| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


121 - 130 / 632
First pagePrevious page9101112131415161718Next pageLast page
121.
MARKETING V KULTURI
Špela Fanedl, 2010, final seminar paper

Abstract: Diplomsko delo obsega področje marketinga v NPO na področju kulture. Teoretičen del obravnava, kaj sploh NPO so, njihove značilnosti, delitev in razliko med NPO in profitnimi organizacijami. Naslednje poglavje se nanaša na marketing NPO; kaj sploh marketing je, značilnosti marketinga NPO, problemi, ki se pojavljajo pri izvajanju marketinga v NPO ter pogoste kritike uporabe tega koncepta. Nato je predstavljen koncept marketing miksa naravni 4P na primeru NPO v kulturi. Empirične del zajema obravnavo štirih NPO na področju kulture v Mariboru, s pomočjo metode globinskega intervjuja. Obravnava posameznih organizacij zajema vse aktivnosti, ki se v teh organizacijah izvajajo in so vezane na njihove marketinške aktivnosti. Od preteklega delovanja, sedanjega delovanja, vizije za prihodnost, ki se nanaša predvsem na leto 2012, ko bo Maribor evropska prestolnica kulture.
Keywords: neprofitne organizacije, zasebne in javne neprofitne organizacije, kultura, marketing, marketing v neprofitnih organizacijah, strateški marketing, prednosti in kritike marketinga v kulturi, marketinški splet.
Published: 06.12.2010; Views: 1652; Downloads: 189
.pdf Full text (846,71 KB)

122.
NADZOR NAD PLAČILNO DISCIPLINO S POMOČJO INFORMACIJSKIH REŠITEV
Ademir Ibrahimović, 2010, final seminar paper

Abstract: Vedno bolj srečujemo izraz plačilna nedisciplina v slovenskem gospodarstvu. Ta namreč zaustavlja optimalen in hiter razvoj gospodarstva. S tem problemom se srečujejo vse države, tudi Slovenija. Problem plačilne nediscipline je postal še posebej viden skozi finančno krizo. Finančna kriza je skrhala že tako komaj obstoječo plačilno disciplino. Plačilno nedisciplino lahko zajezimo in ne samo njenih posledic, temveč tudi njene vzroke. Celovite informacijske rešitve veljajo za najboljši avtomatični, preventivni nadzor. Ker celovite informacijske rešitve lahko razdelimo na module, nam to še olajša delo in analizo določenih podatkov. Z uvedbo integriranih informacijskih rešitev lahko nadzorujemo stanje plačilne discipline na trgu in ukrepamo, še preden pride do posledic.
Keywords: Plačilna nedisciplina, terjatve in obveznosti, denarni tok, tok plačil, plačilna kultura, rešitve ERP, moduli rešitev ERP, vzpostavitev nadzora.
Published: 30.11.2010; Views: 1706; Downloads: 140
.pdf Full text (671,35 KB)

123.
PODJETJE IN USPEŠNOST VODENJA
Matjaž Levičnik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Vodenju lahko rečemo nadgradnja managementa, kajti vsa znanja povezana z managementom, so dober temelj pravemu vodji. Cilje podjetja določi lastnik, management in posledično vodenje pa izbira optimalne poti za doseganje ciljev. Pri tem je potrebno organizirati in sistematizirati procese v podjetju. Namen je vzpostaviti takšno organizacijsko strukturo podjetja, ki omogoča optimalen izkoristek virov in omogoča najboljše rezultate. Organizacijska struktura je organizem, ki s svojo formo določa in omogoča zamišljene okvirje delovanja. Vsako leto se pojavi veliko novih in svežih pristopov k organiziranju podjetja, vodstvu pa je potrebno prepoznati pravi čas, model in način za uvajanje sprememb. Zavedati se je potrebno zakaj, kdaj in kaj naj bo predmet sprememb. S prihodi novih generacij zaposlenih, managementa in seveda tudi novih vodij, se z vsakim novim članom deloma spremeni tudi organizacijska kultura. Ko število naraste preko kritične mase, je vpliv na organizacijsko intenzivnejši. Porajajo se nove vrednote in novo pojmovanje standardov morale. Temu primerno je potreben odziv vodstva, ki ustvarja normative in standarde organizacijske kulture z namenom implementiranja v celotno organizacijo. Velik poudarek je izražen predvsem na področju vse učeče se organizacije. Prednosti se odrazijo tako pri posamezniku, kot tudi celotni organizaciji. Postaja pa to nuja, saj se v novejšem času znanje iztroši neprimerno hitreje kot pred desetletji. Vse to omogoča veliko konkurenčno prednost podjetja in ne nazadnje celotnih družbenih sistemov. Vodenje je povezano z zaupanjem lastnikov v sposobnost vodstvenega kadra. Temu primerno ga tudi nagrajuje. Potrebno je najti pravo razmerje med uspehom in nagrajevanjem. V času svetovne finančne krize se je izkazala pomanjkljivost na področju nagrajevanja in odgovornosti. Vodstvo se mora soočiti z odgovornostjo tako do lastnikov, zaposlenih, kot tudi družbe kot celote.
Keywords: Management, organizacijska struktura, kultura, morala, izobraževanje, vodenje, nagrajevanje, uspešnost.
Published: 20.09.2010; Views: 1641; Downloads: 137
.pdf Full text (6,30 MB)

124.
KONCEPTUALNI VIDIKI PROJEKTA FAST ART KIOSQUE
Nika Dimc, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo Konceptualni vidiki projekta Fast Art Kiosque je zastavljeno tako, da obravnava teoretično ozadje izvajanja mladinske iniciative z nazivom Fast Art Kiosque, ki je bila v občini Slovenske Konjice realizirana v letih 2007, 2008 in 2009. Vsem tistim, še posebej pa mladinskim delavcem, ki se bodo v prihodnosti odločili izvesti podoben projekt lahko služi kot priročnik, saj je v njem omenjena tako praktična plat projekta opisana v fazah kot teoretični okviri v katere ga lahko uvrstimo. Poleg umetnostnozgodovinskih in estetskih vidikov velja posebej izpostaviti sociološko plat diplomskega dela, ki obravnava dolgoročne vplive na prebivalce mesta in življenjski utrip. Pri raziskovanju umetnostnozgodovinskega in estetskega vidika so bile uporabljene: deskriptivna, komparativna, metoda klasifikacije in metoda abstrakcije in konkretizacije, v proučevanju sociološke plati projekta pa metoda analize in sinteze.
Keywords: mladinska kultura, galerijski prostor, kiosk K67, javni prostor, aktivizem
Published: 07.07.2010; Views: 2061; Downloads: 93
.pdf Full text (29,48 MB)

125.
MLADINSKI KULTURNI CENTRI V SLOVENIJI; POLOŽAJ, DELOVANJE IN PROBLEMI
Tine Franko, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo predstavlja stanje, delovanje in problematiko mladinskih kulturnih centrov (v nadaljevanju MKC) v Sloveniji. V prvem, teoretičnem delu, kratkemu pregledu razvoja mladinskih kulturnih centrov v preteklosti sledi prikaz sedanjega stanja in delovanja mladinskega dela ter kulture v okviru MKC-jev v Sloveniji. Osrednji del se osredotoča na najbolj pereče probleme: preskromno in/ali nestalno financiranje, omejeni prostorski in infrastrukturni pogoji, pomanjkljiva tehnična opremljenost in kadrovski primanjkljaj predstavljajo poglavitno in v veliki meri stalno problematiko. Posebna pozornost je posvečena vplivu MKC-jev na kulturno ustvarjalnost in družbeno participacijo današnje slovenske mladine. V drugem, empiričnem delu diplomske naloge, so z delno strukturiranimi intervjuji na raziskovalnem vzorcu treh MKC-jev ter z deskriptivno in kavzalno metodo prikazane ugotovitve kvalitativne raziskave. Na podlagi podanih odgovorov so predpostavljene raziskovalne hipoteze z deduktivnim pristopom empirično verificirane.
Keywords: Mladinski kulturni center, mladinsko delo, mladinska problematika, mladinska (sub)kultura, ustvarjalnost in participacija mladih.
Published: 30.07.2010; Views: 1781; Downloads: 185
.pdf Full text (1,20 MB)

126.
VPLIV STALNIH IZBOLJŠAV IN ČLOVEŠKEGA KAPITALA NA POSLOVNO ODLIČNOST ORGANIZACIJE
Karmen Kern Pipan, 2010, dissertation

Abstract: V doktorski disertaciji obravnavamo temeljne komponente, ki vodijo k doseganju poslovne odličnosti organizacij. Glavni namen raziskave je, pokazati, kako načrtno, sistematično vlaganje v razvoj človeškega kapitala in spodbujanje stalnih izboljšav vpliva na poslovno odličnost organizacije. V začetnih poglavjih smo podrobneje predstavili temeljne pojme, nadaljevali pa s pregledom literature ter z izsledki predhodnih relevantnih raziskav, ki proučujejo vpliv spodbujanja stalnih izboljšav in vpliv razvoja človeškega kapitala na management kakovosti in poslovne odličnosti v organizacijah. Pri proučevanju povezav med vlaganjem v razvoj človeškega kapitala, v stalne izboljšave in poslovno odličnostjo organizacij, smo se osredotočili predvsem na eno vrsto organizacij v zasebnem sektorju, na velika slovenska podjetja. Podatki za raziskavo so bili zbrani s pomočjo anketnega vprašalnika in intervjujev, ki so potekali od junija 2007 do septembra 2007. Skupno smo proučili rezultate sto desetih slovenskih velikih organizacij. Proučili smo značilnosti celotnega vzorca podjetij ter znotraj le-tega obravnavali razlike med tremi skupinami po finančnih kazalcih najboljših slovenski podjetij, t. i. »top podjetij«, in kontrolno skupino podjetij, ki je bila naključno izbrana, ter skupino podjetij, ki se je prijavljala na tekmovanje za slovensko nagrado za poslovno odličnost »Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost — PRSPO«. Na podlagi pridobljenih rezultatov celotne raziskave smo z uporabo faktorske analize in analize hierarhičnega združevanja oblikovali model stanja in modelno rešitev vpliva managementa stalnih izboljšav in človeškega kapitala na poslovno odličnost organizacije. Izsledki raziskave kažejo znatno boljše rezultate pri Skupini organizacij 1 (ki vsebuje 59 % PRSPO prijaviteljev, od tega vse finaliste in zmagovalce PRSPO, ki so v raziskavi sodelovali) v primerjavi z drugimi organizacijami. Rezultati naše raziskave so pokazali, da model obstoječega stanja uporabe orodij za stalne izboljšave v slovenskih organizacijah temelji pretežno na vplivih orodij za spremljanje in merjenje kakovosti poslovanja, manjši vpliv pa imajo komponente, povezane z managementom zaposlenih. V doktorski disertaciji smo dokazali, da v organizacijah, kjer načrtno, sistemsko spodbujajo proces stalnih izboljšav in hkrati vlagajo v človeški kapital, dosegajo višjo raven poslovne odličnosti. Zaključki raziskave potrjujejo, da je za doseganje poslovne odličnosti v organizaciji poleg orodij in pristopov za merjenje in spremljanje poslovanja, bistven človek, njegovo edinstveno znanje, ustvarjalnost in potencial, ki s pravim načinom vodenja lahko naredi razliko, ustvari dodano vrednost in tako pripomore k dvigu konkurenčnosti.
Keywords: proces stalnih izboljšav, kakovost, management celovite kakovosti, poslovna odličnost, model odličnosti EFQM, nagrada za kakovost in poslovno odličnost, priznanje RS za poslovno odličnost, organizacija, management, vodenje, uspešnost, učinkovitost, intelektualni kapital, človeški kapital, inoviranje, ustvarjalnost, predlogi za izboljšave, motivacija, organizacijska kultura
Published: 13.09.2010; Views: 3840; Downloads: 961
.pdf Full text (8,39 MB)

127.
ŽENITOVANJSKA ŠEGA IN VLOGA POZVAČINA V ŽIŽKIH IN OKOLICI
Danijela Žalik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je prikazan izvor pozvačinske šege in njeno besedje. Pozvačinska šega je najbolj značilna in še vedno ohranjena v Prekmurju na Dolinskem, ki zajema jugovzhodni del tega področja v občini Črenšovci in okolici. Pozvačin je na tem območju znan kot vabovec na poroko, oblečen je v posebno nošo, ob vabljenju pa pove določeno besedilo, katerega prvi zapis najdemo leta 1807 v delu Starišinstvo i zvačinstvo. Šega je dobro ohranjena v Žižkih, zato smo povzeli značilnosti govora. Posebej smo se osredotočili na različice pozvačinskega vabila, prav tako tudi na posamezne prvine pozvačinove noše. Ugotavljali smo, od kod določene prvine izvirajo, ali se uporabljajo še danes ali so se že opustile. Govore, ki smo jih pridobili od »pozvačinov«, smo zapisali s fonetično transkripcijo. Pozvačinske govore posameznih vasi smo primerjali s prvotnim vabilom iz leta 1807 in ugotavljali, katero vabilo iz današnjih dni je ohranilo največ prvin prvotnega vabila. Besedje je na koncu diplomske naloge zbrano v slovar, kjer je zapisana beseda, njen pomen, ponazarjalno gradivo in izvor besede.
Keywords: etnologija, slovenska ljudska kultura, prekmurski pozvačin, pozvačinski govor, pozvačinska šega, besedje pozvačinske šege
Published: 06.09.2010; Views: 3319; Downloads: 433
.pdf Full text (7,94 MB)

128.
NASTANEK IN RAZVOJ NARODNO-ZABAVNE GLASBE V KULTURNOZGODOVINSKEM KONTEKSTU NA SLOVENSKEM
Simona Strašnik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V svoji diplomski seminarski nalogi sem govorila o slovenski narodno-zabavni glasbi, kot po drugi svetovni vojni na novo nastali zvrsti glasbe. Ta glasba iz ljudske glasbe sicer črpa določene ideje, vendar je od nje toliko različna, da teh dveh zvrsti ne gre enačiti. Narodno-zabavna glasba je ob svojem nastanku imela ugodne kulturne, politične, tehnične in druge zgodovinske pogoje, da se je izpopolnjevala in širila. Za to je bil zaslužen predvsem Ansambel bratov Avsenik, ki je v tej glasbi deloval štiri desetletja, postavil njene temelje in jo povzdignil na visoko raven, tudi v tujini. Tega se sodobni izvajalci in glasbeni poznavalci, pa tudi laiki, zavedajo, zato temu glasbenemu fenomenu še vedno priznavajo poseben prostor v zgodovini slovenske glasbe. Ta glasba je tudi pomemben vir identitete Slovencev kot naroda še danes, ko vstopamo v širši evropski prostor. Seveda ima tudi svoje kritike in nasprotnike, a nič ne kaže na to, da bi le-ti kalili njeno splošno priljubljenost med ljudmi. Morda je njena edina "slabost" preusmerjanje pozornosti od pristne, izvirne slovenske ljudske glasbe, ki v njeni senci izgublja zanimanje Slovencev kot ljudstva. Pri izdelavi svoje naloge sem uporabila deskriptivno, komparativno in zgodovinsko metodo proučevanja literature in drugih virov.
Keywords: narodno-zabavna glasba, ljudska glasba, Ansambel bratov Avsenik, množična kultura, izumiranje ljudske glasbe
Published: 09.07.2010; Views: 6074; Downloads: 1031
.pdf Full text (1,60 MB)

129.
130.
PROUČITEV KULTURE IZBRANE ORGANIZACIJE
Natalija Vogrinec, 2010, final seminar paper

Abstract: V diplomskem seminarju obravnavamo organizacijsko kulturo, ki močno vpliva na uresničevanje politike in strategije organizacije. Predstavlja trajen sistem vrednot, prepričanj in predpostavk, ki so skupne pripadnikom v organizaciji. Zaposleni vedo, kako naj se vedejo. Od vseh dejavnikov, ki vplivajo na organizacijsko kulturo, je najpomembnejše zadovoljstvo zaposlenih. Uvajanje sprememb v podjetju je težaven in dolgotrajen proces, spreminjanje organizacijske kulture pa je še posebej težka naloga, saj je kultura v podjetju globoko ukoreninjena, zato se spremembe ne morejo zgoditi čez noč. Na kulturi se namreč odraža vsaka aktivnost, sprememba ali vedenje, vsaka sprememba kulture pa povzroči spremembe na vseh področjih v organizaciji. Podjetje Zrnce, d. d., mora organizacijsko kulturo nenehno nadgrajevati, podpirati in spodbujati dejanja za doseganje ciljev, saj je temelj za dolgoročno konkurenčnost podjetja.
Keywords: organizacijska kultura, norme, vrednote, običaji, tipologija kulture, spreminjenje kulture, oblikovanje kulture.
Published: 05.01.2011; Views: 1087; Downloads: 110
.pdf Full text (309,26 KB)

Search done in 0.28 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica