| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 17
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
2.
Načrtovanje in spremljanje oskrbe in izkoriščenosti proizvodnje v SAP R/3 sistemu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika
Rok Gluhodedov, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo se nanaša na dva pomembna dejavnika. Prvi je logistika, ki ima velik vpliv na življenski standard ljudi v sodobni družbi. Tega se zavedajo tudi v podjetjih, saj postaja logistika vedno bolj strateško področje za uspešno vodenje podjetja in poslovnih procesov znotraj njega. Drugi dejavnik predstavlja sodoben informacijski sistem, ki ima izredno pomembno vlogo pri obvladovanju poslovnih, torej tudi logističnih procesov v podjetju. Pomembnosti obeh omenjenih dejavnikov se vsekakor zavedamo tudi v podjetju IskraTEL, kjer smo se že pred časom odločili za uvedbo novega informacijskega sistema SAP R/3 kot podporo poslovnim procesom v podjetju. Rešiteve SAP R/3 sistema se nanašajo na vsa poslovna področja v podjetju, tako tudi na logistično, na katerem bo poudarek v mojem delu. V delu bom najprej opredelil logistiko proizvodnega podjetja in njene procese. Ugotavljam, da so logistični procesi tesno povezani z vsemi ostalimi procesi v podjetju. Te procese spremlja tudi veliko število informacij, ki so posledica materialnih tokov v podjetju. Za pravočasno in ustrezno preskrbo z informacijami, ki so podlaga za poslovno odločanje, je v podjetju potrebno zagotoviti učinkovit informacijski sistem. V nadaljevanju bom predstavil, kaj pomeni informacijski sistem za planiranje in logistično podporo proizvodnji, katere podatkovne vire uporablja in kaj mora zagotovit. Med zgoraj omenjene, procesno naravnane informacijske sisteme, gotovo sodi SAP R/3 sistem, ki ga ponuja nemško podjetje SAP AG. Je vodilni proizvajalec tovrstnih sistemov v svetu. Zagotavlja standardne rešitve v okolju strežnik/odjemalec. Ker pa se struktura in poslovanje podjetij med seboj razlikujejo, je potrebno te rešitve nastaviti tako, da bodo ustrezale naravi podjetja. Vse standardne rešitve v zadostni meri ne pokrivajo vseh informacijskih potreb podjetja IskraTEL, zato smo SAP R/3 sistem, preko vmesnikov, povezali z nekaterimi drugimi aplikacijami. SAP R/3 sistem, njegovo arhitekturo in aplikacije bom opisal v posameznih poglavjih tega dela. V diplomskem delu sem si za cilj postavil predstavitev organizacijske strukture planiranja, orodja za spremljanje točnosti rezultatov planiranja in oskrbe proizvodnje, glavne podatke in logistične procese v podjetju IskraTEL. Z opisom bom predstavil obsežnost in kompleksnost SAP R/3 sistema na področju logistike.
Keywords: logistični procesi, proizvodni proces, materialni tok, planiranje, logistična podpora, informacijski sistem, SAP R3
Published: 28.08.2009; Views: 3342; Downloads: 376
.pdf Full text (1,08 MB)

3.
POMEN PAKIRANJA V LOGISTIČNIH PROCESIH V PODJETJU EMO ORODJARNA D.O.O.
Mitja Juteršek, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Živimo v času, ko že vsako podjetje spremlja, meri in optimira vse faze svoje dejavnosti. Tako je pozornost v Emo Orodjarni d.o.o. namenjena tudi optimiranju stroškov embaliranja, pakiranja in transporta izdelkov. To pa lahko podjetje doseže z optimalnim izborom embalaže, pakiranja samega izdelka ter dobrim poznavanjem transportnih poti. Embalaža s svojimi lastnostmi in značilnostmi sicer opravlja najrazličnejše funkcije. Najstarejša je zaščitna funkcija, ki je poleg funkcije ekonomičnosti in varstva okolja, za naše podjetje edina in najbolj pomembna, saj proizvodu omogoča, da do kupca prispe nepoškodovan. Namen diplomskega dela je bil pregledati poslovanje na področju embaliranja in pakiranja, ter ugotoviti pomen pakiranja za logistične procese na primeru podjetja. V teoretičnem delu smo najprej prikazali razvoj in cilje logistike ter podali definicije in izhodišča o embalaži in pakiranju. Teoretično ustrezna embalaža in ustrezno izbran postopek pakiranja zagotavljata nemoten potek notranjih in vseh nadaljnjih logističnih procesov. V drugem delu smo na primeru podjetja Emo Orodjarna d.o.o., prikazali pomen pakiranja kot predpogoj za dober potek nadaljnjih logističnih procesov. Ugotovili smo, da je podjetje zelo specifično, saj je njegova dejavnost naravnava na proizvodnjo orodij, ki jih kupci nadalje uporabljajo za izdelavo vgradnih delov v avtomobilski industriji. Zato pride do izraza predvsem in samo transportna embalaža, ki ščiti in varuje izdelke predvsem pred mehanskimi vplivi.
Keywords: logistični proces, embalaža, zaščitna embalaža, pakiranje, Emo Orodjarna d.o.o., euro paleta
Published: 29.01.2010; Views: 2143; Downloads: 250
.pdf Full text (8,58 MB)

4.
Optimalna izraba logističnih zmogljivosti 670. poveljniško-logističnega bataljona : magistrsko delo
Jernej Peternelj, 2010, master's thesis/paper

Abstract: Slovenska vojska od leta 1997 aktivno sodeluje v mednarodnih operacijah in misijah (MOM). Z leti se je obseg delovanja SV na MOM povečeval, zato je bil leta 2004 ustanovljen 670. poveljniško-logistični bataljon (v nadaljevanju 670. POVLOGB). Formacijsko-organizacijska struktura 670. POVLOGB je bila ob njegovi ustanovitvi oblikovana skladno s predvidevanji o izvajanju logistične podpore v MOM. V letu 2006 je bila na podlagi študije Projekt Oskrba nabavljena specialna logistična oprema za izvajanje logistične podpore enot SV v MOM. V nalogi smo poskušali ugotoviti, ali je trenutna organizacijsko-formacijska struktura 670. POVLOGB še vedno primerna za njegovo delovanje. Z metodo reinženiringa in ob upoštevanju izvajanja logističnega procesa smo poskušali oblikovati prenovljeno organizacijsko-formacijsko strukturo 670. POVLOGB. Obenem smo analizirali izrabo ključnih specialnih logističnih sredstev 670. POVLOGB ter poskušali ugotoviti raven izrabe logističnih sredstev. Na koncu smo oblikovali nekaj predlogov za boljšo izrabo ključne logistične opreme.
Keywords: 670. poveljniško-logistični bataljon, mednarodne operacije, misije, izraba logističnih zmogljivosti, logistični proces, reinženiring organizacije
Published: 03.09.2010; Views: 2372; Downloads: 249
.pdf Full text (1,49 MB)

5.
Pravni viri za skladiščenja zdravil : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
Predrag Aleksić, 2010, bachelor thesis/paper

Abstract: Skladiščenje je zahteven pravno logistični proces, ki skrbi, da je blago, tovor, material ali predmeti v takšnem stanju, kot jih je poloţnik pustil, in so namenjeni za nadaljnjo proizvodnjo, transport, prodajo ali porabo… Skladiščenje surovin ali končnih izdelkov v tovarni zdravil je specifika po svojem značaju, pravni podlagi in uporabnosti. Ker gre za človeka in človekovo zdravje pomembno vsebino, je toliko bolj s formalnimi in pravnimi viri regulirano ravnanje z zdravili. Skladiščenje smo obravnavali kot pravno logistični proces ter opisali postopke in pogoje skladiščenja, vodenja evidenc, postopke sprejema in izdaje ter opisali listine, ki spremljajo posamezna zdravila. V prvem delu smo opisali in na splošno opredelili pravno logistični proces skladiščenja, nato smo opredelili zakonsko podlago in opisali vse postopke ravnanja in hranjenja zdravil. V zadnjem delu smo se omejili na moţnosti izboljšave postopkov in zmanjšanje stroškov pri delu.
Keywords: skladišče, logistični proces, skladiščna dokumentacija, standardi, zdravila
Published: 04.05.2011; Views: 2020; Downloads: 238
.pdf Full text (921,56 KB)

6.
UPORABA SAP APO ZA OPTIMALNO PLANIRANJE PROIZVODNJE V FARMACEVTSKI INDUSTRIJI
Jožica Pavlovič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Sodobna podjetja v vedno večjem konkurenčnem boju sledijo najmodernejši tehnologiji zaradi večjih zahtev kupcev in hitrega razvoja tehnologije. Pri tem poskušajo čim bolje ustreči željam kupcev, izboljšujejo kakovost proizvodov in storitev ter pri svojem poslovanju dosegajo nižje stroške. Uspešnost podjetja je odvisna od načrtovanja poslovanja in kontrole, ki pove, če se je izvedba približala planu, ali je gladko potekala s čim manj težavami ter čim boljšim izkoristkom. Obstoj podjetja je odvisen od proizvodnje. Cilji planiranja proizvodnje so ugotovitve, katere proizvode in kdaj in koliko jih proizvesti. Zaradi uporabe in razvoja novih tehnologij se povečuje obseg logističnih operacij, zato si mora uspešno podjetje nujno zagotoviti kakovostno in zanesljivo informacijsko podporo. Primer takšne podpore in tema moje diplome je informacijski sistem SAP R/3 oziroma njegov optimizacijski modul APO, ki je kot njegova nadgradnja vodilni sistem za planiranje proizvodnje.
Keywords: logistični proces, planiranje proizvodnje, informacijski sistem SAP R/3, APO (Advanced Planner and Optimizer)
Published: 20.12.2011; Views: 2911; Downloads: 309
.pdf Full text (2,96 MB)

7.
Uporaba umetne inteligence v logističnih informacijskih sistemih
Jasmin Kaljun, 2008, published professional conference contribution

Abstract: Logistika je dejavnost, ki se ukvarja z upravljanjem toka materialov od virov do porabnikov tako znotraj enega podjetja kot med več podjetji. Cilj logistikeje zagotoviti prave dobrine in storitve, na pravem mestu ob pravem času, količini in kakovosti, z najnižjimi stroški in vplivi na okolje, skladno s sklenjeno pogodbo. Implementacija računalniških tehnologij na področje logistike zahteva razvoj logističnega informacijskega sistema, kot povezane skupine podsistemov odgovornih za posamezna področja logistike. Znotraj posameznega podsistema pa se lahko uporabijo tudi metode umetne inteligence, ki lahko znatno zmanjšajo potreben čas uporabe sistema in številov posamezen projekt vključenih ekspertov, s čimer prispevajo k zmanjšanju skupnih proizvodnih stroškov. V članku je predstavljena zgradba vzorčnega logističnega informacijskega sistema, namen in področje enega izmed njegovih podsistemov in možnost implementacije inteligentnega svetovalnega sistema znotraj tega logističnega informacijskega podsistema.
Keywords: logistika, proizvodni proces, logistični informacijski sistemi, CIM, inteligentni svetovalni sistem
Published: 31.05.2012; Views: 1428; Downloads: 84
URL Link to full text

8.
Izboljšanje procesa nabave v podjetju Jagros, d.o.o.
Tamara Holc, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh sklopov, teoretičnega in aplikativnega. V prvem je zapisana teoretična razlaga logističnih procesov in nabavnega procesa, ki ga razumemo kot podproces logističnih procesov. Sledi podrobna obravnava izhodišč za razumevanje nabavnega procesa, ki je ključen proces v diplomski nalogi. Področje nabavnega poslovanja je postalo eno izmed najpomembnejših področij za morebitno izboljšanje delovanja, poslovanja in konkurenčnosti podjetja. Prav tako so za uspešno poslovanje podjetja potrebni zanesljivi dobavitelji, ki zagotavljajo kakovost, potrebno količino, privlačno ceno in pravočasnost svojih izdelkov. Z zanesljivimi dobavitelji je tako mogoče organizirati poslovanje z čim manjšimi zalogami. Diplomsko delo v drugem, aplikativnem delu zajema opis podjetja Jagros, d.o.o. in nabavne procese v podjetju, kritično analizo nabavnega procesa ter predloge za prenovo nabavnega procesa. S prenovo nabavnega procesa v podjetju Jagros, d.o.o. lahko pripomoremo k bolj optimalnemu delovanju celotnega podjetja. V diplomski nalogi smo tudi predstavili predloge izboljšav, za katere menimo, da bodo pripomogli k optimalnejšemu delovanju podjetja.
Keywords: nabava, nabavni proces, logistični proces, dobavitelji, poslovalnice
Published: 05.10.2015; Views: 1347; Downloads: 293
.pdf Full text (3,31 MB)

9.
10.
LOGISTIČNI PROCESI PRI UVOZU IZDELKOV IZ KITAJSKE NA PRIMERU PODJETJA CREO NOVA D.O.O.
Urban Bahčič, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Mednarodno gospodarstvo je danes nujno za zadovoljevanje vseh naših potreb. Ne znamo si več predstavljati, da ne bi uvažali in izvažali. Tudi posamezniki vedno pogosteje uvažajo in tudi izvažajo, saj vsega ni možno kupiti v državi v kateri živimo. Podjetja uvažajo in izvažajo predvsem zaradi poslovnih priložnosti, zniževanja stroškov in povečevanja prihodkov in posledično tudi dobička. Za uvoz so zanimive predvsem države v katerih je delovna sila cenejša in lahko proizvode proizvedejo ceneje kot bi jih domača proizvodnja. Zadnja leta je med drugim dosti govora o Kitajski. Veliko podjetij se je odločilo, da bodo svojo proizvodnjo preselili na Kitajsko ali pa uvažali nekatere dele proizvedene na Kitajskem. Tudi naše podjetje CREO NOVA d.o.o., ki ga bomo imeli za primer uvoznika iz Kitajske v našem delu diplomskega seminarja. Ker so proizvodi, ki jih prodaja CREO NOVA d.o.o. najcenejše proizvedeni ravno na Kitajskem, so se odločili za to državo. Logistični procesi so iz tako oddaljene države zelo pomembni in tudi zelo kompleksni. V ta namen bomo v našem delu diplomskega seminarja predstavili, kako zgleda celoten logističen proces in tudi ugotovili zakaj je tako pomemben v današnjem mednarodnem gospodarstvu.
Keywords: logistični proces, uvoz, Kitajska, mednarodno gospodarstvo, transport, CREO NOVA d.o.o.
Published: 18.03.2016; Views: 755; Downloads: 81
.pdf Full text (525,98 KB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica