SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


31 - 40 / 60
First pagePrevious page123456Next pageLast page
31.
Tematski sklop "Umetnik pri delu"
Sara Ferčič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Za uspešno opravljene likovne naloge mora biti učenec dobro (notranje) motiviran. Zelo motivirani učenci so aktivnejši in se učijo prostovoljno. Namen študije primera je raziskati, kako vključevanje umetnika v likovnopedagoško prakso vpliva na motiviranje učencev in likovno izražanje. V diplomskem delu smo raziskovali, kako se je pri izvedbi Tematskega sklopa »Umetnik pri delu« spremenil odnos učencev 9. razreda do likovne umetnosti, dela umetnika in do lastnega likovnega izražanja. Takšna oblika izobraževanja je pokazala drugačne rezultate od tistih, ki jih dajo redni programi likovne umetnosti, kar se je izražalo v večjem zanimanju tako za likovno umetnost na splošno kot ustvarjanje učencev v šoli in doma.
Keywords: zunanja motivacija, notranja motivacija, umetnik, likovna umetnost, likovni pouk, študija primera, slikanje, fotografiranje
Published: 12.08.2016; Views: 438; Downloads: 28
.pdf Full text (3,23 MB)

32.
UPODABLJANJE POCAHONTAS V LIKOVNI UMETNOSTI SKOZI ČAS
Teja Klinar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu se lotevamo problematike upodabljanja Pocahontas v likovni umetnosti skozi čas. Da bomo razumeli njeno upodabljanje, se bomo morali dotakniti tudi indijanske zgodovine, njihove kulture, antropološki pogled na njih in stike med angleškimi priseljenci in Indijanci. Opisali bomo življenje Pocahontas: njen odnos z Johnom Smithom, krst in preimenovanje v Rebeco, poroko z Johnom Rolfom, rojstvo sina in odhod v Anglijo. V drugem delu diplomskega dela bomo zbrali najpomembnejša dela, v katerih je upodobljena Pocahontas in opisali, kako so jo različni umetniki upodabljali skozi čas. Opisali, razčlenili in analizirali bomo njene portrete, različne upodobitve reševanja John Smitha, njeno ugrabitev in krst. Pocahontas je bila velikokrat upodobljena, vendar pa za nobeno izmed njenih upodobitev ne bi mogli reči, da je prikazana kot klasično indijansko dekle. Na vseh upodobitvah manjkajo tetovaže, ki so bile značilne za Indijanke plemen, s katerimi so se srečali Angleži. Na večini slik je Pocahontas upodobljena bolj kot evropska ženska in ne kot indijanska. Očitno je, da so različni avtorji skozi čas Pocahonatas predstavljali bolj ali manj kot evropsko žensko.
Keywords: Pocahontas, upodabljanje Pocahontas, Indijanci, kolonizacija, likovna umetnost, John Smith
Published: 05.05.2016; Views: 458; Downloads: 46
.pdf Full text (2,64 MB)

33.
DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU LIKOVNE UMETNOSTI
Sonja Potrebuješ, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Da bi zagotovili dinamičen pouk, ki bi učencem omogočal celostni likovni razvoj, je treba v učni proces vnesti raznolikost metod in oblik dela, predvsem pa poskrbeti, da bodo učenci imeli možnost usvajanja likovnih pojmov, ki bo temeljilo na njihovih izkušnjah in samostojnem raziskovanju. Z didaktično igro, ki človeka vključi celostno, lahko tudi pri pouku likovne umetnosti dosežemo, da bodo učenci dejavni pri usvajanju ali utrjevanju likovnega znanja. Namen diplomskega dela je bil preučiti, kakšen je odnos učencev do didaktične igre pri pouku likovne umetnosti. Zanimalo pa nas je tudi mnenje učiteljic o vplivu didaktičnih iger na vzdušje v razredu, dejavnost in motiviranost učencev ter mnenje o primernosti didaktične igre. Izvedli smo učno uro likovne umetnosti v tretjem, četrtem in petem razredu osnovne šole. V raziskavo je bilo vključenih 21 učencev iz tretjega razreda, 25 učencev iz četrtega razreda ter 24 učencev iz petega razreda. V vsako od učnih ur smo vključili drugačno didaktično igro, ki je služila bodisi za usvajanje bodisi utrjevanje likovnih pojmov. V raziskavi smo uporabili deskriptivno raziskovalno metodo. Potrebne podatke smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika za učence, opazovalnega lista za učiteljice in zame ter posnetka govora učencev med igranjem igre. Rezultati so pokazali, da je odnos učencev do didaktične igre pri pouku likovne umetnosti precej pozitiven, zato menimo, da bi lahko učitelji vsaj občasno tudi pri tem predmetu uporabili didaktično igro.
Keywords: Likovna umetnost, didaktična igra, odnos učencev do didaktične igre, igra, izkustveno učenje.
Published: 24.05.2016; Views: 621; Downloads: 99
.pdf Full text (2,25 MB)

34.
PREVERJANJE USPEŠNOSTI SPECIFIČNIH DIDAKTIČNIH METOD PRI NAČRTOVANJU IN IZVEDBI LIKOVNIH NALOG V OSNOVNI ŠOLI
Nives Žirovnik, 2016, master's thesis

Abstract: Likovna umetnost je specifičen predmet, ki temelji na odkrivanju in spodbujanju učenčeve likovne občutljivosti in ustvarjalnosti, na sposobnosti opazovanja in presojanja in stremi k spontanemu likovnemu raziskovanju sveta ter k odkrivanju posebnosti likovnega izražanja in poglabljanja posluha za likovna dela umetnikov in uporabnih predmetov. Učitelj, nosilec pouka, mora biti motiviran, fleksibilen in ustvarjalen ter mora premišljeno izbirati cilje, učne metode, vsebine in načine predstavitve snovi, ob tem pa upoštevati značilnosti ustvarjalnega procesa, načela likovne didaktike ter individualnost učenca, ki mu prilagaja pouk. Pomembno mesto zavzemajo specifične učne metode. Specifična učna metoda, ki poudarja pomen estetske izkušnje, je metoda estetskega transfera. Pogoj za uspešno uporabo le-te je kakovostna izvedba likovne apreciacije. Nanjo vplivajo tudi starši in okolje. Ob stiku s kvalitetnimi likovnimi deli, primerno komunikacijo med otrokom in likovnim delom ter med otrokom in odraslim bo otrok razvijal veselje do umetnosti in krepil svojo ustvarjalnost. Namen naše raziskave je bil preveriti uspešnost specifičnih didaktičnih metod pri načrtovanju in izvedbi likovnih nalog v 5. razredu OŠ. Analiza rezultatov finalnega merjenja s testoma LV 1 in LV 2 je pokazala statistično pomembno boljše rezultate učencev eksperimentalne skupine pri finalni generalni likovni ustvarjalnosti, finalnem nivoju: likovno-apreciativnih zmožnosti, likovno-ustvarjalnega razvoja, likovno-oblikovnega razvoja ter skupnega likovnega ustvarjalno-oblikovnega razvoja. Ugotavljamo, da je eksperimentalni model pokazal pozitivne učinke in ga je smiselno vpeljati v stalno šolsko prakso.
Keywords: Likovna umetnost, specifične didaktične metode, metoda estetskega transfera, likovna ustvarjalnost, načrtovanje in priprava pouka, pozitivna komunikacija
Published: 01.08.2016; Views: 1244; Downloads: 202
.pdf Full text (3,10 MB)

35.
LIKOVNA APRECIACIJA V FUNKCIJI RAZVIJANJA LIKOVNIH POJMOV V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE
Anja Pavlič, 2016, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V njem obravnavamo razvoj likovne apreciacije pri učencih prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovne šole z obravnavanjem petih različnih reprodukcij umetniških del. V teoretičnem delu naloge opredeljujemo likovno umetnost v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, likovne pojme in likovno apreciacijo. Dotikamo se umetniških del in reprodukcij, obravnavanih pri rednem pouku likovne umetnosti. Opisujemo, kako poteka razvoj apreciativnih sposobnosti pri učencih in kaj je pri tem pomembno. Opisujemo tudi vpliv medijev, vrednotenje likovnega dela in likovno ustvarjalnost učencev. V empiričnem delu naloge obravnavamo rezultate, ki smo jih pridobili z izvajanjem dveh učnih ur likovne umetnosti v prvem, drugem in tretjem razredu osnovne šole. Prikazujemo odzive učencev ob spoznavanju petih reprodukcij slovenskih umetnikov. Učni uri smo začinili z razvedrili in medpredmetnimi povezavami. Apreciativne sposobnosti primerjamo glede na razred ter podajamo vertikalen pregled kvantitete in kvalitete likovnih pojmov učencev ob stiku z reprodukcijami. Za pridobitev rezultatov smo uporabili skupinski intervju ter analizo zvočnih posnetkov, ki smo jih pridobili s pomočjo diktafona. V raziskavi je sodelovali skupno 44 učencev vseh treh razredov, od tega 22 dečkov in 22 deklic. Celotna raziskava je potekala na Osnovni šoli Pohorskega bataljona Oplotnica. Rezultati, predstavljeni kot parafrazirana transkripcija pogovora, kažejo, da učenci zelo dobro sprejemajo in ponotranjijo reprodukcije umetniških del. Njihovi odzivi so bili prisotni na vseh treh ravneh odzivanja: bili so spontani, igrivi in domišljijski. Likovne pojme so precej dobro poznali, neznane pojme so hitro usvojili. Pojavile so se pričakovane razlike v odzivih in poznavanju likovnih pojmov glede na razred. Izveden način spoznavanja umetnosti se je izkazal kot primeren način poučevanja likovne umetnosti v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, saj so se učenci poleg učenja tudi sprostili in vzpostavili pozitiven odnos do reprodukcij.
Keywords: likovna umetnost, likovna apreciacija, likovni pojmi, reprodukcije umetniških del, 1. vzgojno-izobraževalno obdobje, likovno vrednotenje
Published: 05.08.2016; Views: 456; Downloads: 89
.pdf Full text (2,93 MB)

36.
Sodobne likovne prakse pri likovni umetnosti v osnovni šoli
Andrej Velikonja, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Sodobne likovne prakse pri likovni umetnosti v osnovni šoli je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del je razdeljen na dva sklopa. V prvem sklopu so predstavljene sodobne likovne prakse, s poudarkom na avtorjih sodobne likovne umetnosti, predstavljenih na Beneških likovnih bienalih. Drugi sklop je posvečen sodobni likovni umetnosti v Učnem načrtu za Likovno umetnost v osnovni šoli. V empiričnem delu so uporabljene osnovna deskriptivna statistika in metode kvalitativne metodologije (spremljanje dejavnosti, anekdotski zapisi, video in fotografsko spremljanje dejavnosti). Problem je raziskan z naslednjih vidikov: - Didaktični in metodični vidiki načrtovanja in izvedbe likovnih nalog z vidika sodobnih likovnih praks. - Načrtovanje didaktičnih sklopov, ki zajemajo likovne naloge s področja sodobne likovne umetnosti. - Prostorski in materialni pogoji dela pri pouku likovne umetnosti, ob izvedbah likovnih nalog s sodobno likovno tematiko. - Vrednotenje likovnih del učencev, ki temeljijo na konceptualnih osnovah sodobnih likovnih praks.
Keywords: osnovna šola, likovna umetnost, sodobne likovne prakse, Beneški likovni bienale, Učni načrt za Likovno vzgojo
Published: 24.08.2016; Views: 524; Downloads: 67
.pdf Full text (4,47 MB)

37.
OBRAZNI IZRAZI IN VLOGA UPODABLJANJA ČUSTEV V PORTRETNI UMETNOSTI
Monika Pocrnjić, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Obrazni izrazi in vloga upodabljanja čustev v portretni umetnosti je sestavljeno iz dveh delov, teoretičnega in praktičnega. V teoretičnem delu smo predstavili telesno govorico in izražanje čustev. Osredotočili smo se na opisovanje čustvenih izrazov na obrazu in izražanje ekspresije v likovni umetnosti. Nato smo obravnavali upodobitve obrednih in izraznih gibov, ki so se ohranile v ikonografiji. Proti koncu teoretičnega dela smo predstavili še tri umetnike: Charlesa Le Bruna, Rembrandta Harmenszoon van Rijna in Francisa Bacona, ki so v svojih v portretih in avtoportretih raziskovali in ustvarjali različne izraze človekove ekspresije. Telo v kontekstu gibanja in čustev smo proučevali zato, da bi obravnavano vsebino uporabili pri odkrivanju psiholoških lastnosti portretirancev. V praktičnem delu smo na začetku predstavili izdelavo kartonske praskanke s kombiniranjem materialov in uporabo različnih orodij pri modeliranju oblik v beli risbi. Na koncu smo predstavili še ustvarjalni proces ter lastne portrete in avtoportrete.
Keywords: likovna umetnost, likovno izražanje, telo, obraz, čustva, psihološki portret, ekspresija, risba, praskanka.
Published: 16.09.2016; Views: 569; Downloads: 90
.pdf Full text (6,58 MB)

38.
USTVARJALNOST Z VIDIKA LIKOVNOPEDAGOŠKE PRAKSE TER Z VIDIKA ALTERNATIVNIH SISTEMOV VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
Andreja Kuhar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo raziskuje povezovanje umetnosti in pedagoških praks, pri čemer se osredotoča na obravnavo pojma likovne ustvarjalnosti. Poudarek je na sodobni umetnosti, za katero je značilno preseganje omejevanja na en sam medij ter poseganje na neumetniška področja, kakršno je poučevanje. Predstavljenih je nekaj alternativnih sistemov vzgoje in izobraževanja, ki niso omejeni samo na evropski prostor. V osrednjem delu so izpostavljeni primeri poučevanja kot umetniškega medija. Preko njih pokažemo na izzive pri mehčanju in širjenju izobraževalnega sistema v poskusih vpeljave umetniških praks v polje poučevanja. Alternativne šole vpeljujejo likovno ustvarjalnost skladno z omejitvami – nekatere morajo odgovarjati standardom znanja na državnem nivoju (koncept Reggio Emilia in Waldorfska šola). Druge so bolj avtonomne in likovno ustvarjanje dojemajo kot odprto in integrirano dejavnost, ki je otrokom dostopna pogosteje kot likovna vzgoja našega javnega šolstva, kjer se jo ocenjuje in obravnava kot ločen predmet. Nadalje tudi institucije, kot so galerije in muzeji, preobražajo svojo funkcijo in jo odpirajo na pedagoško področje. Njihova vloga postaja vedno bolj izobraževalne narave. V sodobni umetnostni instituciji se manjša prepad med umetniškim delom in gledalcem z aktivno participacijo zadnjega v poskusu lastne interpretacije umetniških del. Na koncu ne obstaja enoznačna definicija umetnosti in ustvarjalnosti, tako kot ne obstaja ena pot oziroma smer spajanja umetnosti in izobraževanja. Obstajajo zgolj različni prijemi estetske oz. likovnoumetnostne vzgoje, ki bolj ali manj učinkovito vplivajo na vseživljenjsko ustvarjalnost posameznika.
Keywords: alternativni pedagoški koncepti, poučevanje kot umetnost, sodobna umetnost, likovna pedagogika, likovna ustvarjalnost, muzejska pedagogika.
Published: 20.09.2016; Views: 595; Downloads: 59
.pdf Full text (2,13 MB)

39.
Pekel v umetnosti 19. stoletja
Robin Fidler, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo pod naslovom Pekel v umetnosti 19. stoletja obravnava likovno upodabljanje pekla v umetnostnem obdobju med letoma 1800 in 1899. Podan je zgodovinski oris pekla skozi različna časovna obdobja in kulture, ob tem pa tudi njegov pomen in značilnosti. Poleg pekla v zgodovinskih obdobjih je del naloge usmerjen tudi na pekel v literarnih delih Božanska komedija, delo Danteja Alighierija iz leta 1320, in Izgubljeni raj, ki je delo Johna Miltona iz leta 1667. Podane so, kot že omenjeno, značilnosti slednjih ter povezave in razlike med njimi. Glavna tema diplomskega dela so likovne upodobitve pekla v 19. stoletju, ki so nastale v povezavi z Božansko komedijo in Izgubljenim rajem, ter tudi ostale najvidnejše upodobitve pekla iz omenjenega obdobja. Predstavljeni so vplivi obeh literarnih del na upodabljanje pekla in vplivi starejših likovnih del na samo podobo pekla v Božanski komediji in Izgubljenem raju.
Keywords: pekel, 19. stoletje, Božanska komedija, Izgubljeni raj, likovna umetnost, Gustave Doré, William Blake, John Martin, Eugène Delacroix, William Bouguereau
Published: 26.09.2016; Views: 437; Downloads: 52
.pdf Full text (4,78 MB)

40.
ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE V 5. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Maja Obrenović Ovčar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Likovno področje arhitekturnega oblikovanja je eno izmed najbolj zapostavljenih likovnih področij. Z našo raziskavo smo želeli ugotoviti, kaj se pri učnih urah omenjenega področja dogaja in kako so realizirane vsebine le-tega. V teoretičnem delu smo predstavili šolski predmet Likovna umetnost in zapisali splošne cilje, ki so zapisani v učnem načrtu. Predstavili smo prostor in njegovo opredelitev. Predstavili smo področje arhitekturnega oblikovanja in preverili, kako se je razvijalo skozi zgodovino. Opisali smo likovna področja, likovne tehnike, materiale in orodja ter likovne teme in motive. Poleg tega smo opisali učne oblike in metode dela, kjer smo večji poudarek namenili metodam, ki jih uporabljamo pri poučevanju arhitekturnega oblikovanja. Izpostavili smo izkušenjsko učenje arhitekturnega oblikovanja in preverili možnost večje prepoznavnosti tega področja s strani vzgoje in izobraževanja. V empiričnem delu smo s študijo primera želeli ugotoviti, kako učitelji razrednega pouka v petem razredu načrtujejo in izvedejo učno uro arhitekturnega oblikovanja, katere materiale in učne medije uporabljajo ter kako razvijajo likovne pojme. V raziskavo smo vključili šest učiteljev različnih šol. Podatke smo zbirali z neposrednim opazovanjem in fotografiranjem ter jih analizirali. Ugotovitve so pokazale, da imajo učitelji težave z razločevanjem posameznih likovnih področij. Da so metode in oblike dela večkrat neprimerne, kar se odraža na uspešnosti likovnega izražanja učencev.
Keywords: likovna umetnost, prostor, arhitekturno oblikovanje, učni načrt, izkušenjsko učenje
Published: 10.10.2016; Views: 525; Downloads: 56
.pdf Full text (4,43 MB)

Search done in 0.32 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica