| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 14
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Licence v strelstvu
Marijan Petek, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi smo si kot cilj zadali raziskati področje licenciranja v športnem strelstvu. V uvodu smo predstavili problem, omejitve in metode dela. Po pregledu zgodovine športnega strelstva na Slovenskem smo opisali namen in vprašanja raziskave. Tukaj smo se osredotočili predvsem na tekmovalne strelske licence, in sicer v različnih zvrsteh streljanja – tako v natančnem kot tudi v dinamičnem strelstvu. Pogledali smo tudi, kdo strelske tekmovalne licence podeljuje ter pogoje za pridobitev teh. Kot metodo raziskave smo programe za pridobitev takšne licence med seboj primerjali, tudi glede na predvidene pozitivne in negativne posledice izvajanja tega programa. Opisali smo tudi pogoje za pridobitev strelskih tekmovalnih licenc. Na kratko opišemo tudi vse štiri organizacije, ki smo jih vključili v našo raziskavo. Hkrati smo poskušali tudi ugotoviti oz. najti korelacije med tekmovalnimi strelskimi licencami. Podali smo predloge oziroma smiselne spremembe v organizaciji izobraževanja kandidatov ter preizkus znanja za pridobitev teh, že omenjenih strelskih tekmovalnih licenc. Na koncu poskušamo odgovoriti na zastavljena vprašanja, pri čemer rezultate raziskave tudi kritično analiziramo. Predlagali smo tudi izboljšave in možnost nadaljnjega razvoja v obliki sestavitve ustreznega programa izobraževanja kandidatov z ustrezno vsebino za pridobitev strelske tekmovalne licence.
Keywords: strelstvo, licenca, šport, orožje, strelec
Published: 06.10.2016; Views: 402; Downloads: 40
.pdf Full text (1,32 MB)

2.
Odklonitev licence in razvoj teorije bistvene dobrine na področju pravic intelektualne lastnine v pravu EU
Polona Zakrajšek, 2016, master's thesis

Abstract: Pravo intelektualne lastnine in konkurenčno pravo sta pravna sistema, ki s skupnim ciljem gospodarske učinkovitosti varujeta različne dobrine. Pravo intelektualne lastnine podeljuje izključne pravice stvaritelju za izključno uporabo njegove stvaritve. Konkurenčno pravo s splošno prepovedjo uporabe nelojalnih sredstev skrbi za zagotovitev učinkovite konkurence, tudi s prepovedjo zlorabe prevladujočega položaja. Ker pravice intelektualne lastnine s podelitvijo ekskluzivnosti imetniku omogočajo pridobitev prevladujočega položaja, saj lahko ustvarjajo monopole in monopoli so nezdružljivi z delovanjem učinkovite konkurence, lahko nastane situacija, ko izvrševanje ekskluzivnih pravic intelektualne lastnine predstavlja ravnanje, ki nasprotuje določilom člena 102 Pogodbe o delovanju Evropske unije in izzove konkurenčnopravno posredovanje. Le-to je problematično, saj posega v samo načelo pogodbene svobode na eni strani in v samo bistvo pravic, ki jih podeljuje pravo intelektualne lastnine, na drugi strani. Imetnik intelektualne lastnine ima pravico druge izključiti od njene uporabe, kar pomeni, da ima tudi pravico odkloniti licenco ali prodajo zaščitenega proizvoda, zato morajo biti pogoji, pod katerimi je taka odklonitev predmet presoje konkurenčnega prava, zelo jasni. Osrednje vprašanje konflikta med intelektualno lastnino in učinkovito konkurenco je, ali se mora odklonitev licence pravice intelektualne lastnine obravnavati enako kot vse ostale primere zavrnitve dobave. Odgovor na to vprašanje seveda ni enostaven in zahteva težavno uravnoteženje interesa popolne izrabe pravice intelektualne lastnine na eni in interesa ohranitve učinkovite konkurence na drugi strani. Če se presoja zgolj v korist prvega interesa, je velika nevarnost, da bodo stroga konkurenčna pravila preprečila investicije in inovacije, kar oslabi gospodarsko konkurenčnost; če pa se bi bili imetniki pravic intelektualne lastnine imuni pred pravili konkurenčnega prava, bi to lahko vodilo do nerazumnih stopenj monopolne moči. Kako se v sodni praksi EU razvija pristop reševanja primerov odklonitve licence pravice intelektualne lastnine, je osrednji predmet te naloge.
Keywords: pravo intelektualne lastnine, konkurenčno pravo EU, pravice intelektualne lastnine, teorija bistvene dobrine, odklonitev licence pravice intelektualne lastnine, prisilna licenca, test izjemnih okoliščin, zavrnitev dobave
Published: 22.07.2016; Views: 1239; Downloads: 163
.pdf Full text (841,79 KB)

3.
UVAJANJE DOPOLNILNIH STORITEV NA POŠTNA OKENCA
Peter Kralj, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Pošta Slovenije d. o. o. se sooča, tako kot vsi nacionalni poštni operaterji v Evropi, z upadom klasičnih poštnih storitev, posledično pa tudi z upadom prihodkov in dobička. Zaradi tega je potrebno poiskati nadomestne storitve, da se ustavi padanje prihodkov. Ves čas se je potrebno truditi za nove stranke, istočasno pa je potrebno zadržati že obstoječe. Ta trend Pošta Slovenije poizkuša ustaviti z uvajanjem novih storitev na poštna okenca. Po zgledu nekaterih drugih evropskih poštnih operaterjev se je Pošta Slovenije odločila, da začne tržiti zavarovalne storitve na svojih okencih. V sami diplomski nalogi smo predstavili uvajanje zavarovalnih storitev na poštna okenca, potem ko se je poslovodstvo odločilo, da doda še to storitev v svojo ponudbo. Predstavili smo problem, s katerim se je soočila Pošta Slovenije pred uvedbo trženja zavarovalnih storitev. Tu gre predvsem za zakonske omejitve, ki jih je Pošta odpravila z ustanovitvijo hčerinskega podjetja Pošta Slovenije Zavarovalno Zastopništvo d. o. o. V diplomskem delu sem opisal, kako je potekalo usposabljanje zaposlenih, da so pridobili licenco za opravljanje zavarovalnih poslov ter kako je potekala zadnja faza uvajanja storitev do strank. Izdelal sem tudi anketni vprašalnik, ki sem ga razdelil med zaposlene na Pošti Slovenije, ki so opravili usposabljanje za zavarovalnega zastopnika. Iz ankete je razvidno, kako so zaposleni, ki so pristopili k trženju zavarovalnih storitev, zadovoljni z izobraževanjem, sodelovanjem z mentorjem in s splošnim zadovoljstvom s projektom, ki so ga tudi sooblikovali.
Keywords: Pošta Slovenije d. o. o., licenca, zavarovalni zastopnik, trženje zavarovalnih storitev, Pošta Slovenije Zavarovalno Zastopništvo d. o. o.
Published: 21.06.2016; Views: 558; Downloads: 45
.pdf Full text (886,84 KB)

4.
Programska oprema in Konvencija ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga
Nives Pavlič, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Konvencija Združenih narodov o pogodbah za mednarodno prodajo blaga je z 81 državami članicami vodilna konvencija na področju mednarodne prodaje blaga. Vendar pa je tehnološki razvoj začasa njenega obstoja močno napredoval, in postavlja se vprašanje širine njene uporabe. Prodaja programske opreme je le ena izmed kočljivih tem na tem področju. Začasa nastajanja konvencije uporaba programske opreme še ni bila splošno razširjena, dandanes pa si življenja brez nje ne znamo več predstavljati. Žal pa je še vedno sporno, ali se Dunajska konvencija uporablja za tovrstne pogodbe. Ker je sklepanje pogodb o prodaji programske opreme tako številčno, je nedopustno, da ni poenotenega stališča o uporabnem pravu. Zagovorniki stališča, da se konvencija ne more uporabiti za programsko opremo, trdijo, da ta sploh ne ustreza pojmu blaga skladno s konvencijo, saj je neoprijemljiva; vidijo tudi težave v zvezi z izročitvijo v posest. Menijo tudi, da programska oprema ne more biti prodana, pač pa licencirana, ter da Dunajska konvencija ne pokriva tovrstnih pravnih razmerij. Še posebej se jim zdi problematična prodaja programske opreme, izdelane po naročilu, saj naj bi izdelava le-te predstavljala storitev. Skozi raziskavo sem spoznala, da za priznanje statusa blaga programski opremi ni pravnih ali dejanskih ovir. Tudi izročitev programske opreme ne predstavlja problema, saj brez težav prenesemo posest nad izvodom programske opreme, pri čemer lahko kupec izključi od uporabe vse ostale subjekte. Ponavadi se tudi ne pokaže kot problematična izdelava programa po naročilu, saj je skladno z določili konvencije storitev izdelave irelevantna pri določanju narave pogodbe. Dejstvo, da sta stranki imenovali razmerje za licenčno, ne določa njene narave. Kadar bo prišlo do prenosa lastninske pravice na izvodu, bo kljub obstoju pravic intelektualne lastnine nad programom šlo za prodajno pogodbo. Konvencija se bo tudi uporabila kadar bo sicer licenčno razmerje imelo očitne znake prodajne pogodbe.
Keywords: Konvencija ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga, programska oprema, blago, prodajna pogodba, pravice intelektualne lastnine, licenca.
Published: 03.12.2014; Views: 989; Downloads: 98
.pdf Full text (583,63 KB)

5.
KAKOVOST IZOBRAŽEVANJA POSADK V PODJETJU ADRIA AIRWAYS
Lea Pučnik, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava kakovost izobraževanja posadk v podjetju Adria Airways. V diplomskem delu je predstavljen vpliv kakovosti izobraževanja na ključne procese v podjetju. Osrednji del preučevanja diplomskega dela se navezuje na celoten način in potek procesa, vključujoč polet letala ter druge dejavnosti, ki potencialno vplivajo na varnost. Raziskava, ki je predstavljena v empiričnem delu diplomskega dela, temelji na podatkih, ki smo jih pridobili s pomočjo ankete, izvedene v mesecu februarju 2014, v katero so bili vključeni redno zaposleni in študentje, ki opravljajo delo člana kabinskega osebja v podjetju Adria Airways. Anketo je rešilo 37 anketirancev. Rezultati raziskave so pokazali, da je 41 % anketirancev mnenja, da se jim letne evakuacije, ki jih opravljajo v Adrii Airways, ne zdijo tako zelo uporabne kot tiste, ki jih opravljajo vsaka tri leta v Lufthansi. Rezultati so ravno tako pokazali, da 38 % anketirancev ni seznanjenih s spremembo zakona v mesecu marcu leta 2013, ki prinaša novosti v zvezi z veljavnostjo in uporabnostjo potrdila člana kabinskega osebja. Ključni del pri ocenjevanju kakovosti izobraževanja v podjetju Adrie Airways so bila vprašanja, ki so vključevala subjektivno oceno o usposobljenosti kabinskega osebja za izvajanje vsakodnevnih nalog in nalog v pimeru izrednih situacij. Kot je razvidno iz rezultatov raziskave, so anketiranci mnenja, da so dovolj usposobljeni za izvajanje vsakodnevnih nalog. Podobne ugotovitve veljajo tudi za primere izrednih situacij, saj je 94 % anketirancev izrazilo, da se počutijo dovolj usposobljene za izvajanje teh delovnih nalog. V okviru diplomskega dela smo izpostavili nekatera ključna področja izboljšav. Predlagali smo: (1) spremembo poteka evakuacij, ki bi omogočila terminsko uskladitev izvedbe vaj; (2) izboljšave na področju e-izobraževanja, ki se nanašajo na izvedbo teoretičnega dela izobraževanja; (3) boljšo seznanitev zaposlenih o izrednih situacijah ter o vseh novostih, ki se tičejo priročnikov za člane kabinskega osebja.
Keywords: kakovost, izobraževanje posadk, varnost, kabinsko osebje, licenca
Published: 08.05.2014; Views: 1538; Downloads: 92
URL Link to full text

6.
NEPREMIČNINSKO POSREDOVANJE S POUDARKI NA IZHODIŠČIH ZA NOVELIRANJE ZAKONA O NEPREMIČNINSKEM POSREDOVANJU
Marinka Udovč, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Posredovanje v prometu z nepremičninami je po letu 1990 postalo zelo dobičkonosna dejavnost. Lotil se je je lahko praktično vsakdo, ne glede na znanje in usposobljenost. Zaradi neetičnega obnašanja posameznih nepremičninskih posrednikov, ki so metali slabo luč na celotno panogo, je prišlo do oškodovanja posameznikov in poseg zakonodajalca je bil nujen. Z namenom ureditve opravljanja dejavnosti nepremičninskega posredovanja in posledično tudi povečanja varnosti uporabnikov teh storitev je bil spomladi leta 2003 sprejet Zakon o nepremičninskem posredovanju . Diplomska naloga tako obravnava zgodovino nepremičninskega posredovanja, primerjavo nepremičninskega posredovanja v Sloveniji z drugimi državami ter sprejetje omenjenega zakona. Osrednji del diplomske naloge zajema Zakon o nepremičninskem posredovanju. V skladu z obravnavano tematiko diplomska naloga predstavi pojme, ki jih zasledimo v zakonu, pogoje, ki jih morajo izpolnjevati nepremičninske družbe in nepremičninski posredniki, obveznosti nepremičninskih družb, dolžnosti naročiteljev storitve, pravico nepremičninske družbe do plačila za posredovanje. Skozi sodno prakso ugotavljamo tudi pomanjkljivosti zakona. V zadnjem delu pa so predstavljeni predlogi sprememb zakona.
Keywords: nepremičninsko posredovanje, pogodbo o posredovanju, plačilo provizije, licenca nepremičninskega posrednika, nepremičninska agencija
Published: 08.05.2014; Views: 1162; Downloads: 229
.pdf Full text (637,63 KB)

7.
RAST PODJETJA S POMOČJO NAKUPA LICENCE NA PRIMERU PODJETJA RADENSKA D.D.
Deja Kosi, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem seminarju smo predstavili rast podjetja s pomočjo nakupa licence na primeru podjetja Radenska d.d. Osnovna dejavnost družbe je proizvodnja in polnjenje mineralnih vod in brezalkoholnih pijač. V teoretičnem delu diplomskega seminarja smo se seznanili s pojmom podjetniške rasti ter vrstami rastočih podjetij. Rast podjetja nastane med količino proizvedenega blaga in storitev, cenami, zaposleno delovno silo in proizvajalnimi sredstvi. Rast podjetja pomeni količinsko spreminjanje obsega podjetja. Nadalje smo predstavili teoretična izhodišča o oblikah podjetniške rasti ter se posebej posvetili obliki rasti s pomočjo nakupa in prodaje licence. V drugem, empiričnem delu diplomskega seminarja smo predstavili podjetje Radenska d.d. in njeno rast s pomočjo licenčne pogodbe, ki jo je sklenila s podjetjem PepsiCo. Predstavili smo poslovanje podjetja Radenska ter prikazali uspešnost prodaje Pepsi Cole v Sloveniji. Podatki so verodostojni in pridobljeni iz internih virov podjetja Radenska, poslovnih poročil in spletne strani podjetja.
Keywords: rast podjetja, oblike podjetniške rasti, licenca, licenčno poslovanje, licenčna pogodba, Radenska d.d., Pepsi Co.
Published: 11.11.2013; Views: 1464; Downloads: 268
.pdf Full text (1,23 MB)

8.
TRŽENJE IN PRODAJA STORITEV PODJETJA
Rok Varl, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo predstavili temo Trženje storitev v podjetju Adria Airways Tehnika d.d. Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela. V uvodu smo najprej predstavili naš problem, cilje, predpostavke in omejitve, metode dela in postavili hipoteze, katere smo kasneje statistično obdelali. Temu sledi teoretični del, v katerem smo opisali teorijo trženja storitev in teorijo o raziskavi trga. V tretji točki smo predstavili podjetje Adria Airways Tehnika. Najprej smo nekaj besed namenili predstavitvi in kratki zgodovini podjetja. V nadaljevanju smo opisali njihove storitve, ki jih nudijo na trgu, prostorske in kadrovske kapacitete podjetja, zakonodajo, katero morajo upoštevati pri njihovem delu ter njihovo vizijo in cilje. Zadovoljstvo kupcev z njihovimi storitvami smo ugotavljali z anketo v četrtem delu. Sledi še obrazložitev hipotez, ki smo jih postavili na podlagi pridobljenih ugotovitev in v sklepu podali morebitne smernice.
Keywords: Raziskava, Trženje, Licenca, Pogodba, Vzdrževanje
Published: 13.11.2012; Views: 1451; Downloads: 184
URL Link to full text

9.
10.
USPOSABLJANJE MEDICINSKIH SESTER V SPLOŠNI BOLNIŠNICI "DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA
Mirjana Stanić Mlakar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo predstavlja organizacijo usposabljanja medicinskih sester v Splošni bolnišnici „dr. Franca Derganca“ Nova Gorica (v nadaljevanju: zavod, bolnišnica), kjer smo izvedli raziskavo, v kateri smo zajeli osebje, ki je zaposleno v zdravstveni negi (medicinske sestre in zdravstvene tehnike). V prvem delu diplomskega dela smo povzeli teoretična izhodišča izobraževanja in usposabljanja, proces usposabljanja, potrebe po usposabljanju, oblikovanje in razvoj programa ter evalvacijo usposabljanja. Predstavili smo strokovno usposabljanje zdravstvenih delavcev v zdravstveni negi in njihovo delovanje v povezavi z izpolnjevanjem kriterijev doseganja licence za opravljanja samostojne negovalne dejavnosti. Prvi del diplomskega dela obsega tudi predstavitev zavoda in njegovega delovanja. V empiričnem delu diplome smo najprej prikazali trenutno stanje v zavodu na področju organizacije usposabljanja zaposlenih. S, podatki pridobljenimi z anketo, smo ugotovili obstoječe stanje organizacije usposabljanja medicinskih sester v zavodu in izven njega, omogočenost usposabljanja in izobraževanja s strani zavoda za zaposlene, učinkovitost in prenos znanja po strokovnih seminarjih na delovno mesto ter udeleženost zaposlenih na prostovoljnih in določenih usposabljanjih s strani pravilnikov, obvezujočih za zaposlene v zdravstveni negi. Na osnovi spoznanj smo izdelali osnutek programa usposabljanja za zaposlene v zdravstveni negi, ki temelji na evidentiranju in preglednosti udeleževanja zaposlenih na izobraževanjih in usposabljanjih.
Keywords: izobraževanje, usposabljanje, zaposleni, licenca, zdravstvena nega
Published: 29.05.2012; Views: 1847; Downloads: 204
.pdf Full text (3,90 MB)

Search done in 0.29 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica