| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


51 - 60 / 84
First pagePrevious page123456789Next pageLast page
51.
LUTKA LJUBLJENKA V VRTCU
Barbara Močnik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Lutka ljubljenka v vrtcu v teoretičnem delu diplomske naloge obravnava vrste lutk, lutko ljubljenko in njen pomen ter prisotnost v vsakodnevni rutini, vpliv lutke na otrokov razvoj in metode dela z lutko. Empirični del diplomske naloge pa zajema raziskavo, s katero smo želeli ugotoviti in primerjati uporabo lutke ljubljenke v dveh vrtcih ter na kakšen način in pri katerih dejavnosti vzgojitelji lutko ljubljenko uporabljajo. S pomočjo anketnih vprašalnikov smo prišli do ugotovitve, da več kot polovica anketiranih vzgojiteljev v obeh vrtcih ima lutko ljubljenko in jo uporablja na različnih področjih vzgoje in izobraževanja. Vendar so se pojavila tudi razhajanja med vrtcema in vzgojitelji, saj določeni uporabljajo lutke samo na enem področju kurikuluma, drugi pa jo uporabljajo pri več ali vseh področjih kurikuluma.
Keywords: Lutka ljubljenka, otrokov razvoj, lutkovna aktivnost, vrtec, lutka in dnevna rutina, metode dela z lutkami, kurikulum.
Published: 12.06.2012; Views: 3146; Downloads: 715
.pdf Full text (1,04 MB)

52.
DRAMATIZACIJA V VRTCU Z RAZVIJANJEM SOCIALNIH KOMPETENC
Jasmina Belec, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu diplomske naloge sta na podlagi strokovne literature opredeljena lutka in njen pomen v predšolskem obdobju, kako jo lahko uporabimo. V nadaljevanju je predstavljen otrokov razvoj ob igri z lutko, socialni razvoj otroka ob dramskih dejavnostih in razvoj socialnih kompetenc pri predšolskem otroku. Pri teoretičnem delu je dodano še poglavje, kako s komunikacijo preko lutk razvijamo socialne kompetence v vrtcu. Namen praktičnega dela je bila priprava dramatizacije »O, polžu, ki je kupoval novo hiško«, pri kateri smo s pomočjo lutk in z različnimi dejavnostmi razvijali socialne kompetence pri otrocih v skupini. Prav tako smo želeli otrokom omogočiti več preživetega časa z lutkami. Predstavljene so tako priprave za izvajanje načrtovanih dejavnosti, z natančno zastavljenimi cilji, potekom dela, kakor tudi evalvacije. Dodan je tudi slikovni material, ki je nastal ob izvajanju dejavnosti v vrtcu Križevci pri Ljutomeru, v starostni skupini 4–6 let. V projekt je bila vključena tudi mlajša skupina otrok, in sicer 3–4 let. Projekt je zajemal enajst priprav, v katere so bila vključena vsa vzgojna področja s Kurikuluma. Priprava dramatizacije je trajala štiri tedne. Otroci so z navdušenjem in z zanimanjem sodelovali prav pri vseh vodenih dejavnostih, ki smo jih pripravili. Pri tem smo jih usmerjali, spodbujali in jim pomagali pri uresničitvi njihovih idej, zamisli, želja. S projektom smo dosegli svoj namen in na podlagi različnih motivacij z lutkami in drugimi dejavnostmi razvili socialne kompetence v skupini predšolskih otrok ter s tem otrokom ponudili prijetno izkušnjo.
Keywords: Predšolska vzgoja, otrok, lutka, socialni razvoj otroka, komunikacija, socialne kompetence, projekt, dramatizacija, medpodročne povezave.
Published: 12.06.2012; Views: 4839; Downloads: 560
.pdf Full text (5,87 MB)

53.
PROJEKT LUTKOVNA PREDSTAVA KOT METODA ZA PREVERJANJE KVALITETE RECEPCIJE PRI OTROCIH V PREDOPERATIVNEM OBDOBJU OSEBNOSTNEGA RAZVOJA
Sara Puntar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Učitelji v osnovnih šolah si prizadevajo k vse večji aktivnosti učencev v vzgojno- izobraževalnem procesu. To jim omogočajo sodobnejši pristopi k poučevanju, kjer so večji del aktivni učenci, učitelj pa jih na poti do cilja le usmerja. Poudarek je na učenčevem predznanju, na njegovih dosedanjih izkušnjah, na katerih gradi in prihaja do novih spoznanj. Znanje, ki ga učenec pridobi preko lastne aktivnosti, je tako bolj razumljivo, učinkovito in trajnejše. K večji kvaliteti pouka lahko pripomore tudi vsestranska uporaba lutke, saj jo je mogoče vključiti v vse faze učnega procesa. Z njeno uporabo pa je tesno povezana simbolna igra, ki je najbolj tipična igra otrok v predoperativnem obdobju in v kateri se prepletajo kognitivni, sociokognitivni, socialni, jezikovni in kulturološki pogledi na otrokov razvoj. V diplomski nalogi opisujem primer projektnega dela pri književni vzgoji- LUTKOVNO PREDSTAVO, v kateri so otroci glavni načrtovalci in izvajalci projekta, vse od začetne pa do končne faze procesa. Učitelju/vzgojitelju kot dobremu opazovalcu in poslušalcu, lahko tak projekt služi tudi kot metoda za preverjanje kvalitete recepcije literarnega besedila. Tako lahko na koncu ugotovi, ali je otrokovo/učenčevo aktivno vključevanje v proces doseglo svoj namen oz. kaj lahko spremeni ali izboljša, da bo otrokovo/učenčevo novo znanje še učinkovitejše in trajnejše.
Keywords: lutka, simbolna igra, književna vzgoja, projektno delo, lutkovna predstava
Published: 23.05.2012; Views: 2032; Downloads: 178
.pdf Full text (1,32 MB)

54.
VLOGA LUTKE V ZGODNJEM SOCIALNO-EMOCIONALNEM RAZVOJU PREDŠOLSKEGA OTROKA
Iris Fotivec, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi »Vloga lutke v zgodnjem socialno-emocionalnem razvoju predšolskega otroka« smo predstavili vpliv lutke na otrokov čustven in socialni razvoj. Redna uporaba lutke v vrtcu nam v prvem starostnem obdobju omogoča lažje razumevanje otrokovih interesov in potreb ter lažje prepoznavanje otrokovih stisk oziroma emocij nasploh, ki jih doživlja. V prvem delu smo se dotaknili otrokovega razvoja; predstavili smo ključne značilnosti zgodnjega razvoja, raziskali pa smo tudi teoretična izhodišča emocionalnega in socialnega razvoja. Pomembno vlogo pri razvoju otroka ima prav gotovo odrasla oseba; najbolj na otroka vplivajo starši in ožje sorodstvo, sledijo pa jim strokovni delavci v vrtcih (vzgojitelji) in vrstniška skupina. Lutko smo predstavili kot didaktično sredstvo, ki ga lahko na različne načine uporabimo v vrtcih. Na samo praktično izvedbo pa se seveda nanašajo tudi vrste lutk, ki smo jih v diplomskem delu tudi opredelili. Prikazali smo vlogo lutke, načine njene uporabe, jo predstavili kot sredstvo povezovanja med odraslim in otrokom ter vrtcem in domom. V drugem delu pa smo opredelili vlogo lutke kot sredstvo za izvajanje prednostne naloge v oddelku 1-2 let starih otrok v vrtcih občine Žalec, enota Petrovče. Na kratko smo predstavili vrtec, oddelek in prednostno nalogo, ki smo jo izvajali. Spoznali smo lutko miško Minko, ki nas je spremljala kar nekaj časa skozi dnevno rutino in tudi skozi področja dejavnosti Kurikuluma za vrtce.
Keywords: predšolska vzgoja, otrok, emocionalno-socialni razvoj, lutka, prednostna naloga
Published: 12.03.2012; Views: 2091; Downloads: 326
.pdf Full text (2,09 MB)

55.
RAZVIJANJE JEZIKOVNIH ZMOŽNOSTI Z LUTKO
Nuša Kugovnik, Sonja Gerhold, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu diplomske naloge, smo na podlagi strokovne literature predstavili razvoj govora, kaj so jezikovne zmožnosti in kako vplivajo na otrokov razvoj. Predstavljena je tudi vloga vzgojitelja, ki je v predšolskem obdobju, za otroke, ki obiskujejo vrtec izrednega pomena pri razvoju govora. Predstavljeni so načini oziroma metode dela, kako z lutko spodbujamo in razvijamo otrokov govor, širimo besedni zaklad in burimo domišljijo. Z različnimi vrstami lutk, spodbujamo otroke k sodelovanju, koncentraciji, razmišljanju, itd. saj vemo, da je lutka v predšolskem obdobju pomembno motivacijsko sredstvo. V praktičnem delu diplomske naloge, pa smo predstavili primera dobre prakse pri delu v vrtcu v prvem starostnem in drugem starostnem obdobju. V prvem starostnem obdobju, smo s prstnimi igrami otrokom približali prstne lutke, v drugem starostnem obdobju, pa smo z otroci preko sence spoznali senčne lutke, senčno gledališče, izdelali lutke in sceno za lutkovno dramatizacijo. Namen praktičnega dela v diplomski nalogi, je bil ugotoviti, ali z uporabo lutke v vrtcu v prvem in drugem starostnem obdobju spodbujamo razvoj jezikovnih zmožnosti. V praktični del diplomske naloge, so vključene priprave s cilji, preko katerih smo poizkušali spodbujati in razvijati govor otrok.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: Jezikovne zmožnosti, govor, otrok, lutka, primer dobre prakse, lutkovna dramatizacija, vrtec.
Published: 27.02.2012; Views: 3441; Downloads: 488
.pdf Full text (2,30 MB)

56.
LUTKE V MESTNIH IN PODEŽELSKIH VRTCIH
Katja Pintarič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Lutke v mestih in podeželskih vrtcih je teoretičen del razdeljen na tri sklope. V prvem sklopu, razlike med mestom in vasjo, sta opredeljena pojma mesto in vas, opisane so razlike med mestom in vasjo ter prednosti in slabosti življenja na podeželju. Drugi sklop zavzema igro z lutko in njen pomen (igra, opis pojma lutka, lutkovna igra, pomen lutke za otroka in vzgojitelja, načini uporabe lutk …). V tretjem sklopu pa je predstavljeno lutkovno gledališče nekoč in danes ter pomen lutkovnega gledališča za otroka. V empiričnem delu smo predstavili pridobljene podatke, ki smo jih pridobili s pomočjo anketnih vprašalnikov (reševale so jih vzgojiteljice iz podeželskih in mestnih vrtcev). Z anketnim vprašalnikom smo želeli ugotoviti, kaj vzgojiteljice menijo o zastopanosti lutk v vrtcih, ali so lutke zastopane v obeh starostnih obdobjih, kako so lutke najpogosteje uporabljene v skupini, ali imajo lutkovni kotiček in katere lutke prevladujejo v njem, kakšne lutke prevladujejo v igralnici (ročno izdelane v vrtcu ali kupljene), katere vrste lutk vzgojiteljice najpogosteje uporabljajo ter kaj menijo, katere lutke so otrokom najbližje in zakaj, ali otroci radi sodelujejo pri vodeni lutkovni dejavnosti, katere materiale uporabljajo pri izdelavi lutk, kaj vzgojiteljem osebno pomani lutka, koliko krat na leto si ogledajo profesionalne lutkovne predstave in kje.
Keywords: Otrok, igra, lutka, lutkovno gledališče
Published: 27.02.2012; Views: 1818; Downloads: 173
.pdf Full text (1,34 MB)

57.
BOLAN OTROK IN LUTKA
Petra Hudournik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Lutka je zelo pomembna tako pri vzgoji doma kot v različnih institucijah, prav tako pri terapiji in v bolnišnici. Mnogi starši ne verjamejo, da lahko lutka pripomore k vzgoji otrok ali omili njihovo bolečino, ko so bolni. Že v zgodnjem otroštvu pomaga lutka otroku pri počitku, ga spodbudi k pospravljanju igrač, mu pomaga pri hranjenju itd. Prispeva tudi k sproščeni in ustvarjalni klimi doma, v vrtcu in v bolnišnici. Najbolje je, da starši sami odkrijejo njeno magično moč tako, da jo vzamejo v roke in jo uporabijo. Velikokrat denimo starši ne morejo pomagati otroku premagati strahu in bolečine, saj so preveč čustveno navezani nanj ali pa je njihovo pričakovanje preveliko in ga otrok ne more izpolniti. Pri otroku povzroča to hudo stisko, ki jo lahko premaga s pomočjo lutke. Otrok si ob dejavnostih z lutko, ki jo lahko vodi vzgojitelj, starš ali animator v bolnišnicah, razvija samozavest, razlikuje med fantazijo in realnostjo, oblikuje socialne veščine, govorni razvoj, razvija empatijo in krepi samopodobo. Če se otrok ne more odpreti ne vzgojitelju ne staršu, se skoraj verjetno odpre lutki, zato je tako pomembno poseči po njej. Ob njej otrok uživa in je sproščen. Ko otrok zboli in mora v bolnišnico, je poleg bolezni prizadet tudi čustveno. Odtrgan je iz okolja, ki mu je znano, in od ljudi, ki jih ima rad. Okoli njega so neznani obrazi, lahko postane nezaupljiv in uporniški. Takrat je še kako pomembno, da mu znamo približati tisto, kar ga spominja na dom in družino, ter mu pomagamo vsaj omiliti njegov strah.
Keywords: predšolski otrok, lutka, vrste lutk, bolezen, bolnišnica, terapevtsko sredstvo.
Published: 27.02.2012; Views: 1685; Downloads: 266
.pdf Full text (1,76 MB)

58.
RAZVOJ GIBALNIH SPOSOBNOSTI PREKO ANIMACIJE LUTK
Nina Lipoglav, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi, ki nosi naslov Razvoj gibalnih sposobnosti preko animacije lutk, so predstavljeni projektno vzgojno delo, spoznavanje in dejavnosti z lutkami na telesu. V prvem, teoretičnem, delu so opisane gibalne sposobnosti, njihov razvoj in pomen za otroka. Prav tako pa so predstavljene lutke, njihov pomen, vrste in igra z njimi. Posebej so opisane lutke na telesu, s katerimi smo izvajali dejavnosti v projektnem delu. V drugem, praktičnem, delu diplomske naloge pa je opisan projekt, ki smo ga izvajali v oddelku otrok, starih od 3 do 5 let. Predstavljena sta vrtec in skupina, v kateri je potekal projekt. V nadaljevanju je natančno opisan potek projekta, ki zajema spoznavanje lutk na telesu, njihovo ustvarjanje in animacijo le-teh.
Keywords: gibalne sposobnosti, lutka, vrste lutk, animacija lutk, lutke na telesu, projektno delo
Published: 05.01.2012; Views: 1419; Downloads: 210
.pdf Full text (2,43 MB)

59.
PRISOTNOST LUTK V MARIBORSKIH VRTCIH
Nina Mongus, Biserka Kos, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga prikazuje prisotnost lutk v mariborskih vrtcih. V teoretičnem delu tako predstavljava pomen lutk za otroke, različne lutkovne tehnike, ki so primerne za predšolske otroke, načine in namen uporabe lutk. Opisujeva tudi kratko zgodovino lutkarstva na slovenskem in vrtce, ki so sodelovali pri raziskavi. Empirični del vsebuje odgovore, ki sva jih pridobili s pomočjo ankete opravljene v treh mariborskih vrtcih, in sicer: Vrtcu Pobrežje Maribor, Vrtcu Jadvige Golež in v Vrtcu Ivana Glinška. S pomočjo anketnega vprašalnika sva skušali ugotoviti, kakšna je prisotnost lutk v vrtcih, kdaj vzgojitelji lutke uporabljajo, pri katerih dejavnostih in s kakšnim namenom. Zanimale so naju predvsem razlike prisotnosti v prvem in drugem starostnem obdobju. Ugotovili sva, da so lutke prisotne v obeh starostnih obdobjih, da jih imajo otroci vedno na voljo, vendar jih vzgojitelji v prvem starostnem obdobju bolj uporabljajo kot komunikacijsko sredstvo in za spontano igro otrok v lutkovnih kotičkih. V drugem starostnem obdobju pa jo uporabljajo kot motivacijsko sredstvo in šele nato kot komunikacijsko. Podatki so pokazali, da je zanimanje za uporabo lutke pri vzgojnem delu pri vzgojiteljih zelo veliko, saj so lutke pri otrocih zelo priljubljene.
Keywords: lutka, vrtec, predšolska vzgoja, otrok, uporaba lutk, pomen lutk
Published: 05.12.2011; Views: 1133; Downloads: 114
.pdf Full text (1,45 MB)

60.
LUTKA KOT SREDSTVO ZA SPODBUJANJE RAZVOJA GOVORA PRI PREDŠOLSKEM OTROKU
Janja Jurič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu diplomske naloge je na podlagi izbrane strokovne literature opredeljena teorija govornega razvoja predšolskega otroka, nato so opisani dejavniki, ki vplivajo na otrokov govorni razvoj. V nadaljevanju sem predstavila dejavnosti in sredstva, ki spodbujajo otrokovo govorno kompetentnost in bogatenje besedišča v predšolskem obdobju. Teoretični del zaključujem s podrobnim opisom lutke kot sredstva za spodbujanje razvoja govora. Z empiričnim delom diplomske naloge sem iz odgovorov vzgojiteljic, ki so izpolnjevale anketni vprašalnik, poskušala ugotoviti, ali obstajajo razlike pri uporabi lutke glede na starostno skupino otrok, s katero vzgojiteljica dela. Pri raziskavi je sodelovalo 50 vzgojiteljic, zaposlenih v Vrtcu Otona Župančiča Slovenska Bistrica. Prav tako sem poskušala iz odgovorov ugotoviti, s katerimi dejavnostmi vzgojiteljice najpogosteje spodbujajo otrokov govorni razvoj in katera sredstva pri tem uporabljajo. Ugotovila sem, da je lutka pomembno sredstvo za bogatenje besedišča in jo v vrtcu uporabljajo vzgojiteljice v oddelkih vseh treh starostnih skupin. Pri empiričnem delu sem v raziskavo vključila tudi starše predšolskih otrok, ki so si ogledali lutkovno predstavo Ko zaprem oči v Domu Svobode Slovenska Bistrica. Tudi za njih sem pripravila anketni vprašalnik, s katerim sem želela ugotoviti pomen lutke pri spodbujanju razvoja govora predšolskega otroka v očeh starša. Zanimalo me je, katera sredstva starši doma najpogosteje uporabljajo za spodbujanje razvoja govora pri otroku. Spoznala sem, da se starši zavedajo pomena lutke za predšolskega otroka. Poudarjajo njeno pomembnost za govorni razvoj pri otroku in za bogatenje besedišča.
Keywords: razvoj govora, predšolski otrok, dejavnosti otroka, sredstva za razvoj govora, lutka.
Published: 10.11.2011; Views: 2619; Downloads: 319
.pdf Full text (2,71 MB)

Search done in 0.29 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica