| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 14
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
GRAFIKA V 3. RAZREDU DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
Simona Horvat, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Grafika v tretjem razredu devetletne osnovne šole v teoretičnem delu opisuje vseh pet likovnih področij, ki jih za obravnavo pri pouku predvideva učni načrt za likovno vzgojo v osnovni šoli. Prav tako so pri vsakem likovnem področju naštete tehnike, ki so primerne za obravnavo na razredni stopnji. V empiričnem delu smo raziskovali zastopanost posameznih likovnih področij v praksi. Zastopanost smo ugotavljali z anketnim vprašalnikom. V prvem delu anketnega vprašalnika nas je zanimalo, kje so razlogi, da je določeno likovno področje bolje oz. slabše zastopano. V drugem delu anketnega vprašalnika nas je zanimalo, katere grafične likovne tehnike so učitelji v tem šolskem letu uporabljali in s kakšnimi težavami se srečujejo pri izvajanju grafike. V praktičnem delu diplomske naloge smo raziskovali, kako se učenci izražajo v grafični tehniki monotipije. Zanimalo nas je, koliko različnih črt po obliki in debelini učenci uporabljajo pri svojem izražanju, koliko se tonsko izražajo, kako zapolnijo format in kako pazijo na urejenost končnega izdelka. Ugotovili smo, da v uporabi različnih črt in tonskem izražanju obstajajo razlike med učenci, v čistosti izdelka pa ni razlik, saj so vsi učenci imeli čiste izdelke.
Keywords: likovna vzgoja, likovna področja, grafika, monotipija
Published: 06.09.2010; Views: 3418; Downloads: 521
.pdf Full text (3,84 MB)

2.
RAZLIKE MED VRTCI NA PODEŽELJU IN V MESTU S PODROČJA LIKOVNE DEJAVNOSTI
Sandra Gregorc, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom RAZLIKE MED VRTCI NA PODEŽELJU IN V MESTU S PODROČJA LIKOVNE DEJAVNOSTI v teoretičnem delu predstavlja vlogo in pomen likovne vzgoje v predšolskem obdobju ter Kurikulum za vrtce, kot dokument, ki predstavlja strokovno podlago za delo v vrtcu. Podrobno so razčlenjena področja likovne dejavnosti ter ploskovne likovne tehnike. Temu sledijo teme in motivi, ki se pojavljajo v okviru likovne dejavnosti. V nadaljevanju je predstavljen razvoj likovnega izražanja v predšolskem obdobju ter razvoj ustvarjalnosti. V empiričnem delu diplomske naloge so predstavljeni rezultati ocenjevalnih listov pridobljenih iz enajstih mestnih in desetih podeželskih vrtcev po Sloveniji. Namen ocenjevalnih listov je bil, ugotoviti ali se pojavljajo kakšne razlike med vrtci v mestu in na podeželju s področja likovne dejavnosti. Rezultati so pokazali, da se med vrtci ne pojavljajo večje razlike, pokazalo pa se je nekaj razlik na posameznih področjih.
Keywords: Likovna vzgoja, likovna področja, likovne tehnike, razvoj likovnega izražanja, predšolsko obdobje, ustvarjalnost, mesto in podeželje.
Published: 19.01.2011; Views: 2576; Downloads: 267
.pdf Full text (1,03 MB)

3.
ZASTOPANOST RAZLIČNIH LIKOVNIH PODROČIJ V VRTCU LAŠKO
Špela Primožič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Zastopanost različnih likovnih področij v Vrtcu Laško smo predstavili vsa likovna področja in likovne tehnike za posamezno področje, ki jih lahko srečamo v vrtcu, kaj je treba upoštevati pri pripravi likovnega materiala, orodij in prostora, predstavili smo neprimerne likovne tehnike, materiale in orodja pri likovni vzgoji ter kakšno vlogo in pomen ima likovno izražanje v predšolskem obdobju. V empiričnem delu je predstavljena raziskava o tem, katera likovna področja vzgojiteljice Vrtca Laško najpogosteje uporabljajo pri načrtovanih dejavnostih. Za zbiranje podatkov smo uporabili deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja – anketni vprašalnik –, ki je bil posredovan vzgojiteljicam vseh enot omenjenega vrtca. Iz raziskave smo izvzeli le Družinsko varstvo Gradišnik. Anketni vprašalnik je vseboval šestnajst vprašanj, ki so bila po večini zaprtega tipa, tri vprašanja pa so bila odprtega tipa. Raziskava je pokazala, da vzgojiteljice pri svojem delu uporabljajo vsa likovna področja, v večji meri pa sta zastopani risanje in slikanje. Najslabše zastopani likovni področji sta likovno vrednotenje in grafika. Na podlagi rezultatov ankete smo ugotovili, da bi vzgojiteljice nekatere likovne tehnike verjetno uporabljale pogosteje, če bi imele na voljo potreben likovni material oziroma če bi poznale lastnosti in možnosti nekega likovnega materiala in orodja, ki jih ponuja.
Keywords: predšolska vzgoja, likovna področja, likovne tehnike in materiali, neprimerne likovne tehnike, materiali in orodja, vloga in pomen likovnega izražanja
Published: 12.12.2011; Views: 6405; Downloads: 606
.pdf Full text (912,81 KB)

4.
SLIKARSKE LIKOVNE TEHNIKE V LENDAVSKIH VRTCIH
Sandra Sobočan, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Slikarske likovne tehnike v lendavskih vrtcih obravnava slikarske likovne tehnike v teoriji in praksi.
Keywords: Predšolska vzgoja; likovna vzgoja; didaktika; likovne dejavnosti; likovna področja; slikanje; slikarske likovne tehnike; slikarski likovni materiali, orodja, pripomočki in podlage; lendavski vrtci.
Published: 07.11.2013; Views: 2241; Downloads: 646
.pdf Full text (353,72 KB)

5.
MOTIVI IZ TURČIJE KOT SPODBUDA ZA LIKOVNO IZRAŽANJE PREDŠOLSKIH OTROK
Nataša Vovk, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Motivi iz Turčije kot spodbuda za likovno izražanje predšolskih otrok sestoji iz teoretičnega dela in empiričnega dela. Glavni namen praktičnega diplomskega dela je bil preko različnih, inovativnih, zanimivih, drugačnih aktivnosti prikazati Turčijo in uporabiti njene motive za pomoč pri nastanku kakovostnih likovnih del predšolskih otrok. V teoretičnem delu smo govorili o likovnem izražanju, njegovem razvoju, vlogi ter pomenu. Predstavili smo likovna področja in likovne tehnike, ki smo jih uporabili v empiričnem delu. V nadaljevanju smo podrobneje govorili o najpogostejših motivih v Turčiji ter razložili, zakaj smo se odločili za vplet posameznih motivov. Navedli smo tudi likovne materiale, orodja, podlage in pripomočke. Dodali smo še cilje in naloge likovnega izražanja v predšolskem obdobju. V nalogo so dodane naše avtorske fotografije, na katerih so vidni motivi in izdelki otrok. V empiričnem delu smo predstavili vrtec ter skupino otrok, s katero smo sodelovali. Pri aktivnostih je sodelovala skupina 23 otrok, starih 5–6let. Priložili smo priprave, evalvacije in slike izdelkov otrok. Prišli smo do ugotovitve, da otroci izredno radi spoznavajo nove motive, ki so jim predstavljeni s pomočjo fotografij. So precej fleksibilni in odprti, z zanimanjem sodelujejo v vseh aktivnostih, z veseljem zastavljajo dodatna vprašanja ter motive upodabljajo ali oblikujejo na svoj, unikaten način.
Keywords: predšolski otrok, likovno izražanje, likovni motivi, motivi Turčije, likovna področja, likovne tehnike
Published: 07.10.2014; Views: 880; Downloads: 96
.pdf Full text (17,22 MB)

6.
LIKOVNE NALOGE S PODROČJA GRAFIKE V TRETJEM RAZREDU OŠ
Jožica Kladnik, 2014, master's thesis

Abstract: Učni predmet Likovna umetnost zajema pet področij in sicer: risanje, slikanje, oblikovanje prostora, kiparstvo in grafiko. Grafika je eno izmed področij, ki je zapostavljeno, saj zahteva drugačen način ustvarjanja, posledično pa ji učitelji posvečajo premalo pozornosti (Duh in Dominko, 2013). Načrtovanje in izvedba grafičnih vsebin pri pouku likovne umetnosti zahtevata namreč dobro pripravljenost s strani učitelja, to pa je razlog, da se učitelji rajši poslužujejo risanja in slikanja, saj sta ti dve področji tudi največkrat zastopani pri urah likovne umetnosti (Duh in Batič, 2004). Prav zaradi manjše zastopanosti grafičnih vsebin je tema zelo aktualna, saj nam ponudi vpogled v izvedbo pouka likovne umetnosti in raziskuje njene možnosti izboljšanja. V teoretičnem delu magistrske naloge smo predstavili značilnosti grafike, in sicer njene bistvene lastnosti, opredelitev grafike v učnem načrtu, grafične materiale in pripomočke, ki so potrebni za tiskanje. Prav tako pa smo opisali vrste tiska, opredelili oba načina odtiskovanja matrice ter na kratko predstavili primere grafičnih tehnik, ki so značilni za poučevanje grafike na razredni stopnji. V empiričnem delu predstavljamo rezultate raziskave s katero smo želeli spremljati pouk likovne umetnosti pri urah grafike, natančneje pečatnega tiska. Zanimalo nas je, kako uspešni so bili učitelji pri izvedbi učnih ur in učenci pri praktičnem delu, ter s kakšnimi težavami so se soočali. Opazovalne ure smo izvedli v petih oddelkih mariborskih osnovnih šol. V raziskavo smo vključili 103 učencev tretjega razreda devetletke. V ta namen smo pripravili tudi učno pripravo in jo posredovali vsem učiteljicam razrednega pouka, ki poučujejo v tretjih razredih. Tako so bili vsi učenci deležni enake motivacije in enake likovne naloge. V vseh oddelkih so se torej učenci ukvarjali z enako grafično tehniko, pečatnim tiskom. Ker smo vseskozi spremljali način izražanja učencev pri dani grafični tehniki in doslednost upoštevanja kriterijev, smo nastala likovna dela razdelili v štiri kategorije (likovno kvalitetni izdelki, pričakovani likovni izdelki, izdelki, ki niso v skladu z merili ter neuspešni likovni izdelki). Z analizo rezultatov smo ugotovili, da je kar polovica likovnih del učencev bila uvrščena v skupino pričakovanih likovnih del. Dela so bila povprečna, skladna z merili. Sledijo likovna dela, ki niso bila skladna z merili, teh je 29 in neuspešna likovna dela. Ti učenci niso usvojili ritma in niso sledili danim kriterijem. V to skupino smo uvrstili 22 likovnih del. V najmanjšem deležu pa so zastopana kvalitetna likovna dela, takšni sta le dve likovni deli. Analiza učnih ur likovne umetnosti, katerim smo prisostvovali je pokazala na pomanjkljivosti izpeljanega uvodnega dela. Posledice le-tega so se odražale v fazi ustvarjanja ter na nastalih likovnih izdelkih učencev. Sklepamo lahko, da je pomanjkljiva izvedba uvodnega dela povezana ravno z manjšim deležem likovno kvalitetnih del. Kljub sodelovanju z učiteljicami, posredovano učno pripravo, potrebnimi učnimi sredstvi in neposredno hospitacijo pri učni uri likovne umetnosti, so bile učne ure v večini pomanjkljivo izpeljane.
Keywords: likovna umetnost, likovna področja, likovne naloge, grafika, pečatni tisk
Published: 24.09.2014; Views: 1637; Downloads: 405
.pdf Full text (5,15 MB)

7.
LIKOVNE DEJAVNOSTI, KI SPODBUJAJO PREDŠOLSKEGA OTROKA K USTVARJALNEMU IZRAŽANJU
Andreja Medved, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela Likovne dejavnosti, ki spodbujajo predšolskega otroka k ustvarjalnemu izražanju je predstaviti literaturo o likovnem razvoju otrok in njihovi ustvarjalnosti – od česa je ta odvisna in kako prispevamo k njenemu izboljšanju – ter opisati likovne dejavnosti, ki spodbujajo predšolske otroke k ustvarjalnemu izražanju. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu je predstavljen likovni razvoj predšolskih otrok, pomen in značilnosti likovne ustvarjalnosti ter likovna področja, ki so omenjena v praktičnem delu – risanje, slikanje in osnove odtiskovanja. V praktičnem delu je predstavljenih osem likovnih dejavnosti, ki smo jih opravili v mesecu maju 2015. Dejavnosti so bile izvedene v vrtcu Zagorje ob Savi, v skupini otrok, starih 5 in 6 let. Ugotovili smo, da so otroci v ustvarjalnih likovnih dejavnostih izjemno uživali, pokazali so veliko ustvarjalnosti in izvirnosti. Njihovi izdelki so se med seboj razlikovali, pojavilo se je zelo malo šablonskih motivov in barvnih simbolov. Z izvedbo likovnih dejavnosti smo potrdili, da obstajajo raznolike likovne tehnike, s katerimi lahko otroke spodbudimo k ustvarjalnemu izražanju.
Keywords: Predšolski otrok, likovni razvoj, likovna ustvarjalnost, likovne dejavnosti, likovna področja (risanje, slikanje, osnove odtiskovanja)
Published: 30.10.2015; Views: 2445; Downloads: 494
.pdf Full text (1,35 MB)

8.
Načrtovanje in izvajanje likovnih dejavnosti v prvem starostnem obdobju - Primeri dejavnosti iz različnih likovnih področij
Katja Kološa, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je prikazati primerne likovne dejavnosti z vseh likovnih področij za prvo starostno obdobje in ugotoviti, na kakšen način je potrebno likovne dejavnosti načrtovati. Zanimalo nas je, kakšne so spretnosti otrok in kakšen način dela pritegne njihovo pozornost, torej jih motivira za delo. Pozorni smo bili na odzive in občutke otrok, ki so aktivno raziskovali in preizkušali raznolike likovne tehnike. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo s pomočjo strokovne literature predstavili značilnosti likovnega izražanja, metode in oblike dela pri likovni vzgoji in natančneje predstavili vsa likovna področja in likovne tehnike. Empirični del diplomske naloge zajema priprave s področja likovne vzgoje za prvo starostno skupino, in sicer za vsako likovno področje eno dejavnost. Raziskavo smo izvedli v Vrtcu Murska Sobota, enota Ringa Raja, v skupini otrok, starih od dve do tri leta. Rezultati raziskave so pokazali, da lahko že v prvem starostnem obdobju načrtujemo in izvajamo dejavnosti z vseh likovnih področij, vendar jih moramo prilagoditi ter otroke motivirati in spodbujati. Pomembno je, da pri načrtovanju vzgojitelj upošteva, da ni toliko pomemben končni izdelek, ampak je najpomembnejši sam proces, v katerem otrok uživa, se seznanja z različnimi likovnimi orodji in materiali ter razvija svoje sposobnosti in spretnosti.
Keywords: Predšolski otrok, prvo starostno obdobje, likovno izražanje, likovna področja in tehnike, ustvarjalnost.
Published: 30.10.2015; Views: 1976; Downloads: 539
.pdf Full text (2,53 MB)

9.
KIPARSTVO V VRTCIH MARIBORA IN POMURJA
Ines Makovec, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela Kiparstvo v vrtcih Maribora in Pomurja je bil ugotoviti, v kolikšni meri je v vrtcih Pomurja in Maribora zastopano področje kiparstva in katere materiale vzgojiteljice na raziskovanih območjih največ uporabljajo. Pri materialih smo se osredotočili predvsem na uporabo gline. Diplomska delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo opredelili pojem likovne ustvarjalnosti. Predstavili smo osnove likovnega jezika (likovna izrazila) in likovna področja. Podrobneje je predstavljeno področje kiparstva, kiparske tehnike, izrazne značilnosti kiparstva in značilnosti posameznih gnetljivih materialov. Med gnetljivimi materiali je bolj podrobno opisana glina. V empiričnem delu so predstavljeni podatki, zbrani s pomočjo anketnega vprašalnika, razdeljenega vzgojiteljicam pomurskih in mariborskih vrtcev. Anketni vprašalnik je sestavljen iz 13 vprašanj, od tega 10 vprašanj zaprtega tipa in 3 vprašanja odprtega tipa. V raziskavi je sodelovalo 75 vzgojiteljic, od tega 39 vzgojiteljic iz Pomurja in 36 vzgojiteljic iz Maribora. Podatki so podani v absolutnih in odstotnih frekvencah, pri dveh vprašanjih pa smo podatke podali v številčni vrednosti in tako izračunali srednjo vrednost. Vse podatke smo tabelarično predstavili in interpretirali. Vsako vprašanje smo zaključili z grafom primerjave obeh raziskovalnih skupin. S pomočjo te raziskave smo ugotovili, da je kiparstvo likovno področje, ki jo vzgojiteljice obeh raziskovalnih skupin uporabljajo redkeje kot vsa ostala likovna področja. Prav tako je glina tista, ki jo obe skupini anketiranih vzgojiteljic pri vzgojnem delu v vrtcu uporabljajo najmanj.
Keywords: predšolska vzgoja, likovna vzgoja, likovna področja, kiparstvo, glina
Published: 19.07.2016; Views: 463; Downloads: 87
.pdf Full text (673,74 KB)

10.
Likovnodidaktični cilji in uporaba likovnih tehnik v vrtcu
Katija Kalina, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela z naslovom Likovnodidaktični cilji in uporaba likovnih tehnik v vrtcu je ugotoviti, katere likovne tehnike prevladujejo v vrtcih in kateremu likovnemu cilju najpogosteje sledijo. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Empirični del zajema raziskavo, s katero smo želeli ugotoviti, katere likovne tehnike se v vrtcu najpogosteje uporabljajo in kateremu cilju najpogosteje sledijo. Uporabljena je bila deskriptivna metoda. Podatke smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je bil namenjen vzgojiteljem/vzgojiteljicam Pomurskih vrtcev. Raziskava je pokazala, da v vrtcu najbolj izstopajo risanje z voščenkami in flomastri ter slikanje z voščenkami, svinčnik barvicami, barvnimi flomastri in tempera barvami. Pri likovnih dejavnostih pa vzgojitelji/vzgojiteljice najpogosteje sledijo cilju, s katerim razvijajo in krepijo otrokovo ustvarjalnost, iznajdljivost in samostojnost.
Keywords: predšolska vzgoja, likovna vzgoja v vrtcu, likovna področja, likovne tehnike, cilji likovne vzgoje
Published: 15.11.2016; Views: 897; Downloads: 188
.pdf Full text (1,18 MB)

Search done in 0.12 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica