| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 9 / 9
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Kdo so poslovni angeli: primer slovenskega poslovnega angela "X"
Brigita Jug, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Financiranje je ključno vprašanje za preživetje in razvoj malih in srednje velikih podjetij. Poslovni angeli imajo ključno vlogo zlasti pri financiranju inovativnih idej z visokim potencialom rasti. Zapolnjujejo finančno vrzel med ustanovitelji, družino in prijatelji na eni strani ter institucionalni skladi tveganega kapitala na drugi strani. So bogate osebe z veliko poslovnimi izkušnjami, pripravljene vlagati in ponuditi svoje bogastvo ter znanje lastnikom in podjetnikom, da ustanovijo ali razvijejo svoje podjetje. Vendar več ko 95 % podjetnikov, ki iščejo sredstva pri poslovnih angelih, tega ne prejmejo in postavljajo vprašanja, ali se lahko ta visoka stopnja zavrnitev zmanjša. Znanstveniki menijo, da se odgovor skriva v razumevanju poslovnih angelov in njihovega postopka odločanja o naložbi ter ugotavljanju vzrokov, zakaj so priložnosti zavrnjene v postopku odločanja. Diplomsko delo je razdeljeno na pet poglavij. V uvodnem delu se posvetimo opisom problema, namena, cilja in hipotez diplomskega projekta, kasneje pa nadaljujemo z omejitvami ter predvidenimi metodami. V drugem poglavju navajamo vrste in načine financiranja podjetja, kjer opisujemo dolžniško in lastniško financiranje. V tretjem in četrtem poglavju se osredotočamo na poslovne angele, in sicer tretje poglavje vključuje teorijo o tem, kdo so poslovni angeli, njihovi investicijski motivi, vrstah poslovnih angelov ter opisu njihovih prednosti in slabosti. V četrtem poglavju pa ugotavljamo, kako in zakaj se poslovni angeli odločijo za investicijo. Tukaj opisujemo proces odločanja poslovnih angelov, njihova merila ocenjevanja donosnosti naložbe in naložbenega tveganja poslovnih angelov. V praktičnem delu diplomskega projekta poskušamo čim bolje predstaviti slovenskega poslovnega angela Branka Drobnaka. Opisali smo njegovo karierno pot z izkušnjami ter navedli, kako on oz. klub Poslovni angeli Slovenije izbira investicijske naložbe. Za konec smo dodali še njegove napotke za mlade podjetnike.
Keywords: lastniško financiranje, poslovni angeli, investicijske odločitve, investicijsko tveganje, Branko Drobnak, klub Poslovni angeli Slovenije
Published: 16.04.2021; Views: 206; Downloads: 46
.pdf Full text (928,02 KB)

2.
Davčnopravni vidik odprave neenakosti obravnave lastniškega kapitala pri financiranju poslovanja gospodarskih družb
Aleš Kavrečič, 2016, master's thesis

Abstract: Davčna zakonodaja na področju obdavčevanja dohodkov pravnih oseb v večini držav članic EMU dovoljuje, da se strošek obresti iz dolžniškega financiranja, skladno z omejitvami, ki so prisotne na nacionalni ravni, obravnava kot davčno priznan odhodek in kot tak znižuje davčno osnovo gospodarskih družb. To postavlja gospodarske družbe, ki so sposobne financirati poslovanje z lastnimi viri, v neenakopraven položaj, saj davčna zakonodaja stroška financiranja z lastnimi viri ne upošteva kot davčno priznanega odhodka. Taka naklonjenost davčne zakonodaje dolžniškemu financiranju spodbuja uporabo dolžniškega financiranja, kar dolgoročno negativno vpliva na finančno trdnost gospodarskih družb. Zadnja globalna gospodarska kriza je pokazala, kako lahko visoka zadolženost škodi ne le gospodarskim družbam, temveč tudi državam, ki so z dodatnim zadolževanjem poskušale preprečiti poglobitev gospodarske krize in so s tem breme prenesle nase, kar je za nekatere članice EMU pomenilo skorajšnjo nezmožnost poravnavanja lastnega dolga. Zato je toliko bolj pomembno, da se davčno zakonodajo na področju obdavčevanja dohodkov pravnih oseb spremeni na način, da se v čim večji meri izenači davčna obravnava lastniškega in dolžniškega načina financiranja gospodarskih družb. Pričujoča magistrska naloga analizira, na kakšen način se lahko doseže odpravo neenakosti obravnave lastniškega kapitala pri financiranju poslovanja gospodarskih družb. Nadalje primerja metode, s katerimi se lahko odpravi neenakost obravnave lastniškega kapitala in kakšen pristop so posamezne države, članice Evropske unije, pri tem izbrale. Izpostavljeni sta predvsem Belgija in Italija, ki sta na tem področju v zadnjih desetih letih storili največ, in sicer z vpeljavo odbitka za lastniško financiranje (ACE). Pričujoče delo prouči možnosti za odpravo obravnave neenakosti lastniškega kapitala v Sloveniji po vzoru Belgije in Italije in možne učinke, ki bi jih ta metoda imela na gospodarske družbe v Sloveniji.
Keywords: Davčna neenakost, dobiček, gospodarska družba, gospodarska kriza, lastniško in dolžniško financiranje, odbitek za lastniško financiranje, odbitna obrestna mera, obdavčitev pravnih oseb, obresti kot davčno priznan odhodek.
Published: 19.10.2016; Views: 939; Downloads: 71
.pdf Full text (1,55 MB)

3.
VIRI FINANCIRANJA PODJETIJ V SLOVENIJI NA PRIMERU PODJETJA X
Mojca Černčič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomski seminar ima dva dela, in sicer teoretični del, v katerem so opisani viri financiranja podjetij v Sloveniji, in praktični del, v katerem je teorija prenesena na primer, konkretno na primer Paloma d.d.. Podjetja ki poslujejo, rastejo in se razvijajo, imajo na razpolago različne vire financiranja. Poznamo notranje in zunanje vire financiranja podjetij. Z vidika lastništva razlikujemo lastniško in dolžniško financiranje podjetij. Lahko pa se financirajo s pomočjo nepovratnega financiranja, ki prihaja s strani države. S številnimi omejitvami pri dostopu finančnih sredstev se soočajo podjetja, ki so šele na začetku svojega razvoja. Podjetje Paloma d.d., se pretežno financira z zunanjimi viri financiranja, natančneje z lizingom. Zraven tega se podjetje financira tudi z dolgoročnimi finančnimi obveznostmi do bank. Z lizingom podjetje ne pride do denarnega, ampak do stvarnega kapitala. Predmet operativnega lizinga so trajne potrošne dobrine (avto). Pri operativnem lizingu pa se sklenjene pogodbe nanašajo na krajši čas kot je življenjska doba zakupljenega predmeta. Za finančni lizing je značilno, da gre za dolgoročno pogodbo med lastnikom stalnega sredstva in zakupnikom.
Keywords: financiranje, kapital, lastniško financiranje, dolžniško financiranje, delniški kapital, tvegani kapital, notranji in zunanji viri financiranja, dobiček, amortizacija, kredit
Published: 16.10.2013; Views: 1989; Downloads: 406
.pdf Full text (1,00 MB)

4.
ANALIZA VPLIVA TANKE KAPITALIZACIJE NA KAPITALSKO STRUKTURO IZBRANIH PODJETIJ
Sašo Tič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Pri odločanju o ustanovitvi podjetja kot kasneje pri investicijah, so lastniki pogosto v dilemi ali za financiranje uporabiti dražji, lastniški kapital ali posojilo. Zaostrovanje kreditnih pogojev ter gospodarska stagnacija silita podjetja k povečanemu zadolževanju s strani družbenikov, ki je neke vrste alternativa zadolževanja. Tovrstno financiranje s posojili med povezanimi osebami je zaradi zakonskih pomanjkljivosti in davčne konkurence med državami tudi ugodnejše, saj so obresti davčno priznan odhodek, ki znižuje davčno osnovo, dividende pa ne. Pri tem so davčni organi pozorni predvsem na to, po kakšni obrestni meri se posojilo odobri. Le-ta mora biti primerljiva tržni. S pravili tanke kapitalizacije skušajo zaščititi državni prihodek, ki se zmanjšuje zaradi prenašanja dobičkov med podjetji. Evropska Unija glede tanke kapitalizacije definira samo smernice, ostalo pa je v rokah nacionalnih organov. Slovenska pravila so se skozi zgodovino ZDDPO le malo spremenila, model pa ostaja enostaven, temelječ na fiksnem razmerju med kapitalom in dolgom. Ob tem moramo preveriti, ali ima oseba, ki se smatra za povezano, vsaj 25 % delež v kapitalu. Določbe o tanki kapitalizaciji v veliki meri ne dosegajo namena, kar se tiče omejevanja dolga in lupljenja dobička. Zlasti vnaprej predpisano, fiksno razmerje omogoča podjetjem, da že vnaprej planirajo optimalno sestavo sredstev in obveznosti. Z analizo rezultatov smo prišlo do spoznanj, da slovenska davčna zakonodaja z ukrepi tanke kapitalizacije ni dosegla boljše kapitalske strukture podjetij. Notranja zadolženost podjetij od leta 1997 se je povečevala, kar gre pripisati gospodarskemu stanju, povečanju odprtih terjatev in manjšemu zanimanju imetnikov kapitala za vlaganje.
Keywords: lastniško financiranje, dolžniško financiranje, davčna optimizacija, ukrepi za preprečevanje izogibanja plačilu davkov, povezane osebe, davčni ščit, tanka kapitalizacija, kapitalska struktura
Published: 11.10.2013; Views: 1350; Downloads: 243
.pdf Full text (1,72 MB)

5.
FINANCIRANJE RASTOČIH MALIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETIJ - NA PRIMERU PODJETJA AVTO NAD D.O.O.
Anja Muhič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem seminarju smo predstavili vire financiranja, ki so na razpolago na slovenskem finančnem trgu za mala in srednje velika podjetja. Danes je znano, da predstavljajo mala in srednja podjetja najbolj dinamičen del gospodarstva, torej so v svojem delovanju bolj prilagodljiva v primerjavi z velikimi podjetji. Lastniki malih in srednje velikih podjetij so za preživetje primorani pridobiti različna finančna sredstva, ki pa so povezana z različnimi stroški. Ravno preskrba finančnih sredstev pomeni eno izmed največjih ovir za dosego uspešnega poslovanja podjetja, saj je dostopnost do finančnih virov ključnega pomena za pospeševanje podjetništva, konkurenčnosti, inovativnosti in rasti. Za financiranje malih podjetij je značilno pretežno dolžniško financiranje. Večina podjetnikov se na začetku financira z lastnimi prihranki, ki pa običajno ne zadostujejo za dolgoročno rast in razvoj. V tej točki se pri malih in srednje velikih podjetjih pojavlja resen problem, kje pridobiti ustrezne finančne vire. Zaradi nedostopnosti določenih virov financiranja za mala in srednje velika podjetja se podjetja odločijo za obliko financiranja, ki jim je dostopna. To sta največkrat bančni kredit in leasing. Še do nedavnega je bil kredit najpogosteje uporabljen vir financiranja. V zadnjem času pa se vse bolj uveljavlja leasing. Tako leasing postaja zanimiva oblika financiranja za podjetja. V primerjavi s kreditom je leasing bolj fleksibilen, lažje dostopen, hitreje odobren in ne potrebuje dodatnega zavarovanja, kot so poroki in hipoteka. Prednost leasinga je tudi v tem, da je praviloma delež lastne udeležbe manjši kot pri kreditu. V delu diplomskega seminarja smo opisali možne vire financiranja malih in srednje velikih podjetij in predstavili njihove prednosti in slabosti. Omejili smo se na izbrano podjetje, kjer smo predstavili vire financiranja, ki jih podjetje koristi in izpostavili leasing.
Keywords: Mala in srednje velika podjetja, financiranje, financiranje malih in srednje velikih podjetij, dolžniško financiranje, lastniško financiranje, bančni krediti, leasing, faktoring.
Published: 18.07.2013; Views: 1381; Downloads: 299
.pdf Full text (2,13 MB)

6.
FINANCIRANJE RASTI MALIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETIJ, NA PRIMERU PODJETJA POLIKRISTAL, SILICIJ, D.O.O.
Anja Rajher, 2011, final seminar paper

Abstract: Vsaka poslovna ideja, ki si jo podjetnik zamisli, se začne z investicijo, zato je ena glavnih nalog podjetnika zagotavljanje finančnih virov, da lahko podjetje nemoteno posluje, raste in premaguje ovire na svoji začrtani poti poslovanja. Že ob sami ustanovitvi podjetja se podjetnik sreča s problemom financiranja podjetja, kaj šele, ko želi podjetje rasti in širiti svojo dejavnost, kjer se problem financiranja še bolj poglablja. Vire financiranja potrebuje podjetje za začetne stroške, osnovna sredstva, obratni kapital, zaloge ter za samo rast in razširitev dejavnosti. Podjetnik za svoje podjetje vire izbira na različne načine, ki so mu ponujeni na tržišču. V veliki meri je odvisno tudi, kakšne vire financiranja za rast podjetja potrebuje, kakšne je zmožen odplačevati in kakšnim ugaja s pogoji. Vsaka oblika financiranja ima tako svoje prednosti kot pomanjkljivosti, zato jih moramo vedno natančno preučiti, da se lahko nato odločimo za najugodnejšo rešitev, ki je ugodna in primerna za podjetje iz finančnega kot tudi iz poslovnega vidika. Na kakšen način pa se bo lotil iskanja virov financiranja oziroma sredstev, pa je svobodno prepuščeno podjetniku. Podjetnik se lahko poslužuje lastnih sredstev, ki nastanejo med delovanjem podjetja, na primer lastna sredstva podjetnika, nerazdeljeni dobički preteklih let, amortizacija in drugi. Lahko pa poišče zunanja sredstva, kot so kapitalski dobički, bančni krediti, državne pomoči (garancije, posojila, poroštva, nepovratna sredstva), tvegani kapital (pridobitev sredstev s pomočjo poslovnih angelov ali iz skladov tveganega kapitala) in druge posebne oblike zunanjega financiranja, ki so v sodobnem svetu vedno bolj koristne (lizing, faktoring, forfeting). Podjetnik se mora sam odločiti, ali bo poiskal sredstva z lastnimi viri v podjetju ali si bo moral finančna sredstva sposoditi. Tako smo v delu diplomskega seminarja opisali možne oblike virov financiranja malih in srednje velikih podjetij, tako notranje kot zunanje vire, opredelili njihove lastnosti, prednosti in slabosti. Nato smo se omejili na izbrano proučevano podjetje, kjer smo predstavili vire, ki se jih podjetje poslužuje, in vire, ki jih namerava v prihodnosti koristiti.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: financiranje, financiranje rasti malih in srednje velikih podjetij, dolžniško financiranje, lastniško financiranje, notranje financiranje, zunanje financiranje, posebne oblike zunanjega financiranja.
Published: 25.11.2011; Views: 2740; Downloads: 309
.pdf Full text (855,13 KB)

7.
DAVČNE IMPLIKACIJE DOLŽNIŠKEGA FINANCIRANJA Z VIDIKA SLOVENSKE DAVČNE ZAKONODAJE V PRIMERJAVI Z NEKATERIMI DRŽAVAMI EU
Gašper Marc, 2011, master's thesis

Abstract: Glavni cilj magistrske naloge je prikazati z davčnega vidika prednosti dolžniškega financiranja pred lastniškim financiranjem. Dolžniško financiranje pomeni izposojo denarja iz zunanjih virov z obveznostjo plačila glavnice in obresti po dogovorjeni stopnji. Čeprav imajo omenjeni pogoji izposoje negativen prizvok, se podjetja največkrat odločajo za financiranje svojega poslovanja z dolžniškim financiranjem, kljub temu da bodo v svoji bilanci stanja izkazovala dolg. V finančni terminologiji je financiranje z dolgom največkrat omenjeno kot financiranje z vzvodom (leverage v ZDA in gearing v VB) . Financiranje z dolgom pomeni največkrat izposoja finančnih sredstev v banki, toda zaradi davčnih ugodnosti je lahko to tudi izposoja pri povezanih osebah (matični družbi, družina itd.). Medtem ko pri lastniškem financiranju gre za vlaganje finančnih sredstev iz notranjih virov oziroma vlaganje finančnih sredstev s strani lastnikov.Glavna prednost dolžniškega financiranja z davčnega zornega kota je, da so obresti kot strošek dolžniškega financiranja odbitna postavka za davčne namene, medtem ko dividende kot strošek lastniškega kapitala niso. Podjetja lahko dolg uporabijo kot davčni ščit (obrestni davčni ščit), in to zaradi obresti, ki za davčne namene pomenijo davčno priznan odhodek. Tako lahko dolg pomeni davčni ščit, ker zmanjšuje davčno osnovo. Vrednost davčnega ščita pa je odvisna od davčne stopnje davka od dohodka pravnih oseb pri posojilojemalcu (višja bo davčna stopnja, večja bo vrednost davčnega ščita).
Keywords: Lastniško financiranje, dolžniško financiranje, davčni vidik financiranja, transferne cene, povezane osebe, tanka kapitalizacija, obrestni davčni ščit, davek po odbitku, mednarodne konvencije o izogibanju dvojnega obdavčenja (KIDO), prednosti in slabosti dolžniškega financiranja.
Published: 08.11.2011; Views: 2825; Downloads: 482
.pdf Full text (775,42 KB)

8.
FINANCIRANJE S POSLOVNIMI ANGELI
Metka Hrašan, 2010, final seminar paper

Abstract: V diplomskem delu sem predstavila različne oblike financiranja malih in srednjih podjetij. Osredotočila sem se predvsem na financiranje s pomočjo poslovnih angelov. Tako sem poskušala čim bolj predstaviti delo kluba poslovnih angelov Slovenije. Predstavila sem delovanje tega kluba, kot tudi njegove dejavnosti v preteklih letih. Podjetje svoje vire zbira na različne načine, kar je odvisno od podjetnika, kako se bo lotil zbiranja sredstev. Ena izmed možnosti je tudi pridobivanje virov preko angelov. Poslovni angeli so torej posamezniki, ki se združujejo v klubu. Klub financira mlada inovativna podjetja, ki imajo jasno zastavljene cilje za prihodnost. Na leto financirajo od tri do širi projekte in tako postanejo poslovni angeli manjšinski delničarji v financiranem podjetju. Tako poslovni angeli zagotovijo uspešen nadaljnji razvoj teh novoustanovljenih podjetij. Klub Poslovni angeli Slovenije torej predstavlja stičišče med podjetniki, najboljšimi slovenskimi poslovneži ter podjetniki, ki iščejo vire financiranja. Na drugi strani pa Klub predstavlja tudi pomembno bazo znanja o lastniškem financiranju ter o tem, kako postaviti trdne temelje, ki so nujno potrebni za hitro rast podjetja ter podjetniški uspeh. S problemom financiranja se sreča vsak podjetnik že ob ustanovitvi podjetja, z rastjo in širitvijo dejavnosti pa se problem financiranja še poglablja. Podjetnik se mora na začetku odločiti, ali bo podjetje financiral z lastnimi viri ali si bo moral finančna sredstva sposoditi.
Keywords: financiranje, dolžniško financiranje, lastniško financiranje, poslovni angeli.
Published: 10.01.2011; Views: 1958; Downloads: 186
.pdf Full text (945,09 KB)

9.
VIRI FINANCIRANJA MAJHNIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETIJ S POUDARKOM NA SLOVENIJI
Niko Zagoršek, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu sem želel predstaviti pomen, vlogo in razširjenost različnih virov financiranja pri malih in srednje velikih podjetjih. Osredotočil sem se na območje Evropske unije pri čemer sem največji poudarek namenil Sloveniji. V nalogi sem želel ponazoriti primerjavo različnih virov financiranja v Sloveniji in EU. Podjetja si lahko finančna sredstva zagotovijo na različne načine. V osnovi ločimo notranje in zunanje financiranje. Notranje financiranje predstavljajo dobiček, amortizacija in druge kratkoročni denarni tokovi. Zunanje financiranje pa obsega bančne kredite, leasing, factoring, forfeting, državne vire… Vsa podjetja se z vprašanjem financiranja srečajo že ob ustanoviti podjetja in kasneje z razvojem, rastjo in širitvijo dejavnosti. Tako podjetnik že v začetni oziroma razvojni fazi naleti na ovire, ki so posledica predragih finančnih sredstev (zavarovanja, garancije), nezadostne informiranosti in s tem nepoznavanje in nezaupanje do neutečenih virov financiranja. To je vzrok, zaradi katerega se podjetniki malih in srednje velikih podjetij zatekajo k dolžniškim virom financiranja, medtem ko je lastniško financiranje še v začetni razvojni fazi. Pri presoji o višini zadolženosti se podjetniki odločajo o tistih virih sredstev, ki so na podlagi njihove sposobnosti kritja najhitreje dostopna.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: financiranje, mala in srednje velika podjetja, lastniško financiranje, dolžniško financiranje, bančni krediti, leasing
Published: 26.05.2010; Views: 2497; Downloads: 337
.pdf Full text (1,17 MB)

Search done in 0.25 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica