| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 27
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
2.
Zdravstvena vzgoja kroničnega pacienta v splošni ambulanti
Silva Smogavec, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo predstavlja pomen zdravstvenovzgojnega dela medicinske sestre pri pacientih s kroničnimi nenalezljivimi obolenji v splošni ambulanti. Zdravstvena vzgoja ima pomembno vlogo pri zdravljenju kroničnih pacientov, saj bistveno pripomore k boljši kakovosti njihovega življenja. V teoretičnem delu diplomskega dela so predstavljene najpogostejše kronične nenalezljive bolezni ter dejavniki tveganja, ki pospešujejo razvoj in poslabšanje teh bolezni. Poleg tega je izpostavljena splošna ambulanta in naloge medicinske sestre v splošni ambulanti. Poseben poudarek pa je namenjen zdravstvenovzgojnim aktivnostim kroničnega pacienta za zdrav življenjski slog. V empiričnem delu je predstavljena raziskava, ki je bila izvedena med pacienti, ki so obiskali splošna ambulanto v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica. Z raziskavo smo ugotavljali seznanjenost pacientov s svojo boleznijo ter z dejavniki tveganja, ki pospešujejo razvoj bolezni. Ugotavljali smo tudi, ali so pacienti spremenili svoj življenjski slog v prid zdravju. Ugotovili smo, da so kronični pacienti s svojo boleznijo ter z dejavniki tveganja, ki pospešujejo nastanek in razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni dovolj dobro seznanjeni, vendar je še vedno veliko pacientov, ki v prid zdravju ni spremenilo svojega življenjskega sloga
Keywords: kronične nenalezljive bolezni, dejavniki tveganja, splošna ambulanta, medicinska sestra, kronični pacient, zdrav življenjski slog, zdravstvena vzgoja.
Published: 21.12.2009; Views: 3273; Downloads: 627
.pdf Full text (496,22 KB)

3.
Stres in bolezen : diplomsko delo
Maja Bogataj, 2010, undergraduate thesis

Keywords: bolezni, kronične bolezni, bolniki, operativni posegi, stres, stresne situacije, raziskave, diplomske naloge
Published: 23.06.2010; Views: 3190; Downloads: 516
.pdf Full text (561,34 KB)

4.
Zdravstvena nega bolnikov pri akutnih in kroničnih zastrupitvah
Milena Rkman, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Strupene snovi, katerih zaužitje povzroči obolelost ali celo smrt, poznajo ljudje že od pradavnine. Najprej so se srečevali s strupenimi snovmi, ki jih najdemo v naravi, z razvojem tehnologije pa se proizvede veliko umetno sintetiziranih industrijskih in drugih snovi, s katerimi je možna zastrupitev. Poleg industrijskih spojin je dostopnih še veliko vrst prepovedanih drog, katerih uporaba se širi in povzročajo še dodatno nevarnost za zastrupitev. Strupenih snovi je okoli nas torej zelo veliko, zato je fenomen zastrupitev z različnimi snovmi v zdravstvenih zavodih resen problem. Zastrupitve v grobem razdelimo na akutne in kronične. Akutne zastrupitve so nevarnejše, saj nastopijo simptomi zelo hitro in je nevarnost smrtnega slučaja večja, kot pri kroničnih. Obravnav primera bolnika z zastrupitvijo je potrebno izvesti hitro, saj je lahko bolnik v smrtni nevarnosti. Zato mora imeti medicinsko osebje v urgentnih ekipah in v zdravstvenih zavodih potrebno znanje, da preko simptomov ugotovi vrsto zastrupitve in izvede učinkovito zdravljenje. Pri tem je vloga medicinske sestre zelo pomembna, saj je le-ta pomemben člen v urgentnih ekipah in tudi v bolnišnicah.
Keywords: strupene snovi, zastrupitev, industrijske spojine, droge, zdravstveni zavodi, akutne, kronične, simptomi, bolnik, urgentne ekipe, zdravljenje, medicinska sestra.
Published: 06.06.2011; Views: 3087; Downloads: 445
.pdf Full text (285,13 KB)

5.
Prehrana bolnikov s karcinomom prebavil
Jožica Krevh, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Rak prebavil je skupina tumorjev, ki nastajajo na požiralniku, želodcu, debelem črevesu, danki, trebušni slinavki, v jetrih in žolčniku. Prognoze zdravljenja so spremenljive in so odvisne od specifičnosti vrste raka. Na razvoj in potek bolezni vplivata tudi prehrana in življenjski slog. Pri bolnikih z rakom prebavil sta pogosti podhranjenost in kaheksija, posebej v času zdravljenja z agresivnimi oblikami (kemoterapija, obsevanje). Individualna prehranska obravnava bolnika z rakom in prehranska intervencija sta pomembni za zmanjšanje in nadaljnje izgubljanje telesne celične mase. Predstaviti pomen pravilnega prehranjevanja bolnikov s karcinomom prebavil in pokazati v kolikšni meri sta soodvisna uspešnost okrevanja in način prehranjevanja med in po bolezni. Hkrati je namen tudi z raziskavo ugotoviti seznanjenost in informiranost bolnikov o uživanju zdrave prehrane in kaloričnih napitkov po operaciji in vlogo zdravstvenega osebja pri tem. V diplomskem delu smo uporabili deskriptivno metodo. Teoretična izhodišča smo predstavili s pomočjo analize literature. Za zbiranje, analizo ter interpretacijo podatkov v raziskovalnem procesu smo uporabili anketni vprašalnik, ki zajema vprašanja zaprtega tipa. V raziskavo je bilo vključenih 40 bolnikov. Podatki raziskave kažejo, da so bolniki dobro informirani o pomenu in načinu zdravega prehranjevanja. Večina informacij je še vedno posredovana ustno. Pri osveščanju ima strokovno zdravstveno osebje v primerjavi z drugimi oblikami in možnostmi glavno in najpomembnejšo vlogo.
Keywords: kronične nenalezljive bolezni, dejavniki tveganja, zdrava prehrana, prehranska priporočila, promocija zdravega načina prehranjevanja.
Published: 27.09.2011; Views: 2406; Downloads: 321
.pdf Full text (1,23 MB)

6.
Pomen osveščenosti staršev o preprečevanju kroničnih nenalezljivih bolezni predšolskih otrok
Mateja Šalamun, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Izhodišča: Preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni predšolskih otrok je ena najpomembnejših nalog staršev in vzgojiteljev ter vseh, ki otrokom predstavljajo zgled. Pomembno je poznavanje teh bolezni, dejavnikov tveganja in njihovo preprečevanje. Ljudi je treba usmerjati v varovanje lastnega zdravja in krepitev navad, ki omogočajo zdrav način življenja. Že v mladih letih je treba otrokom te navade privzgojiti, saj se le na tak način lahko izognejo posledicam, ki jih lahko pustijo kronične nenalezljive bolezni. Metode: Raziskava je temeljila na kvantitativni metodologiji. Za zbiranje podatkov smo uporabili delno strukturiran anketni vprašalnik, ki je vseboval 14 vprašanj zaprtega tipa. Dobljene podatke smo analizirali ter jih statistično obdelali s pomočjo računalniških programov Microsoft Excel in Microsoft Office Word za urejanje besedila. Vzorec raziskave je predstavljalo 30 naključno izbranih staršev. Namen raziskave je bil ugotoviti, ali starši poznajo kronične nenalezljive bolezni otrok, dejavnike tveganja, ki do teh bolezni privedejo, in ali poznajo načine, s katerimi preprečujemo kronične nenalezljive bolezni. Rezultati: Ugotovili smo, da starši poznajo večino kronično nenalezljivih bolezni in dejavnike tveganja, ki do le-teh privedejo. Prav tako starši poznajo načine preprečevanja kroničnih nenalezljivih bolezni. Sklep: Na področju kroničnih nenalezljivih bolezni otrok in mladostnikov je najpomembnejša preventiva, saj je otroštvo tisti čas, ko so otroci najdojemljivejši za učenje in prevzemanje navad svojih staršev in vzgojiteljev. Pomembno je, da so družine seznanjene s poznavanjem in preprečevanjem kroničnih nenalezljivih bolezni. Osveščenost o zdravem slogu življenja in poznavanju tveganj, ki lahko privedejo do različnih bolezni, ima tako velik pomen v vzgoji otrok za zdrav način življenja.
Keywords: kronične nenalezljive bolezni, otroci, zdrav življenjski slog, dejavniki tveganja, vzgoja in izobraževanje.
Published: 22.03.2012; Views: 2257; Downloads: 182
.pdf Full text (593,93 KB)

7.
Osveščanje starostnikov o pomenu telesne aktivnosti
Nataša Korez, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili značilnosti staranja, pomen in najpogostejše vrste telesnih aktivnosti pri starostnikih ter vpliv telesne aktivnosti na kronične bolezni. Posebno poglavje pa smo namenili vlogi medicinske sestre pri osveščanju starostnikov o pomenu telesne aktivnosti. Predstavili smo tudi rezultate raziskave, s katero smo želeli ugotoviti, katere so najpogostejše telesne aktivnosti, s katerimi se starostniki v domu starejših ukvarjajo, koliko se starostniki ukvarjajo s telesno aktivnostjo, kako telesna aktivnost vpliva na posamezna kronične bolezni, ki jih imajo in funkcionalne sposobnosti, ali so starostniki dovolj telesno aktivni in ali so dovolj osveščeni o pomenu telesne aktivnosti v starosti. Metodologija raziskovanja. Uporabili smo deskriptivno metodo dela, za pridobitev želenih podatkov pa smo uporabili anonimen anketni vprašalnik. Sodelovalo je 50 starostnikov doma za starejše. Ankentiranje je bilo izvedeno konec aprila 2011. Rezultati raziskave. Ugotovili smo, da se starostniki v domu za starejše najraje udeležujejo telesnih aktivnosti, ki se izvajajo v skupinah (skupinska vadba, hoja). Kljub kroničnim obolenjam, ki jih imajo, se dovolj pogosto ukvarjajo s telesno aktivnostjo in v večini telesna aktivnost pozitivno vpliva na njihova kronična obolenja in funkcionalne sposobnosti. Ugotovili smo tudi, da je v domu za starejše zelo dobro poskrbljeno za osveščanje starostnikov o pomenu telesne aktivnosti. Sklep. Norma za rekreacijo niso več leta, ampak življenjski slog in ozaveščenost starostnikov, kar pa je v domu, kjer je bila izvedena raziskava, zelo dobro poskrbljeno. Starostniki so dovolj osveščeni o pomenu telesne aktivnosti za zdravje v starosti
Keywords: Starostnik, osveščanje, telesna aktivnost, kronične bolezni v starosti, medicinska sestra.
Published: 07.06.2012; Views: 2670; Downloads: 515
.pdf Full text (1,57 MB)

8.
VPLIV KRONIČNE RANE NA KAKOVOST ŽIVLJENJA
Irena Podgrajšek, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu so predstavljene rane, ki so neizogiben del našega življenja. Opisani so etiologija in tipi ran, proces in motnje celjenja ter vplivi na celjenje. Pri oskrbi kronične rane ima pomembno vlogo tudi patronažna medicinska sestra, ki pomembno vpliva na izboljšanje kakovosti življenja v zdravstveni negi pacienta z ranami. Celjenje kroničnih ran in spremenjena samopodoba posežeta v dotedanjo kakovost posameznikovega življenja, saj se posameznik le stežka privadi na spremembe v svoji samopodobi. Pogosto je potrebno spremeniti življenjski stil, navade in se prilagoditi, pri tem pa pacient s kronično rano potrebuje čas, pa tudi strpnost in spodbudo okolja. V empiričnem delu je uporabljena kvantitativna metoda raziskovanja, s pomočjo katere smo ocenjevali vpliv kronične rane na kakovost življenja. V raziskavo je bilo vključenih 30 pacientov s kroničnimi ranami na terenu. Rezultati raziskave so pokazali, da kronična rana vpliva na kakovost življenja. Največji oviri pri vsakdanjih aktivnostih sta bolečina in neprijeten vonj, anketiranci pa so najpogosteje ovirani pri kopanju in umivanju, gibanju, socialnih stikih, rekreaciji in športu. Pri tem potrebujejo pomoč, katero jim nudijo svojci. Pogosto so prisotni občutki razdražljivosti, negotovosti, jeze. Anketiranci menijo, da se najdlje celi golenja razjeda, v povprečju 12 mesecev in več.
Keywords: kronične rane, kakovost življenja, zdravstvena nega, zdravljenje, patronažna medicinska sestra
Published: 11.06.2012; Views: 3433; Downloads: 683
.pdf Full text (443,13 KB)

9.
Vpliv zniževanja soli v mesnih izdelkih na vsebnost skupnega števila mikroorganizmov
Irena-Leonida Kropf, 2012, master's thesis

Abstract: V nalogi smo preučevali možnost zniževanja odstotka soli v mesnih izdelkih, predvsem pa, kako znižanje odstotka soli v posameznem tipu izdelka vpliva na mikrobiološko sliko in senzorično na oceno z vidika možnosti uvedbe takšnih izdelkov v redne proizvodnje. Preučevali smo kranjsko klobaso in hot dog v naravnem ovitku. Vse izdelke smo mikrobiološko pregledali na posamezni dan roka trajanja in analitsko določili odstotek soli v izdelkih. Pred koncem roka trajanja smo vse izdelke tudi senzorično ocenili. Podatke smo uredili in jih statistično obdelali s pomočjo računalniškega programa MsExcel (2007) in izdelanih programov (Visual Basic) za linearno regresijo. Ugotovitve so bile naslednje: pri istih proizvodnih pogojih so imeli mesni izdelki z vsebnostjo višjega odstotka soli boljšo mikrobiološko sliko. To pomeni nižjo skupno število mikroorganizmov, v primerjavi z mesnimi izdelki z nižjim odstotkom soli. Ugotovili smo tudi razlike v barvi in okusu mesnega izdelka pri različnih odstotkih vsebnosti soli.
Keywords: kranjska klobasa, hot dog v naravnem ovitku, vsebnost soli, kronične bolezni, mikrobiologija mesnih izdelkov
Published: 26.07.2012; Views: 1657; Downloads: 175
.pdf Full text (1,26 MB)

10.
OPTIMIZACIJA IN ZANESLJIVOST METODE ANALIZE TALILNE KRIVULJE VISOKE LOČLJIVOSTI ZA GENSKO TIPIZACIJO IZBRANIH DNA POLIMORFIZMOV POVEZANIH S KRONIČNIMI IMUNSKIMI BOLEZNIMI
Tjaša Savić, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Analiza talilne krivulje visoke ločljivosti (HRM) je postala široko uporabljana metoda za genotipizacijo enonukleotidnih polimorfizmov (SNP), ki že zamenjuje verižno reakcijo s polimerazo v povezavi s polimorfizmom dolžin restrikcijskih fragmentov (PCR-RFLP). Namen tega diplomskega dela je bil optimizirati ter potrditi zanesljivost HRM za genotipizacijo treh izbranih SNPov, povezanih s kroničnima imunskima boleznima revmatoidnim artritisom in astmo. Študija opisuje teoretske osnove preiskovane problematike, uporabljene postopke laboratorijskega dela ter prikazuje analizo rezultatov. Genotipizacija je bila izvedena z referenčno metodo PCR-RFLP in HRM analizo, rezultati po obeh metodah so bili med sabo primerjani. Študija je skupno vključevala 463 DNA vzorcev slovenskih bolnikov oz. zdravih posameznikov (kontrole). Rezultati kažejo, da je bilo pri vseh treh SNPih doseženo visoko ujemanje med metodama (91%-98%). Izračunane frekvence dobljenih genotipov kažejo, da je bilo boljše ujemanje z referenčnimi frekvencami z NCBI pri dveh SNPih doseženo po HRM, kar potrjuje visoko zanesljivost te metode. Pri tem delu se je pojavilo nekaj težav pri optimizaciji PCR in pravilnem določanju genotipov po RFLP, kar še poudarja prednosti analize talilnih krivulj. HRM je zahtevala manj časa za optimizacijo, izvedbo in pridobivanje rezultatov, tako da je bila enostavnejša, posledično cenejša in v določenih primerih še bolj zanesljiva kot tradicionalna PCR-RFLP.
Keywords: enonukleotidni polimorfizmi (SNP), genotipizacija, metoda analize talilne krivulje visoke ločljivosti (HRM), verižna reakcija s polimerazo (PCR), polimorfizem dolžin restrikcijskih fragmentov (RFLP), kronične imunske bolezni
Published: 19.09.2012; Views: 2455; Downloads: 282
.pdf Full text (2,39 MB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica