s pomočjo anketnih vprašalnikov predstavili pridobljene podatke. Z anketnimi vprašalniki smo ţeleli ugotoviti, ali ima večina igralnic stalne lutkovne kotičke in ali je otroke potrebno spodbujati k uporabi lutk. Zanimalo nas je, če vzgojiteljice sodelujejo pri otrokovi igri z lutko in če s pomočjo njih pripovedujejo umetnostna besedila ter kako pogosto vzgojiteljice posegajo po lutkah za pomoč pri komunikaciji. Ugotavljali smo, ali lahko otrok spregovori s pomočjo lutke, izboljša svoj govor in obogati besedni zaklad. Zanimal nas je obstoj razlik glede na uporabo lutk v prvem in drugem starostnem obdobju ter v kombiniranem oddelku. Ugotovili smo, da ima 50 % igralnic stalne lutkovne kotičke. Dejstvo, da vzgojiteljice ne posegajo pogosto k lutkam za pomoč pri komunikaciji, nas ni presenetilo, vendar smo upali, da bo več vzgojiteljic odgovorilo z odgovorom pogosto. Presenetilo nas je, da vse vzgojiteljice niso tega mnenja, da si lahko otrok s pomočjo lutke izboljša svoj govor in obogati besedni zaklad.
Keywords: predšolska vzgoja, otrok, lutka, razvoj govora, govor, komunikacija, motivacijsko sredstvo
Published: 08.04.2011; Views: 4235; Downloads: 589
.pdf Full text (1,50 MB)

67.
Lutke in lutkarstvo na Slovenskem
Mateja Matjašič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Lutke so že v zgodovini gledališke dejavnosti imele in še vedno imajo pomembno vlogo. Diplomsko delo z naslovom Lutke in lutkarstvo na Slovenskem predstavlja kratek, strnjen pregled razvoja lutk in lutkovne dejavnosti na Slovenskem, pri čemer se je za razumevanje stanja na domačih tleh potrebno ozreti tudi nazaj, v zgodovino in na ozemlje izven slovenskih meja. Diplomsko delo na podlagi deskriptivne metode uvodoma opisuje in razlaga pojme, pomembne za interpretacijo posameznih elementov, ki kot celota tvorijo lutkovno predstavo (lutka, lutkarstvo, lutkovni prostor, govor na lutkovnem odru, mizanscena, besedila v lutkovnem gledališču), v nadaljevanju pa prikazuje položaj lutkarstva kot posebne gledališke zvrsti skozi različna kulturnozgodovinska obdobja. V nadaljnjih poglavjih diplomsko delo klasificira in primerja razvoj slovenske in evropske lutkovne dejavnosti nekoč in danes. Glede na bogato tradicijo, ki jo lutkarstvo ima in na skromnost literature, ki o njem priča, predstavlja diplomsko delo le kamenček v mozaiku, ki bi ga vsekakor bilo smiselno in potrebno dopolniti, da bi še naprej navduševal sedanje, pa tudi prihodnje generacije.
Keywords: lutka, lutkarstvo, lutkovno gledališče, Slovenija, Evropa
Published: 29.03.2011; Views: 4978; Downloads: 853
.pdf Full text (3,12 MB)

68.
UPORABA LUTKE PRI VODENIH DEJAVNOSTIH V VRTCIH MURSKA SOBOTA
Maja Mencigar, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu diplomske naloge sva prikazali otrokovo seznanjanje z lutko in njeno uporabo, igro z lutko in otrokov razvoj ob njej. V nadaljevanju sva se osredotočili na uporabo lutke pri določeni vodeni dejavnosti v vrtcu. V empiričnem delu so predstavljeni odgovori, ki sva jih dobili s pomočjo anonimne ankete, ki so jo reševale vzgojiteljice murskosoboških vrtcev iz enajstih enot. Z anketnim vprašalnikom sva želeli ugotoviti njihovo mnenje in znanje o uporabi lutke pri vodeni dejavnosti, če uporabljajo različne vrste lutk, katere in v kakšne namene. Pri omenjenih vidikih so naju zanimale razlike glede na starost vzgojiteljice in glede na to, v katerem oddelku delajo. Ugotovili sva, da ne glede na to, koliko so stare ali v katerem oddelku delajo, uporabljajo v večini lutko v motivacijske namene pri vodeni dejavnosti. Obstajajo tudi razlike med uporabo lutk glede na dejavnost, in sicer se največ uporablja pri jeziku, najmanj pa pri matematiki. Vzgojiteljice se zavedajo, da uporaba lutk zelo pozitivno vpliva na otrokov razvoj in bi v večini svoje znanje tudi izpopolnile, če bi imele to možnost.
Keywords: otrok, predšolska vzgoja, lutka, pomen lutke, uporaba lutke, vodena dejavnost
Published: 02.03.2011; Views: 2177; Downloads: 292
.pdf Full text (1,12 MB)

69.
OTROKOV VSAKDAN Z LUTKO V VRTCU
Katja Guzej, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Otrokov vsakdan z lutko v vrtcu obravnava vlogo in pomen lutke za otroka, igre z lutko, prisotnost lutke v skupini, lutko »soustvarjalko« v vzgoji predšolskega otroka, pri socializaciji, govoru in oblikovanju osebnosti otroka. V teoretičnem delu smo predstavili tudi zgodovino slovenskega lutkarstva, vrste lutk, ki so nam znane, in sceno, ki je prisotna v lutkovnem gledališču. Empirični del zajema raziskavo, s katero smo želeli raziskati, kakšno mnenje imajo vzgojiteljice o pomenu in vlogi uporabe lutk v vrtcu, kaj lahko z lutko dosežemo na posameznih področjih in pomen lutke pri različnih dejavnostih. S pomočjo anketnih vprašalnikov smo prišli do ugotovitev, da je lutka v vrtcih zastopana v veliki meri, ne samo v skupinah, kjer so otroci drugega starostnega obdobja, ampak tudi v skupinah prvega starostnega obdobja. Podatki so pokazali, da vzgojiteljice dajejo velik poudarek na vključevanje lutke v vsakodnevne aktivnosti, in kar je najpomembnejše, da je lutka med otroci priljubljena.
Keywords: Lutka, otrok, vzgoja, otroška igra, lutkovna aktivnost, lutkovni kotiček.
Published: 02.03.2011; Views: 6116; Downloads: 1029
.pdf Full text (1,63 MB)

70.
UPORABA LUTK V PRVEM STAROSTNEM OBDOBJU
Katja Rotar, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Cilj diplomskega dela Uporaba lutk v prvem starostnem obdobju je bil ugotoviti, kakšno je dejansko stanje uporabe lutk v prvem starostnem obdobju. V teoretičnem delu so na podlagi strokovne literature opredeljeni pomen igre, lutke in lutkovnega kotička, predstavljen otrokov razvoj ob igri z njo in navedeni načini, kako je lahko lutka pomoč vzgojiteljem. V empiričnem delu je kot raziskovani instrument uporabljen anketni vprašalnik, ki ga je izpolnilo 50 vzgojiteljic iz vrtcev savinjske in šaleške regije. Z analizo anketnih vprašalnikov so bili ovrednoteni zastavljeni cilji in hipoteze. Ugotovljeno je bilo, da so lutke le delno zastopane v vrtcih, vendar so po mnenju vzgojiteljev kljub temu pomemben vzgojno-didaktični pripomoček. Vzgojiteljice največkrat uporabljajo prstne in ročne lutke in menijo, da v prvem starostnem obdobju pozitivno vplivajo na razvoj otrok na vseh področjih. S pomočjo lutk se bogati njihov besedni zaklad in razvija domišljija. Lutkovni kotiček se v vrtčevskih skupinah pojavlja le občasno, v večini primerov nimajo stalnega lutkovnega kotička, prav tako vzgojitelji lutk z otroki ne izdelujejo pogosto. Vzgojitelji v vrtcih pripravljajo lutkovne predstave za otroke, profesionalne lutkovne predstave pa si več kot polovica nikoli ne ogleda. Delavnice, kjer bi otroci skupaj s starši izdelovali lutke, se pojavljajo le občasno.
Keywords: predšolska vzgoja, otrok, lutka, igra, pomen lutke, lutkovni kotiček
Published: 24.12.2010; Views: 4429; Downloads: 682
.pdf Full text (869,30 KB)

Search done in 0.31 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica