| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


91 - 100 / 631
First pagePrevious page6789101112131415Next pageLast page
91.
VPLIV KULTURNIH DEJAVNIKOV NA POSLOVNA POGAJANJA Z JAPONCI: PRIMER PODJETJA
Ana Kadilnik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Z globalizacijo in težnjo po uspešnem mednarodnem poslovanju se je pojavila nuja po soočenju s tujimi kulturami. Ljudi iz določene kulture povezujejo skupne vrednote, prepričanja, jezik, veroizpoved, zato zahteva poslovanje na tujem trgu skrbno proučevanje vseh temeljnih dejavnikov te kulture. V pomoč pri proučevanju medkulturnih razlik in kulturnih značilnosti določene države so nam na voljo različni modeli pomembnejših avtorjev: Hofstedeja, Trompenaarsa, Kluckhohna in Strodtbecka. Pri mednarodnih pogajanjih prihaja poleg trenj različnih interesov tudi do medosebnega kontakta predstavnikov različnih kultur. Kulturno neustrezen odziv mednarodnega tržnika — pogajalca oz. pogajalke lahko privede do napačnega razumevanja sporočil nasprotne strani, vpliva na proces pogajanj ter končno vodi do neuspešnih rezultatov. Uspešen mednarodni pogajalec je torej tisti, ki se zaveda obstoja različnosti, se zmore otresti predsodkov in stereotipov, zna prepoznati in upoštevati medkulturne razlike ter razvija svoje veščine. Japonska je znana po svoji specifični kulturi in drugačnem načinu življenja ljudi: harmonija, potrpežljivost, poštenost in vljudnost Japoncev, njihov skupinski pristop, čustvena zadržanost, posrednost, uradno vedenje, izogibanje tveganju, težnja k zaupanju in dolgoročnim relacijam — poznavanje in spoštovanje vseh teh dejavnikov ter iz njih izhajajočega značilnega pogajalskega sloga nam lahko v veliki meri olajša pogajanja z Japonci ter vodi v ohranjanje pristnih poslovnih odnosov.
Keywords: kultura, kulturni dejavniki, modeli za preučevanje kulturnih razlik, mednarodna poslovna pogajanja, medkulturni pogajalec, obvladovanje kulturnih razlik, Japonska, japonski pogajalski slog.
Published: 05.11.2009; Views: 3878; Downloads: 721
.pdf Full text (1,01 MB)

92.
NAČELA DOBRE KOMUNIKACIJE PRI POUKU SLOVENŠČINE
Martina Brodej, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem sklopu proučujemo pedagoško komunikacijo, ki poteka med učitelji in učenci osnovne in srednje šole. Uvod sestavljajo razmišljanja, vezana na osrednjo temo, o kateri teče beseda znotraj diplomskega dela. Nato natančneje predstavimo jezik, ki je vpet v komunikacijo kot njena bistvena sestavina. Temu sledi opredelitev nekaterih splošnih pojmov komunikacije, njen opis in razčlenitev. Z nekaj besedami povzamemo spoznanja komunikacijske in jezikovne didaktike, ki prinašajo sodoben pridih obravnavi jezika. Prav tako opišemo pouk slovenščine in njegove cilje. Zlasti nas zanima zaradi prenovljene komunikacijske zasnove, ki pri učencih in dijakih razvija sporazumevalno zmožnost. Načela dobre komunikacije pa pri učencih (dijakih) v prvi vrsti ozaveščajo učitelji slovenščine, ki ne le s teoretičnim znanjem, ampak tudi z jezikovnim zgledom oblikujejo vešče govorce. Zaradi tega smo podrobneje razčlenili njihov govor, ki mora biti načrtovan, zavesten, kultiviran, demokratičen, svoboden, dvosmeren in oseben, saj z njim gradijo medosebno spoštovanje in pozitivne odnose, ki izboljšujejo vzgojno-izobraževalni proces in je kot takšen pomemben tudi za učitelje preostalih predmetnih področij. V empiričnem delu predstavimo namen, metodologijo, spoznanja in ugotovitve raziskave, izvedene s pomočjo anketnega vprašalnika, s katerim smo anketirali učence v tretjem triletju osnovne šole in dijake srednje strokovne šole. Zanimal nas je odnos učencev, dijakov do slovenskega jezika, jezikovnega pouka in njegovega poučevanja. Prav tako smo želeli ugotoviti, kakšna je jezikovna kultura učiteljev slovenščine ter drugih predmetnih področij. Ker menimo, da dobra komunikacija pripomore k razvijanju pozitivnih odnosov, smo povpraševali tudi po medosebnem odnosu in njegovem vplivu na odnos do vsebine. S pomočjo raziskave smo skušali potrditi, da upoštevanje načel dobre komunikacije vodi k oblikovanju kvalitetnih medosebnih odnosov. Pozitivna komunikacija jezikovno vzgaja učence, povečuje njihove sporazumevalne sposobnosti in je pot do konstruktivne, učinkovite vzgoje in izobraževanja.
Keywords: Ključne besede: jezik, materni jezik, slovenski jezik, komunikacija, pedagoška komunikacija, besedna-, nebesedna komunikacija, osebna-, neosebna komunikacija, demokratična komunikacija, dvosmerna komunikacija, jezikovna in komunikacijska didaktika, jezikovna prenova pouka slovenščine, sporazumevalna zmožnost, jezikovna kultura učiteljev slovenščine.
Published: 12.10.2009; Views: 3743; Downloads: 496
.pdf Full text (1,54 MB)

93.
Legenda o Faustu v sodobni književnosti in popularni kulturi
Kornelija Jagodič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Tema diplomske naloge je nemška legenda o protislovni zgodovinski osebnosti Johanna Fausta iz 16. stoletja, ki je izjemno vplivala na svetovno književnost oziroma na sodobno popularno kulturo. Poskušala sem ugotoviti, kaj je bilo odločilnega pomena pri nastanku legende ter kaj je prispevalo k temu, da je njena aktualnost ohranjena vse do danes. Na podlagi analize posameznih del iz različnih področij popularne kulture, ki na kakršenkoli način izhajajo iz legende o Faustu, sem poskušala dognati, kako se je spreminjala njena recepcija v različnih obdobjih in zvrsteh. Prav tako sem želela ugotoviti, kateri elementi te temačne zgodbe so zapustili najmočnejši vtis na generacije kasnejših umetnikov. V legendi o Faustu so najbrž najprivlačnejši predstava o posedovanju nadčloveške moči, splošna skrivnostnost in čar prepovedanega. K njeni aktualnosti pa sta v veliki meri prispevali tudi izjemna prilagodljivost ter vsestranskost uporabe. Zgodba je najpogosteje uporabljena v funkciji posredovanje neke morale ali izražanja družbene kritike. Delo, ki ga ljudje najpogosteje povezujejo s to legendo in katerega so umetniki najpogosteje uporabili kot predlogo lastnih del, je mojstrska dramska pesnitev v dveh delih Faust Johanna Wolfganga von Goetheja.
Keywords: legenda, Faust, Mefisto, zgodnji novi vek, popularna kultura, 20. stoletje
Published: 17.11.2009; Views: 2184; Downloads: 120
.pdf Full text (3,60 MB)

94.
95.
ORGANIZACIJSKO VZDUŠJE NA AGENCIJI ZA POŠTO IN ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE REPUBLIKE SLOVENIJE
Petra Prešern, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Korporativna kultura in vzdušje predstavljata organizacijska dejavnika, ki sta povezana z vsemi ostalimi elementi organizacije, njenim okoljem, delovnimi procesi in vsemi posamezniki ter skupinami v sistemu. Vsaka nova aktivnost (sprememba ali vedenje) vpliva tudi na kulturo in vzdušje, vsaka sprememba kulture in vzdušja pa povzroči spremembe na vseh ostalih področjih v organizaciji. Od vzdušja je odvisno naše počutje, od našega počutja pa je odvisno, kako učinkoviti smo v organizaciji. Zelo pomembno je, da bi vsak posameznik čutil pripadnost organizaciji in si s tem želel kar najbolje vplivati na izboljšanje delovnih procesov, hkrati pa bi lahko vplival na izboljšanje storitev ali produktov. Vodja in sodelavec bi si morala prizadevati za takšno vzdušje, ki bi zagotavljalo motivacijsko spodbudo drugim zaposlenim. S tem bi zaposleni bolje izkoristili svoje potenciale ter bili bolj uspešni in učinkoviti pri svojem delu. Temelj za vzpostavitev ugodnega organizacijskega vzdušja v podjetju je korektnost med sodelavci na vseh organizacijskih ravneh ter v vzpostavljanju enakovrednega ali partnerskega odnosa posameznika z okoljem. Ko osvojimo ta način komunikacije, smo sposobni konflikte reševati na konstruktiven način. Predmet preučevanja v diplomskem delu je organizacijsko vzdušje na Agenciji za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije. Predvsem nas zanima, ali se je organizacijsko vzdušje od leta 2006, ko je bilo prvič izmerjeno, kaj spremenilo, v kakšni smeri in v čem. V primerjavi rezultatov merjenja organizacijskega vzdušja leta 2006 in 2008 je bilo ugotovljeno, da se organizacijsko vzdušje v tem obdobju ni pomembno spremenilo, kar pomeni, da se po prvem merjenju niso izvedli konkretni ukrepi, s katerimi bi lahko vzdušje izboljšali. Pri merjenju organizacijskega vzdušja v letu 2008 pa smo pri ugotavljanju povezanosti organizacijskega vzdušja in zadovoljstva zaposlenih potrdili pozitivno povezanost oziroma soodvisnost.
Keywords: organizacijsko vzdušje, organizacijska kultura, uspeh/uspešnost, zadovoljstvo, motivacija
Published: 29.09.2009; Views: 1453; Downloads: 123
.pdf Full text (1,08 MB)

96.
VPLIV JUGOSLOVANSKEGA CENTRALIZMA NA POLITIČNI IN KULTURNI RAZVOJ V SLOVENIJI MED LETOMA 1956 IN 1962
Antonija Baznik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Avtorica v diplomskem delu obravnava mednacionalne odnose in vpliv jugoslovanskega centralizma na politični in kulturni razvoj v Slovenji v drugi polovici petdesetih in začetku šestdesetih let 20. stoletja. Obravnavano obdobje so zaznamovale težnje po decentralizaciji, deetatizaciji države, kar pa se je v večini primerov izkazalo kot kratenje pravic republik. Za obravnavano obdobje je ključno nacionalno vprašanje, ki so ga komunisti podcenjevali in ga imeli za rešenega z revolucijo in federativno ureditvijo. V prizadevanjih za ohranitev in krepitev enakopravnosti med narodi so imeli kulturniki, ki pa so morali bili »pravoverno« socialistično usmerjeni. V začetku petdesetih let je državo prizadela gospodarska kriza, ki je poglobila nasprotja med zagovorniki samoupravljanja in državnega upravljanja ekonomije, med zagovorniki sistema in zagovorniki plana … Leto 1962 je bilo v marsičem prelomno, kajti na zvezni ravni so prvič odkrito razpravljali o nekaterih problemih nacionalizma. Na dan so privrele razne kritike, ki so se dotikale vseh sfer družbenega življenja. Zadevo je razrešil Tito, ki je na tridnevnem izrednem zasedanju grajal in poskušal poenotiti svoje vrste. Izkazalo se je, da politično vodstvo ni enotno, vendar je med nosilci različnih koncepcij prišlo do kompromisa. Kljub temu da slovensko stališče ni povsem zaživelo v ustavi SFRJ, so liberalnejša šestdeseta leta omogočila uveljavitev »liberalnejših« idej.
Keywords: Jugoslavija, Slovenija, unitarizem, centralizem, kultura, politika
Published: 17.11.2009; Views: 1376; Downloads: 119
.pdf Full text (1,08 MB)

97.
KULTURNA ZGODOVINA LAŠKEGA IN OKOLICE
Dobrila Vučenović, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljena kulturna zgodovina mesta Laško in njegove okolice. Začetek prinaša nekaj splošnih značilnosti, kot so lega, prebivalstvo in občinski prazniki. V nadaljevanju sem predstavvila razvpj mesta skozi zgodovino,vse od prvih naselitev pa do danes, nakar sledijo opisi spomenikov, arhitekturnih in kulturnih znamenitosti. Predstavljeni so tudi šolstvo, knjižničarstvo in kulturno življenje v Laškem in okolici. Na koncu so predstavljene znane osebnosti oziroma posamezniki, ki so kakorkoli vplivali na kulturni, družbeni in gospodarski razvoj mesta Laško in okolice. V diplomskem delu je uporabljena deskriptivno raziskovalna metoda, pri opisu zgodovinskih dejstev in oseb pa zgodovinska.
Keywords: Laško in okolica, zgodovinski razvoj, kultura, znane osebnosti.
Published: 17.11.2009; Views: 2800; Downloads: 643
.pdf Full text (1,13 MB)

98.
MEDNARODNA POSLOVNA POGAJANJA V POGOJIH RAZLIČNIH KULTUR - PRIMER EVROPE, AZIJE IN AMERIKE
Peter Tominc, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Kot je razvidno iz pričujočega dela je za mednarodnega pogajalca pomembno, da se zaveda pomena, ki ga predstavljajo mednarodna poslovna pogajanja in vloge, ki jo pri teh igra kultura obravnavane države. Navedeni primeri dokazujejo, da se države razlikujejo glede različnih sestavin kulture, ki jih moramo upoštevati, če želimo zagotoviti uspeh pogajanj. Mednarodni pogajalec mora zato že pred začetkom samih pogajanj posvetiti znaten čas za pridobivanje informacij o vedenjskih in ostalih kulturnih značilnostih nasprotne strani, saj bo le tako lahko pristopil k pogajanjem na ustrezen način, ki ga bo nasprotna stran akceptirala in bo z njim uspešen. Menim, da je kultura v človeški zgodovini igrala velik pomen, ki ga do danes ni izgubila. Iz tega razloga je pomembno, da se tega pomena zavedamo in ga tudi upoštevamo pri svojih dejanjih v odnosu do pripadnikov drugih kultur, kamor spadajo tudi mednarodna poslovna pogajanja.
Keywords: kultura, pogajanja, vrednote, kulturna področja, kulturne razlike, dimenzije kulture
Published: 30.11.2009; Views: 2500; Downloads: 431
.pdf Full text (700,39 KB)

99.
ORGANIZACIJSKA KULTURA V PODJETJU PREVENT MISLINJA
Andreja Zupanc-Plazovnik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Enotne definicije organizacijske kulture ni, vsem pa je skupno, da organizacijska kultura predstavlja sistem vrednot, norm, predstav, prepričanj in simbolov, ki jih uporabljajo v podjetju. Organizacijske kulture se med podjetji razlikujejo zaradi različnih stališč in vrednot zaposlenih. Vsako podjetje ima svojo unikatno organizacijsko kulturo, s katero lahko dosega velike uspehe. V zadnjem času se podjetja vse bolj zavedajo pomena organizacijske kulture, saj ponuja podjetju edinstveno konkurenčno prednost, ki jo je skoraj nemogoče posnemati. Organizacijsko kulturo podjetja torej predstavljajo zaposleni s svojim vrednotami in normami, zato predstavljajo strateški vir podjetja. Pri nastanku organizacijske kulture ima glavno besedo ustanovitelj podjetja, saj v podjetje vnese svoja načela, vrednote in poglede. Skozi delovanje podjetja, ko pa se organizacijska kultura oblikuje, dopolnjuje in spreminja, sodelujejo tudi zaposleni, saj lahko le na takšen način pride do oblikovanja organizacijske kulture, ki bo podjetju omogočala uspešen razvoj in dosego želenjih rezultatov. Podjetje Prevent Mislinja je bilo ustanovljena leta 1999. Danes je največje slovensko podjetje, ki proizvaja zaščitna delovna oblačila. Rezultati ankete, ki smo jo opravili s pomočjo OCAI vprašalnika, so pokazali, da podjetje nima izrazitega prevladujočega tipa organizacijske kulture. Z malo prednostjo vodi tip kulture klana, ki pa so si ga zaposleni v veliki večini zaželeli kot tip kulture v prihodnosti. Glede na vizijo in strategijo bi morala prevladovati tipa kulture trga in adhoc kulture. Zato mora vodstvo podjetja svojim zaposlenim podrobneje predstaviti vizijo podjetja in kako jo bodo dosegli. A za dosego želenega tržnega deleža in novih, inovativnih proizvodov, bodo morali zmanjšati razliko med sedanjim in želenim tipom kulture klana. Saj lahko le dobro motivirani, usposobljeni in zadovolji zaposleni dosežejo rezultate, ki si jih želi vodstvo podjetja.
Keywords: organizacijska kultura, podjetje, vodstvo podjetja, motiviranost, zadovoljstvo zaposlenih, uspešnost podjetja, konkurenčna prednost
Published: 11.12.2009; Views: 2660; Downloads: 334
.pdf Full text (648,99 KB)

100.
VPLIV OPERATIVNEGA MANAGEMENTA NA RAZVOJ PODJETJA EBATT D.O.O.
Mitja Eržen, 2009, master's thesis

Abstract: Trgovina in navade potrošnikov v današnjem času globalizacije in odprtih mej vnašajo nujne spremembe v podjetja, ki se v tem prostoru ukvarjajo s trgovino. Največja sprememba za trgovinska podjetja je bil vstop Slovenije na sproščen in odprt trg EU. Življenjski stil kupcev in njihove navade silijo podjetja v nenehne spremembe, ki bodo rezultirale na približevanju kupcem in doseganjem želenih rezultatov. Management v trgovskih podjetjih se pospešeno ukvarja s procesi znotraj podjetij in njihovimi povezavami, da bi bili kar najbolj usmerjeni k približevanju kupcem. Veliko pozornosti managerjev je bolj in bolj usmerjeno v zaposlovanje pravih kadrov, razvoj novih prodajnih možnosti in optimizaciji nabavne in prodajne verige. Danes ima trgovina vse večji vpliv na ekonomsko rast posamezne ekonomije. Dokazano je, da tiste države, ki so v preteklosti veliko vlagale v razvoj svobodne trgovine, danes doživljajo izredno hiter ekonomski in socialni razvoj. S tem postajajo trgovci pomembni členi sodobne družbe in ekonomij. Magistrska naloga bo opisala trgovinsko dejavnost na splošno. V teoretičnem delu je predstavljena in opisana osnovna opredelitev managementa, njegova dejavnost in pristojnosti. V nadaljevanju je predstavljen in razčlenjen operativni management s svojimi funkcijami in pristojnostmi. Organizacija se opisuje kot organizem, z mnogimi povezanimi procesi in odnosi, ki so velikokrat neznani in ustvarjajo nove pojave in sprožajo razmišljanja. Podrobno bo predstavljeno tudi podjetje, na katerem temelji naloga, njegov položaj, organizacijska struktura in vizija za prihodnost. S pomočjo mnenjske ankete bomo ugotovili stanje v podjetju in razumevanje različnih področij dela in nalog s strani zaposlenih. Iz ankete želimo dobiti sliko o delu, razmišljanju in povezavi različnih nivojev managementa v podjetju. Na osnovi vseh dobljenih podatkov bo možno analizirati dejansko stanje in ugotoviti možnosti za nadaljnji razvoj podjetja in izboljšanje dela. Prav tako bo razvidno kakšen je pogled managementa na stanje v podjetju, njihove povezave, razumevanje in sodelovanje.
Keywords: Trgovinska dejavnost, Operativni management, Organizacijska kultura, Konkurenčnost v trgovinski dejavnosti
Published: 15.12.2009; Views: 1878; Downloads: 142
.pdf Full text (1,48 MB)

Search done in 0.25 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica