| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 65
First pagePrevious page1234567Next pageLast page
1.
Zaposleni v digitalni dobi
2019

Abstract: Znanstvena monografija razvija znanstveno področje kadrovskega managementa, ki v svojem izhodišču generira zaposlenega, posameznika, ki v pričakovanju novih rešitev, tehnologij in ciljev, prispevajo k realizaciji vsakdana organizacije in njenih strateških ciljev. Tehnologija, ki jo generira razvoj znanosti in stroke, nam je v danih okoliščinah marsikdaj v pomoč, marsikdaj pa tudi spotika na poti do rešitev. Zavedanje, da je razvoj organizacij na področju kadrovskega managementa doseglo skozi leta strateški pomen, kljub temu, da še mnogo organizacij to žal obravnava kot administrativno funkcijo organizacije, je korak bližje k uresničitvi temeljnega poslanstva kadrovskega managementa. Upravljanje ljudi, zaposlenih in poslušanje tistih, ki so glavno vodilo v doseganju postavljenih ciljev organizacije je nuja in neizogibno dejstvo. Na kakšen način organizacije dosegajo in presegajo tovrstne rezultate, je v rokah tistih, ki morajo/so vešči upravljanja z ljudmi. Človek je s svojim človeškim in socialnim kapitalom vedno in vselej gonilo razvoja in napredka organizacij.
Keywords: informacijska tehnologija, kadrovski management, proces zaposlovanja, CV-vizitka, digitalna doba, zaposlovanje, narava dela, nestandardne oblike zaposlitve, ekosistem, digitalizacija, komuniciranje, krizni manager, priložnosti za mlade, kriza, izobraževanje, informacijsko-komunikacijska tehnologija, digitalna transformacija, organizacijska kultura, GLOBE, športne organizacije, turistične organizacije, IKT, HRM
Published: 17.02.2020; Views: 397; Downloads: 72
URL Link to file

2.
Model kriznega agilnega projektnega managementa pri razreševanju poslovnih kriz podjetij
Goran Čelesnik, 2018, doctoral dissertation

Abstract: Podjetja in drugi gospodarski subjekti izvajajo svojo dejavnost v poslovnem okolju, ki se neprestano spreminja, zato ni presenetljivo, da številna zaradi neizvedenega ali pa neustrezno izvedenega prilagajanja slej ko prej zaidejo v poslovno krizo. V obstoječih modelih spopadanja s krizo v podjetjih se pogosto dogaja, da ključni deležniki pri razreševanju podjetja v poslovni krizi delujejo parcialno, premalo usklajeno in nepovezano, zaradi česar med njimi tudi ni pravega in potrebnega zaupanja. Ključni deležniki parcialno oblikujejo in izvajajo projekte, prvenstveno namenjene razrešitvi njihovih lastnih problemov in tveganj, ki so nastali vsled težav podjetja, kar otežuje učinkovitost in uspešnost izvedbe celovitega prestrukturiranja in prenove podjetja. Da bi zmogli preseči navedene omejitve obstoječih modelov spopadanja s krizami v podjetjih, smo oblikovali model kriznega agilnega projektnega managementa. Model temelji na doktrinah kriznega in kriznega projektnega managementa, ki jih nadgrajujemo z načeli in metodologijami agilnega projektnega managementa. Slednji se je namreč že dokazal kot uspešna in učinkovita koncepcija delovanja v zelo burnem, dinamičnem in ne povsem opredeljenem poslovnem okolju, kar so hkrati značilnosti poslovnega okolja podjetij v poslovni krizi.
Keywords: poslovna kriza, krizni management, projektni management, agilni projektni management
Published: 04.01.2019; Views: 1049; Downloads: 146
.pdf Full text (28,53 MB)

3.
Analiza življenjskega cikla in dinamizacije za preprečevanje podjetniških kriz: primer podjetja x
Nina Leš, 2018, master's thesis

Abstract: Nenehne spremembe v poslovnem okolju silijo podjetja k pravočasnim ukrepom prilagajanja poslovne politike k obvladovanju razvojne krize. Skozi delovanje samega podjetja sta potrebna določeno znanje ter izkušnje usposobljenega najvišjega managementa za dosego konkurenčne prednosti, katera je povezana s prepoznavanjem poslovnih priložnosti. Da bi lahko dosegli pričakovano rast in razvoj podjetja, je pomembno prepoznati stanje podjetja. Torej v kateri fazi razvoja življenjskega cikla je, saj na podlagi te ocene lahko uporabimo ustrezno politiko, ki pomaga k sprejemanju premišljenih odločitev za izboljšanje strukture in dogajanja v podjetju. Podjetja, ki želijo dosegati dolgoročno uspešnost skupaj s kombinacijo lastnosti pionirskega in rastočega podjetja, dosežejo dinamičnost. Dinamična podjetja aktivno spremljajo dogajanja na trgu ter tako s tehtanimi odločitvami vodstvenih delavcev z iskanjem profitnega motiva ustvarjajo novo vrednost in nova delovna mesta. Lahko bi rekli, da so vedno v koraku pred konkurenco, ter da njihov cilj ni preživeti, ampak uspeti. V analitičnem delu magistrske naloge smo tako za izbrano podjetje izvedli diagnozo razvojne stopnje podjetja, kjer smo s pomočjo Pümpin in Prangejeve (1995) metode ugotovili, v kateri fazi življenjskega cikla se proučevano podjetje nahaja. Nato smo na podlagi dobljenih rezultatov raziskali, ali je mogoče v življenjskem ciklu obravnavanega podjetja zaznati tipično razvojno krizo, kot sta jo opredelila Pümpin in Prange (1995) ter opredelitev faz podjetniških kriz po Kropfbergerju (2003). S sintezo spoznanj o kriznem stanju obravnavanega podjetja smo podali nadaljnje ukrepe, ki so pomembni za razvoj podjetja. Zadnji del raziskave smo sklenili z analizo odstopanja dejanskega stanja podjetja od ciljnega stanja dinamičnosti in podali predloge ukrepov za dinamizacijo podjetja.
Keywords: hitro rastoče podjetje, dinamizacija, razvojne faze podjetja, krizni management
Published: 12.03.2018; Views: 634; Downloads: 123
.pdf Full text (1,89 MB)

4.
Kadrovski management v sodobni organizaciji
2017, scientific monograph

Abstract: Pričujoče delo obravnava nekatere ključne vsebine kadrovskega managementa. Obravnavamo planiranje kadrov, interno komuniciranje, kariere, izobraževanje in usposabljanje krizni management ter izzive zaposlovanja v 21. stoletju. Uvodni prispevek prikazuje vpliv 4. industrijske revolucije na strateško planiranje kadrov v organizacijah. Sledi predstavitev internega komuniciranja. Predstavljamo rezultate raziskave o tem, katere vsebine zaposlene sploh zanimajo. Mnogi zaposleni se v svoji kariere srečajo s problemom prehoda iz ene zaposlitvene kariere v drugo. Predstavljamo primer prehoda kariere vrhunskih športnikov. Realizacija strateškega plana kadrov je pogojena tudi z izobraževalnimi procesi. Predstavljamo prispevek o igrifikaciji. Igrifikacija je nov pristop k izobraževanju. Neprestane spremembe tehnologije in družbene spremembe seveda predstavljajo civilizacijski napredek, vendar hkrati povečujejo možnost za pojav kriz. Avtorji zato izpostavljamo vlogo kriznega managementa. Na koncu obravnavamo še spremembe na trgu dela, ki z novo ekonomijo, globalnim poslovanjem in novimi oblikami dela vplivajo na razvojne koncepte organizacij, posameznika in celotne družbe.
Keywords: kadrovski management, interno komuniciranje, kariera, igrifikacija, trg dela, krizni management
Published: 16.11.2017; Views: 592; Downloads: 144
.pdf Full text (3,13 MB)
This document has many files! More...

5.
Obvladovanje krize v poslovanju hotela
Franjo Kosi, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem seminarju je govora o hotelih, krizah v le-teh, kriznih udeležencih ter seveda obvladovanju krize. Prvo poglavje je sestavljeno iz opisa problema, ki je bil predmet raziskave, ciljev, predpostavk ter omejitev. V drugem poglavju so predstavljene različne definicije krize oziroma pogleda managerjev na njo, skupine vzrokov za samo krizo in razčlenjevanje le-te. Tretje poglavje se osredotoča na hotele, njihovo opredelitev, zgodovino, razlikovanje hotelov glede na kategorije in vodenje hotelov na kratek, srednji ter dolg rok. V četrtem poglavju pa je glavna tema vedenje samih udeležencev v krizi. V poglavju dobimo pregled nad reakcijami samih udeležencev, kot so na primer lastniki, management, odjemalci in drugi. V zadnjem poglavju teoretičnega dela pa sem obravnaval ukrepe razreševanja kriz na različnih področjih hotelov kot tudi predstavil krizni management, njegove naloge ter sestavne dele načrta za krizno upravljanje in distribucijo le-teh.
Keywords: hotel, vodenje hotelov, kriza, krizni management, udeleženci krize, obvladovanje krize
Published: 27.06.2017; Views: 754; Downloads: 124
.pdf Full text (1,15 MB)

6.
VPLIV FINANČNE KRIZE NA SKUPINO GORENJE
Tadej Kugonič, 2016, master's thesis

Abstract: Krize, ki se pojavljajo v podjetjih so lahko odraz mnogih dejavnikov, tako notranjih in tudi zunanjih. Svetovna finančna kriza, ki se je pričela v Ameriki je posledično vplivala na vse manjše trge, ki so odvisni od večjih, svetovnih trgov. Dejstvo je, da je slovenski trg premajhen, da bi lahko slovenska podjetja delovala samo na njem, zato je trend v Sloveniji globalno poslovanje. Na ta način lahko posamezno podjetje učinkoviteje proda svoje izdelke, a se po drugi strani lahko pojavijo mnoge nevarnosti, na katere podjetja nimajo vpliva in so posledica zunanjih dejavnikov. V magistrski nalogi smo želeli predstaviti Skupino Gorenje, ki deluje na področju bele tehnike in je tudi v svetu eden vodilnih proizvajalcev na tem področju. Ključna naloga je bila prikazati neposredne učinke krize na uspešnost poslovanja podjetja, njihove odzive in podati ukrepe, ki so jih podali in uspešnost ukrepanja. Pred raziskovanjem Skupine Gorenje smo pozornost posvetili teoretičnim izhodiščem, ki so nam omogočili dobro izhodišče za nadaljnje delo. Preučili smo razvoj svetovne finančne krize ter njen prenos v Evropo in Slovenijo, razvoj in obvladovanje krize v podjetju, tveganja s katerimi se srečujejo pri svojem delovanju, ter ukrepe za reševanje krize. Naš cilj je bil predstaviti delovanje transmisijskega mehanizma v času glede finančne krize in na kakšen način se je to odrazilo v podjetjih. V praktičnem delu magistrske naloge smo na podlagi teoretičnega dela raziskali Skupino Gorenje, ter analizirali vpliv finančne krize na uspešnost poslovanja Skupine Gorenje. Zanimalo nas je kakšne posledice je povzročila svetovna finančna kriza, ter na kakšen način so se v Skupini Gorenje na krizo odzvali. Na podlagi rezultatov smo podali ključne ugotovitve, na katera področja poslovanja je krize najbolj vplivala in kako je le-to odrazilo na Skupino Gorenje. Magistrsko nalogo končujemo s pridobljenimi rezultati in spoznanji o delovanju Skupine Gorenje v času krize in po njej, ter podajamo posamične primerjave z konkurenčnimi podjetji.
Keywords: Finančna kriza, krizni management, obvladovanje tveganj, ukrepi prestrukturiranja.
Published: 18.11.2016; Views: 1046; Downloads: 144
.pdf Full text (1,97 MB)

7.
Vrednotenje kriznega managementa na občinski ravni
Darja Trpin, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Naravne in druge nesreče so postale stalnica ogrožanja prebivalcev, kulturne dediščine, okolja in drugih dobrin. Februarja 2014 je Slovenijo prizadela naravna nesreča žled, povzročena je bila velika gospodarska škoda na drevju, električni in telefonski napeljavi, a kar je najpomembnejše, ogroženo je bilo prebivalstvo. V diplomskem delu smo opisali krizo žledoloma, potek žledenja in odziv sistema zaščite in reševanja v Občini Logatec. Ugotovimo, da je bila naravna nesreča žled in z njo povezan žledolom v Občini Logatec do sedaj redkost in zato naravne nesreče v takšnem obsegu nismo pričakovali. Kljub temu je sistem zaščite in reševanja na lokalni ravni izpolnil svoje poslanstvo, vse sile za zaščito in reševanje, ki so na ravni občine organizirane, so delovale v skladu s svojimi pristojnostmi. Na tovrstno naravno nesrečo so bili slabše pripravljeni le prebivalci. Ugotavljamo, da je za pripravo na nesrečo pomembno načrtovanje zaščite in reševanja. Načrti zaščite in reševanja temeljijo na oceni ogroženosti, ki jih morajo pripraviti pristojni državni in občinski organi za vsako posamezno nevarnost naravne in druge nesreče skladno z Navodili o pripravi ocen ogroženosti. Prav za tovrstno nesrečo ni obstajal krovni načrt zaščite in reševanja na državni ravni in posledično tudi ne na ravni Občine Logatec. Ugotavljamo, da ob nesreči take razsežnosti načrt zaščite in reševanja služi le za oporo, je pa prav, da načrt zaščite in reševanja obstaja in da so z njim seznanjeni vsi akterji kriznega menedžmenta. Izkazalo se je, da je zelo pomembno medorganizacijsko sodelovanje med vsemi vključenimi akterji. Da je pomembno njihovo sodelovanje v vseh fazah krize, od priprav oziroma načrtovanja, soočanja s krizo in do faze učenja, ki predstavlja izhodišče nadaljnje uspešnosti delovanja sistema kriznega menedžmenta in sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Keywords: naravne nesreče, žled, krizni management, krizno načrtovanje, ocenjevanje ogroženosti, diplomske naloge
Published: 02.11.2016; Views: 710; Downloads: 73
.pdf Full text (410,41 KB)

8.
PRESTRUKTURIRANJE PODJETJA PTUJSKA KLET D.O.O.
Timotej Žlof, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Vsako podjetje, ki se je kdaj soočalo s krizo v poslovanju, ali pa ni uspelo realizirati želene stopnje rasti, se je znašlo v situaciji, ko obstoječ način poslovanja za podjetje ni bil več optimalen. V takih situacijah je podjetje prisiljeno poseči po spremembah. Ena izmed večjih sprememb v podjetju je lahko prenova podjetja z metodo prestrukturiranja. V diplomskem projektu predstavljamo krizo podjetja, njene značilnosti in razloge zanjo, ter metodo prestrukturiranja, kot zdravilo za izhod iz krize poslovanja. Opisujemo tipe prestrukturiranj, ter njihov vpliv na posamezna področja ali oddelke v podjetju, ki so predmet prenove. Prav tako predstavljamo misli številnih avtorjev, ki so to tematiko v preteklosti obravnavali podrobneje, kar nam pomaga pri lažjem razumevanju prestrukturiranja v praksi. Kot praktični primer prestrukturiranja podjetja navajamo podjetje Ptujska klet d.o.o., ki se je na polovici prejšnjega desetletja odločilo za tak korak v želji po izhodu iz krize in obnovitvi ponovne rasti. V empiričnem delu naloge podrobneje analiziramo poslovanje opazovanega podjetja skozi posamezna obdobja, v katerih je potekalo prestrukturiranje in osvetljujemo načine, na katere je podjetje izvajalo prestrukturiranje. Prav tako predstavljamo izdelano SWOT analizo podjetja po končanem prestrukturiranju. V sklepnem delu naloge analiziramo in ovrednotimo prestrukturiranje v opazovanem podjetju, ter izpostavimo njegove pozitivne in morebitne negativne učinke.
Keywords: kriza podjetja, krizni management, prestrukturiranje, Ptujska klet d.o.o., Pullus, SWOT analiza.
Published: 04.11.2015; Views: 1260; Downloads: 132
.pdf Full text (1,21 MB)

9.
MODEL REORGANIZACIJE POSLOVANJA TERMALNE RIVIERE ILIDŽA IN KRIZNI MANAGEMENT
Rok Capl, 2015, master's thesis/paper

Abstract: V magistrski nalogi smo se lotili analize reorganizacije poslovnih funkcij v podjetju Termalna riviera Ilidža, d. o. o., v Sarajevu. Glede na stanje v podjetju smo morali najprej narediti posnetek obstoječega stanja, pregledati aktualna dogajanja ter se neposredno vključiti v proces poslovanja podjetja. Raziskali in analizirali smo vse štiri poslovne funkcije, ki so zaradi velikosti podjetja povezane in se prepletajo. Vse podatke, ki smo jih analizirali, smo tudi pregledali, raziskali ter jih na koncu uporabili pri reorganizaciji. Pri analizi poslovnih funkcij smo ugotovili številne pomanjkljivosti, predvsem z vidika njihove operativne izvedbe pri poslovanju. Termalna riviera Ilidža ima v lokalnem okolju sloves družinske turistične destinacije. Zaradi svoje dejavnosti in storitev je odprta 365 dni v letu. Prav zaradi tega je izredno pomembno, da ima podjetje konstanten razvoj, stik z lokalnim okoljem, da obnavlja svoje prodajne in marketinške kanale in je nenehno v koraku s časom. Največji poudarek v procesu reorganizacije smo namenili prodajni in finančni funkciji, saj smo na eni strani ugotovili premalo ciljno naravnih prodajnih in marketinških aktivnosti, po drugi strani pa je bilo treba zaradi slabe finančne situacije uvesti radikalne finančne ukrepe, da bi se izognili nelikvidnosti podjetja in stabilizirali denarne tokove. Na začetku naloge smo v teoretičnem delu prikazali opredelitve ter osnove glavnih tematik naloge, ki bodo služile kot razumevanje celote pri raziskovalnem delu. Predstavili smo vse štiri glavne poslovne funkcije ter se dotaknili osnov kriznega vodenja, managiranja ter pravilnega komuniciranja z zunanjo in notranjo javnostjo. V podjetju Termalna riviera Ilidža, d. o. o., delujem kot prokurist matične firme odgovoren za delovanje in poslovanje podjetja. Z začetkom leta 2014 smo začeli reorganizacijo poslovnih funkcij, kar je tudi temelj raziskovalnega dela naloge. Po zaključku analize poslovnih funkcij smo izdelali model C-A-P-L, ki bo podjetjem lahko služil kot vodilo pri reorganizacijah vseh ali posameznih poslovnih funkcij.
Keywords: poslovne funkcije, krizni management, krizno komuniciranje, vodenje
Published: 01.10.2015; Views: 845; Downloads: 125
.pdf Full text (1,82 MB)

10.
Pojasnjevalna moč modelov finančnih kriz
Sebastjan Strašek, Nataša Špes, 2010, original scientific article

Abstract: Članek proučuje pojasnjevalno moč modelov finančnih kriz. Avtorja ugotavljata, da so modeli prve generacije kriz neustrezni, saj so koncentrirani samo na vlogo ekonomskih in finančnih fundamentalnih spremenljivk. Najpomembnejša novost modelov druge generacije je v pripoznavanju vloge pričakovanj tržnih subjektov pri pospeševanju finančnih kriz. Avtorja sugerirata, da je moč aktualno finančno krizo uvrstiti v razširjeno verzijo tretje generacije kriz, ki temelji na ideji okužbe, kjer že samo pojav krize na enem trgu poveča verjetnost podobne krize na drugih trgih ter dejstva da finančna kriza razkrije slabosti v modelih poslovnega bančništva in managementa finančnih kriz ter slabosti v procesu finančne liberalizacije. Najboljši način reagiranja na največjo nevarnost, ki jo predstavljajo velike, sistemsko pomembne finančne institucije za finančni sistem, je njihovo kontinuirano reguliranje, management in vnaprej jasna pravila postopkov v primeru krize.
Keywords: management, vodenje, finančna kriza, krize, krizni management, finance, liberalizacija
Published: 10.07.2015; Views: 554; Downloads: 32
URL Link to full text

Search done in 0.28 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica