| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 17
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
RAZVOJ LIKOVNEGA IZRAŽANJA NA PRIMERU ČLOVEŠKE FIGURE V 1. RAZREDU
Majda Dajčman, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu obravnavamo razvoj likovnega izražanja na primeru človeške figure v prvem razredu. V prvem delu diplomskega dela je širše opredeljen likovni razvoj otrok. Podrobneje smo opisali razvojne značilnosti otrokovega likovnega izražanja ter likovne tipe otrok, ki smo jih spremljali tudi v raziskavi. V nadaljevanju so podrobneje opisani likovni elementi in likovne prvine, ki so pomemben dejavnik pri razvoju likovnega izražanja. Predstavljen je učni načrt za likovno vzgojo in na kratko izpostavljeni cilji slikanja in risanja v prvem razredu. V empiričnem delu smo iskali odgovore na raziskovalna vprašanja, ki smo si jih zastavili. Zanimalo nas je, ali obstajajo v kontroliranem vzorcu razlike v upodabljanju človeške figure pri prikazu proporcev, okončin in detajlov. Izvedli smo longitudinalno raziskavo, ki je trajala eno šolsko leto. Likovna dela učencev smo ocenili po kriterijski skali, kjer smo ocenjevali, kaj od človeške figure je upodobljeno in kako so upodobljeni posamezni deli človeškega telesa. Izidi raziskave so pokazali, da so opazne razlike pri upodabljanju človeškega lika med prvim likovnim delom in upodabljanju ob zaključku prvega razreda.
Keywords: človeška figura, likovni razvoj, likovna vzgoja, prvi razred, osnovna šola.
Published: 29.05.2009; Views: 4037; Downloads: 503
.pdf Full text (20,71 MB)

2.
PRIMERJAVA SLIKANJA Z VOŠČENKAMI IN VODENIMI BARVAMI
Erika Dobovšek, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Likovno prepoznavno izražanje otrok se začne okoli tretjega leta starosti. Spremljanje njihovega ustvarjanja je zelo zanimivo in raznoliko. Eden prvih motivov likovnega izražanja je človeška figura, ki jo otrok upodablja še v kasnejših obdobjih likovnega razvoja. V diplomski nalogi je zato obravnavana upodobitev človeške figure z dvema slikarskima tehnikama, in sicer slikanjem z voščenkami in slikanjem z vodenimi barvami. Izdelki so delo prvošolskih otrok različnih razredov. Zanimala nas je primerjava med omenjenima likovnima tehnikama, kje se učenci lažje izražajo, kje upodabljajo več podrobnosti, kako in koliko uporabljajo različne barve ter kakšna je upodobitev človeške figure. Diplomsko delo vsebuje teoretični in praktični del. V teoretičnem delu so ugotovitve in mnenja različnih avtorjev, naša predvidevanja in mnenja o likovnem razvoju otrok in slikanju, splošne resnice ter nacionalni učni cilji pri pouku likovne vzgoje. Praktični del pa vsebuje izdelke otrok prvih razredov, njihovo analizo in primerjavo. Na koncu je ugotovitev in obravnava uresničitve zastavljenih ciljev. Ugotovili smo, da so pri tehniki slikanja z voščenkami učenci upodobili več podrobnosti, linije so bolj ostre, barve pestre in čiste, človeška figura je upodobljena manjša kot pri slikanju z vodenimi barvami. Pri slednji tehniki so podrobnosti manj opazne, barve so nežne, opazno je tudi mešanje barv, linije so mehke, prehodi barv zabrisani.
Keywords: • prvi razred osnovne šole • likovni razvoj • slikanje • človeška figura • likovno ustvarjanje
Published: 20.01.2010; Views: 3653; Downloads: 438
.pdf Full text (10,84 MB)

3.
KIPARSTVO NA RAZREDNI STOPNJI
Urška Kračun, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Kiparstvo na razredni stopnji so predstavljene splošne značilnosti kiparstva in kiparstvo v učnem načrtu devetletke. V nadaljevanju smo predstavili najpogostejše kiparske tehnike, ki so primerne za učence razredne stopnje in njihov likovni razvoj. Diplomsko delo zajema študijo primera, s pomočjo katere smo želeli ugotoviti razvoj na področju kiparstva v modeliranju z glino v prvih petih razredih osnovne šole. Raziskavo smo izvedli na osnovni šoli Pod goro, Slovenske Konjice. Učenci so samostojno ustvarjali z glino in upodobili motiv afriške živali. Izbrane izdelke smo med seboj primerjali in ugotovili, da se pojavljajo razlike med posameznimi razredi po starosti glede na stojnost figure, v upodobitvi figure v gibanju, glede na proporce figure ter v razgibanosti površine pri figuri. V nadaljevanju raziskave se prav tako pojavljajo razlike med spoloma na prej omenjenih področjih. Pri upodobitvi živalske figure smo opazili šablonski način dela, ki se pojavlja v vseh razredih. Glede na razvojno stopnjo so učenci višjih razredov bolj ustvarjalni pri upodobitvi figure in bolj tehnično spretni pri razgibanosti površine, kar smo tudi pričakovali. Pogosto so se pri upodobitvi figure pojavljala nesorazmerja, predvsem pri mlajših, kar je razvojno pogojeno.
Keywords: Ključne besede: likovna vzgoja, kiparstvo, kiparske tehnike, likovni razvoj učencev, upodobitev živalske figure.
Published: 03.03.2010; Views: 2816; Downloads: 456
.pdf Full text (20,20 MB)

4.
LIKOVNO PEDAGOŠKO DELO V OSNOVNIH ŠOLAH ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI
Polona Kovač, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Likovno pedagoško delo na osnovnih šolah za otroke s posebnimi potrebami je zgrajeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu smo najprej opisali osnovno šolo za otroke s posebnimi potrebami in del predstavitve posvetili tudi obema osnovnima šolama, katerih učenci so sodelovali v raziskavi diplomskega dela. Nato smo se posvetili predstavitvi otrok s posebnimi potrebami, ki jih Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami uvršča v različne kategorije, glede na motnje, ki se v praksi pojavljajo. Prav tako smo predstavili splošne značilnosti otrokovega likovnega razvoja, ki jih lahko pričakujemo v času njegovega odraščanja. Ker so del naše raziskave otroci s posebnimi potrebami, smo v teoretičnem delu predstavili še, kakšno dodatno izobraževanje zahtevajo specializirane šole, ustanove in zavodi za pedagoge, ki poučujejo na takšnih izobraževalnih centrih. V diplomskem delu nas je predvsem zanimalo likovno izražanje otrok s posebnimi potrebami, zato smo se v praktičnem delu posvetili skupinam učencev, ki obiskujejo osnovno šolo za otroke s posebnimi potrebami. Spremljali smo jih pri delu in opazovali njihove spretnosti ter ugotavljali njihov razvoj likovnega izražanja. Z analizami likovnih del smo tako prišli do ugotovitev, ki so nam pripomogle k splošni predstavi o zmožnostih takšnih otrok pri likovnem ustvarjanju. Ugotovili smo, da so otroci s posebnimi potrebami pri likovni vzgoji sposobni ustvarjati in da so nadarjeni, ne glede na to, da jih pri izobraževanju pogosto ovirajo motnje, ki jih imajo. Vendar pa tudi pri tem predmetu prihaja do velikih razlik med učenci, zato smo v praktičnem delu nazorno analizirali likovna dela otrok s posebnimi potrebami in jih med seboj tudi primerjali. V praktični del smo vključili tudi metodo intervjuja in s tem osvetlili delo likovnih pedagogov na omenjenih osnovnih šolah.
Keywords: likovno pedagoško delo, osnovna šola za otroke s posebnimi potrebami, otroci s posebnimi potrebami, likovna vzgoja, likovni razvoj otroka
Published: 14.10.2010; Views: 2564; Downloads: 325
.pdf Full text (12,09 MB)

5.
MOTIVACIJSKI IN DISCIPLINSKI VIDIKI LIKOVNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI
Deja Dudić, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomi, ki se je ukvarjala s problemom discipline in motivacije pri likovni vzgoji v osnovni šoli, smo v teoretičnem delu obdelali razlage pojmov motivacija in disciplina različnih avtorjev, učno, notranjo in zunanjo motivacijo ter zavedno in nezavedno motivacijo. Osredotočili smo se na uvodno motivacijo pri likovni vzgoji, motiviranje najstnikov in vpliv motivacije na vedenje učencev med poukom likovne vzgoje. Prav tako nas je zanimal pomen discipline v razredu in kako lahko učitelji ukrepajo ob neprimernem vedenju oziroma kršitvah šolskega reda. S pomočjo učnega načrta za likovno vzgojo smo raziskali opredelitev in cilje tega predmeta, obdelali pa smo tudi psihološke značilnosti učencev tretje triade in njihov likovni razvoj. V empiričnem delu smo uporabili tehniko vezanega in nevezanega intervjuja, podatke pa smo kvalitativno obdelali s prikazom odstotnih frekvenc. Raziskavo smo izvedli junija 2011 na 14 slovenskih osnovnih šolah. Med intervjuvanjem smo raziskali motivacijo in disciplino pri likovni vzgoji in ugotovili, da večina učiteljev motivira učence za likovno-vzgojno delo. Težave z disciplino se najpogosteje pojavljajo v 8. razredu, bolj pogosto pa se neprimerno vedejo dečki. Učitelji priporočajo kvalitetno pripravo na pouk, zanimivo uvodno motivacijo in predvsem biti najprej človek, potem učitelj.
Keywords: motivacija, disciplina, neprimerno vedenje, likovna vzgoja, tretja triada, likovni razvoj, intervju
Published: 23.11.2011; Views: 1853; Downloads: 184
.pdf Full text (1,80 MB)

6.
INTERPRETACIJA PROSTORA V OTROŠKIH LIKOVNIH DELIH
Karmen Kešina, 2012, master's thesis

Abstract: Likovni razvoj poteka preko določenih stopenj, ki si sledijo ena za drugo. Obstaja okvirna starost, kdaj bi naj otrok dosegel posamezno stopnjo, vendar se med otroci pojavljajo individualne razlike. Nekateri določeno stopnjo dosežejo prej kot je predvideno, drugi pa kasneje. Razumevanje in interpretacija prostora sta ena izmed glavnih ciljev likovne vzgoje, zato je pomembno, da so učitelji in vzgojitelji s stopnjami razvoja likovnega izražanja seznanjeni in znajo otroke usmerjati in spodbujati pri njihovem napredku. Poznavanje stopenj likovnega razvoja morajo prav tako upoštevati pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela ter pri interpretaciji otroških likovnih del. Z raziskavo smo želeli preučiti stopnjo likovnega razvoja na področju dojemanja in likovne interpretacije prostora pri otrocih, ki obiskujejo najstarejšo skupino v vrtcu in pri učencih v prvih razredih osnovne šole. Raziskavo smo izvedli z otroki in učenci med četrtim in sedmim letom starosti. Zanimale so nas razlike, ki se pojavljajo glede na starost, spol in stratum ustanove. Rezultati so pokazali, da obstajajo statistično značilne razlike v prikazovanju prostora glede na starost in stratum, ne pa glede na spol otrok. Prostor so otroci najpogosteje interpretirali z nizanjem figur na rob lista, ki predstavlja talno črto, najmanjkrat pa z zvračanjem figur in delnim prekrivanjem.
Keywords: Likovna vzgoja, prostor, risba, likovni razvoj, kompozicija.
Published: 09.07.2012; Views: 3130; Downloads: 512
.pdf Full text (5,48 MB)

7.
RAZVIJANJE LIKOVNE APRECIACIJE V OSNOVNI ŠOLI
Maja Klevže, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo sestoji iz teoretičnega in empiričnega dela ter je nastalo z namenom preverjanja različnih načinov razvijanja likovne apreciacije na podlagi prikazanih umetniških del. V teoretičnem delu predstavljamo pojem apreciacije, pomen likovne apreciacije in teoretična izhodišča o vlogi sodobne umetnosti v osnovni šoli, in sicer v likovnem razvoju učencev sedmega razreda. Dotaknemo se tudi učiteljeve priprave na problemski pouk pri poučevanju likovne umetnosti. Teoretična izhodišča zaključimo z vlogami sodobne umetnosti pri pouku likovne umetnosti, likovnim razvojem učencev v sedmem razredu osnovne šole ter s pomembnostjo motivacije pri pouku. V empiričnem delu diplomskega dela predstavljamo rezultate raziskave, v kateri smo preverjali ustreznost postopkov razvijanja likovne apreciacije, in sicer pri prepiru o sliki, igri pogovora in pripravi učencev na resno predavanje za svoje sošolce. Rezultati raziskave so pokazali, da učenci postopka razvijanja likovne apreciacije preko igre pogovora niso sprejeli tako dobro kot postopka razvijanja likovne apreciacije preko prepira o sliki in priprave učencev na resno predavanje za svoje sošolce. Učenci so pri postopku razvijanja likovne apreciacije na način, da so sami pripravili resno predavanje za svoje sošolce, pokazali veliko zanimanja in retoričnih sposobnosti za oblikovanje zgodb. Menimo, da bi se postopek razvijanja likovne apreciacije s pomočjo igre pogovora izkazal za ustreznejšega, če bi izbrali drugačne reprodukcije umetniških del. Učenci so s takšnim načinom uporabe postopkov razvijanja likovne apreciacije sproščujoče spoznavali umetniška dela, saj so lahko svoja doživljanja poljubno in svobodno izrazili.
Keywords: likovna apreciacija, likovni razvoj učencev, umetniška dela, likovni motiv, metode za predstavitev.
Published: 22.07.2014; Views: 1401; Downloads: 137
.pdf Full text (2,20 MB)

8.
LIKOVNO-OBLIKOVNE STRATEGIJE OTROK NA PODROČJU OBLIKOVANJA NA PLOSKVI
Špela Kresnik, 2015, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo z naslovom Likovno-oblikovne strategije otrok na področju oblikovanja na ploskvi je zgrajeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V uvodnih poglavjih smo opisali klasifikacijo razvojnih faz, pri katerih smo se nadalje osredotočili na obdobje od devet do deset let otrokove starosti. Opisali smo značilnosti likovnega izražanja otrok pri teh letih, pri čemer smo največji poudarek namenili upodobitvi človeške figure, saj nas je zanimalo po kakšnih postopkih jo učenci upodabljajo. Opisali smo tudi likovne tipe otrok in likovno izražanje otrok s posebnimi potrebami. V raziskavi smo uporabili opazovalno študijo primera, s katero smo opazovali, analizirali in preučevali ustvarjalno delo učencev pri različnih likovnih tehnikah. Raziskovalni vzorec je predstavljalo šest učencev. Na podlagi podrobne študije otroških likovnih del smo ugotavljali razlike in podobnosti upodobitve človeških figur pri različnih učencih. Dobljene ugotovitve potrjujejo domnevo, da se likovno-oblikovne strategije otrok spreminjajo glede na ponujeno likovno tehniko. Ugotovili smo, da so poti do cilja in do nastanka nekega izdelka zelo individualne oziroma se med učenci precej razlikujejo. Za učitelje, ki poučujejo predmet likovna umetnost pa so ugotovljena spoznanja pri spodbujanju učencev k lastnemu iskanju poti do realizacije zastavljene likovne naloge izjemno pomembna.
Keywords: Ključne besede: likovna umetnost, likovni razvoj otrok, slikanje, postopek upodobitve, človeška figura, individualen likovni izraz
Published: 14.04.2015; Views: 852; Downloads: 146
.pdf Full text (9,40 MB)

9.
LIKOVNE DEJAVNOSTI, KI SPODBUJAJO PREDŠOLSKEGA OTROKA K USTVARJALNEMU IZRAŽANJU
Andreja Medved, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela Likovne dejavnosti, ki spodbujajo predšolskega otroka k ustvarjalnemu izražanju je predstaviti literaturo o likovnem razvoju otrok in njihovi ustvarjalnosti – od česa je ta odvisna in kako prispevamo k njenemu izboljšanju – ter opisati likovne dejavnosti, ki spodbujajo predšolske otroke k ustvarjalnemu izražanju. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu je predstavljen likovni razvoj predšolskih otrok, pomen in značilnosti likovne ustvarjalnosti ter likovna področja, ki so omenjena v praktičnem delu – risanje, slikanje in osnove odtiskovanja. V praktičnem delu je predstavljenih osem likovnih dejavnosti, ki smo jih opravili v mesecu maju 2015. Dejavnosti so bile izvedene v vrtcu Zagorje ob Savi, v skupini otrok, starih 5 in 6 let. Ugotovili smo, da so otroci v ustvarjalnih likovnih dejavnostih izjemno uživali, pokazali so veliko ustvarjalnosti in izvirnosti. Njihovi izdelki so se med seboj razlikovali, pojavilo se je zelo malo šablonskih motivov in barvnih simbolov. Z izvedbo likovnih dejavnosti smo potrdili, da obstajajo raznolike likovne tehnike, s katerimi lahko otroke spodbudimo k ustvarjalnemu izražanju.
Keywords: Predšolski otrok, likovni razvoj, likovna ustvarjalnost, likovne dejavnosti, likovna področja (risanje, slikanje, osnove odtiskovanja)
Published: 30.10.2015; Views: 2539; Downloads: 509
.pdf Full text (1,35 MB)

10.
Povezanost likovnih sposobnosti z učnimi sposobnostmi pri učencih prvega triletja osnovne šole
Andreja Büdefeld, 2016, master's thesis

Abstract: Likovni razvoj je kontinuiran proces, ki je odvisen od čustvene in kognitivne komponente pridobljenega znanja. Namen raziskave je bil poglobitev in razširitev znanja o likovnem razvoju iz vidika razlik med spoloma in miselno-spoznavnih ter učno-storilnostnih področij, povezanih z ostalimi šolskimi sposobnostmi. Raziskavo smo izvedli na 8 dečkih in 10 deklicah, starih od 7–8 let, v dveh testnih obdobjih drugega razreda. Šolske sposobnosti smo preverjali s standardnimi testi, ki so bili sestavljeni v skladu z učnim načrtom in Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja. Delovni spomin, povezan z vizualno-prostorskimi sposobnostmi, smo preverjali s spremenjenim Rey-Osterrieth testom. Deklice so dosegle statistično značilno boljše rezultate pri govorno-jezikovnih sposobnostih in na likovno-intelektualnem nivoju (dejavnik načina prikazovanju človeške figure) kot dečki. Pri ostalih likovnih in šolskih sposobnostih ter delovnem spominu, povezanim z vizualno-prostorskimi sposobnostmi, razlik med spoloma nismo ugotovili. Dečki in deklice so se razlikovali pri doseganju napredka v likovnih in ostalih šolskih sposobnostih v obdobju osmih mesecev. Napredek pri dečkih smo ugotovili pri številskih sposobnostih in splošni informiranosti, deklice pa so napredovale pri govorno-jezikovnih sposobnostih. Oboji so napredovali pri zaznavnih in spominskih sposobnostih, medtem ko napredka nismo ugotovili pri prostorskih, logično-matematičnih in likovnih sposobnostih. Z bivariatno analizo linearnih povezav med uspešnostjo pri likovnih in ostalih šolskih sposobnostih smo ugotovili statistično značilno linearno povezanost optično-intelektualnega nivoja likovnega razvoja s šolskimi sposobnostmi. Linearna povezanost likovnih in šolskih sposobnosti in povezanost med posameznimi dejavniki likovno-ustvarjalnega nivoja se je razlikovala med dečki in deklicami. Naši rezultati kažejo na obstoj razlik med spoloma na različnih nivojih ocenjevanja uspešnosti pri likovnih in ostalih šolskih sposobnosti in dodatno pojasnjujejo vpetost likovnih sposobnosti v okvir spoznavnega razvoja.
Keywords: spoznavni razvoj, likovni razvoj, učni napredek, likovni napredek, razlike med spoloma, osnovna šola
Published: 01.08.2016; Views: 636; Downloads: 61
.pdf Full text (4,06 MB)

Search done in 0.15 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica