| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


31 - 40 / 84
First pagePrevious page123456789Next pageLast page
31.
IZDELOVANJE LUTK S POMOČJO SLIKOVNIH KARTIC
Estera Pivec, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom: Izdelovanje lutk s pomočjo slikovnih kartic, predstavlja praktično predstavitev različnih vrst lutk in njihovo izdelavo s predšolskimi otroci s pomočjo uporabe didaktičnih pripomočkov – slikovnih kartic ter preizkušanje animacije izdelanih lutk. V teoretičnem delu diplomske naloge smo uporabili deskriptivno in neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. Teoretični del diplomskega dela obravnava svet lutk, lutko v vrtcu, vzgojitelja in otroka v lutkovnem procesu. V okviru praktičnega dela smo načrtovali osem priprav, in sicer po eno pripravo za vsako vrsto lutke in izvedli dejavnosti v drugem starostnem obdobju z otroki, starimi od 5 do 6 let. Otroci so lutke izdelovali s pomočjo slikovnih kartic, ki so prikazovale tehnični postopek izdelovanja lutk. Kljub slikovnim navodilom je otrokom bilo prepuščeno dovolj svobode, da so likovno podobo lutke določili sami. V veliki meri smo spodbujali ustvarjalnost in domišljijsko izražanje otrok. V lutkovnem procesu je bila zelo pomembna tudi prosta igra, v kateri so otroci preizkušali animacijo izdelanih lutk. Z dejavnostmi smo dosegli cilj diplomskega dela in pozitivno vplivali na vsa področja razvoja otrok.
Keywords: lutka, vrste lutk, otrok, vzgojitelj, izdelovanje lutk, slikovne kartice, igra z lutkami.
Published: 23.11.2015; Views: 729; Downloads: 110
.pdf Full text (6,49 MB)

32.
Projektno delo z lutkami v integraciji z drugimi področji kurikula
Tjaša Hohkraut, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Projektno delo z lutkami v integraciji z ostalimi področji kurikula je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela ter zapisano na podlagi strokovne literature. V teoretičnem delu smo opredelili, kaj je lutka, kakšen je njen pomen za razvoj otroka in kako jo uporabiti v vzgojno-izobraževalnem procesu. Obravnavali in raziskovali smo tudi povezave lutk z drugimi področji kurikula. Projektno delo kot učni model smo razčlenili glede na etape in naloge dela, na katere smo se uprli v nadaljevanju in na podlagi le-teh predstavili tudi praktični del. V praktičnem delu smo v več pripravah in skozi slikovni material opisali izvedbo projekta, katerega namen je bil poleg vključitev lutke ljubljenke v skupino tudi zabaven način spoznavanja živali izven znanega, domačega okolja ter vzporedno tudi spoznavanje sveta in neznanega življenjskega okolja. Projekt smo izvedli v skupini drugega starostnega obdobja, tj. 5−6 let starih otrok. Izvajan je bil v obdobju od 26. 1. 2015 do 30. 3. 2015 s pomočjo lutke ljubljenke. Vključitev lutke ljubljenke v skupino − nagajivega Oskarja, je pomenila za otroke nov, zabaven način spoznavanja nove tematike, tokrat neznanega živalskega sveta. Otroci so v prvi vrsti spoznali planet Zemljo v celoti, kontinente in navsezadnje tudi živali, ki živijo na posameznih kontinentih ter njihovo življenjsko okolje. Projekt smo zaključili z nastopom za starše, kjer smo staršem predstavili vse, kar smo se v sklopu projekta naučili.
Keywords: lutka, igra, predšolski otrok, projekt, kurikulum, Oskar, kraljestvo živali.
Published: 30.10.2015; Views: 832; Downloads: 158
.pdf Full text (8,51 MB)

33.
PLES LUTK MARIONET
Mojca Funtek, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga z naslovom Ples lutk marionet zajema teoretični in praktični del. V teoretičnem delu smo se osredotočili na lutko in gibanje. Predstavili smo različne vrste lutk, s katerimi potekajo različne metode dela. Kot glavno dejavnost otrok smo predstavili tudi igro. Prek nje se otrok celostno razvija, omenili smo otrokov razvoj ob igri ter se osredotočili na otrokov gibalni razvoj, pri katerem lahko pomembno vlogo igra tudi lutka. Sledi poglavje o gibanju, govorili smo o motoričnem in senzomotoričnem razvoju ter o telesni in prostorski orientaciji. Omenjena je telesno gibalna inteligenca, ki je pomemben dejavnik pri gibalnih in plesnih dejavnostih. V nadaljevanju smo predstavili plesno vzgojo in ustvarjalni gib ter omenili še povezavo glasbe in plesa. Glavni namen praktičnega dela diplomske naloge je prek lutke marionete otroke spodbuditi k plesni dejavnosti. V zadnjem poglavju smo nazorno zapisali priprave za plesne in lutkovne dejavnosti. Pripravili smo sedem plesnih dejavnosti in eno za izdelavo lutk. Glavna tema naših dejavnosti so bila različna potovanja lutke marionete. Na začetku smo uporabili lutko v gibanju, kasneje pa smo se sami postavili v vlogo lutke marionete in zaplesali. V pripravah so navedeni glavni cilji, metode dela, sredstva, ki smo jih uporabili, in natančen potek dela. Za vsak ples so natančno zapisani gibalni, vsebinski in glasbeni motivi ter prostorska porazdelitev. Vsaka priprava ima slikovno gradivo in evalvacijo.
Keywords: predšolska vzgoja, lutka, otrok, razvoj, gibanje, ples, lutka marioneta, priprave.
Published: 21.07.2015; Views: 1333; Downloads: 170
.pdf Full text (1,45 MB)

34.
IGRAČE KOT LUTKE
Suzana Letonja, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu diplomske naloge z naslovom Igrače kot lutke so predstavljene lutke, pomen lutk v vrtcih ter njihov vpliv na razvoj otroka. Ker pa smo se v nadaljevanju osredotočili na možnosti igranja z igračami kot lutkami, tudi v gledališčih za igrače kot lutke, pa smo se dotaknili tudi igre predšolskega otroka, podrobneje sta predstavljeni simbolna in sociodramska igra. V empiričnem delu so predstavljeni odgovori, ki smo jih pridobili s pomočjo anonimne ankete vzgojiteljev iz vrtcev ljutomerske občine. Z anketo smo pridobili podatke o uporabi lutk in igrač kot lutk v vrtcih, o mnenju vzgojiteljev o pomembnosti lutk za otrokov razvoj ter o uporabi igrač kot lutk pri posameznih metodah dela. Zanimale so nas predvsem razlike glede na starost vzgojiteljev ter glede na oddelek, v katerem delajo. Ugotovili smo, da večina vzgojiteljev, ne glede na starost ali oddelek, v katerem delajo, meni, da lutke pozitivno vplivajo na razvoj otrok ter da se uporabljajo sorazmerno pogosto, medtem ko se pri animaciji igrač kot lutk situacija spremeni. Igrače kot lutke se v vrtcih najpogosteje uporabljajo z metodo pripovedovanja ali spontane igre, medtem ko je večini vzgojiteljem izdelovanje lutk igrač dokaj nepoznana dejavnost.
Keywords: otrok, predšolska vzgoja, simbolna in sociodramska igra, lutka, pomen lutke, igrače kot lutke
Published: 12.11.2014; Views: 1293; Downloads: 159
.pdf Full text (733,92 KB)

35.
PRIPOVEDOVANJE Z LUTKAMI V DRUGEM STAROSTNEM OBDOBJU
Natalija Zamuda, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Pripovedovanje z lutkami v drugem starostnem obdobju je praktično diplomsko delo. Namen diplomskega dela je bil opazovati vpliv pripovedovanja z lutkami na otroke, jim omogočiti sodelovanje pri pripovedovanju z lutkami ter z različnimi dejavnostmi ostalih področij kurikuluma spodbujati njihovo prosto igro. Pri izdelavi diplomskega dela smo uporabili deskriptivno in neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. Diplomsko delo temelji na primarnih virih. Teoretični del diplomskega dela obravnava svet lutk, kjer smo predstavili pojem in animacijo lutke, vlogo in vpliv lutke na predšolskega otroka in vzgojitelja. Predstavili smo pojem komunikacije, kjer smo izpostavili verbalno in neverbalno komunikacijo ter lutko kot sredstvo komunikacije. V nadaljevanju smo predstavili pripovedovanje in elemente za uspešno pripovedovanje ter pojem in pomen pravljice. Nadalje smo opisali pripovedovanje z lutkami in dialoško dramsko igro z lutkami, kjer smo v okviru praktičnega dela načrtovali in izvedli sedem priprav. Praktični del diplomskega dela smo izvajali z otroki drugega starostnega obdobja, starimi od 2,5 do 4,5 let. Dejavnosti smo izvajali sedem dni in smo z njimi zelo zadovoljni, saj smo dosegli namen diplomskega dela. Otroci so aktivno in z navdušenjem sodelovali pri pripovedovanju z lutkami in v vseh načrtovanih dejavnostih. Elemente iz pripovedovanja z lutkami, zgodbe in vodenih dejavnosti so na ustvarjalen način vključili v svojo prosto igro. Zasledili smo izboljšavo verbalnega in neverbalnega izražanja. Prav tako smo opazili pozitiven vpliv na različna področja razvoja otrok, predvsem na socialni razvoj.
Keywords: lutka, pripovedovanje, pravljica, pripovedovanje z lutkami, dialoška dramska igra z lutkami.
Published: 10.10.2014; Views: 1785; Downloads: 237
.pdf Full text (3,48 MB)

36.
Prevajanje toplote skozi vpojne plasti
Maja Fras, 2014, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu je predstavljen samostojno narejen fizikalni model in numerična simulacija za opis prevajanja toplote skozi več zaporednih različnih vpojnih plasti, ki so lahko vlažne. Model je enodimenzionalen in temelji na difuzijski enačbi za toplotno prevajanje. Robni pogoj je na eni strani konstantna gostota toplotnega toka. Osnovna predpostavka pri tem je, da prevajanje toplote poteka skozi planparalelne plasti v polneskončni limiti. Model podaja časovno odvisnost temperaturnega polja v smeri prečno na plasti. Ker model upošteva stopnjo vlažnosti, je primeren za opis prevajanja toplote skozi vpojne plasti, med katere lahko uvrščamo tudi tekstilne materiale. Simulacija je testirana na analitično rešljivem primeru in s primerjavo rezultatov eksperimentalnih meritev prevajanja toplote skozi različne konfiguracije zaščitnih oblačilnih sistemov (zaščitna obleka in pod njo suho oziroma mokro spodnje perilo). Eksperimentalne meritve so bile opravljene s posebno požarno lutko, opremljeno s temperaturnimi senzorji, ki je namenjena simulaciji eksplozivnega ognja in se uporablja za testiranje osebne zaščitne opreme. Glede na ujemanje rezultatov simulacije s tistimi, ki so bili eksperimentalno izmerjeni, lahko s prepričanjem trdimo, da z uporabljenim modelom dobro opišemo dinamično temperaturno polje več plasti oblačil za različne časovne periode in jakosti izpostavljenosti plamenu. Numerične simulacije omogočajo razširitev za poljubno mnogo različnih plasti oblačil, kar omogoča analizo meritev toplotnega prevajanja skozi različna oblačila, analizo destruktivnih sprememb zaščitne obleke in uporabo pri vzpostavljanju standardov zaščitnih oblačil.
Keywords: toplota, toplotno prevajanje, izparevanje, temperatura, metoda končnih diferenc, požarna lutka, zaščitna oblačila
Published: 24.07.2014; Views: 1610; Downloads: 130
.pdf Full text (2,04 MB)

37.
LUTKA KOT MOTIVACIJSKO SREDSTVO V 1. RAZREDU
Nina Štivan, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Lutka kot motivacijsko sredstvo v prvem razredu je praktično diplomsko delo. Namen tega je vključiti uporabo lutk v pouk v prvem razredu in jih uporabiti kot motivacijsko sredstvo ter izvesti in analizirati nastope v prvem razredu. Po izvedbi in analizi smo prišli do zaključka, da lahko lutko kot motivacijsko sredstvo uporabimo pri vseh predmetih v prvem razredu. Največjo motiviranost je bilo moč čutiti pri dejavnostih, kjer so učenci sami aktivno sodelovali – pri sami izdelavi lutk in pri izvajanju prizorov. S pomočjo lutke lahko dosežemo zastavljene učne cilje. Lutka se v vlogi motivacijskega sredstva dobro obnese. Ne le, da smo učence uspeli motivirati, uspeli smo aktivirati njihovo notranjo motivacijo in jih s tem vzpodbudili, da se nekaj naučijo. S tem smo vzpostavili prave pogoje za delo v razredu. Seveda so vsi ti učni cilji dosegljivi tudi brez uporabe lutk, a zakaj je ne bi vključili, če lahko do njih pridemo na zabaven način in s tem dodatno motiviramo učence. Z njeno uporabo tudi ugodno vplivamo na socialno in čustveno rast učencev, kar je še en dodaten razlog zakaj jo vključiti v pouk.
Keywords: lutka, motivacijsko sredstvo, prvi razred, motivacija, predmeti
Published: 23.07.2014; Views: 1293; Downloads: 180
.pdf Full text (2,34 MB)

38.
LUTKOVNI PRIZORI KOT DEL UČNIH VSEBIN V VRTCU
Veronika Škrubej, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Lutkovni prizori kot del učnih vsebin v vrtcu obravnava lutkovno vzgojo v povezavi z drugimi področji, ki so del predšolske vzgoje. Diplomsko delo je teoretično. Na začetku opredelimo vrste lutk: lutke na palici, lutke na nitki, ročne lutke, prstne lutke, ploske lutke, mimične lutke ter maske in predstavimo mesto lutke v Kurikulu za vrtce. Nato opredelimo metode dela z lutko, razvoj ob igri z lutko, na koncu pa predstavim lutkovne tehnike v različnih starostnih obdobjih. V zadnjem sklopu diplomskega dela prilagamo priprave za vzgojno delo v vrtcu, kjer je lutka uporabljena kot motivacijsko sredstvo ali sredstvo za podajanje novih učnih vsebin, konkretno spoznavanja poklicev. Vzgojiteljicam so lahko v pomoč pri načrtovanju dejavnosti z lutko. Namen diplomske naloge je opredeliti lutkovne prizore kot alternativne možnosti podajanja novih vsebin v vrtcu. Otroci radi vsak dan kaj novega spoznajo in so željni novih znanj iz različnih področij, ki jih najdemo v kurikulu. V tej diplomski nalogi bomo prav s pomočjo lutke otrokom podali novo znanje in jih popeljali v svet različnih poklicev.
Keywords: lutka, vrste lutk, načrtovanje, priprave, poklici
Published: 22.07.2014; Views: 1018; Downloads: 115
.pdf Full text (1,61 MB)

39.
DELOVANJE DRUŠTVA USTVARJALNIH LJUDI VIZAVIJ V SODELOVANJU Z ZPM MARIBOR
Petra Lopert, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Teoretični del sestavljata predstavitvena dela Društva ustvarjalnih ljudi Vizavij in Zveze prijateljev mladine Maribor, ki beležita letos že tretje leto uspešnega sodelovanja. ZPM Mb z vključevanjem mladega društva DUL Vizavij v različne programe, prireditve in projekte omogoča, da otrokom in mladostnikom na sproščen način podajamo nova znanja, spodbujamo ustvarjalnost in domišljijo. Izpostavili smo različne teorije ustvarjalnosti in njene dejavnike. Ukvarjali smo se tudi z gledališčem, lutkovnim gledališčem, gledališkimi igrami in predstavili elemente gledališko-pedagoške prakse. Praktični del zajema pripravo, izpeljavo in analizo dveh avtorskih predstav Društva ustvarjalnih ljudi Vizavij. V drugem delu je opisano uvajanje gledališke vzgoje v starostno mešano skupino. Preko gledaliških iger smo otrokom želeli približati gledališče. Naš cilj je, da otroci aktivno ustvarjajo v sproščenem vzdušju, saj jim tako omogočamo možnosti izražanja z druge perspektive.
Keywords: ustvarjalnost, gledališče, gledališka umetnost, dramska igra, lutka.
Published: 03.06.2014; Views: 685; Downloads: 63
.pdf Full text (1,49 MB)

40.
OD SPONTANE IGRE DO GLEDALIŠČA
Tamara Šket, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Teoretični del diplomskega dela zajema na podlagi strokovne literature, knjig, člankov, revij in internetnih virov opis otroške spontane igre in gledališke igre. Vsebuje tudi sestavine, ki so potrebne za nastanek lutkovne predstave. V nadaljevanju je predstavljen otrokov razvoj ob igri z lutko ter komunikacija v gledališki in lutkovni dejavnosti. Opisali smo tudi vlogo vzgojitelja v lutkovnem procesu. Namen praktičnega dela je bila izvedba gledaliških uric v vrtcu, v skupini 2. starostnega obdobja. V tem delu diplomske naloge smo nazorno prikazali potek vzgojno-izobraževalnega procesa za lutkovno predstavo Kje je krtek?. Dodanih je devet priprav za izvajanje lutkovne dejavnosti. Priprave vsebujejo natančno zastavljene cilje, potek dela ter evalvacijo. Ob izvajanju dejavnosti v vrtcu Šmarje pri Jelšah, na enoti Sveti Štefan, je nastalo nekaj slikovnega materiala, ki smo ga dodali v diplomsko delo. Gledališke urice smo v vrtcu izvajali 14 dni. Med izvajanjem projekta smo otroke spodbujali, vodili in jim nudili pomoč pri izvajanju dejavnosti. Otroci so z zanimanjem sodelovali v lutkovni dejavnosti. Z izvedbo projektnega dela smo zadovoljni, saj smo dosegli svoj namen.
Keywords: Spontana igra, gledališka igra, otrok, lutkovna predstava, lutka, projekt, gledališke urice, lutkovna dejavnost.
Published: 08.10.2013; Views: 1895; Downloads: 178
.pdf Full text (1,30 MB)

Search done in 0.34 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica