| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 14
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
PROCES ZAPOSLOVANJA KADROV V MANJŠEM PODJETJU
Nataša Zupančič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Zaposlovanje kadrov v manjšem podjetju ima pogosto številne posebnosti. Del teh posebnosti izhaja že iz zakonskega okvira, ki omogoča majhnim podjetjem prilagojene rešitve, povezane z naravo njihovega poslovanja. V tem diplomskem delu predstavljamo splošen oris procesa zaposlovanja kadrov in posebej značilnosti za manjša podjetja (zakonsko ureditev, vsebinske značilnosti in podobno). V empiričnem delu podrobno analiziramo ta proces v manjšem podjetju, ki se ukvarja z igralniško dejavnostjo in gostinstvom — od načrtovanja obsega in strukture potrebnih kadrov do dejanske zaposlitve in praktičnega usposabljanja na delovnem mestu. Na osnovi te analize predlagamo nekaj rešitev, s katerimi bi izboljšali delovanje na tem področju. Vsebina empiričnega dela je zasnovana na neposrednih praktičnih izkušnjah, saj je avtorica diplomskega dela v tem podjetju zadolžena za izvajanje kadrovske dejavnosti.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: proces zaposlovanja kadrov, manjše podjetje, licenca, igralniška dejavnost
Published: 07.01.2010; Views: 3027; Downloads: 477
.pdf Full text (307,15 KB)

2.
PREDSTAVITEV POKLICA - UČITELJ GOLFA
Hermina Ogrizek, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu predstavljamo poklic učitelj golfa. Skušali smo — pri nas sorazmerno nov in redek poklic — opisati čimbolj celovito. V teoretičnem delu smo med drugim prikazali osnove klasifikacije dejavnosti in pojmovanja ter standardne klasifikacije poklicev. V empiričnem delu smo podrobno orisali okvir za delovanje tega poklica (društva, Golf zveza Slovenije, Profesionalno golfsko združenje profesionalcev Slovenije…). Izčrpno smo predstavili sistem licenc za opravljanje poklica, zakone oziroma predpise za opravljanje poklicne dejavnosti, pogoje in dimenzije lastnosti učitelja golfa, njegovega dela z mladino in podobno. Delo zaključujemo s krajšim intervjujem, ki smo ga opravili z učiteljem golfa. V osmih prilogah smo dodali nekaj ključnih dokumentov, ki so pomembni za opravljanje tega poklica.
Keywords: učitelj golfa, Golf zveza Slovenije, Profesionalno golfsko združenje profesionalcev Slovenije, licenca, športno društvo, zasebni športni delavec, samostojni podjetnik posameznik
Published: 23.02.2010; Views: 2085; Downloads: 115
.pdf Full text (1,46 MB)

3.
PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA ZDRAVNIKOV
Lin Luketič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Delovna razmerja zdravnikov so različno urejena, kljub temu, da je na nivoju EU bilo sprejete kar nekaj zakonodaje, ki določa smernice. Med splošno ureditvijo delovnih razmerij po veljavnem ZDR in specialnimi predpisi, velja za zdravnike posebna ureditev, ki je kompleksna. Diplomska naloga prikazuje posebnosti delovnega razmerja zdravnika. Med pravnimi viri je za zdravniško službo najpomembnejši Zakon o zdravniški službi, Zakon o zdravstveni dejavnosti in pa Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike. Zakonodaja se nenehno spreminja, dopolnjuje in usklajuje z evropsko.
Keywords: delovno razmerje, pojem delovnega razmerja, delovno razmerje zdravnika – posebnosti, pripravništvo, specializacija, delovni čas, licenca, ugovor vesti, letni dopust, vrednotenje zdravniške službe, ipd...
Published: 13.07.2011; Views: 2552; Downloads: 256
.pdf Full text (918,16 KB)

4.
POGLEDI NA TEKMOVALNI SISTEM NOGOMETA V SLOVENIJI
Igor Pavlović, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Zaradi množičnega udejstvovanja v športni panogi nogomet so potrebna pravila, da se doseže red. Pravila najdemo v pravnih aktih in moj cilj je bil, da ugotovim, kako se ti akti uporabljajo v praksi in kakšen pomen ima tekmovalni sistem. V današnjih časih so na sceni različni nogometaši; gledano tako na spol, starost, raso in zdravstveno stanje. Posledično sem se osredotočil tudi na tovrstno raznoliko udejstvovanje in preučil sistem tekmovanja v različnih programih, ki so pod okriljem Grassrootsa. Glede na to, da se stremi k čim bolj izobraženem kadru, ki poučuje mlade in manj mlade nogometaše, je v nadaljevanju razvidno, kdo vse sodeluje na poti do uspeha igralcev. Le-ta pa ni mogoč brez organiziranih klubov, ki morajo predhodno izpolnjevati določene zahteve, da si pridobijo ustrezne licence. Glede na to, kje se nahaja klub v slovenskem območju, se ločijo tekmovalna območja, ki so pod vodstvom MNZ. Da trenirajo igralci s svojimi vrstniki, so ustvarjene selekcije, zato se glede na starost razlikuje način treniranja. Kot je verjetno znano veliki večini, začnejo najmaljši trenirati in tekmovati na manjši travnati površini, število menjav je več, pristop do njih je drugačen kot do odraslih in seveda loči cicibane od njihovih predhodnikov marsikatera značilnost. Zato sem se lotil vsake selekcije posebej, pregledal, kaj je zanjo značilno, kakšni pogoji morajo biti zagovotljeni in po čem se ta loči od predhodne.
Keywords: tekmovalni sistem, tekmovanje, licenca, pravni akt, NZS, MNZ, sodnik, delegat, Grassroots, selekcije, igra in otrok
Published: 15.09.2011; Views: 1337; Downloads: 118
.pdf Full text (473,90 KB)

5.
TRŽENJE IN PRODAJA STORITEV PODJETJA
Rok Varl, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo predstavili temo Trženje storitev v podjetju Adria Airways Tehnika d.d. Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela. V uvodu smo najprej predstavili naš problem, cilje, predpostavke in omejitve, metode dela in postavili hipoteze, katere smo kasneje statistično obdelali. Temu sledi teoretični del, v katerem smo opisali teorijo trženja storitev in teorijo o raziskavi trga. V tretji točki smo predstavili podjetje Adria Airways Tehnika. Najprej smo nekaj besed namenili predstavitvi in kratki zgodovini podjetja. V nadaljevanju smo opisali njihove storitve, ki jih nudijo na trgu, prostorske in kadrovske kapacitete podjetja, zakonodajo, katero morajo upoštevati pri njihovem delu ter njihovo vizijo in cilje. Zadovoljstvo kupcev z njihovimi storitvami smo ugotavljali z anketo v četrtem delu. Sledi še obrazložitev hipotez, ki smo jih postavili na podlagi pridobljenih ugotovitev in v sklepu podali morebitne smernice.
Keywords: Raziskava, Trženje, Licenca, Pogodba, Vzdrževanje
Published: 13.11.2012; Views: 1231; Downloads: 139
URL Link to full text

6.
USPOSABLJANJE MEDICINSKIH SESTER V SPLOŠNI BOLNIŠNICI "DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA
Mirjana Stanić Mlakar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo predstavlja organizacijo usposabljanja medicinskih sester v Splošni bolnišnici „dr. Franca Derganca“ Nova Gorica (v nadaljevanju: zavod, bolnišnica), kjer smo izvedli raziskavo, v kateri smo zajeli osebje, ki je zaposleno v zdravstveni negi (medicinske sestre in zdravstvene tehnike). V prvem delu diplomskega dela smo povzeli teoretična izhodišča izobraževanja in usposabljanja, proces usposabljanja, potrebe po usposabljanju, oblikovanje in razvoj programa ter evalvacijo usposabljanja. Predstavili smo strokovno usposabljanje zdravstvenih delavcev v zdravstveni negi in njihovo delovanje v povezavi z izpolnjevanjem kriterijev doseganja licence za opravljanja samostojne negovalne dejavnosti. Prvi del diplomskega dela obsega tudi predstavitev zavoda in njegovega delovanja. V empiričnem delu diplome smo najprej prikazali trenutno stanje v zavodu na področju organizacije usposabljanja zaposlenih. S, podatki pridobljenimi z anketo, smo ugotovili obstoječe stanje organizacije usposabljanja medicinskih sester v zavodu in izven njega, omogočenost usposabljanja in izobraževanja s strani zavoda za zaposlene, učinkovitost in prenos znanja po strokovnih seminarjih na delovno mesto ter udeleženost zaposlenih na prostovoljnih in določenih usposabljanjih s strani pravilnikov, obvezujočih za zaposlene v zdravstveni negi. Na osnovi spoznanj smo izdelali osnutek programa usposabljanja za zaposlene v zdravstveni negi, ki temelji na evidentiranju in preglednosti udeleževanja zaposlenih na izobraževanjih in usposabljanjih.
Keywords: izobraževanje, usposabljanje, zaposleni, licenca, zdravstvena nega
Published: 29.05.2012; Views: 1716; Downloads: 202
.pdf Full text (3,90 MB)

7.
8.
RAST PODJETJA S POMOČJO NAKUPA LICENCE NA PRIMERU PODJETJA RADENSKA D.D.
Deja Kosi, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem seminarju smo predstavili rast podjetja s pomočjo nakupa licence na primeru podjetja Radenska d.d. Osnovna dejavnost družbe je proizvodnja in polnjenje mineralnih vod in brezalkoholnih pijač. V teoretičnem delu diplomskega seminarja smo se seznanili s pojmom podjetniške rasti ter vrstami rastočih podjetij. Rast podjetja nastane med količino proizvedenega blaga in storitev, cenami, zaposleno delovno silo in proizvajalnimi sredstvi. Rast podjetja pomeni količinsko spreminjanje obsega podjetja. Nadalje smo predstavili teoretična izhodišča o oblikah podjetniške rasti ter se posebej posvetili obliki rasti s pomočjo nakupa in prodaje licence. V drugem, empiričnem delu diplomskega seminarja smo predstavili podjetje Radenska d.d. in njeno rast s pomočjo licenčne pogodbe, ki jo je sklenila s podjetjem PepsiCo. Predstavili smo poslovanje podjetja Radenska ter prikazali uspešnost prodaje Pepsi Cole v Sloveniji. Podatki so verodostojni in pridobljeni iz internih virov podjetja Radenska, poslovnih poročil in spletne strani podjetja.
Keywords: rast podjetja, oblike podjetniške rasti, licenca, licenčno poslovanje, licenčna pogodba, Radenska d.d., Pepsi Co.
Published: 11.11.2013; Views: 1267; Downloads: 236
.pdf Full text (1,23 MB)

9.
NEPREMIČNINSKO POSREDOVANJE S POUDARKI NA IZHODIŠČIH ZA NOVELIRANJE ZAKONA O NEPREMIČNINSKEM POSREDOVANJU
Marinka Udovč, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Posredovanje v prometu z nepremičninami je po letu 1990 postalo zelo dobičkonosna dejavnost. Lotil se je je lahko praktično vsakdo, ne glede na znanje in usposobljenost. Zaradi neetičnega obnašanja posameznih nepremičninskih posrednikov, ki so metali slabo luč na celotno panogo, je prišlo do oškodovanja posameznikov in poseg zakonodajalca je bil nujen. Z namenom ureditve opravljanja dejavnosti nepremičninskega posredovanja in posledično tudi povečanja varnosti uporabnikov teh storitev je bil spomladi leta 2003 sprejet Zakon o nepremičninskem posredovanju . Diplomska naloga tako obravnava zgodovino nepremičninskega posredovanja, primerjavo nepremičninskega posredovanja v Sloveniji z drugimi državami ter sprejetje omenjenega zakona. Osrednji del diplomske naloge zajema Zakon o nepremičninskem posredovanju. V skladu z obravnavano tematiko diplomska naloga predstavi pojme, ki jih zasledimo v zakonu, pogoje, ki jih morajo izpolnjevati nepremičninske družbe in nepremičninski posredniki, obveznosti nepremičninskih družb, dolžnosti naročiteljev storitve, pravico nepremičninske družbe do plačila za posredovanje. Skozi sodno prakso ugotavljamo tudi pomanjkljivosti zakona. V zadnjem delu pa so predstavljeni predlogi sprememb zakona.
Keywords: nepremičninsko posredovanje, pogodbo o posredovanju, plačilo provizije, licenca nepremičninskega posrednika, nepremičninska agencija
Published: 08.05.2014; Views: 1009; Downloads: 212
.pdf Full text (637,63 KB)

10.
KAKOVOST IZOBRAŽEVANJA POSADK V PODJETJU ADRIA AIRWAYS
Lea Pučnik, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava kakovost izobraževanja posadk v podjetju Adria Airways. V diplomskem delu je predstavljen vpliv kakovosti izobraževanja na ključne procese v podjetju. Osrednji del preučevanja diplomskega dela se navezuje na celoten način in potek procesa, vključujoč polet letala ter druge dejavnosti, ki potencialno vplivajo na varnost. Raziskava, ki je predstavljena v empiričnem delu diplomskega dela, temelji na podatkih, ki smo jih pridobili s pomočjo ankete, izvedene v mesecu februarju 2014, v katero so bili vključeni redno zaposleni in študentje, ki opravljajo delo člana kabinskega osebja v podjetju Adria Airways. Anketo je rešilo 37 anketirancev. Rezultati raziskave so pokazali, da je 41 % anketirancev mnenja, da se jim letne evakuacije, ki jih opravljajo v Adrii Airways, ne zdijo tako zelo uporabne kot tiste, ki jih opravljajo vsaka tri leta v Lufthansi. Rezultati so ravno tako pokazali, da 38 % anketirancev ni seznanjenih s spremembo zakona v mesecu marcu leta 2013, ki prinaša novosti v zvezi z veljavnostjo in uporabnostjo potrdila člana kabinskega osebja. Ključni del pri ocenjevanju kakovosti izobraževanja v podjetju Adrie Airways so bila vprašanja, ki so vključevala subjektivno oceno o usposobljenosti kabinskega osebja za izvajanje vsakodnevnih nalog in nalog v pimeru izrednih situacij. Kot je razvidno iz rezultatov raziskave, so anketiranci mnenja, da so dovolj usposobljeni za izvajanje vsakodnevnih nalog. Podobne ugotovitve veljajo tudi za primere izrednih situacij, saj je 94 % anketirancev izrazilo, da se počutijo dovolj usposobljene za izvajanje teh delovnih nalog. V okviru diplomskega dela smo izpostavili nekatera ključna področja izboljšav. Predlagali smo: (1) spremembo poteka evakuacij, ki bi omogočila terminsko uskladitev izvedbe vaj; (2) izboljšave na področju e-izobraževanja, ki se nanašajo na izvedbo teoretičnega dela izobraževanja; (3) boljšo seznanitev zaposlenih o izrednih situacijah ter o vseh novostih, ki se tičejo priročnikov za člane kabinskega osebja.
Keywords: kakovost, izobraževanje posadk, varnost, kabinsko osebje, licenca
Published: 08.05.2014; Views: 1429; Downloads: 79
URL Link to full text

Search done in 0.14 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica