| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 32
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
Magnetne lastnosti sistemov maghemitnih nanodelcev
Filip Gregor, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V seminarju obravnavamo magnetne lastnosti sistemov maghemitnih nanodelcev. Meritve magnetne susceptibilnost, AC meritve in meritve magnetizacijske krivulje smo opravili na vzorcih z različnimi masnimi deleži maghemitnih nanodelcev, dispergiranih v vosku. Za analizo meritev smo uporabili Néelov model, ki velja za sisteme brez dipolnih interakcij med nanodelci, in Vogel - Fulcherjev model, ki velja za sisteme s šibkimi dipolnimi interakcijami. Iz analize meritev smo določili efektivno anizotropijsko konstanto in saturacijsko magnetizacijo nanodelcev, ter ocenili jakost dipolne interakcije med njimi.
Keywords: maghemitni nanodelci, Néelov model, Vogel - Fulcherjev model, dipolne interakcije, meritve magnetne susceptibilnosti, AC magnetne meritve, meritve magnetizacijske krivulje
Published: 03.02.2021; Views: 137; Downloads: 8
.pdf Full text (1,16 MB)

2.
Napoved laktacijskih krivulj z uporabo regresijskih modelov in ocena izgube mleka zaradi povečanega števila somatskih celic pri kravah
Janez Jeretina, 2018, doctoral dissertation

Abstract: Izkoristek genetskega potenciala in ekonomična prireja mleka sta odvisna od spremljanja rezultatov kontrole prireje na ravni kmetije. Ta je odvisna od mlečnosti krav in njihovih potekov laktacijskih krivulj, na katere med drugim vplivajo tudi okoliški dejavniki. Oblike krivulj med pasmami se bistveno ne razlikujejo, so pa razlike med prvesnicami in kravami v kasnejših laktacijah. Za oceno parametrov Wood-ove krivulje pri poljubni mlečnosti smo razvili sistem regresijskih enačb, s pomočjo katerih lahko napovemo dnevne mlečnosti in ocenimo mlečnost v želenem intervalu standardne laktacije na podlagi prvih dnevnih kontrol. Pri prvesnicah, ki še nimajo svojih podatkov o prireji, mlečnost v standardni laktaciji napovemo s pomočjo regresijskih enačb ob poznavanju plemenskih vrednosti staršev ter proizvodnosti sovrstnic. Iz standardov laktacijskih krivulj za posamezne mlečnosti nato načrtujemo potek dnevnih mlečnosti. S prihajajočimi dnevnimi kontrolami je zanesljivost napovedi še večja. Zaradi določenih okoliških dejavnikov se pogosto zgodi, da napovedanih mlečnosti ne dosežemo. Med raznoterimi razlogi so lahko tudi subklinični mastitisi, ki v prireji mleka povzročajo velike ekonomske škode. V ta namen smo vpeljali nov kazalnik presežka števila somatskih celic, ki je definiran kot presežek ŠSC nad potekom krivulje standarda ŠSC zdravih krav v standardni laktaciji. Ugotovili smo, da so lahko izgube mleka pri istem povprečnem ŠSC zaradi različne razporeditve obdobij z visokim ŠSC večje, kot jih prinese povprečno povečanje za 100.000 SC. Dokazali smo, da primerjava zgolj na povprečjih ni primeren kazalnik zdravja mlečne žleze in je IPSC boljši, saj pri njem upoštevamo zaporedno lakacijo, stadij laktacije, ko je prišlo do obolenja, višino ŠSC in intenzivnost mlečnosti.
Keywords: govedo, laktacijska krivulja, standard laktacijske krivulje, število somatskih celic, indeks presežka somatskih celic
Published: 06.12.2018; Views: 1018; Downloads: 102
.pdf Full text (18,65 MB)

3.
Vpliv franšize na VaR pri določanju popustov na zavarovalno premijo
Valentina Pernek, 2018, master's thesis

Abstract: V delu najprej na kratko opišemo osnovne pojme iz verjetnosti in statistike. Nato predstavimo osnove premoženjskih zavarovanj in strukturo premije. V drugem delu podrobneje obravnavamo teorijo ocenjevanja izpostavljenosti v zavarovanju in izpeljemo krivulje izpostavljenosti. Opišemo tudi obe parametrizaciji MBBEFD razreda porazdelitvenih funkcij. V tretjem delu sledi opis aksiomov koherentne mere tveganja. Predstavljeni sta meri tveganja VaR in pričakovani izpad. V zadnjem delu predstavimo uporabo teorije na škodnih podatkih gospodarske družbe. Predstavimo tudi uporabo teorije ekstremnih vrednosti in napravimo sestavljen model višine škod. Na koncu z Monte Carlo simulacijo iz sestavljenega modela izračunamo VaR in pričakovani izpad skupnega stroška zavarovanca.
Keywords: MBBEFD, krivulje izpostavljenosti, VaR, pričakovani izpad, teorija ekstremnih vrednosti, zavarovanje.
Published: 06.04.2018; Views: 665; Downloads: 77
.pdf Full text (929,13 KB)

4.
Določevanje dobe trajanja nerjavnih jekel v pogojih napetostno korozijskega pokanja
Marko Tandler, Leopold Vehovar, Valter Doleček, 2001, original scientific article

Abstract: Pregled literature kaže, da še ni enotno priznane razlage za proces napetostne korozije. Zaradi tega in kompleksnosti napetostne korozije pa je tudi zahtevno določiti dobo trajanja konstrukcij, izpostavljenih napetostno korozijskemu pokanju. V zadnjem času se je pojavila nova metoda določevanja t.i. korozijske krivulje raztezanja, ki omogoča te vrste napovedi. Z njeno modifikacijo nam je uspelo natančno določiti primarno, sekundarno in terciarno področje. Na osnovi odvisnosti log i$_ss$-log t in log sigma-log t so bili konstruirani obratovalni diagrami, ki dajejo možnost napovedi časa do nastanka razpoke, njene stabilne rasti in časa do zloma materiala. Poznanje laboratorijskih rezultatov in korelacija teh s podobnimi iz prakse omogoča uporabo obratovalnih diagramov za napoved dobe trajanja vitalnih delov strojne opreme ter drugih konstrukcij v različnih vejah industrije.
Keywords: korozija, napetostno korozijsko pokanje, korozijske krivulje raztezanja, obratovalni diagrami
Published: 16.03.2017; Views: 495; Downloads: 64
.pdf Full text (339,41 KB)
This document has many files! More...

5.
Izrek o metulju
Peter Zrinski, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je obravnavan izrek o metulju. Zapisan je sam izrek ter različni dokazi, katere so v različnih obdobjih dokazali razni matematiki. Na začetku je predstavljen sam izrek in nekaj zgodovinskih zanimivosti. V nadaljevanju so predstavljeni uvodni pojmi in rezultati, ki jih bomo rabili za dokazovanje izreka o metulju skozi celotno diplomsko nalogo. Od drugega poglavja dalje bo podrobneje in s slikami predstavljenih osem dokazov izreka o metulju.
Keywords: Izrek o metulju, geometrija, središčni in obodni kot, Cevov izrek, trigonometrija, analitična geometrija, potenca točke glede na krožnico, krivulje drugega reda.
Published: 27.09.2016; Views: 1145; Downloads: 95
.pdf Full text (1,04 MB)

6.
Vpliv meje tečenja in temperature na odpornostne krivulje J-R jekel s povišano trdnostjo
Janko Legat, Nenad Gubeljak, Jelena Vojvodič-Tuma, 1998, original scientific article

Abstract: Namen tega dela in eksperimentalnih raziskav je ugotavljanje vpliva meje tečenja in temperature preizkušanje na odpornost materiala proti stabilnemu širjenju razpoke (krivulje odpornosti J-R) za konstrukcijsko jeklo in dva mikrolegirana jekla s povišano trdnostjo. Vsi trije materiali so bili preizkušani v treh različnih stanjih: dobavljeno (normalizirano ali poboljšano), deformirano in deformacijsko starano stanje. Preizkusi so bili opravljeni na standardnih preizkušancih CT pri sobni temperaturi in pri temperaturi neduktilnega loma. Za določitev prirastka razpoke med preizkusom je bila uporabljena metoda elastične popustljivosti. Dobljeni rezultati kažejo, da pride pri jeklih z višjo mejo plastičnosti s spremembo stanja materiala in temperature do večjega padca odpornosti materiala proti stabilnemu širjenju razpoke kot pri jeklih z nižjo trdnostjo.
Keywords: integral J, odpornostne krivulje J-R, lomna žilavost
Published: 10.07.2015; Views: 691; Downloads: 27
URL Link to full text

7.
VPLIV PARAMETRIZACIJE NA KRIVULJO B-ZLEPKOV
Žiga Špindler, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Cilj diplomske naloge je izdelava računalniške aplikacije, ki uporabniku omogoči izris neperiodičnih krivulj B-zlepkov poljubnega reda z želeno parametrizacijo. S pomočjo aplikacije smo nato preučili, kako se spreminja oblika krivulje glede na različne parametrizacije. Podali smo primere algoritmov za izračun vozliščnih vrednosti z uniformno, tetivno in centripetalno parametrizacijo. Prav tako smo podali algoritem za izračun posameznih točk krivulje. Nato smo izvedli različne preizkuse in prišli do spoznanja, da dajeta tetivna in centripetalna parametrizacija boljše rezultate kot uniformna, saj upoštevata razdaljo med kontrolnimi točkami.
Keywords: krivulje, B-zlepki, parametrizacija, unifromna, tetivna, centripetalna
Published: 27.11.2012; Views: 1465; Downloads: 91
.pdf Full text (2,08 MB)

8.
VEČKRITERIJSKO NAČRTOVANJE PROCESOV Z RAZLIČNIMI EKONOMSKIMI IN OKOLJSKIMI KRITERIJI
Klara Sarjaš, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo izvedli večkriterijsko optimiranje procesnih sistemov z uporabo različnih ekonomskih in okoljskih kriterijev. Uporabili smo ekonomske kriterije neto sedanjo vrednost, interno stopnjo donosnosti oz. dobo vračanja in dobiček oz. skupne letne stroške. Za ocenjevanje okoljskega vpliva smo uporabili potencial globalnega segrevanja, strupenost in indeks potencialnega okoljskega vpliva. Uporabili smo dve metodi večkriterijskega optimiranja, to sta metodi utežne vsote in -pogoja. Optimiranje smo izvajali s programom GAMS in procesnim sintetizerjem MIPSYN. Ugotovili smo, da so nekateri ekonomski kriteriji v določenih primerih konfliktni z okoljskim kriterijem in dajejo množico Pareto optimalnih rešitev, medtem ko drugi ekonomski kriteriji niso v konfliktu z okoljskim in vodijo do ene same optimalne rešitve. Z analizo odvisnosti ekonomskega in okoljskega kriterija od investicije smo ugotovili, da se konfliktnost med kriterijema pojavi, če se eden od kriterijev izboljšuje in drugi poslabšuje z naraščanjem investicije. To je odvisno od vpliva investicije na denarni tok in okoljski kriterij. Če se denarni tok z naraščanjem investicije dovolj poveča, da preseže negativni prispevek investicije, se ekonomski kriterij z investicijo izboljša, v nasprotnem primeru se poslabša. Na to vpliva razmerje med investicijo in cenami, ki določajo prihodke in obratovalne stroške procesa. Spreminjanje okoljskega vpliva je odvisno od njegove definicije, npr. v primeru omrežja toplotnih prenosnikov se s povečanjem investicije poveča stopnja toplotne integracije in zniža poraba pogonskih sredstev, kar zniža okoljski kriterij globalnega segrevanja. V drugih primerih lahko okoljski kriterij z investicijo narašča, npr. strupenost kemikalije ob povečani proizvodnji. S primeri smo ugotovili, da z različnimi ekonomskimi kriteriji običajno ne dosežemo istega območja vrednosti okoljskega kriterija. Največkrat so kriteriji neto sedanja vrednost, dobiček in stroški dali podobne rezultate in isto najnižjo vrednost okoljskega vpliva, medtem ko v nekaterih primerih s kriterijem interne stopnje donosnosti ni bilo mogoče doseči tako nizkega okoljskega vpliva.
Keywords: večkriterijsko optimiranje, okoljski vpliv, ekonomski kriterij, Pareto krivulje, omrežje toplotnih prenosnikov
Published: 04.10.2012; Views: 1489; Downloads: 138
.pdf Full text (1,92 MB)

9.
OPTIMIZACIJA IN ZANESLJIVOST METODE ANALIZE TALILNE KRIVULJE VISOKE LOČLJIVOSTI ZA GENSKO TIPIZACIJO IZBRANIH DNA POLIMORFIZMOV POVEZANIH S KRONIČNIMI IMUNSKIMI BOLEZNIMI
Tjaša Savić, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Analiza talilne krivulje visoke ločljivosti (HRM) je postala široko uporabljana metoda za genotipizacijo enonukleotidnih polimorfizmov (SNP), ki že zamenjuje verižno reakcijo s polimerazo v povezavi s polimorfizmom dolžin restrikcijskih fragmentov (PCR-RFLP). Namen tega diplomskega dela je bil optimizirati ter potrditi zanesljivost HRM za genotipizacijo treh izbranih SNPov, povezanih s kroničnima imunskima boleznima revmatoidnim artritisom in astmo. Študija opisuje teoretske osnove preiskovane problematike, uporabljene postopke laboratorijskega dela ter prikazuje analizo rezultatov. Genotipizacija je bila izvedena z referenčno metodo PCR-RFLP in HRM analizo, rezultati po obeh metodah so bili med sabo primerjani. Študija je skupno vključevala 463 DNA vzorcev slovenskih bolnikov oz. zdravih posameznikov (kontrole). Rezultati kažejo, da je bilo pri vseh treh SNPih doseženo visoko ujemanje med metodama (91%-98%). Izračunane frekvence dobljenih genotipov kažejo, da je bilo boljše ujemanje z referenčnimi frekvencami z NCBI pri dveh SNPih doseženo po HRM, kar potrjuje visoko zanesljivost te metode. Pri tem delu se je pojavilo nekaj težav pri optimizaciji PCR in pravilnem določanju genotipov po RFLP, kar še poudarja prednosti analize talilnih krivulj. HRM je zahtevala manj časa za optimizacijo, izvedbo in pridobivanje rezultatov, tako da je bila enostavnejša, posledično cenejša in v določenih primerih še bolj zanesljiva kot tradicionalna PCR-RFLP.
Keywords: enonukleotidni polimorfizmi (SNP), genotipizacija, metoda analize talilne krivulje visoke ločljivosti (HRM), verižna reakcija s polimerazo (PCR), polimorfizem dolžin restrikcijskih fragmentov (RFLP), kronične imunske bolezni
Published: 19.09.2012; Views: 2898; Downloads: 319
.pdf Full text (2,39 MB)

10.
Dvoosni upogib vitkih armiranobetonskih stebrov
Ana Brunčič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Zaradi kompleksnosti dimenzioniranja AB-stebrov, obremenjenih z osno tlačno silo in obema upogibnima momentoma, je gradbena praksa priredila več metod, ki problem bolj ali manj uspešno poenostavljajo. Analizirana poenostavljena metoda, razvita leta 1960, v Evropi predstavlja temeljni pristop, na katerem temelji večina evropskih standardov, upoštevaje tudi učinke teorije drugega reda. Korektnost rezultatov pa je vsled enostavnosti vprašljiva.
Keywords: dvoosni upogib, armirani beton, efekt vitkosti, Metoda krivulje vplivov
Published: 29.08.2012; Views: 2080; Downloads: 399
.pdf Full text (6,69 MB)

Search done in 0.3 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica