| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 68
First pagePrevious page1234567Next pageLast page
1.
Vodenje Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v času epidemije covid-19
Aleksandra Špiclin, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Tema diplomskega dela je vodenje Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v času epidemije COVID-19. Današnji čas je zaznamovala nalezljiva bolezen COVID-19, ki jo povzroča virus SARS-CoV-2, njenemu izbruhu je sledila svetovna zdravstvena kriza. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je razglasila pandemijo in s tem se je za ljudi in organizacije začela nova normalnost. V zelo kratkem času smo se morali prilagoditi novim razmeram. S pomočjo anketnega vprašalnika smo raziskali, kako se je z zdravstveno krizo soočilo vodstvo agencije in kako so vse to doživljali zaposleni v agenciji. Na podlagi raziskave ugotavljamo, da se je vodstvo agencije uspešno odzvalo na zdravstveno krizo in podajamo nekaj priporočil, kako obstoječe stanje še izboljšati. Opažamo, da zaposlenim največ pomenita dobri medsebojni odnosi na delovnem mestu in primerna komunikacija. Z opravljanjem dela na domu, kot enim izmed ključnih ukrepov v času epidemije COVID-19, nimajo posebnih težav in so takšen način dela dobro sprejeli.
Keywords: Epidemija COVID-19, management, kadrovski management, krizni management, krizno komuniciranje.
Published: 26.08.2021; Views: 126; Downloads: 28
.pdf Full text (1,34 MB)

2.
Proaktivni krizni management: transformacijski pristop, krizna pripravljenost in nove priložnosti
Nuša Širovnik, 2020, master's thesis

Abstract: Podjetja morajo biti vedno pripravljena na nenadne zunanje dogodke, ki bi lahko pretresli njihovo ustaljeno delovanje in ogrozili njihove cilje ali v najhujših primerih celo njihov obstoj. Na nastanek takšnih dogodkov podjetja ne morejo vplivati, lahko pa z ustreznim odzivom preprečijo nastanek neobvladljive akutne krize in večje škode. Sicer so takšni dogodki pogosto samo povod za izbruh krize, pravi vzroki za njen nastanek pa se največkrat skrivajo ravno v podjetju samem. Okolje, v katerem delujejo slovenska podjetja, je relativno stabilno. Primerljiva ameriška podjetja se, na primer, veliko pogosteje soočajo s posledicami orkanov, požarov, terorističnih napadov in drugih nenadnih dogodkov ali neravnih nesreč. V takšnem okolju je tudi proaktivnemu kriznemu managementu namenjeno več pozornosti kot pri nas. Vsekakor pa krizne pripravljenosti in kriznega managementa tudi v Sloveniji ne bi smeli postavljati na stranski tir. Magistrske naloge smo se lotili z namenom, da preverimo, kako so se slovenska podjetja odzvala na krizo, ki jo je v pomladnih mesecih povzročila pandemija virusa Covid-19 in opozorimo na velik pomen proaktivnega pristopa pri soočanju s krizo. Izvedli smo empirično raziskavo in ugotavljali, kako je šest slovenskih podjetij prilagodilo svoje poslovanje v tednih, ko je bila pri nas razglašena epidemija. Zraven njihovega odziva na krizo nas je zanimalo tudi, ali so v krizi našli nove priložnosti. Ugotovili smo, da so v podjetjih, kljub relativno nizki stopnji splošne krizne pripravljenosti, s svojimi odzivi relativno zadovoljni. Občutljivost na krizo podjetja pripisujejo predvsem dejavnosti, s katero se ukvarjajo, velik pomen pa se pripisuje tudi vpletenosti države, ki nosi velik del finančnega bremena krize. V raziskavi tudi ugotavljamo, da podjetja poskušajo izboljšati svojo krizno pripravljenost in odpornost z različnimi metodami; od manjših operativnih prilagoditev do korenitih strateških sprememb. V tem pomenu govorimo tudi o raznolikih priložnostih, ki so jih podjetja našla v nestabilnih kriznih razmerah. Vsekakor obstaja prostor za nadaljnjo raziskovanje in izboljšave. V raziskavo bi lahko vključili kvantitativne podatke in čez čas preverjali, ali je bil odziv podjetij dolgoročno uspešen. Še posebej zato, ker se do nastanka te magistrske naloge, nista zaključili niti zdravstvena kriza niti gospodarska kriza, ki je nastala kot posledica pandemije Covid-19. Pri podjetjih, ki so v krizi našla nove priložnosti, bi lahko čez čas preverili tudi, ali so le−te uspeli pretvoriti v oprijemljive poslovne rezultate. Osredotočili bi se lahko v eno panogo ali podjetje in jo preučili veliko bolj detajlno. Možnosti je ogromno, hkrati pa lahko z gotovostjo trdimo, da bo v duhu aktualnih dogodkov zanimanje za proaktivni krizni management, tako v akademski kot tudi v poslovni sferi, še naprej raslo.
Keywords: kriza, proaktivni krizni management, odpornost, transformacijski krizni management, priložnosti v krizi.
Published: 04.05.2021; Views: 228; Downloads: 74
.pdf Full text (1,58 MB)

3.
Izzivi kadrovskega managementa v XXI. stoletju
Marko Ferjan, Iztok Podbregar, Antonia Novak, Polona Šprajc, Eva Jereb, Vesna Novak, Marko Urh, 2021, scientific monograph

Abstract: Marko Ferjan obravnava fenomene: zadovoljstva pri delu, organizacijske klima in zavzetosti. Koncept zadovoljstva pri delu izhaja iz paradigme organizacijskega vedenja. Konec 20. stoletja se je že zdelo, da v teoriji in praksi kadrovskega managementa koncept zadovoljstva ni več aktualen. Vendar v zadnjem obdobju merjenje zadovoljstva v povezavi z merjenjem zavzetosti spet postaja aktualno. Marsikatera današnja anketa zadovoljstva pa ne upošteva spoznanj znanosti, ni pa zanemarljivo, da je pri uporabi anket o zadovoljstvu vačsih prihajalo tudi do zlorab. Zato se je avtor odločil za ponovno obravnavo te teme. Iztok Podbregar, Antonia Novak in Polona Šprajc obravnavajo prepoznavanje, spodbujanje in vključevanje raznolikosti talentov. Eva Jereb v prispevku poda značilnosti trenutno najbolj zastopanih generacij na delovnih mestih v organizacijah. Vesna Novak obravnava razširjenost prekarnega dela. nameni posledicam prekarnosti. Eva Jereb in Marko Urh se ukvarjata s spremembami in tranzicijo v času krize ter vloga vodstva organizacij pri tem.
Keywords: kadrovski management, zavzetost, delo s talenti, pekarno delo, krizni management, medgeneracijsko sodelovanje pri delu
Published: 09.03.2021; Views: 214; Downloads: 32
URL Link to file

4.
Zaposleni v digitalni dobi
2019

Abstract: Znanstvena monografija razvija znanstveno področje kadrovskega managementa, ki v svojem izhodišču generira zaposlenega, posameznika, ki v pričakovanju novih rešitev, tehnologij in ciljev, prispevajo k realizaciji vsakdana organizacije in njenih strateških ciljev. Tehnologija, ki jo generira razvoj znanosti in stroke, nam je v danih okoliščinah marsikdaj v pomoč, marsikdaj pa tudi spotika na poti do rešitev. Zavedanje, da je razvoj organizacij na področju kadrovskega managementa doseglo skozi leta strateški pomen, kljub temu, da še mnogo organizacij to žal obravnava kot administrativno funkcijo organizacije, je korak bližje k uresničitvi temeljnega poslanstva kadrovskega managementa. Upravljanje ljudi, zaposlenih in poslušanje tistih, ki so glavno vodilo v doseganju postavljenih ciljev organizacije je nuja in neizogibno dejstvo. Na kakšen način organizacije dosegajo in presegajo tovrstne rezultate, je v rokah tistih, ki morajo/so vešči upravljanja z ljudmi. Človek je s svojim človeškim in socialnim kapitalom vedno in vselej gonilo razvoja in napredka organizacij.
Keywords: informacijska tehnologija, kadrovski management, proces zaposlovanja, CV-vizitka, digitalna doba, zaposlovanje, narava dela, nestandardne oblike zaposlitve, ekosistem, digitalizacija, komuniciranje, krizni manager, priložnosti za mlade, kriza, izobraževanje, informacijsko-komunikacijska tehnologija, digitalna transformacija, organizacijska kultura, GLOBE, športne organizacije, turistične organizacije, IKT, HRM
Published: 17.02.2020; Views: 677; Downloads: 89
URL Link to file

5.
Model kriznega agilnega projektnega managementa pri razreševanju poslovnih kriz podjetij
Goran Čelesnik, 2018, doctoral dissertation

Abstract: Podjetja in drugi gospodarski subjekti izvajajo svojo dejavnost v poslovnem okolju, ki se neprestano spreminja, zato ni presenetljivo, da številna zaradi neizvedenega ali pa neustrezno izvedenega prilagajanja slej ko prej zaidejo v poslovno krizo. V obstoječih modelih spopadanja s krizo v podjetjih se pogosto dogaja, da ključni deležniki pri razreševanju podjetja v poslovni krizi delujejo parcialno, premalo usklajeno in nepovezano, zaradi česar med njimi tudi ni pravega in potrebnega zaupanja. Ključni deležniki parcialno oblikujejo in izvajajo projekte, prvenstveno namenjene razrešitvi njihovih lastnih problemov in tveganj, ki so nastali vsled težav podjetja, kar otežuje učinkovitost in uspešnost izvedbe celovitega prestrukturiranja in prenove podjetja. Da bi zmogli preseči navedene omejitve obstoječih modelov spopadanja s krizami v podjetjih, smo oblikovali model kriznega agilnega projektnega managementa. Model temelji na doktrinah kriznega in kriznega projektnega managementa, ki jih nadgrajujemo z načeli in metodologijami agilnega projektnega managementa. Slednji se je namreč že dokazal kot uspešna in učinkovita koncepcija delovanja v zelo burnem, dinamičnem in ne povsem opredeljenem poslovnem okolju, kar so hkrati značilnosti poslovnega okolja podjetij v poslovni krizi.
Keywords: poslovna kriza, krizni management, projektni management, agilni projektni management
Published: 04.01.2019; Views: 1291; Downloads: 172
.pdf Full text (28,53 MB)

6.
Analiza življenjskega cikla in dinamizacije za preprečevanje podjetniških kriz: primer podjetja x
Nina Leš, 2018, master's thesis

Abstract: Nenehne spremembe v poslovnem okolju silijo podjetja k pravočasnim ukrepom prilagajanja poslovne politike k obvladovanju razvojne krize. Skozi delovanje samega podjetja sta potrebna določeno znanje ter izkušnje usposobljenega najvišjega managementa za dosego konkurenčne prednosti, katera je povezana s prepoznavanjem poslovnih priložnosti. Da bi lahko dosegli pričakovano rast in razvoj podjetja, je pomembno prepoznati stanje podjetja. Torej v kateri fazi razvoja življenjskega cikla je, saj na podlagi te ocene lahko uporabimo ustrezno politiko, ki pomaga k sprejemanju premišljenih odločitev za izboljšanje strukture in dogajanja v podjetju. Podjetja, ki želijo dosegati dolgoročno uspešnost skupaj s kombinacijo lastnosti pionirskega in rastočega podjetja, dosežejo dinamičnost. Dinamična podjetja aktivno spremljajo dogajanja na trgu ter tako s tehtanimi odločitvami vodstvenih delavcev z iskanjem profitnega motiva ustvarjajo novo vrednost in nova delovna mesta. Lahko bi rekli, da so vedno v koraku pred konkurenco, ter da njihov cilj ni preživeti, ampak uspeti. V analitičnem delu magistrske naloge smo tako za izbrano podjetje izvedli diagnozo razvojne stopnje podjetja, kjer smo s pomočjo Pümpin in Prangejeve (1995) metode ugotovili, v kateri fazi življenjskega cikla se proučevano podjetje nahaja. Nato smo na podlagi dobljenih rezultatov raziskali, ali je mogoče v življenjskem ciklu obravnavanega podjetja zaznati tipično razvojno krizo, kot sta jo opredelila Pümpin in Prange (1995) ter opredelitev faz podjetniških kriz po Kropfbergerju (2003). S sintezo spoznanj o kriznem stanju obravnavanega podjetja smo podali nadaljnje ukrepe, ki so pomembni za razvoj podjetja. Zadnji del raziskave smo sklenili z analizo odstopanja dejanskega stanja podjetja od ciljnega stanja dinamičnosti in podali predloge ukrepov za dinamizacijo podjetja.
Keywords: hitro rastoče podjetje, dinamizacija, razvojne faze podjetja, krizni management
Published: 12.03.2018; Views: 777; Downloads: 125
.pdf Full text (1,89 MB)

7.
Kadrovski management v sodobni organizaciji
2017, scientific monograph

Abstract: Pričujoče delo obravnava nekatere ključne vsebine kadrovskega managementa. Obravnavamo planiranje kadrov, interno komuniciranje, kariere, izobraževanje in usposabljanje krizni management ter izzive zaposlovanja v 21. stoletju. Uvodni prispevek prikazuje vpliv 4. industrijske revolucije na strateško planiranje kadrov v organizacijah. Sledi predstavitev internega komuniciranja. Predstavljamo rezultate raziskave o tem, katere vsebine zaposlene sploh zanimajo. Mnogi zaposleni se v svoji kariere srečajo s problemom prehoda iz ene zaposlitvene kariere v drugo. Predstavljamo primer prehoda kariere vrhunskih športnikov. Realizacija strateškega plana kadrov je pogojena tudi z izobraževalnimi procesi. Predstavljamo prispevek o igrifikaciji. Igrifikacija je nov pristop k izobraževanju. Neprestane spremembe tehnologije in družbene spremembe seveda predstavljajo civilizacijski napredek, vendar hkrati povečujejo možnost za pojav kriz. Avtorji zato izpostavljamo vlogo kriznega managementa. Na koncu obravnavamo še spremembe na trgu dela, ki z novo ekonomijo, globalnim poslovanjem in novimi oblikami dela vplivajo na razvojne koncepte organizacij, posameznika in celotne družbe.
Keywords: kadrovski management, interno komuniciranje, kariera, igrifikacija, trg dela, krizni management
Published: 16.11.2017; Views: 804; Downloads: 229
.pdf Full text (3,13 MB)
This document has many files! More...

8.
Obvladovanje krize v poslovanju hotela
Franjo Kosi, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem seminarju je govora o hotelih, krizah v le-teh, kriznih udeležencih ter seveda obvladovanju krize. Prvo poglavje je sestavljeno iz opisa problema, ki je bil predmet raziskave, ciljev, predpostavk ter omejitev. V drugem poglavju so predstavljene različne definicije krize oziroma pogleda managerjev na njo, skupine vzrokov za samo krizo in razčlenjevanje le-te. Tretje poglavje se osredotoča na hotele, njihovo opredelitev, zgodovino, razlikovanje hotelov glede na kategorije in vodenje hotelov na kratek, srednji ter dolg rok. V četrtem poglavju pa je glavna tema vedenje samih udeležencev v krizi. V poglavju dobimo pregled nad reakcijami samih udeležencev, kot so na primer lastniki, management, odjemalci in drugi. V zadnjem poglavju teoretičnega dela pa sem obravnaval ukrepe razreševanja kriz na različnih področjih hotelov kot tudi predstavil krizni management, njegove naloge ter sestavne dele načrta za krizno upravljanje in distribucijo le-teh.
Keywords: hotel, vodenje hotelov, kriza, krizni management, udeleženci krize, obvladovanje krize
Published: 27.06.2017; Views: 864; Downloads: 134
.pdf Full text (1,15 MB)

9.
VPLIV FINANČNE KRIZE NA SKUPINO GORENJE
Tadej Kugonič, 2016, master's thesis

Abstract: Krize, ki se pojavljajo v podjetjih so lahko odraz mnogih dejavnikov, tako notranjih in tudi zunanjih. Svetovna finančna kriza, ki se je pričela v Ameriki je posledično vplivala na vse manjše trge, ki so odvisni od večjih, svetovnih trgov. Dejstvo je, da je slovenski trg premajhen, da bi lahko slovenska podjetja delovala samo na njem, zato je trend v Sloveniji globalno poslovanje. Na ta način lahko posamezno podjetje učinkoviteje proda svoje izdelke, a se po drugi strani lahko pojavijo mnoge nevarnosti, na katere podjetja nimajo vpliva in so posledica zunanjih dejavnikov. V magistrski nalogi smo želeli predstaviti Skupino Gorenje, ki deluje na področju bele tehnike in je tudi v svetu eden vodilnih proizvajalcev na tem področju. Ključna naloga je bila prikazati neposredne učinke krize na uspešnost poslovanja podjetja, njihove odzive in podati ukrepe, ki so jih podali in uspešnost ukrepanja. Pred raziskovanjem Skupine Gorenje smo pozornost posvetili teoretičnim izhodiščem, ki so nam omogočili dobro izhodišče za nadaljnje delo. Preučili smo razvoj svetovne finančne krize ter njen prenos v Evropo in Slovenijo, razvoj in obvladovanje krize v podjetju, tveganja s katerimi se srečujejo pri svojem delovanju, ter ukrepe za reševanje krize. Naš cilj je bil predstaviti delovanje transmisijskega mehanizma v času glede finančne krize in na kakšen način se je to odrazilo v podjetjih. V praktičnem delu magistrske naloge smo na podlagi teoretičnega dela raziskali Skupino Gorenje, ter analizirali vpliv finančne krize na uspešnost poslovanja Skupine Gorenje. Zanimalo nas je kakšne posledice je povzročila svetovna finančna kriza, ter na kakšen način so se v Skupini Gorenje na krizo odzvali. Na podlagi rezultatov smo podali ključne ugotovitve, na katera področja poslovanja je krize najbolj vplivala in kako je le-to odrazilo na Skupino Gorenje. Magistrsko nalogo končujemo s pridobljenimi rezultati in spoznanji o delovanju Skupine Gorenje v času krize in po njej, ter podajamo posamične primerjave z konkurenčnimi podjetji.
Keywords: Finančna kriza, krizni management, obvladovanje tveganj, ukrepi prestrukturiranja.
Published: 18.11.2016; Views: 1207; Downloads: 163
.pdf Full text (1,97 MB)

10.
Vrednotenje kriznega managementa na občinski ravni
Darja Trpin, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Naravne in druge nesreče so postale stalnica ogrožanja prebivalcev, kulturne dediščine, okolja in drugih dobrin. Februarja 2014 je Slovenijo prizadela naravna nesreča žled, povzročena je bila velika gospodarska škoda na drevju, električni in telefonski napeljavi, a kar je najpomembnejše, ogroženo je bilo prebivalstvo. V diplomskem delu smo opisali krizo žledoloma, potek žledenja in odziv sistema zaščite in reševanja v Občini Logatec. Ugotovimo, da je bila naravna nesreča žled in z njo povezan žledolom v Občini Logatec do sedaj redkost in zato naravne nesreče v takšnem obsegu nismo pričakovali. Kljub temu je sistem zaščite in reševanja na lokalni ravni izpolnil svoje poslanstvo, vse sile za zaščito in reševanje, ki so na ravni občine organizirane, so delovale v skladu s svojimi pristojnostmi. Na tovrstno naravno nesrečo so bili slabše pripravljeni le prebivalci. Ugotavljamo, da je za pripravo na nesrečo pomembno načrtovanje zaščite in reševanja. Načrti zaščite in reševanja temeljijo na oceni ogroženosti, ki jih morajo pripraviti pristojni državni in občinski organi za vsako posamezno nevarnost naravne in druge nesreče skladno z Navodili o pripravi ocen ogroženosti. Prav za tovrstno nesrečo ni obstajal krovni načrt zaščite in reševanja na državni ravni in posledično tudi ne na ravni Občine Logatec. Ugotavljamo, da ob nesreči take razsežnosti načrt zaščite in reševanja služi le za oporo, je pa prav, da načrt zaščite in reševanja obstaja in da so z njim seznanjeni vsi akterji kriznega menedžmenta. Izkazalo se je, da je zelo pomembno medorganizacijsko sodelovanje med vsemi vključenimi akterji. Da je pomembno njihovo sodelovanje v vseh fazah krize, od priprav oziroma načrtovanja, soočanja s krizo in do faze učenja, ki predstavlja izhodišče nadaljnje uspešnosti delovanja sistema kriznega menedžmenta in sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Keywords: naravne nesreče, žled, krizni management, krizno načrtovanje, ocenjevanje ogroženosti, diplomske naloge
Published: 02.11.2016; Views: 837; Downloads: 76
.pdf Full text (410,41 KB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica