| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


11 - 20 / 84
First pagePrevious page123456789Next pageLast page
11.
Lutka zmore vse
Urška Leš, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo stremi k izvajanju dejavnosti z lutkami v smislu, da bi se vzgojitelji in drugi strokovni delavci pogosteje posluževali dela z lutko v otrokovem vsakdanu. Predvsem želimo opozoriti na pozitivne učinke dela z lutko, vpliv na dnevno rutino v vzgojno-izobraževalnih institucijah in navsezadnje tudi doma, ko je otrok v stiku z družino in prijatelji. Med drugim smo se osredotočili na samega lutkarja in lutkarstvo, tekom prebiranja diplomskega dela pa bo mogoče spoznati vrste lutk in metode dela z njimi. Predstavili smo tudi, kako lutka vpliva na vzgojo, v katere vidike vzgoje posega in predvsem kdo je tisti, ki je za delo z lutkami zaslužen in tako vpliven na vzgojo otrok. Ker poznamo različne vrste kot tudi metode lutk, lahko z lutkovnimi dejavnostmi pričnemo že v jasličnem oddelku. Lutka naj otroka spremlja v njegovem vsakdanu ter ga že ob prestopu vrat igralnice lepo pozdravi in ga preko različnih aktivnosti pospremi vse do takrat, ko bo otrok odšel domov. Lutka naj to počne znova in znova, s čimer dosežemo zaupanje tako med otrokom in lutko kot med otrokom in vzgojiteljem, hkrati pa pomembno vplivamo na razvoj samopodobe, razvijanje socialnih odnosov, odpravljanje razvojnih težav otrok ter na sodelovanje med družino, vrtcem in otrokom.
Keywords: lutka, delo z lutko, vrste lutk, metode dela z lutkami, vzgoja, lutkarstvo, starši, vrtec
Published: 14.12.2018; Views: 604; Downloads: 118
.pdf Full text (845,40 KB)

12.
Marionete v vrtcu
Nuša Ajlec, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu, z naslovom Marionete v vrtcu, je v teoretičnem delu predstavljeno, kaj je lutka, katere so metode dela z lutko, kakšna je vloga in čarobna moč lutke, kako vse lahko uporabimo lutke pri dejavnostih v vrtcu ter opis marionet. Empirični del diplomske naloge zajemajo predstavljeni rezultati raziskave, opravljene na vzorcu 76-ih strokovnih delavk, zaposlenih v Prleških vrtcih v Ljutomeru, Veržeju, Križevcih pri Ljutomeru, Radencih in Sv. Juriju ob Ščavnici. Zanimalo nas je, kako pogosto se v vrtcih uporabljajo marionete, kako pogosto so prisotne oz. uporabne pri izvajanju vzgojnih dejavnosti, koliko v vrtcih poznajo lutke, predvsem marionete, in kako pogosto strokovne delavke ustvarjajo lutkovne igre z marionetami. Empirični del raziskave zaključujemo z analizo pridobljenih podatkov. Ugotovili smo, da vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic zelo malo ali pa sploh ne uporabljajo marionet v vrtcih. Druge vrste lutk (lutke na palici, mimične lutke, ploske lutke, prstne lutke, ročne lutke in senčne lutke) pa so bolj ali manj vsakodnevno prisotne pri dejavnostih v lutkovnem kotičku.
Keywords: otrok, lutka, vrste lutk, marionete, pogostost uporabe marionet.
Published: 14.12.2018; Views: 574; Downloads: 86
.pdf Full text (726,83 KB)

13.
Vloga lutke v različnih vzgojnih konceptih
Nuša Vaupotič, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Vloga lutke v različnih vzgojnih konceptih je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili kaj lutka je, kakšna je njena moč, kakšne vrste in načine uporabe poznamo ter kako vpliva na emocionalni razvoj in socializacijo. Velik poudarek je na tem, kako lutka vpliva na različna področja otrokovega razvoja. Skozi teorijo smo predstavili tudi različne vzgojne koncepte in opisali načela njihovega delovanja. Razloženo je, zakaj je lutka pomembna v otrokovem življenju. Opisane so različne metode dela z njo. Empirični del zajema raziskavo o vlogi lutke v različnih vzgojnih konceptih. Anketne vprašalnike smo razdelili med vzgojiteljice, ki opravljajo svoje delo v Montessori, Waldorfskem in javnem vrtcu. Število izpolnjenih anketnih vprašalnikov je bilo 62. Zanimalo nas je, ali se vloga lutke razlikuje glede na različne vrtce, ali kateri pedagoški koncept postavlja večji poudarek na uporabo lutke kot drugi, in katerih vrst lutke se najpogosteje poslužujejo. Rezultate anketnih vprašalnikov smo predstavili v obliki tabel, na podlagi katerih smo ovrednotili zastavljene hipoteze.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: lutka, otrok, vzgojitelj, vzgojni koncepti
Published: 03.12.2018; Views: 522; Downloads: 85
.pdf Full text (419,48 KB)

14.
Priprava lutkovnega projekta z otroki starimi od 4 do 6 let
Ana Čujež, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Naše diplomsko delo predstavlja pripravo lutkovnega projekta s predšolskimi otroki. V teoretičnem delu smo predstavlili, kaj je lutkovno gledlišče, vse o lutki, ki v njem nastopa, ter o različnih lutkovnih tehnikah. Popeljala nas je skozi komponente, ki so sestavni del predstave. Pojasnili smo, kako se je treba lotiti predstave, kaj vse moramo pred tem vedeti, iz katerih delov predstava sestoji, kaj je ključno za začetek in katera tema je najbolj primerna za predstavo, ki jo pripravljamo z otroki. Pojasnili smo tudi, kako izbrati tekst in kako ga sami z otroki napisati. Kako otroci izdelujejo lutke, kostume, sceno, rekvizite, glasbo in kako vadijo za predstavo. Osredotočili smo se tudi na potek posamezih vaj. Med drugim smo se ustavili tudi pri tem, kakšen vpliv ima gledališče na otroke in kakšna sta naša vpliv in vloga pri samem nastajanju predstave ter spoznavanju otrok z gledališčem ter lutkami. V praktičnem delu je predstavljeno, kako je nastajala naša avtorska lutkovno gledališka predstava z otroki. Otroke je skozi ves postopek nastajanja spremljala lutka klovn Eko, ki se je izkazala za nevrjetno motivacijsko in spodbudno sredstvo. Zaključili smo z uspešno uprizoritvijo predstave.
Keywords: lutka, lutkovna predstava, priprava predstave, otroci, vrtec, gledališče za otroke
Published: 03.12.2018; Views: 411; Downloads: 71
.pdf Full text (44,01 MB)

15.
Lutke v korelaciji z drugimi področji v vrtcu
Petra Skalič, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga Lutke v korelaciji z drugimi področji v vrtcu je sestavljena iz teoretičnega in raziskovalnega dela. V sami teoriji smo na osnovi literature predstavili lutko, vrste lutk in njihovo čarobno moč. Predstavili smo razvoj otroške igre in posebej izpostavili simbolno igro. Izpostavili smo pomen lutke v vrtcu in kako vpliva lutka na razvoj govora, pozitivne samopodobe, na oblikovanje socialnih veščin in koliko vpliva na spodbujanje ustvarjalnosti. Proučili smo lutke kot motivatorja pri usvajanju vzgojno-izobraževalnih vsebin in pri delu otrok. Veliko pozornosti smo posvetili kurikulumu in njegovim področjem, saj menimo, da je mogoče z lutko usvajati cilje prav na vsakem področju, pri čemer pa je pomembna vloga vzgojitelja/vzgojiteljice, ki smo jo opredelili na koncu teoretičnega dela. V Raziskovalnem delu smo z raziskavo želeli ugotoviti vključenost lutk pri vsakodnevnih dejavnostih v vrtcu, v kakšni meri jo vzgojitelji/vzgojiteljice uporabljajo za motivacijo in kakšno pozornost namenjajo lutki za usvajanje vsebin kurikuluma po področjih. Z raziskavo smo ugotovili, da se lutka uporablja pri vsakodnevnih dejavnostih v vrtcu predvsem za motivacijo otrok in razvoj govora pri otrocih. Otroci imajo lutko na razpolago v lutkovnih kotičkih, kjer se lahko spontano igrajo. Velikokrat imajo v oddelkih tudi lutko ljubljenko, ki otroke spremlja skozi vsak dan. Lutka je vključena tudi na drugih področjih kurikuluma, a se še vedno največkrat uporablja na področju jezika in umetnosti.
Keywords: lutka, motivacija, otrok, področja kurikuluma, empirično delo
Published: 03.12.2018; Views: 495; Downloads: 98
.pdf Full text (1,11 MB)

16.
Otrok v svetu lutk
Maša Ferenc, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Otrok v svetu lutk je teoretično delo. Na začetku so na podlagi strokovne literature opredeljene lutke in lutkovne tehnike ter njihove značilnosti. V nadaljevanju so opisani razvoj otroka in temeljna področja, ki so medsebojno povezana in se dopolnjujejo. Osredotočili smo se na vlogo lutke v otrokovem razvoju. Lutka je vzgojno sredstvo, ki spodbuja otrokov razvoj in zadovoljuje temeljne otrokove potrebe. Pozitivno vpliva na otroke s posebnimi potrebami, saj ima terapevtsko moč. Opisali smo, kakšen učinek ima lutka nanje. Gledališke dejavnosti otrokom nudijo možnosti za razvoj na različnih področjih in zavzemajo širok izbor dejavnosti, v katerih se otrok lahko izraža. Opisali smo, kako gledališke dejavnosti vplivajo na otroka. Osredotočili smo se na lutko kot motivacijsko sredstvo in dober pripomoček pri komunikaciji. Lutka je lahko odlično sredstvo na vseh podočjih otrokovega razvoja, ki smo jih opisali
Keywords: lutka, razvoj otroka, motivacija, komunikacija, lutkovna igra, gledališke dejavnosti.
Published: 21.09.2018; Views: 458; Downloads: 108
.pdf Full text (1,11 MB)

17.
Improvizirani nastop otrok s senčnimi lutkami
Veronika Prislan, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Praktični del diplomske naloge z naslovom Improvizirani nastop otrok s senčnimi lutkami smo izvedli v Zasebnem vrtcu Bambi v skupini Mešane bibe, v kateri so sodelovali otroci, stari od 3 do 6 let. V teoretičnem delu smo opisali otrokov razvoj in lutko, nato pa podrobneje še značilnosti in vrste lutk. Omenili smo tudi jezikovni razvoj otrok, pomen igre in vzgojitelja. Opredelili smo se do senčnih lutk in senčnega gledališča. Praktični del sestavlja pet priprav, z njimi smo želeli otroke seznaniti s senco, spodbudili smo jih k izmišljanju zgodbice, izdelavi svoje knjige, izdelovanju senčnih lutk in senčnega gledališča ter nazadnje k igri v senčnem gledališču.
Keywords: otrokov razvoj in lutka, jezikovni razvoj otrok, senčne lutke, igra v senčnem gledališču.
Published: 29.05.2018; Views: 534; Downloads: 98
.pdf Full text (2,12 MB)

18.
Zgodovina lutkarstva
Maja Korenak, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Zgodovina lutkarstva smo želeli raziskati lutke in zgodovino lutkarstva. Namen diplomskega dela je bil, da s pomočjo strokovne literature naredimo pregled in izvor zgodovine lutkarstva. Osredotočili smo se tudi na različne vrste lutk in jih opisali. Zanimalo pa nas je tudi lutkarstvo na Slovenskem in pomembni slovenski lutkarji. Diplomsko delo je teoretično in pri pisanju smo uporabili deskriptivno metodo s študijem domače in tuje literature. Lutka je že od nekdaj okoli nas. Ta starodavna umetnost se pojavi že v pradavnini in je prisotna ter priljubljena še dandanes po vsem svetu. Seveda se je lutka skozi različna časovna obdobja spreminjala, ampak bila prisotna skoraj vsepovsod. V lutkovnih predstavah uživajo ljudje vseh starosti, priljubljena pa je tudi v vrtcih in šolah. Lutkarstvo poznamo kot umetniško gledališko zvrst, vzgojno-terapevtsko sredstvo in kot otroško kreativno igro. Za začetnika lutkarske dejavnosti v Sloveniji štejemo Milana Klemenčiča, ki je sestavil repertoar Slovenskega marionetnega gledališča in postavil pomembne temelje slovenskega umetniškega lutkarstva.
Keywords: lutke, lutkarstvo, zgodovina lutkarstva, izvor lutke, otrok in lutka, slovensko lutkarstvo, pomembni slovenski lutkarji.
Published: 19.03.2018; Views: 817; Downloads: 229
.pdf Full text (2,57 MB)

19.
Čarobna moč lutke v prvem starostnem obdobju
Nina Hajnc, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V diplomskem delu z naslovom Čarobna moč lutke v prvem starostnem obdobju smo v teoretičnem delu s povzemanjem mnenj različnih avtorjev najprej predstavili, kaj lutka je in kako lahko delo z lutko vpliva na otroka. Opisali smo, kako lutko vključiti v igro otrok prvega starostnega obdobja in z njo vplivati na otrokov celostni razvoj. Ob koncu smo predstavili še različne lutkovne tehnike. V praktičnem delu smo skozi šest lutkovnih dejavnosti, s pomočjo različnih lutkovnih tehnik, predstavili, kako lutke pozitivno vplivajo na delo v skupini. Skozi lutko se lahko veliko lažje približamo otroku in ga motiviramo za delo. Ob aktivnem vključevanju smo otroke seznanili z lutkovnimi tehnikami in jim predstavili zanimiv način prejemanja novih informacij.
Keywords: lutka, igra, razvoj, tehnike
Published: 19.12.2017; Views: 824; Downloads: 156
.pdf Full text (2,48 MB)

20.
Lutka - moja prijateljica v stiski
Petra Slavinec, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je v teoretičnem delu na podlagi strokovne literature predstavljena lutka in njena vloga v vsakdanjem življenju v vrtcu. Izpostavljeni so njeni pozitivni učinki na otrokov razvoj, obenem pa tudi že poznani pristopi in metode, s katerimi lutke vključujemo v vrtec. V nadaljevanju pa so opisana še tista nekoliko manj znana področja, na katerih se prav tako uporablja lutka, kot so lutkovna terapija, igralna terapija, umetnostna terapija. Ti izrazi so uporabljeni in opisani, ker vsebujejo posebne elemente, ki jih prav tako lahko vključimo v lutkovne dejavnosti v vrtcu. Prav to pa je jedro praktičnega dela, v katerem smo na podlagi izvedenih dejavnosti v vrtcu dobili vpogled na to, kako se otroci odzovejo na lutko ljubljenko, kakšen odnos razvijajo z njo, kako jo vključijo v skupino, kako lutka vpliva na njihovo motivacijo pri dejavnostih, kako jim pomaga v težjih situacijah, kako doživljajo izdelovanje lutke in spontano igro z lutko ter na tak način povezovali pridobljeno teoretično znanje s praktičnimi izkušnjami.
Keywords: predšolski otrok, lutka, lutka kot terapevtsko sredstvo, lutkovna terapija
Published: 21.11.2017; Views: 1161; Downloads: 163
.pdf Full text (2,81 MB)

Search done in 0.8 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica