| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


41 - 50 / 91
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
41.
LUTKA LJUBLJENKA V VRTCU
Barbara Močnik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Lutka ljubljenka v vrtcu v teoretičnem delu diplomske naloge obravnava vrste lutk, lutko ljubljenko in njen pomen ter prisotnost v vsakodnevni rutini, vpliv lutke na otrokov razvoj in metode dela z lutko. Empirični del diplomske naloge pa zajema raziskavo, s katero smo želeli ugotoviti in primerjati uporabo lutke ljubljenke v dveh vrtcih ter na kakšen način in pri katerih dejavnosti vzgojitelji lutko ljubljenko uporabljajo. S pomočjo anketnih vprašalnikov smo prišli do ugotovitve, da več kot polovica anketiranih vzgojiteljev v obeh vrtcih ima lutko ljubljenko in jo uporablja na različnih področjih vzgoje in izobraževanja. Vendar so se pojavila tudi razhajanja med vrtcema in vzgojitelji, saj določeni uporabljajo lutke samo na enem področju kurikuluma, drugi pa jo uporabljajo pri več ali vseh področjih kurikuluma.
Keywords: Lutka ljubljenka, otrokov razvoj, lutkovna aktivnost, vrtec, lutka in dnevna rutina, metode dela z lutkami, kurikulum.
Published: 12.06.2012; Views: 2403; Downloads: 475
.pdf Full text (1,04 MB)

42.
ORGANIZACIJA POLETNEGA KOŠARKARSKEGA TABORA KOŠARKARSKEGA KLUBA STRAŽIŠČE KRANJ
Boštjan Šifrar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo raziskali, kako poteka organizacija košarkarskega tabora pri Košarkarskem klubu Stražišče Kranj. Ker smo organizacijo razčlenili po kurikulumu, nas je zanimala vsaka stopnja posebej. Namen raziskave je bil izdelati okviren načrt za organiziranje košarkarskega tabora in pa ugotoviti dobre in slabe stvari že obstoječega načina organiziranja v Košarkarskem klubu Stražišče Kranj. S tem diplomskim delom želimo tudi pomagati klubom in košarkarskim šolam, ki bodo kdajkoli organizirali tovrstne tabore. Raziskovali smo komu je tabor namenjen, na kakšen način klub izvaja promocijo, kaj se bodo naučili udeleženci tabora in pa metode izobraževanja, ki se pri tem uporabljajo. Prav tako nas je zanimalo, katere materiale je potrebno pripraviti in kdo je za to zadolžen. Raziskali smo tudi, kako klub pridobi trenerje za tabor. Informacije za odgovore na zastavljena vprašanja smo pridobili s pogovori z ljudmi oziroma trenerji, ki delujejo v Košarkarskem klubu Stražišče Kranj. Prišli smo do naslednjih ugotovitev. Ta izmena tabora je namenjena vsem otrokom, ki imajo radi košarko in prihajajo iz osnovnih šol, ki spadajo pod občino Kranj. Njihova starost pa mora biti od 13 do 14 let. Promocijo izvajajo trenerji s predstavitvami po osnovnih šolah v občini Kranj. Prav tako se za promoviranje uporablja spletna stran kluba, kjer so osnovne informacije. Udeleženci tabora naj bi se naučili koristno preživljati svoj prosti čas, kar se tiče košarkarskega znanja pa bodo spoznali osnove košarke. Ker preživljajo tabor brez staršev in v družbi drugih vrstnikov, naj bi se naučili skrbeti sami zase in pa živeti v skupnosti. Prav tako naj bi skozi treninge pridobili nekaj discipline in delovnih navad. Pri treniranju klub uporablja aktivno metodo izobraževanja. Kar se tiče materialov, mora klub rezervirati bivalnike in košarkarsko igrišče, kar se vedno potrdi že eno leto vnaprej. Poleg tega je treba organizirati prevoz, za kar se uporabijo kombiji. Za povrhu pa za vsakega udeleženca priskrbijo košarkarsko žogo, majico in bidon. Na tabor pa potujejo trenerji, ki so že člani Košarkarskega kluba Stražišče Kranj.
Keywords: Organizacija, Košarkarski tabor, Kurikulum
Published: 20.08.2012; Views: 1107; Downloads: 52
.pdf Full text (381,78 KB)

43.
VKLJUČEVANJE IMPROVIZIRANIH LUTK V VSAKDANJE DELO V VRTCU
Špela Arh, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu diplomske naloge je na podlagi strokovne literature opredeljena igra in njen pomen v otrokovem razvoju. V nadaljevanju je predstavljena lutka, njena vloga pri otroški igri ter njena povezanost s kurikulumom. V zadnjem delu pa so predstavljene improvizirane lutke ter njihova vsakdanja uporaba v vrtcu z otroki. Namen praktičnega dela je bila uporaba improviziranih lutk v vzgojno- izobraževalnem procesu. Ta del diplomske naloge nazorno prikazuje priprave lutkovnih zaposlitev. Predstavljene so priprave za izvajanje lutkovne dejavnosti z natančno zastavljenimi cilji, potekom dela, kakor tudi z evalvacijo. Dodan je tudi slikovni material, ki je nastal ob izvajanju dejavnosti v Vrtcu Leskovec pri Krškem, v starostni skupini 3-6 let. Projekt je zajemal pet priprav, v katere so bila vključena vsa vzgojna področja iz Kurikula. Izvajanje dejavnosti je potekalo štiri tedne. Otroci so zavzeto in z zanimanjem sodelovali v vseh načrtovanih dejavnostih, ki smo jih pripravili. Pri tem smo jih spodbujali, upoštevali njihove interese, sposobnosti, jih usmerjali in pomagali pri uresničitvi njihovih idej in želja. S projektom smo dosegli namen ter na podlagi različnih improviziranih lutk izvedli različne aktivnosti in zaposlitve. Otrokom smo ponudili prijetno izkušnjo ob igri z improviziranimi lutkami.
Keywords: Predšolski otrok, igra, lutke, lutkovne tehnike, lutke in kurikulum, improvizirane lutke.
Published: 13.06.2012; Views: 1169; Downloads: 176
.pdf Full text (6,49 MB)

44.
PLESNA VZGOJA V OKVIRU ENOMESEČNEGA NAČRTOVANJA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
Kristina Zadravec, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Načrtovanje, kot proces institucionalne vzgoje, ima pomembno vlogo pri oblikovanju otrokove osebnosti v predšolskem obdobju. V teoretičnem delu so opisani vidiki, ki se upoštevajo pri načrtovanju dejavnosti v predšolskem obdobju, ravni in področja kakovosti v vrtcu, modeli načrtovanja kurikuluma (učno-snovni, učno-ciljni in razvojno-procesni model načrtovanja), opisani so različni pristopi pri načrtovanju vzgojnega dela v vrtcu (Pedagogika Marie Montessori, Valdorfska pedagogika, High/Scopov pristop), oblike načrtovanja (makro in mikro načrtovanje, projektno delo), predstavljen je Kurikulum za vrtce, kot nacionalni dokument načrtovanja predšolske vzgoje v Sloveniji in načrtovanje plesnih dejavnosti s cilji in načeli plesne vzgoje. Teoretični del diplomske naloge zaključujemo s poglavjem o evalvaciji, ki predstavlja zaključno fazo pri procesu načrtovanja, kot vrednotenje opravljenega dela in hkrati osnova pri nadaljnjem načrtovanju. V empiričnem delu diplomske naloge je predstavljen praktični del, ki je bil izveden v vrtcu. Praktični del vsebuje mesečni načrt, tedenske in dnevne priprave ter analize izvedenih dejavnosti. Pri praktičnem delu smo upoštevali strategijo načrtovanja plesne vzgoje in prepletanje le-te z drugimi vzgojnimi področji.
Keywords: načrtovanje, predšolska vzgoja, modeli načrtovanja, kurikulum, plesna dejavnost, ustvarjalni gib
Published: 02.08.2012; Views: 1808; Downloads: 685
.pdf Full text (824,51 KB)

45.
NEKATERI VIDIKI PRIKRITEGA KURIKULUMA
Patricija Vilčnik, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument za delo v vrtcu. Prisoten je tudi pojem prikriti kurikulum, ki je pomemben dejavnik otrokovega vsakdanjega življenja v vrtcu in hkrati tudi pomemben vzgojni dejavnik. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu je predstavljen pojem kurikulum – kaj je in vrste kurikulumov. Poseben poudarek je na prikritem kurikulumu, kjer so v ospredje postavljeni nekateri vidiki. V okviru tega so izpostavljena tudi načela, rutinske dejavnosti in interakcija med vzgojiteljico in otroki. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave na temo prikritega kurikuluma. Raziskava je temeljila na neslučajnostnem priložnostnem vzorcu vzgojiteljic in vzgojiteljev iz mariborskih vrtcev. Podatki so bili zbrani z že standardiziranim anketnim vprašalnikom oz. ocenjevalno lestvico, ki je bila vzeta iz Marjanovič Umek, L., Fekonja, U., Kavčič, T. in Poljanšek, A. (ur.) (2002). Kakovost v vrtcih. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. Zanimalo nas je, kako vzgojitelji v mariborskih vrtcih izvajajo dnevno rutino; ali upoštevajo individualne razlike med otroki; ali dopuščajo možnost izbire pri dnevni rutini; ali vzgojitelji zagotavljajo/spodbujajo interakcijo z otroki ter ali obstaja razlika glede na starostno obdobje in letnik študija. Podatki so obdelani in analizirani s programom SPSS.
Keywords: Interakcija, kurikulum, načela, prikriti kurikulum, rutinske dejavnosti.
Published: 07.10.2015; Views: 1087; Downloads: 238
.pdf Full text (1,24 MB)

46.
Projektno delo z lutkami v integraciji z drugimi področji kurikula
Tjaša Hohkraut, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Projektno delo z lutkami v integraciji z ostalimi področji kurikula je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela ter zapisano na podlagi strokovne literature. V teoretičnem delu smo opredelili, kaj je lutka, kakšen je njen pomen za razvoj otroka in kako jo uporabiti v vzgojno-izobraževalnem procesu. Obravnavali in raziskovali smo tudi povezave lutk z drugimi področji kurikula. Projektno delo kot učni model smo razčlenili glede na etape in naloge dela, na katere smo se uprli v nadaljevanju in na podlagi le-teh predstavili tudi praktični del. V praktičnem delu smo v več pripravah in skozi slikovni material opisali izvedbo projekta, katerega namen je bil poleg vključitev lutke ljubljenke v skupino tudi zabaven način spoznavanja živali izven znanega, domačega okolja ter vzporedno tudi spoznavanje sveta in neznanega življenjskega okolja. Projekt smo izvedli v skupini drugega starostnega obdobja, tj. 5−6 let starih otrok. Izvajan je bil v obdobju od 26. 1. 2015 do 30. 3. 2015 s pomočjo lutke ljubljenke. Vključitev lutke ljubljenke v skupino − nagajivega Oskarja, je pomenila za otroke nov, zabaven način spoznavanja nove tematike, tokrat neznanega živalskega sveta. Otroci so v prvi vrsti spoznali planet Zemljo v celoti, kontinente in navsezadnje tudi živali, ki živijo na posameznih kontinentih ter njihovo življenjsko okolje. Projekt smo zaključili z nastopom za starše, kjer smo staršem predstavili vse, kar smo se v sklopu projekta naučili.
Keywords: lutka, igra, predšolski otrok, projekt, kurikulum, Oskar, kraljestvo živali.
Published: 30.10.2015; Views: 563; Downloads: 119
.pdf Full text (8,51 MB)

47.
48.
49.
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI S PODROČJA GLASBE V CELJSKIH JAVNIH VRTCIH
Anica Završnik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Obogatitvene dejavnosti s področja glasbe v celjskih javnih vrtcih smo v uvodnih poglavjih teoretičnega dela predstavili vplive glasbe na otroka in glasbeni razvoj otrok v predšolskem obdobju. Predstavili smo tudi predšolsko vzgojo v javnih vrtcih, javno veljavni program Kurikulum za vrtce, v širšem obsegu pa so predstavljene obogatitvene dejavnosti, njihova organizacija in izvajanje v javnih vrtcih ter dodatne dejavnosti. V zadnjem delu smo se osredotočili še na načrtovanje vzgojno-izobraževalnega procesa glasbene vzgoje v vrtcih in predstavili nekaj oblik obogatitvenih dejavnosti s področja glasbe. Namen diplomskega dela je bil predvsem raziskati ponudbo in način izvajanja vseh obogatitvenih dejavnosti, krožkov, obogatitvenih dejavnosti s področja glasbe med celjskimi javnimi vrtci ter ugotoviti, kakšne izkušnje imajo vzgojiteljice z vodenjem glasbenih krožkov in kakšna so stališča vzgojiteljic do izvajanja glasbenih krožkov v predšolskem obdobju. Rezultati so pokazali, da vsi celjski javni vrtci izvajajo obogatitvene dejavnosti s področja glasbe, da imajo vzgojiteljice malo izkušenj z vodenjem glasbenih krožkov, vendar v večini podpirajo izvajanje glasbenih krožkov v vrtcu.
Keywords: predšolski otrok, glasbena vzgoja, glasbene dejavnosti, načrtovanje vzgojno-izobraževalnega procesa, izvedbeni kurikulum, obogatitvene dejavnosti, glasbeni krožki
Published: 25.07.2012; Views: 2063; Downloads: 256
.pdf Full text (648,78 KB)

50.
MATEMATIČNI VZORCI Z RAZLIČNIMI MATERIALI V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
Natalija Leopold, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je obravnavana vsebina matematicni vzorci z razlicnimi materiali, vzorci v povezavi z drugimi podrocji, materiali za vzorce in ali štiri letni otroci enako hitro razumejo pomen vzorcev.
Keywords: vzorci, materiali, predšolski otrok, Kurikulum za vrtce, oblikovanje vzorcev iz konkretnih materialov
Published: 29.01.2013; Views: 3022; Downloads: 551
.pdf Full text (5,43 MB)

Search done in 0.28 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica