| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 7 / 7
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Evalvacija i-učbenika za 4. razred - liki in telesa
Urška Prebevšek, 2018, master's thesis

Abstract: V vzgojno-izobraževalnem procesu sta vloga in uporaba informacijske komunikacijske tehnologije vedno bolj prisotni. Zato poučevanje s pomočjo e-gradiv postaja vse bolj prisotno pri poučevanju. Pomembno je, da je prva izkušnja učitelja z e-gradivom pozitivna, saj bo takšen način poučevanja večkrat vključil v pouk. V pedagoškem eksperimentu smo preverjali učenčevo razumevanje geometrije, saj je razvoj geometrijskega mišljenja v veliki meri odvisen predvsem od poučevanja učitelja. Zato smo v magistrski nalogi, z naslovom Evalvacija i-učbenika za 4. razred – Liki in telesa, želeli ugotoviti dvoje. Zanimalo nas je ali vključevanje in uporaba i-učbenika pripomoreta k doseganju boljših rezultatov v znanju, in drugič, ali drugačen način posredovanja učne snovi, s pomočjo i-učbenika, pripomore k boljšemu razumevanju geometrijskega mišljenja na področju likov in teles. S pomočjo van Hiele-ove petstopenjske strukture smo želeli na končnem testu ugotoviti, kakšno je učenčevo razumevanje znanja o likih in telesih. V empiričnem delu smo uporabili kavzalno-eksperimentalno metodo z obliko pedagoškega eksperimenta, kjer smo podatke za analizo zbrali s pomočjo začetnega in končnega testa. Analiza je pokazala, da so končni test uspešneje reševali učenci eksperimentalne skupine, a razlika med skupinama ni bila statistično značilna. Med drugim smo ugotovili, da so težje naloge, ki smo jih umestili v stopnjo neformalne dedukcije po van Hiele-u, bolje reševali učenci eksperimentalne skupine.
Keywords: i-učbenik, pedagoški eksperiment, stopnje po van Hiele-u, pravokotnik, kvadrat, kocka, kvader
Published in DKUM: 24.09.2018; Views: 1396; Downloads: 101
.pdf Full text (2,59 MB)

2.
RAZVOJ SPLETNE APLIKACIJE ZA IZVEDBO ENOSTAVNIH STATISTIČNIH TESTOV
Marko Zajko, 2016, master's thesis

Abstract: Sodobna postindustrijska družba, kjer velik del zaposlenih ni vključenih v proizvodnjo fizičnih izdelkov, temelji na storitvah. V takšni družbi so prednost pred fizično močjo in energijo dobile informacije. Porast podatkov na specifičnih področjih pripelje do potrebe po namenskih računalniških programih, ki so zmožni hitro in učinkovito analizirati dane podatke. Na trgu se pojavlja relativno malo število kakovostnih statističnih programov in programskih jezikov, ki so v večini primerov velik finančni zalogaj in zahtevni za uporabo. Poleg njihove zahtevnosti jih omejuje dejstvo, da so namizni programi, torej jih je pred uporabo treba namestiti, uporabljamo pa jih lahko le na napravah, kjer so nameščeni. Na podlagi omenjene problematike smo zgradili spletno aplikacijo, ki omogoča izvedbo osnovnih statističnih testov. Glavne prednosti izdelane spletne aplikacije so njena preprosta uporaba, razumljivost in dostopnost z različnih naprav pod pogojem, da imajo dostop do interneta. Poleg izvedbe statističnih testov aplikacija omogoča izris in tisk grafov, prikaz obdelovanih podatkov in izračun osnovnih statističnih informacij nad množico podatkov. Aplikacija je dosegljiva prek spleta in prilagojena za delovanje na različnih operacijskih sistemih. Do aplikacije lahko dostopamo tudi z mobilnih naprav z različnimi velikostmi zaslonov. V teoretičnem poglavju magistrskega dela smo z matematičnega stališča predstavili osnovne statistične teste in sodobne programe za izvajanje statističnih analiz. Na podlagi informacij, zbranih v teoretičnem delu naloge, smo zgradili aplikacijo za izvedbo osnovnih statističnih testov. Implementaciji aplikacije je sledila raziskava, s katero smo odgovorili na zastavljena raziskovalna vprašanja. Kvalitativna raziskava je potekala s pomočjo strukturiranega intervjuja, v katerem nas je zanimalo poznavanje statističnih programov in mnenje intervjuvancev o izdelani aplikaciji. Iz odgovorov intervjuvancev smo razbrali, da smo dosegli zastavljeni cilj, ki je bil izgradnja preproste in razumljive aplikacije za izvedbo enostavnih statističnih testov.
Keywords: statistika, statistična analiza, statistični testi, statistična aplikacija, hi-kvadrat preizkus, studentov t-test, korelacija, spletna aplikacija
Published in DKUM: 13.04.2016; Views: 2397; Downloads: 197
.pdf Full text (1,61 MB)

3.
RAZVOJ GRAFOMOTORIKE PREDŠOLSKIH OTROK
Janja Koštomaj, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu obravnavamo razvoj grafomotorike pri predšolskih otrocih. Grafomotorične dejavnosti so zelo pomembne že v predšolskem obdobju, saj si s tem otroci razvijajo spretnosti, ki so kasneje zelo pomembne pri pisanju in samem razvoju grafomotorike. O grafomotoričnih spretnostih lahko govorimo že v starosti dveh let, ko otrok ugotovi, da pisalo pušča sled in se s tem prične obdobje čečkanja. Kasneje pa začne posnemati določene oblike. V prvem delu diplomskega dela je opredeljeno področje motorike in grafomotorike. Predstavljena je otroška risba in njen razvoj. Eno izmed poglavij je namenjeno risanju kroga, ki je pomembno kasneje pri empiričnem delu. Opredeljen je pojem zgodnja pismenost in predstavljena je teorija mišljenja Jeana Piageta. V empiričnem delu smo raziskovali in iskali odgovore na vprašanja, ki smo si jih na začetku zastavili. Zanimalo nas je, kako otroci napredujejo v razvoju sposobnosti pri risanju naslednjih likov: krog, kvadrat in trikotnik ter kako se s tem razvijajo njihove grafomotorične spretnosti. Otrokovo napredovanje bi moralo biti opazno zaradi doslednega izvajanja vnaprej pripravljenih načrtovanih dejavnosti. Izvedena je bila spremljava dela v obdobju enega meseca na podlagi kontrolne in eksperimentalne skupine. V tem času lahko govorimo o napredovanju otrok. Otroke smo vrednotili glede na sposobnosti risanja kroga, kvadrata in trikotnika, na začetku in na koncu raziskovalnega obdobja v obeh skupinah. Opazovali smo tudi držo pisala in določili njihovo dominantno roko.
Keywords: motorika, grafomotorika, orientacija, otroška risba, krog, kvadrat, trikotnik
Published in DKUM: 27.07.2015; Views: 5452; Downloads: 1121
.pdf Full text (2,04 MB)

4.
A note on the chromatic number of the square of the Cartesian product of two cycles
Zehui Shao, Aleksander Vesel, 2013, short scientific article

Abstract: The square ▫$G^2$▫ of a graph ▫$G$▫ is obtained from ▫$G$▫ by adding edges joining all pairs of nodes at distance 2 in ▫$G$▫. In this note we prove that ▫$chi((C_mBox C_n)^2) le 6$ for $m, n ge 40$▫. This confirms Conjecture 19 stated in [É. Sopena, J. Wu, Coloring the square of the Cartesian product of two cycles, Discrete Math. 310 (2010) 2327-2333].
Keywords: matematika, teorija grafov, kromatično število, kartezični produkt, označevanje grafov, kvadrat grafa, mathematics, graph theory, chromatic number, Cartesian product, graph labeling, square if a graph
Published in DKUM: 10.07.2015; Views: 1254; Downloads: 80
URL Link to full text

5.
Trikotniki v kvadratih
Matija Pačnik, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu bomo poiskali najmanjši možen kvadrat, ki očrta podan poljuben trikotnik. Ugotovili smo, da obstajajo trije različni načini, kako so trikotniki postavljeni v kvadratu. Imenovali jih bomo diagonalni, ogliščni in stranični kvadrat. Nato te kvadrate primerjamo med sabo in ugotovimo, za katere pogoje je posamezni kvadrat najmanjši. V nadaljevanju te ugotovitve združimo v eno matematično pravilo. V zaključku predstavimo spletno aplikacijo, ki izriše najmanjši kvadrat, ki vsebuje dan trikotnik.
Keywords: trikotnik, kvadrat, trikotniki v kvadratih, ekstremalni problemi v geometriji
Published in DKUM: 26.02.2015; Views: 1618; Downloads: 114
.pdf Full text (1,01 MB)

6.
IZDELAVA IN OBDELAVA SPLETNIH ANKET V ZDRAVSTVU
Jasmina Černivec, 2013, master's thesis

Abstract: Zdravstvo je veda, ki se nenehoma nadgrajuje s pridobivanjem novega znanja, analiziranjem obstoječega stanja, raziskovanji, razmišljanji, uvajanjem novosti, zbiranjem podatkov. Zato je namen tega dela prikazati zdravstvenim delavcem, kako je lahko spletna anketa preprosto pomagalo pri zbiranju želenih podatkov in njihovi obdelavi. V ta namen je prikazana krajša anketa o zadovoljstvu zaposlenih podjetja X od same priprave orodja za izdelavo anket v Google Drivu, nastavitve hipotez in do obdelave podatkov. Za posnetek resničnega stanja je bil namen raziskave s spletno anketo pridobiti podatke o poznavanju spletnega anketiranja med zdravstvenimi delavci in ugotoviti, v kolikšni meri bi zdravstveni delavci za svoje delovne oziroma raziskovalne namene uporabljali spletne ankete. Zanimali so nas razlogi, zaradi katerih bi zdravstveni delavci uporabljali spletne ankete, in razlogi, zaradi katerih spletnih anket ne bi želeli uporabljati, ter razlike pri poznavanju spletnega anketiranja glede na spol, starost in izobrazbo zdravstvenega delavca. V magistrskem delu so prikazani odgovori na krajšo anketo o poznavanju in uporabi spletnega anketiranja med zdravstvenimi delavci zdravstvenih domov in bolnišnic. Metodologija raziskovanja. Med zdravstvene delavce smo poslali spletno anketo o poznavanju spletnega anketiranja, analizi podatkov in uporabi v njihovem delovnem okolju. Raziskava je bila narejena na vzorcu 101 vrnjenega vprašalnika. Podatke smo obdelali z različnimi statističnimi metodami, odgovorili na raziskovalna vprašanja in potrdili oziroma ovrgli hipoteze. Anketa je obsegala 13 vprašanj. Rezultati. Ugotovili smo, da bi zdravstveni delavci za svoje delovne oziroma raziskovalne namene uporabljali spletne ankete, če bi za izdelavo in obdelavo imeli jasna in kratka navodila. Raziskava je pokazala, da večina zdravstvenih delavcev bolj slabo ali pa sploh ne pozna spletnih strani za izdelavo anket in da je dostop do dobljenih podatkov možen s katerega koli računalnika ali pametnega telefona. Sklep. Spletno anketiranje je postalo področje zbiranja podatkov, mnenj, odgovorov velikega števila ljudi ali ciljane skupine na hiter in relativno poceni način. S seznanjanjem zdravstvenih delavcev s spletnimi stranmi za izdelavo anket, z orodjem Google Drivom in obdelavo podatkov v Excelu bodo ti lahko uporabili prednosti spletnih anket pri svojem delu, študiju, spremljanju kakovosti in raziskovalnih nalogah.
Keywords: izdelava spletne ankete, hipoteze, Google Drive, zdravstvo, Hi-kvadrat χ2, Studentov t-test, vrtilna tabela.
Published in DKUM: 27.09.2013; Views: 2745; Downloads: 340
.pdf Full text (2,61 MB)

7.
VAN AUBELOV IZREK
Renata Pučko, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu sta v prvem delu predstavljena Napoleonov in Thebaultov izrek, ki sta z Van Aubelovim izrekom tesno povezana. Van Aubelov izrek temelji na konstrukciji kvadratov nad stranicami poljubnega štirikotnika. Kot rezultat dobimo, da sta daljici, ki povezujeta središči nasprotnih kvadratov, enako dolgi in pravokotni. Najprej izrek dokažemo na klasičen geometrijski način, nato še s pomočjo kompleksnih števil, izometrij ravnine in vektorjev. Ker nam Van Aubelov izrek omogoča veliko posplošitev, ki nam ponovno dajo zanimive rezultate, se v zadnjem delu diplomskega dela srečamo še s predstavitvijo le-teh.
Keywords: Van Aubelov izrek, štirikotnik, kvadrat, pravokotnost, kompleksna števila, vektorji, izometrije ravnine.
Published in DKUM: 22.04.2011; Views: 3006; Downloads: 156
.pdf Full text (2,11 MB)

Search done in 0.14 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica