| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 9 / 9
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
2.
VREDNOTENJE MERILNIH REZULTATOV V KOORDINATNI MERILNI TEHNIKI NA OSNOVI CAD MODELA
David Rejc, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu obravnavam izdelavo merilnih programov, izvajanje meritev in vrednotenje merilnih rezultatov na osnovi CAD modela pri meritvah dimenzij, oblik in lege na koordinatni merilni napravi DEA Global. Obravnavani in primerjani so načini kontaktnega in brezkontaktnega merjenja v treh koordinatah, njihove prednosti in pomanjkljivosti. Izvedena je primerjava med vrednotenjem merilnih rezultatov po konstrukcijski risbi in vrednotenjem merilnih rezultatov na osnovi CAD modela, ter predstavljene prednosti slednjega. Uporaba CAD modela je predstavljena na primeru meritev geometrijskih toleranc grelnika nafte, ki je v fazi razvoja. Razvoj potrebuje hitro in natančno vrednotenje merilnih rezultatov, na osnovi katerih se izvaja korekture na izdelku in orodjih.
Keywords: koordinatna merilna tehnika, računalniško podprto konstruiranje, nadzor kakovosti, oblika in lega
Published: 29.06.2010; Views: 1908; Downloads: 684
.pdf Full text (2,83 MB)

3.
NEDESTRUKTIVNO DOLOČANJE DOZOREVANJA PLODOV JABLANE Malus domestica Borkh. PRI SORTAH PINOVA IN ZLATI DELIŠES
Andrej Čeh, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo spremljali dinamiko dozorevanja plodov na različnih položajih v nasadu pri sortah Pinova ter Zlati delišes z nedestruktivno metodo merjenja pigmenta kožice plodu. Meritve smo opravili leta 2007, v nasadu Univerzitetnega kmetijskega centra (UKC) Pohorski dvor in sicer mesec dni pred predvidenim obiranjem. V nasadu smo vzorčili zgornji, srednji in spodnji del nasada, ki se razlikuje po nagibu in višini. V razmaku enega tedna smo analizirali plodove s prenosnim spektrometrom ter primerjali rezultate. Med lokacijami so bile statistično značilne razlike, kar pove, da je lega oziroma položaj v nasadu vplival vsebnost pigmentov. Prav tako smo naredili primerjavo med sortama in primerjavo med nedestruktivno izmerjenimi indeksi pigmentov s standardnimi parametri zrelosti plodov.
Keywords: Jablana, barva plodov, dozorevanje, lega
Published: 04.06.2009; Views: 2603; Downloads: 356
.pdf Full text (1,18 MB)

4.
PREDNOSTI LOKACIJE MARIBORSKEGA LETALIŠČA NA PODROČJU LETALSKEGA TOVORNEGA PREVOZA
Maša Potočnik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V prvem delu, v poglavjih 1, 2 in 3, je glavni namen opisati tovor v letalskem prevozu, poslovne modele letalskih linij, razvrščanje letališč in politiko razvoja letališč. Analiziram dolgoletni razvoj nekaterih, z mariborskim letališčem primerljivih evropskih letališč v začetni fazi razvoja. Predstavljeno je Letališče Maribor, njegov razvoj ter potniški in tovorni promet. V nadaljevanju so prikazane še prednosti mariborskega letališča pred konkurenčnimi in okvirni izračuni, zakaj izbrati ravno to letališče. Vizija letališča je postati vstopna točka za tovorni prevoz za Centralno Evropo. Letalski tovorni prevoz bi lahko postal ena ključnih logističnih dejavnosti podravske regije. Kljub težavam, ki ovirajo njegov razvoj, je povečanje letalskega tovornega prevoza na mariborskem letališču le še vprašanje časa.
Keywords: Ključne besede: letalski tovorni prevoz, Letališče Edvarda Rusjana Maribor, letalski tovorni prevozniki, centralna in napajalna letališča, geografska lega letališč.
Published: 22.03.2010; Views: 1678; Downloads: 220
.pdf Full text (1,64 MB)

5.
Letališče Edvarda Rusjana Maribor kot logistična podpora ekonomskega razvoja mesta Maribor in njegove okolice
Tine Šalamon, 2015, master's thesis/paper

Abstract: Ne samo mesto Maribor, njegova okolica ter pripadajoče letališče ampak celotna Slovenija ima prednostno logistično lego. Zgodovina prometa in industrije kaže, da so se tega zavedali že nekaj stoletij pred našim štetjem in da je to prepričanje ostalo vse do konca bivanja pod skupno zastavo Jugoslavije. Osamosvojitev države je prinesla številne težave, ki zmanjšujejo geostrateško vrednost mesta in regije. Skozi prvi del magistrskega dela smo tako želeli preko predstavitve prometne zgodovine regije pokazati kakšen razvojni potencial je mesto imelo in kakšen potencial mesto in regija še ima. V drugem delu pa smo predstavljen potencial mesta poskušali prikazati kot razvojno možnost celotne države in hkrati predstavit, da bi z več posluha in želje, manjšimi posegi v infrastrukturo in državni lokacijski načrt ter s spremenjenim razmišljanjem preko »povezovalnega gospodarstva« dosegli dodano vrednost ter tako uspešno logistično podprli ekonomski razvoj mesta Maribor in njegove okolice. Za dosego končnega rezultata smo opravili tako analizo javno dostopnih tekstov, raziskav, študij, opravili intervjuje s strokovnjaki in poznavalci letalskega prometa ter vsemu dodali lastno razmišljanje za rešitve nastale problematike.
Keywords: Letališče Edvarda Rusjana, geostrateška lega, logistične rešitve, povezovalno gospodarstvo, državni lokacijski načrt
Published: 18.06.2015; Views: 580; Downloads: 145
.pdf Full text (2,24 MB)

6.
7.
Vodenje in diagnosticiranje curka naelektrenih delcev
Alojz Paulin, Andrej Pregelj, 1998, review article

Abstract: Particle accelerators operating depends first of all on particle beam generation and on high vacuum establishing but the supervisor system has to assure also the geometrical control beam shape and trevelling along the central trajectoria in working tube. This is usually made by slits and slots or for charged particles by appointable magnetic fields (diquadro- and sextu- pols). For automatic mistake removal, an information is needed on beam data parameters. To collect mentioned data several sensors are built in acceleratortube walls. The contribution represents some principles for detection of beam position and intensity which can be studied, realized and tested with our facilities.
Keywords: pospeševalniki, curek naelektrenih delcev, jakost snopa, lega delcev
Published: 10.07.2015; Views: 353; Downloads: 16
URL Link to full text

8.
Prometna geografija pri pouku geografije v splošnih gimnazijah
Luka Kosi, 2015, master's thesis

Abstract: Osnovna vloga prometa je, da omogoča dostopnost prebivalstvu in zagotavlja razvoj gospodarstva na ustreznih lokacijah, pomembnih za zadovoljevanje potreb, tako materialnih kot nematerialnih. Pri tem je ključno vprašanje zagotavljanje enakih možnosti vsem udeležencem v prometu. Geografski vidik razumevanja prometa je ključen za razumevanje posledic prometnega delovanja v prostoru ter njegov vpliv na regionalni razvoj. Danes v svetu narašča uporaba osebnega prevoza, zato je ena od nalog trajnostnega razvoja prometa tudi večja uporaba javnega potniškega prometa. Promet pa nima vpliva le na prostor, ampak ima pomembne socialne in kulturne učinke na življenje človeka in s tem v bistvu oblikuje človekov način življenja. Ker je promet vpet v vsakodnevno dogajanje posameznika, je potrebno, da ima prometna geografija ustrezen položaj v šolskem sistemu. Definicij prometne geografije je ogromno, skupno pa jim je to, da prometna geografija obravnava promet kot sestavino zemeljske površinske sfere in kot dejavnik njenega spreminjanja. Za razumevanje sodobnega prometa je potrebno izpostaviti naslednje vsebine: prometna dostopnost (dostopnost je ključen element prometne geografije, saj predstavlja neposreden izraz mobilnosti, bodisi ljudi, blaga ali informacij) in s tem povezana mobilnost ljudi, vpliv prometa na gospodarstvo in okolje, problem prometa v urbanih okoljih in s tem povezano načrtovanje prometa. V slovenskih učnih načrtih in učbenikih je prometna geografija obravnavana najprej ločeno, kasneje pa še v okviru regionalnogeografskih vsebin. Pri tem so vsebine preveč teoretične in premalo problemske, čeprav dajejo učni načrti profesorjem določeno avtonomijo, učni cilji pa omogočajo širše interpretacije. V učbenikih je prometni geografiji namenjeno premalo pozornosti, vendar so učni cilji dobro usklajeni z vsebino v učbenikih. Avstrijski šolski sistem se do določene mere razlikuje od slovenskega, kljub temu pa primerjava vsebin iz prometne geografije kaže, da se v avstrijskih splošnih gimnazijah prometna geografija obravnava bolj problemsko, učni cilji, ki se neposredno nanašajo na prometno geografijo, pa so manj obsežni in manj strukturirani od slovenskih. Študij geografije bodočim profesorjem pri nas namenja dobro podlago iz vsebin prometne geografije, tako da so profesorji geografije ob začetku svoje poklicne poti dobro izobraženi. Nadaljnjo usposabljanje pa je pomanjkljivo, saj je profesorjem namenjeno premalo strokovnih seminarjev iz prometne geografije, tako da je dodatno usposabljanje odvisno od samoiniciative profesorjev, bodisi v obliki podiplomskega študija, prebiranja strokovne literature, študijskih skupin in drugo. S pomočjo anketnega vprašalnika smo pridobili mnenje profesorjev geografije o položaju prometne geografije pri pouku geografije v splošnih gimnazijah. Z analizo strokovne literature, učnega načrta za geografijo, učbenikov za geografijo in z analizo anketnega vprašalnika smo prišli do zaključnih ugotovitev, opredelili smo prednosti in pomanjkljivosti obravnave prometne geografije v splošnih gimnazijah, na koncu pa smo predlagali še spremembe oziroma dopolnitve.
Keywords: Prometna geografija, prometna lega in dostopnost, mobilnost, javni potniški promet, učni načrt, učni cilji, učbenik, splošna gimnazija, kurikulum.
Published: 23.11.2015; Views: 1401; Downloads: 78
.pdf Full text (1,73 MB)

9.
Množice točk in vozlišč v splošni legi
Barbara Gašparič, 2019, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava klasični problem “no-three-in-line” in dve njegovi pospološitvi. Klasični problem “no-three-in-line” je, poiskati največje možno število točk, ki jih lahko postavimo na n × n mrežo tako, da nobene tri med njimi ne bodo ležale v ravni črti. Posplošitvi, ki ju bomo obravnavali, sta problem “no-three-in-line” v 3D in problem splošne lege v teoriji grafov. Problem “no-three-in-line” v 3D je, poiskati največje možno število točk, ki jih lahko postavimo na n × n × n mrežo tako, da nobene tri med njimi ne bodo ležale v ravni črti. Problem splošne lege v teoriji grafov pa je, poiskati največjo množico vozlišč, za katero bo veljalo, da nobena tri vozlišča iz te množice ne ležijo na skupni najkrajši poti. V prvem poglavju je navedenih nekaj definicij in pomembnih rezultatov iz področja diskretne matematike in teorije števil, ki jih bomo potrebovali v nadaljnjih poglavjih. V drugem poglavju predstavimo klasični problem “no-three-in-line”, pokažemo koliko je pričakovana zgornja meja za število nekolinearnih točk na n × n mreži pri velikih n in vidimo, da lahko na n × n mrežo zmeraj postavimo n nekolinearnih točk. V tretjem poglavju predstavimo problem “no-three-in-line” v 3D, pokažemo, kako je ta problem povezan s 3D-sliko grafa Kn in povemo, kakšno je pričakovano število nekolinearnih točk na n × n × n mreži. V zadnjem poglavju predstavimo problem splošne lege v teoriji grafov ter njegove zgornje in spodnje meje. Zgornje meje so podane na podlagi različnih izometričnih pokritij grafov, spodnje pa dobimo tako, da množice v splošni legi povežemo s premerom grafa in njegovim pakiranjem.
Keywords: problem “no-three-in-line”, splošna lega, celoštevilska mreža, 3D-slika grafa, izometrično pokritje, izometrični podgraf
Published: 15.03.2019; Views: 137; Downloads: 33
.pdf Full text (1,06 MB)

Search done in 0.14 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica