| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 16
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Lojalnost zaposlenih je dosegljiva s podporo vodstva pri doseganju osebnih ciljev
Antonia Novak, 2019, master's thesis

Abstract: Kakovostna slovenska delovna sila išče zaposlitev na tujih trgih, zato nas je v magistrskem delu zanimalo, kako funkcionirajo naši kadri v Avstriji, kakšni so njihovi občutki, izkušnje, stališča in odnos tujega delodajalca. Z raziskavo, v kateri je sodelovalo 200 Slovencev, zaposlenih v Avstriji, smo pridobili zanimiv in podroben vpogled v obstoječa čezmejna delovna razmerja. Anketni vprašalnik zajema vprašanja o spolu, starosti, doseženi delovni dobi v Sloveniji in tujini, lojalnosti slovenskemu in avstrijskemu delodajalcu ter o izobraževanju, prostem času, delovniku, upoštevanju poklicnih kvalifikacij in individualnih talentov, zavedanju pomembnosti lastne vloge v podjetju, sodelovanju pri odločanju, podpori vodstva pri doseganju osebnih ciljev in dejstvu, ali anketiranci ta korak obžalujejo. V teoretičnem delu smo predstavili pomembno vlogo managerja pri kakovostnem upravljanju človeških virov, se dotaknili tudi davčne obravnave prihodkov iz tujine. Rezultate ankete smo statistično analizirali, grafično in frekvenčno porazdelili pod vsako vprašanje ter komentirali še lastne devetletne izkušnje z avstrijskim delovnim trgom. Ordinalna regresija je prikazala tri dejavnike, zaradi katerih Slovenci najverjetneje ostajajo v Avstriji: manj naporen delovnik, večja možnost menjave delodajalca ter spoštovanje in vključevanje individualnih talentov. Zadnjega je tudi Spearmanov koeficient korelacije izračunal za najmočnejšo signifikantno povezavo z delovno dobo v Avstriji. Končno smo z neparametričnimi statističnimi analizami testirali še zastavljene hipoteze in jih s 95-odstotno stopnjo prepričanosti potrdili ali ovrgli. Obsegajo naslednja dejstva: ali bi anketiranci ostali lojalni slovenskemu delodajalcu, če bi bili videni, spoštovani in pohvaljeni za svoj trud, ali v tujini sodelujejo pri sprejemanju odločitev in se zavedajo pomembnosti svoje vloge v podjetju, ali tuji delodajalec poskrbi za usposabljanje zaposlenih, jih podpira pri doseganju osebnih ciljev zunaj podjetja in vključuje njihove individualne talente, ter ali se anketiranci počutijo v tujini spoštovane. Vse analize so podale jasne rezultate in potrdile dejstvo: slovenski kadri po letih izkušenj na avstrijskem delovnem trgu ostajajo lojalni delodajalcu v tujini.
Keywords: slovenski kadri, avstrijski delovni trg, spoštovanje in vključevanje individualnih talentov, podpora vodstva in vloga managerja, lojalnost
Published: 16.10.2019; Views: 357; Downloads: 49
.pdf Full text (2,78 MB)

2.
Problematika zaposlovanja starejših ljudi
Igor Djurić, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Staranje prebivalstva je nadvse aktualen problem, predvsem v državah, kjer se povečuje delež starega prebivalstva v celotnem prebivalstvu. Staranje prebivalstva je posledica podaljšanja pričakovanega trajanja življenja, nizke stopnje rodnosti in migracij. V diplomskem delu želimo predstaviti, kakšna je politika zaposlovanja starejših v slovenskih podjetjih in s katerimi težavami se pri tem srečujejo tako starejše osebe kot tudi delodajalci. V ta namen smo izvedli raziskavo, in sicer med starejšimi zaposlenimi in med delodajalci oziroma srednje velikimi podjetji SV dela Slovenije. Izkazalo se je, da se delodajalci zavedajo kvalitet, ki jih imajo starejši zaposleni, vendar pa zaradi zakonodaje na omenjenem področju ne zaposlujejo radi starejših delavcev, za že zaposlene v podjetju pa poskrbijo na različne načine. Večkrat jim pomagajo pri pridobivanju dokumentacije, s katero izkazujejo pogoje za zaposlitev, prav tako jih, kolikor je to možno, razporedijo na manj (predvsem fizično) zahtevna delovna mesta. Njihovo zanje pa največkrat uporabijo v timih z mlajšimi zaposlenimi ali pa sprejemajo njihove ideje. Po drugi strani se tudi starejši zaposleni zavedajo svojih vrlin, predvsem znanja, ki ga imajo, pa tudi lojalnosti podjetju. Kljub temu se zaradi neobvladovanja tehnologije, slabše mobilnosti ali nižje stopnje izobrazbe v primerjavi z mlajšimi zaposlenimi počutijo v manjvrednem položaju.
Keywords: starejši zaposleni, starost, zakon, lojalnost, upokojitev
Published: 15.10.2019; Views: 382; Downloads: 81
.pdf Full text (1,55 MB)

3.
Podoba Slovenije kot turistične destinacije in lojalnost na primeru mednarodnih študentov
Sanja Marinković, 2017, master's thesis/paper

Abstract: Lojalnost destinaciji v destinacijskem marketingu dobiva vedno večji pomen. Cilj omenjenega marketinga je, da se turisti vračajo na isto destinacijo in jo drugim priporočajo kot turistično destinacijo. Da bi bila lojalnost destinaciji dosežena, je pomembna percepcija destinacije, ki si jo ustvarijo turisti med bivanjem na sami destinaciji. Teoretične raziskave potrjujejo, da podoba destinacija pomembno vpliva na samo lojalnost destinaciji, zato smo si zastavili dve pomembni raziskovalni hipotezi. V raziskavo, ki je potekala od meseca junija do meseca avgusta, je bilo vključenih 290 mednarodnih študentov, ki so v študijskem letu 2016/2017 študirali v Sloveniji. Rezultati so pokazali, da mednarodni študenti visoko ocenjujejo kognitivno in afektivno podobo Slovenije kot turistične destinacije. Poleg ocenjevanja podobe so visoko ocenili tudi lojalnost Sloveniji kot turistični destinaciji. S pomočjo izračuna Pearsonovega koeficienta smo hipotezo, da obstaja povezava med kognitivno podobo in lojalnostjo, potrdili, medtem ko smo drugo hipotezo delno potrdili zaradi šibke povezave med afektivno podobo in lojalnostjo.
Keywords: kognitivna podoba, afektivna podoba, lojalnost
Published: 04.10.2017; Views: 608; Downloads: 102
.pdf Full text (377,07 KB)

4.
POVEZAVA MED ZADOVOLJSTVOM ODJEMALCEV, NJIHOVO LOJALNOSTJO TER POSLOVNO USPEŠNOSTJO PODJETIJ NA TRGU MOBILNE TELEFONIJE V SLOVENIJI
Matej Glinšek, 2014, master's thesis

Abstract: Storitve v razvitih, modernih državah predstavljajo največji delež bruto družbenega proizvoda (BDP) posamezne države, njihov pomen pa še vedno raste. Eden izmed najbolj tipičnih predstavnikov razvijajočega se storitvenega sektorja je mobilna telefonija. Zaradi hitrega življenjskega tempa, mobilnosti med različnimi lokacijami itd. so tovrstne storitve zelo pridobile na pomenu, saj ljudem zelo olajšujejo vsakodnevna opravila in komunikacijo. Glavni namen raziskovalne naloge je ugotoviti odvisnost med zadovoljstvom odjemalcev, njihovo lojalnostjo in poslovno uspešnostjo podjetij na trgu mobilne telefonije v Sloveniji. Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo za začetek naredili celovit pregled relevantne literature s tega področja. V nadaljevanju smo opisali temeljne značilnosti storitev, njihove kategorije in predvsem njihov pomen za gospodarstvo. Opisali smo tudi temeljne koncepte, ki se nanašajo na glavno raziskovalno vprašanje magistrskega dela; koncept kakovosti storitev, koncept zaznane vrednosti, koncept zadovoljstva, koncept lojalnosti odjemalcev, in poslovno uspešnost podjetij. Vse koncepte smo definirali in (kar je pomembno) prikazali, na kakšen način se lahko določen koncept meri. Empirični del je sestavljen iz osnovne analize trga ponudnikov storitev mobilne telefonije v Sloveniji, analize podatkov, pridobljenih s pomočjo anketnih vprašalnikov, in testiranja hipotez. Pri analizi trga smo zbrali osnovne podatke o poslovanju podjetij, ugotovili pa smo tudi, da trg sestavljajo praktično trije večji ponudniki. Na podlagi zbranih podatkov smo izmerili konstrukte zadovoljstva in lojalnosti za posamezne ponudnike in celotni trg. Na podlagi ciljev magistrskega dela smo postavili 6 hipotez. Za njihovo analizo smo uporabili metodo ANOVA in regresijsko analizo. S testiranjem hipotez smo prišli do končnih ugotovitev. Med ponudniki storitev mobilne telefonije v Sloveniji obstajajo statistično značilne razlike v izmerjeni stopnji zadovoljstva njihovih odjemalcev, ne pa tudi pri lojalnosti. Pri določenih ponudnikih storitev mobilne telefonije zadovoljstvo odjemalcev vpliva na njihovo lojalnost, na splošno na trgu pa raven zadovoljstva odjemalcev ne vpliva na lojalnost odjemalcev. Ugotovili smo tudi, da raven lojalnosti odjemalcev vpliva na dobiček podjetij, raven lojalnosti pa prav tako vpliva na tržni delež podjetij na trgu mobilne telefonije v Sloveniji.
Keywords: storitve, mobilna telefonija, kakovost storitev, zadovoljstvo odjemalcev, zaznana vrednost, lojalnost odjemalcev, poslovna uspešnost podjetij, odvisnost med spremenljivkami.
Published: 14.11.2014; Views: 1118; Downloads: 184
.pdf Full text (2,44 MB)

5.
POSPEŠEVANJE PRODAJE V MALOPRODAJI MARKET PROGRAMA MERCATOR D.D.
Tadeja Pokovec, 2013, master's thesis

Abstract: Uspešnost poslovanja v trgovini na drobno je odvisna od več dejavnikov. Obdobje recesije vpliva na nakupne navade potrošnikov, katerim se skušajo trgovska podjetja čim bolj prilagajati. Podjetje Mercator d.d., katerega primarna dejavnost je trgovina na drobno, se trudi za uspešno poslovanje in opravičiti slogan »Mercator najboljši sosed!«. Pospeševanje prodaje, s katerim želimo, da pospešimo cikel prodaje in povečamo prodane količine blaga izvajamo z različnimi načini, ki pa so usmerjeni na ciljne skupine kupcev. Poslovanje v trgovini na drobno mora potekati skladno z zakonodajo, ISO standardi in etičnimi načeli, kar podjetje upošteva tudi pri izvajanju pospeševalno prodanih akcij. Podjetje se trudi, da z optimalnimi planiranjem zalog blaga zagotavlja primerno založenost z blagom. Kupci so, predvsem v obdobju recesije, postali zelo cenovno občutljivi, kar potrjujejo tudi izsledki raziskave. Izpostavitve artiklov na posebnih mestih v poslovalnici imajo v primerjavi na druge dejavnike kot so spol kupcev, finančno stanje kupcev in posedovanje Pika kartice na nakup akcijskih izdelkov še največji vpliv. Še več truda je potrebno vložiti v izboljšave za pridobivanje novih kupcev in aktivnosti za pridobivanje ter zagotavljanje lojalnosti kupcev.Možnosti za izboljšave vidim predvsem v izboljšanju kakovosti izvedbe trgovske storitve v smislu boljšega prilagajanja kupcem z izdelki, načini pospeševanja prodaje, večjemu prilagajanju izvajanja trgovske storitve kupcem ter krepitvijo lojalnosti kupcev in zaposlenih v podjetju Mercator d.d..
Keywords: trgovina na drobno, pospeševanje prodaje, uspešnost poslovanja, poslovanje, planiranje, skrivnostni kupec, zadovoljstvo zaposlenih, zadovoljstvo kupcev, optimiranje zalog blaga, založenost, akcija, kupci, izpostavljenost, optimiranje stroškov, lojalnost.
Published: 23.08.2013; Views: 1944; Downloads: 249
.pdf Full text (1,36 MB)

6.
MARKETINŠKO STRATEŠKO ODLOČANJE V ZVEZI Z ZADOVOLJSTVOM ODJEMALCEV
Nataša Kukovec, 2013, master's thesis

Abstract: Kot svetovno gospodarstvo tako se tudi slovensko sooča z vsakodnevnim izzivom, kako ohraniti svoj tržni položaj, kako biti korak pred konkurenco, slediti trendom in znati ob pravem času ponuditi rešitev, ki je drugi niso sposobni. Dejstvo je, da je v tržnem gospodarstvu konkurenca velika, ponudba za odjemalce je precejšnja, zato mora biti pristop edinstven in potrošnik mora prepoznati korist in rešitev svoje težave v našem produktu, samo tako lahko računamo na posel in posredno tudi donosnost. Dobro povprečno poslovanje dolgoročno več ne zadošča, potrebno je zaposlovati managerje, ki so sposobni prepoznati pričakovanja odjemalcev, najti tržne niše in poti do obojestranskega zadovoljstva ter podjetju prinesti dodano vrednost. Če ne prej, je danes najpomembneje poskrbeti za zadovoljnega potrošnika, saj se bo le takšen vrnil, ponovil nakup, ostal lojalen in nas tudi priporočal okolici. V svojem magistrskem delu sem želela raziskati področje povezave zadovoljstva z lojalnostjo in kako lahko z marketinškim strateškim odločanjem vplivamo na to. Izbrala sem podjetje Swatycomet, kjer sem tudi sama zaposlena in naredila raziskavo na vzorcu 30-ih strateških kupcev podjetja, ker menim, da le-ti najbolj vplivajo na promet, izplen in nenazadnje eksistenco podjetja. Zanimalo me je njihovo stališče vezi zadovoljstva s produkti, prodajnim osebjem, servisiranjem, kakovostjo izdelkov, cenami, dobavnimi roki ipd. Želela sem izvedeti, kaj je tisto, kar najbolj vpliva na njihovo zadovoljstvo in kaj najbolj na njihovo lojalnost podjetju. Moj cilj je bil, podjetju ponuditi rezultate raziskave, ki bodo koristili pri nadaljnjem marketinškem strateškem odločanju vodilnih oseb v podjetju, da bi lahko izbrali prave strategije, uvedli učinkovite taktike, ki bi uspešno delovale v obe smeri, tj. prodajalec-kupec ter prinašale podjetju dolgoročen obstoj, donosnost, pozitivno prepoznavnost in nenazadnje ugled v širši okolici. Raziskava je potrdila, da na lojalnost strateških kupcev podjetja skoraj enako intenzivno vplivajo trije dejavniki, tj. zadovoljstvo, prodajno osebje in servisiranje. Nadalje so respondenti v večini odgovorili, da je kakovost izdelkov tista, ki se najbolj odraža na njihovem zadovoljstvu. Za večino strateških kupcev podjetja Swatycomet bi lahko trdili, da je njihova lojalnost podjetju najbolj odvisna od odnosa prodajnega osebja, cen in kakovosti izdelkov. Najmanj so zadovoljni s cenami in dobavnimi roki, čeprav so za ta dejavnika izbrali srednjo vrednost zadovoljstva, ostale dejavnike pa so ocenili višje.
Keywords: marketinško strateško odločanje, odjemalec, lojalnost, zadovoljstvo, pričakovanja, kakovost izdelka, segmentiranje glede na stopnjo lojalnosti
Published: 19.03.2013; Views: 1247; Downloads: 174
.pdf Full text (1,22 MB)

7.
ANALIZA LOJALNOSTI ODJEMALCEV DO IZDELKOV ZNAMKE COCA-COLA
Matej Šauperl, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Zadovoljstvo odjemalcev predstavlja za podjetja pomembno vlogo pri zagotavljanju uspešnih poslovnih rezultatov in ohranjanju konkurenčnega tržnega deleža. Z zadovoljevanjem potreb in želja odjemalcev podjetja skrbijo in ohranjajo to medsebojno povezanost med podjetjem in odjemalcem. Glede na to, da živimo v času odprtega trga in globalne ekonomske krize, h kateremu lahko dodamo prenasičenost trga in močno konkurenco na vsakem koraku, je za podjetja bistvenega pomena, da se zaveda ogroženosti svojih odjemalcev. Če odjemalec ne bo zadovoljen, lahko zelo hitro preklopi h konkurenci, samemu podjetju pa tako povzroči, že poleg nastalih, še dodatne stroške pri iskanju novih zadovoljnih odjemalcev. Zadovoljen odjemalec ima v teoriji vse karakteristike, da postane lojalen. Lojalnost odjemalca je globoka in močna zaveza, v katerem se odjemalec vedno znova odloča po ponovnem nakupu izbranega izdelka (storitve) tako sedaj, kot v prihodnosti, kljub vplivu okolja, situacije ter konkurenčnega potencialnega poskušanja vplivanja na njegovo izbiro. Predstavlja največjo možno stopnjo povezanosti in ima za podjetje neprecenljivo vrednost. Lojalnost odjemalcev je v bistvu rezultat organizacije, ki neprestano ustvarja koristi odjemalcu do njihovega izdelka (storitve). Jedro dela diplomskega seminarja predstavlja analiza lojalnosti odjemalcev do izdelkov znamke Coca-Cola. S pomočjo anketnega vprašalnika smo pridobivali neposredne informacije o kupnih navadah odjemalcev. Glavne ugotovitve te analize so pokazale, da zelo veliki odstotek anketirancev pozna in uporablja izdelke Coca-Cola na redni ravni. Anketiranim odjemalcem je okus omenjenih pijač bistvenega pomena pri odločitvi za nakup. Iz navedenih podatkov lahko sklepamo, da je večina anketiranih lojalna blagovni znamki in da tudi samo podjetje Coca-Cola uspešno krepi in ohranja to neoprijemljivo čustveno vez. S primerno nastavljenimi hipotezami lahko sklepamo, da so se naša predvidevanja izkazala za pravilna in smotrna. V sklepnem delu smo strnili naše ugotovitve, pri katerem smo prišli do spoznanja, da bo lojalnost odjemalcev tudi v prihodnosti za podjetje predstavljala resen in težak izpit, katerega bodo primorani opraviti z odliko. Podjetjem bo glavni izziv tudi v prihodnje predstavljalo ohranjanje lojalnih odjemalcev ter ustvarjanje in pridobivanje novih razmerij med podjetjem in odjemalcem. Odjemalci so tisti člen, ki neposredno vplivajo na celovito delovanje in poslovanje podjetja. Coca-Cola se, kot vodilno podjetje na področju proizvajanja brezalkoholnih pijač, zaveda pomena lojalnosti odjemalcev in samo čas bo pokazal, kako uspešno se bo te problematike tudi v prihodnje lotevala. Vsekakor pa vse kaže na to, da bo kljubovala razmeram na trgu z ustvarjanjem novih trendov, potreb in želja.
Keywords: zadovoljstvo odjemalcev, lojalnost odjemalcev, prednosti lojalnih odjemalcev, vrste lojalnosti, analiza lojalnosti, podjetje Coca-Cola.
Published: 21.11.2012; Views: 1199; Downloads: 123
.pdf Full text (925,93 KB)

8.
KOMUNICIRANJE S STRANKAMI V PRIMERU REKLAMACIJ V IZBRANEM PODJETJU
Tadeja Kolar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Lojalnost odjemalcev je pomemben dejavnik poslovanja podjetja. Prinaša ogromno prednosti in koristi, izmed katerih izstopajo predvsem: pozitivno ime podjetja na trgu, njegova konkurenčna prednost pred tekmeci ter njegovo dobičkonosno poslovanje. Za doseganje uspeha se mora podjetje truditi, to prednost pa lahko doseže le s poštenim delom ter kakovostjo svojih izdelkov in storitev. Pogoj za to je predhodno dobro poznavanje želja in potreb svojih kupcev, vzdrževanje primernih poslovnih odnosov z zaposlenimi in poslovnimi partnerji ter poslovanje z zanesljivimi dobavitelji. V podjetju morajo zaposleni delovati po načelu medsebojnega spoštovanja in vzdrževanja pozitivnih poslovnih odnosov, saj lahko le na tak način dosegajo kvalitetno medsebojno komuniciranje in pravočasno reševanje oz. odpravljanje napak. Vsa njihova pozornost mora biti usmerjena h kupcem, iskanju vzrokov njihovega nezadovoljstva, odpravljanju napak in nenehnemu izboljšanju ponudbe. Pomembno je poudariti, da se potrebe, želje in zahteve kupcev razlikujejo, zato vsakemu posamezniku ni moč ustreči v celoti. Posledica tega je nastanek reklamacij, ki danes v poslovnem svetu niso neznanka. Pomembno je, da zaposleni sprejmejo vsako reklamacijo z razumevanjem in jo obravnavajo kot dragocen podatek s strani kupca, ki podjetju prinese pozitivno informacijo za njegovo poslovanje. Reklamacije niso nikoli slabost, če se v podjetju za njih takoj zavzamejo, jih analizirajo, ugotovijo njihove prednosti in slabosti ter jih čim prej rešijo. Odnosi, ki bodo temeljili na zaupanju in spoštovanju, bodo vodili k dolgoročnejšemu poslovanju ter poslovnemu uspehu podjetja.
Keywords: komuniciranje, reklamacije, kupci, odnosi, zadovoljstvo, lojalnost, pričakovanja, čustvena inteligentnost.
Published: 15.11.2012; Views: 1327; Downloads: 59
URL Link to full text

9.
10.
UGOTAVLJANJE DOBIČKONOSNOSTI IN ŽIVLJENJSKE VREDNOSTI STRANK
Matej Glinšek, 2011, final seminar paper

Abstract: Management odnosov s strankami (CRM) je filozofija, ki povezuje vse funkcije v organizaciji, njen glavni namen pa je grajenje dolgoročnih dobičkonosnih odnosov s strankami. Skozi zgodovino se je razvilo več konceptov marketinga, vendar je v najtesnejši povezavi z CRM marketinška orientiranost, ki temelji na poznavanju in prilagajanju potrebam strank. Pri dobičkonosnih odnosih je temeljni proces menjava na trgu, kjer prihaja do menjave vrednosti med stranko in ponudnikom. Temeljni koncepti na poti do dobičkonosnih strank so vrednost za stranko, zadovoljstvo, zadržanje in lojalnost. Dobičkonosna je tista, ki v določenem času organizaciji prinese več prihodkov kot stroškov. Ugotavljanje dobičkonosnosti po metodi ABC temelji na razporejanju stroškov glede na aktivnosti. Pridobljeni podatki so osnova za strateško odločanje o načinu sodelovanja s strankami. Življenjska vrednost stranke pove, kolikšen bo dobiček s strani stranke v celotni dobi sodelovanja. Pomembnejši faktorji pri izračunu so diskontna stopnja, stopnja zadržanja strank in življenjska doba stranke. Pridobljeni podatki se lahko uporabijo kot temelj za odločanje o nadaljevanju sodelovanja, popustih, različnih strateških povezavah in o marketinških aktivnostih.
Keywords: management odnosov s strankami (CRM), marketing, vrednost, lojalnost, zadržanje, zadovoljstvo, dobičkonosnost, življenjska vrednost, prihodki, stroški
Published: 10.11.2011; Views: 2431; Downloads: 243
.pdf Full text (1,16 MB)

Search done in 0.31 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica