| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 19
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
MAJHNE ROKE TKEJO VEZI S PRETEKLOSTJO
Urška Kejžar, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V današnjem času otroci veliko časa preživijo ob računalniku in televiziji, ki siromašita njihov domišljijski svet. Zmaji, vile in škrati zanje živijo le v tujih filmih in v prevedenih zgodbah, ne poznajo pa bogatega ljudskega izročila iz domačega okolja. V diplomskem delu je predstavljen projekt Kranjskih vrtcev o ljudskem izročilu v domačem okolju. Obsega teoretični in empirični del. V teoretičnem delu je predstavljeno, kaj je ljudsko izročilo, kaj zajema, in opis projektnega dela. V empiričnem delu pa so predstavljeni rezultati raziskave, ki smo jih dobili s pomočjo anketnega vprašalnika. Namen raziskave je bil ugotoviti, kako pomembno je staršem iz vrtca Čebelica ohranjanje ljudskega izročila in koliko so se otroci naučili preko dejavnosti.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: ljudsko izročilo, projektno delo, ljudska pesem, ljudska pravljica, ljudski godci, muzej.
Published: 13.01.2010; Views: 2704; Downloads: 514
.pdf Full text (6,35 MB)

2.
LJUDSKO GLASBENO IZROČILO V ŠMARTNEM IN OKOLICI
Lidija Vrečko, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Ljudsko glasbeno izročilo v Šmartnem in okolici predstavlja del kulturne dediščine na obravnavanem delu podeželja. Razdeljeno je na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu je na kratko povzeto iz literature nekaj splošnih značilnosti slovenskega ljudskega glasbenega izročila. V empiričnem delu pa so v prvem poglavju z zgodovinsko metodo preučeni običaji skozi vse leto in zapisane ljudske pesmi, ki jih pojejo v Šmartnem v Rožni dolini, Socki in v Novi Cerkvi. Opisi so dobljeni z nestandardnimi intervjuji ljudskih pevcev in godca ter nekaterih krajanov. V prilogi je dodano 10 zbranih ljudskih in ponarodelih pesmi z notiranimi besedili ter dve zgoščenki posnetkov ljudskih pevcev. V drugem poglavju empiričnega dela so kvantitativno obdelani zbrani in interpretirani podatki ankete, izvedene med učenci POŠ Vojnik in njihovimi starši. Ugotovili smo, da anketirani odrasli razmeroma dobro poznajo ljudsko izročilo domačega kraja, a večina meni, da izumira. Ljudske pesmi pogosteje pojejo s prijatelji ali v družini, kot ob delu. Naučili so se jih doma, njihovi otroci pa predvsem v šoli. Šola naj bi bila poleg kulturnih in turističnih društev pomemben dejavnik pri ohranjanju kulturne dediščine.
Keywords: Šmartno in okolica, ljudsko izročilo, ljudska glasba, šege in navade, ljudske pesmi.
Published: 30.03.2010; Views: 2033; Downloads: 224
.pdf Full text (16,35 MB)

3.
OTROŠKO LJUDSKO IZROČILO ŠALEŠKE DOLINE
Anita Pačnik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo OTROŠKO LJUDSKO IZROČILO ŠALEŠKE DOLINE je teoretično delo. Izkušnje dela v vrtcu narekujejo potrebo po raziskovanju tega področja, vendar se postavlja vprašanje literature. V Šaleški dolini delujejo folklorna društva za odrasle. Otroci večinoma spoznajo ljudsko izročilo v vrtcih ali doma, vendar je literature iz tega področja premalo. Vzgojiteljice si pomagajo z razno literaturo v kateri so združene rajalne igre iz celotne Slovenije ali sveta, ne morejo pa približati otrokom ljudskega izročila iz področja v katerem živijo. Gibanje je za predšolske otroke pomembno, prav tako pa se gibalne aktivnosti prepletajo s področjem plesne vzgoje. Tako se lahko otrokom preko gibanja približa ples in ljudsko izročilo. V raznih literaturah zasledimo, da sta gibanje in ples pomembna v predšolskem obdobju, prav tako pa ima vzgojiteljica pomembno vlogo pri otrokovem celostnem razvoju. Otrokom so všeč rajalne in prstne igre, to pa je tudi najlažji način, da se otrokom približa ljudsko izročilo, saj ga spoznajo preko igre. Vedno pogosteje se uporabljajo tudi bansi, ki sicer niso ljudsko izročilo, se pa v današnjem času vedno več uporabljajo tudi v vrtcih ter pri delu z otroki.
Keywords: Ključne besede: Predšolska vzgoja, gibanje, ljudsko izročilo, plesno izročilo, plesna vzgoja, rajalne igre, prstne igre, bansi
Published: 23.03.2010; Views: 3265; Downloads: 886
.pdf Full text (584,10 KB)

4.
OTROŠKI LJUDSKI PLES IN PREDŠOLSKI OTROK
Marjeta Kundih, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom OTROŠKI LJUDSKI PLES IN PREDŠOLSKI OTROK je teoretično-empirično delo. V teoretičnem delu je predstavljeno plesno izročilo: pojem ljudskega plesa, ples v predšolski vzgoji, plesni pojmi in izrazi, cilji plesne vzgoje, načela plesne vzgoje, metode plesne vzgoje, plesne oblike; otroško plesno izročilo: otroško ljudsko izročilo, otroške rajalne igre; spremljava otroških pesmi in otroški instrumenti: ljudski instrumenti; otroške ljudske igre: izštevanke, igre, prstne igre, norčljivke in posmehulje. V empiričnem delu je preko enomesečnega načrtovanja v vzgojnem delu na predšolski stopnji podana integracija plesne vzgoje z ljudskim izročilom oziroma z otroškimi pesmimi. Evalvacija vzgojnega dela je pokazala, da so otrokom všeč rajalne in prstne igre, to pa je tudi najlažji način, da se otrokom približa ljudsko izročilo, saj ga spoznajo preko igre.
Keywords: Ključne besede: predšolska vzgoja, gibanje, ljudsko izročilo, plesno izročilo, plesna vzgoja, rajalne igre, prstne igre.
Published: 13.05.2011; Views: 13788; Downloads: 2614
.pdf Full text (914,87 KB)

5.
ALI MED NAŠIMI PETOŠOLCI ŠE ŽIVI SLOVENSKA LJUDSKA PESEM?
Janja Lozinšek, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Ljudska glasba je pomemben del narodove kulturne dediščine in je vključena v Učni načrt za glasbeno vzgojo v osnovnih šolah. Učiteljem daje ogromno idej in možnosti, kako otrokom približati to glasbeno zvrst ter prispevati k ohranjanju slovenske ljudske pesmi ter njihovo življenje in prenašanje na prihodnje rodove, kot del narodove dediščine. Namen diplomske naloge je bil ugotoviti v kolikšni meri in na kakšen način je ljudska pesem sploh prisotna med slovenskimi petošolci. V raziskavo je bilo vključenih 200 učencev in učenk petih razredov iz ptujskega območja, od tega je bilo 100 učencev in učenk mestnih šol (OŠ Mladika, OŠ Ljudski vrt, OŠ Olge Meglič) ter 100 učencev in učenk podeželskih šol (OŠ Gorišnica, OŠ Destrnik, OŠ Markovci, OŠ Dornava) . Pri raziskavi je bila uporabljena deskriptivna metoda empiričnega pedagoškega raziskovalnega dela. Rezultati so bili pridobljeni s pomočjo anketnih vprašalnikov. Ugotovili smo, da imajo petošolci radi ljudske pesmi. Najpomembnejšo vlogo pri ohranjanju ljudskega izročila ima šola. Velikih odstopanj v poznavanju ljudskih pesmi med mestno ali podeželsko šolo ni bilo zaznati. Zavedati se moramo, da poplava sodobne glasbe in različnih glasbenih stilov še ne pomeni kvalitetne glasbe. V vzgojno-izobraževalni proces je potrebno vključiti ljudsko glasbo, da se bo bogata kulturna dediščina, ki jo imamo v Sloveniji, ohranjala še naprej. Ključne besede: ljudsko izročilo, ljudska glasba, značilnosti slovenske ljudske pesmi, učni načrt za glasbeno vzgojo, ljudska pesem v prvem in drugem triletju.
Keywords: ljudsko izročilo, ljudska glasba, značilnosti slovenske ljudske pesmi, učni načrt za glasbeno vzgojo, ljudska pesem v prvem in drugem triletju.
Published: 22.06.2011; Views: 2992; Downloads: 681
.pdf Full text (1002,03 KB)

6.
POZNAVANJE IN OHRANJANJE LJUDSKEGA IZROČILA V OBČINI PODLEHNIK
Sonja Arnuš, 2011, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Slovenski narod ima bogato kulturno dediščino. Pomemben del kulturne dediščine je tudi slovensko ljudsko izročilo. V diplomskem delu je namenjena pozornost njegovemu poznavanju, prenašanju in ohranjanju. Teoretični del s pomočjo literature predstavlja slovensko ljudsko izročilo s poudarkom na glasbenem izročilu. V empiričnem delu so predstavljene geografske in zgodovinske značilnosti Haloz in občine Podlehnik kot tudi šege, navade in praznovanja v povezavi z ljudsko pesmijo. Predstavljene so skupine, ki skrbijo za ohranjanje šeg in navad v občini Podlehnik, plesna skupina Žvegla, mlada citrarka Petra Grabrovec in ljudska glasbila, ki jih najdemo v občini Podlehnik. Poudarek je na poznavanju in ohranjanju ljudskega izročila med učenci 4., 5., 6., in 7. razredov OŠ Martina Koresa Podlehnik in njihovimi starši. Podatki, pridobljeni z izvedbo ankete, so kvantitativno zbrani, obdelani in interpretirani. Ugotovljeno je bilo, da tako starši kot učenci menijo, da poznajo ljudsko izročilo svojega kraja ter šege in navade, ki so povezane z njim. Ljudske pesmi so jim všeč, največ so se jih naučili doma, tam jih tudi največ prepevajo. Izsledki kažejo, da je ljudsko izročilo med prebivalci občine Podlehnik še vedno živo. Dolžnost vseh posameznikov pa je prenašanje izročila iz roda v rod, da bo le to živelo še dolgo generacij.
Keywords: Ključne besede: ljudsko izročilo, občina Podlehnik, šege in navade, praznovanja, ljudska pesem, ljudski ples.
Published: 06.02.2012; Views: 3565; Downloads: 294
.pdf Full text (2,86 MB)

7.
LJUDSKA GLASBA V VRTCU
Mojca Hazl, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Ljudska glasba je poseben in obenem nedeljiv del slovenske glasbene ustvarjalnosti in z njo istovetnosti. Ljudska glasba v vrtcu ponuja vzgojiteljem veliko možnosti in načinov, da jo približajo najmlajšim in tako v njih krepijo zavest za nadaljnje ohranjanje ljudskega izročila. Namen teoretičnega dela je bil podrobneje opisati ljudsko glasbo, namen empiričnega dela pa je bil ugotoviti, v kolikšni meri vzgojitelji vključujejo ljudsko glasbo v vsakdanje delo z otroki in kakšna osebna stališča imajo vzgojitelji do ljudske glasbe. V empiričnem delu smo ponazorili odgovore, ki smo jih dobili z anketnim vprašalnikom, posredovanim 66-im vzgojiteljem iz različnih prekmurskih vrtcev. Rezultati raziskave so pokazali, da skoraj vsi anketirani vzgojitelji v svoje delo vključujejo ljudsko glasbo, pri čemer so na 5-stopenjski lestvici izbrali srednjo vrednost, kar pomeni, da ljudsko glasbo v vzgojno delo vključujejo le včasih. Vzgojitelji so mnenja, da otroci v vrtcu poznajo premalo ljudskih pesmi, vendar jih vseeno radi pojejo in poslušajo, občasno pa jih spremljajo tudi na ljudska glasbila. Rezultati so tudi pokazali, da imajo vzgojitelji razmeroma pozitivna stališča do ljudske glasbe in se zavedajo pomena njenega ohranjanja in vnašanja v otrokov vsakdan, čeprav pri svojem vzgojnem delu, pogosteje, kot ljudske, izbirajo slovenske umetne pesmi.
Keywords: glasbene dejavnosti v vrtcu, ljudska glasba, prekmurska ljudska glasba, ljudska glasbila, ljudsko izročilo
Published: 06.11.2013; Views: 2497; Downloads: 339
.pdf Full text (381,59 KB)

8.
FOLKLORA V SLOVENIJI
Tina Dvorjak, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga z naslovom FOLKLORA V SLOVENIJI je teoretično delo. V nalogi so predstavljeni različni izrazi besede folklora: folklora, folklorist, folkloren-folklorističen, folklorizirati, folkloriziran, folklorizem. Predstavili smo slovstveno folkloro in ljudsko izročilo ter ljudske plese. Te smo opisali po regijah po Sloveniji in dodali plese, ki so značilni za vsako regijo. Opisali smo posamezne ljudske plese po starostnih stopnjah od vrtca do osnovne šole s cilji otroci, ki jih otroci dosegajo. V zadnjem poglavju smo se podali v osnovno šolo Koroški jeklarji, kjer sta nam učiteljici Suzana Makič in Mojca Berložnik predstavili folklorno skupino in njeno delovanje.
Keywords: folklora, slovstvena folklora, etnokoreologija, ljudsko izročilo, ljudski plesi, noše, ljudske pesmi, otroški ljudski plesi, ples po različnih starostnih stopnjah
Published: 12.11.2014; Views: 3429; Downloads: 552
.pdf Full text (2,77 MB)

9.
SLOVENSKA LJUDSKA PESEM KOT VZPODBUDA ZA PLESNO IZRAŽANJE PREDŠOLSKIH OTROK
Nina Maver, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom SLOVENSKA LJUDSKA PESEM KOT VZPODBUDA ZA PLESNO IZRAŽANJE PREDŠOLSKIH OTROK je teoretično-empirično delo. V teoretičnem delu je predstavljeno ljudsko glasbeno izročilo: pojem ljudske pesmi: ljudska pesem v vzgoji in izobraževanju na predšolski stopnji, vpliv glasbe na otrokov razvoj; ter pojem ljudski ples, značilnosti slovenskega ljudskega plesa, zgodovinski pregled ljudskega plesa, zgodovinski pregled slovenskega ljudskega plesa, ljudski ples danes, ohranjeni ljudski plesi na Slovenskem, ohranjeni ljudski ples po etnoloških območjih na Slovenskem; ljudski ples v vzgoji in izobraževanju na predšolski stopnji in vpliv plesa na otrokov razvoj. V empiričnem delu je opisana integracija plesnega izražanja z otroškimi ljudskimi pesmimi na osnovi enomesečnega načrtovanja v vzgojnem delu. Iz evalvacije vzgojnega dela je razvidno, da otroci preko igre in glasbe najlažje in z navdušenjem spoznavajo in sprejemajo ljudsko izročilo ter ga nadalje utrjujejo na lastno pobudo brez vodenja in ponovnega podajanja navodil s prenosom v prosto igro.
Keywords: ljudsko izročilo, ljudska pesem, ljudski ples, gibalni izraz, predšolska vzgoja, plesna vzgoja, rajalna igra, izštevanka
Published: 27.07.2015; Views: 1261; Downloads: 455
.pdf Full text (760,11 KB)

10.
POUSTVARJANJE LJUDSKEGA IZROČILA PRI PREDŠOLSKIH OTROCIH V NEKATERIH VRTCIH NA OBMOČJU LJUBLJANSKE IN KRANJSKE REGIJE
Ana Vodeb, Larisa Rastoder, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obravnava vključevanje ljudskega izročila v vzgojno delo v vrtcu in zavedanje njegovega pomena. V teoretičnem delu je podrobneje opisano ljudsko izročilo v povezavi z ljudskim plesom, pesmijo, glasbili ter prazniki in praznovanji. V empiričnem delu je predstavljeno, kako se vzgojitelji zavedajo pomena negovanja slovenske kulturne dediščine in kako jo vključujejo v svoje vzgojno delo, ter kateri vrtci na območju Ljubljane in Kranja, ki so bili zajeti v raziskavo, so bolj dejavni pri ohranjanju ljudskega izročila. Rezultati so pokazali, da vsi vzgojitelji v svoje vzgojno delo vključujejo ljudsko izročilo. Razlika je vidna v količini in vsebini izročila. V ljubljanskih vrtcih so vzgojitelji samo za nekaj odstotkov bolj dejavni, pri vsebini ljudskega izročila pa je največja razlika pri vključevanju ljudskega plesa in glasbil. Vzgojitelji ljubljanskih vrtcev so za 20 % bolj dejavni kot kranjski. Ugotovili smo tudi, da starost in stopnja izobrazbe v izbrani populaciji ne vpliva na vključevanje izročila v vzgojni program.
Keywords: ljudsko izročilo, predšolski otroci, vzgojno delo, vrtec, vzgojitelji, ljudski ples, ljudska glasbila
Published: 16.02.2015; Views: 916; Downloads: 158
.pdf Full text (697,95 KB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica