SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


21 - 30 / 60
First pagePrevious page123456Next pageLast page
21.
MEDNARODNI GRAFIČNI BIENALE KOT SPODBUDA ZA RAZVIJANJE LIKOVNE APRECIACIJE
Lucija Premrl, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Mednarodni grafični bienale kot spodbuda za razvijanje likovne apreciacije sestoji iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretičen del je tematsko razdeljen na več poglavij. Posvetili smo se sodobnim likovnim praksam, likovnemu vrednotenju in likovni apreciaciji. Dotaknili smo se muzejske pedagogike, ljubljanskega grafičnega bienala ter Mednarodnega grafičnega likovnega centra. V empiričnem delu smo predstavili rezultate raziskave, ki smo jo izvedli med učenci ljubljanskih osnovnih šol. Na razstavi 30. grafičnega bienala smo z njimi izvedli vodstvo s pomočjo delovnih listov, ki so temeljili predvsem na opazovanju razstavljenih umetniških del. Zanimal nas je odziv otrok na umetniška dela in kako se bo njihovo prvo mnenje razlikovalo od mnenja, ki ga bodo imeli o delu, potem ko ga bodo bolje spoznali. Rezultati kažejo na obstoj razlik med učenci glede na njihovo starost, z vidika spola pa razlik nismo zaznali.
Keywords: likovna apreciacija, muzejska pedagogika, grafični bienale, Mednarodni grafični likovni center, sodobna umetnost
Published: 15.10.2014; Views: 690; Downloads: 59
.pdf Full text (2,90 MB)

22.
NAČRTOVANJE LIKOVNIH NALOG V VRTCU S POUDARKOM NA EKOLOGIJI
Niky Zver, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo, z naslovom Načrtovanje likovnih nalog v vrtcu, s poudarkom na ekologiji, sestoji iz teoretičnega in empiričnega dela. Že sam naslov nam pove, da smo se v diplomskem delu dotaknili predvsem ekološke problematike in sodobne umetnosti v predšolskem obdobju. V teoretičnem delu smo predstavili pomen ekologije v vzgojno-izobraževalnih institucijah in likovno umetnost v predšolskem izobraževanju, kjer smo podrobneje opisali tudi vsa likovna področja, opredelili sodobno umetnost in se lotili vprašanja, koliko in na kakšen način se sodobna likovna umetnost vključuje v izobraževalni proces. Skozi empirični del diplomskega dela smo podrobneje predstavili izvedeno raziskavo v enem izmed pomurskih vrtcev, ki je temeljila na izvedbi petih načrtovanih likovnih nalog, katerih tema je temeljila na ekologiji in sodobni umetnosti. Končne rezultate in ugotovitve smo pridobili s pomočjo evalvacij dveh vzgojiteljic iz omenjenega vrtca, ki sta vseh pet izbranih nalog tudi izvedli, in s fotografijami končnih izdelkov.
Keywords: Ekologija, sodobna umetnost, likovna umetnost, vzgoja, izobraževanje, predšolski otrok, načrtovanje, likovne naloge, trajnostni razvoj
Published: 23.03.2015; Views: 967; Downloads: 157
.pdf Full text (3,77 MB)

23.
LIKOVNO-OBLIKOVNE STRATEGIJE OTROK NA PODROČJU OBLIKOVANJA NA PLOSKVI
Špela Kresnik, 2015, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo z naslovom Likovno-oblikovne strategije otrok na področju oblikovanja na ploskvi je zgrajeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V uvodnih poglavjih smo opisali klasifikacijo razvojnih faz, pri katerih smo se nadalje osredotočili na obdobje od devet do deset let otrokove starosti. Opisali smo značilnosti likovnega izražanja otrok pri teh letih, pri čemer smo največji poudarek namenili upodobitvi človeške figure, saj nas je zanimalo po kakšnih postopkih jo učenci upodabljajo. Opisali smo tudi likovne tipe otrok in likovno izražanje otrok s posebnimi potrebami. V raziskavi smo uporabili opazovalno študijo primera, s katero smo opazovali, analizirali in preučevali ustvarjalno delo učencev pri različnih likovnih tehnikah. Raziskovalni vzorec je predstavljalo šest učencev. Na podlagi podrobne študije otroških likovnih del smo ugotavljali razlike in podobnosti upodobitve človeških figur pri različnih učencih. Dobljene ugotovitve potrjujejo domnevo, da se likovno-oblikovne strategije otrok spreminjajo glede na ponujeno likovno tehniko. Ugotovili smo, da so poti do cilja in do nastanka nekega izdelka zelo individualne oziroma se med učenci precej razlikujejo. Za učitelje, ki poučujejo predmet likovna umetnost pa so ugotovljena spoznanja pri spodbujanju učencev k lastnemu iskanju poti do realizacije zastavljene likovne naloge izjemno pomembna.
Keywords: Ključne besede: likovna umetnost, likovni razvoj otrok, slikanje, postopek upodobitve, človeška figura, individualen likovni izraz
Published: 14.04.2015; Views: 679; Downloads: 129
.pdf Full text (9,40 MB)

24.
Examples of applying contemporary art practices in the visual arts curriculum in grammar schools
Jerneja Herzog, Matjaž Duh, 2013, published scientific conference contribution

Abstract: The experience of practitioners has confirmed that primary and secondary schools in Slovenia do not pay enough attention to contemporary art practices. Teachers do not sufficiently (or not at all) include contemporary artists in art education. Consequently, students are not informed about experiencing and receiving contemporary art. They are often unable to define it and make their own opinions about it, as they have problems understanding and reading the content and force of expression regarding contemporary artworks. The current article shows a few examples of how grammar school teachers can successfully apply contemporary art practices in the visual arts curriculum. It presents the content-related, pedagogical-and-didactic planning and the possibilities of including contemporary art practices. The works of good quality, presented in the present article, have confirmed that contemporary art can be exceptionally interesting to students themselves, provocative and, above all, different from what they are used to.
Keywords: sodobna umetnost, kurikulum, gimnazija, likovna umetnost, curriculum, grammar school, visual arts
Published: 10.07.2015; Views: 600; Downloads: 13
URL Link to full text

25.
Odnos do likovnih motivov desetletnikov v evropskih šolskih sistemih
Anja Žmahar, 2015, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo obravnavali odnos do likovnih motivov na razredni stopnji osnovnih šol v evropskih šolskih sistemih. Namen raziskave je bil preveriti odnos učencev, tako pri dečkih kot deklicah, do motivov pri prikazanih sklopih reprodukcij umetniških del. Prav tako smo spremljali preference likovnih motivov učencev v različnih evropskih šolskih sistemih. Pri tem pa želeli preveriti, kako na preference vpliva dejavnik spola in okolja oz. države, iz katere prihajajo učenci. V posameznih sklopih predstavljene reprodukcije upoštevajo likovne pojme iz učnih načrtov. V teoretičnem delu smo predstavili pomen pouka likovne umetnosti v osnovni šoli in značilnosti likovne umetnosti v vzgojno-izobraževalnem procesu. Dotaknili smo se tudi ciljne naravnanosti likovne umetnosti ter vloge učencev pri pouku le-te. Predstavili smo načrtovanje likovne umetnosti ter značilnosti likovne naloge in njene sestavine. Posebno poglavje je namenjeno motivu, kjer smo predstavili tudi vrste motivov ter primernost motivov, ki jih lahko učenci pri pouku likovne umetnosti realizirajo na razredni stopnji primarnega izobraževanja. Naša raziskava je potekala v štirih evropskih državah, in sicer v Sloveniji, Belgiji, Španiji in na Nizozemskem. Posebno poglavje smo namenili tudi kratkemu povzetku vloge likovne umetnosti v elementarnem izobraževanju v tujih državah. Natančneje smo predstavili bistvene značilnosti posameznih učnih načrtov za likovno umetnost. Na koncu smo zapisali še nekaj o preferencah do likovnih motivov, povzeli ugotovitve dosedanjih raziskav in opisali reprodukcije umetniških del, ki smo jih vključili v raziskavo. V empiričnem delu smo predstavili rezultate izvedene raziskave, v kateri so bili udeleženi deset let stari učenci iz štirih evropskih držav. Z rezultati raziskave smo potrdili tezo, da je spol pri izbiri umetniških reprodukcij, ki jih predstavljamo učencem, ključnega pomena in da moramo ta dejavnik pri izboru pri pouku likovne umetnosti upoštevati. Pri preverjanju razlik med državami, iz katerih prihajajo učenci, pa smo ugotovili, da prihaja do razlik. Predvsem se kaže razlika glede na državo pri fantazijskih in živalskih motivih.
Keywords: likovna umetnost, odnos do likovnega motiva, evropski šolski sistemi, likovni motiv
Published: 27.10.2015; Views: 515; Downloads: 44
.pdf Full text (3,96 MB)

26.
Proaktivnost slepih in slabovidnih pri dojemanju abstraktne in figuralne umetnosti
Jerneja Herzog, Brigita Strnad, 2014, short scientific article

Abstract: V prispevku predstavljamo teoretična izhodišča o dojemanju likovnega jezika pri slepih in slabovidnih. Osrednji del prispevka namenjamo predstavitvi rezultatov raziskave študije primera, v kateri smo preizkušali različne metode pri delu s slepimi in slabovidnimi osebami pri dojemanju abstraktne in figuralne umetnosti skozi njihovo lastno aktivnost. Ker so slepe in slabovidne osebe vse bolj vpete v običajno življenje, slepi in slabovidni otroci pa tudi vključeni v izobraževalne sisteme tako v šolah kot v muzejih, se nam zdi zelo pomembno, da se zavedamo pomembnosti izbiranja ustreznih metod pri približevanju likovnega sveta tej skupini.
Keywords: osebe s posebnimi potrebami, slepi, slabovidni, likovna umetnost, muzeji, muzejska pedagogika
Published: 21.12.2015; Views: 700; Downloads: 62
.pdf Full text (759,80 KB)
This document has many files! More...

27.
Likovna apreciacija in metoda estetskega transferja
Matjaž Duh, Tomaž Zupančič, 2013, original scientific article

Abstract: Metoda estetskega transferja je sodobna učna metoda na področju likovne pedagogike. Poudarja pedagoško vrednost estetske izkušnje. Zasnovana je široko, saj zajema različne likovnodidaktične parametre. Vpliva na časovno razporeditev učne ure, določa vsebinske elemente, metode in oblike dela. Prav tako vpliva na motivacijo in končno vrednotenje. Bistvo metode estetskega transferja je v prenašanju estetskih sporočil z umetnine na učence. Temelj in pogoj za uspešno uporabo metode estetskega transferja je kakovostno izvedena likovna apreciacija. Za uspešno razvijanje likovne apreciacije obstaja več načinov in poti, a vse imajo cilj, da učenci umetniško delo vidijo, ga dojemajo in v njem uživajo. S tem bogatijo svoj likovnoestetski razvoj, vzpostavijo pozitiven odnos do umetnosti, hkrati pa je to tudi spodbuda za njihovo lastno likovno raziskovanje.
Keywords: likovna umetnost, likovna vzgoja, učne metode, metoda estetskega transferja, percepcija, recepcija
Published: 21.12.2015; Views: 529; Downloads: 67
.pdf Full text (429,02 KB)
This document has many files! More...

28.
Likovno-intelektualni razvoj učencev v različnih programih osnovnošolskega izobraževanja
Matjaž Duh, Jerneja Herzog, Melita Lazar, 2014, original scientific article

Abstract: V prispevku predstavljamo rezultate raziskave, v kateri nas je zanimal nivo likovno-intelektualnega razvoja med učenci v različnih programih osnovnošolskega izobraževanja. Razlike smo spremljali med učenci šestih razredov (12-13 let) običajnih osnovnih šol in učenci osnovnih šol s prilagojenim programom in nižjim izobrazbenim standardom v štajerski in pomurski regiji. V raziskavi smo proučevali tudi morebitne razlike med spoloma. Rezultati raziskave kažejo na obstoj razlik pri nivoju likovno-intelektualnega razvoja med skupino otrok z običajnim razvojem in skupino otrok s posebnimi potrebami, ki se kažejo v prid skupini otrok z običajnim razvojem. Pri nivoju likovno-intelektualnega razvoja nismo zaznali statistično značilnih razlik med spoloma.
Keywords: likovna vzgoja, likovna umetnost, učenci s posebnimi potrebami, šole s prilagojenim programom, osnovne šole, primerjalne analize
Published: 21.12.2015; Views: 640; Downloads: 53
.pdf Full text (159,99 KB)
This document has many files! More...

29.
Mediji pri likovni umetnosti v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole
Tina Rituper, 2017, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo opredelili medije v izobraževanju, medijsko vzgojo in vlogo ter namen medijev. Predstavili smo različne vrste medijev in se dotaknili tudi medijev pri likovni umetnosti. Opisali smo kako, poteka načrtovanje likovne umetnosti in podrobneje predstavili faze učne ure likovne umetnosti. Dotaknili smo se še vloge učitelja in uporabe medijev. V empiričnem delu magistrskega dela smo z anketnim vprašalnikom za učitelje prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja naključno izbranih slovenskih osnovnih šol ugotavljali, ali učitelji uporabljajo tehnologijo oziroma medije, za katere dejavnosti jih uporabljajo, kako pogosto jih uporabljajo in kako dobro so njihove šole opremljene s tehnologijo. Zanimalo nas je, ali uporabljajo medije pri urah likovne umetnosti, katero nalogo so nazadnje izvedli s pomočjo medijev pri likovni umetnosti ter ali se čutijo dovolj usposobljene za delo z mediji. Cilj naše raziskave je bil še proučiti prakso oziroma pridobiti odgovore na vprašanja, kako učitelji v praksi na izbranih pomurskih osnovnih šolah izvajajo uvodne dele ur likovne umetnosti in če jih, katere medije pri tem uporabljajo. Z raziskavo smo ugotovili, da so šole zajete v raziskavo s tehnologijo dokaj dobro opremljene, da učitelji uporabljajo medije precej pogosto in za različne dejavnosti. Uporaba medijev je tudi pri likovni umetnosti dobra, kar smo potrdili tudi s praktičnim raziskovanjem na terenu, kjer se je pokazalo, da učitelji v uvodnih delih ur likovne umetnosti v večini uporabljajo medije, kar je spodbudno, saj mediji omogočajo sodobno naravnan pouk, večjo nazornost, aktivnost in dinamičnost pouka.
Keywords: mediji/tehnologija, likovna umetnost, prvo vzgojno-izobraževalno obdobje, osnovna šola, motivacija.
Published: 28.07.2017; Views: 336; Downloads: 39
.pdf Full text (2,43 MB)

30.
Sodobni mediji v funkciji razvijanja likovne ustvarjalnosti v osnovni šoli
Sanja Antolić, 2016, master's thesis

Abstract: Živimo v času, v katerem si življenja brez sodobnih medijev oziroma informacijske tehnologije ne znamo več predstavljati. Vedno pogosteje se sodobni mediji vključujejo tudi v izobraževanje, saj pouk popestrijo, učence motivirajo za sodelovanje in jim omogočajo hitrejše in učinkovitejše učenje. Namen raziskave je bil ugotoviti, ali ima kontinuirano vključevanje sodobnih medijev v pouk likovne umetnosti vpliv na likovno ustvarjalnost učencev in na njihov likovno-oblikovni razvoj. V raziskavo je bilo vključenih 245 učencev 5. razreda osnovne šole. Rezultati so pokazali, da obstajajo med eksperimentalno in kontrolno skupino statistično značilne razlike v finalnem nivoju likovne ustvarjalnosti, in sicer pri finalnem nivoju likovne fleksibilnosti, kaže pa se tudi tendenca razlike v finalnem nivoju elaboracije in redefinicije. Med eksperimentalno in kontrolno skupino obstajajo tudi statistično značilne razlike pri finalnem nivoju likovno-oblikovnega razvoja, in sicer v razmnoževanju linij, pri uporabi smeri za doseganje prostora pa se kaže tendenca razlike. Razlike med skupinama so statistično značilne tudi glede na skupni rezultat finalnega nivoja likovno-oblikovnega razvoja, in sicer je v prednosti eksperimentalna skupina. Rezultati kažejo, da je uporaba sodobnih medijev pri pouku likovne umetnosti smiselna, saj pozitivno učinkuje na likovno-oblikovni in likovno-ustvarjalni razvoj učencev.
Keywords: likovna umetnost, sodobni mediji, likovna ustvarjalnost, likovno-oblikovni razvoj
Published: 23.02.2016; Views: 611; Downloads: 51
.pdf Full text (8,01 MB)

Search done in 0.27 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica